József Attila Könyvtár - Műelemzés Adatbázis | Keresés | Szabó Lőrinc

159 db találat
Dátum downCímLeírás
2019-03-01"Anyám dalolt"Édesanyjára emlékezik a költő
2018-12-01Antropomorf és dendroid organizmusok Szabó Lőrinc és Nemes Nagy Ágnes verseibenSzabó Lőrinc és Nemes Nagy Ágnes természetlírája
2018-04-01"Gyík egy napsütötte kövön"Szabó Lőrinc és a modern líra biopoétikai kezdetei
2018-04-01Akusztikus topográfia és az írás kartografikus működései Szabó Lőrinc és Oravecz Imre verseibenLíra és topográfia
2018-04-01"S körmölgetve vagy két hónapon át"Leírás és önarckép Szabó Lőrinc Baudelaire-olvasataiban
2018-01-01Élni annyi, mint ellenállniÉlet és szuverenitás Szabó Lőrinc Semmiért egészen című versében
2017-07-01Thalatta! Thalatta!A tenger megpillantásának élménye a magyar irodalomban
2016-06-01"Ahogy lemondok rólad, meg úgy értlek"Illyés Gyula és Szabó Lőrinc összecsengő versei
2015-08-01Fordítás és fiziológiaSamuel Taylor Coleridge és Szabó Lőrinc Regéjében.
2014-07-08VádiratSzabó Lőrincz: Tücsökzene.
2014-05-02Tücsök, ó be boldog is vagy...Egy ógörög motívum és magyar változatai
2014-04-01Az irodalmi modernség átalakulásaSzabó Lőrinc: Te meg a világ (1932) című verseskötetéről
2013-07-01HáromszögelésekSárközi Mátyás: Párban magányban : Török Sophie naptárai 1921-1941, I-II. kötet.
2012-04-01"A diktátor én vagyok"Szabó Lőrinc
2012-02-01Költők között - a költészet napján (2012.április 11)Szabó Lőrinc és Ady Endre hitéről
2012-01-01Irodalmi utazásokMegértésteljesítmények a két világháború közötti irodalmi útirajzokban
2011-06-01A mitikusságnak megtépett foszlányai és a Költő AgyNyolcvan éve jelent meg a Fekete kolostor.
2011-04-01"...akadtak jó, bölcs és szent emberek, nem csak ebben a vén Európában!"Szabó Lőrinc keleti eszmetársai (Te meg a világ, Különbéke
2011-01-01"nem szeretsz jól, míg nincs erőd megvetni az embert!"Az ember helye az olvasatban Szabó Lőrincnél
2010-04-01Lírai hang, emlékezés, fikció Szabó Lőrinc...két kései versciklusában: Tücsökzene, A huszonhatodik év
2010-04-01Tükör, fordítás, idegenségWilliam Shakespeare és Szabó Lőrinc szonettjei
2010-03-01"Divatok az irodalom körül"A futurizmus megjelenése Szabó Lőrinc Áradás!Áradás!, és az Óda a genovai kikötőkhöz című verseiben.
2010-01-01Vád és emlékezetLezáratlan eljárások Szabó Lőrinc ügyében
2009-07-01Önfelülírási gyakorlat...Szabó Lőrinc Születésnapi ajándék c. esszéjében
2009-04-01Szabó Lőrinc mint a Magyarország segédszerkesztőjeÉs az Új Szellemi Front
2009-02-01A hang retorikája...Szabó Lőrinc korai költészetében
2008-07-01Fordítás és (ön)értelmezésA fordítás mint elemzés és kommentár Szabó Lőrinc műfordításaiban.
2007-10-01JégSzabó Lőrinc Jég c. szonettjéről
2007-09-01"A kései szégyenkezés"Szabó Lőrinc gyermeklírájáról
2007-03-01A Te meg a világ poétikai naplójaSzabó Lőrinc: Te meg a világ
2007-03-01Idegenségtapasztalat Szabó Lőrinc...gyermekverseiben
2006-10-01Nemzeti trauma és bárdköltői szerepvállalásSzabó Lőrinc Vereség után c. verséről
2006-07-01Testamentalitás és önéletrajziság...Szabó Lőrinc "Vers és valóság" c. szövegében.
2006-04-01A felejtés költészeteSzabó Lőrinc: Káprázat és Utóhang c. ciklusai
2006-04-01\"Mesterség ez is\"A műfordító Szabó Lőrinc
2006-04-01Szabó Lőrinc...metafizikai távlatai
2005-07-01A rácsait rázó emberSzabó Lőrinc Te meg a világ c. kötetéről, költészetéről
2005-02-01A "szerelmi" líra vége"Igazságosság " és az intimitás kódolása a későmodern költészetben. Szabó Lőrinc: Semmiért egészen
2005-01-01"Sötétben nézem magamat"Az individualitás változó formái Szabó Lőrinc Te meg a világ c. kötetében.
2004-12-01Az irodalmi mozgásképek kérdéséhezAz intermedialitás Ernst Stadler és Szabó Lőrinc versében (Lidérc)
2004-04-01Szerelmes trópusok. Szabó Lőrinc Amit még látott ciklusaA huszonhatodik év / Szabó Lőrinc első ciklusa
2003-04-01A Nyugat második nemzedéke. TémavázlatÉrettségi-felvételi előkészítő. Vázlat. szabó Lőrinc, Németh László, Hunyady Sándor, Kuncz Aladár, Sárközy György, Márai Sándor.
2002-09-01Az őszinteség virtusa - Szabó Lőrinc: Semmiért egészenSzabó Lőrinc Semmiért egészen c. verséről.
2002-04-01Kánon és recepcióSzabó Lőrinc
2002-01-01Mediális paradigmák a magyar későmodernségbenIndividuum és epitáfium viszonya : Kosztolányi Dezső : Halotti beszéd - Szabó Lőrinc : Sírfelirat
2001-04-01A személyiségen innenAz (ön)megszólító verstípusról. A líra legfontosabb alakzatának az apostrophénak etikai irányú értelmezése Hillis Miller nyomán, majd kísérlet József Attila Tudod, hogy nincs bocsánat c. versének ezirányú értelmezéshez. Összehasonlításul tárgyalt versek: Babits Mihály: Csak posta voltál, Szabó Lőrinc: A homlokodtól fölfelé.
2000-11-01Utak az avantgárdból (Megjegyzések a későmodern poétika dia-..logizálódásának előzményeihez Szabó Lőrinc és József Attila korai költészetében.
2000-10-01Az emberiség görbe fájaVörösmarty és Szabó Lőrinc
2000-09-01Két vers a hazárólSzabó Lőrinc arcképéhez. Az örök Magyarországhoz, Ima a jövőért c. verseiről
2000-05-01Szövegátértelmezés a Szabó Lőrinc-vers alkotói retorikájában
2000-04-01Egy újraértett líra. (Újabb Szabó Lőrinc-tanulmányok)
2000-04-01Szabó Lőrinc pályaképepályakép
1999-03-01"tücsökzenében új tücsökzene" - Ismétlés, fragmentum és végSzabó Lőrinc versciklusában.
1998-11-01Így marad?Szabó Lőrinc: A budai várban
1998-03-01A TücsökzeneSzabó Lőrinc: Tücsökzene
1998-03-01Olvasás és különbözőség(e) - Szöveg és műfaj(ok) viszonya aTücsökzené-ben / Szabó Lőrinc
1998-01-01Három új versbeszédmód....a háború utáni Nyugat korában 1.Szabó Lőrinc
1997-12-01\"Problémaversek\"Szabó Lőrinc emberszemléletének összefoglalása a Huszonhatodik év Utóhangjában.
1997-06-01Búcsú egy magatartástólSzabó Lőrinc: Két ország határán. Az áldialogicitás, mint verskeret.
1996-12-01A tárgyak eleven remegéseSzabó Lőrinc: A földvári mólón
1996-03-01A személyiség megjelenési formáinak változásai századunk...A személyiség (lírai én) megjelenési formáinak változásai századunk magyar irodalmában Ady Endre, Kosztolányi Dezső, Szabó Lőrinc, József Attila, Németh László művein keresztül.
1996-03-01Nyelvi paralelizmusok, ismétlésekSzabó Lőrinc Egy téli bodzabokorhoz c. versében
1996-03-01Rajzok egy költemény tájairólMotívum, szerkezet és jelentés Szabó Lőrinc Tücsökzenéjében.
1994-10-01Harc az ünnepért: Kísérlet Szabó LőrincrőlSzabó Lőrincről
1994-01-01Szempontváltozások a Szabó Lőrinc-recepcióbanSzabó Lőrinc Te meg a világ c. kötete
1993-10-01A pokol mélypontjánSzabó Lőrinc: Semmiért egészen
1993-07-01Szabó Lőrinc három verséről
1993-04-01Szabó Lőrinc: A huszonhatodik évtanulmány
1993-01-01Szabó Lőrinc Tücsökzenéjének tanítása az általános iskolábanA Tücsökzene 317. darabja: A neved
1992-11-01\"Vers vagy te is\": A költői \"én\" / a vers hőseSzabó Lőrinc: Kegyetlen út Radnóti Miklós: Erőltetett menet
1991-10-01Feddéssel igazolvaSzabó Lőrinc
1990-11-01Csalimese és/vagy üdvtörténetSzabó Lőrincről
1986-01-01"A tékozló fiú" csalódásaSzabó Lőrinc költészetének dimenziói
1980-03-01Közhely és sugallatGondolatok Szabó Lőrinc A földvári mólón c. verséről
1978-03-01A Tücsökzene műformájaSzabó Lőrinc: Tücsökzene
1974-02-01Fűz a tópartonEgy kivételes vers Szabó Lőrinc költészetében. Fűz a tóparton
1968-01-01A pályakezdő Szabó Lőrinc költői világaSzabó Lőrinc: Föld, erdő, isten
1959-02-01Szabó Lőrinc: Tücsökzeneelemzés a versről
Ideges figyelemmelSzabó Lőrinc Omló szirtről című verséről
Szabó Lőrinc: Hajnali rigókelemzés
Szabó Lőrinc: Különbékeverselemzés
Szabó Lőrinc: Lóci óriás leszverselemzés
Szabó Lőrinc: Szénásszekér
Szabó Lőrinc: Semmiért egészenverselemzés
Éjszakai versSzabó Lőrinc : Körúti éjszaka
Szabó Lőrinc: A huszonhatodik évműelemzés
Szabó Lőrinc: Mozart hallgatása közbenelemzés
A személyiségkonstrukció alakzatai a Tücsökzenébenavagy egy "antihumanista" olvasat esélyei. Szabó Lőrinc Tücsökzene c. művéről.
Pókok és háló(i)kSzabó Lőrinc: Tücsökzene, Petri György: Önarckép.
Beleírás és kitörlésA Te emlékezete Szabó Lőrinc A huszonhatodik év és Oravecz Imre 1972. szeptember című műveiben.
Különbség-máskéntSzabó Lőrinc Az Egy álmai.
Harc az ünnepértSzabó Lőrinc költészetéről.
Két szerelmi versciklusKesergő és Boldog Szerelmei / Kisfaludy Sándor A huszonhatodik év / Szabó Lőrinc (ld.o.)
"Én és a világ" (Szabó Lőrinc)Szabó Lőrincről.
Szabó Lőrinc: KalibánKalibán / Szabó Lőrinc
Szabó Lőrinc: Az Egy álmaielemzésvázlatok!
Szabó Lőrinc: Különbékeelemzésvázlatok!
Szabó Lőrinc: Semmiért egészenelemzésvázlatok!
Szabó Lőrinc: Tücsökzene 243.Babitselemzésvázlatok!
Kettős arckép (Szabó Lőrinc Babitsról a Tücsökzenében)
Szabó LőrincSzabó Lőrinc /1900-1957/ gyermekversei. Ima a gyermekekért /gyermeklirájának arspoéticája/ A Kicsi vagyok én... ciklus verseinek általános jellemzése. + bibliogr.
A stilizált téridőbenHuszonhatodik év költői világa. Szabó Lőrinc verséről
A józan költőSzabó Lőrinc költőietlen költészete
Szabó Lőrinc: A megjegyzett ütem részlet a Tücsökzenéből
Szabó Lőrinc: Semmiért Egészenverselemzés
Az összehasonlító elemzésKosztolányi Dezső :Kip-kop, köveznek és Szabó Lőrinc :Ipoly füzei feladat: Arany János : Vágtat a ló... és Ady Endre : Lelkek a pányván
Szabó Lőrinc: A huszonhatodik év (II/9. és II/11.)
Szabó Lőrinc: Az Egy álmai; Semmiért Egészen; Dsuang Dszi..Elemzésvázlatok!
Harc az ünnepért. Diákoknak Szabó Lőrincről
Kettős arcképSzabó Lőrinc Babitsról a Tücsökzenében
Szabó Lőrinc: Nyitnikékverselemzés
Szabó Lőrinc: A homlokodtól fölfelé
Szabó Lőrinc: Hajnali rigók
Szabó Lőrinc: Omló szirtről
Szabó Lőrinc: Májusi orgonaszag
Szabó Lőrinc: Májusi orgonaszag
Szabó Lőrinc: Májusi orgonaszag
Szabó Lőrinc: Lóci óriás lesz c.köt.; Lóci elalszik, Csirkék
Szabó Lőrinc: Részlet a "Tücsökzené"-ből: Debrecenbenverselemzés
Kettős arckép (Szabó Lőrinc Babitsról a Tücsökzenében)
Hajnali rigók (Szabó Lőrinc versének elemzése)
Hajnali rigók (Szabó Lőrinc versének elemzése)
Kettős arckép (Szabó Lőrinc Babitsról a Tücsökzenében)
Szabó Lőrinc : A légyVersek gyerekszemmel. Bevezetés a versek világába.
Szabó Lőrinc: Két szonett A huszonhatodik év-ből
G. Szabó Lőrinc a Lóci-versekrőlBicikli, A légy, Bagoly, A miskolci "Deszkatemplom"-ban c. versekről.
A "megszűnt én" költészeténe húrjain
Szabó Lőrinc: A homlokodtól fölfelé
Szabó Lőrinc: Hajnali rigók
Szabó Lőrinc: Omló szirtről
Szabó Lőrinc: Májusi orgonaszag
Szabó Lőrinc: Debrecenben
Szabó Lőrinc: Hatodnap
Szabó Lőrinc: Ipoly füzei
Szabó Lőrinc: Az Egy álmai
Szabó Lőrinc: Sivatagban
Versről versreA versről Lator Lászlóval Domokos Mátyás beszélget. Szabó Lőrinc: A földvári mólón
Szabó Lőrinc (1900-1957) betegségeiMagyar költő-géniuszok testi és lelki betegségei. Családtörténet, alkata, életmódja, testi-lelki betegségei, halála.
Szabó Lőrinc Semmiért Egészen című versének bemutatása
Jó Csönd Herceg és a "gyanútlan faág" (Ady-Szabó Lőrinc)A travesztív átírás egy példája. Ady Endre: Jó Csönd-herceg előtt, Szabó Lőrinc: Éjjel az erdőn (Kalibán kötetből).
Líra, kód, intimitás. A szerelmi költészet néhány kérdése...Adynál és Szabó Lőrincnél.
Szabó Lőrinc: Az Egy álmaiverselemzés
Szabó Lőrinc (1900-1957)Polgári irodalom 1.
Pókháló-esztétikaSzabó Lőrinc: Holdfogyatkozás
Stilisztikai elemzések 3.Szabó Lőrinc: Valami örök (A huszonhatodik év)
Összehasonlító elemzések 2.Szabó Lőrinc: Különbéke Arany János: Epilogus
"Isten és a világ"Szabó Lőrinc metafizikai távlatai.
Szabó LőrincVagy boncoljuk-e magunkat elevenen? Illyés Gyula esszéje (1955)
Szabó Lőrinc: Dsuang Dszi álmaverselemzés, vázlat
Szabó Lőrinc: Semmiért egészenverselemzés, vázlat
Szabó Lőrinc: Tücsökzeneverselemzés, vázlat
Az első csúcs: Te meg a világSzabó Lőrinc kötetéről
Expresszionista vonások az induló Szabó Lőrincnéla Föld, erdő, isten (1922) c. kötetből a XXXV. a Fák között c. vers alapján.
"A kései szégyenkezés"Szabó Lőrinc gyermeklírájáról
Lehetetlen jövőépítés - "Ma kell, nem jövő!"Szabó Lőrinc Vang-An Siről és a "keresztény Európá"-ról Materializmus; Hazám, keresztény Európa; Vang-An-Si;
Szabó Lőrincpályakép, (1900 - 1957)
Szabó Lőrinc, XX. századesszé Szabó Lőrincről
Semmiért egészenSzabó Lőrinc verse
Szabó Lőrinc: Vers és valóságSzabó Lőrinc verséről