József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

70 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2020-05-00"Kis dolgokat egyesség nagyra neveli"Közmondások, szentenciák Zrínyi Miklós műveibenmegtekintés
2019-09-01Litánia-vers a magyar költészetbenA litánia, mint műfaj a magyar irodalomban a kezdetekrőlmegtekintés
2019-05-01Zrínyi Miklós Az török áfium ellen való orvosság című műveAugier Ghislain de Busbecq Exclamatiójának tükrébenmegtekintés
2019-04-01A Zrínyi-kultusz hatása Petőfi Sándor írásaibanEsszé Petőfi költészetérőlmegtekintés
2018-01-01Zrínyi tizenketteseinek metrikai mintájaAz endecasillabomegtekintés
2016-09-01Az 1566-os szigeti ostrom és Zrínyi Miklós a magyarországi irodalombanA szigeti ostrom és Zrínyi Miklós a magyarországi irodalombanmegtekintés
2016-09-01"Mert Isten rendelte itt végső órámat"A Zrínyiász új kiadása elé (A család, Sziget Hectora, A szerző, A Sirena-kötet, Az eposz, Az új kiadás szövegéről)megtekintés
2015-05-01A felesleges testZrínyi Miklós Befed ez a kék ég című művéről.megtekintés
2014-01-01"Volucris rota, vertitur anni"Zrínyi Miklós, Listius László és Esterházy Pál szerencse- és évszakverseinek poétikatörténeti hátteréhezmegtekintés
2013-12-02Az ígéret fiaA nemzet értelmezésének teológiai eredete a magyar gondolkodásbanmegtekintés
2013-04-01"Von des Graffen Nicolas Serini todt..."Zrínyi Miklós halálának körülményeiről egy korabeli ágensi jelentés tükrében.megtekintés
2013-02-01Zrínyi Miklós titkosíráskulcsaZrínyi Miklós titkosírással írt leveleiről és megfejtésükről.megtekintés
2012-03-01Mit jelent a megértés történetisége?Egy Zrínyi-epigramma példájamegtekintés
2009-04-01Dédatya(Szigeti Zrínyi Miklós ábrázolásának dantei apparátusa a Szigeti veszedelemben)megtekintés
2008-06-01A rím kérdése Zrínyi Miklós"Szigeti veszedelem" c. művébenmegtekintés
2007-01-01Adalékok, észrevételek Zrínyi Miklós...három epigrammájához (Az idő szárnyon jár; Nem irom pennával..."Befed ez a kék ég")megtekintés
2006-04-01"Mellyet Isten lölke elmémben befutja"Az isteni inspiráció Zrínyi Szigeti veszedelmébenmegtekintés
2003-02-01"Az kinek ez a rossz passió rendet szab" A harag a Szigetiveszedelem-benmegtekintés
2002-10-01Zrínyi költői nyelvének továbbélő elemeild. "Érettségi és felvételi előkészítő." tanulmánymegtekintés
2002-10-01Zrínyi Miklós (1620-1664) (témavázlat!)ld. \"Érettségi, felvételi előkészítő\" (vázlat!)megtekintés
2002-09-01Bibliai motívumok a klasszikus magyar lírábanAz idő és hírnév / Zrínyi Miklós (teremtéstört) 47. Hajnali részegség / Kosztolányi Dezső 47. A vén cigány / Vörösmarty Mihály (Genezis, vízözön) 47-8. A XIX. század költői / Petőfi Sándor(Exodus, zsidó honfogl) 48. A Sion-hegy alatt / Ady Endre (Exodus, Mózes - Isten)48-9. Apokrif / Pilinszky Jónos (Lukács, tékozló fiú) 49. Lázár / Nemes Nagy Ágnes (János, Lázár feltám.) 50.megtekintés
2000-01-01Időszerkezet és individuumszemlélet három 17.sz-i eposzbanSzigeti veszedelem / Zrínyi Miklós Kemény János emlékezete / Gyöngyösi István Rákóczi-eposzmegtekintés
1998-01-01"Ha mit az én verseim.."Szigeti veszedelem. A személyesség és az elbeszélő megszólalásai Zrínyi eposzában.megtekintés
1997-04-01"Szerencse-szellő" és "szerencse-szélvész"Két metafora Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem című művéből.megtekintés
1997-02-01Bán a ravatalonAvagy még egyszer Zrínyi Miklós halálárólmegtekintés
1996-04-01A hír és a közvélemény koncepciójának formálódásaZrínyi Miklós műveibenmegtekintés
1996-03-01"De kész szüvel várja szerencse forgását"A szerencse a Szigeti veszedelemben.megtekintés
1996-02-01"Kötve vagy, szerencse, az én lábamhoz..."Megjegyzések Zrínyi Miklós eposzához: Szigeti veszedelemmegtekintés
1995-01-01"A nagyidai cigányok" mint a "Szigeti veszedelem" travesztációjaArany János: A nagyidai cigányokmegtekintés
1991-02-01Metaforikus képalkotás a Szigeti veszedelembenZrínyi Miklós: Szigeti veszedelemmegtekintés
1990-08-01A "Peroratio" idejeZrínyi Miklós verseskönyvének záródarabja, "Záróvers": "Véghöz vittem immár nagyhírű munkámat"megtekintés
1986-02-01"Az idő és hírnév"Zrínyi három epigrammájának ritmikájamegtekintés
1984-04-01"Én lehetek tehát magyarnak példája"Zrínyi Miklós epigrammáinak két ciklusárólmegtekintés
1984-04-01A szerelem illő ábrázolása Zrínyi eposzábanZrínyi Miklós Szigeti veszedelem c. eposzárólmegtekintés
1981-04-01Újabb kutatások a magyar barokkról és ZrínyirőlZrínyi Miklósról és a barokkrólmegtekintés
1981-04-01A meghajló és beszélő feszület jelenete a "Szigeti veszedelem" II. énekébenZrínyi Miklós: Szigeti veszedelemmegtekintés
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelemelemzésmegtekintés
Zrínyi Miklós: Peroratioverselemzésmegtekintés
Zrínyi Miklós és a barokk /1620-1664/Érettségizőknek, felvételizőknek. A barokk eposz sajátosságai a Szigeti veszedelemben. A szerkezet és a jellemzés eszközei és szerepe a Szigeti veszedelemben. /1645/46 tele/.megtekintés
Zrínyi ritmusaZrínyi Miklós költészetérőlmegtekintés
A Szigeti veszedelem...narratológiai elemzése. Vázlat.megtekintés
Zrínyi "Késmárkja" és akik "ekhózzák"Zrínyi Miklós: Késmárkmegtekintés
"Kötve vagy, szerencse, az én lábamhoz..."Szigeti veszedelem / Zrínyi Miklós A török ifjú éneke c. betétdal elemzése megjegyzések az eposzhoz.megtekintés
Zrínyi Miklós: Peroratioelemzésvázlatok!megtekintés
Zrínyimegtekintés
Zrínyi és TassoZrínyi Miklósról és Tasso-rólmegtekintés
Zrínyi és az eposz. Szigeti veszedelem.megtekintés
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem!elemzésvázlatok!megtekintés
A barokk eposz sajátosságai Zrínyi Szigeti veszedelem c. műv30 kidolgozott magyar irodalom írásbeli érettségi tétel.megtekintés
Zrínyi Miklós: Zrínyi beszéde (Szigeti veszedelem V,24-38.veverselemzésmegtekintés
Jenei Ferenc: A szerelmes Zrínyimegtekintés
Vakmerőség-motívum Zrínyi műveibenés életében. Vitéz hadnagy; Szigeti veszedelemmegtekintés
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelemcselekmény, elemzési segédlet (vázlat)megtekintés
JószerencseZrínyi kilenc soráról . (két töredékvers: Nem írom pennával..., Befed ez a kék ég...) esszé (1948)megtekintés
A "helyettes áldozat" allegóriáia Zrínyiász kilencedik énekében 1651: megjelenik a Szigeti veszedelemmegtekintés
Az imitatio elmélete és gyakorlataa Szigeti veszedelemben 1651megtekintés
A szerkesztett verseskötet mint a szerző ifjúkori önarcképe1651: Adriai tengernek Syrenaia: Groff Zrini Miklósmegtekintés
A Jövő története és az olvasók1653: Zrínyi befejezi a Vitéz hadnagy-otmegtekintés
A Szigeti veszedelem és az...európai epikus hagyománymegtekintés
Zrínyi Miklóséletpálya, (1620—1664)megtekintés
A magyar barokk epika két változataZrínyi Miklós és Gyöngyösi Istvánmegtekintés
A költői művek keletkezésének időrendjeZrínyi Miklós költői életműve lényegében a Syrena-kötetben megjelent versekre korlátozódik.megtekintés
Adriai tengernek Syrenaia Groff Zrini Miklos- a kötetkompozíciómegtekintés
A Szigeti veszedelem -és a szenvedélyek poétikájamegtekintés
Júlia - avagy az "első vers" legendájaZrínyi Miklós szerelmi költészete. "Viola" - Draskovics Mária Eusebia; Berleba - Draskovics Borbála; "Licaon" - Tersácki Frangepán György, Titirius - Zrínyi Ki lehetett "Júlia"? (Viola újabb maszkja?) (Fantasia Poetica II.) Balassi-orientáció. megtekintés
EpigrammataZrínyi epigrammái: Attila, Buda, Szigeti Zrini Miklós, Deli Vid Sarkovics, Radivoj, Juranics vajdák, Farkasics Pétermegtekintés
FeszületreKultúrtörténeti és a kötetkompozícióból kiinduló értelmezés. "Zrínyi (az eposzban) 13 versszakban szól Jézushoz. A pythagoraszi számszimbolikát elsősorban a jezsuiták tanították. A két szám számértékét összeadva 1+3 a 4-es számot kapjuk, az ember számát, a föld számát, ahol négy évszak van, négy égtáj stb. Jézus nyolc strófában felel. A nyolcas szám a kereszténységben a feltámadás száma." "A Feszületre 13 strófából áll, akárcsak az eposzban a dédapa könyörgése"megtekintés
Az "Áfium" és a Zrínyi-prózaDedicatio: Attilához; Tábori kis tracta, (katonai szabályzat), Vitéz hadnagy (teoretikus példatár), Szent László-beszéd, Mátyás-elmélkedések (királytükör) Áfium (programadó kiáltvány) "posztmachiavellianus politikai-katonai irodalom"megtekintés
A nép hangja mint Isten hangja?A legitimáció kérdése Zrínyi Miklós Mátyás király életéről való elmélkedések c. "királytükrében".megtekintés
A hadvezéri felkészülés kézikönyveA Tábori kis tracta és a Vitéz hadnagymegtekintés