József Attila Könyvtár - Műelemzés Adatbázis | Keresés | Ulysses

34 db találat
Dátum downCímLeírás
2019-09-01"Hullámfehér egybekelt szavak"Szentkuthy Miklós Ulysses-fordításának (1974) és átdolgozott változatának (2012) hangvilága. Főként a legzeneibb, Szirének fejezetének költői/zenei effektusainak vizsgálata.
2017-10-01"Hogy tudtál ilyen állapotos lenni?"Az Ulysses stílusparódiáinak Szentkuthy-féle és új magyar fordításáról
2017-06-01Az Ulysses mint az Osztrák-Magyar Birodalom utolsó nagy művészeti produktumaFerenc József és Leopold Bloom koronázása. Párhuzam Joyce Ulysses című művének egy részlete és Ferenc József koronázása között
2016-08-01A fordítás mint prallaxis, a parallaxis fordításaSzentkuthy Miklós Ulysses-fordítása (1974) és átdolgozott változata (2012).
2015-05-04"Talán Dublinnak van igaza"Enrique Vila-Matas: Dublineszk című regénye
2014-05-02Az Ulyssest olvasvaJames Joyce Ulyssesének magyar fordításairól
2010-09-01Joyce mint klasszikus auktor és mint magyar invencióFordítási problémák és Joyce: Ulysses c. műve
2010-09-01A fordítás hűsége: kísértés vagy ábránd?"Lehet, hogy Joyce Ulyssesének fordítása azért különösen időszerű, mert arra a sajnálatos tényre emlékeztet, hogy a 21. században minden nyelv idegen nyelvnek bizonyulhat."
2010-09-01Az Ulysses-protokollA kritikai fordítás algoritmusa
2010-09-01LeletmentésVálogatott szentkuthyzmusok az Ulysses szövegében.
2010-09-01A rév és a vámA fordítás során keletkező "hozzáadott értékÍ" jelenségéről
2004-11-01Jung és JoyceA tudat eloldozódása. Jung véleménye Joyce Ulysseséről.
2002-06-01"Az úgynevezett valóság"Esterházy és Joyce-párhuzamok. (Harmonia caelestis és Ulysses) E. mitologikus dátuma: június 16. átváltása július 16-ra.
2002-03-01Miért volt az Ulysses főhőse magyar (is)?A magyar motívumok szerepe Joyce műveiben. Az Ulysses és a Finnegan ébredése c. művek alapján.
1998-03-01Az eisensteini montázs és Joyce UlysseseAz újragondolt analógia
1997-03-01Joyce UlysseseUlysses / James Joyce
1930-10-01James Joyce Ulysses-eJoyce, James: Ulysses
A kultúra embere vagy a civilizáció haszonélvezője?James Joyce és az Ulysses
Joyce, James: Ulysseselemzés
James Joyce és az UlyssesJoyce, James: Ulysses
Valóban blöff volt az egész?James Joyce: Ulysses
A kép tárgyszerűségének összetörése. Az ábrázolás álomszerű-sége, a belső monológ. Az ábrázolás álombelisége. Az álom- és látomásábrázolás változásának dekadens végpontja. Joyce. Stephen Hero c. töredékének és az Ifjúkori önarckép c. regényének összehasonlítása. Ulysses.
Joyce művészi világképének modern valóságfedezete. MannJoyce és Thomas Mann-párhuzamok. A Buddenbrook háztól a Halál Velencében és az Ifjúkori önarckép összehasonlításán át, A Varázshegy-Ulysses párhuzamig, valamint a Lotte Weimárban és a Finnegan Wakes-ig.
Ulysses / James Joyceelemzés
A fordítás mint újraírásA fordítás mint az irodalmi értelmezés egyik válfaja három példa alapján: Shakspeare Téli rege és Vihar, Joyce Ulysses c művei Kosztolányi Dezső, Babits Mihály ill. Szentkuthy Miklós fordításában.
"Van olyan jó, mint bármelyik hülye darab a Queen's Royal színházban"A nemzet paródiája James Joyce Ulyssesének "Küklopsz"-fejezetében
Az "Ulysses" és írójaJames Joyce-ról
Az Ulysses és a Finneganas Wake-esztétikai kérdésekEsztétikai kérdések James Joyce műveiben.
UlyssesTechnikai megoldások.
Az Ulysses mint komédiaFinneganas Wake.
Joyce második korszakaAz avantgardista tendenciák áttörése. Extenzivitás és konstrukció. Ulysses.
Az Ulysses alapkérdéseiJames Joyce
Az Ulysses fejezeteiJames Joyce
Joyce: a maradandóság változásaiJoyce Ulyssese. Mítosz és archetípus. Írástechnikai megközelítés.