Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

242 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2021-04-01A bukoliko-daphnéi nőalak szerepe Vörösmarty mihály epikus és drámai műveinek szerelemábrázolásábanVörösmarty Mihály műveinek szerelemábrázolása
2021-04-01Az intrikusfigurák karakterológiai azonosságaiWilliam Shakespeare Szentivánéji álom és Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című drámája
2021-04-01Az ötödik felvonásCsongor és Tünde elemzés
2021-04-01Istenektől elhagyatvaSértettség és bűntudat mint szövegmotiváló tényező Vörösmarty Mihály: A vén czigány című versében
2021-04-01Vörösmarty Mihály, a Pestbudai Hangászegyleti Zenede muzsikusai és más 19. századi zenészekA Szózat versként és zeneműként
2021-02-01Vörösmarty egy kevésbé ismert drámájaVörösmarty Mihály: Salamon király
2021-02-01Vörösmarty kései költészetének egzisztencialista vonásaiVörösmarty kései költészetéről
2021-02-01Az egyéni, a nemzeti és az egyetemes lét perspektívái A vén cigánybanVörösmarty Mihály: A vén cigány
2020-10-01"Ó jer közénk..."Egy verstípus utóélete - Vörösmarty Mihály: Liszt Ferenchez
2020-04-01Vörösmarty Mihály utolsó drámájaVörösmarty Mihály: Czillei és a Hunyadiak
2020-02-00Hangoltság, beszédhelyzet és affektus Vörösmarty költészetébenVörösmarty költészetéről
2019-12-01A Szózat költőjeVörösmarty Mihály és a Szózat
2019-11-01Egy ifjú romantikus tévelygései - A gyötrődő és a többiekA romantika Vörösmarty lírájában
2019-10-01"Puszta határ"Vörösmarty Mihály A két szomszédvár című kiseposzáról
2019-07-01Elvándorlók és elvágyódókA magyar irodalom két jellemző viselkedésformája
2019-05-01Vörösmarty Mihály és a politikai költészetRészlet egy hosszabb , Vörösmarty költészetéről szóló elemzésből
2019-02-01A kettéhasadt világVörösmarty Mihály Délsziget című kiseposzáról
2019-01-01A rendületlen hazaszeretetVörösmarty Mihály Szózat című művének rövid elemzése
2015-11-01Lebegő rémalakVörösmarty Mihály
2015-04-01A kizökkent időVörösmarty Mihály Dessewffy Aurél című epigrammájának keletkezéséről
2015-04-01Az ünnep idejeVörösmarty, Babits és Takács Zsuzsa egy-egy verséről
2015-01-01"Szóval ennyit a lázadásról"Vörösmarty Mihály: A vén cigány c. verse, mint a romantikus lázadás visszaéneklése.
2014-12-01"nyűtt vonobul bot"Vörösmarty Mihály, József Attila és Gálics István bot-metamorfózisa
2012-10-01Egymás tükrébenTóth Krisztina: A koravén cigány; Vörösmarty Mihály: A vén cigány c. verse
2012-03-01Magyar-e a vén cigány?Vörösmarty bordalairól
2012-03-01A vén cigány alkímiájaVörösmarty-tanulmányaiban
2012-03-01Miért olvashatatlan ma A vén cigány?Vörösmarty költészetéről
2012-03-01Vörösmarty és A vén cigány filozófiai távlataiSzokatlan megközelítés?
2012-02-01"A mit te láttál, csalkép lehetett"A szövegbe kódolt illúzióvesztés (Vörösmarty Az áldozat című szomorújátékának értelmezése)
2009-09-01"Ha engeded, letenném e gunyát"A Kincskeresők szövegének két rétege
2008-07-01"Sötétlő végtelen"Vörösmarty Mihály: Az Éj monológja a Csongor és Tündéből és Babits Mihály: Esti kérdés
2008-03-01"Az ég nem ösmer, a föld megtagad"Motivikus kapcsolatok Vörösmarty Zsigmond-kori drámáinak szövegében
2007-09-01"Őrült" struktúra A vén cigánybanVörösmarty Mihály: A vén cigány
2006-04-01A Zalán futása szerkezete és üzenete 1-2.Vörösmarty Mihály eposza a kritika tükrében
2006-01-01Fogytán van...?Fogytán van a napod...Vörösmarty utolsó töredékéről
2005-01-01Szó, jelentés, világVörösmarty későmodern távlatból. Tűkör és Az élő szobor c. költeményeiről.
2005-01-01Elégia és búcsú mint emlékezet a nyelvbenArany, Mörike, Vörösmarty
2004-04-01Szerelem és egymásra találás mint létkiteljesedésVörösmarty Mihály: Virág és pillangó
2003-04-01Az értéktelítettség és értékvesztés, harmónia és diszharmónia teremtés és antiteremtés megjelenése Vörösmarty Mihály Előszó c. versében.
2003-02-01"Vas ember": Egy metafora a színpadonVörösmarty Mihály: Marót bán (műelemzés)
2003-01-01A "Csongor és Tünde" mai szemmelVörösmarty Mihály drámai költeményéről.
2002-12-01Vörösmarty Mihály (1800-1855) Témavázlat.ld. "Érettségi és felvételi előkészítő" Vázlat.
2002-09-01Bibliai motívumok a klasszikus magyar lírábanAz idő és hírnév / Zrínyi Miklós (teremtéstört) 47. Hajnali részegség / Kosztolányi Dezső 47. A vén cigány / Vörösmarty Mihály (Genezis, vízözön) 47-8. A XIX. század költői / Petőfi Sándor(Exodus, zsidó honfogl) 48. A Sion-hegy alatt / Ady Endre (Exodus, Mózes - Isten)48-9. Apokrif / Pilinszky Jónos (Lukács, tékozló fiú) 49. Lázár / Nemes Nagy Ágnes (János, Lázár feltám.) 50.
2002-07-01Eredet és halál.A képzelet és a nyelv lehetőségei Vörösmarty
2002-03-01(M)irigységAdalékok egy Vörösmarty-drámahős névetimológiájához
2002-01-01Vörösmarty Mihály - a nyelv művészea nyelv művésze
2002-01-01\"Allegóriás költemény hexameterekben\"Vörösmarty Mihály: A Rom
2001-12-01Az Előszó egy lehetséges értelmezéseVörösmarty Mihály: Előszó
2001-12-01Az Előszó egy lehetséges értelmezéseVörösmarty Mihály: Előszó
2001-08-01Hangszer - hang - meghallásZene és hagszer megjelenése a XIX. és XX. századi magyar irodalomban. Hegedű: Kisfaludy Sándor: Himfy, Vörösmarty M.: A vén cigány, Komjáthy Jenő : Delíriumban. Zongora - Petőfi S.: Szőke asszony, szőke asszony, Reviczky, Kiss József, Ady Endre: A fekete zongora
2001-05-01Ösvények és romok. Vörösmarty Mihály : A RomVörösmarty Mihály
2001-05-01"...többé semmit azontúl"Vörösmarty Mihály: A Rom
2001-05-01"Fénynek hajlékát romjaiban látni" Vörösmarty Mihály: A RomVörösmarty Mihály
2001-05-01"Álma kietlen" (A fenséges problémái Vörösmarty M. A Rom c.kiseposzában)
2001-03-01Előszó a véghezVörösmarty Mihály: Előszó c. versének talányairól
2001-03-01A pusztulás vízióinak nyelve Vörösmarty kései verseiben és..Lear-fordításában. Előszó.
2001-03-01Mezei haláltánc : Egy apokaliptikus epigramma szemléletrajzaVörösmarty Mihály: Mint a földmívelő
2001-02-01Utóvizsga Vörösmartyból egy monográfia alkalmábólRajnai László Vörösmarty Mihály c. könyve kapcsán V.M-ról, műveiről.
2000-12-01Himnusz és Szózat, vagy a sorsközösség rituáléiMagyar hazafias metaforák és rítusok a Himnuszban, és a Szózatban.
2000-12-01Tündérek és kérők a pesti Ligetben.A fátyol titkai / Vörösmarty Mihály
2000-12-01"S a ki álmaimban él..."Részlet Csongor és Tünde-elemzésébőlCsongor és Tünde / Vörösmarty Mihály
2000-12-01Délsziget északi fényben : Herder, az új mitológia és ........Vörösmarty. + az eposzról általában
2000-10-01Az emberiség görbe fájaVörösmarty és Szabó Lőrinc
2000-05-01Vörösmarty Mihály: Az emberekVershelyzet és értelmezés
2000-05-01A hervadhatatlan Szép Ilonka / Vörösmarty Mihály
2000-04-01Tündér szűz leány - tündér szép leányGergei Árgirusának és Vörösmarty Csongor és Tündéjének eltérő szerelemfelfogásáról. Árgirus a reneszánsz ember, Csongor a romantikus-biedermeier ember: vágyódó, nem-beteljesülő, álombeli szerelemmel.
2000-04-01Nihilizmus vagy skolasztika?Vörösmarty Mihály: Az emberek
2000-04-01Vörösmarty : A fátyol titkaiV.M. vígjátékáról.
2000-03-01"Hat gím jöve sebten elébe"(Vörösmarty eposzterve és őstör-téneti felfogása a Zalán futását követően.(1926 után) A Délsziget, A Rom, Magyarvár.
2000-02-01A Himnusz és a Szózat történetérőlKölcsey Ferenc Himnusz és Vörösmarty Mihály Szózat c. versének összehasonlítása. Fénymásolatot ld. Kölcseynél
2000-02-01A "színi hatás"Színház és dráma viszonya egy Vörösmarty-drámában: Czillei és a Hunyadiak
2000-01-01Vörösmarty Mihály szül. 1800, meghalt 1855
1999-12-01Az előszó, és ami mögötte vanAz előszó, prológus mint műfaj.
1999-04-01Vörösmarty MihályEgy költő világa. Részletek.
1999-01-01Vörösmarty Mihály Szép Ilonka c. költeményénekallegorikus értelmezése
1998-01-01Árpád íróiVörösmarty és előzményei
1997-08-01Vörösmarty estéjeVörösmarty kései verseiről, 49-utánipasszivitásáról szól a tanulmány.
1997-02-01"Őrült lélek": ismét A vén cigányrólVörösmarty Mihály A vén cigány c. versének elemzése az eddigiektől eltérő megközelítésben. Hivatkozik korábbi tanulmányokra, írásokra is.
1996-03-01Vörösmarty Mihály elhamvadt verseiVörösmarty Mihály verseiről
1995-01-01Miért szép?Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka
1994-04-01Vörösmarty Mihály: Az emberekelemzés
1994-03-01A "szőllő lév"-től az elfogyó borig...A szimbólummá válás folyamata Vörösmarty költészetében
1993-12-01Ecce homo HungarusVörösmarty Mihály : A hős sírja
1992-08-01Tenni, tűrni, küzdeniMegjegyzések Vörösmarty néhány költeményéről. Vörösmarty Mihály: A Guttenberg-albumba.
1992-08-01Tenni, tűrni, küzdeniMegjegyzések Vörösmarty néhány költeményéről. Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban.
1991-03-01Vörösmarty Mihály: Az emberekVörösmarty Mihály műve
1990-04-01Közelítések az ElőszóhozVörösmarty Mihály : Előszó
1990-02-01Az irodalmi mű értékalakzataiVörösmarty Mihály : Előszó
1989-01-01A vén cigány poklábanVisszapillantás Vörösmarty Mihályra
1988-09-01Csend és hangerőVörörsmarty Mihály : Előszó
1988-01-01Vörösmarty Szózata - a..
1987-05-01Milyen malom van a pokolban?Vörösmarty Mihály : A vén cigány
1986-12-01A százötven éves SzózatVörösmarty Mihály: Szózat
1986-11-01A házitanítóVörösmarty Mihályról
1986-03-01Vörösmarty lírája-
1986-01-01Vörösmarty Mihály: Az emberekAz emberek, elemzés
1984-02-01Líraiság Vörösmarty Mihály néhány drámájában-
1983-06-01A Csongor és Tünde értelmezéséhezVörösmarty Mihály: Csongor és Tünde
1982-02-01Kölcsey és a fiatal VörösmartyKöcsey Ferenc és Vörösmarty Mihály
1981-03-01A Hymnus és a SzózatHimnusz /Kölcsey Ferenc Szózat / Vörösmarty Mihály összehasonlitó elemzése fénymásolatot ld. Kölcseynél
1981-01-01A Csongor és Tünde keletkezéstörténetéhezVörösmarty Mihály: Csongor és Tünde
1981-01-01Szempontok a Csongor és Tünde verselésének elemzéséhezVörösmartyMihály: Csongor és Tünde
1980-02-01A szerelmi téma Vörösmarty fiatalkori költészetében--------------
1978-03-01Vörösmarty utolsó töredékeVörösmarty Mihály: Fogytán van napod...
1977-01-01Vörösmarty Mihály: Az emberekVörösmarty Mihály Az emberek c. versének elemzése
1975-12-01Vörösmarty Mihály: Az emberekelemzés
1975-12-01Közel a Velencei-tóhoz...Vörösmarty Mihályról
1975-04-01Egy Vörösmarty-szonett értelmezéséhezVörösmarty Mihály: A bűnös sírverse
1975-04-01Kiegészítések Vörösmarty életrajzáhozA költő 1848-49-es tevékenységéről
1975-04-01Vörösmarty és BerzsenyiVörösmarty Mihályról és Berzsenyi Dánielről
1975-04-01A romantikus lélek- és jellemábrázolás Vörösmarty epikájában és drámai műveibenVörösmarty Mihály epikai és drámai műveiről
1975-04-01Vörösmarty MihályVörösmartyról
1975-04-01Schedius Lajos hatása a Csongor és Tünde filozófiájáraVörösmarty Mihály: Csongor és Tünde
1963-01-01A Csongor és Tünde értékeléséhezVörösmarty Mihály: Csongor és Tünde
Vörösmarty Mihály: A merengőhözverselemzés
Vörösmarty Mihály: Liszt Ferenchezverselemzés
Vörösmarty Mihály: Előszóelemzés
Vörösmarty Mihály: Szép Ilonkaverselemzés
Vörösmarty Mihály: Előszóverselemzés
Vörösmarty Mihály: Csongor és Tündeelemzés
Vörösmarty Mihály: Búvár Kund..13-14 éves diákoknak
Vörösmarty Mihály: Szózatverselemzés
Vörösmarty Mihály /1800-1855/Érettségire, felvételire készülőknek. A reformkori küzdelmek költője /1836-49/ : Szózat /1836/, A Gutenberg-albumba /1840/, Gondolatok a könyvtárban /1844//, Országháza /1846/. A szabadságharcelsiratója, az "új világ" reményének megszólaltatója /1849-1855/ : Előszó /1850/, A vén cigány /1854/. A nyelvművész
Hazádnak rendületlenül...Vörösmarty Mihály
A naiv hagyomány és a romantikus látomás konfliktusa: VörösmartyVörösmarty Mihályról
Vörösmarty Mihály: A vén cigányverselemzés
Vörösmarty Mihály elhamvadt verseiVörösmarty Mihály elégetett versei.
Vörösmarty Mihály: SzózatVersek és elemzések az általános iskola 3.osztálya számára.
Az atonalitás harmóniája Vörösmarty művészetébenVörösmarty Mihályról
Lear királynéVörösmarty Mihály: A "szegény asszony" könyve. Színképelemzés
Az álmodott szerepcsereVörösmarty Mihály: A haldokló leány. Színképelemzés
A képzeletbeli büntetésVörösmarty Mihály: A hű szerető. Színképelemzés
Triglif : A költő ábrázolása ......Vörösmarty művészetében. Vörösmarty Mihály: A magyar költő, Az ifjú költő. Fogytán van a napod. Színképelemzések.
A törhetetlen töredékVörösmarty Mihály: A délsziget. Színképelemzés
Ecce homo HungarusVörösmarty Mihály: A hős sírja. Színképelemzés
A lepke logikájaVörösmarty Mihály: Szép Ilonka. Színképelemzés
Nemzeti énekünk: a "Szózat"Vörösmarty Mihály: Szózat. Színképelemzés
Biedermeier hördülés: SzínképelemzésVörösmarty Mihály: Késő vágy
A bűntudatos parainesisVörösmarty Mihály: A merengőhöz. Színképelemzés
A legutolsó bordal: "A vén cigány"Vörösmarty Mihály: A vén czigány, Fóti dal. Színképelemzés. Szabó Magda esszéje a versről
Vörösmarty Mihály: A vén cigány
Vörösmarty Mihály: A Guttenberg-albumbaElemzésvázlatok!
Vörösmarty Mihály: Az emberekelemzésvázlatok!
Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárbanelemzésvázlatok!
Vörösmarty Mihály: Előszóelemzésvázlatok!
Vörösmarty Mihály: Késő vágyelemzésvázlatok!
Vörösmarty Mihály: A vén cigányelemzésvázlatok!
Vörösmarty Mihály: Szózatelemzésvázlatok!
Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde, Szózat, A Guttenberg-al!elemzésvázlatok!
Vörösmarty Mihály: Ábránd
Vörösmarty Mihály: A vén cigány
Vörösmarty gondolati költészete a nemzet és az emberiség szoA Guttenberg-albumba, és a Gondolatok a könyvtárban. 30 kidolgozott magyar irodalom érettségi tétel.
Vörösmarty Mihály..az irodalomban : középiskolásoknak, érettségizőknek, felvételi- zőknek.
Vörösmarty: Csongor és TündeVörösmarty Mihály: Csongor és Tünde
Vörösmarty Mihály: Szózatverselemzés
Vörösmarty Mihály: Késő vágyverselemzés
Vörösmarty Mihály: Liszt Ferenchezverselemzés
Vörösmarty Mihály: Ábrándverselemzés
Vörösmarty Mihály: Az emberekverselemzés
Vörösmarty Mihály: Setét eszmékelemzés
Vörösmarty Mihály: Előszóverselemzés
Vörösmarty Mihály: A vén cigányverselemzés
A lektűr irodalmaMi a lektűr? A lektűr múltja; Árgirus története / Gergei Albert Csongor és Tünde / Vörösmarty Mihály - összevetése, ponyva és klasszikus irod. különbségek kimutatása; középkori, újkori lektűr, a ponyva ma.
Vörösmarty Mihály: Szép Ilonkaelemzés
Vörösmarty Mihály: Szózatelemzés
Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárbanelemzés
Vörösmarty Mihály: Előszóelemzés
Vörösmarty Mihály: A vén cigányelemzés
Vörörsmarty Mihály: A Guttenberg-albumbaverselemzés
Vörösmarty Mihály: A vén cigányverselemzés
Vörösmarty Mihály: Ábrándverselemzés
Vörösmarty Mihály : Petike
Vörösmarty Mihály: A vén cigányelemzés
A romantikus Vörösmarty
Vörösmarty Mihály: Előszóverselemzés
"Nincsen remény!"-"És mégis" Vörösmarty gondolati lírája
"Nincsen remény!"-"És mégis"
"Nincsen remény!"-"És mégis" Vörösmarty gondolati lírája
Vörösmarty Mihály: Előszó
Vörösmarty Mihály: A vén cigány
Vörösmarty Mihály: Szózatelemzés
Vörösmarty Mihály: A Guttenberg-albumbaelemzés
Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárbanelemzés
Vörösmarty Mihály: Országházaelemzés
Vörösmarty Mihály: A merengőhözelemzés
Vörösmarty Mihály: A vén cigányelemzés
Vörösmarty Mihály: Csongor és Tündeelemzés
Vörörsmarty Mihály: A Romelemzés
Vörösmarty Mihály: A vén cigányelemzés
Vörösmarty Mihály: Szózatelemzés
Vörösmarty Mihály: Szép Ilonkaelemzés
Vörösmarty Mihály: Késő vágyelemzés
A kozmikus tragédia romantikus látomásaVörösmarty Mihály: Előszó
Vörösmarty Mihály (1800-1855) betegségeiMagyar költő-géniuszok testi-lelki betegségei. Családtörténet, alkata, életmódja, testi-lelki betegségei, halála.
A Himnusz és a Szózat összehasonlítóelemzése
A drámai mesejáték szerkezeti felépítése......a mesei játékosság és filozofikus gondolatiság bemutatása Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című művében.
Tenni, tűrni, küzdeniMegjegyzések Vörösmarty néhány költeményéről. Vörösmarty Mihály: Liszt Ferenchez
Hiedelmek és nevetés metszéspontjában. Vörösmarty Mihály:A holdvilágos éj / Vörösmarty Mihály novellája
Romantika. Vörösmarty, a romantika képviselője. A vén cigánystíluselemzés
Szegény magyar költő. Vörösmarty Mihály (esszé)
Mérték és mértéktelenség Vörösmarty költői világábanAz emberek / Vörösmarty Mihály
Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárbanverselemzés
Vörösmarty Mihály: Az emberekverselemzés
Vörösmarty Mihályemlékbeszéd
A végtelen jövőIdő és költészet Balassitól Petőfiig.
Apák és gyermekeikCsaládon belüli erőszak Vörösmarty két drámájában. Vérnász (1833), Marót bán (1838)
Összehasonlító elemzések 1.Vörösmarty Mihály: A merengőhöz Petőfi Sándor: Minek nevezzelek?
Vörösmarty Mihály: Csongor és Tündecselekmény, elemzési segédlet (vázlat)
Vörösmarty Mihály: Zalán futásacselekmény, elemzési segédlet (vázlat)
Vörösmarty Mihály: Csongor és Tündeműelemzés
Nemzettörténet és mitológia határpontjain1825 Vörösmarty Mihály: Zalán futása
Álmok hármas útján1831 Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde
Egy romantikus főmű késedelmes kanonizációja1853-1854 Vörösmarty Mihály: Előszó
Az ifjú Vörösmarty; A férfi VörösmartyBabits esszéi, (1911)
Vörösmarty Mihály: A Guttenberg-albumbaverselemzés, vázlat
Vörösmarty Mihály: A merengőhözverselemzés, vázlat
Vörösmarty Mihály: A vén cigányverselemzés, vázlat
Vörösmarty Mihály: Ábrándverselemzés, vázlat
Vörösmarty Mihály: Az emberekverselemzés, vázlat
Vörösmarty Mihály: Előszóverselemzés, vázlat
Vörösmarty Mihály: Emlékkönyvbeverselemzés, vázlat
Vörösmarty Mihály: Fogytán van a napod...verselemzés, vázlat
Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárbanverselemzés, vázlat
Vörösmarty Mihály: Késő vágyverselemzés, vázlat
Vörösmarty Mihály: Magyarország címereverselemzés, vázlat
Vörösmarty Mihály: Országházaverselemzés, vázlat
Vörösmarty Mihály: Szózatverselemzés, vázlat
A romantikáról 2.A magyar romantika: helye, korszakai elméletei Kölcsey, Kisfaludy Károly, Vörösmarty népköltészet, népszínmű Petőfi és a romantika Kemény és Jókai
"Lesz még egyszer ünnep a világon..."Vörösmarty Mihály "új világa" (szerelmi költészet és jövőkép, nemzeti lét és apokaliptikus jövőkép, emberiség sorsa: felborulások sorozata, történetbölcseleti számvetés: Az emberek, A vén cigány jövőképe, a teremtéstől az özönvízig, imádság a "vert emberért"
Vörösmarty Mihálypályakép, (1800—1855)
Csillaglépték és ünnepesszé Vörösmarty Mihályról
A politikus és a költőesszé Széchenyi Istvánról és Vörösmarty Mihályról
Vörösmarty Mihály: Csongor és TündeV.M. (1800-1855) Csongor és Tünde :tartalom, a mű elemzése (keletkezése, mítosz - mese - valóság, cselekmény, szerkezet, műfajnyelv, stílus, verselés), kiadástörténet, színháztörténet. kérdések, feladatok. bibliográfia
Gondolatok a könyvtárbanVörösmarty Mihály verse
Kép és versVörösmarty írásban és képben
Kollokvialitás és pátoszVörösmarty: A vén cigány c. versének nyelvi rétegei
Oh, ez a láb, láb lehetne...!Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde
"A föld megőszült"Vörösmarty Mihály költészetéről. "Tündéri heroizmus és a tragikum szakadékai" Esszé.
Vörösmarty: A bujdosó elhagyatottsága és őrületeA bujdosás motívumának megjelenése Vörösmarty Mihály: A vén cigány c. versében - irodalomszociológiai, eszmetörténeti megközelítésben. A költemény kapcsán kitér Prohászka Lajos: A vándor és a bujdosó c. írására is.
A kozmosz éneke A vén cigány kíséretébenHasonlóságok József Attila és Vörösmarty Mihály verse között
"nyűtt vonóbul bot"Vörösmarty Mihály, József Attila és Gálics István bot-metamorfózisa
Tragikus tér, léttragikumVörösmarty Mihály: A vén cigány