József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

158 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2020-07-01Kaffkától KAF-igA magyar sakkvers száz éve nyolc lépésbenmegtekintés
2020-04-01A figyelem szüneteiA Koppar Köldüs és előzményeimegtekintés
2020-02-01Másképpen mese - másképpen regényTandori Dezső "meseregénye": meseregény-e?megtekintés
2020-02-01Az álló lejártTandori járó betegeimegtekintés
2020-02-01Gauguin-triptichonPaul Gauguin hatása Ady Endre, Juhász Gyula és Tandori Dezső költészetéremegtekintés
2020-01-01P. J. névtáblájára - Tandori Dezső: A semmi napja mielőttTandori Dezső A semmi napja mielőtt című kötetéről. (Tandori Dezső rajzai Pilinszky János verseihez.)megtekintés
2019-09-01"az idő mint egy szonett ideje"Töredékek néhány Tandori-szonettrőlmegtekintés
2019-09-01Olvsni az olvashatatlantA Koppar Köldüs olvasási és írási lehetőségeirőlmegtekintés
2019-03-01Tandori Dezső szonettjeirőlA Töredék és a Talált tárgy, Szonett és forma a későbbi kötetekben, A posztmodern nyelvkritika és az önreflexivitásmegtekintés
2018-12-01"De az írás: épp / az, hogy van valamim"Tandori Dezső költészetérőlmegtekintés
2018-12-01Tandori, a misztikusEsszé Tandori Dezső költészetérőlmegtekintés
2018-12-01Írás - Bizonyítás - PostaAz evidencia fogalmának forrásai Tandorinálmegtekintés
2018-12-01Sehová jutniTandori Dezső költészetérőlmegtekintés
2018-12-01Tónus, apektusTandori és 80 napóraketyegés. A Még így sem (1978) kötet lapozgatásamegtekintés
2018-04-01Tóth árpád csupaszonGondolatkísérlet egy rejtett félhosszú versselmegtekintés
2018-03-01Madárlátta jambusokTandori Dezső verssé vált madarairólmegtekintés
2018-03-01Az állat emlékműve egy Áprily- és egy Tandori-versbenÁprily Lajos: Kutyám halálára Tandori Dezső: AZ idealista materialistamegtekintés
2016-04-01Szétzilált önéletajzi regény kettős alcímmelTandori Dezső: Galambocskám - Tőrmellékmegtekintés
2016-04-01A túlon túlTandori Dezső Galambocskám - Tőrmellék című könyvérőlmegtekintés
2016-02-01Tandori Dezső: GalambocskámKritika Tandori kötetérőlmegtekintés
2016-02-01"Tárt-tér a lény-s-lény közt"Szubjektív tér és etikai dimenzió Tandori Dezső élet-művében a Mindenki sziget című rajzvers alapjánmegtekintés
2016-01-01"Hogy egyáltalán szólhassunk"Handkétól Tandoriig és továbbmegtekintés
2015-05-01Verebek és verébfélékTandori Dezső ekphrasziszciklusáról.megtekintés
2014-08-01Tandori Dezső másképpen vanKísérlet a Tandori-életmű önértelmezésének leírásáramegtekintés
2014-07-01Virtuális és lehetséges elbeszélők...a Tandori-bűnregények kompozíciójábanmegtekintés
2014-02-01Hiány, jelekTandori Dezső Ördöglakat c. kötetének néhány képszövegéről.megtekintés
2013-12-01Tandori ambulanciaKöszöntő Tandori Dezső 75. születésnapjáramegtekintés
2013-12-01"A lecsengést még itt sem szívesen csinálom"Tandori Dezső: Aforiz-dió – Aforiz-mákmegtekintés
2013-10-02TD 75 - FM 125Születésnapi jegyzetek és közhelyek a költészet értésérőlmegtekintés
2013-07-01"...Óvatosan a kekszel"Tandori Dezső "Proust akaratlan" című költeményérőlmegtekintés
2013-06-01Hogyan éljünk?Tandori Dezső költészetének etikai fordulatamegtekintés
2013-03-01Duchamp-öröknapok"Tandori Dezső Duchamp-mal kapcsolatos rajzverseiben a személyesség és személytelenség fogalmaival játszik, a személyes és személytelen költészet közötti határt bontogatja..."– A Duchamp-öröknap című vers értelmezése a Töredék Hamletnek és az Egy talált tárgy megtisztítása című kötetek szövegeinek alapján.megtekintés
2012-12-01A költészet átalakul-hogy is?Tandori Dezső műveiről. (Egy talált tárgy megtisztítása, Közzétevések)megtekintés
2011-09-01De a szó-jelek mi helyett?Áttekintés Tandori Dezső költészetéről Úgy nincs, ahogy van c. 2010-ben megjelent verseskötete kapcsán.megtekintés
2011-05-01Nat Roid - több kérdőjellelÖnéletírás - epika - detektívregény.megtekintés
2011-05-01Folytatásos regény, bűnügyi regény és egyebek...(Jegyzetek Nat Roid Meghalni és megszeretni című kötetéhez)megtekintés
2011-02-01Van-e bál, avagy Mi-Megy-Még-Samuel-Beckett-Után?Tandori Dezső verseiről, Úgy nincs, ahogy van c. verseskötetéről.megtekintés
2011-02-01Madárfelügyelet - bűnügyekkel(Nat Roid - Tradoni - Mr. és Mrs. Tanrodi regényesetei bűnnel és verébbel)megtekintés
2010-12-01Egzisztencia-tapasztalatokTandori Dezső Csodakedd, Rémszerda című könyvéről.megtekintés
2010-11-01A horror vacui igézeteMetafizikum és köznyelvi aposztrophé disszonanciája a Hajnali részegségbenmegtekintés
2010-08-01"Túl jól fest holtan, hahaha, ezt mondhatná bárki"Nat Roid: Túl jól fest holtan. Tandori Dezső krimijéről. Kísérlet elemzésremegtekintés
2010-07-01Bevezetés a Nat Roid regények...olvasásábamegtekintés
2010-06-01Az "angyalokról" - Rilke + TandoriTandori Dezső: Rilke és angyalai.megtekintés
2010-06-01A csábító naplójaTandori Dezső: Ki nem feküdt halál. Egy agy-rázkódtatás kertje. c. kötetérőlmegtekintés
2010-05-01"Földi kapukon se kilincsem"Tandori Dezső: Úgy nincs, ahogy van c. verseskötete apropójánmegtekintés
2010-04-01Tandori Dezső műfordításai...a kései Rilke magyar recepciójábanmegtekintés
2010-02-01Paradigmaváltás az irodalombanÓravázlat. Ismerkedés a 70-es évek lírafordulatát előkészítő költőnemzedék tagjának, Tandori Dezsőnek költészetről alkotott felfogásával, majd egy választott versének (Délelőtt kórházlátogatás, délután fogcsináltatás) elemzése, értékelése.megtekintés
2010-02-01A sakktáblán innen és túlTandori Dezső 65. mezőjérőlmegtekintés
2010-02-01Mikor van - és van-e egyátalán "soha"?Nat Roid Most van soha című regényének elbeszélője.megtekintés
2010-01-01"Két végtelen között a név..."(Tandori-próza, versből kibontva: Nat Roid, "...de maradj halott")megtekintés
2010-01-01Mint egy megérkezésTandori, avagy a nem-ott-lét ontológiája: A feltételes megálló.megtekintés
2009-09-01Fragmentum és paradoxonGondolatok Tandori Dezső Hérakleitosz-emlékoszlop c. verséhezmegtekintés
2009-08-01Töredékek TandorirólNat Roid: Azt te csak hiszed, bébi!megtekintés
2009-08-01"Artaudzás"Tandori Dezső Artaud-fordításairól.megtekintés
2009-01-01Egy pillanat (emlék)műveTandori Dezső: Napfény egy üres szobábanmegtekintés
2009-01-01OtthonkeresésTandori Dezső: A komplett tandori - komplett eZ?megtekintés
2008-12-01Két Tandori-versA kesztyűfej-király; A széklábak közöttmegtekintés
2008-12-01Az "egy gondolkodás atlasza"Tandori Dezső Ördöglakat című kötetérőlmegtekintés
2008-12-01Tandori Dezső nyolc Utrillo-verseT.D. A feltételes megálló (1983) c. kötetének harmadik ciklusa: harminckilenc képleíró vers.megtekintés
2008-12-01A 65- mező ("AH, TD!")Tandori Dezső: Zombi, egy eléggé kegyetlen történetmegtekintés
2008-12-01Trójai valóTandori Dezső: Torlandó szörfpókermegtekintés
2008-12-01A fel-ügyelő TandoriTandori Dezső: A Legjobb Napmegtekintés
2008-02-01"Menni!...és maradni"Tandori Dezső: A Legjobb Napmegtekintés
2008-01-01Egy életmű szóban-rajzban elbeszélveTandori Dezső: Ördöglakat (életműválogatás)megtekintés
2007-05-01A vendégszeretőA Tandori-költészet etikai dimenzióimegtekintés
2005-05-01A hiány metaforái"Hang" és "némaság" a Töredék Hamletnek c. kötetben. Tandori Dezső Töredék Hamletnek c. könyvéről.megtekintés
2005-03-01Sok-sok süteményTandori Dezső Egy Kosztolányi-vers c. költeményérőlmegtekintés
2004-05-01Csáth, Kosztolányi, Tandori és VasVas István Tandori-értelmezése a Mottók egymás elé c. verse kapcsánmegtekintés
2004-05-01Forog a szóban a világ? (A mű halála mint a költészet lehe..lehetőségfeltétele Tandorinál. T.D. három versének elemzése. Joseph Beuys: Hogyan magyarázzuk el a verseket... ...Rilke... ...Virtuális... Az Oceánban (Paszticsóka) c. versciklusbólmegtekintés
2004-05-01A Tandori-művek formáló elveiről. A Koan III. elve és a...zuhanás-motívum a korai és legújabb írásokban.megtekintés
2004-05-01A gyalog helyzetének meghatározhatatlansága (Tandori, a ......"nomád írás" és a letelepült olvasók)megtekintés
2004-05-01Mint a madár? (A Tandori-drámák önértelmező alakzatai)megtekintés
2004-05-01Egy egzisztencialista? akcióregény? Tandori: Vér és virághabmegtekintés
2003-12-01Meglódít valami, aztán hajrá és jaj!Tandori Dezső: Zabkeselyű c. regényéről.megtekintés
2003-10-01"...ugyanaz a nap sokszor..."Tandori Dezső válogatott verseimegtekintés
2002-03-01Az olvasatban megőrzött titok, mint az esztétikum alkotóelemWeöres Sándor, Tandori Dezső, és Petri György költészetében. Jenő / Weöres Sándor; Légykapó / Tandori Dezső; K.S. / Petri Györgymegtekintés
1999-11-01"Az idők mélyén járok"Tandori Dezső : Nem lóverseny!megtekintés
1999-07-01Tűnni és újraeredniTandori Dezső újabb "sírverseiről".megtekintés
1998-12-01A megtiport köntösTandori szonettkoszorúi.megtekintés
1998-05-01MindenféleTandori Dezső:Kész és félkész katasztrófákmegtekintés
1997-06-01A tojás és a kőTandori Dezső: Evidenciatörténetekmegtekintés
1997-05-01Tandori Dezső: Halottas urna két füle e.e.cummings magángyűjteményébőlKavafisz-haiku / T.D. Hézagpótlás (E.E.CUMMINGS TÜKRÖS TERME) / T.D. Az ismeretlen olvasó emlék-műve / T.D. Egy teraszon / T.D.megtekintés
1997-04-01Hozzászólás..Tandori Dezsőről. Hozzászólások Menyhért Anna cikkéhez(Irodalomtörténet 97/4. 547-66.p.) a Tandori- recepcióról.ímegtekintés
1996-12-01Dolgok és viszonyokTandori Dezső: Töredék Hamletnek; Egy talált tárgy megtisztításamegtekintés
1996-11-01Tandori szabad ötleteimegtekintés
1996-09-01Bevezetés Tandori Dezső költészetébeRészlet a Tandori-kalauz első két fejezetéből. Hírangyal c. versről; Töredék Hamletnek c. kötetéről.megtekintés
1996-05-01Relációk és evidenciákTandori Dezső: Töredék Hamletnek; Egy talált tárgy megtisztításamegtekintés
1996-01-01A szent melengetett helye"Tandori szövegeit egy kategóriába bizonyosan nem sorolhatjuk: abba, amelyet az utóbbi időben elterjedt szóval "szövegirodalom"-nak neveznek. Nem mintha nem lenne hangsúlyos nála a szöveg szövegszerűsége, de ha azt kérdezzük, mi beszél, a válasz nem ez: a nyelv. "megtekintés
1995-03-01Tandori Dezső: A dal változásaimegtekintés
1994-08-01Tandori Dezső: Madárzsokéelemzésmegtekintés
1994-02-01Az író ír. Az olvasó stb.A neoavantgárd és a minden-leírás néhány problémája Tandori műveiben. Tandori Dezsőről.megtekintés
1994-02-01HalálgyakorlatokTandori Dezső újabb pályaszakaszárólmegtekintés
1992-06-01Három írás egy könyvrőlTandori Dezső : Koppar Köldüsmegtekintés
1990-06-01Olvassunk Tandori-verseket!Tanulmány Tandori költészetéről. Benne: Részlet c. hatrészes költemény tárgyalása 49-52. old.megtekintés
1989-04-01A saussure-i anagrammatikáról és Tandori Dezső szigetérőlTandori Dezső: A Stevenson-biozmagóriamegtekintés
1988-12-01Az igény teljességeTandori Dezső verseirőlmegtekintés
1985-09-01Nyelv és képNyelvi játékok, az írás vizualitása Tandori Dezső Sár és vér és játék c. regényébenmegtekintés
1985-06-01Tandori Dezső: A meghívás fennállelemzésmegtekintés
1982-05-01Minden egész eltöröttTandori Dezső: Mint egy elutazásmegtekintés
1981-12-01Tandori Dezső: Hommage és TalizmánA versekről a költővel Domokos Mátyás beszélgetmegtekintés
1980-10-01Alighanem hazudnékTandori Dezső: Medvetalp és barátaimegtekintés
1978-06-01Tandori Dezső: Miért élnél örökké?elemzésmegtekintés
1972-12-01A ragasztás diadalaTandori Dezső: Mottók egymás elémegtekintés
1971-09-01Tandori Dezső: Hommageverselemzésmegtekintés
Sakktábla és kísértésTandori Dezső sakkverseimegtekintés
ZwischenzungTandori Dezső sakkverseimegtekintés
Matt, három lépésbenTandori Dezső "sakk-trilógiájáról"megtekintés
Vándor napóraTandori Dezső alkotásairólmegtekintés
"Színhely" és "jelenlét"Tandori Dezső: Töredék Hamletnekmegtekintés
Tandori Dezső: Hommageműelemzésmegtekintés
A szent melengetett helyemegtekintés
Tandori Dezső: Délelőtt kórházlátogatás, délután fogcsináltaverselemzésmegtekintés
Tandori Dezső: Délelőtt kórházlátogatás, délután fogcsináltatáselemzésmegtekintés
Tandori-szigetcsoportmegtekintés
A Magyar Műhely vonzáskörébenBakucz József: Megalit Erdély Miklós - Tandori Dezső - Szombathy Bálint, Ladik Katalin, Székely Ákos absztrakt költészetéről, Kukorelly Endre : A Memória-part, Kelényi Béla : DÉl/IDÖ, Petőcz Andrásmegtekintés
Zwischenzug. Tandori Dezső sakkverseiTandori Dezső sakk-versei Egy talált tárgy megtisztítása Táj két figurával A betlehemi istállóból egy kis jószág kinéz A gyalog lépésének jelölhetetlensége osztatlan mezőnmegtekintés
Tandori Dezső: A betlehemi istállóból..A betlehemi istállóból egy kis jószág kinéz / Tandori Dezsőmegtekintés
Tandori Dezső: Az átírás (az átírás)elemzésvázlatok!megtekintés
Tandori Dezső: Hommageelemzésvázlatok!megtekintés
Tandori Dezső: Koan III.elemzésvázlatok!megtekintés
A létminimum versei avagy fő-e a mű?Tandori Dezső: Főműmegtekintés
Tandori Dezső : Ma nyár van, ma ősz vanMa nyár van, ma ősz van / Tandori Dezső /1976/ Erdődy Edit (153-158.p), R.Takács Olga (159-162.p) és Karafiáth Judit (162-166.p) tanulmánya.megtekintés
Tandori : Vázlat a pályaívhezTandori Dezsőmegtekintés
A "nyitott mű"... Horror / Tandori DezsőTandori Dezső Egy talált tárgy megtisztítása c. kötetéből való négysoros.megtekintés
A kortárs olvasás és az újraolvasás alakzatai a Tandori recepcióbanHetvenes, nyolcvanas, kilencvenes évekmegtekintés
Tandori Dezsőmegtekintés
Nehéz versek megközelítéseTandori Dezső Egymás, Koan I. c. verseinek értelmezésemegtekintés
Tandori Dezső: Medvék minden mennyiségben c.köt.A mackóról, aki nem hasbeszélő mackó volt; Levél / Tandori Dezsőmegtekintés
Tandori Dezső: Orvosra várvaverselemzésmegtekintés
Tandori Dezső: Egy vers születésemegtekintés
Tandori számai; A megtiport köntös; Kész félkészHárom tan. Tandoriról: T.számai; T.D.szonettkoszorúi; A T-prózamegtekintés
Tandori Dezső: Mottók egymás elémegtekintés
Tandori Dezső: Hommage és talizmánmegtekintés
Sár és vér és játék (Tandori Dezső)Tandori Dezső: Sár és vér és játékmegtekintés
Zár-nyit. Egy Tandoroi-vers értelmezése.Halottas urna két füle e.e.cummings magángyűjteményébőlmegtekintés
"Némaság a hang helyett. De a némaság mi helyett?" esszé acsendről. Örkény István: Üres lap (Egypercesek), Tandori Dezső: Sakkversek: A betlehemi istállóból egy kis jószág kinéz, Táj két figurával, A gyalog lépésének jelölhetetlensége osztatlan mezőnmegtekintés
Tandori Dezső: Töredék Hamletnekmegtekintés
Tandori Dezső: A . Rimbaud a sivatagban forgatT.D. és az irodalompolitika.megtekintés
Bekezdések egy készülő monográfiábólChandler rendhagyó ihletése. Tandori és Chandler/Marlow.megtekintés
Antimetaforizmus és szinkronszerűségA líra mint esztétikai hatásforma a konkrét költészetbenmegtekintés
"...csak a dráma, ott nem volt tehetségem..."Tandori Dezső: Mint egy elutazás (színművek)megtekintés
"...ugyanaz a nap sokszor..."Tandori Dezső költészetemegtekintés
Honnan jönnek a medvék?Az ezerdvégi nihilizmusadekvát megjelenítése és a nihilizmus legyőzésére irányuló ellenmozdulatok Tandori Dezső írói munkásságában.megtekintés
Kánoníró önszemléletAz én megírhatatlanja és az idegen szöveg. Tandori-próza: Kész és félkész katasztrófák; A költészetregény; Hét fejlövés; Hol élsz te?, (Műholdas rózsakert: Versfordításregény-töredék)megtekintés
Egy talált "regény"Tandori Dezső: Egy talált tárgy megtisztításamegtekintés
Tandori DezsőAdattár: biográfia, bibliográfia.megtekintés
A részek győzelme a józan egész fölött1973: megjelenik Tandori Dezső második kötete, az Egy talált tárgy megtisztításamegtekintés
A modern regény magyarul1977: Musil: A tulajdonságok nélküli ember Tandori Dezső fordításábanmegtekintés
A vers és az esszé között:Tandori Dezsőmegtekintés
A Woolf-műrajz helyett a "gépverőinas" műhelyébentöredkek Tandori Dezső "Kilobbant sejtcsomók"-járólmegtekintés
"Kettőshang"(Tandori) Dezső (Kosztolányi) Dezsőt olvas: A zsalu sarokvasa c. tanulmánykötet nyitó tanulmánya, a Költészetregény két alfejezete.megtekintés
Küzdelem az elbeszélés hitelességéértTandori Dezső műveiről: Itt éjszaka koalák járnak, Egy talált tárgy megtisztítása, A mennyezet és a padló, A hitelesség kedve, Miért élnél örökké?megtekintés
Az irodalom radikalizmusa - maTandori Dezső: A Honlap utánimegtekintés
A felnőtt D' Oré szenvedéseiTandori Dezső: Miért élnél örökké?megtekintés
Egy talált tárgy megtisztításaTandori Dezső költészetérőlmegtekintés
A paradoxonok költőjeParadoxon és ismétlődés Tandori Dezső költészetében, kiemelten a Hérakleitosz-emlékoszlop, a Hérakleitosz-értelmezés és a Round Pond avagy a Kerek Tó c. költeményeiben.megtekintés
Petri és/vagy TandoriPárhuzamok Petri György és Tandori Dezső költészetébenmegtekintés
Szerkezet és jelentés Tandori Dezső A mennyezet és a padló című kötetébenTandori Dezső: A mennyezet és a padlómegtekintés