Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

48 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2021-02-00Élet, közösség, szubjektum a ritualizált nyelvbenJózsef Attila avantgárd jellegű verseihez, Szabó Lőrinc-kapcsolatokkal
2019-03-01A katedrális árnyaiA két háború közötti cseh avantgárd film a városszimfóniák kontextusában
2017-02-01A "klasszicizált modern" és az avantgárdMegjegyzések Babits hagyományértelmezéséhez
2015-03-02Az éltető oxigénBíró József: Stromatolite című kötetéről
2012-01-01A magyar avantgárd emlékezeteHogyan és micsoda él tovább az avantgárdból manapság?
2011-10-01A kortárs avantgárd értése és nem értése a művek tükrébenKritika L. Simon László: nem lokalizálható című kötetéről.
2011-09-01Avantgárd utazásokTolnai Ottó és Méliusz József Újvidéken.
2011-01-01Alámerülés az énbeIdegenség-konstrukciók a magyar szürrealizmusban. Az Európai Iskola Könyvtára és az Index-sorozat. Az én labirintusai: Mezei Árpád és Pán Imre szövegei. Weöres Sándor, Füst Milán.
2010-04-01Az átterorizált művészetLadik Katalin sokoldalú művészeti tevékenysége az 1970-es években a jugoszláviai un. "új művészeti praxis"-nak nevezett áramlat keretében bontakozott ki Újvidéken.
2010-04-01"Áthatni a koporsót"Megjegyzések a neoavantgárd eredetiségéről
2010-02-01Izmusok az aktivizmusbanAktivizmus az izmusok között
2008-04-01A Nyugat és az avantgardOsvát, Babits és Kassák köre (Ma)
2006-04-01Egy tehetséges ügyeskedőAz avantgárd József Attila Bori Imre kutatásainak Bori Imre kutatásainak fényében
2004-04-01A képvers-értés története:a neoavantgárd
2004-01-01Nyelvi válság - avantgárd - világhiányJózsef Attila Bécsben: történetfilozófiai tanulmányok, bécsi historizmus. Kassák, Németh Andor, Hugo von Hofmanstahl és József Attila.
2003-04-01Művészeti irányzatok a XX. század első felében. TémavázlatÉrettségi-felvételi előkészítő. Vázlat. Az avantgard mozgalmak: Kubizmus, konstruktivizmus, futurizmus, expresszionizmus, dadaizmus, szürrealizmus.Apollinaire (1880-1918), Kassák Lajos (1887-1967).
2002-11-01A képvers-értés története: a történeti avantgárdAvantgárd képves-alakzatok: kalligram, tipografikus vers, betűlollázs, konstruktivista képvers: sík- és villanyvers
2002-09-01Csodálatos utazásEgy toposz alakváltozatai
2001-10-01Vizuális költészet vagy képvers?A képvers-értés szempontjai a magyar irodalomtörténet-írásban. A képversek hermeneutikája: intermedialitás, esztétikum, konvencionális értés, nyelv és kép dialógusa, experimentalizmus. Történet: barokk, történeti avantgard, neoavantgard.
2000-03-01Az idegenség poétikája ?Az avantgard költészetről.
1999-12-01A klasszikus magyar avantgard dramatikus irodalmából
1999-09-01Tréfa, szatíra, irónia és az avantgárd
1999-09-01Kassák avantgárdja...a harmincas évekből visszatekintve
1999-03-01Az elidegenített nyelv "beszéde".A ló meghal../ Kassák LajosAz avantgard hagyomány kérdéséhez.
1999-02-01Aczél Géza : Post és neo - Az avantgarde újraértelmezése K.L..Kassák lajos öregkori költészetében.
1999-02-01Szemben a hatalommal. Kassák Lajos és a Kassák-hagyományAz avantgard születése.
1996-12-01Termő avantgárdA ló meghal a madarak kirepülnek / Kassák Lajos
1987-04-01Velimir Hlebnyikov és az orosz avantgardVelimir Hlebnyikovról
1982-09-01A magyar avantgarde - irodalomtörténeti szempontbólA magyar avantgarderól
1977-02-01Komját Aladár avantgardizmusaKomját művészetéről
Elbúcsúztatható-e a "fausti ideál"?.
A megváltáseszme..
Kassák, a törzsKassák Lajos költészetének avantgard jellegzetességei.
A modern színház kialakulása és története a 20. sz. első fel..lében. A színházról, előzmények : a wagneri(1813-1883) színház és a II.György által alapított meiningeni színtársulat (1874-) A naturalista fordulat. Sztanyiszlavszkij és a Moszkvai Művész Színház. Szembefordulás a naturalizmussal : szimbolizmus a színpadon, Adolph Appia és Edward Gordon Craig; Max Reinhardt szecessziós "álomszínháza", Az avantgard színház; A német expresszionista színház, Az olasz futurista színház; Az orosz futurizmus és a "színházi október", A Dada és a szürrealizmus a színpadon, A német színház a 20-as években : Piscator és Brecht Antonin Artaud "kegyetlen színháza".
AvantgárdA gimnázium 4. oszt. számára.
Kassák és az izmusok
A XX. századi költői stílusról.A két világháború közti magyar költői stílus és az izmusok Az avantgarde stiláris nyomai József Attila költészetében A nyelv (és benne a mondat) "felbomlása" az újabb költői stílusban A tárgyias-intellektuális stílus Pilinszky Apokrif c. költeményében
A magyar avantgard költészetnyelv forrásai és kialakulása1.Az olasz futurizmus a magyar költészetben 2. Népköltészet és futurizmus 3.Korai francia hatás 4. Futurizmus és Walt Whitman 5. Kassák szintézise
A földi paradicsom eszméje a magyar avantgard költészetben1. Az expresszionizmus a magyar költészetben (Paul Hatvani, Bartalis János, Selen László, Ignotus, Acél Ferenc, Dienes László) 2. Az aktivizmus a magyar költészetben (Kassák Lajos: Boldog köszöntés (1919))
József Attila (1924-27)Az elvont avantgárd költemény 2. Lázadó szentek; Igaz ember; Riának hívom c. versei
Déry Tibor (1923-27)Az elvont avantgárd költemény 3. A nagy tehén; Variációk népdalra c. versei
Németh Andor (1927)Az elvont avantgárd költemény 5. N.A.: Fekete csillag c. verse
A magyar avantgárdKassák Lajos (1887-1967) 62-67.o.
NarancsgépGéczi János (vizuális) költészete és az avantgard hagyomány
Magyar avantgárd1921: megjelenik Kassák Lajos Világanyám c. kötete
Joyce második korszakaAz avantgardista tendenciák áttörése. Extenzivitás és konstrukció. Ulysses.
Volt-e magyar avantgarde dráma?Balázs Béla, Karinthy, Füst Milán, Déry Tibor.
Háborúellenesség és avantgárd: Kassák Lajos lapjaiA Tett; Ma. Eposz Wagner maszkjában (1915) című verseskötetéről.