Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

208 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2022-01-01Páskándi szorongató betűvilágaPáskándi Géza sajátos drámaépítés filozófiája
2022-01-01Faludi Ferenc Constantinus-drámájának forrásárólFaludi drámájának forrásáról
2021-06-01Meddig Shakespeare, honnantól magyarA "magyarság" és "magyarítás" eszközei és lehetőségei Shakespeare darabjaiban
2021-02-01Vörösmarty egy kevésbé ismert drámájaVörösmarty Mihály: Salamon király
2021-01-01Öt kabátZalán Tibor színpadi átiratairól - Zalán Tibor: Ruhatárban felejtett kabátok
2021-01-01Adalékok Jókai Mór A zsidó fiú című drámájának filológiai hátteréhezJókai Mór: A zsidó fiú
2020-12-00Az előjogokrólA magyar dráma és színház tíz éve
2020-11-00Hogy beszél egy hős?Recenzió a Roma hősök - Öt európai monodráma című válogatáskötetről
2020-10-00Kierkegaard árnyéka Szondi drámaelméleténPeter Szondi drámaelméleti eszmefuttatása
2020-06-01Az elszalasztott lehetőségekMészöly Miklós, a drámaíró
2020-06-01Színpadi fogság - tájbéli szabadságSzínházi paradoxonok Mészöly Miklós drámáiban
2020-04-01Vörösmarty Mihály utolsó drámájaVörösmarty Mihály: Czillei és a Hunyadiak
2020-03-01Az "örökké futó óriás"Katona József történelemszemléletéről
2020-03-01"A fönti kéz: kongat egyszerre kint-bent..."Papp András és Térey János Kazamaták című drámájának értelmezése a térpozíciók szempontjából
2020-02-00Halott-e a tragédia, és miért nem?Egy kortárs értelmezési horizont felvázolása
2020-01-01"...húsomból tépett szavakkal"Epika és dráma Iancu Laura költői pályáján
2019-10-01Az intermedialitás hálójábanFilmnyelvi elemek Hajnóczy Péter drámakísérleteiben
2019-05-01Mese és filozófia Weöres Sándor drámáibanTanulmány Weöres drámáiról
2019-05-01Hideg bűnökSzékely Csaba: Idegenek
2019-03-01Mozgó drámairodalomEsszé a kortárs román drámairodalomról
2018-08-01Betlehem csillagaTanulmány Utassy József drámájáról
2018-06-01Ahogyan a dráma előadásból irodalommá válikA jellemrajz, a nyomtatásmód és a helyszínleírás szerepe
2018-04-01Katona József Aubigny-drámájának szövegeiFilológiai és interpretációs tanulmány Katona József első történelmi drámájáról
2017-11-01Az élet más-más ízeiBánffy Miklós két drámája
2017-10-01Műfajok keresztmetszetébenA dráma árnyalatai Csáth Géza Hamvazószerda című művében
2017-06-01Befejezetlen emlékezetDéry Tibor történelmi drámái
2017-06-01A mellőzött drámaiéletműEsterházy Péter drámáiról, elsősorban történelmi revüjéről, a Mercedes Benzről
2017-02-01Katona József útja a lovagdrámától az "eslő szülött" tragédiáigEsszé katona József drámájáról
2016-11-01A gyilkos szabadKatona József: Bánk bán
2016-11-01"Nemzeti" dráma(?) - hatékony(?) intrikussalA Bánk bán újraolvasása
2016-11-01IdegenekKatona József és Kisfaludy Sándor Bánk-drámájáról
2016-09-01Petrás Incze JánosKritika Iancu Laura drámájáról
2015-05-01Mi a dráma, ha Pintér Béla?Esszé Pintér Béla drámáiról
2014-06-02Vlagyimir Nabokov, a drámaíróNabokov drámáiról
2014-04-00"A bűn az, hogy az ember sok a világnak"Németh László drámaíró munkássága II.
2014-03-00"A bűn az, hogy az ember sok a világnak"Németh László drámaíró munkássága.
2013-11-01A tragédia és az abszurd színházAndrej Platonov drámáiról
2013-08-01Shakespeare uszályábanPárhuzam állítása Shakespeare drámái és Keats, valamint Shelley drámái között
2013-05-02Szövegek, terek és tárgyakA tárgy mint színházi jel Tolnai Ottó drámáiban
2013-05-01Kosztolányi Odüsszeusz-mesejátékaa "Lótoszevők"
2013-05-01GyepűElfriede Jelinek "Rohonc" c. színművéről
2013-05-01A drámaíró színházcsinálóPintér Béla: Drámák
2013-02-01Háy János drámáirólHáy János drámáiról
2013-01-01Hatalomjáték művér nélkülCamus drámáinak általános elemzése.
2012-09-01A sorstalanság teátrumaBorbély Szilárd drámáiról
2012-04-01Az osztályharctól a "lét alapvető abszurditásáig"Örkény István dramaturgiája
2012-04-01Identitás tágításBalogh Robert "sváb" drámáiról
2012-02-01Az alvilágjárás mint a mitológia provokációjaAlvilág és halál viszonya Euripidész és Seneca Héraklész-drámájában. Héraklész Mainomenosz, Hercules Furens.
2011-09-01A VII. Gergely és az aszketikus etika megpróbáltatásaiNémeth László VII. Gergely című drámájáról.
2011-06-01Poszt-drámaKortárs drámák a "poszt-dramatikus" korszakban
2011-06-01A többesben az énNádas Péter Szirénének című drámájáról
2011-05-01„Döglött akták”, avagy elfeledett drámák újraolvasásaCsurka István: Döglött aknák, Sarkadi Imre: Elveszett paradicsom, Hubay Miklós: Ők tudják, mi a szerelem, Gyurkó László: Szerelmem, Elektra, Szakonyi Károly:Adáshiba
2011-01-01A történelem mint családZávada Pál: Magyar ünnep
2010-09-01Minden megvoltTérey János magyar trilógiájáról különös tekintettel az Asztalizené-re
2010-06-01"A vaskalap ellen"Széljegyzet a Meditáció a játékszíni mesterségről, avagy a dráma kis magyar természetrajza című tanulmányhoz Weöres Sándor nehezen kanonizálható életművéről
2010-04-01A drámaköltő Weöres és a magyar szecesszióPosztmodern irodalomelmélet: Weöres Sándor drámaköltészetének meg nem történt kanonizációja.
2010-02-01In nominibus dominiEsterházy Péter színműveiről
2009-12-01Teríték 2.0Kortárs magyar dráma és színház. (Kamra, Krétakör, Katona József, Kaposvári Csiky G., Örkény Színház stb.) Hamvai Kornél, Térey János, Tasnádi Péter.
2009-11-01Csokonai vonzásábanMóricz Zsigmond Csokonai-drámájáról
2009-07-01A látható szereplőtől a láthatatlanigTörténelemszemlélet és drámakoncepció Páskándi Géza és Marin Sorescu történelmi drámáiban
2009-06-01A szubjektum ereklyéiTolnai Ottó tárgyiassága drámáinak tükrében
2009-03-01A kortárs magyar dráma és a rendszerváltozásParti Nagy, Háy János, Szőcs Géza, Tasnádi, Kornis, Hamvai Kornél, Spiró, Bereményi stb. drámái és a társadalmi (rendszer) változás(ok).
2009-03-01Illesztési pontokTolnai Ottó drámáinak világ- és magyar irodalmi előzményei, leginkább Bayer-aszpirin c. monodrámája alapján.
2008-06-01TestfogyatkozásA test felszámolása és teatralizálása Samuel Beckett drámáiban
2008-03-01"Az ég nem ösmer, a föld megtagad"Motivikus kapcsolatok Vörösmarty Zsigmond-kori drámáinak szövegében
2008-01-01Magyar dráma és színház a...20.században
2007-04-01A kép mint gestus...Térey János drámáiban
2007-03-01A valóság fellazításaA Tóték drámaváltozata
2007-01-01Utak a drámákhoz(Olvasmányok a dráma és színház történetéből) Érdeklődés-felkeltő óra "vázlata" is lehet.
2006-06-01Babits Mihály színházaBabits Mihály színházról valott nézetei
2006-04-01Régi és újonnan felfedezett színjátékokWeöres Sándor: Színjátékok
2006-03-01Az eltagadott ország színpadaA drámaíró Serfőző Simon. (Mindenáron c. kötet drámáiról: Rémhírvivők, Otthontalanok, Mindenáron, Jövőlátó)
2006-02-01A fikció szentsége: a Kill Bill és a reneszánsz bosszúdráma-hagyományKill Bill / rend. Quentin Tarantino
2005-10-01Egressy Zoltán: Portugálnyolc dráma
2005-06-01A drámaíró SartreJean-Paul Sartre (1905-1980) drámáiról: A legyek (1943); Zárt tárgyalás (1945); Temetetlen holtak; Tisztességtudó utcalány (1946); Piszkos kezek (1948); Az ördög és a Jóisten (1951); Főbelövendők klubja (Nekrassov); Altona foglyai;
2005-01-01Tennessee Williams Hollywoodba megy, avagy a dráma és a film dialógusaMúlt nyáron, hirtelen / rend. Mankiewicz, í. Tennessee Williams (1959) I. Az adaptáció elméleti és kritikai konstrukciói II. Tennessee Williams: dráma és film a dialógus jegyében III. Összefoglalás
2004-06-01Márai Sándor kalandja a drámávalA szerelmi háromszög dramaturgiája M.S. drámáiban
2004-05-01Mint a madár? (A Tandori-drámák önértelmező alakzatai)
2003-11-01Hold, hatalom, játék.Weöres Sándor drámáiról
2003-11-01A groteszk dramaturgiájaÖrkény István színpada
2003-05-01A XX. századi dráma. TémavázlatÉrettségi-felvételi előkészítő. Vázlat. Pirandello, O'Neill, Frederico Garcia Lorca, Makszim Gorkij, Bertolt Brecht, Samuel Beckett, Arthur Miller, Frederic Dürenmatt.
2003-02-01A posztmodern dráma: a digitális kultúra ...szimulákrum olvasási lehetőségei
2003-02-01Madách drámaelméleteMadách drámelméleti töredéke nyomán.
2002-11-01A klasszicizmus. A francia klasszicista dráma. Vázlat.ld."Érettségi és felvételi előkészítő" Témavázlat. Corneille - Racine - Moliere.
2002-09-01A görög líra, a görög dráma /Vázlat!/ld."Érettségi, felvételi előkészítő" (témavázlat)
2002-06-01Molnár Ferenc sikerdramaturgiájaMolnár Ferenc sikerdramaturgiája
2001-03-01William Butler Yeats drámái-
2000-12-01Teríték : Kortárs magyar dráma és színházA 90-es évek magyar drámái Hamvai Kornél (Hóhérok hava, Körvadászat, Márton partjelző fázik) Egressy Zoltán (Portugál; Sóska, sült krumpli), Kárpáti Péter (Világvevő (1999) kötet : Fogolyszöktetés v. Szingapúr, végállomás; Világvevő v. Méhednek gyümölcse; Halhatatlan háború; Akárki; Országalma + Tótferi), Tasnádi István (Közellenség; Don Quijote repríz, Nexxt), Garaczi László (Az olyanok, mint te (2000) kötet: Csodálatos vadállatok, Fesd feketére!, Prédales), Filó Vera (Tulipándoktor, Kereső, Rob és Tot pont nevet egyet) A 90-es évek magyar színháza.(Ascher Tamás, Valló Péter, Zsámbéki Gábor, Székely Gábor, Ruszt József, Jeles András, Zsótér Gábor, Novák Eszter, Mohácsi János, Schilling Árpád, Telihay Péter, Alföldi Róbert, Szász János rendezései)
2000-11-01A jelent meghatározó múlt - analitikus drámákIllúziók tragédiái - Szophoklész, Ibsen, Miller Henrik Ibsen: A vadkacsa (1884) 28-33.o. Arthur Miller: Az ügynök halála (1949) 33-37.o.
2000-10-01Vitairatok a Romlás ellenébenSütő András drámáiról
1999-02-01A teatralitás fokozatai a drámabeszéddel való kísérletekbenMészöly Miklós drámái.
1999-01-01Magyar dráma - 90-es évek
1998-10-01Tamási Áron játékszövegeiTamási Áron drámáiról. (Tündöklő Jeromos; Vitéz lélek Öldökölő Jeromos; Énekes madár stb.) Szakrális dráma vagy piece bien faite?
1998-08-01A stílus - az íróA drámai művek stílusáról. A dráma, mint műnem. XX.századi magyar dráma.
1998-04-01A szimbolikus lélekdráma eszménye. A drámaíró Babits.Babits Mihály drámái : Simóné háza 558-63. A literátor 563-66. Laodameia 566-70. A második ének 570-75.
1998-02-01A hold ezüstjeBalázs Béla drámáiról
1997-03-01Madách Imre: Az ember tragédiájaelemzés a műről
1997-02-01Fel is út; le is útA (magyar) dráma közelmúltjáról és jelenéről.
1996-11-01A drámai szereplők és az identitás problémája Örkény Istvántól Nádas PéterigNádas Péter, Páskándi Géza, Spiró György, Örkény István, Csurka István drámáiról.
1996-09-01Játékszíni költőmesterségA 90-es évek magyar drámáiról (Garaczi, Parti, Kárpáti P. stb.)
1996-07-01A főhős és hasonmásaMegkettőződött, kettéhasított, megsokszorozódott szereplők a hatvanas évek európai drámairodalmában.
1995-02-01A drámaíró Németh Lászlófelülnézetből
1994-06-01A drámai nyilvánosság alakulása Örkény Istvántól Nádas Péterig.1-2.r.A dráma és a színház kapcsolata, a színházi nyilvánosság szerepe, valamint mindezek megnyilvánulása Örkény és néhány mai író drámáiban.
1994-02-01Kortárs magyar irodalom II. : Próza és drámaKortárs próza, drámairod. Nemzedékek.
1990-07-01A "csodás való"Tamási Áron és Federico García Lorca színjátékaiban
1990-05-01A zavarbaejtett műbírálatNádas Péter drámáinak kritikai fogadtatása (1979-1989) Takarítás, Találkozás, Temetés
1989-05-01A drámai cselekménymozgatás dilemmáiEgy formaprobléma és megoldása Bereményi, Nádas, Spiró és Kornis drámáiban. A könyvben megjelent tanulmány nagyobb ívű : Örkénytől Nádasig.
1988-09-01Az amerikai tragédia születése.Értelmezési modellek. O'Neill
1988-03-01"A tökéletes dráma"A klasszikus tragédia és komédia anatómiája
1988-03-01A képzelet játékai, a történelem paródiájaWeöres Sándor színjátékai. Theomachia, Holdbéli csónakos, Endymion, Kétfejű fenevad.
1988-01-01A pusztulás kulisszáiCsirkefej. Spiró György drámakötete. Jeruzsálem pusztulása, Az imposztor, A kert, Esti műsor, Csirkefej
1987-12-01A"magyar abszurd"a 60-as évekbenAbszurd dráma, magyar irodalom 1960-as évek. Az ablakmosó, Bunker / Mészöly Miklós Tóték, Macskajáték, Pisti a vérzivatarban /Örkény István Görgey Gábor, Gyurkovics Tibor, Eörsi István művei
1987-01-01Róma pusztulásától a szanálásra ítélt külvárosi házigSpiró György drámáiról
1986-12-01Küzdelem a groteszkkelGyurkovics Tibor drámáiról
1985-09-01A drámaíró Illyés GyulaIllyésről
1985-06-01A hűség jegyébenIllyés Gyula drámái
1984-02-01Líraiság Vörösmarty Mihály néhány drámájában-
1983-12-01Kodolányi János nyílt tárgyalásaiA drámaíróról
1983-07-01Weöres Sándor / színjátékokWeöre Sándor drámáiról
1983-04-01Szép Ernő drámái /1920-37/Patika, Vőlegény, Aranyóra, Lila ákác, Azra, Szívdobogás
1981-12-01"A dráma a legszemélyesebb.."Sarkadi és a dráma
1981-08-01A léhaság zsenijeiSarkadi Imre drámatöredékeiről
1979-05-01Faltól faligKányádi Sándor drámái
1977-12-01..Mi az, mi idegünkben közeleg!Illyés Gyula drámái a "kézbevehető jövőért"
1977-01-01Szemléleti és stílustörekvések a mai magyar drámában-----------
1976-03-01A drámaíró Pap KárolyPap Károlyról
1975-04-01A romantikus lélek- és jellemábrázolás Vörösmarty epikájában és drámai műveibenVörösmarty Mihály epikai és drámai műveiről
Gozsdu, a drámaírópályaelemzés
Pasolini, a drámaíró
Drámaforma és nyilvánosságA magyar dráma alakulása Örkény Istvántól Nádas Péterig
A hérosz és a ..A hérosz és a groteszk hős.Németh László és Örkény István drámáiról.
"Én nem bízom a világot a történelemre"Németh László történelmi drámáiról
Játékszíni Próteusz (Weöres Sándor drámái)Weöres Sándor drámái.
A lényeg kíméletlenségeNádas Péter színművei
A befogadottak. A kilencvenes évtized drámaírói.az \"irodalmi\" írók köre : Darvasi László, Borbély Szilárd, Garaczi László, Hamvai Kornél, Parti Nagy Lajos \"színházközeli\" szerzők : Németh Ákos, Lőrinczy Attila, Tasnádi István, Egressy Zoltán és az egyik csoporthoz sem tartozó Filó Vera
A XIX. szi dráma néhány állomásaFriedrich Hebbel, Ibsen, Csehov.
Garaczi-színházG.L. drámái : Mindhalálig Mizantróp (1988); Imoga (1990); Jederman (1992); Húsvéti szeánsz (1991?); Olyanok, mint te (2000,kötet): Fesd feketére!, Prédales, Csodálatos vadállatok.
Teljesítmény és értékproblémákNémeth László drámáinak néhány kérdése
A huszas évek (magyar sikerdarabjairól)Az 1920-as évek magyar darabjairól. (Szenes Béla : Az alvó férj; Fodor László : A templom egere; Vitéz Miklós : Egy túlbuzgó fiatalember; Andai Ernő : Hazudj, édes!; Bús Fekete László : 303. hűségszérum; Vaszary János : Angyalt vettem feleségül) drámapoétikai kérdések
A harmincas évek (magyar sikerdarabjairól)Az 1930-as évek magyar darabjairól.(Lakatos László : Magas Cé; Bús Fekete László : A méltóságos aszszony trafikja; Több mint sze- relem; A hálás kis nő; Bónyi Adorján : Egy kis senki; Édes ellenség; Zágon Isván : Az ígéret földje; Feltételes megállóhely; Andai Ernő : Aranyfüst) drámapoétikai kérdések
Három meg nem valósult lehetőségAz 1930-as évek darabjai közül háromról. Bús Fekete László : A pénz nem minden; Zilahy Lajos : Szűz és Gödölye; Csathó Kálmán : Fűszer és csemege drámapoétikai kérdések
Komédiák a szeretetről. Kornis Mihály drámái
Artaud misézik, Derrida ministrál. Katarzis-vita.Hozzászólás a Hajónapló c. fi-ban megjelent katarzis-vitában.
Németh László társadalmi drámái
A hitvitázó. Sütő András drámáiA korai drámáktól (Fügedes, Pompás Gedeon) az Egy lócsiszár virágvasárnapja és a Csillag a máglyán c. drámákig.
"...meg nem maradhatunk az alázat porában" Sütő András .....drámaírói útja.
Az expresszionista dráma-beszéd
Példázat az eszmék hiábavalóságáról. Eörsi István drámái
A magyar groteszk. Örkény IstvánTóték (1967); Pisti a vérzivatarban (1969, 1979)
A "prefogyasztói világállapot" / Kornis Mihály
A képzelet játékai, a história paródiájaWeöres Sándor színjátékai: Theomachia, Octopus, Kétfejű fenevad
A Füst Milán-drámaFüst Milán: "Megtagadott" színművek és egyfelvonásosok"
A dráma: sorsa sors Örkény István drámáiban.
Németh László drámáiA két Bolyai; Galilei; Villámfénynél; Az áruló stb.
A német szomorújáték eredeteIsmeretkritikai előszó; Szomorújáték és tragédia; Allegória és szomorújáték
Drámai költészet...fajai és történeti típusai (tragédia*komédia*dráma) az antik és modern dráma közti különbségek (konfliktusok különbözősége Aiszkhülosz, Szophoklész drámái ill. Goethe Faustja Shakespeare: Hamletje stb. között)
Adalékok Örkény dramaturgiájához + A vizsgált drámáknéhány világirodalmi vonatkozása (Tóték, Vérrokonok, Kulcskeresők, Pisti a vérzivatarban, Forgatókönyv)
A humanizmus első nagy válságaA görög dráma és társadalmi gyökerei.
Az egzisztencializmus - az elidegenedés ideológiájaEgzisztencializmus (elidegenedettség, abszurditás és szabadság problémái) Sartre, Camus, Dürenmatt és az egzisztencialista dráma.
Az abszurd drámaBeckett, Ionescu, Pinter, Boris Vian, Dino Buzzati, Edward Albee, Tom Stoppard stb.
SzínművekThomas Bernhard
Richard Brinsley SheridanAz ír drámaíró színdarabjainak (Vetélytársak, A rágalom iskolája, A kritikus, Spanyolok Peruban, Szent patrick nap avagy A fortályos őrmester) bemutatása, szemelvényekkel.
George FarquharGeorge Farquhar színműveinke bemutatása, szemelvényekkel. (Rivális ikrek
Dion BoucicaultDion Boucicault drámáinak bemutatása, szemelvényekkel. (A londoni felépés, A korzikai testvérek, nyolcadvér, A Kolin bón, A szőke lány, Sohrón, Robert Emmet)
John Millington SyngeAz életmű bemutatása, szemelvényekkel (Szirti lovas, A völgy árnyéka, A szentek kútja, A kolompár lakodalma, Deirdre, a bánat lánya)
Lady Augusta GregoryAz életmű áttekintése, drámaszemelvényekkel (Hírharangok,A börtön kapuja,Fölkél a Hold, A dologházi betegszoba,A botcsinálta doktor, Dervorgilla, A vándor,Dave, Az arnyalma)
William Butler YeatsYeats drámaírói tevékenységének áttekintése, szemelvényekkel (A színészkirálynő, A Baile partján, Deirdre, Purgatórium, A kócsagtojás,Cuchullain halála).
Brendan BehanBehan színműírói tevékenységének áttekintése, szemelvényekkel (Reggeli üvöltés, A túsz, A Nagy Ház,).
Denis JohnstonJohnston drámaírói tevékenységének áttekintése, szemelvényekkel (A sarló és a naplemente, A por álmodása, A arany kakukk, A Hold a Sárga folyó tükrén, Az Öreg Hölgy azt mnondja: Nem!)
Padraic FallonFallon drámaírói tevékenységének áttekintése, szemelvényekkel (Diramuid és Grania, A Híd fogadó).
A lázadástól az elkötelezettségigDéry Tibor pályája dadaista drámáitól (Az óriáscsecsemő, A kék kerékpáros, Kis család vagy mit eszik reggelire) szürrealista paraboláján át (Ébredjetek fel! c. kisregény) az Országúton és a Pesti felhőjáték c. regényéig.
Szégyene még túléli őtKornis Mihály drámáiról. (a Kádár-korszak színpadra állítása)
Költődramaturgok - költődramaturgiák...a Holnap és a Nyugat korában: Balázs Béla, Babits Mihály, Füst Milán
Magyar abszurdLászlóffy Csaba: A cáranyuska álma (drámák)
Dráma(író)i életműHubay Miklós összegyűjtött drámái
Bevezetés: a metadráma fogalmáról1. Metadráma és realizmus 2. Meta - színház - dráma. definíciók és alcsoportok (Lionel Abel, Fly, Calderwood Hubert elméletei, Richard Hornby rendszerezése 3. Metadráma és metafikció
Heinrich von Kleist világa, avagy a tudat zsákutcájaKleist drámáiról. A marionettszínházról (tanulmány), Az eltört korsó, Amphitryon, Pentheszilea, Heilbronni Katica, Homburg hercege, Hermann csatája, A chilei földrengés (64-70.o.)
A naturalizmus megújulásaEugene O'Neill
George Bernard ShawShaw ír témájú színműveinek ismertetése szemelvényekkel (O'Flaherty közlegény, Nagy vitéz; A Samaragd sziget).
Sean O'Casey (1880-1964)O'Casey drámaírói tevéknységének áttekintése, különös tekintettel az ír témájú darabokra szemelvényekkel (Egy fölkelő árnyék, Juno és a páva, Az eke és a csillagok, Az ezüst kupa, bíbor hamu, Kukurikú ifiúr
Ibusár. Mauzóleum (1996)Parti Nagy Lajos drámái: Ibusár, Mauzóleum, Gézcsók c. "kollázs" dráma
A groteszk dráma változataiKányádi Sándor: Kétszemélyes tragédia (1968-69), Ünnepek háza (1970)
Volt-e magyar avantgarde dráma?Balázs Béla, Karinthy, Füst Milán, Déry Tibor.
A drámaíró Krúdy Gyula és A vörös postakocsiEgy eltűnt színdarab nyomában
A drámaíró DéryDéry Tibor drámáiról
Remenyiknek mindenki tartozikRemenyik Zsigmond drámaíró
Gyerekek és katonákPilinszky János, a drámaíró
Cselekvés-nosztalgiaA drámai cselekvés változásai
A "belső utak" drámáiUtószó a Dinamit című drámaantológiához
A valóság fellazításaÖrkény István dráma regényéről
A távbeszélés szenvedélyeÖrkény István: Macskajáték c. kisregényéről
A stílus, mint önértelmezés(Szomory Dezső: Glória, Takáts Alice, Szegedy Annie, Bognár Lujza)
Viszony a történelemhez(Harsányi Kálmán: Ellák, Herczeg Ferenc: A Híd ; Kodolányi János: Pogánytűz)
A spanyol barokk drámaLope de Vega és Calderón drámai.
Az ügynök figurája az amerikai drámábanKorai előzmények Theodor Dreiser Charles Drouet-ja 1900-ból (Carrie drágám), Fitzgerald A nagy Gatsby. Az utazó kereskedő első emlékezetes "drámai" felbukkanása O'Neill Theodore Hickmanje Az eljő a jeges c. drámából (1939). Arthur Miller Az ügynök halála (1949) - Willy Loman; Az alku (1968); David Mamet: Floridai öröklakás eladó (1992); Sam Shepard: A pokol istene (2004) 1. Az ügynök kapcsolatrendszerei 2. Ügynökség és szerepjáték 3. Sikerideológiák
Történetek a Genezisből a kortárs amerikai drámábanKét kortárs amerikai szerző egy-egy kiemelt fontosságú szövegének, Sam Shepard hamisítatlan vadnyugat (1980) c. drámájának és Jean-Cllaude van Itallie A kígyó (1969) c. szövegének valamint a bibliai Káin és Ábel történetének az összehasonlító vizsgálata.
DrámákMárton László drámáiról.
János király (Vaknap)Shakespeare drámái
Julius Caesar (A hetedik)Shakespeare drámái
Antonius és Kleopátra (A páratlan pár - Időszakadék)Shakespeare drámái
Athéni Timon (Hol kerék, hol talp)Shakespeare drámái
Nemzedékek és törekvések: A magyar dráma legutóbbi évtizedeiA rendszerváltás előtti és a rendszerváltással kezdődő évtizedek
A Vörös és a Lenedula veszedelem az amerikai drámábanA hidegháborús amerikai politika áttekintése: A Kinsey-jelentés. (megváltozott női szerepek) Homoszexualitás. (Lavender Scare) McCarthy szenátor harca a homoszexualitás ellen
Kirekesztettek közöttTennessee Williams drámái: Macska a forró bádogtetőn - Maggie személyisége A vágy villamosa - Blanche személyisége Homoszexualitás az amerikai drámában
Családok és szerepekArthur Miller drámái: A család szerepe - Az ügynök halála Identitás - Salemi boszorkányok A mindentudó nézői pozíció - színház ás film vs. irodalom
Illúzió és frangmentációEdward Albee drámája: A homofób színházkritika A Kinsey-jelentés és a nők - női szerepeke megváltozása (Rosie-We can do it!)
Amerikai panorámaDavid Mamet és más amerikai drámaírók a hidegháború alatt
A kognitív színháztudomány lehetőségeiA színház mint ötvözet