József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

233 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2020-11-01Hölderlin evangéliumaPilinszky és a Patmosz költőjemegtekintés
2020-11-00"Nem ismerem meg arcomat"Takács Zsuzsa korai költészetének és Pilinszky János lírájának összehasonlítása az intimitás jelenségének tükrébenmegtekintés
2020-04-01A távolság közelében I.Simone Weil hatása Pilinszky János misztikafogalmáramegtekintés
2020-04-01"S ő harmadnap föltámadott"A feltámadás hite Pilinszky János publicisztikájábanmegtekintés
2020-04-01"mielőtt asztalhoz ülnénk"Az üdvösség Pilinszky János költészetébenmegtekintés
2020-01-01Befogadás-esztétikai megfontolások Pilinszky János Négysorosának értelmezéseibenPilinszky János: Négysorosmegtekintés
2019-10-01Rilke és Pilinszky arcképverseiA képleírás Rilke és Pilinszky költészetébenmegtekintés
2019-10-01A halál teológiai kérdésköre Pilinszky János publicisztikai írásaibanA halál teológiai kérdésköre Pilinszky János publicisztikai írásaibanmegtekintés
2018-10-01"Isten csendjében és tartózkodásában"Az Eucharisztia Pilinszky műveibenmegtekintés
2018-02-01"Különitélet minden éjjel..."A különítélet megközelítései Pilinszky János publicisztikai írásaibanmegtekintés
2017-05-01Öröm-nyom-okPilinszky János és Ted Hughes írásairólmegtekintés
2017-02-01"Bizony, nem múzeum..."Az idegenség fordulatai Babits Mihály és Pilinszky János írásaibanmegtekintés
2016-10-01Képre képNagy László és Pilinszky János költészete. A Szerelmem, csonttörő élet; Ha érintene bárki; Halak a hálóban; Ragyogtam én is; Menyegző és a Vetkőző lelkek című versekről.megtekintés
2016-05-01Pilinszky János eretnek jelenéseiEsszé Pilinszky Apokrif című költeményérőlmegtekintés
2016-04-01Az ötödik evangéliumPilinszky János költészetérőlmegtekintés
2015-07-01Bűn, bárány, boldogságFrançois Mauriac, Pilinszky János és Ted Hughes életre szóló tapasztalatamegtekintés
2015-07-01Misztikus mozzanatTed Hughes és Keresztes Szent János között Leonard Baskin, T. . Eliot é Pilinszky János nyománmegtekintés
2015-04-01A passió jelen idejePilinszky húsvéti írásaimegtekintés
2015-03-02"A jóvátehetetlen jóvátétele"Egy Pilinszky-apória önfelszámolásamegtekintés
2014-07-01Nincs kijáratNyitott és zárt terek geometriája Takács Zsuzsa és Pilinszky János költészetébenmegtekintés
2013-04-01"Piéta és laterna mágika"Jelenlét és képzelet Pilinszky János lírájában.megtekintés
2013-03-01Pilinszky JánosEsszé Pilinszkyrőlmegtekintés
2013-03-01"Attila, nézd..."Az Eszmélet Pilinszky János és Vasadi Péter életművébenmegtekintés
2013-02-01"...mindennél egyszerűbb csend..."Pilinszky Szálkák kötetének háromsorosamegtekintés
2012-06-01Hármas egység: Csokits, Pilinszky, Ted Hughes...és József Attilamegtekintés
2012-06-01Didergő angyalPilinszky János: Stigmamegtekintés
2012-01-01"A bárány az, ki nem fél közülünk"A bibliai bárány alakja Pilinszky János költészetébenmegtekintés
2012-01-01A barátság gyémántpecsétjeNémeth László és Pilinszky János barátságárólmegtekintés
2012-01-01Pilinszky János emlékezetePilinszky János költészetérőlmegtekintés
2012-01-01Pilinszky János szorongásos létélményeavagy a Négysoros üzenetemegtekintés
2012-01-01A kizökkentett idő- a bűn és világvége, mint kiindulópont Pilinszky János műveibenmegtekintés
2012-01-01Tömörség és alkotóelemekre bomlás- az idegenség, út és a vég megjelenítése Pilinszky János és T. S. Eliot lírájábanmegtekintés
2012-01-01Pilinszky hagiográfiájáhozPilinszky János költészetérőlmegtekintés
2011-12-01Tájkép halállalSebők Melinda: Halálmotívum Rónay György és Pilinszky János tájköltészetébenmegtekintés
2011-12-01A művészet metafizikájaHankovszky Tamás: Pilinszky János evangéliumi esztétikája. Teremtő képzelet és metafizikamegtekintés
2011-12-01A "hit közegében" fogant esztétikaMűvészetteológia Pilinszky életművében.megtekintés
2011-11-01A Holokauszt tanúsága három Pilinszky-versben"A Holokauszt tanúsága,tanúsíthatóságának kérdése Pilinszky János lírai életművében"megtekintés
2011-11-01Egymás mellettPilinszky János és Georges Bernanosmegtekintés
2011-04-01Az animalitás szerepePilinszky János életművébenmegtekintés
2010-07-01Valóság és művészet viszonya...Pilinszky életművében (az életvalóság tapasztalata hogyan válik a művek részévé) Harmadnapon c kötet: holocaust-élmény és jézusi passiótörténet.megtekintés
2010-06-01A nyelvben megragadható világ kalandjaPilinszky János: Apokrif - Ottlik Géza: Iskola a határonmegtekintés
2010-03-01Pilinszky János: Aranymadárverselemzésmegtekintés
2009-06-01"Egyenes labirintus"Pilinszky "evangéliumi esztétikája" és a katolikus irodalom hagyományamegtekintés
2009-06-01"S éjfélkor talán"Intertextuális adalékok Pilinszky János Halak a hálóban című versének értelmezéséhezmegtekintés
2009-05-01A drámaiság mint spirituális létforma...Pilinszky Rekviemjének tükrébenmegtekintés
2009-04-01"Szavaidat , az emberi beszédet..."Versbeszéd és biblikus hagyomány viszonya az Pilinszky János Apokrif-jébenmegtekintés
2009-01-01A holokauszt tanúsága Pilinszky János "evangéliumi esztétikájában"Ellenszó és “hazátlan szó”megtekintés
2008-06-01Az Apokrif - fantázia egy késő-modern...személyesség konstrukció lehetőségeiről Pilinszky János: Apokrifmegtekintés
2008-06-01Dolgok - jelek - jelenlétAz írás Pilinszky Apokrif-jébenmegtekintés
2008-06-01"Valamikor a paradicsom állt itt."Pilinszky János: Apokrifmegtekintés
2008-04-01Rónay György és Pilinszky János költészetének...halálos csöndjemegtekintés
2007-08-01Holokauszt és zsoltártanulmánymegtekintés
2007-03-01A hiány metaforáiJegyzetek József Attila, Pilinszky János és Beney Zsuzsa költészetéhezmegtekintés
2007-03-01A vers aszkéziseKovács András Ferenc Pilinszky-portré. Lectio című versérőlmegtekintés
2007-02-01Az irodalomtanítás műhelyébenPilinszky János: Négysoros. Óravázlat, feladatlapok.megtekintés
2007-02-01A táj szuggesztív hatása...Pilinszky János Őszi vázlat c. versébenmegtekintés
2007-02-01Pilinszky János: Négysorosverselemzésmegtekintés
2007-01-01Katolikus historizmus és apokrif magánbeszédTeológiai törésvonal Pilinszky prózájábanmegtekintés
2006-11-01Merőleges déli melegA fény filozófiája Pilinszky János költészetébenmegtekintés
2006-04-01A tenger mint temporalitásAz idő és a másik Pilinszkynélmegtekintés
2006-03-01Szempontok Pilinszky JánosNégysoros című költeményének értelmezéséhezmegtekintés
2006-03-01Pilinszky János színházesztétikájaMi a referencialitása a „Pilinszky János” kifejezésnek? Mire utal a színházesztétika szó? Mi a színház? És mi az esztétika? És egyáltalán...összekapcsolható-e a két kifejezés: Pilinszkynek van-e színházesztétikája?megtekintés
2006-03-01Két Pilinszky versrőlAzt hiszem; Bár színem fekete (esszé)megtekintés
2006-01-01A Kívül belsejeZalán Tibor rövidversei Pilinszky csendpoétikájának tükrébenmegtekintés
2006-01-01Harbach 1944: Pilinszky János verse ...egy újrértelmezett olvasáselmélet tükrében. Csak az utóélete felől látszik igazán, mi az, ami Michael Riffaterre olvasáselméletéből ma is meggyőző, ma is hasznunkra van. Vajon ez miként működtethető, korszerűsítve, a Pilinszky alakította térben?megtekintés
2006-01-01Az emberről: Pilinszky-versek megvilágításábanAz emberi gondolkodás...differenciák tagolásában észlel...Az egyes létezőket nem önmagukban, hanem a többitől való eltérésük segítségével ragadjuk meg. Istenről úgy beszélünk, hogy megmondjuk miben különbözik az embertől és viszont.megtekintés
2005-12-01Az alázat etikája és esztétikájaPilinszky János: In memoriam F.M.Dosztojevszkijmegtekintés
2005-06-01Kettő MiféleVerseit mondja Pilinszky János és Weöres Sándor. Kukorelly Endre benyomásai a két CD-ről.megtekintés
2004-05-01Egy Pilinszky-kötet elemző bemutatásaVégkifejletmegtekintés
2004-03-01"Isten időről-időre átvérzi a történelem szövetét"Pilinszky János : Összes versei. Szög és olajmegtekintés
2004-03-01Pilinszky János: KérdésSzöveggenetikai elemzés. "A kézirat a szöveggenetika fellépésével vált önálló kutatási tárggyá: intellektuális és esztétikai tárgyként, a mű momentumaként és az írás folyamatát tükröző dokumentumként."megtekintés
2004-01-01A megváltozott lét hermeneutikájaPilinszky János: Címeremmegtekintés
2003-09-01A hazatérés esélyei. Pilinszky és Kafka tékozlóiról.Bűn és bűntudat; a tékozló fiú parabolája Pilinszkynél és Kafkánál. Apokrif / Pilinszky János Az átváltozás; Az ítélet / Franz Kafkamegtekintés
2003-06-01Kidolgozott esszékérdések Pilinszky János: NégysorosÉrettségi-felvételi előkészítő.megtekintés
2003-06-01A néven szólítás ünnepeBibliai témák és motívumokmegtekintés
2003-05-01Pilinszky János és Nagy László. Témavázlat.Érettségi-felvételi előkészítő. Vázlat.megtekintés
2003-02-01Jellé vált sorsok Dosztojevszkij és Pilinszky műveibenÉrettségi-felvételi előkészítő. Tanulmány.megtekintés
2002-09-01Bibliai motívumok a klasszikus magyar lírábanAz idő és hírnév / Zrínyi Miklós (teremtéstört) 47. Hajnali részegség / Kosztolányi Dezső 47. A vén cigány / Vörösmarty Mihály (Genezis, vízözön) 47-8. A XIX. század költői / Petőfi Sándor(Exodus, zsidó honfogl) 48. A Sion-hegy alatt / Ady Endre (Exodus, Mózes - Isten)48-9. Apokrif / Pilinszky Jónos (Lukács, tékozló fiú) 49. Lázár / Nemes Nagy Ágnes (János, Lázár feltám.) 50.megtekintés
2002-09-01Jóbon innen és túl: Pilinszky Camus-olvasatárólCamus hatása Pilinszkyre.megtekintés
2002-05-01A tékozló remény- Pilinszky Apokrifja a Camus-i apokalipszisfényében. Apokrif / Pilinszky János; A pestis / Albert Camusmegtekintés
2002-04-01Ama kései II.Németh László és Pilinszky barátságárólmegtekintés
2002-03-01Ama kései I.Németh László és Pilinszky János barátságárólmegtekintés
2002-03-01A tárgyias-intellektuális stílus...Pilinszky Apokrif c.költéményében.megtekintés
2002-03-01Elemzők, beleérzők, szónokokÓda / József Attila; Bartók / Illyés Gyula; Apokrif / Pilinszky Jánosmegtekintés
2001-12-01A tékozló fiú a nagyvárosbanGondolatok a tékozló fiú-motívumról Rilke és Pilinszky műveiben.megtekintés
2001-03-01Senkiföldjén. Pilinszky Jánosrólmegtekintés
2000-11-01Egy versolvasás dinamizmusaPilinszky János: Introituszmegtekintés
2000-04-01A visszavonhatatlan pusztulás víziójaPilinszky J.:Utószómegtekintés
2000-01-01Visszájáról a teljesség. Pilinszky: a remény eretnekeAdalékok az Apokrif elemzéséhezmegtekintés
1999-09-01"Örökmozgó". Pilinszky János eszkatologikus létszemléleténekalapmetaforájáról.megtekintés
1999-04-01A Kidron patakon túlPilinszky János: Négysorosmegtekintés
1998-12-01Az átváltozott PiétaOlajfák kertje, Piéta / Rainer Maria Rilke Piéta, fehér piéta / Pilinszky Jánosmegtekintés
1998-12-01Kettős oltárképPilinszky János : Zűrzavar; Valaki című verseinek elemzésemegtekintés
1997-04-01Pilinszky prózábanPilinszky egységes látásmódjának megnyilvánulásai (versben) és prózában.megtekintés
1997-02-01"Kimeredek a földből" Pilinszky lírájáról.Az elemi tér-idő kontinuum P. lírájában.megtekintés
1996-11-01"Zárás és..."Zárás és nyitás az utolsó fejezetre?"Korszakváltás Pilinszky költészetében a hatvanas -hetvenes évek fordulóján.megtekintés
1996-09-01A költő mint...Pilinszky legkorábbi lágerverseinek egyike a Francia fogoly. Tartalmával, elemzésével, kelet- kezési körülményeivel foglalkozik a tanulmány.megtekintés
1996-08-01A komplex...A komplex költői képek Pilinszky Jánosköltészetében.megtekintés
1996-06-01Az eszkatológikus szemlélet uralmáról és az apokaliptikusság visszavonásáról Pilinszky János lírájában"Az eszkatológikus szemlélet és az apokaliptikus hangoltság feszültsége a legnyilvánvalóbban e költészet korai időszakának legjelentősebb versében, az Apokrifben mutatkozik meg, amelyet megelőz a János Jelenéseinek egyik bekezdésére kimondottan is hivatkozó, illetve azt széljegyzetként kommentáló Jelenések VIII."megtekintés
1996-06-01A jelzői minősítés jellemzői Pilinszky János költészetében"Amikor dolgozatomban magam is foglalkozom Pilinszky jelzőhasználatával, nem gondolom, hogy ez kiemelt jegy lenne költészetének nyelvi szervezettségét, felépítését illetően, ám mindenképpen beletartozik a meghatározó jegyek sorába, - úgy a jelzők mennyiségi jelenléte, mint a jelzős szerkezeteknek a szókép szerepét betöltő viselkedése alapján. "megtekintés
1996-04-01A csend poétikája...Pilinszky János költészetébenmegtekintés
1996-01-01Adatok a...Adatok a Pilinszky filológiához.megtekintés
1995-10-01Kép és látomás ...megtekintés
1994-10-01A "mozdulatlan" dinamikájaPilinszky János esztétikájához. Állókép (mozdulatlanság) dinamikája Pilinszkynélmegtekintés
1994-05-01P. J. három diákkori versemegtekintés
1994-05-01Legenda Pilinszky Jánosrólmegtekintés
1993-11-01"Egyedül Istennek írunk"Adalékok egy Pilinszky-vers értelmezéséhez: Ama késeimegtekintés
1993-08-01KudarcaimbólPilinszky János: Harmadnapon, Ravensbrücki passiómegtekintés
1993-04-01Jegyzetek Pilinszky János két versérőlPilinszky János: Halak a hálóban; Intelemmegtekintés
1992-12-01Költészet és metafizikaPilinszky Jánosrólmegtekintés
1992-07-01Tárgyak, lények, káprázatokPilinszky János: Impromptumegtekintés
1992-02-01Hasonlattípusok Pilinszky János költészetében (4)A hasonlattípusok jelentéstani értelmezése (4.)megtekintés
1992-01-01Hasonlattípusok Pilinszky János költészetében (3)A hasonlattípusok jelentéstani értelmezése (3.)megtekintés
1991-12-01Hasonlattípusok Pilinszky János költészetében (2.)A hasonlattípusok jelentéstani értelmezése (2.)megtekintés
1991-12-01Infinitivus és immigrációÁtfogó tanulmány a XX. sz-i magyar líra egyik fontos költői eszközéről az infinitivusról Ady Endrétől Nagy Gáspárig. Megemlített, idézett versek : Az ágyam hívogat; Tiltakozni és akarni; Sírni, sírni, sírni / Ady Endre; Gyászköntös / Juhász Gyula Harsány kiáltások tavaszi reggel / Kosztolányi Dezső; Ülni, állni ölni, halni; Ének magamhoz / József Attila; Infinitivus / Pilinszky János; Kormányeltörésben / Domonkos István; Infinitivusok lányom olvasókönyvéből; Öröknyár elmúltam 9 éves; Hétparancsolat / Nagy Gáspár.megtekintés
1991-11-01Pilinszky János emlékének (1921-1981)Pilinszky Jánosrólmegtekintés
1991-11-01Hasonlattípusok Pilinszky János költészetében (1.)A hasonlattípusok jelentéstani értelmezése (1.)megtekintés
1991-01-01Hit és hitetlenség Pilinszky János költészetébenPilinszky János költészete és a hitmegtekintés
1990-10-01Személyes, személytelenPilinszky János: A szerelem sivatagamegtekintés
1990-10-01Er oder Sie?Egy Pilinszky-vers német fordításának háttértörténete. Pilinszky János: Ravensbrücki passiómegtekintés
1990-09-01A bal lator keresztjeAdalék egy Pilinszky-értelmezéshezmegtekintés
1989-05-01PilinszkyPilinszky János költészetérőlmegtekintés
1988-12-01Pilinszky János két versePilinszky János: A szerelem sivataga, Négysorosmegtekintés
1988-05-01Pilinszky János: Kalandozás a tükörbenPilinszky művérőlmegtekintés
1986-02-01"Én nem különbözni akartam"Pilinszky kapcsolatai a háború utáni évekbenmegtekintés
1986-01-01Pilinszky János 3,4,5.rPilinszky János. Pályakép. 1972- /első két rész hiányzik/megtekintés
1985-10-01Miért szép?Pilinszky János Tilos csillagom és József Attila Reménytelenül c. verseinek elemzésemegtekintés
1985-04-01Miért szép?Weöres Sándor: Részlet a "Rongyszőnyeg" ciklusból, Pilinszky János: Tilos csillagom c. versemegtekintés
1984-03-01A vers és a címSzabálytalan gondolatok Pilinszky János költészetérőlmegtekintés
1983-11-01Pilinszky János: Szög és olajPilinszky János posztumusz kötetérőlmegtekintés
1983-02-01A költői eszköztár módosulásai Pilinszky János költészetébenPilinszky János költészetérőlmegtekintés
1981-05-01Irodalom a gyorsuló időbenPilinszky János költészete. Béládi Miklós, Bodnár György, Keresztury Dezső, Lengyel Balázs, Szabolcsi Miklós beszélgetésemegtekintés
1981-04-01Versről versrePilinszky László: Apokrifmegtekintés
1980-05-01Hazafelé a MindenségbePilinszky János költészetérőlmegtekintés
1980-04-01Egy-egy vers "ma"Pilinszky János: Senkiföldjénmegtekintés
1964-05-01Pilinszky János: Rekviemelemzésmegtekintés
1961-07-01Megjegyzések Pilinszky János RekviemjérőlRekviem / Pilinszky Jánosmegtekintés
"Élni először itt e világban"Infinitivus és immigráció. Motívumok és költői magatartásformák a XX.sz-i magyar irodalomból. megtekintés
Pilinszky János: Apokrifelemzésmegtekintés
Pilinszky János: Harbach, 1944..13-14 éves diákoknak.megtekintés
A szerelem sivatagaPilinszky János versérőlmegtekintés
Pilinszky János: Négysoroselemzésmegtekintés
Pilinszky János: Francia fogolyverselemzésmegtekintés
Pilinszky János (1921-1981)Harmadnapon /kötet és mű, 1959/megtekintés
Pilinszky János: Ama késeiElemzés 13-14 éves diákoknakmegtekintés
Pilinszky János: József Attila; Újra József Attilaműelemzésmegtekintés
Rendhagyó verselemzésPilinszky János: Egy szenvedély margójáramegtekintés
Vasgolyó avagy a mozdulatlan regényPilinszky regényterve az \"Önéletrajzaim\", töredékei: Ónix Petra; Ónix Lenke; Ónix Beáta; Hármasoltár.megtekintés
Pilinszky János: Örökkön-örökkéelemzésmegtekintés
A meghatározás agóniájaPilinszky János: Költeménymegtekintés
Költői pálya a szent és a profán metszésvonalánPilinszky Jánosrólmegtekintés
A hit hitele (Szerepvers?)Pilinszky János: Egy arckép alámegtekintés
Az áldozat eleme..megtekintés
A teremtett Isten csendjePilinszky Apokrifja és apokrifjaimegtekintés
Merre, hogyan?megtekintés
Különbéke és különítéletmegtekintés
"Zárás és nyitás az.."Pilinszky Jánosmegtekintés
Pilinszky és Dosztojevszkijmegtekintés
Pilinszky János Ady-képe-megtekintés
Én: Kadetje valami másnakmegtekintés
Pilinszky és S.Weilmegtekintés
P.J. költészete a hatvanas-..Pilinszky János költészetérőlmegtekintés
A meghasadt tér..megtekintés
Mondat- és gondolat..megtekintés
Semmit se látniLátnak s láttatnak-e Pilinszky látomásai?megtekintés
Pilinszky János: Ama késeiverselemzésmegtekintés
Pilinszky János: Öszi cirkuszÖszi cirkusz / Pilinszki János Versek és elemzések az általános iskola 3.osztálya számára.megtekintés
Költészet és metafizikaPilinszky János életrajza, költészete. Metaforavilága,szimbólumkincse. Címerem Ravensbrücki passió Apokrif stb.megtekintés
PilinszkyPilinszky János.megtekintés
Pilinszky János: ApokrifApokrif / Pilinszky Jánosmegtekintés
Pilinszky János: Halak a hálóbanelemzésvázlatok!megtekintés
Pilinszky János: Mire megjösszelemzésvázlatok!megtekintés
Pilinszky János: Kapcsolatelemzésvázlatok!megtekintés
Pilinszky János: Apokrifelemzésvázlatok!megtekintés
Pilinszky János: Francia fogolyelemzésvázlatok!megtekintés
Adalékok Pilinszky poétikájáhozPilinszky János: Szög és olaj /publicisztika/megtekintés
A látvány és a szavakHarmadnapon / Pilinszky János verseskötetéről!!megtekintés
Pilinszkyt olvasva-innenA mélypont ünnepélye / Pilinszky János kötetéről.megtekintés
Pilinszky János : Harbach 1944elemzésmegtekintés
Egy adósság törlesztése. Pilinszky János mesevilága.Öszi cirkusz/vers!/, A naphajú királylány, A madár és a leány, Aranymadár, Ének a kőszívű királyról, A nap születése, Kalandozás a tükörben /verses mesék/megtekintés
Szem, csillag, éjszaka (Pilinszky János: Senkiföldjén)Versértelmezések a későmodernség magyar lírája köréből.megtekintés
Pilinszky JánosPilinszkyről, köteteiről, verseiről megjelent tanulmányok.megtekintés
Elég: Jegyzetek egy Pilinszky-vershezmegtekintés
Halak a hálóban / Pilinszky Jánosmegtekintés
Francia fogoly / Pilinszky Jánosmegtekintés
Költemény: Tan. egy Pilinszky-vers születésének történetérőlmegtekintés
Jegyzetek Pilinszky János néhány "rövid" költeményéhezIntroitusz, Egy szép napon és a Költemény c. verseinek elemzése.megtekintés
Viszontlátás / Pilinszky Jánosbujkáló" vers, csak az 1996-ban megjelent Pilinszky Összesben jelent meg.megtekintés
Életrajzi vázlat (Pilinszky János)megtekintés
Pilinszky János: Apokrif; Négysoros; HarmadnaponElemzésvázlatok!megtekintés
Pilinszky János: A nap születésemegtekintés
A hiány költője (Pilinszky János)megtekintés
A hiány költője (Pilinszky János)megtekintés
Egy közérzet alapelemei (Kiegészítések a Pilinszky-képhez)megtekintés
Pilinszky János: Apokrifverselemzésmegtekintés
Pilinszky János: Senkiföldjénverselemzésmegtekintés
Pilinszky Jáos: Harbach 1944megtekintés
Pilinszky János: Ravensbrücki passiómegtekintés
Pilinszky János: Apokrifmegtekintés
Pilinszky János: Senkiföldjénmegtekintés
Pilinszky János: Apokrifelemzésmegtekintés
Pilinszky János: Senkiföldjénelemzésmegtekintés
Pilinszky János: Négysoroselemzésmegtekintés
Pilinszky János (1921-1981) betegségeiMagyar költő-géniuszok testi és lelki betegségei. Családtörténet, alkata, életmódja, testi-lelk betegségei, halála.megtekintés
A véges létező világba vetettségének verse (Apokrif,...Egy arckép alá (82-92), Apokrif (93-118), Négysoros (119-128)megtekintés
Vallomások az egyén és a közösség viszonyáról az új......magyar lírában. Pilinszky János.megtekintés
Az Apokalipszis közelében: Egy ősi műfaj mai rokonaPilinszky János: Apokrifmegtekintés
Költő a háborúról-Pilinszky János: Harbach 1944Pilinszky János: Harbach 1944 c. versérőlmegtekintés
A Kidron patakon túl. Pilinszky János: Négysorosmegtekintés
A XX. századi költői stílusról.A két világháború közti magyar költői stílus és az izmusok Az avantgarde stiláris nyomai József Attila költészetében A nyelv (és benne a mondat) "felbomlása" az újabb költői stílusban A tárgyias-intellektuális stílus Pilinszky Apokrif c. költeményébenmegtekintés
Pilinszky "Apokrif" c. költeménye első sorának nyelvi-nyelv-tani és stilisztikai elemzésemegtekintés
Bevezetés az égi publicisztikábaPilinszky János: Szög és olajmegtekintés
Pilinszky János: Apokrifverselemzésmegtekintés
Pilinszky János: HarmadnaponRészletek P.J. műveiről írt lektori jelentésekből.megtekintés
Trapéz és korlátR.Gy. esszéje Pilinszky verseskötetéről (1946)megtekintés
Kép, szöveg és személytelenítés a transzcendens...kommunikáció leépülésének lírájában 1959: Pilinszky János: Harmadnapon c. kötetemegtekintés
Pilinszky János: Apokrifverselemzés, vázlatmegtekintés
Pilinszky János: Halak a hálóbanverselemzés, vázlatmegtekintés
Pilinszky János. Harbach 1944verselemzés, vázlatmegtekintés
Pilinszky János: Harmadnaponverselemzés, vázlatmegtekintés
Pilinszky János: Jelenések VII. 7.verselemzés, vázlatmegtekintés
Pilinszky János: Négysorosverselemzés, vázlatmegtekintés
Pilinszky János: Ravensbürcki passióverselemzés, vázlatmegtekintés
"A jövőről nem sokat tudok"Pilinszky János a "végkifejlet"-ről. A legközelebbi vég; Két vers az örök életről (Introitusz; Mielőtt)megtekintés
Pilinszky Jánospályakép, (1921 - 1981)megtekintés
A holokauszt tanúsága Pilinszky János..."evangéliumi esztétikájában"megtekintés
Részletek a Harmadnapon fogadtatásábólPilinszky János Harmadnapon c. kötetéről.megtekintés
Gyerekek és katonákPilinszky János, a drámaírómegtekintés
Szent és világfiPilinszky János munkásságárólmegtekintés
A vallásosság szerepe irodalmi művek befogadásábanKét Örkény-novella (Trilla, In memoriam Dr K.H.G.) két József Attila- (Medáliák, Bukj föl az árból) és egy Pilinszky-költemény (Mielőtt) befogadásvizsgálata , művészet és vallás viszonya.megtekintés
Pilinszky - Kertész: AuschwitzPilinszky János: Apokrif c. verse kapcsán párhuzamok és ellentétek Pilinszky és Kertész Imre Auschwitz-felfogásában.megtekintés
A nyelvben megragadható világ kalandjaPilinszky János: Apokrif - Ottlik Géza: Iskola a határonmegtekintés
Hány soros egy négysoros?Pilinszky János Hideg szél című versérőlmegtekintés