József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

45 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2021-01-00Az alakban nem létező esztétikájaNádas Péter: Arbor mundi. Válogatott esszék I-II. című kötetérőlmegtekintés
2020-07-00Rítus és irodalomRítusok típusai és esztétikai aspektusai az irodalomban. A tanulmányt fordította: Bartha Judit Marianna, Bokor Ágnes, Zs. Nagy Izabellamegtekintés
2019-11-01Ember vagyok, emberhez van közömAntropológiai és etikai eszmék Buda Ferenc költeményeibenmegtekintés
2016-08-01Boldogan és megtörötten?A "fenséges" alakzatai a Hajnali részegség esztétikai tapasztalatában.megtekintés
2016-03-01Az esztétikai eszmélet Sík Sándor gondolkodásábanSík Sándor: Esztétika című munkájáról és A legszebb művészet című verséről.megtekintés
2016-03-01A romantikus költészetesztétika relativizálódása...... Andersen Az Árnyék című elbeszélésébenmegtekintés
2015-11-02"Üss a kölökre!"Terror és esztétika kapcsolata Takami Kósun Battle Royale című művébenmegtekintés
2015-08-03A csönd esztétikájaRónay György Téltemető című kötetébenmegtekintés
2014-10-01"Mint a víz Opheliának!"Az esztétikai percepció kérdése Nabokov Meghívás kivégzésre és Adomány című regényeibenmegtekintés
2014-09-01A viktoriánus Anglia és az újhellenizmusA homoszexuális szubkultúra szociológiai, kulturális, filozófiai és esztétikai háttere Oscar Wilde körében és az Urániaiak Társaságábanmegtekintés
2014-07-01A semmitmondás művészeteA vulgáris elit bibliája. A vulgáris elitizmusról, a művészetről és az esztétikáról José Ortega y Gasset A művészet elembertelenedése c. esszéje kapcsán (esszé)megtekintés
2013-05-01A nemzeti irodalmi kánon szükségességéről"Miért nem képes Magyarországon felerősödni az igény egy nemzeti irodalmi kánon iránt?"megtekintés
2013-03-01"Ez irodalom"Kosztolányi Dezső Esti Kornéljának Tizenharmadik, Tizenötödik és Tizenhatodik fejezetének elemzése.megtekintés
2012-07-01"Mióta ismerem a tudományt (...) azóta...hiszek a művészetben" ; A természettudományos diskurzus és az esztétikai gondolkodás szerepe Csáth Géza novelláibanmegtekintés
2012-03-01Umberto eco esztétikájárólMódszertani aspektusokmegtekintés
2012-01-01Vulkán vagy bányaLanczkor Gábor és a (nem) személyes vers. Megjegyzések az új komolyság, az új személyesség és az új esztétizmus lehetőségeihez. (Fehér Daloskönyv, Hétsarkúkönyv)megtekintés
2011-12-01A művészet metafizikájaHankovszky Tamás: Pilinszky János evangéliumi esztétikája. Teremtő képzelet és metafizikamegtekintés
2011-12-01A "hit közegében" fogant esztétikaMűvészetteológia Pilinszky életművében.megtekintés
2011-03-01Pillanatszerkezetek és pontonhidakMarno János költészetesztétikájárólmegtekintés
2010-04-01"Komor ég alatt"A szép aktualizálás Paul Celan kései költészetébenmegtekintés
2010-03-01A futurizmus esztétikájaA futurizmus esztétikájának vizsgálati premisszái.megtekintés
2010-03-01Két formalista filmesztéta:Balázs Béla és Eisensteinmegtekintés
2010-01-01Az anyag és a formák.Megjegyzések Radnóti Miklós esztétikai tájékozódásárólmegtekintés
2007-11-01"A szép mindig korszerű"Dsida Jenő kritikai nézeteirőlmegtekintés
2006-03-01Pilinszky János színházesztétikájaMi a referencialitása a „Pilinszky János” kifejezésnek? Mire utal a színházesztétika szó? Mi a színház? És mi az esztétika? És egyáltalán...összekapcsolható-e a két kifejezés: Pilinszkynek van-e színházesztétikája?megtekintés
2005-02-01Az égi és a földi szépség elfelejtett szószólóiKözépkori esztétika: művészet és szépség a középkor teoretikusainak elképzeléseiben.megtekintés
2001-11-01A "művészet halála" és a filmNem csupán szakmai körökben hallani manapság egyre többször a művészet haláláról (vagy alkonyáról), az esztétika végéről. Felvetődik a kérdés: érvényes-e ez a filmművészetre (is)?megtekintés
2000-04-01Női filmek új megközelítésbenEsztétika és feminista filmelméletmegtekintés
1996-09-01A „befejezett" műalkotás - a befogadás illúziója és az olvasás retorikája közöttAz esztétikai tapasztalat nyelviségének kérdéséhezmegtekintés
1996-04-01A Lumiere-galaxis végevizuális kultúramegtekintés
1996-04-01A manicheus esztétikamegtekintés
Film és elbeszélés1. Mi az elbeszélés? 2. Történet és cselekmény: M.Cain: a postás mindig kétszer csenget c. regényének három feldolgozása: Visconti: Megszállottság (1942), Toy Garnett (1946), Bob Rafaelson (1981) 3. Narratív szerkezetek: Tony Richardson: Tom Jones c. filmje (1966), Henry Fielding regényéből 4. Egy kis dramaturgiamegtekintés
Ars poetica -"ars teoretica"Ars poetica, költői hitvallás elmélete: művészet és filozófia határán.megtekintés
A költészetEsztétikai értekezésmegtekintés
Az alak a (forma) kettős természeteJózsef Attila töredékes esztétikájamegtekintés
"Minden oly szép, még a csúnya is"Vers és valóság viszonya. Esztétika: szép, szépségélmény a költészetben. József Attila: Ars poetica; Kosztolányi Dezső: Hajnali részegség; Szeptemberi áhitat; Nakonxipán: Weöres Sándor: Dalok Na Conxy Panból; Kormos István: Nakonxypanban hull a hó.megtekintés
A szépség hazájaHonnan születik a szépség? Hol van otthona? Mi a lényege? Miért van és mire való?megtekintés
Az Ulysses és a Finneganas Wake-esztétikai kérdésekEsztétikai kérdések James Joyce műveiben.megtekintés
Adorno: esztétika Auschwitz utánVers és barbárság, A képtilalom, Átvezetés: a tanúság hermeneutikájától a poétikáigmegtekintés
Baudelaire-problémák és a magyar lírai modernség...néhány kérdésemegtekintés
Az orosz kritika a gogoli korszakbanGogol esztétikai és poétikai nézeteimegtekintés
Írók - kritikusi szerepben 2.Ivan Alekszandrovics Goncsarov (1812-1891) művészetértelmezése a maga korában nem kapott különösebb visszhangot, pedig lényegesen mélyebb, filozófiai szempontból átgondoltabb, mint a kortárs irodalomkritikai írások többsége.megtekintés
Írók - kritikusi szerepben 4.Lev Nyikolájeics Tolsztoj (1828-1910) művészetről szóló tanulmányai , cikkei egészen sajátos fejezetét képezik az orosz kritika történetének: a század egyik legnagyobb írójaként az íráshoz és általában a művészethez szinte kívülállóként közelít, alapvető értékmérőnek irodalmon kívüli feltételeket - elsősorban erkölcsieket - állítva.megtekintés
Az Ezüstkor szellemi légkörében:irodalomkritika a századforduló esztétikai, filozófiai útkereséseikontextusában 1. az orosz kulturális reneszánsz és az Ezüstkor - korszak, világnézet vagy életérzés? 2. Irodalom és bölcselet: a vallásfilozófus Vlagyimir Szolovjov (1853-1900) és az orosz szimbolizmus kapcsolata 3. Dosztojevszkij és Tolsztoj szellemi öröksége: filozófiai és esztétikai megközelítések 4. Az orosz irodalmi hagyomány az Ezüstkor esszéiben, kritikáibanmegtekintés
Feminista irodalomszemlélet: női irodalom vs. férfi irodalom?Feminista esztétika és kultúrakutatás Feminista narratológia és genderkarnevál Nemi és nemzeti sztereotípiákmegtekintés