József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

44 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2019-07-01A megtalált művészidentitás önfelmutató verseAdy Endre: Az ős Kajánmegtekintés
2019-05-01Képés identitás Weöres Sándor Le journal című versébenTanulmány Weöres versérőlmegtekintés
2019-05-01"Gyógyít, hogy megrendülhetek"Identitásformálás és szakralitás Lászlóffy Aladár költészetébenmegtekintés
2019-02-01Narráció és identitás összefüggései Pap Károly novelláibanNarráció és identitás összefüggései Pap Károly novelláiban. Azarel/Jordán-novellák.megtekintés
2018-10-01Portable SzenttamásIdentitásváltozatok, poétikai tapasztalatok Gion Nándor prózájábanmegtekintés
2018-09-01Nem öl, nem ölelSzexualitás, erőszak és identitás Isaac Babel műveibenmegtekintés
2018-02-01Név és identitás problémája Krúdy Gyula Egy pár ritka szép harisnya eltűnése a koronázáson című elbeszélésébenKrúdy Gyula: Egy pár ritka szép harisnyamegtekintés
2017-06-01Identitáskeresés és szimbolikus kasztrációIrish Murdoch A levágott fej című regényébenmegtekintés
2017-02-01Az "én" mohó identitása John Ashbery költészetébenGondok a poétikábanmegtekintés
2017-01-01"Egy gémeskút útjába állt"Trauma és identitás Gergely Ágnes költészetébenmegtekintés
2016-12-01Az időben feloszló anyag és a térbe vésett emlékezetAz identitás konfliktusai Gerevich András Tizenhat naplemente című kötetében (tanulmány)megtekintés
2016-10-01Berecz plébános, Máté apostol és a verbászi evangélikus lelkészKereszténység és identitás Gion Nándor prózájábanmegtekintés
2016-09-01A maszkulinitás szerepjátékai A Pál utcai fiúkbanA szerepjáték, a játéktér és a felnőtt férfi példaképek jelentősége a főszereplők identitáskeresésében.megtekintés
2015-03-01A polgári identitás regényeAz identitás kérdései Márai Sándor Egy polgár vallomásai első kötetébenmegtekintés
2014-11-03Identitásgerinccel a kétlelkű azonosságtudat ellenBenedek Elek: Édes anyaföldem! című regényemegtekintés
2014-10-01Identitáskolonizáció irányába ható identitásgyökér-romlás...intra- és interkulturális térben. Bözödi György Romlás c. regénye.megtekintés
2014-05-01Agota Kristof Trilógiájá-nak...narratív identitásprojektjemegtekintés
2014-03-03"És én ki vagyok..."Székely Magda költészetéről az identitásképzés szempontjábólmegtekintés
2014-03-00Tóth Árpád Arad és Hej, Debrecen...Című versének identitáskereső mozzanatai.megtekintés
2013-12-01"Benn emberek és künn komondorok."Borbély Szilárd: Nincstelenek c. könyvérőlmegtekintés
2013-12-01A küszöblét motívumaiGárdonyi Géza: Az öreg tekintetes c. regényérőlmegtekintés
2013-10-01Narratív identitáskonstrukció...Elmer István Parasztbarokk című művében.megtekintés
2013-07-01"Elvesztettem magam"Kosztolányi Dezső: Lidérc c. elbeszélésérőlmegtekintés
2013-04-02Sírni, sírni, írniGyermekség, trauma, identitás Szép Ernő költészetébenmegtekintés
2012-03-01Nyelv és közösség, irodalom és identitásKosztolányi Dezső identitásfelfogása kapcsán. (Lidérc, Szürke glória)megtekintés
2012-01-01A közösségi identitás rétegeiKirály László Sétalovaglás című kötetében.megtekintés
2011-03-01Vissza a múltbaAz emlékezés tematikája fiatal magyar rendezőknélmegtekintés
2010-06-01Dionüszosz és Apollón AmerikábanEugene O'Neill Amerikai Elektra c. művén keresztül a szerepjátszás folyamatában bekövetkezett identitásválságot mutatja be.megtekintés
2010-05-01Az idegenné vált saját és a sajáttá vált idegenavagy a történeti narratíva és a női identitás kérdései Kaffka Margit: Színek és évek c. regényébenmegtekintés
2010-03-01Western-reformációAz 1950-1980 közötti revizionista westernek az identitás-válság tükrébenmegtekintés
2008-03-01Posztmodern identitásköltészetAz önéletrajziság és nyelvjáték határhelyzetei Térey János szövegeibenmegtekintés
2007-07-01Közösség és ítéletKísérlet a nemzeti identitás elbeszélésére Berzsenyi Dániel A magyarokhoz c. ódája alapjánmegtekintés
Vallomások az egyén és a közösség viszonyáról az új......magyar lírában. Pilinszky János.megtekintés
A roma identitás kérdései...Ámi Lajos meséibenmegtekintés
Genézis és kompozíció viszonya az Esti Kornél-banKosztolányi kísérlete az én-integritás bomlásának kompenzálására.megtekintés
Az identitás áthelyeződéseGertrude Stein: Három élet és Kathy Acker Don Quixote c. regényeibenmegtekintés
Élettörténet és közösségi identitás:futball és futás Ferdinandy György írásművészetébenmegtekintés
Futball, identitás és közösségiségKukorelly Endre prózájábanmegtekintés
(Nemzeti) Színház és (nemzeti) identitás1837 A Pesti Magyar Színház megnyitásamegtekintés
"anythongue athall" - avagy bármély nyalwen:a nyelvi identitás meta-tematizációja a Finnegans Wake-ben uez a tanulmány angol nyelven is the Methathematisation of Language Identity in Finnegan Wakemegtekintés
A köntösÖltözet és identitás Mikszáth Kálmán műveibenmegtekintés
Az identitás keresése az itt és ott - Moszkva és Párizs - feszültségébenViktor Jerofejev: A jó Sztálin című regényéről. Említi még Nabokov: Tündöklés és Luzsin-védelem, valamint Dosztojevszkij: A játékos című regényeket.megtekintés
Közösség és egyéniségKosztolányi identitásfölfogásáról: identitás és önazonosság a Lidérc és a Szürke glória című novelláibanmegtekintés
Identitásjelölő tárgyak a vajdasági magyar irodalombanKülönös tekintettel Gion Nándor Izsakhár című novellafüzérszerű regényébenmegtekintés