József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

163 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2021-02-00Élet, közösség, szubjektum a ritualizált nyelvbenJózsef Attila avantgárd jellegű verseihez, Szabó Lőrinc-kapcsolatokkalmegtekintés
2021-02-00"rohanó vas sorsba zárva"Gép, szerkezet és technika Szabó Lőrinc költészetébenmegtekintés
2021-02-00Az ihlet(erő) működésmódja a TücsökzenébenSzabó Lőrinc: Tücsökzenemegtekintés
2019-03-01"Anyám dalolt"Édesanyjára emlékezik a költőmegtekintés
2018-12-01Antropomorf és dendroid organizmusok Szabó Lőrinc és Nemes Nagy Ágnes verseibenSzabó Lőrinc és Nemes Nagy Ágnes természetlírájamegtekintés
2018-04-01"Gyík egy napsütötte kövön"Szabó Lőrinc és a modern líra biopoétikai kezdeteimegtekintés
2018-04-01Akusztikus topográfia és az írás kartografikus működései Szabó Lőrinc és Oravecz Imre verseibenLíra és topográfiamegtekintés
2018-04-01"S körmölgetve vagy két hónapon át"Leírás és önarckép Szabó Lőrinc Baudelaire-olvasataibanmegtekintés
2018-01-01Élni annyi, mint ellenállniÉlet és szuverenitás Szabó Lőrinc Semmiért egészen című versébenmegtekintés
2017-07-01Thalatta! Thalatta!A tenger megpillantásának élménye a magyar irodalombanmegtekintés
2016-06-01"Ahogy lemondok rólad, meg úgy értlek"Illyés Gyula és Szabó Lőrinc összecsengő verseimegtekintés
2015-08-01Fordítás és fiziológiaSamuel Taylor Coleridge és Szabó Lőrinc Regéjében.megtekintés
2014-07-08VádiratSzabó Lőrincz: Tücsökzene.megtekintés
2014-05-02Tücsök, ó be boldog is vagy...Egy ógörög motívum és magyar változataimegtekintés
2014-04-01Az irodalmi modernség átalakulásaSzabó Lőrinc: Te meg a világ (1932) című verseskötetérőlmegtekintés
2013-07-01HáromszögelésekSárközi Mátyás: Párban magányban : Török Sophie naptárai 1921-1941, I-II. kötet.megtekintés
2012-04-01"A diktátor én vagyok"Szabó Lőrincmegtekintés
2012-02-01Költők között - a költészet napján (2012.április 11)Szabó Lőrinc és Ady Endre hitérőlmegtekintés
2012-01-01Irodalmi utazásokMegértésteljesítmények a két világháború közötti irodalmi útirajzokbanmegtekintés
2011-06-01A mitikusságnak megtépett foszlányai és a Költő AgyNyolcvan éve jelent meg a Fekete kolostor.megtekintés
2011-04-01"...akadtak jó, bölcs és szent emberek, nem csak ebben a vén Európában!"Szabó Lőrinc keleti eszmetársai (Te meg a világ, Különbékemegtekintés
2011-01-01"nem szeretsz jól, míg nincs erőd megvetni az embert!"Az ember helye az olvasatban Szabó Lőrincnélmegtekintés
2010-04-01Lírai hang, emlékezés, fikció Szabó Lőrinc...két kései versciklusában: Tücsökzene, A huszonhatodik évmegtekintés
2010-04-01Tükör, fordítás, idegenségWilliam Shakespeare és Szabó Lőrinc szonettjeimegtekintés
2010-03-01"Divatok az irodalom körül"A futurizmus megjelenése Szabó Lőrinc Áradás!Áradás!, és az Óda a genovai kikötőkhöz című verseiben.megtekintés
2010-01-01Vád és emlékezetLezáratlan eljárások Szabó Lőrinc ügyébenmegtekintés
2009-07-01Önfelülírási gyakorlat...Szabó Lőrinc Születésnapi ajándék c. esszéjébenmegtekintés
2009-04-01Szabó Lőrinc mint a Magyarország segédszerkesztőjeÉs az Új Szellemi Frontmegtekintés
2009-02-01A hang retorikája...Szabó Lőrinc korai költészetébenmegtekintés
2008-07-01Fordítás és (ön)értelmezésA fordítás mint elemzés és kommentár Szabó Lőrinc műfordításaiban.megtekintés
2007-10-01JégSzabó Lőrinc Jég c. szonettjérőlmegtekintés
2007-09-01"A kései szégyenkezés"Szabó Lőrinc gyermeklírájárólmegtekintés
2007-03-01A Te meg a világ poétikai naplójaSzabó Lőrinc: Te meg a világmegtekintés
2007-03-01Idegenségtapasztalat Szabó Lőrinc...gyermekverseibenmegtekintés
2006-10-01Nemzeti trauma és bárdköltői szerepvállalásSzabó Lőrinc Vereség után c. versérőlmegtekintés
2006-07-01Testamentalitás és önéletrajziság...Szabó Lőrinc "Vers és valóság" c. szövegében.megtekintés
2006-04-01A felejtés költészeteSzabó Lőrinc: Káprázat és Utóhang c. ciklusaimegtekintés
2006-04-01\"Mesterség ez is\"A műfordító Szabó Lőrincmegtekintés
2006-04-01Szabó Lőrinc...metafizikai távlataimegtekintés
2005-07-01A rácsait rázó emberSzabó Lőrinc Te meg a világ c. kötetéről, költészetérőlmegtekintés
2005-02-01A "szerelmi" líra vége"Igazságosság " és az intimitás kódolása a későmodern költészetben. Szabó Lőrinc: Semmiért egészenmegtekintés
2005-01-01"Sötétben nézem magamat"Az individualitás változó formái Szabó Lőrinc Te meg a világ c. kötetében.megtekintés
2004-12-01Az irodalmi mozgásképek kérdéséhezAz intermedialitás Ernst Stadler és Szabó Lőrinc versében (Lidérc)megtekintés
2004-04-01Szerelmes trópusok. Szabó Lőrinc Amit még látott ciklusaA huszonhatodik év / Szabó Lőrinc első ciklusamegtekintés
2003-04-01A Nyugat második nemzedéke. TémavázlatÉrettségi-felvételi előkészítő. Vázlat. szabó Lőrinc, Németh László, Hunyady Sándor, Kuncz Aladár, Sárközy György, Márai Sándor.megtekintés
2002-09-01Az őszinteség virtusa - Szabó Lőrinc: Semmiért egészenSzabó Lőrinc Semmiért egészen c. verséről.megtekintés
2002-04-01Kánon és recepcióSzabó Lőrincmegtekintés
2002-01-01Mediális paradigmák a magyar későmodernségbenIndividuum és epitáfium viszonya : Kosztolányi Dezső : Halotti beszéd - Szabó Lőrinc : Sírfeliratmegtekintés
2001-04-01A személyiségen innenAz (ön)megszólító verstípusról. A líra legfontosabb alakzatának az apostrophénak etikai irányú értelmezése Hillis Miller nyomán, majd kísérlet József Attila Tudod, hogy nincs bocsánat c. versének ezirányú értelmezéshez. Összehasonlításul tárgyalt versek: Babits Mihály: Csak posta voltál, Szabó Lőrinc: A homlokodtól fölfelé. megtekintés
2000-11-01Utak az avantgárdból (Megjegyzések a későmodern poétika dia-..logizálódásának előzményeihez Szabó Lőrinc és József Attila korai költészetében.megtekintés
2000-10-01Az emberiség görbe fájaVörösmarty és Szabó Lőrincmegtekintés
2000-09-01Két vers a hazárólSzabó Lőrinc arcképéhez. Az örök Magyarországhoz, Ima a jövőért c. verseirőlmegtekintés
2000-05-01Szövegátértelmezés a Szabó Lőrinc-vers alkotói retorikájábanmegtekintés
2000-04-01Egy újraértett líra. (Újabb Szabó Lőrinc-tanulmányok)megtekintés
2000-04-01Szabó Lőrinc pályaképepályaképmegtekintés
1999-03-01"tücsökzenében új tücsökzene" - Ismétlés, fragmentum és végSzabó Lőrinc versciklusában.megtekintés
1998-11-01Így marad?Szabó Lőrinc: A budai várbanmegtekintés
1998-03-01A TücsökzeneSzabó Lőrinc: Tücsökzenemegtekintés
1998-03-01Olvasás és különbözőség(e) - Szöveg és műfaj(ok) viszonya aTücsökzené-ben / Szabó Lőrincmegtekintés
1998-01-01Három új versbeszédmód....a háború utáni Nyugat korában 1.Szabó Lőrincmegtekintés
1997-12-01\"Problémaversek\"Szabó Lőrinc emberszemléletének összefoglalása a Huszonhatodik év Utóhangjában.megtekintés
1997-06-01Búcsú egy magatartástólSzabó Lőrinc: Két ország határán. Az áldialogicitás, mint verskeret.megtekintés
1996-12-01A tárgyak eleven remegéseSzabó Lőrinc: A földvári mólónmegtekintés
1996-03-01A személyiség megjelenési formáinak változásai századunk...A személyiség (lírai én) megjelenési formáinak változásai századunk magyar irodalmában Ady Endre, Kosztolányi Dezső, Szabó Lőrinc, József Attila, Németh László művein keresztül.megtekintés
1996-03-01Nyelvi paralelizmusok, ismétlésekSzabó Lőrinc Egy téli bodzabokorhoz c. versébenmegtekintés
1996-03-01Rajzok egy költemény tájairólMotívum, szerkezet és jelentés Szabó Lőrinc Tücsökzenéjében.megtekintés
1994-10-01Harc az ünnepért: Kísérlet Szabó LőrincrőlSzabó Lőrincrőlmegtekintés
1994-01-01Szempontváltozások a Szabó Lőrinc-recepcióbanSzabó Lőrinc Te meg a világ c. kötetemegtekintés
1993-10-01A pokol mélypontjánSzabó Lőrinc: Semmiért egészenmegtekintés
1993-07-01Szabó Lőrinc három versérőlmegtekintés
1993-04-01Szabó Lőrinc: A huszonhatodik évtanulmánymegtekintés
1993-01-01Szabó Lőrinc Tücsökzenéjének tanítása az általános iskolábanA Tücsökzene 317. darabja: A nevedmegtekintés
1992-11-01\"Vers vagy te is\": A költői \"én\" / a vers hőseSzabó Lőrinc: Kegyetlen út Radnóti Miklós: Erőltetett menetmegtekintés
1991-10-01Feddéssel igazolvaSzabó Lőrincmegtekintés
1990-11-01Csalimese és/vagy üdvtörténetSzabó Lőrincrőlmegtekintés
1986-01-01"A tékozló fiú" csalódásaSzabó Lőrinc költészetének dimenzióimegtekintés
1980-03-01Közhely és sugallatGondolatok Szabó Lőrinc A földvári mólón c. versérőlmegtekintés
1978-03-01A Tücsökzene műformájaSzabó Lőrinc: Tücsökzenemegtekintés
1974-02-01Fűz a tópartonEgy kivételes vers Szabó Lőrinc költészetében. Fűz a tópartonmegtekintés
1968-01-01A pályakezdő Szabó Lőrinc költői világaSzabó Lőrinc: Föld, erdő, istenmegtekintés
1959-02-01Szabó Lőrinc: Tücsökzeneelemzés a versrőlmegtekintés
Ideges figyelemmelSzabó Lőrinc Omló szirtről című versérőlmegtekintés
Szabó Lőrinc: Hajnali rigókelemzésmegtekintés
Szabó Lőrinc: Különbékeverselemzésmegtekintés
Szabó Lőrinc: Lóci óriás leszverselemzésmegtekintés
Szabó Lőrinc: Szénásszekérmegtekintés
Szabó Lőrinc: Semmiért egészenverselemzésmegtekintés
Éjszakai versSzabó Lőrinc : Körúti éjszakamegtekintés
Szabó Lőrinc: A huszonhatodik évműelemzésmegtekintés
Szabó Lőrinc: Mozart hallgatása közbenelemzésmegtekintés
A személyiségkonstrukció alakzatai a Tücsökzenébenavagy egy "antihumanista" olvasat esélyei. Szabó Lőrinc Tücsökzene c. művéről.megtekintés
Pókok és háló(i)kSzabó Lőrinc: Tücsökzene, Petri György: Önarckép.megtekintés
Beleírás és kitörlésA Te emlékezete Szabó Lőrinc A huszonhatodik év és Oravecz Imre 1972. szeptember című műveiben.megtekintés
Különbség-máskéntSzabó Lőrinc Az Egy álmai.megtekintés
Harc az ünnepértSzabó Lőrinc költészetéről.megtekintés
Két szerelmi versciklusKesergő és Boldog Szerelmei / Kisfaludy Sándor A huszonhatodik év / Szabó Lőrinc (ld.o.)megtekintés
"Én és a világ" (Szabó Lőrinc)Szabó Lőrincről.megtekintés
Szabó Lőrinc: KalibánKalibán / Szabó Lőrincmegtekintés
Szabó Lőrinc: Az Egy álmaielemzésvázlatok!megtekintés
Szabó Lőrinc: Különbékeelemzésvázlatok!megtekintés
Szabó Lőrinc: Semmiért egészenelemzésvázlatok!megtekintés
Szabó Lőrinc: Tücsökzene 243.Babitselemzésvázlatok!megtekintés
Kettős arckép (Szabó Lőrinc Babitsról a Tücsökzenében)megtekintés
Szabó LőrincSzabó Lőrinc /1900-1957/ gyermekversei. Ima a gyermekekért /gyermeklirájának arspoéticája/ A Kicsi vagyok én... ciklus verseinek általános jellemzése. + bibliogr.megtekintés
A stilizált téridőbenHuszonhatodik év költői világa. Szabó Lőrinc versérőlmegtekintés
A józan költőSzabó Lőrinc költőietlen költészetemegtekintés
Szabó Lőrinc: A megjegyzett ütem részlet a Tücsökzenébőlmegtekintés
Szabó Lőrinc: Semmiért Egészenverselemzésmegtekintés
Az összehasonlító elemzésKosztolányi Dezső :Kip-kop, köveznek és Szabó Lőrinc :Ipoly füzei feladat: Arany János : Vágtat a ló... és Ady Endre : Lelkek a pányvánmegtekintés
Szabó Lőrinc: A huszonhatodik év (II/9. és II/11.)megtekintés
Szabó Lőrinc: Az Egy álmai; Semmiért Egészen; Dsuang Dszi..Elemzésvázlatok!megtekintés
Harc az ünnepért. Diákoknak Szabó Lőrincrőlmegtekintés
Kettős arcképSzabó Lőrinc Babitsról a Tücsökzenébenmegtekintés
Szabó Lőrinc: Nyitnikékverselemzésmegtekintés
Szabó Lőrinc: A homlokodtól fölfelémegtekintés
Szabó Lőrinc: Hajnali rigókmegtekintés
Szabó Lőrinc: Omló szirtrőlmegtekintés
Szabó Lőrinc: Májusi orgonaszagmegtekintés
Szabó Lőrinc: Májusi orgonaszagmegtekintés
Szabó Lőrinc: Májusi orgonaszagmegtekintés
Szabó Lőrinc: Lóci óriás lesz c.köt.; Lóci elalszik, Csirkékmegtekintés
Szabó Lőrinc: Részlet a "Tücsökzené"-ből: Debrecenbenverselemzésmegtekintés
Kettős arckép (Szabó Lőrinc Babitsról a Tücsökzenében)megtekintés
Hajnali rigók (Szabó Lőrinc versének elemzése)megtekintés
Hajnali rigók (Szabó Lőrinc versének elemzése)megtekintés
Kettős arckép (Szabó Lőrinc Babitsról a Tücsökzenében)megtekintés
Szabó Lőrinc : A légyVersek gyerekszemmel. Bevezetés a versek világába.megtekintés
Szabó Lőrinc: Két szonett A huszonhatodik év-bőlmegtekintés
G. Szabó Lőrinc a Lóci-versekrőlBicikli, A légy, Bagoly, A miskolci "Deszkatemplom"-ban c. versekről.megtekintés
A "megszűnt én" költészeténe húrjainmegtekintés
Szabó Lőrinc: A homlokodtól fölfelémegtekintés
Szabó Lőrinc: Hajnali rigókmegtekintés
Szabó Lőrinc: Omló szirtrőlmegtekintés
Szabó Lőrinc: Májusi orgonaszagmegtekintés
Szabó Lőrinc: Debrecenbenmegtekintés
Szabó Lőrinc: Hatodnapmegtekintés
Szabó Lőrinc: Ipoly füzeimegtekintés
Szabó Lőrinc: Az Egy álmaimegtekintés
Szabó Lőrinc: Sivatagbanmegtekintés
Versről versreA versről Lator Lászlóval Domokos Mátyás beszélget. Szabó Lőrinc: A földvári mólónmegtekintés
Szabó Lőrinc (1900-1957) betegségeiMagyar költő-géniuszok testi és lelki betegségei. Családtörténet, alkata, életmódja, testi-lelki betegségei, halála.megtekintés
Szabó Lőrinc Semmiért Egészen című versének bemutatásamegtekintés
Jó Csönd Herceg és a "gyanútlan faág" (Ady-Szabó Lőrinc)A travesztív átírás egy példája. Ady Endre: Jó Csönd-herceg előtt, Szabó Lőrinc: Éjjel az erdőn (Kalibán kötetből).megtekintés
Líra, kód, intimitás. A szerelmi költészet néhány kérdése...Adynál és Szabó Lőrincnél.megtekintés
Szabó Lőrinc: Az Egy álmaiverselemzésmegtekintés
Szabó Lőrinc (1900-1957)Polgári irodalom 1.megtekintés
Pókháló-esztétikaSzabó Lőrinc: Holdfogyatkozásmegtekintés
Stilisztikai elemzések 3.Szabó Lőrinc: Valami örök (A huszonhatodik év)megtekintés
Összehasonlító elemzések 2.Szabó Lőrinc: Különbéke Arany János: Epilogusmegtekintés
"Isten és a világ"Szabó Lőrinc metafizikai távlatai.megtekintés
Szabó LőrincVagy boncoljuk-e magunkat elevenen? Illyés Gyula esszéje (1955)megtekintés
Szabó Lőrinc: Dsuang Dszi álmaverselemzés, vázlatmegtekintés
Szabó Lőrinc: Semmiért egészenverselemzés, vázlatmegtekintés
Szabó Lőrinc: Tücsökzeneverselemzés, vázlatmegtekintés
Az első csúcs: Te meg a világSzabó Lőrinc kötetérőlmegtekintés
Expresszionista vonások az induló Szabó Lőrincnéla Föld, erdő, isten (1922) c. kötetből a XXXV. a Fák között c. vers alapján.megtekintés
"A kései szégyenkezés"Szabó Lőrinc gyermeklírájárólmegtekintés
Lehetetlen jövőépítés - "Ma kell, nem jövő!"Szabó Lőrinc Vang-An Siről és a "keresztény Európá"-ról Materializmus; Hazám, keresztény Európa; Vang-An-Si;megtekintés
Szabó Lőrincpályakép, (1900 - 1957)megtekintés
Szabó Lőrinc, XX. századesszé Szabó Lőrincrőlmegtekintés
Semmiért egészenSzabó Lőrinc versemegtekintés
Szabó Lőrinc: Vers és valóságSzabó Lőrinc versérőlmegtekintés
Átok vagy csoda? A berni döntő magyar irodalmi emlékezetérőlSzabó Lőrinc: Vereség után; Darvasi László: A másik berni csoda; Esterházy Péter: Utazás a tizenhatos mélyére; Benedek Szabolcs: Focialista forradalommegtekintés