József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

78 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2021-01-00Az alakban nem létező esztétikájaNádas Péter: Arbor mundi. Válogatott esszék I-II. című kötetérőlmegtekintés
2020-08-00Almafának lenniJegyzetek Bari Károlyról és verseiről (esszé)megtekintés
2020-07-00A realizmus mint visszatérésEsszé a realizmusrólmegtekintés
2020-04-00Megfigyelésről, érzékenységről, együttérzésről, magányról, elmélkedésről és egyebekről fiatal költőknekEsszé a költészetrőlmegtekintés
2019-07-01RácsodálkozásEsszé a Bánk bánrólmegtekintés
2019-07-01A realizmus színeváltizásaGyörgy Péter Faustus Afrikában - Szerződés a valósággal című esszékötetérőlmegtekintés
2016-11-01Könnyű műfaj ólomnehezékkelEpstejn szerint az orosz esszé (tanulmány)megtekintés
2016-06-01A politikus a népnek, az író a nemzetnek felelősTamási Áron és Sütő András esszéirőlmegtekintés
2016-02-01"Sokszavú herold"Babits Mihály: Magyar költő kilencszáztizenkilencben című esszéjéről, annak keletkezéséről és szövegváltozatairól - kiemelten a Magyar költő... című esszéről.megtekintés
2015-08-01Mórális érzékenység Jókai Anna esszéibenA mérleg nyelve című esszékötet(ek)rőlmegtekintés
2014-09-01Amikor az őrgróf beszól a posztmodernnekMario Vargas Llosa esszékötete, A látványcivilizációmegtekintés
2014-01-06NikiDéry Tibor kisregényemegtekintés
2014-01-06Zsivago - a kor tanújaA modern költészet és regény ügyébenmegtekintés
2013-02-01"Rács és világűr, ég és bilincs"Az esszéíró Nemes Nagy Ágnes.megtekintés
2013-02-01Egy lehetséges érettségi esszéNagy Zoltán Mihály: A sátán fattya c. művéről. Az esszéírás elméleti tudnivalói.megtekintés
2012-05-01"Növekedjék általam a fény"A költő és esszéíró Kabdebó Tamásrólmegtekintés
2012-03-01Vonnegut esszéirőlKurt Vonnegut írásairólmegtekintés
2012-01-01A megközelíthetetlen megközelítése- Az esszéírás mint egzisztenciális munka Kertész Imrénél -megtekintés
2011-11-01Nincs haza szülőföld nélkülL. Simon László: Személyes történelemmegtekintés
2011-10-01Provokált életGottfried Benn: Esszék,előadások című kötetérőlmegtekintés
2011-01-01Kegyetlen, akár egy Witman-fiú éjfél utánCserna-Szabó András: Mérgezett hajtűk (esszék)megtekintés
2011-01-01Guttenberg-utikalauz stopposoknakCserna-Szabó András: Mérgezett hajtűk c. esszégyűjteményemegtekintés
2010-08-01StációkSütő András esszéirőlmegtekintés
2010-07-01Költő a politikábanSzemélyes hangon Szőcs Géza esszéiről és vallomásairólmegtekintés
2010-03-01Kitömött szabadságAz esszéíró Esterházy Péter: A kitömött hattyú, A szabadság nehéz mámora című köteteimegtekintés
2010-03-01Követ vagy tolmács?A Bibó-esszé formájamegtekintés
2010-02-01Letörni a sötétség csücskétCserna-Szabó András: Mérgezett hajtűk (esszék)megtekintés
2010-01-01"Ha nem cselekszünk, elfelejtünk élni"Csoóri Sándor rendszerváltozás utáni esszéirőlmegtekintés
2009-12-01Az folyóirat-esszék íróirólMontaigne, Sir Richard Steel, Joseph Addison, Samuel Johnson, Oliver Goldsmith.megtekintés
2009-12-01A társalgás változó művészeteAz esszé műfajának átalakulása az angol romantikábanmegtekintés
2009-09-01VálaszkeresésekAz esszé mint az (ön)megértés alakzata. Takács Zsuzsa: Jaj a győztesnek!megtekintés
2008-11-01"Ami szép, az nehéz"Az esszéíró Babits Mihályról - egy új válogatás ürügyénmegtekintés
2008-01-01A tudományos szöveg és az esszé:a humántudományok esetemegtekintés
2008-01-01Gödörhorizont; Utazás Nincsbe (A míves Semmi)Írások Szilágyi Ákos Halálbarokk c. művéről. (irdodalmi esszék)megtekintés
2006-09-01A lélek züllése ellenJelzőpontok Domokos Mátyás esszéírói pályájánmegtekintés
2006-08-01Kötöttség, szabadság, formaSzékely János: "Ars poetica"megtekintés
2005-03-01A némaság megszólításaSándor Iván esszéirőlmegtekintés
2004-05-01Mítosz és ideológiaParadoxitás Kertész Imre esszéiben.megtekintés
2003-02-01Az esszé és tanításamegtekintés
2002-12-01Séta a holdfényben. (A modernizmus és posztmodernizmus utáni-ságában botladozó én nyomában, egy Van Gogh-festmény máig vezető ösvényén.) Esszé az esszéről.megtekintés
2002-02-01Egy műfaj kockázatai. (Az esszé).Debreceni Irodalmi Napokmegtekintés
2002-02-01Für das Leben? Az esszéről.Debreceni Irodalmi Napokmegtekintés
2002-02-01Elképzelt antológiák. Helyzetkép-adalékok az angol-amerikaiesszéhagyomány utóéletrajzához. Elhangzott a Debreceni Irodalmi Napokon.megtekintés
2002-02-01A kortárs német esszémegtekintés
2002-02-01A tulajdonnevek nélküli regény. (esszé)Gondolatok "a mai francia esszéről".Elhangzott a Debreceni Irodalmi Napokon.megtekintés
2002-02-01Metafora, irodalom, filozófia. A "posztmodern esszé" kérdésémegtekintés
2002-02-01A magyar esszé születésének kérdéséhezmegtekintés
2002-02-01Átkozottak és üdvözítők. Szabó Dezső a NyugatbanDebreceni Irodalmi Napok, téma az esszé.megtekintés
2002-02-01A népi írók esszéiről. (Debreceni Irodalmi Napok)megtekintés
2002-02-01Szent Anzelm festője: egy pásztortalan teve és a 64-es számú..hattyú. Gondolatok Nemes Nagy Ágnes esszéiről. Elhangzott a Debreceni Irodalmi Napokon.megtekintés
2002-02-01Az esszé : útban az elbeszélés felé. A metlikai tölgyfáktólWittgenstein szövőszékéig és tovább. Végel László esszénaplójárúl ill. esszéregényéről.(Wittgenstein szövőszéke, 1995; Exterritórium,2001)megtekintés
2002-02-01A hanglétesítés alakzatai. Szempontok a XX.sz-i magyar .....szépírói esszék megközelítéséhez.megtekintés
2001-11-01Kísérletek az esszéizmusról: Robert Musil esszéiRobert Musil esszéimegtekintés
2001-03-01Líra és klasszicitásA babitsi esszéportré antinómiáimegtekintés
2000-07-01Az esszérőlesszémegtekintés
1999-12-01Az igazság élménye. A személyiség, a műfaj és a megismerés....problémája Babits Mihály esszéiben.megtekintés
1999-03-01A gyógyszer és az ostyaSzekély János esszéirőlmegtekintés
1999-01-01Az esszé: logikaAz esszéíró Nemes Nagy Ágnesmegtekintés
1997-07-01A modern magyar esszé...A tanulmány definiálja az esszét és kitér a legjelentősebb mai magyar művelőire.megtekintés
1996-07-01Az ésszerű és az ésszerűtlenNádas péter: Esszékmegtekintés
1996-03-01Vagy-vagyok vonzásábanNádas Péter: Esszékmegtekintés
1976-02-01Illés Endre esszé-műfajaElemzés-Illés Endre... esszé-műfajamegtekintés
1974-03-01Istenek és falovacskák / Sütő AndrásEsszéítéletmegtekintés
Az esszéírás klasszikusa. Cs. Szabó László.Tanulmányok a Nyugat íróiról. Cs. Szabó Lászlómegtekintés
Az esszé, mint formaAdorno az esszé műfajáról.megtekintés
"Maradok, másként nem tehetek!" : Az esszéíró Sütő AndrásrólRigók és apostol; Istenek és falovacskák; Nagyenyedi fügevirágmegtekintés
Az emlékezet jövője (Az esszék)megtekintés
Egy beszédmód körülírásaHamvas Béla olvasásához. H.B. esszépró-zája "egész"-keresése Az öt géniusz-tól a Világválság-on, a Láthatatlan történet-en át a Karnevál "forgatagáig".megtekintés
EsszékNádas Pétermegtekintés
A tágasság pátoszaAz esszéíró Mészöly Miklós (A tágasság iskolája)megtekintés
A "tősgyökeres idegen"Távlatok Juhász Erzsébet esszéprózájában.megtekintés
Esszéírás és irodalomtörténet1934: megjelenik Szerb Antal Magyar irodalomtörténet c. munkája és Babits Mihály Az európai irodalom története c. vállalkozásának első felemegtekintés
Hamvas Béla esszéírásakülönlegesség és szokatlanságmegtekintés
Az esszéíró(Cs. Szabó László)megtekintés
Az esszéíró Szerb AntalA harmadik torony (1936), A világvárosi ember (1938), Könyvek és ifjúság elégiája (1938)megtekintés
EsszékMárton László esszéiről.megtekintés
A különcSzentkuthy Miklós esszéirőlmegtekintés
Erotikus kísérletekNádas Péter esszéirőlmegtekintés