József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

92 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2020-04-01Az alkaioszi strófaszerkezet műgondja Tóth Árpádtól a kortársakigAz alkaioszi strófaszerkezet műgondja Tóth Árpádtól a kortársakigmegtekintés
2018-04-01Tóth árpád csupaszonGondolatkísérlet egy rejtett félhosszú versselmegtekintés
2014-03-00Tóth Árpád Arad és Hej, Debrecen...Című versének identitáskereső mozzanatai.megtekintés
2011-10-01Anyagszerűség és érzékiség Tóth Árpád...költészetébenmegtekintés
2008-11-01A lírai énTóth Árpád Meddő órán című költeményérőlmegtekintés
2005-05-01Világteremtés, stílusirányzatok és tárgyiasítás...a jelentésképzésben. A Nyugat első nemzedékének kiemelt tájverseiben. Juhász Gyula: Tiszai csönd; Ady Endre: A Tisza-parton; Tóth Árpád: Elégia egy rekettyebokorhoz; Babits Mihály: Fekete ország; Kosztolányi Dezső: Őszi reggelimegtekintés
2003-03-01Tóth Árpád (1886-1928) TémavázlatÉrettségi-felvételi előkészítő. Vázlatmegtekintés
1995-02-01Lélektől lélekigVázlat Tóth Árpád portréjáhozmegtekintés
1994-09-01Tóth Árpád: A Marsonverselemzésmegtekintés
1992-10-01Odacsempészem Szabó Magdának, íróasztaláraTóth Árpád Tavaszi holdtölte c. versérőlmegtekintés
1990-01-01Azonos-e az új Isten az új Krisztussal?Tóth Árpád Az új Isten című versérőlmegtekintés
1990-01-01Tóth Árpád: Elégia egy rekettyebokorhozelemzés, Tóth Árpádmegtekintés
1986-11-01A Tóth Árpád-vers élénkítő és színező elemeimegtekintés
1986-11-01Eretnek ima. Képzettársítás az Elégia egy rekettyebokorhoz-tolvasva.megtekintés
1986-11-01A Nyugat elveinek képviseletébenmegtekintés
1986-11-01Költői önarckép Keats tükrében. Keats - Tóth Árpád: Óda...Tóth Árpád fordítása Keats, John : Óda egy görög vázáhozmegtekintés
1986-11-01"Lesz-e égi angyal akinek kardja védjen...?" Tóth ÁrpádTóth Árpád Rezignáció, Lámpafény, Örök tavaszban járnék, Egy régi ház előtt, Pajtás, igyunk, Esti harangjáték, Boldogság stb. versei.megtekintés
1986-11-01SzínképelemzésTóth Árpád: Tavaszi holdtöltemegtekintés
1986-11-01A csöndes tűnődés költője (Tóth Árpád)megtekintés
1986-11-01Tóth Árpád költői alkatamegtekintés
1986-11-01Az inga lassú fénye. Tóth Árpád költészetéről.Tóth Árpád költészete."inga-motívum"megtekintés
1986-11-01A költő két szavaTóth Árpád szóhasználata. A "bizarr" és "lomha" szavak költészetében.megtekintés
1986-07-01SzínképelemzésTóth Árpád: A vén zsivány. Szabó Magda színképelemzésemegtekintés
1986-06-01Fény, szín, hang, lélekTóth Árpád költői képeirőlmegtekintés
1986-05-01Tóth Árpád: ÁlarcosanVerselemzés a költő századik születésnapjáramegtekintés
1986-04-01A mindig újra megszeretett költőTóth Árpád jubileumáramegtekintés
1986-04-01Csillagtól csillagigTóth Árpád: Lélektől lélekigmegtekintés
1986-04-01Fekete rózsák kertjébenA szimbolista Tóth Árpádmegtekintés
1986-04-01A múlandóság tragikumaTóth Árpádrólmegtekintés
1986-04-01Pokoljárás angyal módraTóth Árpád a huszas évek elejénmegtekintés
1986-04-01A versnyelv néhány jellemzője Tóth Árpád lírájábanElemzés -megtekintés
1986-04-01Aquincumi korcsmábanBevezetés Tóth Árpád versének világábamegtekintés
1986-04-01"Vadul fellobban a homály"Tóth Árpád költészetérőlmegtekintés
1986-04-01Tóth Árpád műhelyébenTóth Árpádrólmegtekintés
1986-04-01Tóth Árpád költészete és a századeleji stílusirányzatok---------------megtekintés
1986-04-01Lélektől lélekigTóth Árpád versérőlmegtekintés
1978-04-01Tóth Árpád: Lángverselemzésmegtekintés
Tóth Árpád: Ez már nem nyári alkonyatverselemzésmegtekintés
Tóth Árpád: Két régi költőverselemzésmegtekintés
Tóth Árpád: A Palace-ban...verselemzésmegtekintés
A Tóth Árpád-vers természetrajzaTóth Árpád verseirőlmegtekintés
Tóth Árpád: Ez már nem nyári alkonyatelemzésmegtekintés
Tóth Árpád: Isten törött csellója, hallgatokverselemzésmegtekintés
Tóth Árpád: Elégia egy rekettyebokorhozelemzésmegtekintés
Tóth ÁrpádTóth Árpádrólmegtekintés
Tóth Árpád: Kaszáscsillagelemzésmegtekintés
Tóth Árpád, Krúdy: "néma dal" és leltárTóth Árpád, Krúdy Gyula tájköltészetemegtekintés
Lélektől lélekigTóth Árpád (1886-1928)-pályaképmegtekintés
Tóth Árpád: Elégia egy rekettyebokorhozElégia egy rekettyebokrhoz / Tóth Árpádmegtekintés
Tóth Árpád: Körúti hajnalelemzésvázlatok!megtekintés
Tóth Árpád: Álarcosanelemzésvázlatok!megtekintés
Tóth Árpád: Elégia egy rekettyebokorhozelemzésvázlatok!megtekintés
Tóth Árpád: Esti sugárkoszorúelemzésvázlatok!megtekintés
Tóth Árpád: Lángmegtekintés
A kompozíció szerepe a versértelmezésbenTóth Árpád : Körúti hajnal 64-71. feladatok: Petőfi Sándor : Az erdélyi hadsereg 71-73. Radnóti Miklós : Razglednicák 73-75.megtekintés
Tóth Árpád: Hajnali szerenádmegtekintés
Költői képek és hagyyományos jelképek Tóth Árpád Esti sugár--koszorú c. versében.megtekintés
Tóth Árpád: Elégia egy rekettyebokorhoz; Esti sugárkoszorúKörúti hajnal Elemzésvgázlatok!megtekintés
Tóth Árpád: Áprilisverselemzésmegtekintés
Tóth Árpád: Esti sugárkoszorúverselemzésmegtekintés
Tóth Árpád: Lélektől lélekigverselemzésmegtekintés
Tóth Árpád: Elégia egy rekettyebokorhozverselemzésmegtekintés
Tóth Árpád: Esti sugárkoszorúverselemzésmegtekintés
Tóth Árpád: Lélektől lélekigverselemzésmegtekintés
Tóth Árpád: Elégia egy rekettyebokorhozverselemzésmegtekintés
Tóth Árpád: Aquincumi korcsmábanverselemzésmegtekintés
Tóth Árpád: Körúti hajnalverselemzésmegtekintés
Tóth Árpád: Esti sugárkoszorúverselemzésmegtekintés
Tóth Árpád: Jó éjszakát!megtekintés
Tóth Árpád: Jó éjszakát!megtekintés
Tóth Árpád : Körúti hajnalVersek gyerekszemmel. Bevezetés a versek világába.megtekintés
Tóth Árpád: Rímes, furcsa játékmegtekintés
Miért szép?Tóth Árpád lírájárólmegtekintés
Tóth Árpád: Körúti hajnalmegtekintés
Tóth Árpád: A vén zsiványmegtekintés
Tóth Árpád: Meddő óránelemzésmegtekintés
Tóth Árpád: Elégia egy rekettyebokorhozelemzésmegtekintés
Tóth Árpád: Az új istenelemzésmegtekintés
Tóth Árpád és a világlíraTóth Árpádról és lírájáról.megtekintés
Tóth Árpád: A Hajnali szerenád belső tereiTóth Árpád: Hajnali szerenádmegtekintés
Tóth Árpád (1886-191928)A modern polgári irodalom kibontakozása. Alkotók 5.megtekintés
Tóth Árpád költői üzenete "lélektől lélekig"Elégia egy rekettyebokorhoz (1917); Esti sugárkoszorú (1923); Lélektől lélekig (1923); Jó éjszakát! (1924); Álarcosan (1927)megtekintés
Összehasonlító elemzési feladatok1. Arany János: A rab gólya és Tompa Mihály: A gólyához 2. Babits Mihály: Régen elzengtek Sappho napjai és Tóth Árpád: Isten törött csellója, hallgatok 3. Ady Endre: Hazamegyek a falumba és József Attila: Falu c. versei összehasonlító verselemzési segédlet kérdés - válasz formájábanmegtekintés
Tóth Árpád: Elégia egy rekettyebokorhozverselemzés, vázlatmegtekintés
Tóth Árpád: Esti sugárkoszorúverselemzés, vázlatmegtekintés
Tóth Árpád: Körúti hajnalverselemzés, vázlatmegtekintés
Tóth Árpád: Lélektől lélekigverselemzés, vázlatmegtekintés
Tóth Árpádpályakép, (1886 - 1928)megtekintés
Hajnali szerenádTóth Árpád versemegtekintés
Tóth Árpád...versfordításai. Mozaik-technika. Megjelenítő stílus. Örök virágok szenzualizmusa (Byron, Shelley, Keats és Browning-fordítások)megtekintés
Ködbe vesző arc -Tóth Árpádmegtekintés
Bevezetés Tóth Árpád költészetébeTóth Árpád költészetérőlmegtekintés