József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

229 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2019-02-01"Pedig ez Radnóti-generáció"Radnóti Miklós személyiségjegyei levelei alapjánmegtekintés
2018-09-01Fordítás, kíséret, kísérletRadnóti Miklós fordításszemléletérőlmegtekintés
2018-05-01"Kit anya szült, az mind csalódik végül"Az anyához kapcsolódó veszteségélmény József Attila és Radnóti Miklós költeményeibenmegtekintés
2015-06-01"Mikor harapni kezd a bárány..."Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni Naplójamegtekintés
2015-02-02Két magyar költő a szovjet-finn háborúrólIllyés Gyula és Radnóti Miklós verse a szovjet-finn háborúrólmegtekintés
2015-02-01"A jó halál kegyelme"Radnóti Miklós: Zsivajgó pálmafánmegtekintés
2015-01-01Egy renitens ekloga: Radnóti Miklós Harmadik eclogájaHarmadik ecloga (verselemzés)megtekintés
2013-04-02Lázadó jóságDokumentum-töredékek Radnóti fiatal éveiből. Havasi Emil visszaemlékezései alapján.megtekintés
2011-01-01Abdai exhumálási jegyzőkönyvekA Radnóti Miklós halálával foglalkozó irodalom egyik legfontosabb dokumentumának eredetével, történetével foglalkozó tanulmány.megtekintés
2010-10-01Szerep és identitás Radnóti Miklós költészetében...avagy útban az eclogákhozmegtekintés
2010-09-01"Dallama már a fülembe motoz"Radnóti hatása Vergiliusra: Radnóti fordításában az amúgy is igazán klasszikus IX. ecloga klasszikusabb és radikálisabb, mint az eredeti.megtekintés
2010-01-01Az anyag és a formák.Megjegyzések Radnóti Miklós esztétikai tájékozódásárólmegtekintés
2010-01-01Az Ikrek hava mint ars poeticaRadnóti Miklósmegtekintés
2010-01-01"Én nem vagyok magyar?"A zsidó és katolikus identitás problémái Radnóti Miklós és Sík Sándor életművében.megtekintés
2010-01-01A lélek hosszaAz emlékezés mint létmód Radnóti Miklós Bori noteszének néhány darabjában, különös tekintettel a Levél a hitveshez c. versremegtekintés
2009-12-01"Annyit érek én, amennyit ér a szó versemben"Radnóti Miklós költészetének önszemléletemegtekintés
2009-12-01Pozsonyi úti apokalipszisA Napló és az Ikrek hava.megtekintés
2009-11-01HidegvérrelRadnóti Miklós önfegyelmének szemléltetése a Razglednicák és a Hetedik ecloga-án keresztül.megtekintés
2009-11-01Radnóti Miklós a műfordításrólRadnóti Miklós fordítói tevékenységéről az Orpheus nyomában című műfordításkötete Utószavában.megtekintés
2009-11-01Radnóti Miklós első dedikációiRadnóti Miklós első versei a Jóság című antológiában jelentek meg.megtekintés
2009-10-01Egy röpke verselemzésRadnóti Miklós: Koranyármegtekintés
2009-10-01Műfordítás mint álruhás saját versFrancis Jammes - Radnóti Miklós: A ház rózsával lenne itt telimegtekintés
2009-07-01Radnóti Miklós: arany"Tévedés ne essék: ilyen címû mûvet nem írt a tragikus sorsú költô, de ezt a szót fô mûveiben összesen ötvenhatszor s jó néhány jelentésárnyalatban alkalmazta."megtekintés
2009-07-01Radnóti Miklós és a NyugatRadnóti és Babits.megtekintés
2009-06-01Meredek útonIn memoriam Radnóti Miklós - esszémegtekintés
2009-06-01A boldog költőJegyzetek Radnóti Miklósrólmegtekintés
2009-05-01A haláltudat mint líratörténeti-líraelméleti reprezentációRadnóti Miklós: Istenhegyi kertmegtekintés
2009-05-01Radnóti Miklós szubjektumalkotása...eclogáinak dialogikus szerkezetébenmegtekintés
2009-05-01Hazugság és formahűségAz Ikrek hava mint az önéletírás születésemegtekintés
2009-05-01Ismétlődő elemek Radnóti költői nyelvébenRadnóti Miklós költői nyelvérőlmegtekintés
2009-05-01Mint észrevétlenül az irodalom pereménRadnóti Miklós Don Quijote-átdolgozásamegtekintés
2009-05-01Radnóti identitásszerveződésének kérdéséhezRadnóti Miklós identitásszerveződésének kérdéséhezmegtekintés
2009-05-01Tápé, öreg esteRadnóti Miklós versének elemzésemegtekintés
2009-05-01A világ ellen készülő lélek gyakorlataRadnóti Miklós Tajtékos ég c. kötetének egyharmada szerelmes vers.megtekintés
2009-05-01A meghamisított RadnótiA pártköltő és a Babits-tanítvány legendája; A felekezeten kívüli magyar zsidósága; A felekezeten kívüli magyar nyelvi felpofozása;... megkeresztelkedése; A "halálköltő" Radnóti legendájamegtekintés
2009-05-01Csillagörvény és csigaházRadnóti Miklós: Tétova ódamegtekintés
2009-05-01Egység és töredékesség...Radnóti Miklós költészetébenmegtekintés
2009-05-01"Tagolt beszéd, mely hallgatót talál": Hangsúlykijelölések a Radnóti-életműbenKlasszicizálódás és/vagy modern (erős vizuális szimbólumú) költői versbeszéd egymás mellett élése R.M. kései verseiben. Álomi táj c. verse, mint "pastische-vers, melyben a stílusimitációnál dominánsabb az életművön belüli önidézetek és textuális utalások sora."megtekintés
2009-05-01Formaihlet és áttörésRadnóti eclogáiról műfajtörténeti szempontbólmegtekintés
2009-05-01Radnóti Miklós és a tárgyias költészetRadnóti-recepció változása: új, sokkalta összetettebb kép köztudatba való átvitelét célozza. Lírai objektivitás.megtekintés
2009-05-01Otthonosság és patriotizmusRadnóti Miklós Nem tudhatom c. költeményének világképemegtekintés
2009-05-01Radnóti Miklós eclogáieclogák elemzésemegtekintés
2009-04-01Radnóti - ahogy tetszikPszichoanalízis a Nyugatban III.megtekintés
2008-05-01A költő üzenJelek a sorok között Radnóti Miklós verseibenmegtekintés
2008-02-01Radnóti Miklós szemléletváltása...a babitsi hagyomány útjánmegtekintés
2007-05-01József Attila és Radnóti Miklós...naplójamegtekintés
2006-04-01"Másról igyekeztem írni"Radnóti Miklós: Tajtékos ég (1946)c. kötetéről említett-tárgyalt versek: Trisztánnal ültem..., Mint a halál, Ősz és halál, Nyugtalan órán, A "Meredek út" egyik példányára, Koranyár, Harmadik, Negyedik ecloga, Tétova óda, Ötödik ecloga, Csodálkozol barátném, Levél a hitveshez, Erőltetett menet, A la recherche, Talán..., Sem emlék, sem varázslat, Ó régi börtönök, Razglednicákmegtekintés
2005-12-01Fegyelmezett hexameterekRadnóti Miklós: Hetedik eclogamegtekintés
2005-03-01Az anyanyelv vértanúságaavagy sorsanalízis Radnóti Miklósrólmegtekintés
2003-04-01Radnóti Miklós (1909-1944) TémavázlatÉrettségi-felvételi előkészítő. Vázlatmegtekintés
2003-02-01Néhány gondolat Radnóti utolsó verseirőlAz Erőltetett nenet és az eclogákmegtekintés
2002-03-01"Mert annyit érek én, amennyit ér a szó"Kultusz, figuráció és kulturális emlékezet összefüggései Radnóti Miklós költészetében.megtekintés
2000-03-01Életrajz/poétika?Radnóti Miklós: Erőltetett menet elemzési vázlatmegtekintés
2000-01-01Neoklasszikus és inhumán (Radnóti Miklós és Paul Celan lírájmegtekintés
1999-12-01Az előszó, és ami mögötte vanAz előszó, prológus mint műfaj. megtekintés
1999-05-01A "Lehet talán még" himnuszaRadnóti Miklós: Erőltetett menetmegtekintés
1998-04-01Vergilius IX. eclogájának és Radnóti Miklós Első eclogájának összehasonlító elemzéseösszehasonlító elemzés - vázlatmegtekintés
1998-01-01NaptárNaptár / Radnóti Miklósmegtekintés
1997-04-01Radnóti Miklós: Nem tudhatom...elemzésmegtekintés
1997-04-01Radnóti Miklós: Nem tudhatomRadnóti versének elemzésemegtekintés
1997-03-01Radnóti Miklós: Razglednicák IV.elemzésmegtekintés
1996-01-01Radóti angyalaiAngyal-motívum Radnóti kései költészetében.megtekintés
1995-12-01Radnóti Miklós istenkereséseMester és tanítvány : Sík Sándor és Radnóti Miklósmegtekintés
1995-02-01Vers és szövegRadnóti Miklós: Éjszakamegtekintés
1995-02-01Radnóti Miklós : Erőltetett menetelemzés, Radnóti Miklósmegtekintés
1995-01-01Szebb a szebbeknélRadnóti Miklós: Ha rám figyelszmegtekintés
1994-09-01Ritmus és élményDecember / Radnóti Miklós Harsány kiáltások tavaszi reggel / Kosztolányi Dezső összehasonlító elemzésmegtekintés
1994-04-01Tragikum az életrajzban - tragikum a versekbenRadnóti Miklósrólmegtekintés
1994-04-01Bevezetés a költészet olvasásábaRadnóti Miklós "Töredék" c. versének értelmezésemegtekintés
1994-04-01Radnóti spiritualizmusaRadnóti lelkiségének alakulásamegtekintés
1993-05-01Radnóti Miklós: A la rechercheAz idill és a valóság egy vers alapjánmegtekintés
1993-01-01Tűnő istenkedésRadnóti Miklósmegtekintés
1992-11-01\"Vers vagy te is\": A költői \"én\" / a vers hőseSzabó Lőrinc: Kegyetlen út Radnóti Miklós: Erőltetett menetmegtekintés
1985-04-01Radnóti Miklós halálos tájaiA XX. sz-i magyar irodalom újrafelfedezett tájai, kezdve József Attilán, akinek verseire egyébként rímelnek Radnóti versei. A táj Radnótinál sokszínű idézetessége mellett is egyedi, különleges: telve emberre, sorsra, korra mutató aktualitássalmegtekintés
1984-11-01A mókus és a Halál Angyala (Radnóti Miklós)Radnóti Miklósrólmegtekintés
1984-11-01Fecske földet szántva röpdes. Radnóti Miklós lírájamegtekintés
1984-11-01Szabadság, hosszucombu drága nimfa. Radnóti Miklós verseinek...egyik motívumáról. szabadság-motívummegtekintés
1984-11-01Tragikus hittevés a költészet mellett (Hangnem és magatartásRadnóti Miklós költészetében.megtekintés
1984-11-01Az angyal elejti kardját. Radnóti Miklós jelképeimegtekintés
1984-11-01Az avantgarde-tól a klasszicizmusig. Fordulat Radnóti költőiszemléletében.megtekintés
1984-11-01Radnóti végleteiRadnóti Miklós költészetének "fordított" útja: az avantgarde-tól a klasszicizmusig.megtekintés
1984-11-01"A világ új háboruba fordul" Háborús napló / Radnóti Miklósmegtekintés
1984-05-01"Mondd van-e ott haza még.."Radnóti Miklós: Hetedik eclogamegtekintés
1984-05-01A Hetedik eclogaRadnóti Miklós: Hetedik eclogamegtekintés
1984-05-01A pásztor és a prófétaMotívumok Radnóti Miklós költészetébenmegtekintés
1984-02-01"Eretnek hadak között hűségre példaképBiblikus és hitbéli vonatkozások Radnóti Miklós költészetébenmegtekintés
1982-02-01Az idill elégizálódásaRadnóti Miklós: Hetedik eclogamegtekintés
1979-05-01"...mint tanú szólni a kései"Radnóti Miklós: Nyolcadik eclogamegtekintés
1979-05-01Radnóti Miklós: Ajánlásverselemzésmegtekintés
1979-05-01Rekviem és ars poeticaRadnóti Miklós: Nem bírta hát...megtekintés
1979-03-01Versről versreRadnóti Miklós: Erőltetett menet. A versről Vas Istvánnal Lator László beszélgetmegtekintés
1978-03-01A halálmotívum Radnóti költészetének utolsó korszakábanA Tajtékos ég c. kötet versei kapcsánmegtekintés
1978-01-01Radnóti Miklós: A la rechercheverselemzésmegtekintés
1977-03-01Radnóti Miklós: Mint a bikaverselemzésmegtekintés
1974-11-01"Oly korban éltem én..."Radnóti Miklós Szegedenmegtekintés
1970-05-01Radnóti Miklós Gyökér c. versérőlverselemzésmegtekintés
1969-05-01Radnóti Miklós: Majálisverselemzésmegtekintés
1966-04-01Radnóti Miklós: Száll a tavasz..Előhang az Eclogákhoz. Radnóti Miklósmegtekintés
1959-06-01Radnóti Miklós: Ikrek havaverselemzésmegtekintés
"Vad zuhanással. összeomolni"Kettétört hexameterek.Harsány kiáltások tavaszi reggel / Kosztolányi Dezső December / Radnóti Miklós összehasonlító verselemzés Motívumok és költői magatartásformák a huszadik századi magyar irodalomban.megtekintés
Radnóti Miklós három verseNem tudhatom, Hetedik ecloga, Éjszakamegtekintés
Radnóti Miklós: Nem bírta hátelemzésmegtekintés
Radnóti Miklós: Tétova óda..13-14 éves diákoknakmegtekintés
Radnóti Miklós: Erőltetett menetverselemzésmegtekintés
Radnóti Miklós: Erőltetett menetverselemzésmegtekintés
Tűnő istenkedésRadnóti Miklós költészetéről.megtekintés
A költészet mint a szellem önvédelme. Radnóti MiklósTanulmányok a Nyugat íróiról. Radnóti Miklósról. Az avantgardtól a klasszicizmusig: Fordulat költői szemléletében. Meredek út: R.M. naplója.megtekintés
"Falak épülnek körülöttem, Városok és országok tűnnek el"Radnóti Miklósrólmegtekintés
Radnóti Miklós: Levél a hitveshezLevél a hitveshez / Radnóti Miklósmegtekintés
Radnóti Miklós: Negyedik eclogaelemzésvázlatok!megtekintés
Radnóti Miklós: Erőltetett menetelemzésvázlatok!megtekintés
Radnóti Miklós: Tétova ódaelemzésvázlatok!megtekintés
Radnóti Miklós: Tajtékos égTajtékos ég / Radnóti Miklósmegtekintés
Fecske földet szántva röpdesRadnóti Miklós lírájamegtekintés
Radnóti Miklós eklogái-megtekintés
Erőltetett menetErőltetett menet / Radnóti Miklósmegtekintés
Empedoklész és ÉzsaiásRadnóti Miklós költészetének két pólusárólmegtekintés
Radnóti Miklós: A mécsvirág kinyílikmegtekintés
A kompozíció szerepe a versértelmezésbenTóth Árpád : Körúti hajnal 64-71. feladatok: Petőfi Sándor : Az erdélyi hadsereg 71-73. Radnóti Miklós : Razglednicák 73-75.megtekintés
Felkészülés az önálló verselemzésreRadnóti Miklós : Hasonlat +Weöres Sándor : Egysoros versekmegtekintés
A szó hatalma (Radnóti Miklós)megtekintés
Radnóti Miklós: Erőltetett menetmegtekintés
Az egyén döntési helyzetei Radnóti Miklós költészetében30 kidolgozott magyar irodalom írásbeli érettségi.megtekintés
Radnóti Miklós: Örizz és védjverselemzésmegtekintés
"Halotti beszéd" a XX. századból..Csak csont és bőr és fájdalom / Radnóti Miklós Babits halálára írt verse.megtekintés
A végső búcsú előttIkrek hava / Radnóti Miklósmegtekintés
Radnóti Miklós: Járkálj csak, halálraítélt! Negyedik eclogaA la recherche...; Erőltetett menet; Razglednicák Elemzésvázlatok!megtekintés
Radnóti Miklós: Éjszakaverselemzésmegtekintés
Radnóti Miklós: Nem tudhatom...verselemzésmegtekintés
Radnóti Miklós: Hetedik eclogaverselemzésmegtekintés
Radnóti Miklós: Nem tudhatomverselemzésmegtekintés
Radnóti Miklós: Levél a hitveshezverselemzésmegtekintés
Radnóti Miklós: Hetedik eclogaverselemzésmegtekintés
Radnóti Miklós: Virágénekverselemzésmegtekintés
Radnóti Miklós: Első eclogaverselemzésmegtekintés
Radnóti Miklós: Veresmartmegtekintés
Radnóti Miklós: Száll a tavasz...megtekintés
Radnóti Miklós: Tétova ódamegtekintés
Radnóti Miklós: A la rechercheverselemzésmegtekintés
Radnóti Miklós: Tétova ódamegtekintés
Radnóti Miklós: A la rechercemegtekintés
Radnóti Miklós: Tétova Ódamegtekintés
Radnóti Miklós: A la recherchemegtekintés
Radnóti Miklós: Második eclogaverselemzésmegtekintés
Radnóti Miklós: Negyedik eclogaverselemzésmegtekintés
Radnóti Miklósról szóló tanulmányokR.M. pályája, Arcképvázlat R.M.-ról.megtekintés
A halálhívás és az életremény vitája (Radnóti Miklós: ErőlteRadnóti Miklós: Erőltetett menetmegtekintés
Az életremény és halálhívás vitája (Radnóti Miklós: Erőltetemegtekintés
Pogány köszöntő / Radnóti Miklósmegtekintés
Ujmódi pásztorok énekeRadnóti Miklós Ujmódi pásztorok éneke c. kötetéről.megtekintés
Talán vihar jön...Radnóti Miklós: Kánikula, Zápor c. verseiről.megtekintés
Személy harmadikmegtekintés
Tétova ódamegtekintés
Radnóti Miklós és PárizsRadnóti Miklós: Párizsi elégia v. Jóllakott ablakokon 406-408 Hispánia, Hispánia 413-420 Páris 422-424.megtekintés
Eaton Darr strófáiRadnóti Miklós Eaton Darr strófái c. ciklusáról.megtekintés
Radnóti Miklós : A bujdosóVersek gyerekszemmel. Bevezetés a versek világába.megtekintés
Radnóti Miklós: Töredékmegtekintés
Radnóti Miklós: Veresmartmegtekintés
Radnóti Miklós: Száll a tavaszmegtekintés
Radnóti Miklós: A la recherchemegtekintés
Radnóti Miklós: Első eclogamegtekintés
Radnóti Miklós: Tétova ódamegtekintés
Radnóti Miklós: Első eclogamegtekintés
Radnóti Miklós: Nem tudhatommegtekintés
Radnóti Miklós: Töredékmegtekintés
Radnóti Miklós: Két karodbanmegtekintés
Radnóti Miklós: Erőltetett menetmegtekintés
Radnóti Miklós: Razglednicamegtekintés
Radnóti Miklós: Éjszakamegtekintés
Radnóti Miklós (1909-1944)érettségizőknekmegtekintés
Radnóti Miklós: Erőltetett menetmegtekintés
Radnóti Miklós (1909-1944)Magyar költő-géniuszok testi és lelki betegségei. Családtörténet, alkata, életmódja, testi-lelki betegségei, halála.megtekintés
A bori notesz legszebb versei - Radnóti Miklós költészetének...utolsó korszaka.megtekintés
Az összehasonlító elemzésKosztolányi Dezső Litánia, Radnóti Miklós Töredék c. művének összehasonlító elemzési vázlatamegtekintés
Járkálj csak halálraítélt!Radnóti Miklós kötetéről ír megjelenése alkalmából a kortárs (és sorstárs) Bálint György. megtekintés
Radnóti Miklós verseiB.Gy. esszéje R.-ról.megtekintés
Radnót Miklós: Kortárs útleveléreverselemzésmegtekintés
Antifasizmus és ellenállás az irodalombanRadnóti Miklós (1909-1944)megtekintés
A forma a tartalom kifejezőjeRadnóti: December (ld. ott) Kosztolányi: Harsány kiáltások tavaszi reggelmegtekintés
Radnóti Miklós: Sem emlék, sem varázslatverselemzésmegtekintés
Értelmező verselemzési feladatok1. Csokonai Vitéz Mihály: Halotti versek 2. Kosztolányi Dezső: A vad kovács 3. Radnóti Miklós: Harmadik ecloga verselemzési segédlet kérdés - válasz formájábanmegtekintés
Méltón magunkhozRadnóti munkaszolgálataimegtekintés
Trauma és költészet: a nyelvi önmegalkotás folyamata1946: megjelenik Radnóti Miklós Tajtékos ég c. kötetemegtekintés
Radnóti Miklós: Á la recherche...verselemzés, vázlatmegtekintés
Radnóti Miklós: Erőltetett menetverselemzés, vázlatmegtekintés
Radnóti Miklós: Hetedik eclogaverselemzés, vázlatmegtekintés
Radnóti Miklós: Járkálj csak, halálraítéltverselemzés, vázlatmegtekintés
Radnóti Miklós: Mint a bikaverselemzés, vázlatmegtekintés
Radnóti Miklós: Negyedik eclogaverselemzés, vázlatmegtekintés
Radnóti Miklós: Nem tudhatom...verselemzés, vázlatmegtekintés
Radnóti Miklós: Razglednicákverselemzés, vázlatmegtekintés
Radnóti Miklós: Tétova ódaverselemzés, vázlatmegtekintés
Pogány köszöntő/ Radnóti Miklós verselemzésmegtekintés
Táj, szeretőkkelRadnóti Miklós verselemzésmegtekintés
Szerelmes keseredőRadnóti Miklós verselemzésmegtekintés
SzerelemRadnóti Miklós verselemzésmegtekintés
Férfinapló. 1932. január 17. (Vasárnap)Radnóti Miklósmegtekintés
TájRadnóti Miklósmegtekintés
Táj, változássalRadnóti Miklósmegtekintés
PartonRadnóti Miklósmegtekintés
Járkálj csak, halálraitélt!Radnóti Miklósmegtekintés
Ez volna hát...Radnóti Miklósmegtekintés
Tajtékos égRadnóti Miklósmegtekintés
VeresmartRadnóti Miklósmegtekintés
Himnusz a békérőlRadnóti Miklósmegtekintés
Első eclogaRadnóti Miklósmegtekintés
Második eclogaRadnóti Miklósmegtekintés
Csak csont és bőr és fájdalomRadnóti Miklósmegtekintés
Elékeimben...Radnóti Miklósmegtekintés
PárisRadnóti Miklósmegtekintés
Ha rám figyelsz...Radnóti Miklósmegtekintés
Mint észervétlenülRadnóti Miklósmegtekintés
Béke, borzalomRadnóti Miklósmegtekintés
Nyugtalanul őszülRadnóti Miklósmegtekintés
Két karodban - Hasonlatok - VirágénekRadnóti Miklósmegtekintés
A félelmetes angyalRadnóti Miklósmegtekintés
Sem emlék, sem varázslatRadnóti Miklósmegtekintés
Nem tudhatomRadnóti Miklósmegtekintés
TöredékRadnóti Miklósmegtekintés
Hetedik ecloga - Levél a hitveshezRadnóti Miklósmegtekintés
Nyolcadik eclogaRadnóti Miklósmegtekintés
Mint észrevétlenül az irodalom pereménRadnóti Miklós Don Quijote-átdolgozásamegtekintés
Radnóti MiklósÉletrajz és az életmű áttekintésemegtekintés
"Hisz az ember az állatok alja!"Radnóti Miklós apokaliptikája: Miért a Jelenések könyve? (Lapszéli jegyzetek Habakuk prófétához (1937), Il faut laisser..., Aludj stb.), Próféták a jelenések könyvében, Gyökér-motívum, Az eklogák jövendöléseimegtekintés
Radnóti Miklóspályakép, (1909 - 1944)megtekintés
Az elmúlás poétikájaA haláltapasztalat esztétikai közvetítettsége a két világháború közötti magyar költészetben. Tart.: Terra incognita? Közvetítettség. Jajra csap a legszebb rímmel - Kosztolányi Dezső, Ősz és tél között, A múlás etűdjei - Weöres Sándor Rongyszőnyege, Vigasz és nyelv (Dsida, Radnóti, József Attila, Teljesség és vég - Harmadik szimfóniamegtekintés
Hetedik eclogaRadnóti Miklós versemegtekintés
Árnyékban éles fényRadnóti 1935-ben írt verseiről: Este, Éjszaka, Reggel, Hajnal, Július c. verseirőlmegtekintés
Radnóti Miklós...katolicizmusamegtekintés