József Attila Könyvtár - Műelemzés Adatbázis | Keresés | Sütő András

132 db találat
Dátum downCímLeírás
2016-06-01A játék veszély-téthe Tamási Áron ás Sütő András darabjaibanEsszé Tamási Áron és Sütő András színdarabjairól
2016-06-01Ypszilonos istenNyelv és hatalom Sütő András Pompás Gedeonában
2016-06-01A politikus a népnek, az író a nemzetnek felelősTamási Áron és Sütő András esszéiről
2015-12-01Sütő - a kriptoliberálisMilyen gazdagok vagyunk? - Sütő András-műhelykonferencia
2015-04-01Bujdosó magyarok, bujdosó mondatokA bujdosó-motívum a magyar irodalomban
2012-07-02Lírai regény - lírai szociográfiaSütő András: Anyám könnyű álmot ígér
2011-03-01Vers, líraiság, emlékezésBolyongás Sütő András életművében. Sütő a költő?
2011-01-01Sütő András végjátékaiPompás Gedeon
2010-11-01A forradalom természetrajzaSütő András naplói
2010-08-01StációkSütő András esszéiről
2010-07-01Sütő András és a "a létében szorongó nyelv""Nyelvéből kiesve: létének céljából is kiesik az ember"
2009-06-01Változás és változatlanság Sütő András és Csoóri Sándor...esszéiben, naplóiban: 1989-1990 táján, a romániai rendszerváltás idején. (1990 március: Sütő András elleni pogrom)
2007-06-01Sütő András - a magyarországi íróKísérlet egy kelet-európai olvasatra
2007-04-01Sütő András: Perzsákelemzés
2007-04-01Nyelvi képekSütő András. Egy lócsiszár virágvasárnapja c. drámájában
2007-04-01Új szavakat eprészve - nyelvünk erdőzúgásáigSütő András: Anyám könnyű álmot ígér c. műve az általános iskola felső tagozatos készségfejlesztő óráin.
2007-03-01Létvégi hajrábanSütő András Létvégi hajrában c. könyvéről
2007-02-01Egy igazi könyv igazságaiSütő András: Anyám könnyű álmot ígér
2007-02-01Egyén, közösség és emlékezés összefüggései Sütő András Anyám könnyű álmot ígér című művébenSütő András Anyám könnyű álmot ígér c. művéről
2007-02-01Az anyanyelv édessége és végtelenségeSütő András Engedjétek hozzám jönni a szavakat - három évtizeddel később
2007-02-01Sütő András emlékéreSütő Andrásról, műveiről
2007-02-01Advent a Hargitán - az álomkommandó idejénSütő András: Advent a hargitán
2006-11-01A szivárvány íveiSütő András 1927-2006. (nekrológ)
2006-08-01Teremtményből emberGondolatok Sütő András Káin és Ábel c. darabjának Csokonai Színház-beli bemutatója okán.
2006-03-01Sütő AndrásSütő Andrásról
2005-06-01Létünk omlásának krónikásaSütő András: íróportré
2003-04-01Önéletrajzi elbeszélés, vallomás, esszéregénySütő András: Anyám könnyű álmot ígér
2003-03-01Erdélyben a helyzet.Sütő András: Erdélyi változatlanságok
2002-06-01Sütő András 75 évesNagy Gáspár: Végvári ének 14-18.oldal Bertha Zoltán: Üzenetek "Szavaink nagyfejedelemségéből" 15-18.old. Ablonczy László: Vásárhelyi lakodalmas 19-29.old. Nemes Rita: A sorsvállalás magatartáskényszere Sütő András dramatikus szövegeiben 30-41.old. Cs. Nagy Ibolya: Kalandok könyve 42-55.old. Máriás József: "Művedben lélegzik a lét reménye" 56-62.old.
2000-10-01Vitairatok a Romlás ellenébenSütő András drámáiról
1999-05-01Kicsoda az az én?Sütő András, Kiss Benedek
1998-01-01"Az Év Könyve"Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér
1996-01-01A metaforikus...A metaforikus önszemlélet jellegzetességei Sütő András világképében.
1995-12-01/Székely/magyarok - romló időbenSütő András két drámája: Advent a Hargitán, Az ugató madár
1995-10-01A betokosodott kudarcSütő András: Heródes napjai
1994-10-01Nyári beszélgetésHeródes napjai / Sütő András
1994-04-01Sütő András: Anyám könnyű álmot ígérelemzés
1994-02-01Fából faragott jelképAz ugató madár / Sütő András, rend. Sík F. Nemzeti Színház. szinikritika
1989-01-01Sütő András: A lőtt lábú madár nyomábanelemzés
1987-12-01"Drámát írtál, Haftling!"Sütő András: Álomkommandó. A Vígszínház előadása
1987-09-01Kalandozások IhajcsuhajdiábanSütő Andrásról - mesejátéka ürügyén
1987-06-01Mese - mesén túli üzenettelSütő Andráa: Advent a Hargitán
1987-06-01Kegyelmi kérvény: Az ÁlomkommandórólSütő András: Az Álomkommandó
1986-07-01Sütő András: Egy lócsiszár virágvasárnapjaelemzés
1986-06-01Sütő András: Sikasztói fenyőforgácsokelemzés
1986-04-01Színházi előadások BudapestenSütő András: Egy lócsiszár virágvasárnapja
1985-12-01Csillag a máglyánSütő András művéről
1984-10-01Folytatás és megújulásSütő András prózaművészete az 50-es és 60-as évek fordulóján
1984-08-01A kollektív sorsviselés iskolájaSütő András: Az Idő markában. Esszék
1984-08-01Vázlat Parménion tragédiájárólSütő András: A szuzai menyegző
1983-09-01A kerek félalmák paradoxonaiSütő András: A szuzai menyegző
1982-07-01A hatalom gyermekkori játszótársaSütő András: A szuzai menyegző
1982-01-01András ama tiszta ingben...Sütő András könyvéről. Évek - hazajáró lelkek
1981-11-01Évek - hazajáró lelkekSütő András könyvéről
1981-06-01Évek - hazajáró lelkekSütő András könyvéről
1979-01-01Az ellentétek benső azonosságaCsillag a máglyán / rend. Ádám Ottó magyar film, 1979 Sütő András drámájából.
1978-11-01A Kincskereső Sütő AndrásnálBeszélgetés Sütő Andrással
1977-06-01A hitvitázóSütő András Csillag a máglyán, Egy lócsiszár virágvasárnapja
1975-12-01Sütő András: Csillag a máglyánelemzés
1974-03-01Istenek és falovacskák / Sütő AndrásEsszéítélet
1971-02-01Sütő András: Anyám könnyű álmot ígérelemzés
1971-02-01Sütő András: Anyám könnyű álmot ígérelemzés
1971-01-01Az év regényeSütő András: Anyám könnyű álmot ígér
1970-09-01Sütő András: Anyám könnyű álmot ígérelemzés
Sütő András: Anyám könnyű álmot ígérelemzés
A próbáktól..Advent a Hargitán / Sütő András
Sütő András: Anyám künnyű álmot ígérelemzés
Sütő András: Anyám könnyű álmot ígérelemzés
Sütő András: Egy lócsiszár virágvasárnapjaelemzés
Sütő András: Csillag a máglyánelemzés
Sütő András: Káin és Ábelelemzés
Sütő András: A szuzai menyegzőelemzés
Advent a HargitánSütő András művéről
Az ÁlomkommandóSütő András művéről
Sütő András: Az ugató madárelemzés
Költészetben elbeszélt szociográfia - másfél évtized utánSütő András: Anyám könnyű álmot ígér. Lírai szociográfia
Sütő Andrásról és Csillag a máglyán c. drámájáról
"Felgyűlt az idő"Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér
Káin és ÁbelSütő András felszólalása fejtartásunk ügyében
Maros menti Parainesis. Sütő András: Engedjétek hozzám jönni...a szavakat / Sütő András
"Az ember, amíg él, játszani is akar" Sütő András vidámSütő András vidám játékairól. Komédiák
Irónk és kora.Vázlat Sütő Andrásról
Sütő András: Anyám könnyű álmot ígérregényelemzés
Sütő András: Egy csupor zsír
Sütő András: Egy csupor zsír
A bölcsőhely parancsaiSütő András novelláiról. Hajnali győzelem; Új barázdák fordulnak; Marisán úr levelei; Bogár Zsuzsika búcsúzik; A háromnegyed ész stb. Félrejáró Salamon
Félrejáró Salamon (és társai) / Sütő AndrásFélrejáró Salamon c. novelláról, és előzményeiről : Marisán úr levelei (1950), Háromnegyed ész (1952).
Anyám könnyű álmot ígér / Sütő AndrásTanulmányok, írások a műről Czine Mihály 37-40.o, Bálint Tibor 41-44., Gáll Ernő 45-47., Féja Géza 49-50., Gálfalvi Zsolt 51-61., Pomogáts Béla 62-68., Görömbei András 69-83., Veress Dániel 84-103.
Anyám könnyű álmot ígér / Sütő András1.Szemléletváltás, kibontakozás 2.Egyéni műforma 3.Időszerkezet és világkép 4.Nyelv, humor, tragikum
Drámák humánuma - avagy a humánum drámáiEgy lócsiszár virágvasárnapja, Csillag a máglyán / Sütő András
A hitvitázó. Sütő András drámáiA korai drámáktól (Fügedes, Pompás Gedeon) az Egy lócsiszár virágvasárnapja és a Csillag a máglyán c. drámákig.
Eszme és történelem. Csillag a máglyán / Sütő András
A "felemelt fő" dramaturgiája és filozófiája
A vélekedés szabadsága. Alakok és helyzetek Sütő András...színpadán. Mezítlábas menyasszony (1950), Fecskeszárnyú szemöldök (1960), Pompás Gedeon, Fügedes a Pokolban, Egy lócsiszár virágvasárnapja, Csillag a máglyán.
"...meg nem maradhatunk az alázat porában" Sütő András .....drámaírói útja.
Itt állok, másként nem tehetek. Novella és színpadi játékAnyám könnyű álmot ígér, Mezítlábas menyasszony, Pompás Gedeon, Egy lócsiszár virágvasárnapja, Csillag a máglyán, Káin és Ábel / Sütő András
Trilógia vagy tetralógia?A szúzai mennyegző / Sütő András
Fájdalmas farsangi játék: Sütő András új darabjaSütő András: Vidám sirató egy bolyongó porszemért
Sütő András: Istenek és falovacskák (esszék)elemzés
Tűnődések a fennmaradás módozatain: Jegyzetek Sütő Andráskét könyvéről. Rigó és apostol, Istenek és falovacskák.
Maros menti Patainesis. Sütő András :Engedjétek hozzám jönni..a szavakat
Ahol véget ér a szó...Sütő András: Engedjétek hozzám jönni a szavakat
"Maradok, másként nem tehetek!" : Az esszéíró Sütő AndrásrólRigók és apostol; Istenek és falovacskák; Nagyenyedi fügevirág
A Nagy Romlás alatt. Advent a Hargitán / Sütő András
Hatalom és téboly:A szúzai mennyegző (1980); Az álomkommandó(1987). Sütő András két drámájáról.
A lehetetlen kísértése. Sütő András : Az álomkommandó
A tetthiány némasága. Esszé Az álomkommandóról
Út a méltóságától megfosztott emberigSütő András: Balkáni gerle
Vásárhelyi lakodalmas. Balkáni gerle / Sütő András
Kalandok könyve: mese-metaforák
Erdélyi változatlanságok / Sütő András könyvetanulmány
A szolgák felelősségével.Sütő András:Erdélyi változatlanságotanulmány
Kisebbségi sors és kisebbségi írópályatanulmány
Sütő András: A (helyesen: Egy) lócsiszár virágvasárnapjadrámaelemzés
Sütő András: Csillag a máglyándrámaelemzés
Sütő András: Sárkány alszik veledBeszélgetések könyve. S.A.- interjúkötet.
Balladisztikus novellaBródytól Szabó Gyuláig. Bródy: Tuza Istvánné (1897); Móricz Zsigmond. Barbárok (1931): (gyökerei, hatása) "munkásírók": Gelléri Andor E.(Kőművesek), Nagy Lajos (Farkas és bárány), Déry (Philemon és Baucis), Nagy István, Sánta F (Nácik); székely írók: Kacsó Sándor, Nyírő József és főleg Tamási Áron, majd Sütő András. Szemléleti-formai hagyomány és modern lélektaniság ötvözése: Szabó Gyula.
Sütő András: Anyám könnyű álmot igércselekmény, elemzési segédlet (vázlat)
Sütő András emlékéreSütő Andrásról, műveiről
Sütő András: Csillag a máglyánelemzés
Sütő AndrásAdattár: biográfia, bibliográfia.
Dráma és történelem1974: Sütő András: Egy lócsiszár virágvasárnapja
Zászlós Demeter ajándék élete (1960)Sütő András novellájáról.
Zászlós Demeter ajándék életeSütő András novellájáról.
"Az alázat: gyalázat"Sütő András: Káin és Ábel c. drámájáról
Advent a HargitánSütő András: Az ugató madár
Csillag a máglyánSütő András drámája (1975)
Jogérzetből lázadás, "térdeplő reménységből fölegyenesedett reménytalenség"Egy lócsiszár virágvasárnapja / Sütő András drámája
"Addig élünk, amíg módunkban van visszafelé tekinteni"Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér
Egy lócsiszár virágvasárnapjaSütő András drámatetralógiájának első darabja
Engedjétek hozzám jönni a szavakatSütő András önélerajzi indíttatású regényéről.
Félrejáró SalamonSütő András regénye