József Attila Könyvtár - Műelemzés Adatbázis | Keresés | hallgatás-motívum

11 db találat
Dátum downCímLeírás
2019-10-01Csend és rendA fegyelem néma világa
2019-05-01A természeti kép hallgatásaPetőfi Sándor A Tisza című versének olvasata a hallgatás mint poétikai alakzat tükrében
2019-04-01A hallgatás technikái Cholnoky Viktor írásaibanA hallgatás technikái Cholnoky Viktor írásaiban
2018-09-01"nem valaminek a hiányát akartam evvel jelölni"A hallgatás alakzatai Esterházy Péter korai prózájában
2014-03-01A ki nem mondott mondatok dramaturgiai szerepe...Aiszkhülosz, Szophoklész és Euripidész tragédiáiban. Aiszkhülosz: Perzsák ; Leláncolt Prométheusz / Szophoklész: Oidipusz király ; Philoktétész / Euripidész: Alkésztisz ; Hippolütosz ; Helené
2010-05-01A hallgatás és felelősségvállalás...természetéről a népmesékben
1996-04-01A csend poétikája...Pilinszky János költészetében
Wittgenstein és KafkaWittgenstein világlátásáról (Tractatus c. műve alapján), morális értékekről Wittgenstein és Kafka műveiben, eszmerendszerében. Hallgatás-motívum
Nyelvi ambivalencia és irodalmi elhallgatásMészöly Miklós "közérzete" és az ontologizáló prózamodell. M.M. csendjei: csillagmorajlás - emberileg érzékelhető világon túli teljességet takarja, hangyasírás - megismerés határa, csendje.
"Gduuu-gduuu" , A közérzet poétikája: térkép, repedésekkel"Mészöly Miklós epikája annak a megszólaltatását célozza, ami egyébként hallgat. A "teljesség csendjét" ostromolja, eszköztárárban a "megismerés csendjét" működteti. (elhallgatásalakzatok)" Szellemi közérzet és kifejeződése: az ontologizáló prózamodell.
Egy néma Istennel vitázvaPaul Celan "Auschwitz után" (Zürich, a Gólyavendégszállóban Tübingen, január; Szűkmenet, Állni, Zsoltár c. versek) A hallgatás csendje - párhuzam Hölderlinnel.