József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

50 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2019-10-01A halál teológiai kérdésköre Pilinszky János publicisztikai írásaibanA halál teológiai kérdésköre Pilinszky János publicisztikai írásaibanmegtekintés
2019-01-01Halál, telefon és hang Babits Mihály Haláltánc című költeményébenBabits Mihály Haláltánc című költeményérőlmegtekintés
2019-01-01Szerelem, átok, halál és az én eltűnéseJózsef Attila Nagyon fáj és Magány című verseihezmegtekintés
2019-01-01EszméletvesztésekÉszrevételek az Esti Kornél tizenhatodik fejezetéhezmegtekintés
2019-01-01Működött az isteni kegyelemHaldoklás és gyász az Ondrok gödrébenmegtekintés
2019-01-01Idegenség és emlékezetA halál alakzatai az Ondrok gödrébenmegtekintés
2016-12-01"Eltűnni csak"A halál mint kánon- és kultuszinformáció Borbély Szilárd életművében. Borbély haláláról (és életéről), és ennek kapcsán írásainak önéletrajzi elemeiről.megtekintés
2016-02-01Az anya halálának feldolgozása kiss Judit Ágnes költészetébenTanulmány Kiss Judit Ágnes verseirőlmegtekintés
2015-07-01Beckett halálai. A reményA halál, elmúlás megjelenése Samuel Beckett néhány elbeszélésében: Rosszabbra fel; Rosszul látva, rosszul mondva; Társaság; stb.megtekintés
2014-06-01Az újraolvasó Esti KornélKosztolányi halál-felfogása. Számadás-ciklus versei, Esti Kornél éneke.megtekintés
2014-03-01Gion Nándor temetőiGion Nándor: Zongora a fehér kastélyból, Postarablók, Latroknak is játszott.megtekintés
2013-07-01"Öreg csont, ifjú csont"A haláltánc mesterei: Babits és Weöres.megtekintés
2013-06-01A megtartó felejtésA kőszívű ember fiai temetési imájának olvasataimegtekintés
2013-06-01Kétszer a halálrólWeöres Sándor két "halálverséről", a harmincéves korában írt Meghalni c. verséről és a hatvanhat évesen írt Bolero c. verséről.megtekintés
2013-01-01Határ Győző halállírájárólHatár Győző búcsúverseiről. (Télikék)megtekintés
2013-01-01Határ Győző halállírájárólHatár Győző búcsúverseiről: Golghelóghi, Télikék.megtekintés
2012-02-01Az alvilágjárás mint a mitológia provokációjaAlvilág és halál viszonya Euripidész és Seneca Héraklész-drámájában. Héraklész Mainomenosz, Hercules Furens.megtekintés
2011-12-01Tájkép halállalSebők Melinda: Halálmotívum Rónay György és Pilinszky János tájköltészetébenmegtekintés
2011-07-01"amikor beszélek, a halál beszél belőle"Halál és megnevezés Maurice Blanchot Halálos ítélet c. művében.megtekintés
2011-06-01"Fellebbenteni a nyelv fátylát..."Bergson (Idő és szabadság) és Esterházy (Esti 12. fejezete) - a halál (barát halálának) leírása, mint az intimszféra irodalmi megjelenítése.megtekintés
2011-01-01A szerelem és a halál alakzatai...József Attila "Flóra-verseiben"megtekintés
2010-10-01"Halálarcok"A halál és az én viszonya Kosztolányi Dezső három versében. Ó, a halál (A szegény kisgyermek panaszai, (1910-1923); A lelkem oly kihalt, üres (A bús férfi panaszai, 1924); Csomagold be mind...(Meztelenül, 1928-1935)megtekintés
2010-10-01A halál viselete - halálfélelem és társadalmi devianciaJelen tanulmány célja, hogy felvázolja azoknak a társadalmi mechanizmusoknak a működését, amelyek a halálfélelmet és a halandóság okozta szorongást hivatottak kezelni, továbbá hogy megvizsgálja, milyen társadalmi hatásai voltak e mechanizmusok nyugati világban tapasztalható meggyengülésének, különös tekintettel a társadalmi devianciákra.megtekintés
2010-05-01A sors és az iő értelmezése...a "Halál" témáját tárgyaló népmesékbenmegtekintés
2010-03-01A vég és a határoltság szerepe Balázs Béla...Halálesztétikájában és A Kékszakállú herceg várábanmegtekintés
2010-03-01Csend, most a Halálesztétika szól hozzátok...Balázs Béla A csend c. meséje mint a Halálesztétika kiteljesítésének kísérletemegtekintés
2009-07-01A gyász képtelen képeiBorbély Szilárd: Halotti Pompamegtekintés
2008-02-01"Én vidoran haldoklom..."A saját halál Petri György lírájábanmegtekintés
2006-06-01Szimbólum és allegóriaHalálvariációk a városban az Utas és holdvilág / Szerb Antal példájánmegtekintés
2005-10-01"Nem hal meg senki szebben..."Dsida Jenő a halál közelében.megtekintés
2005-03-01"Ember, ne gyűlöld a halált"Beszélgetés Gáll Istvánnal.megtekintés
2005-01-01A gyász ábrázolása és kifejezése az irodalombanVáltozatok a gyászra: Arany János: Tetemrehívás, Halotti beszéd, Ómagyar Mária-siralom, József Attila: Kései sirató, Németh László Gyász, Janus Pannonius: Midőn beteg...stb. A megfigyelt gyász versei: Iliász; Balassi Bálint: Kiben az kesergő Céliáról ír; Arany János: Kertben; Kosztolányi Dezső: A szegény kisgyermek panaszai - Azon az éjjel... A megélt gyász versei: népi siratók, Karinthy Frigyes: Halott, Nemes Nagy Ágnes: A halott, Rába György: A gyász, a kóbor ebmegtekintés
2005-01-01A megrendezett halálPasolini messianisztikus halálképemegtekintés
1997-07-01Motívumok pusztulásaSzilágyi István: Kő hull apadó kútbamegtekintés
1997-02-01Az édes mosolyú csapdavetőThomas Mann: Halál Velencébenmegtekintés
1996-03-01Szerelem és halál Ady Endre költészetébenMihályi Rozália mérgezett csókjamegtekintés
Kilátás az Arabs SzürkébőlKrúdy Gyula: Utolsó szivar az Arabs Szürkénél. Alkotás és személyiség pszichológiai megközelítése Krúdynál. Halál, öngyilkosság, szerelem és evés (mint központi téma) Krúdynál. Pszichoanalitikai értelmezés. megtekintés
A tizenharmadik tündérMese, álom, halálmegtekintés
Halál a mesékbenA halál - megjelenési formái; mint beavatás; Halottak visszatérése; Túlvilági utazások; Tetszhalottak és élőhalottak; Halhatatlanság; Műmesék halálképemegtekintés
Létvesztés és versbeszédA halál idegensége - a létvesztés jelentés-köre Petri György költészetében.(Bach kapcsán, Bibó temetése, A séta, A végén, Sanzon, Mosoly, Rímek, Elmegyünk, Búcsúzás, Vagyok, mit érdekelne, Portrészerű, Halálomba belebotlok, Találkozás, Sírvers, Ábránd stb.) megtekintés
A mese műfaji sajátosságaiA mese: irodalom; A mesék antropológiai megközelítése; Mese, álom, halál és filozófia; A gonosz a mesében.megtekintés
Új, magasabb összhang távlataiEgyéni újjászületés - Ivan Iljics halálamegtekintés
Háló és halHalálversek a magyar irodalombanmegtekintés
A halál választása: a halandóság ajándéka KözépföldénA halál Középföldénmegtekintés
Az elmúlás poétikájaA haláltapasztalat esztétikai közvetítettsége a két világháború közötti magyar költészetben. Tart.: Terra incognita? Közvetítettség. Jajra csap a legszebb rímmel - Kosztolányi Dezső, Ősz és tél között, A múlás etűdjei - Weöres Sándor Rongyszőnyege, Vigasz és nyelv (Dsida, Radnóti, József Attila, Teljesség és vég - Harmadik szimfóniamegtekintés
A boldogság ünnepe.A Hajnali részegségtől a kórházi beszélgetőlapokigmegtekintés
A templomrabló imádságaKrúdy Gyula hasonlatai ( "Az ágy alól a csizmahúzó kandikált,mint egy leskelődő kiskutya")megtekintés
Prófécia és krónikaAdy Endre: A halottak élén c. verseskötetéről. Említett versek: Emlékezés egy nyár-éjszakára, A Rémnek hangja, Mai próféta átka, Krónikás énekmegtekintés
A lassan elsötétedő világKrasznahorkai László Kegyelmi viszonyok című novelláskötetérőlmegtekintés
A halál hasznosítása és az újrahasznosított "élete"Bartók Imre és Szerényi Szabolcs new weird fictionjei. Az Éhség című novelláskötetről és a Virágba borult világvége című regénytrilógiáról.megtekintés