József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

73 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2020-01-01A népi írók poszttraumás stressz szindrómájaMóricz Zsigmond, Szabó Dezső és Tamási Áron háborús élményeinek megjelenése írásaikbanmegtekintés
2017-12-01A székely verébTamási Áron Erdélyi csillagok című novellájárólmegtekintés
2016-12-01SzembenézésekA meglátások Tamási Áron Szűzmáriás királyfi című művébenmegtekintés
2016-06-01A játék veszély-téthe Tamási Áron ás Sütő András darabjaibanEsszé Tamási Áron és Sütő András színdarabjairólmegtekintés
2016-06-01A politikus a népnek, az író a nemzetnek felelősTamási Áron és Sütő András esszéirőlmegtekintés
2015-03-02Kommunikáció és csendKényes identitásegyensúly és kúszó identitáskolonizáció Tamási Áron Szülőföldem című regényébenmegtekintés
2014-11-03A kolonizálhatatlan székely: ÁbelEsszé Tamási Áron regényérőlmegtekintés
2014-11-03Tamási Áron: Hazai tükör (Krónika 1832-1853)Esszé Tamási Áron regényérőlmegtekintés
2014-06-02Tamási Áron: Válogatott novellákEsszé Tamási Áron novelláirólmegtekintés
2009-07-01Valóság és költészet harmóniájaTamási Áron Szülőföldem c. művéről. "Útleírás, társadalomrajz, családtörténeti vázlat, életregény, lírai töprengések csokra? ... A Szülőföldem mindez - együttvéve. Tamási Áron talán ennek a könyvének a lapjain árult el legtöbbet egykori önmagáról, sok változatban megörökített alakjainak mintáiról, az életmű egészének forrásvidékéről..."megtekintés
2009-07-01Különös kiegyezés?A hatalom és Illyés Gyula, illetve Tamási Áronmegtekintés
2008-03-01Gondolatok egy könyvtárbanTamási Áron színházát kutatvánmegtekintés
2007-12-01Húsvéti hazahívásTamási Áron: Szülőföldem című kötetéről.megtekintés
2007-09-01"...ámulni ezen a játékon, amit ember és természet egyaránt játszik"Tamási Áron székely népi humora és kedélyvilága.megtekintés
2006-05-01Emberi szavakTamási Áron - beszélgetései, vallomásai, naplójegyzetei tükrébenmegtekintés
2006-05-01"Valahogy": Tamási Áron harmadszori újrakezdéseAz 1957-es év vázlatamegtekintés
2006-01-01Tamási Áron novellái és a népköltészetpl. Virágszál gyökere; Szép Domokos Anna; Czinczir Hám; Bujdosó katona; Kivirágzott kecskeszarvakmegtekintés
2004-01-01Határok fölötti irodalom 1918-1948 V. Mécs László, Tamási Á.Mécs László (1895-1978), Tamási Áron (1897-1966) érettségi és felvételi előkészítőmegtekintés
2003-06-01Koszorú és keresztMezei próféta / rend. Szőts István; forgatókönyvet Tamási Áron írta. A témát előtte már novellaként és színdarabként is feldolgozta: Himnusz egy szamárral (1928), Vitéz lélek (1940).megtekintés
2003-06-01Kidolgozott esszékérdések Tamási Áron: ÁbelÉrettségi-felvételi előkészítő. kisesszémegtekintés
2003-01-01Ábel, Uz Bence és Tánczos Csuda MózsiTamási, Nyírő, Wass Albert regényeirőlmegtekintés
2002-01-01Omló partok gátkötőiNémeth László, Jancsó Béla, Tamási Áronmegtekintés
1998-10-01Tamási Áron játékszövegeiTamási Áron drámáiról. (Tündöklő Jeromos; Vitéz lélek Öldökölő Jeromos; Énekes madár stb.) Szakrális dráma vagy piece bien faite?megtekintés
1997-09-01Mítosz vagy zsáner?Tamási Áron és a színház kapcsolatáról.megtekintés
1997-02-01Nyárközépi álomTamási Áron: Énekes madármegtekintés
1997-02-01Tamási Áron emlékezete. Nyárközépi álom: Énekes madár"Olvasópróba" - a néphi költészete nyomvonalain. Druzsin Ferencmegtekintés
1994-06-01Tamási Áron társadalmi ...megtekintés
1992-04-01A Szülőföldem jelentésrétegeiTamási Áron: Szülőfőldemmegtekintés
1991-06-01Drámai novellák világa Tamási Áron első pályaszakaszánTamási Áronrólmegtekintés
1990-07-01A "csodás való"Tamási Áron és Federico García Lorca színjátékaibanmegtekintés
1988-06-01Sors és mítosz: Tamási ÁronSzűzmáriás királyfi világképének fő vonásaimegtekintés
1987-09-01Vázlat Tamási Áronrólpályaképmegtekintés
1984-08-01Az Énekes madár változataiTamási Áron: Énekes madármegtekintés
1982-03-01"..a magyarság bennünk nem jó és balsors függvénye..."Jegyzetek Tamási Áron két világháború közötti publicisztikájáhozmegtekintés
1974-12-01Faun-motívum egy Tamási-novellábanTamási Áron: Kivirágzott kecskeszarvakmegtekintés
1974-12-01Az ábeli létforma titkaiTamási Áron: Ábel a rengetegbenmegtekintés
1974-12-01A Helytelen világ motívumainak vándorútján: Egy Tamási-novella elemzéseTamási Áron: Helytelen világ megtekintés
1974-12-01Szerkezet és jelentés Tamási Áron korai elbeszéléseibenTamási Áron: Ördögváltozás Csíkban, Hajnali madár, Erdélyi csillagokmegtekintés
1968-04-01Tamási Áron: Vadrózsa ágaelemzésmegtekintés
1968-04-01Tamási Áron: Vadrózsa ágaelemzés, Vadrózsa ágamegtekintés
1960-08-01Szirom és bolyTamási Áron művérőlmegtekintés
Tamási Áron: ÁbelT.Á. trilógiájáról. elemzésmegtekintés
Tamási Áron: Ábel a rengetegbenműismertetés,műelemzésmegtekintés
Tamási Áron: Ábel a rengetegbenMűismertetések és műelemzések.megtekintés
Tamási Áron stílromantikájaTamási Áron Zöld ág c. novellájárólmegtekintés
"Fortélyos párbeszéd". Tamási Áron: Ördögváltozás CsíkbanÖrdögváltozás Csíkban / Tamási Áronmegtekintés
Tamási Áron a "cselekvő" erdélyi irodalombanTamási Áronrólmegtekintés
Tamási Áron: Ábel a rengetegbenelemzésmegtekintés
Nyárközépi álomÉnekes madár / Tamási Áronmegtekintés
Léttudat és meseregényÁbel / Tamási Áronmegtekintés
Sors és rítus: Novella és dráma - Tamási-változatokTamási Áron Vitéz lélek c. drámája, ill. misztériumjátéka és "változatai" pl. Himnusz egy szamárral c. novella stb.megtekintés
A \"tündéri realizmus\" Tamási Áron Jégtörő MátyásábanTamási Áron: Jégtörő Mátyásmegtekintés
Szerkezet- és jelentés egy Tamási-novellában. Ördögváltozás..Csíkbanmegtekintés
Tamási Áron: Ördögváltozás a Csíkbannovellaelemzésmegtekintés
Elvetélt nagyregény vagy töredékes novellafüzér?Tamási Áron: Czímeresek - elemzéskísérletmegtekintés
Tamási Áron: Ábel-trilógiaRövid életrajz 5-11.o.megtekintés
Mítosz vagy zsáner; A színház, mint "ősvigasztalás"Tamási Áron és a magyar színházi tradíció. Színjátékai, valamint az író halála után tíz évvel előkerült drámája, az Ősvigasztalás. Szakrális színház, szertartásdráma.megtekintés
Tamási Áron (1897-1966)Népi irodalom. Alkotók 3.megtekintés
Tamási Áron: Ábel a rengetegben c. regényének iskolai feldolgozása az élményközpontú irodalomtanítás jegyében.megtekintés
Erdélyi tájak kameraecsettel. Történet és helyszín viszonya...az 1990 óta készült erdélyi témájú magyar filmekben. Ábel a rengetegben / rend. Mihályfy Sándor; magyar film, 1992. Forgatókönyv: Tamási Áron regényéből írta Kányádi Sándor 25-26. Fény hull arcodra / rend. Gulyás Gyula; magyar film, 2001. Király László novellájából írta Csiki László és Gulyás Gy. 27-29. A részleg / rend. Gothár Péter; magyar film, 1994. Bodor Ádám novellájából 29-32. Erdélyi novellafüzér / Szőnyi G. Sándor; m.rövidfilm, 1999. (Donáth László, Kiss János, Tamási Áron, Szép Domokos Anna 33-34. Kínai védelem / rend. Tompa Gábor, magyar film, 1998. Csiki László novellájából 34-35. Nyáron piros, télen kék / Lakatos Róbert; magyar film, 1999. 37-38.megtekintés
Tamási Áron: Ábel a rengetegbenmegtekintés
Tamási Áron: Ábel az országbanB.Gy. recenziójamegtekintés
"Világirodalmi költő" , "székely Homérosz"Németh László Tamási Áronrólmegtekintés
Tamási Áron legkedvesebb regényeJégtörő Mátyásmegtekintés
Balladisztikus novellaBródytól Szabó Gyuláig. Bródy: Tuza Istvánné (1897); Móricz Zsigmond. Barbárok (1931): (gyökerei, hatása) "munkásírók": Gelléri Andor E.(Kőművesek), Nagy Lajos (Farkas és bárány), Déry (Philemon és Baucis), Nagy István, Sánta F (Nácik); székely írók: Kacsó Sándor, Nyírő József és főleg Tamási Áron, majd Sütő András. Szemléleti-formai hagyomány és modern lélektaniság ötvözése: Szabó Gyula.megtekintés
Tamási Áron: Ábel a rengetegbencselekmény, elemzési segédlet (vázlat)megtekintés
Tamási Áron: Énekes madárelemzésmegtekintés
Tamási Áronpályakép, (1897 - 1966)megtekintés
Tamási szabadságaAvagy: aki "az élethez holtig gyűjti a kedvet" esszé Tamási Áronrólmegtekintés
ŐsvigasztalásEgy ismeretlen Tamási Áron-drámamegtekintés
Reflexiók a társadalmi kérdésekhet(Zilahy Lajos: Süt a nap, Németh László: Villámfénynél, Tamási Áron: Tündöklő Jeromos)megtekintés
Tamási Áronés a magyar népi mozgalommegtekintés
Önéletírás, útirajz, faluszociográfia, szép-írásTamási Áron: Szülőföldemmegtekintés