József Attila Könyvtár - Műelemzés Adatbázis | Keresés | Weöres Sándor

310 db találat
Dátum downCímLeírás
2022-06-01Weöres Sándor "falra mászott" fogkeféi, elhagyott írásai, szövegváltozataiWeöres Sándor költészetéről
2022-04-01"És bizonyos tekintetben mindig rúgnak hátulról"Füst, Karinthy és Weöres vulgáris apróságaiból
2021-12-01Új játszmák WeöresselA gyermeki "megnyitáselmélet"
2021-11-01Sütött a nap, és igent mondottPilinszky János szerepe a Psyché-ben
2021-06-01Vázlatok, versek, szövegváltozatok Weöres Sándor csöngei füzeteibőlWeöres Sándor költészetéről
2021-04-01Weöres Sándor Dante-kísérleteWeöres Sándor és az Isteni színjáték
2020-02-00Az anyaarchetípus megjelenési formái Hajnal Anna és weöres Sándor anyasiratójábanHajnal Anna és Weöres Sándor anyasiratója
2020-01-01"A dal madárrá avat"Zene és zeneiség Weöres Sándor költészetében
2019-12-01Nóta, ritmus, versErdélyi Mihály és Weöres Sándor
2019-09-01"Fát vágok, fát, de micsoda fát"A népi abszurd
2019-05-01Orpheusztól PróteuszigTanulmány Weöres Sándor írásairól
2019-05-01Képés identitás Weöres Sándor Le journal című versébenTanulmány Weöres verséről
2019-05-01Mese és filozófia Weöres Sándor drámáibanTanulmány Weöres drámáiról
2019-03-01CsillagzeneA látomás és a zeneiség szerepe Weöres Sándor Tizenegyedik szimfóniájában
2017-04-01Nesztelenség – a cselekvés és a történés mezsgyéjénWeöres Sándor: Harmadik szimfónia 1.
2017-04-01"Látja a boldogságot én"Adalékok egy költői kép utóéletéhez
2016-10-01Psyché a kánonbanPsyché alakja az irodalomban
2015-08-01Beavats Priapos kultuszábaWeöres Sándor Priapos című kötetéről.
2015-07-01Weöres Sándor lírájának tengerzimbolikájárólEsszé Weöres Sándor költészetéről
2015-03-01Brünni elvarázsolódás Weöres Sándor versvilágábanEsszé Weöres gondolatvilágáról
2015-01-01Weöres Sándor GnómáiTanulmány a gnóma poétikai jelentőségéről
2014-12-01Költészeti HolmiNéhány ismeretlennek hitt Weöres-verssor fölött való korai öröm
2014-09-00Meglepetések a hagyatékbanWeöres Sándor: Elhagyott versek.
2014-09-00Az alakzatok poétikájától az idő poétikai alakzatai feléWeöres Sándor: Örök pillanat. 1. Örök pillanat: kilóg az időből. 2. Mi hát az idő?
2014-09-00Verssé vált idő-filozófiaA "jelenség-idő" és a "teljes idő" Weöres Sándor néhány művében. (Örök pillanat, Idő, A teljesség felé.)
2014-09-00Weöres Sándor költészete és a görög-római hagyományTheomachia, Ekliptika, Az élet végén, Toccata.
2014-09-00"Minden mű átváltozás..."Weöres Sándor időszemléletéről, plágiumáról és a Psychéről.
2014-07-08A lehetetlen megkísértéseWeöres Sándor: Én, a határtalan szellem...
2014-04-01"Szárnyának pilleporát"Az értelemre merőleges szemlélet Weöres Sándor harmadik szimfóniájában
2013-12-02Shakira és cserebereWeöres-örökség a kortárs gyermekirodalomban
2013-12-01Emlékezés Weöres SándorraSzületésének 100. évfordulója alkalmából.
2013-12-01"...et anni ui non deficient"Időről és időn túliról Weöres Sándor költészetében
2013-11-01"Ein ganz hibsches Zigaanerweibli"A "női" és a "cigány" kölcsönös megfelelése Weöres Sándor Psychéjében
2013-11-01Weöres Sándor: "A fogalom költészete"Esszé Weöres Sándor költészetéről
2013-11-01Többlet a semmibőlKritika Weöres Sándor Elhagyott versek című kötetéről
2013-10-01Két változat egy témáraA tárgyias líra korlátlan lehetőségei. Babits Mihály és Weöres Sándor szonettje a kovácsistenről. (Héphaisztosz, Hephaistos)
2013-07-01Testhatárok és az ahumán beszéd poétikai kísérleteWeöres Sándor költészetében. (Halotti maszk, Rongyszőnyeg, Egy összedrótozott csontváz)
2013-07-01"Öreg csont, ifjú csont"A haláltánc mesterei: Babits és Weöres.
2013-07-01Megénekelt Gulácsy-képekWeöres Sándor Dalok NaConxypan-ból című verséről.
2013-07-01Weöres Sándor karneváli motívumaiÁtváltozások, szerepjátékok, stílusutánzatok, humoros attitűdök.
2013-07-01"...Valami csillagszerű gravitáció..."Száz éve született Weöres Sándor
2013-06-20"Nem róla szól, hanem rólunk"Schein Gábor Weöres Sándorról. "Száz éve, 1913 június 22-én született, de a 2001-ben megjelent Weöres-pályakép szerzője szerint még a szakma is csak az elején jár a megértésnek, a hatalom pedig még csak nem is sejti, milyen hatalmas kincse ő ennek az országnak."
2013-06-01Weöres Sándor ismeretlen versikéjeEgy Ilia Mihálynak írt rögtönzésről: Levél Szegedre.
2013-06-01W+10, avagy Weöres Sándor Finaléjának költészettörténeti elhelyezéseWeöres Sándor Finale (A szörnyeteg szétzúzása) című költeménye a Kilencedik szimfónia (A szörnyeteg koporsója) mikrociklus legutolsó darabja.
2013-06-01Az Orbis pictus 100 verseWeöres Sándor Orbis pictus versciklusának értelmezése. A versciklus először A hallgatás tornya (1952) című kötetben jelent meg.
2013-06-01Weöres-variációk"A cikk írója két verset vizsgál: a Téma és variációk (111 vers) címűt és a Tenger felhő (10 humoreszk) kezdetűt."
2013-06-01"Mit izélt, hol?"Weöres Sándorról, aki csak kergetőzött a szavakkal.
2013-06-01A hangszövedék és a Gestaltok avagy a verszene XX. század eleji megújításaWeöres Sándor: Valse triste.
2013-06-01"Mondok, mondok éneket..."Folklór párhuzamok, megfelelések, reminiszcenciák Weöres Sándor verseiben.
2013-06-01"Perzselő szomjat kelteni a jóra"Weöres Sándor születési centenáriumán.
2013-06-01"...az idő palánk-lécei mögött"Újabb feljegyzések a Weöres-naplóból.
2013-06-01Mi van egy rongyszőnyegben?Egy marék betű Weöres Sándorról.
2013-06-01"Te megbántott kedves lélek..."Weöres Sándor két verse: "A kísértet dala" és "Gyönge ágam"
2013-06-01"Késértet vagyok"Feljegyzések Weöres Sándor "Psyché"-jéről
2013-06-01Kétszer a halálrólWeöres Sándor két "halálverséről", a harmincéves korában írt Meghalni c. verséről és a hatvanhat évesen írt Bolero c. verséről.
2013-06-01A paródia ars poeticájaSzerep és maszk Weöres Sándor költészetében
2013-06-01Weöres Sándor pályakezdése...és az irodalomfogalom változása
2013-06-01Hamvas - Tamkó - WeöresTamkó Sirató Károly: Táncoló hangcsoportok c. kiadatlan Weöres-paródiájának szellemi háttere
2013-06-01Az éberség álma és az álom ébersége"Hamvas Béla szerint a földi lét legnagyszerűbb adománya az éberség, amely mindenekelőtt a metafizikai érzékenységet jelenti.""Ez a metafizikai éberség W.S. fokozottan befelé figyelő, belső végtelenségre fókuszáló költészetének is jellemző vonása." De proundis; Háromrészes ének (Harmadik szimfónia)
2013-06-01Egy létballadárólWeöres Sándor: Az ég-sapkájú ember. "Önirónikus portré magáról és mélyen drámai szembenézés az elmúlással egyszerre." (esszé)
2013-06-01A teljes ember, ha nőneműWeöres Sándor Psychéjéről.
2013-06-01"Rikolt a páva veled"Vázlat Weöres Sándor ősköltészeti forrásaiból
2013-05-01Két világ határánWeöres Sándor kései költészetéről
2013-04-01Érthető morgásA személytelenség kérdéséhez Weöresnél: Országút
2013-04-01"Szép távolságoddal itt vagy"Károlyi Amy és Weöres Sándor kapcsolata
2013-04-01Vers, zene, Weöres Sándor"...mi vonzza a komponistákat a Weöres-versekben?" "Talán az, hogy gyakrabban használok kiélezett, erősebb ritmusokta, melodikusabb koncepciókat, mint a költők nagy része."
2013-03-01Weöres Sándor költészetének három pillére1. Elemi (ősi) formák 2. Mintázatok és zenei szerkesztés 3. Örömelv
2013-02-01Psyché, a papír és a prostitúcióWeöres Sándor: Psyché. Sem nem szerep, sem nem maszk, hanem?
2013-02-01Amor és Psyche karneváljaTestreprezentációk és az Apuleius-betéttörténet újraírásai Weöres Sándor Psychéjében
2013-02-01Villám fénye gyöngyvirág illatávalWeöres Sándor és Gazdag Erzsi barátsága - dokumentumok és az oral history adalékainak tükrében
2013-02-01Weöres Sándor Ének a határtalanrólkötetkompozíciója
2013-02-01Weöres rougeÉrzékiség és történetképzés a Valse triste-ben
2012-11-01ÖsszerezdülésekSzáz éve született Gazdag Erzsi (1912. november 14. - 1987. február 9.)
2012-09-01Folytassa, kérem! A folytathatatlantHogyan olvashatjuk újra Weörös Sándor elfeledett költeményeit kortárs korpuszaink?
2012-02-01Álmod(oz)ók: Weöres Sándor Gulácsy-álma(i)Weöres Sándor verséről
2011-06-01"Tzigán dallok magyaríttva"Nyelvi kozmopolitizmus Weöres Sándor Psychéjében
2011-04-01Psyché-analízisA női szerepalakítás és a női szubjektum kialakulása a Psyché-ben.
2011-04-01A benső végtelen feléWeöres Sándor: A benső végtelen (Várkonyi Nándornak) Átváltozások-ciklusból. Weöres Sándor versfogalmazó füzetéből. Egy vers átváltozásai.
2011-04-01Fehérrel kontúrozott mindenségWeöres Sándor: Egybegyűjtött prózai írások
2011-03-01A ritmus mint intertextualitás és tradícióBabits Mihály, Weöres Sándor, Parti Nagy Lajos
2011-01-01Alámerülés az énbeIdegenség-konstrukciók a magyar szürrealizmusban. Az Európai Iskola Könyvtára és az Index-sorozat. Az én labirintusai: Mezei Árpád és Pán Imre szövegei. Weöres Sándor, Füst Milán.
2010-10-01Weöres Sándor: Galagonyaesszé a versről
2010-06-01"A vaskalap ellen"Széljegyzet a Meditáció a játékszíni mesterségről, avagy a dráma kis magyar természetrajza című tanulmányhoz Weöres Sándor nehezen kanonizálható életművéről
2010-04-01Variációk hangadásraHang és kép medialitása Weöres Sándor és Marno János költészetében
2010-04-01A drámaköltő Weöres és a magyar szecesszióPosztmodern irodalomelmélet: Weöres Sándor drámaköltészetének meg nem történt kanonizációja.
2010-04-01Maszk és fátyolWeöres Sándor: Salve Regina
2010-01-01A múlás etűdjeiWeöres Sándor Rongyszőnyeg-e
2009-11-01Nyelv-diszkurzivitás-művészet......Weöres Psychéjében.
2009-09-01A tulajdonítás nehézségeiWeöres Sándor: Psyché
2009-09-01Szerzői név és maszk a magyar posztmodern irodalombanWeöres Sándor / Psyché (1972), Esterházy / Csokonai Lili, Parti Nagy Lajos / Sárbogárdi Jolán Már nem sajog c. antológiában József Attila neve kollektív szerzői maszk Orbán János Dénes / Troppauer Hümér, Parti Nagy / Dumpf Endre, Karafiáth Orsolya / Lotte Lenya, Hizsnyai Zoltán / Tsúszó Sándor, KAF / Kavafisz. Centauri, Spiegelman Laura
2009-07-01Mítosz, emlékezet, kockázatWeöres Sándor mítoszi versei. A weöresi mítosz esztétikájának bemutatása: Hetedik szimfónia (Mária mennybemenetele)
2009-05-01A rondó verstípus meghonosodása a magyar költészetbenRondó a francia és a német költészetben. Rondó Magyarországon: Ungvárnémeti Tóth László, Weöres Sándor, Illyés Gyula.
2009-02-01Csak így lehetettWeöres Sándor prózakölteményei. 1940 előtt csak a Disznó c. vers. 1943: Bolond Istók ("elbeszélő költemény prózában") Testtelen nyáj c. "füzet". Tűzkút c. kötete (1964): Nehéz óra, Tizedik szimfónia stb. Robogó szekerek (1968). Később, a 70-es, 80-as években kevésbé, ill. nem születnek prózaversei.
2009-02-01Mítosztöredékek újraírása Weöres Sándor...Médeia c. költeményében
2009-01-01Orfikus impulzusok...Weöres Sándor költészetében
2008-12-01"Mint hal a maga tavában"?Fordításmodellek Weöres Sándor Gilgames-átdolgozásainka jegyzeteiben
2008-12-01"A világmindenség az ő otthonos játszótere"Lovász Pál és Weöres Sándor
2008-10-01Weöres és Babits a '30-as évek első felébenMester-tanítvány viszony
2008-10-01Szabadulás vagy kötöttségEgy irodalmi vita margójára - Csorba Győző, Rónay György és Weöres Sándor
2008-04-01Montázs egy Weöres-témáraGrádicsok éneke I. kétféle olvasásfolyamata. Grádicsok éneke I. ; a versciklus Csillag c. versét külön is tárgyalva
2008-01-01Egy Ady-vers körülAdy vers elemzése
2007-01-01Az irodalomtanítás műhelyébenWeöres Sándor: Mária siralma (óravázlat)
2006-07-01Wersek, báb- és mesejátékok 4-696 éves korú gyermekek számáraWeöres Sándor a gyermek(b)irodalomban.
2006-06-01Költészet - mint valóság és álomTisztelgés József Attila és Weöres Sándor. A valóság és a költészet viszonya. A vers hatásmechanizmusáról: "a vers bennünk való működése nem a ráció talajáról indít, hanem jóval inkább az álmok sajátosan valóságos létezéséhez visz el." A vers...asszociációs mező...belső logikája kvázi logika...
2006-05-01Mese a legyőzhetetlen sárkányról és egy megváltatlan PusztaországrólWeöres Sándor: Octopus avagy Szent György és a sárkány históriája
2006-04-01Régi és újonnan felfedezett színjátékokWeöres Sándor: Színjátékok
2006-02-01"vándorol tájakat teremtve": ellentétpárok...Weöres pályáján (A teljesség felé)
2005-06-01Kettő MiféleVerseit mondja Pilinszky János és Weöres Sándor. Kukorelly Endre benyomásai a két CD-ről.
2005-02-01"Az értelemre merőlegesen"Weöres Sándor: Harmadik szimfónia
2005-02-01"Közös hancúrozás"Pásztor Béla-Weöres Sándor: Holdaskönyv c. kötetéről
2004-10-01Egy hajdani-örök nő - maWeöres Sándor: Psyché
2004-10-01Weöres Sándor ars poeticajaWeöres költői hitvallásáról.
2004-09-01Közel és távol közöttWeöres Sándor világlátása, a Weöres-életmű újraértelmezése Weöres Sándor: A vers születése és Paul Valéry: Költészet és elvont gondolkodás c. esszéinek összevetése, A teljesség felé
2004-04-01Weöres Sándor: Theomachia (Bárka-előadás)szinikritika
2004-03-01Két hazatérésWeöres Sándor: Hazatérés és Petőfi Sándor: Egy estém otthon
2004-03-01Weöres Sándor...egyetemessége
2003-11-01Előhangok Weöres színházához (A Holdbeli csónakos színpadielőélete) interjú Valló Péter színházi rendezővel.
2003-11-01Hold, hatalom, játék.Weöres Sándor drámáiról
2003-08-01Weöres Sándor színházaWeöres Sándor: A holdbéli csónakos
2003-06-01Hamis és valódi (Két szonett Weöres Sándortól)Weöres Sándor: Metropolis, Délibáb(Káprázat)
2003-06-01Weöres Sándor mariológiájaA Hetedik szimfónia értelmezése a Szűz Mária-tisztelet szemszögéből
2003-06-01Weöres Sándor történelmi panoptikumaWeöres Sándor: A kétfejű fenevad
2003-06-01Én, te, ő. Költemény a kispolgárrólWeöres Sándor: Óda a kispolgárhoz
2003-05-01Témák és variációk Weöres Sándor szimfóniáiban (esszé)Érettségi-felvételi előkészítő.
2003-05-01A Nyugat harmadik nemzedéke. TémavázlatÉrettségi-felvteli előkészítő. Vázlat Weöres Sándor, Jékely Zoltán, Kálnoky László.
2003-03-01A WS-lólábWeöres Sándor: Egybegyűjtött levelek I-II.
2003-03-01"Mennyei hintafa ágain" (Az álom, drámajátékok Weöres SándorRobogó szekerek c. versének elemzéséhez)
2003-01-01Weöres Sándor Istár-átköltése. Egy mezopotámiai mítosz remi--tologizációja. (Szüzsépoétikai elemzés)
2002-03-01Az olvasatban megőrzött titok, mint az esztétikum alkotóelemWeöres Sándor, Tandori Dezső, és Petri György költészetében. Jenő / Weöres Sándor; Légykapó / Tandori Dezső; K.S. / Petri György
2002-02-01Szent Gábor és a WeöresSzent György és a Sárkány / Weöres Sándor Katona József Színház; rend. Zsámbéki Gábor; Fősz.:Törőcsik Mari
2001-10-01Lehet-e kétszer ugyanabba a folyóba lépni ? Weöres SándorWeöres Sándor két versének elemzése. A négy évszak; "A falra mászott fogkefe" mintájára (Megjelent W.S. Kézírásos könyvében)
2001-06-01Kortársunk, WeöresWeöres Sándor Octopus, A kétfejű fenevad c. műveiről
2000-07-01A vers élettana: Weöres Sándorról 4.rész
2000-06-01A vers élettana 3.r. Weöres Sándor : A galagonya
2000-06-01Visszájára fordult világWeöres Sándor: Merülő Saturnus (verselemzés)
2000-05-01A vers élettana - Weöres Sándorról. 2.részA kísértet dala, Tündérszerelem c. versek "elemzése".
2000-04-01A vers élettana. Egy pontfény színei.Weöres Sándorról.Weöres Sándor "dalai"-ról.(Rongyszőnyeg) Az élet végén c. vers "elemzése".
2000-04-01Weöres Sándor költészetének értelmezési lehetőségei az iskolai oktatás-nevelésbenEgy "óvodás" vers a középiskolában. A galagonya, Galagonya-ének, Őszi éjjel...
2000-04-01Weöres Sándor Buba éneke c. (Rongyszőnyeg 19.) versének elemWeöres Sándor Buba éneke
2000-01-01A láthatatlan fundamentumWeöres Sándor kánonfelfogása
1999-09-01BóbitaWeöres Sándor: A tündér
1999-05-01Ezredvégi menekülések- utópiák, mítoszok, nosztalgiák I.Na Conxypan születése / Gulácsy Lajos festményei Dalok Na Conxypan-ból / Weöres Sándor Nakonxipánban hull a hó / Kormos István Visszatérés Na Conxipánba / Gyimesi László
1999-01-01Egy verskompozíciótípus megjelenése századunk költészetében..jelenése századunk költészetében. A nagykompozíciójú versek vizsgálata József Attila A Kozmosz énekén (szonettkoszorú), Medáliák cikluson át a Téli éjszaká-ig /136-8/, Óda /138-9/, Eszmélet /140-2/. A J.A. utáni költészet ezirányú törekvései.(Szabó Lőrinc, Weöres Illyés Gyula, Juhász Ferenc) Weöres Sándor : Háromrészes ének /143-144/ stb.
1998-12-18Csak zenét...Weöres Sándor Tizenegy szimfóniájáról
1998-04-01Tapasztalás, hitelesség, referencialitás- Megjegyzések a magyar dadaista líra Csokonai Lilit ért kritikákból. Psyché / Weöres Sándor, Csokonai Lili / Esterházy Péter
1997-04-01Utószó Weöres Sándor verseihezWeöres Sándor pályája.
1997-03-01A nyelvi és metrikai struktúra elemzése Weöres S: Éren-nádonc. költeményében
1996-11-01Vers, zene, verszeneWeöres Sándor: Valse triste
1995-04-14Weöres Sándor: Pastoraleelemzés
1994-06-01A női perspektíva szerepeWeöres Sándor Psyché és Esterházy Péter Tizenhét hattyúk c. művében
1994-05-01Weöres Sándor: TűzkútMűhelytitkok a közelmúltból Domokos Mátyás sorozata. Beszélgetőtárs: Parancs János
1994-03-01Robogó szekerekEgy Weöres Sándor-szöveg kinetikai szempontból történő elemzése valamint kontextusba állítása
1994-03-01Doktor Senky, a világteremtőWeöres Sándorról
1993-07-01"Nem kívánok nagy ember lenni"A fiatal Weöres Sándorról
1993-03-01A szemantikai "összeférhetetlenség" Weöres Sándor Volt egy ládika c. költeményébenWeöres Sándor: Volt egy ládika
1993-02-01Weöres Sándorra emlékeztünk-
1992-12-01Érthetetlen?Weöres Sándor: Anadyomené. Verselemzés
1990-04-01Ásatás egy költőkirály udvarábanWeöres Sándor: A sebzett föld éneke
1989-07-01A mint bWeöres Sándor Átváltozások című szonettciklusának elemzése
1989-06-01A jelenség: Vázlat Weöres SándorrólA Kútbanéző, A végtelen kupolája alatt -Weöres Sándor költészetéről. Nekrológok - Keresztury Dezső, Tüskés Tibor, Rónay László. Versek W.S.-ról (Thinsz Géza, Nagy Gáspár, Balla D.Károly)
1988-06-01A Háromrészes énekrőlWeöres Sándor: Háromrészes ének
1988-06-01Álom az őskorrólWeöres Sándor: Mahruh veszése
1988-03-01A képzelet játékai, a történelem paródiájaWeöres Sándor színjátékai. Theomachia, Holdbéli csónakos, Endymion, Kétfejű fenevad.
1987-02-01A teljességélmény tartalma és poétikai értékei a weöresi "gyermek- és felnőtt költészet" határánVizsgálódás három vers fókuszából. Weöres Sándor: A galagonya, A Logoshoz, A feláldozott virág
1986-12-01Egyéni neurózisok?Nárcisz és Psyché / rend. Bódy Gábor magyar film, 1980 Weöres Sándor művéből.
1985-06-01PanoptikumWeöres Sándor: A kétfejű fenevad. Szinikrtika
1985-04-01Miért szép?Weöres Sándor: Részlet a "Rongyszőnyeg" ciklusból, Pilinszky János: Tilos csillagom c. verse
1984-11-01Posta messzirőlWeöres Sándor Posta messziről c. verseskötetéről
1984-09-01"Kapcsos könyv"-líra a huszadik század végénÉnek a határtalanról /1980/, Posta messziről /1984/. Weöres Sándor köteteiről
1983-07-01Weöres-jelekWeöres Sándor: Kézírásos könyv
1983-07-01Weöres Sándor / színjátékokWeöre Sándor drámáiról
1983-06-01"múlónak látszik és örök": jegyzetek egy kis Weöres-remekműhözWeöres Sándor: Öröklét
1983-06-01Dráma - színpadraWeöres Sándor: A kétfejű fenevad
1983-06-01A próteuszi élet jelentéseWeöres Sándor: Próteus
1983-01-01Weöres Sándor pályaképe 1945. után 1,2.r.Weöres Sándorról
1980-05-01Egy-egy vers "ma"Weöres Sándor: Füst Milán emlékére
1979-04-01Szerkezet és ciklusWeöres Sándor Átváltozások c. szonett-ciklusáról
1978-06-01"Gyermeki" és "zenei-iparművészeti" alkotástípusok Weöres Sándor költészetébenWeöres Sándor költészetéről
1975-04-01Weöres Sándor: Psychéelemzés
1975-03-01Szavakból-katedrálisWeöres Sándor: Tizenegyedik szimfónia
1974-12-01A Kincskereső Weöres SándornálBeszélgetés Weöres Sándorral
1972-08-01Fiú-e vagy lány?Megjegyzések Weöres Sándor Psychéjéhez
Weöres Sándor: Száncsengőelemzés
Érthetetlen?
Weöres Sándor: Tavaszi virradatelemzés
Weöres Sándor két verseAz éjszaka csodái ; Merülő Saturnus
Weöres Sándor: Ócska sírverselemzés
Weöres Sándor: Majomország..13-14 éves diákoknak
Weöres Sándor: Az éjszaka csodáiverselemzés
Weöres Sándor: Kispolgári családi.....13-14 éves diákoknak
Weöres Sándor
Aranyt idéző Weöres...irodalmi hatások
Weöres-variációkVisszaemlékezés és elemzés
Ungvárnémeti Tóth László és Weöres SándorUngvárnémeti Tóth Lászlóról és Weöres Sándorról
Weöres S.:Olvadás
Weöres Sándor: Éren-nádonelemzés
Weöres Sándor: Volt egy szép...elemzés
Weöres:Mi volnék?
Weöres Sándor: Ha a világ rigó lenne
Weöres:Arany ágon..
Weöres Sándor: A tündérelemzés
Weöres:Buba énekeBuba éneke / Weöres Sándor
Weöres Sándor: A tündérA tündér / Weöres Sándor Versek és elemzések az általános iskola 3.osztályosainak.
Weöres Sándor: SzáncsengőSzáncsengő / Weöres Sándor Versek és elemzések az általános iskola 3. osztálya számára
Weöres Sándor: Éren-nádonÉren-nádon / Weöres Sándor Versek és elemzések az általános iskola 3.osztálya számára.
Weöres Sándor: Ha nap süt a rétreVersek és elemzések az általános iskolák 3.osztálya számára.
Doktor Senky, a világteremtőWeöres Sándor pályakép
Weöres Sándorról, A szó szerint értendő költőJegyzet A fogak tornáca c. Weöres-kötethez
W.S.:Valse tristeValse triste / WEÖres Sándor
Weöres Sándor: Háromrészes énekelemzésvázlatok!
Weöres Sándor: Négy Korálelemzésvázlatok!
Weöres Sándor: Dalok Naconxypan-ból
Weöres Sándor: Rongyszőnyeg 119.elemzésvázlatok!
Weöres Sándor: Merülő Saturnuselemzésvázlatok!
Weöres Sándor: Fughettaelemzésvázlatok!
A tövistermő WeöresWeöres Sándorról és A Kútbanéző c. kötetről
Weöres SándorWeöres Sándor/1913-1989/ Bóbita c. kötetéről. Megemlitett versek: Regélő, Pletykázó asszonyok, Buba éneke, Kis versek a szélről, Száncsengő stb+bibliogr.
A fájdalom verseWeöres Sándor: De profundis
Weöres Sándor: Psychéelemzés
Weöres PsychéjeWeöres Sándos: Psyché
Psyché új mitológiája (Weöres Sándor: Psyché)Psyché / Weöres Sándor
A magyar múlt tarlójáról (Weöres Sándor: Három veréb hat sz.Három veréb hat szemmel / Weöres Sándor antológia,"a magyar költészet rejtett értékeiből és furcsaságaiból.
Játékszíni Próteusz (Weöres Sándor drámái)Weöres Sándor drámái.
A theológia theosza.Weöres Sándor :Az ég-sapkájú ember
A magyar gyermekvers fél évszázados jelenkora-
Weöres Sándor : Canzoneelemzés
Elemzés a vers "vezérmotívumából" kiindulvaJuhász Gyula : Tiszai csönd 55-58 Reviczky Gyula : Altató 58-60. Weöres Sándor : Hárman-négyen 60-62. Ady Endre : Az elbocsájtott légió 62-63.
Verselemzés a líra határterületeirőlNagy László : Húsvét /képvers/ feladatok : képversek : Nagy László : Hordószónok I, II. Utassy József : Az én keresztem hangversek : Weöres Sándor : Hangcsoportok, Barbár dal A látható nyelv : Tamkó Sirató Károly : Emelkedés
Felkészülés az önálló verselemzésreRadnóti Miklós : Hasonlat +Weöres Sándor : Egysoros versek
"Mennyei pofátlanság" Weöres Sándor : Le JournalA versről Petri Györggyel Kisbali László és Mink András beszélget. SZTÁLINVÁROSI UTALÁS! 15-20. vsz.
A Kettő és az Egy (Weöres Sándor: Keleti elégia)
Teljesség és nyelv (Weöres Sándor: Pára)
Tér és megértés (Weöres Sándor: Országút)
Weöres Sándor: Őszi éjjel; Háromrészes ének; Merülő SaturnusElemzésvázlatok!
Egy Weöres-vers hátterében: A Le Journal születéseWeöres Sándor: Le Journal
Tavirózsa - költőiségWeöres Sándor költészetéről
Weöres Sándor csodáielemzés
Weöres Sándor: Merülő Saturnusverselemzés
Weöres Sándor: ÖnéletrajzA verselemzés módja: mondatszerkezetből való kiindulás.
A magyar gyermekvers - klasszikusok és maiak
Weöres Sándor: Majomországverselemzés
Weöres Sándor: Ha a világ rigó lenne c.kötetének verseirőlCsiribiri; A tündér; A galagonya; Ha a világ rigó lenne; Déli felhők;
Két vázlat Weöresről (A Weöres-Psyché)
Weöres Sándor: Harmadik szimfóniaverselemzés
Weöres Sándor: Téli reggelverselemzés
Weöres Sándor: Az ég-sapkájú emberverselemzés
Weöres Sándor: Canzone
Weöres Sándor : DisznóetetésVersek gyerekszemmmel. Bevezetés a versek világába.
Weöres Sándor: Arany ágon ül a sármány
Weöres Sándor: Füst Milán emlékére
Weöres Sándor: Shakespeare és Velasquez szelleméhezelemzés
Petit airWeöres Sándor Petit air c. verséről
Weöres Sándor (1913-1989) betegségeiMagyar költő-géniuszok testi és lelki betegségei. családtörténet, alkata, életmódja, testi-lelki betegségei.
Weöres Sándor: Ablak négyszögében
Berzsenyi időszemlélete XX. századi művek tükrében.Tanulmány. Érettségi és felvételi előkészítő. Berzsenyi időfelfogása (Levéltöredék barátnémhoz, Az első szerelem, A közelítő tél) összehasonlítva Weöres Sándor (Valaha ültem Verával..., Valse triste), Babits Mihály (Mint különös hírmondó, Ösz és tavasz között) időszemléletével.
Weöres Sándor: Valse triste
Bóbita.Weöres Sándor versének mitológiai hátteréről(A tündér
Lehet-e kétszer ugyanabba a folyóba lépni? Weöres Sándor kétversének elemzése:A négy évszak, "A falramászott fogkefe" mintájára
Weöres-versek az óvodábanWeöres Sándor verseiről
Weöres-versek a gimnáziumbanWeöres Sándor versei
A törvénytelen jelenség. Weöres SándorWeöres Sándor drámáiról, részletesebben tárgyalt: Octopus avagy Szent György és a sárkány históriája 147-162. A kétfejű fenevad 163-178.
Bevezetés a Psyché-analízisbeWeöres Sándor: Psyché
Weöres Sándor stílusújításaGyors, gyöngyöző, vidám szavak (hangkísérlet) Dob és tánc (szószerkezetek) Téma és variációk (szófajváltás) Kuli (a mondat leegyszerűsödése)
Weöres Sándor: Szavak. rövid stíluselemzés
Három Weöres-vers: Istar pokoljárása
Három Weöres-vers: Első emberpár
Három Weöres-vers: Őszi éjjel
Weöres Sándor irodalomszemlélete (Három veréb hat szemmel)A Weöres Sándor által összeállított antológia irodalomszemléletéről.
A képzelet játékai, a história paródiájaWeöres Sándor színjátékai: Theomachia, Octopus, Kétfejű fenevad
Weöres Sándor: Merülő Saturnusverselemzés
Weöres Sándor önarcképeiA Weöres-világ dualitásaiban: gyermek-aggastyán, férfi-nő, gyermek és herélt.
Weöres Sándor (1913-1989)Polgári irodalom 2.
A felszabadító hosszúversJuhász Ferenc versoratóriumainak, hosszú énekeinek műfaji besorolása. (hosszúvers)
Beleköltözik valami lélekWeöres Sándor: A kő-béka lassan ment
Médeia-változatokEuripidész, Weöres Sándor
"...e lenti akol bűze"Weöres Sándor háborús-élményének mitikus magyarázata és a túllépés
A majdnem-változó átváltozásaiWeöres Sándor: Tűzkút c. szonettciklusa
Weöres Sándor: A kétfejű fenevadelemzés
Weöres SándorSzentkuthy Miklós - W.S.-ról. esszé (1947)
Szövegek metamorfózisa és vándorlása a gyermekirodalomban1955: Weöres Sándor: Bóbita
Két világ határán:az utolsó fordulat előzményei Weöres Sándor költészetében 1970: megjelennek W.S. Egybegyűjtött írásai
Weöres Sándorinterjú
Weöres Sándor: Ars poeticaverselemzés, vázlat
Weöres Sándor: Psychéműelemzés
"Nakonxipánban hull a hó"Motívumok és költői magatartásformák a XX.sz-i magyar irodalomban. Juhász Gyula. Egy menekülésmítosz története
"Minden oly szép, még a csúnya is"Vers és valóság viszonya. Esztétika: szép, szépségélmény a költészetben. József Attila: Ars poetica; Kosztolányi Dezső: Hajnali részegség; Szeptemberi áhitat; Nakonxipán: Weöres Sándor: Dalok Na Conxy Panból; Kormos István: Nakonxypanban hull a hó.
Egy utópia utóélete. Gyimesi László: Visszatérés Na'ConxipánNa'Conxypán születése (Gulácsy Lajos) az utópia utóélete: Weöres Sándor: Dalok Na'Conxypánból; Kormos István: Nakonxypánban hull a hó Visszatérés Na'Conxypánba / Gyimesi László
Hibára hibaWeöres Sándor: A birka-iskola c. verse - Lükeion felől
"A világvége recseg a fülünkbe"Weöres Sándor előrejelzései: ciklikus és lineáris jövőkép; üzenet a jövőnek
Weöres Sándorpályakép, (1913 - 1989)
Weöres-cédulákesszé Weöres Sándorról
Az elmúlás poétikájaA haláltapasztalat esztétikai közvetítettsége a két világháború közötti magyar költészetben. Tart.: Terra incognita? Közvetítettség. Jajra csap a legszebb rímmel - Kosztolányi Dezső, Ősz és tél között, A múlás etűdjei - Weöres Sándor Rongyszőnyege, Vigasz és nyelv (Dsida, Radnóti, József Attila, Teljesség és vég - Harmadik szimfónia
Beszélgetés Weöres SándorralWeöres Sándor költeményéről
Weöres Sándor: Negyedik szimfónia- értelmezési kísérlet -
Rokonszenv a mítosszalWeöres Sándor mítosz versei, kortárs kötetek: Hopik könyve, a Halászóember, a Vidrakönyv
Médiumok keveredéseHogyan érvényesíthető a médium és médiumkeveredés fogalma a Weöres-olvasásban. (Csontváry-vásznak, a Grádicsok éneke, a Hallgatás tornya, A hang vonulása)
Ki beszél?A Csontváry-vásznak Medeia című mítoszi hosszúversének példája
A kötetkompozíció kockázataiWeöres Sándor posztmodern költészete
Az időbeliség kockázataiWeöres Sándor: Psyché c. műve
A térbeliség kockázataiWeöres Sándor a tér magyar nyelvű költői ábrázolása. (Hommage, A képzelt város, Collage)
Hangzásbeli kockázatokHangzás, mozgás és látvány kölcsönös medialitása Weöres Sándor és Marno János költészetében (Elysium, A fogak tornáca, Hallgatás tornya)
Mítosz és emlékezet kockázataiWeöres Sándor mítoszi versei és a posztmodern mítosz
Modern és posztmodern mítoszrecepciók(Mahruh veszése, Hazatérés Hellászból, A Nibelung-lakópark, Halotti Pompa)
A weöresi magatartásWeöres Sándor költészete
Az ornamentális lírai személyesség helye...Weöres Sándor életművében
A hallgatás tornyábanWeöres Sándor műveiről
Weöres: "A fogalom költészete"avagy a sztereometrikus világvízió krisztológiája. Weöres költészetéről, a posztmodernnel való kapcsolatáról, és többek között a Valse triste c. verséről.
Az este testeWeöres Sándor Valse triste című verséről
W+10, avagy Weöres Sándor Fináléjának költészettörténeti elhelyezéseWeöres Sándor Finálé című verséről
Weöres Sándor pályakezdéseés az irodalomfogalom változása