József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

234 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2020-10-01"Ó jer közénk..."Egy verstípus utóélete - Vörösmarty Mihály: Liszt Ferenchezmegtekintés
2020-04-01Vörösmarty Mihály utolsó drámájaVörösmarty Mihály: Czillei és a Hunyadiakmegtekintés
2020-02-00Hangoltság, beszédhelyzet és affektus Vörösmarty költészetébenVörösmarty költészetérőlmegtekintés
2019-12-01A Szózat költőjeVörösmarty Mihály és a Szózatmegtekintés
2019-11-01Egy ifjú romantikus tévelygései - A gyötrődő és a többiekA romantika Vörösmarty lírájábanmegtekintés
2019-10-01"Puszta határ"Vörösmarty Mihály A két szomszédvár című kiseposzárólmegtekintés
2019-07-01Elvándorlók és elvágyódókA magyar irodalom két jellemző viselkedésformájamegtekintés
2019-05-01Vörösmarty Mihály és a politikai költészetRészlet egy hosszabb , Vörösmarty költészetéről szóló elemzésbőlmegtekintés
2019-02-01A kettéhasadt világVörösmarty Mihály Délsziget című kiseposzárólmegtekintés
2019-01-01A rendületlen hazaszeretetVörösmarty Mihály Szózat című művének rövid elemzésemegtekintés
2015-11-01Lebegő rémalakVörösmarty Mihálymegtekintés
2015-04-01A kizökkent időVörösmarty Mihály Dessewffy Aurél című epigrammájának keletkezésérőlmegtekintés
2015-04-01Az ünnep idejeVörösmarty, Babits és Takács Zsuzsa egy-egy versérőlmegtekintés
2015-01-01"Szóval ennyit a lázadásról"Vörösmarty Mihály: A vén cigány c. verse, mint a romantikus lázadás visszaéneklése.megtekintés
2014-12-01"nyűtt vonobul bot"Vörösmarty Mihály, József Attila és Gálics István bot-metamorfózisamegtekintés
2012-10-01Egymás tükrébenTóth Krisztina: A koravén cigány; Vörösmarty Mihály: A vén cigány c. versemegtekintés
2012-03-01Magyar-e a vén cigány?Vörösmarty bordalairólmegtekintés
2012-03-01A vén cigány alkímiájaVörösmarty-tanulmányaibanmegtekintés
2012-03-01Miért olvashatatlan ma A vén cigány?Vörösmarty költészetérőlmegtekintés
2012-03-01Vörösmarty és A vén cigány filozófiai távlataiSzokatlan megközelítés?megtekintés
2012-02-01"A mit te láttál, csalkép lehetett"A szövegbe kódolt illúzióvesztés (Vörösmarty Az áldozat című szomorújátékának értelmezése)megtekintés
2009-09-01"Ha engeded, letenném e gunyát"A Kincskeresők szövegének két rétegemegtekintés
2008-07-01"Sötétlő végtelen"Vörösmarty Mihály: Az Éj monológja a Csongor és Tündéből és Babits Mihály: Esti kérdésmegtekintés
2008-03-01"Az ég nem ösmer, a föld megtagad"Motivikus kapcsolatok Vörösmarty Zsigmond-kori drámáinak szövegébenmegtekintés
2007-09-01"Őrült" struktúra A vén cigánybanVörösmarty Mihály: A vén cigánymegtekintés
2006-04-01A Zalán futása szerkezete és üzenete 1-2.Vörösmarty Mihály eposza a kritika tükrébenmegtekintés
2006-01-01Fogytán van...?Fogytán van a napod...Vörösmarty utolsó töredékérőlmegtekintés
2005-01-01Szó, jelentés, világVörösmarty későmodern távlatból. Tűkör és Az élő szobor c. költeményeiről.megtekintés
2005-01-01Elégia és búcsú mint emlékezet a nyelvbenArany, Mörike, Vörösmartymegtekintés
2004-04-01Szerelem és egymásra találás mint létkiteljesedésVörösmarty Mihály: Virág és pillangómegtekintés
2003-04-01Az értéktelítettség és értékvesztés, harmónia és diszharmónia teremtés és antiteremtés megjelenése Vörösmarty Mihály Előszó c. versében.megtekintés
2003-02-01"Vas ember": Egy metafora a színpadonVörösmarty Mihály: Marót bán (műelemzés)megtekintés
2003-01-01A "Csongor és Tünde" mai szemmelVörösmarty Mihály drámai költeményéről.megtekintés
2002-12-01Vörösmarty Mihály (1800-1855) Témavázlat.ld. "Érettségi és felvételi előkészítő" Vázlat.megtekintés
2002-09-01Bibliai motívumok a klasszikus magyar lírábanAz idő és hírnév / Zrínyi Miklós (teremtéstört) 47. Hajnali részegség / Kosztolányi Dezső 47. A vén cigány / Vörösmarty Mihály (Genezis, vízözön) 47-8. A XIX. század költői / Petőfi Sándor(Exodus, zsidó honfogl) 48. A Sion-hegy alatt / Ady Endre (Exodus, Mózes - Isten)48-9. Apokrif / Pilinszky Jónos (Lukács, tékozló fiú) 49. Lázár / Nemes Nagy Ágnes (János, Lázár feltám.) 50.megtekintés
2002-07-01Eredet és halál.A képzelet és a nyelv lehetőségei Vörösmartymegtekintés
2002-03-01(M)irigységAdalékok egy Vörösmarty-drámahős névetimológiájáhozmegtekintés
2002-01-01Vörösmarty Mihály - a nyelv művészea nyelv művészemegtekintés
2002-01-01\"Allegóriás költemény hexameterekben\"Vörösmarty Mihály: A Rommegtekintés
2001-12-01Az Előszó egy lehetséges értelmezéseVörösmarty Mihály: Előszómegtekintés
2001-12-01Az Előszó egy lehetséges értelmezéseVörösmarty Mihály: Előszómegtekintés
2001-08-01Hangszer - hang - meghallásZene és hagszer megjelenése a XIX. és XX. századi magyar irodalomban. Hegedű: Kisfaludy Sándor: Himfy, Vörösmarty M.: A vén cigány, Komjáthy Jenő : Delíriumban. Zongora - Petőfi S.: Szőke asszony, szőke asszony, Reviczky, Kiss József, Ady Endre: A fekete zongoramegtekintés
2001-05-01Ösvények és romok. Vörösmarty Mihály : A RomVörösmarty Mihálymegtekintés
2001-05-01"...többé semmit azontúl"Vörösmarty Mihály: A Rommegtekintés
2001-05-01"Fénynek hajlékát romjaiban látni" Vörösmarty Mihály: A RomVörösmarty Mihálymegtekintés
2001-05-01"Álma kietlen" (A fenséges problémái Vörösmarty M. A Rom c.kiseposzában)megtekintés
2001-03-01Előszó a véghezVörösmarty Mihály: Előszó c. versének talányairólmegtekintés
2001-03-01A pusztulás vízióinak nyelve Vörösmarty kései verseiben és..Lear-fordításában. Előszó.megtekintés
2001-03-01Mezei haláltánc : Egy apokaliptikus epigramma szemléletrajzaVörösmarty Mihály: Mint a földmívelőmegtekintés
2001-02-01Utóvizsga Vörösmartyból egy monográfia alkalmábólRajnai László Vörösmarty Mihály c. könyve kapcsán V.M-ról, műveiről.megtekintés
2000-12-01Himnusz és Szózat, vagy a sorsközösség rituáléiMagyar hazafias metaforák és rítusok a Himnuszban, és a Szózatban.megtekintés
2000-12-01Tündérek és kérők a pesti Ligetben.A fátyol titkai / Vörösmarty Mihálymegtekintés
2000-12-01"S a ki álmaimban él..."Részlet Csongor és Tünde-elemzésébőlCsongor és Tünde / Vörösmarty Mihálymegtekintés
2000-12-01Délsziget északi fényben : Herder, az új mitológia és ........Vörösmarty. + az eposzról általábanmegtekintés
2000-10-01Az emberiség görbe fájaVörösmarty és Szabó Lőrincmegtekintés
2000-05-01Vörösmarty Mihály: Az emberekVershelyzet és értelmezésmegtekintés
2000-05-01A hervadhatatlan Szép Ilonka / Vörösmarty Mihálymegtekintés
2000-04-01Tündér szűz leány - tündér szép leányGergei Árgirusának és Vörösmarty Csongor és Tündéjének eltérő szerelemfelfogásáról. Árgirus a reneszánsz ember, Csongor a romantikus-biedermeier ember: vágyódó, nem-beteljesülő, álombeli szerelemmel.megtekintés
2000-04-01Nihilizmus vagy skolasztika?Vörösmarty Mihály: Az emberekmegtekintés
2000-04-01Vörösmarty : A fátyol titkaiV.M. vígjátékáról.megtekintés
2000-03-01"Hat gím jöve sebten elébe"(Vörösmarty eposzterve és őstör-téneti felfogása a Zalán futását követően.(1926 után) A Délsziget, A Rom, Magyarvár.megtekintés
2000-02-01A Himnusz és a Szózat történetérőlKölcsey Ferenc Himnusz és Vörösmarty Mihály Szózat c. versének összehasonlítása. Fénymásolatot ld. Kölcseynélmegtekintés
2000-02-01A "színi hatás"Színház és dráma viszonya egy Vörösmarty-drámában: Czillei és a Hunyadiakmegtekintés
2000-01-01Vörösmarty Mihály szül. 1800, meghalt 1855megtekintés
1999-12-01Az előszó, és ami mögötte vanAz előszó, prológus mint műfaj. megtekintés
1999-04-01Vörösmarty MihályEgy költő világa. Részletek.megtekintés
1999-01-01Vörösmarty Mihály Szép Ilonka c. költeményénekallegorikus értelmezésemegtekintés
1998-01-01Árpád íróiVörösmarty és előzményeimegtekintés
1997-08-01Vörösmarty estéjeVörösmarty kései verseiről, 49-utánipasszivitásáról szól a tanulmány.megtekintés
1997-02-01"Őrült lélek": ismét A vén cigányrólVörösmarty Mihály A vén cigány c. versének elemzése az eddigiektől eltérő megközelítésben. Hivatkozik korábbi tanulmányokra, írásokra is.megtekintés
1996-03-01Vörösmarty Mihály elhamvadt verseiVörösmarty Mihály verseirőlmegtekintés
1995-01-01Miért szép?Vörösmarty Mihály: Szép Ilonkamegtekintés
1994-04-01Vörösmarty Mihály: Az emberekelemzésmegtekintés
1994-03-01A "szőllő lév"-től az elfogyó borig...A szimbólummá válás folyamata Vörösmarty költészetébenmegtekintés
1993-12-01Ecce homo HungarusVörösmarty Mihály : A hős sírjamegtekintés
1992-08-01Tenni, tűrni, küzdeniMegjegyzések Vörösmarty néhány költeményéről. Vörösmarty Mihály: A Guttenberg-albumba.megtekintés
1992-08-01Tenni, tűrni, küzdeniMegjegyzések Vörösmarty néhány költeményéről. Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban.megtekintés
1991-03-01Vörösmarty Mihály: Az emberekVörösmarty Mihály művemegtekintés
1990-04-01Közelítések az ElőszóhozVörösmarty Mihály : Előszómegtekintés
1990-02-01Az irodalmi mű értékalakzataiVörösmarty Mihály : Előszómegtekintés
1989-01-01A vén cigány poklábanVisszapillantás Vörösmarty Mihályramegtekintés
1988-09-01Csend és hangerőVörörsmarty Mihály : Előszómegtekintés
1988-01-01Vörösmarty Szózata - a..megtekintés
1987-05-01Milyen malom van a pokolban?Vörösmarty Mihály : A vén cigánymegtekintés
1986-12-01A százötven éves SzózatVörösmarty Mihály: Szózatmegtekintés
1986-11-01A házitanítóVörösmarty Mihályrólmegtekintés
1986-03-01Vörösmarty lírája-megtekintés
1986-01-01Vörösmarty Mihály: Az emberekAz emberek, elemzésmegtekintés
1984-02-01Líraiság Vörösmarty Mihály néhány drámájában-megtekintés
1983-06-01A Csongor és Tünde értelmezéséhezVörösmarty Mihály: Csongor és Tündemegtekintés
1982-02-01Kölcsey és a fiatal VörösmartyKöcsey Ferenc és Vörösmarty Mihálymegtekintés
1981-03-01A Hymnus és a SzózatHimnusz /Kölcsey Ferenc Szózat / Vörösmarty Mihály összehasonlitó elemzése fénymásolatot ld. Kölcseynélmegtekintés
1981-01-01A Csongor és Tünde keletkezéstörténetéhezVörösmarty Mihály: Csongor és Tündemegtekintés
1981-01-01Szempontok a Csongor és Tünde verselésének elemzéséhezVörösmartyMihály: Csongor és Tündemegtekintés
1980-02-01A szerelmi téma Vörösmarty fiatalkori költészetében--------------megtekintés
1978-03-01Vörösmarty utolsó töredékeVörösmarty Mihály: Fogytán van napod...megtekintés
1977-01-01Vörösmarty Mihály: Az emberekVörösmarty Mihály Az emberek c. versének elemzésemegtekintés
1975-12-01Vörösmarty Mihály: Az emberekelemzésmegtekintés
1975-12-01Közel a Velencei-tóhoz...Vörösmarty Mihályrólmegtekintés
1975-04-01Egy Vörösmarty-szonett értelmezéséhezVörösmarty Mihály: A bűnös sírversemegtekintés
1975-04-01Kiegészítések Vörösmarty életrajzáhozA költő 1848-49-es tevékenységérőlmegtekintés
1975-04-01Vörösmarty és BerzsenyiVörösmarty Mihályról és Berzsenyi Dánielrőlmegtekintés
1975-04-01A romantikus lélek- és jellemábrázolás Vörösmarty epikájában és drámai műveibenVörösmarty Mihály epikai és drámai műveirőlmegtekintés
1975-04-01Vörösmarty MihályVörösmartyrólmegtekintés
1975-04-01Schedius Lajos hatása a Csongor és Tünde filozófiájáraVörösmarty Mihály: Csongor és Tündemegtekintés
1963-01-01A Csongor és Tünde értékeléséhezVörösmarty Mihály: Csongor és Tündemegtekintés
Vörösmarty Mihály: A merengőhözverselemzésmegtekintés
Vörösmarty Mihály: Liszt Ferenchezverselemzésmegtekintés
Vörösmarty Mihály: Előszóelemzésmegtekintés
Vörösmarty Mihály: Szép Ilonkaverselemzésmegtekintés
Vörösmarty Mihály: Előszóverselemzésmegtekintés
Vörösmarty Mihály: Csongor és Tündeelemzésmegtekintés
Vörösmarty Mihály: Búvár Kund..13-14 éves diákoknakmegtekintés
Vörösmarty Mihály: Szózatverselemzésmegtekintés
Vörösmarty Mihály /1800-1855/Érettségire, felvételire készülőknek. A reformkori küzdelmek költője /1836-49/ : Szózat /1836/, A Gutenberg-albumba /1840/, Gondolatok a könyvtárban /1844//, Országháza /1846/. A szabadságharcelsiratója, az "új világ" reményének megszólaltatója /1849-1855/ : Előszó /1850/, A vén cigány /1854/. A nyelvművészmegtekintés
Hazádnak rendületlenül...Vörösmarty Mihálymegtekintés
A naiv hagyomány és a romantikus látomás konfliktusa: VörösmartyVörösmarty Mihályrólmegtekintés
Vörösmarty Mihály: A vén cigányverselemzésmegtekintés
Vörösmarty Mihály elhamvadt verseiVörösmarty Mihály elégetett versei.megtekintés
Vörösmarty Mihály: SzózatVersek és elemzések az általános iskola 3.osztálya számára.megtekintés
Az atonalitás harmóniája Vörösmarty művészetébenVörösmarty Mihályrólmegtekintés
Lear királynéVörösmarty Mihály: A "szegény asszony" könyve. Színképelemzésmegtekintés
Az álmodott szerepcsereVörösmarty Mihály: A haldokló leány. Színképelemzésmegtekintés
A képzeletbeli büntetésVörösmarty Mihály: A hű szerető. Színképelemzésmegtekintés
Triglif : A költő ábrázolása ......Vörösmarty művészetében. Vörösmarty Mihály: A magyar költő, Az ifjú költő. Fogytán van a napod. Színképelemzések.megtekintés
A törhetetlen töredékVörösmarty Mihály: A délsziget. Színképelemzésmegtekintés
Ecce homo HungarusVörösmarty Mihály: A hős sírja. Színképelemzésmegtekintés
A lepke logikájaVörösmarty Mihály: Szép Ilonka. Színképelemzésmegtekintés
Nemzeti énekünk: a "Szózat"Vörösmarty Mihály: Szózat. Színképelemzésmegtekintés
Biedermeier hördülés: SzínképelemzésVörösmarty Mihály: Késő vágymegtekintés
A bűntudatos parainesisVörösmarty Mihály: A merengőhöz. Színképelemzésmegtekintés
A legutolsó bordal: "A vén cigány"Vörösmarty Mihály: A vén czigány, Fóti dal. Színképelemzés. Szabó Magda esszéje a versrőlmegtekintés
Vörösmarty Mihály: A vén cigánymegtekintés
Vörösmarty Mihály: A Guttenberg-albumbaElemzésvázlatok!megtekintés
Vörösmarty Mihály: Az emberekelemzésvázlatok!megtekintés
Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárbanelemzésvázlatok!megtekintés
Vörösmarty Mihály: Előszóelemzésvázlatok!megtekintés
Vörösmarty Mihály: Késő vágyelemzésvázlatok!megtekintés
Vörösmarty Mihály: A vén cigányelemzésvázlatok!megtekintés
Vörösmarty Mihály: Szózatelemzésvázlatok!megtekintés
Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde, Szózat, A Guttenberg-al!elemzésvázlatok!megtekintés
Vörösmarty Mihály: Ábrándmegtekintés
Vörösmarty Mihály: A vén cigánymegtekintés
Vörösmarty gondolati költészete a nemzet és az emberiség szoA Guttenberg-albumba, és a Gondolatok a könyvtárban. 30 kidolgozott magyar irodalom érettségi tétel.megtekintés
Vörösmarty Mihály..az irodalomban : középiskolásoknak, érettségizőknek, felvételi- zőknek.megtekintés
Vörösmarty: Csongor és TündeVörösmarty Mihály: Csongor és Tündemegtekintés
Vörösmarty Mihály: Szózatverselemzésmegtekintés
Vörösmarty Mihály: Késő vágyverselemzésmegtekintés
Vörösmarty Mihály: Liszt Ferenchezverselemzésmegtekintés
Vörösmarty Mihály: Ábrándverselemzésmegtekintés
Vörösmarty Mihály: Az emberekverselemzésmegtekintés
Vörösmarty Mihály: Setét eszmékelemzésmegtekintés
Vörösmarty Mihály: Előszóverselemzésmegtekintés
Vörösmarty Mihály: A vén cigányverselemzésmegtekintés
A lektűr irodalmaMi a lektűr? A lektűr múltja; Árgirus története / Gergei Albert Csongor és Tünde / Vörösmarty Mihály - összevetése, ponyva és klasszikus irod. különbségek kimutatása; középkori, újkori lektűr, a ponyva ma.megtekintés
Vörösmarty Mihály: Szép Ilonkaelemzésmegtekintés
Vörösmarty Mihály: Szózatelemzésmegtekintés
Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárbanelemzésmegtekintés
Vörösmarty Mihály: Előszóelemzésmegtekintés
Vörösmarty Mihály: A vén cigányelemzésmegtekintés
Vörörsmarty Mihály: A Guttenberg-albumbaverselemzésmegtekintés
Vörösmarty Mihály: A vén cigányverselemzésmegtekintés
Vörösmarty Mihály: Ábrándverselemzésmegtekintés
Vörösmarty Mihály : Petikemegtekintés
Vörösmarty Mihály: A vén cigányelemzésmegtekintés
A romantikus Vörösmartymegtekintés
Vörösmarty Mihály: Előszóverselemzésmegtekintés
"Nincsen remény!"-"És mégis" Vörösmarty gondolati lírájamegtekintés
"Nincsen remény!"-"És mégis"megtekintés
"Nincsen remény!"-"És mégis" Vörösmarty gondolati lírájamegtekintés
Vörösmarty Mihály: Előszómegtekintés
Vörösmarty Mihály: A vén cigánymegtekintés
Vörösmarty Mihály: Szózatelemzésmegtekintés
Vörösmarty Mihály: A Guttenberg-albumbaelemzésmegtekintés
Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárbanelemzésmegtekintés
Vörösmarty Mihály: Országházaelemzésmegtekintés
Vörösmarty Mihály: A merengőhözelemzésmegtekintés
Vörösmarty Mihály: A vén cigányelemzésmegtekintés
Vörösmarty Mihály: Csongor és Tündeelemzésmegtekintés
Vörörsmarty Mihály: A Romelemzésmegtekintés
Vörösmarty Mihály: A vén cigányelemzésmegtekintés
Vörösmarty Mihály: Szózatelemzésmegtekintés
Vörösmarty Mihály: Szép Ilonkaelemzésmegtekintés
Vörösmarty Mihály: Késő vágyelemzésmegtekintés
A kozmikus tragédia romantikus látomásaVörösmarty Mihály: Előszómegtekintés
Vörösmarty Mihály (1800-1855) betegségeiMagyar költő-géniuszok testi-lelki betegségei. Családtörténet, alkata, életmódja, testi-lelki betegségei, halála.megtekintés
A Himnusz és a Szózat összehasonlítóelemzésemegtekintés
A drámai mesejáték szerkezeti felépítése......a mesei játékosság és filozofikus gondolatiság bemutatása Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című művében.megtekintés
Tenni, tűrni, küzdeniMegjegyzések Vörösmarty néhány költeményéről. Vörösmarty Mihály: Liszt Ferenchezmegtekintés
Hiedelmek és nevetés metszéspontjában. Vörösmarty Mihály:A holdvilágos éj / Vörösmarty Mihály novellájamegtekintés
Romantika. Vörösmarty, a romantika képviselője. A vén cigánystíluselemzésmegtekintés
Szegény magyar költő. Vörösmarty Mihály (esszé)megtekintés
Mérték és mértéktelenség Vörösmarty költői világábanAz emberek / Vörösmarty Mihálymegtekintés
Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárbanverselemzésmegtekintés
Vörösmarty Mihály: Az emberekverselemzésmegtekintés
Vörösmarty Mihályemlékbeszédmegtekintés
A végtelen jövőIdő és költészet Balassitól Petőfiig.megtekintés
Apák és gyermekeikCsaládon belüli erőszak Vörösmarty két drámájában. Vérnász (1833), Marót bán (1838)megtekintés
Összehasonlító elemzések 1.Vörösmarty Mihály: A merengőhöz Petőfi Sándor: Minek nevezzelek?megtekintés
Vörösmarty Mihály: Csongor és Tündecselekmény, elemzési segédlet (vázlat)megtekintés
Vörösmarty Mihály: Zalán futásacselekmény, elemzési segédlet (vázlat)megtekintés
Vörösmarty Mihály: Csongor és Tündeműelemzésmegtekintés
Nemzettörténet és mitológia határpontjain1825 Vörösmarty Mihály: Zalán futásamegtekintés
Álmok hármas útján1831 Vörösmarty Mihály: Csongor és Tündemegtekintés
Egy romantikus főmű késedelmes kanonizációja1853-1854 Vörösmarty Mihály: Előszómegtekintés
Az ifjú Vörösmarty; A férfi VörösmartyBabits esszéi, (1911)megtekintés
Vörösmarty Mihály: A Guttenberg-albumbaverselemzés, vázlatmegtekintés
Vörösmarty Mihály: A merengőhözverselemzés, vázlatmegtekintés
Vörösmarty Mihály: A vén cigányverselemzés, vázlatmegtekintés
Vörösmarty Mihály: Ábrándverselemzés, vázlatmegtekintés
Vörösmarty Mihály: Az emberekverselemzés, vázlatmegtekintés
Vörösmarty Mihály: Előszóverselemzés, vázlatmegtekintés
Vörösmarty Mihály: Emlékkönyvbeverselemzés, vázlatmegtekintés
Vörösmarty Mihály: Fogytán van a napod...verselemzés, vázlatmegtekintés
Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárbanverselemzés, vázlatmegtekintés
Vörösmarty Mihály: Késő vágyverselemzés, vázlatmegtekintés
Vörösmarty Mihály: Magyarország címereverselemzés, vázlatmegtekintés
Vörösmarty Mihály: Országházaverselemzés, vázlatmegtekintés
Vörösmarty Mihály: Szózatverselemzés, vázlatmegtekintés
A romantikáról 2.A magyar romantika: helye, korszakai elméletei Kölcsey, Kisfaludy Károly, Vörösmarty népköltészet, népszínmű Petőfi és a romantika Kemény és Jókaimegtekintés
"Lesz még egyszer ünnep a világon..."Vörösmarty Mihály "új világa" (szerelmi költészet és jövőkép, nemzeti lét és apokaliptikus jövőkép, emberiség sorsa: felborulások sorozata, történetbölcseleti számvetés: Az emberek, A vén cigány jövőképe, a teremtéstől az özönvízig, imádság a "vert emberért"megtekintés
Vörösmarty Mihálypályakép, (1800—1855)megtekintés
Csillaglépték és ünnepesszé Vörösmarty Mihályrólmegtekintés
A politikus és a költőesszé Széchenyi Istvánról és Vörösmarty Mihályrólmegtekintés
Vörösmarty Mihály: Csongor és TündeV.M. (1800-1855) Csongor és Tünde :tartalom, a mű elemzése (keletkezése, mítosz - mese - valóság, cselekmény, szerkezet, műfajnyelv, stílus, verselés), kiadástörténet, színháztörténet. kérdések, feladatok. bibliográfia megtekintés
Gondolatok a könyvtárbanVörösmarty Mihály versemegtekintés
Kép és versVörösmarty írásban és képbenmegtekintés
Kollokvialitás és pátoszVörösmarty: A vén cigány c. versének nyelvi rétegeimegtekintés
Oh, ez a láb, láb lehetne...!Vörösmarty Mihály: Csongor és Tündemegtekintés
"A föld megőszült"Vörösmarty Mihály költészetéről. "Tündéri heroizmus és a tragikum szakadékai" Esszé.megtekintés
Vörösmarty: A bujdosó elhagyatottsága és őrületeA bujdosás motívumának megjelenése Vörösmarty Mihály: A vén cigány c. versében - irodalomszociológiai, eszmetörténeti megközelítésben. A költemény kapcsán kitér Prohászka Lajos: A vándor és a bujdosó c. írására is.megtekintés
A kozmosz éneke A vén cigány kíséretébenHasonlóságok József Attila és Vörösmarty Mihály verse közöttmegtekintés
"nyűtt vonóbul bot"Vörösmarty Mihály, József Attila és Gálics István bot-metamorfózisamegtekintés
Tragikus tér, léttragikumVörösmarty Mihály: A vén cigánymegtekintés