József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

54 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2019-10-01Rilke és Pilinszky arcképverseiA képleírás Rilke és Pilinszky költészetébenmegtekintés
2019-04-01A Rilke-költészet tárgyias intellektualizmusa Baka István fiatalkori verseibenEsszé Baka István fiatalkori verseirőlmegtekintés
2015-07-01OlvasólámpaTörténetek a Jóistenről - Rilke kötetérőlmegtekintés
2015-03-02Belső barokk – Rilke Ötödik elégiájaRainer Maria Rilke-vers, az Ötödik elégia elemzésemegtekintés
2014-07-01Rilke kép-telen istenképzete"Isten, az ő lényege és jelenléte nem ragadható és nem is jeleníthető meg semmilyen emberi fogalom vagy kép által...az emberi elképzelések minden fajtája..."elárulja-félrevezeti" azt.("ver-raten")"megtekintés
2012-12-01Orfeusz másvilág- Rilke Orfeusz-szonettjeiről -megtekintés
2012-08-01"Csillagos pólyát kér üsző-Oroszország"Egy Rilke-töredék távolságaimegtekintés
2012-01-01"Du musst"Megjegyzések egy örökzöld költeményhez: Rilke: Archaikus Apolló-torzómegtekintés
2012-01-01Ornamentikus mintázatokBartók Imre: Rilke. Ornamentika és halál.megtekintés
2011-05-01"És vajon angyal angyalit észlel-e csak...?"A létérzékelés nyelvi közegei Rilke duinói elégiáibanmegtekintés
2010-06-01Az "angyalokról" - Rilke + TandoriTandori Dezső: Rilke és angyalai.megtekintés
2010-04-01Tandori Dezső műfordításai...a kései Rilke magyar recepciójábanmegtekintés
2006-04-01Bevezetés Rilke olvasásábaRilkérőlmegtekintés
2005-10-01Kulturalitás, technika, irodalom"Dolog" és szöveg. Heidegger "fordulata" a Lét és idő "holmi"-jától a "dolog"-hoz (Ding), egy Hölderlin-versen ( A Heidelberg-óda (1800) "híd" izotópiája) és Rilke 9. duinói elégiáján keresztül. József Attila Eszmélet 10. szakasza: "talált tárgy".megtekintés
2004-03-01Mit mondunk az angyalnak?Rainer Maria Rilke: Duinói elégiákmegtekintés
2003-10-01Picasso őrzője.Az allegória Rilke Ötödik duinói elégiájábanmegtekintés
2003-10-01A Cézanne-hatás néhány vetülete Rilke költészetébenRilke költészetéről.megtekintés
2003-06-01Kis angyaltan. Az angyalábrázolás művészete és filozófiájaKierkegaardtól Rilkén át a XIX. és XX. századi orosz irodalomig, Dosztojevszijig, Bulgakov Mester és Margaritájáig.megtekintés
2001-12-01A tékozló fiú a nagyvárosbanGondolatok a tékozló fiú-motívumról Rilke és Pilinszky műveiben.megtekintés
2000-03-01Rainer Maria Rilke emlékezetemegtekintés
1999-05-01Lehullni fényes ívben.R.M.Rilke:Éjszakai ég és csillaghullásÉjszakai ég és csillaghullásmegtekintés
1999-05-01Narratív és figuratív regényolvasatokR.M.Rilke: Malte Laurids Brigge feljegyzései (1919)megtekintés
1999-01-01Rilke egyik szaváról,A nyíl..két tanulmány: Rilke egyik szaváról "pontos"A nyíl és a húr Rilke szerelem-felfogásáról, a Mitterer-ciklus egy darabja kapcsán.megtekintés
1998-12-01Az átváltozott PiétaOlajfák kertje, Piéta / Rainer Maria Rilke Piéta, fehér piéta / Pilinszky Jánosmegtekintés
1998-11-01Egy filozófus-költő üzeneteNietzsche és örökösei: Hofmannsthal, Rilke, Apollinaire.megtekintés
1995-12-01"Változtasd meg élted!"Rilke: Archaikus Apolló-torzómegtekintés
1995-02-01Térlátás, belső táj, tartamTemporalitás és narrativitás Proust Az eltűnt idő nyomában; Rilke: Malte Raulids Brigge feljegyzései; Kafka: A per, Mészöly Miklós: Saulus c. művein keresztülmegtekintés
1993-04-01A duinói RilkeRilke, R.M.: Duinói elégiákmegtekintés
1992-01-01Egy vers értelmezéséhezA rózsatál / Rainer Maria Rilkemegtekintés
1991-09-01Egy Rilke-szonettRilke, Rainer Maria: A kurtizánmegtekintés
1988-09-01Versek közelrőlArchaikus Apolló-torzó / Rainer Maria Rilkemegtekintés
Rilke, Rainer Maria: Esteelemzésmegtekintés
Rilke, Rainer Maria: Archaikus Apolló-torzóelemzésmegtekintés
Az orfikus alakzatRainer Maria Rilke: Új versek c. kötetének poétikájárólmegtekintés
Rilke, Rainer Maria: Malte Laurids Brigge feljegyzéseiregényelemzésmegtekintés
Rilke, Rainer Maria: Archaikus Apolló-torzóelemzésmegtekintés
Rilke, Rainer Maria: Orfeusz, Eurüdiké, Hermészelemzésmegtekintés
Rilke, Rainer Maria: Öszi napverselemzésmegtekintés
Rilke, Rainer Maria: Öszi napelemzésvázlatok!megtekintés
Rilke, Rainer Maria: A párducelemzésvázlatok!megtekintés
Rilke, Rainer Maria: Archaikus Apolló-torzóelemzésvázlatok!megtekintés
Rilke, Rainer Maria: Archaikus Apolló-torzóElemzésvázlat!megtekintés
Rilke, R. M.: Archaikus Apolló-torzóelemzésmegtekintés
Rilke, Rainer Maria: Esteelemzésmegtekintés
Rilke: Esteverselemzésmegtekintés
Az Orpheusz-szonettek halálmisztikájaRilke, R.M.megtekintés
Az istenekRainer Maria Rilke: Az áhitat könyvemegtekintés
Reminiszcenciák A szegény kisgyermek panaszaibanRilke hatásamegtekintés
A peregrinus magányaRilke életének fontos jegyeirőlmegtekintés
A huszadik század eleji költészet változataibólAdy Endre: Sírni, sírni, sírni Rilke, Rainer Maria: Záróversmegtekintés
Rilke, Rainer Maria: Archaikus Apolló-Torzóverselemzés, vázlatmegtekintés
1926...Paszternak, Cvetajeva, RilkeS. Sontag esszéje 1926-ról. (Ebben az évben levelezett egymással a három költő.)megtekintés
Rainer Maria Rilkepályakép, (1875 - 1926)megtekintés
Lou Salomé, a menekülő démom"Van itt egy évszázados rejtély: Ki volt ez a nő, kora legműveltebb, legintelligensebb asszonya, egyenrangú partnere Nietzschének, Freudnak, Hofmannstahlnak vagy Hauptmannak?" Salomé és Rilke. (esszés)megtekintés