Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

250 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2022-04-01Az én és a Másik Pilinszky János szerelmi költészetébenA Trapéz és korlát
2021-12-01A távolság közelében II.A transzcendencia lehetősége Pilinszky János költészetében
2021-12-01Sebbel sebesített seb (avagy virágcsokorból vasgolyó)Pilinszky János: Önéletrajzaim
2021-11-01Abszolút zseniális és abszolút infantilisÁfra János és Marno János beszélgetése Pilinszky János Egyenes labirintus című verséről
2021-11-01A létben való otthontalanság közép-európai lírai alakzataiPilinszky János, Slavko Mihalic, Edvard Kocbek
2021-11-01Pilinszky János: ÖnéletrajzaimKritika a műről
2021-11-01Csend és szó peremvidékénPilinszkyvel a labirintus közepe felé
2021-11-01Sütött a nap, és igent mondottPilinszky János szerepe a Psyché-ben
2021-05-01"Az írás jogos szabadságunk. Isten a szabadság."Pilinszky János írásművészetéről és költészetéről
2021-04-01Apokrif prófétaBabits-motívumok Pilinszkynél
2021-04-01SzemlePilinszky János: Beszélgetések Sheryl Suttonnal. Egy párbeszéd regénye
2021-03-01A kataton mennyországrólPilinszky három meséje
2021-02-01Permanens emlékezésPilinszky János Egy életen keresztül című verséről
2021-02-01Múlt-jelen-jövőIdentifikáció és töredezettség Pilinszky János egy versében
2021-02-01Négy mondaton keresztülElmélkedés Pilinszky János Egy életen keresztül című verséről
2021-02-01Az apokalipszis képtelenségeHang, kép és betű az Apokrifben
2021-02-01HuszonegyesekMészöly-Pilinszky-100
2020-11-01Hölderlin evangéliumaPilinszky és a Patmosz költője
2020-11-00"Nem ismerem meg arcomat"Takács Zsuzsa korai költészetének és Pilinszky János lírájának összehasonlítása az intimitás jelenségének tükrében
2020-04-01A távolság közelében I.Simone Weil hatása Pilinszky János misztikafogalmára
2020-04-01"S ő harmadnap föltámadott"A feltámadás hite Pilinszky János publicisztikájában
2020-04-01"mielőtt asztalhoz ülnénk"Az üdvösség Pilinszky János költészetében
2020-01-01Befogadás-esztétikai megfontolások Pilinszky János Négysorosának értelmezéseibenPilinszky János: Négysoros
2019-10-01Rilke és Pilinszky arcképverseiA képleírás Rilke és Pilinszky költészetében
2019-10-01A halál teológiai kérdésköre Pilinszky János publicisztikai írásaibanA halál teológiai kérdésköre Pilinszky János publicisztikai írásaiban
2018-10-01"Isten csendjében és tartózkodásában"Az Eucharisztia Pilinszky műveiben
2018-02-01"Különitélet minden éjjel..."A különítélet megközelítései Pilinszky János publicisztikai írásaiban
2017-05-01Öröm-nyom-okPilinszky János és Ted Hughes írásairól
2017-02-01"Bizony, nem múzeum..."Az idegenség fordulatai Babits Mihály és Pilinszky János írásaiban
2016-10-01Képre képNagy László és Pilinszky János költészete. A Szerelmem, csonttörő élet; Ha érintene bárki; Halak a hálóban; Ragyogtam én is; Menyegző és a Vetkőző lelkek című versekről.
2016-05-01Pilinszky János eretnek jelenéseiEsszé Pilinszky Apokrif című költeményéről
2016-04-01Az ötödik evangéliumPilinszky János költészetéről
2015-07-01Bűn, bárány, boldogságFrançois Mauriac, Pilinszky János és Ted Hughes életre szóló tapasztalata
2015-07-01Misztikus mozzanatTed Hughes és Keresztes Szent János között Leonard Baskin, T. . Eliot é Pilinszky János nyomán
2015-04-01A passió jelen idejePilinszky húsvéti írásai
2015-03-02"A jóvátehetetlen jóvátétele"Egy Pilinszky-apória önfelszámolása
2014-07-01Nincs kijáratNyitott és zárt terek geometriája Takács Zsuzsa és Pilinszky János költészetében
2013-04-01"Piéta és laterna mágika"Jelenlét és képzelet Pilinszky János lírájában.
2013-03-01Pilinszky JánosEsszé Pilinszkyről
2013-03-01"Attila, nézd..."Az Eszmélet Pilinszky János és Vasadi Péter életművében
2013-02-01"...mindennél egyszerűbb csend..."Pilinszky Szálkák kötetének háromsorosa
2012-06-01Hármas egység: Csokits, Pilinszky, Ted Hughes...és József Attila
2012-06-01Didergő angyalPilinszky János: Stigma
2012-01-01"A bárány az, ki nem fél közülünk"A bibliai bárány alakja Pilinszky János költészetében
2012-01-01A barátság gyémántpecsétjeNémeth László és Pilinszky János barátságáról
2012-01-01Pilinszky János emlékezetePilinszky János költészetéről
2012-01-01Pilinszky János szorongásos létélményeavagy a Négysoros üzenete
2012-01-01A kizökkentett idő- a bűn és világvége, mint kiindulópont Pilinszky János műveiben
2012-01-01Tömörség és alkotóelemekre bomlás- az idegenség, út és a vég megjelenítése Pilinszky János és T. S. Eliot lírájában
2012-01-01Pilinszky hagiográfiájáhozPilinszky János költészetéről
2011-12-01Tájkép halállalSebők Melinda: Halálmotívum Rónay György és Pilinszky János tájköltészetében
2011-12-01A művészet metafizikájaHankovszky Tamás: Pilinszky János evangéliumi esztétikája. Teremtő képzelet és metafizika
2011-12-01A "hit közegében" fogant esztétikaMűvészetteológia Pilinszky életművében.
2011-11-01A Holokauszt tanúsága három Pilinszky-versben"A Holokauszt tanúsága,tanúsíthatóságának kérdése Pilinszky János lírai életművében"
2011-11-01Egymás mellettPilinszky János és Georges Bernanos
2011-04-01Az animalitás szerepePilinszky János életművében
2010-07-01Valóság és művészet viszonya...Pilinszky életművében (az életvalóság tapasztalata hogyan válik a művek részévé) Harmadnapon c kötet: holocaust-élmény és jézusi passiótörténet.
2010-06-01A nyelvben megragadható világ kalandjaPilinszky János: Apokrif - Ottlik Géza: Iskola a határon
2010-03-01Pilinszky János: Aranymadárverselemzés
2009-06-01"Egyenes labirintus"Pilinszky "evangéliumi esztétikája" és a katolikus irodalom hagyománya
2009-06-01"S éjfélkor talán"Intertextuális adalékok Pilinszky János Halak a hálóban című versének értelmezéséhez
2009-05-01A drámaiság mint spirituális létforma...Pilinszky Rekviemjének tükrében
2009-04-01"Szavaidat , az emberi beszédet..."Versbeszéd és biblikus hagyomány viszonya az Pilinszky János Apokrif-jében
2009-01-01A holokauszt tanúsága Pilinszky János "evangéliumi esztétikájában"Ellenszó és “hazátlan szó”
2008-06-01Az Apokrif - fantázia egy késő-modern...személyesség konstrukció lehetőségeiről Pilinszky János: Apokrif
2008-06-01Dolgok - jelek - jelenlétAz írás Pilinszky Apokrif-jében
2008-06-01"Valamikor a paradicsom állt itt."Pilinszky János: Apokrif
2008-04-01Rónay György és Pilinszky János költészetének...halálos csöndje
2007-08-01Holokauszt és zsoltártanulmány
2007-03-01A hiány metaforáiJegyzetek József Attila, Pilinszky János és Beney Zsuzsa költészetéhez
2007-03-01A vers aszkéziseKovács András Ferenc Pilinszky-portré. Lectio című verséről
2007-02-01Az irodalomtanítás műhelyébenPilinszky János: Négysoros. Óravázlat, feladatlapok.
2007-02-01A táj szuggesztív hatása...Pilinszky János Őszi vázlat c. versében
2007-02-01Pilinszky János: Négysorosverselemzés
2007-01-01Katolikus historizmus és apokrif magánbeszédTeológiai törésvonal Pilinszky prózájában
2006-11-01Merőleges déli melegA fény filozófiája Pilinszky János költészetében
2006-04-01A tenger mint temporalitásAz idő és a másik Pilinszkynél
2006-03-01Szempontok Pilinszky JánosNégysoros című költeményének értelmezéséhez
2006-03-01Pilinszky János színházesztétikájaMi a referencialitása a „Pilinszky János” kifejezésnek? Mire utal a színházesztétika szó? Mi a színház? És mi az esztétika? És egyáltalán...összekapcsolható-e a két kifejezés: Pilinszkynek van-e színházesztétikája?
2006-03-01Két Pilinszky versrőlAzt hiszem; Bár színem fekete (esszé)
2006-01-01A Kívül belsejeZalán Tibor rövidversei Pilinszky csendpoétikájának tükrében
2006-01-01Harbach 1944: Pilinszky János verse ...egy újrértelmezett olvasáselmélet tükrében. Csak az utóélete felől látszik igazán, mi az, ami Michael Riffaterre olvasáselméletéből ma is meggyőző, ma is hasznunkra van. Vajon ez miként működtethető, korszerűsítve, a Pilinszky alakította térben?
2006-01-01Az emberről: Pilinszky-versek megvilágításábanAz emberi gondolkodás...differenciák tagolásában észlel...Az egyes létezőket nem önmagukban, hanem a többitől való eltérésük segítségével ragadjuk meg. Istenről úgy beszélünk, hogy megmondjuk miben különbözik az embertől és viszont.
2005-12-01Az alázat etikája és esztétikájaPilinszky János: In memoriam F.M.Dosztojevszkij
2005-06-01Kettő MiféleVerseit mondja Pilinszky János és Weöres Sándor. Kukorelly Endre benyomásai a két CD-ről.
2004-05-01Egy Pilinszky-kötet elemző bemutatásaVégkifejlet
2004-03-01"Isten időről-időre átvérzi a történelem szövetét"Pilinszky János : Összes versei. Szög és olaj
2004-03-01Pilinszky János: KérdésSzöveggenetikai elemzés. "A kézirat a szöveggenetika fellépésével vált önálló kutatási tárggyá: intellektuális és esztétikai tárgyként, a mű momentumaként és az írás folyamatát tükröző dokumentumként."
2004-01-01A megváltozott lét hermeneutikájaPilinszky János: Címerem
2003-09-01A hazatérés esélyei. Pilinszky és Kafka tékozlóiról.Bűn és bűntudat; a tékozló fiú parabolája Pilinszkynél és Kafkánál. Apokrif / Pilinszky János Az átváltozás; Az ítélet / Franz Kafka
2003-06-01Kidolgozott esszékérdések Pilinszky János: NégysorosÉrettségi-felvételi előkészítő.
2003-06-01A néven szólítás ünnepeBibliai témák és motívumok
2003-05-01Pilinszky János és Nagy László. Témavázlat.Érettségi-felvételi előkészítő. Vázlat.
2003-02-01Jellé vált sorsok Dosztojevszkij és Pilinszky műveibenÉrettségi-felvételi előkészítő. Tanulmány.
2002-09-01Bibliai motívumok a klasszikus magyar lírábanAz idő és hírnév / Zrínyi Miklós (teremtéstört) 47. Hajnali részegség / Kosztolányi Dezső 47. A vén cigány / Vörösmarty Mihály (Genezis, vízözön) 47-8. A XIX. század költői / Petőfi Sándor(Exodus, zsidó honfogl) 48. A Sion-hegy alatt / Ady Endre (Exodus, Mózes - Isten)48-9. Apokrif / Pilinszky Jónos (Lukács, tékozló fiú) 49. Lázár / Nemes Nagy Ágnes (János, Lázár feltám.) 50.
2002-09-01Jóbon innen és túl: Pilinszky Camus-olvasatárólCamus hatása Pilinszkyre.
2002-05-01A tékozló remény- Pilinszky Apokrifja a Camus-i apokalipszisfényében. Apokrif / Pilinszky János; A pestis / Albert Camus
2002-04-01Ama kései II.Németh László és Pilinszky barátságáról
2002-03-01Ama kései I.Németh László és Pilinszky János barátságáról
2002-03-01A tárgyias-intellektuális stílus...Pilinszky Apokrif c.költéményében.
2002-03-01Elemzők, beleérzők, szónokokÓda / József Attila; Bartók / Illyés Gyula; Apokrif / Pilinszky János
2001-12-01A tékozló fiú a nagyvárosbanGondolatok a tékozló fiú-motívumról Rilke és Pilinszky műveiben.
2001-03-01Senkiföldjén. Pilinszky Jánosról
2000-11-01Egy versolvasás dinamizmusaPilinszky János: Introitusz
2000-04-01A visszavonhatatlan pusztulás víziójaPilinszky J.:Utószó
2000-01-01Visszájáról a teljesség. Pilinszky: a remény eretnekeAdalékok az Apokrif elemzéséhez
1999-09-01"Örökmozgó". Pilinszky János eszkatologikus létszemléleténekalapmetaforájáról.
1999-04-01A Kidron patakon túlPilinszky János: Négysoros
1998-12-01Az átváltozott PiétaOlajfák kertje, Piéta / Rainer Maria Rilke Piéta, fehér piéta / Pilinszky János
1998-12-01Kettős oltárképPilinszky János : Zűrzavar; Valaki című verseinek elemzése
1997-04-01Pilinszky prózábanPilinszky egységes látásmódjának megnyilvánulásai (versben) és prózában.
1997-02-01"Kimeredek a földből" Pilinszky lírájáról.Az elemi tér-idő kontinuum P. lírájában.
1996-11-01"Zárás és..."Zárás és nyitás az utolsó fejezetre?"Korszakváltás Pilinszky költészetében a hatvanas -hetvenes évek fordulóján.
1996-09-01A költő mint...Pilinszky legkorábbi lágerverseinek egyike a Francia fogoly. Tartalmával, elemzésével, kelet- kezési körülményeivel foglalkozik a tanulmány.
1996-08-01A komplex...A komplex költői képek Pilinszky Jánosköltészetében.
1996-06-01Az eszkatológikus szemlélet uralmáról és az apokaliptikusság visszavonásáról Pilinszky János lírájában"Az eszkatológikus szemlélet és az apokaliptikus hangoltság feszültsége a legnyilvánvalóbban e költészet korai időszakának legjelentősebb versében, az Apokrifben mutatkozik meg, amelyet megelőz a János Jelenéseinek egyik bekezdésére kimondottan is hivatkozó, illetve azt széljegyzetként kommentáló Jelenések VIII."
1996-06-01A jelzői minősítés jellemzői Pilinszky János költészetében"Amikor dolgozatomban magam is foglalkozom Pilinszky jelzőhasználatával, nem gondolom, hogy ez kiemelt jegy lenne költészetének nyelvi szervezettségét, felépítését illetően, ám mindenképpen beletartozik a meghatározó jegyek sorába, - úgy a jelzők mennyiségi jelenléte, mint a jelzős szerkezeteknek a szókép szerepét betöltő viselkedése alapján. "
1996-04-01A csend poétikája...Pilinszky János költészetében
1996-01-01Adatok a...Adatok a Pilinszky filológiához.
1995-10-01Kép és látomás ...
1994-10-01A "mozdulatlan" dinamikájaPilinszky János esztétikájához. Állókép (mozdulatlanság) dinamikája Pilinszkynél
1994-05-01P. J. három diákkori verse
1994-05-01Legenda Pilinszky Jánosról
1993-11-01"Egyedül Istennek írunk"Adalékok egy Pilinszky-vers értelmezéséhez: Ama kései
1993-08-01KudarcaimbólPilinszky János: Harmadnapon, Ravensbrücki passió
1993-04-01Jegyzetek Pilinszky János két versérőlPilinszky János: Halak a hálóban; Intelem
1992-12-01Költészet és metafizikaPilinszky Jánosról
1992-07-01Tárgyak, lények, káprázatokPilinszky János: Impromptu
1992-02-01Hasonlattípusok Pilinszky János költészetében (4)A hasonlattípusok jelentéstani értelmezése (4.)
1992-01-01Hasonlattípusok Pilinszky János költészetében (3)A hasonlattípusok jelentéstani értelmezése (3.)
1991-12-01Hasonlattípusok Pilinszky János költészetében (2.)A hasonlattípusok jelentéstani értelmezése (2.)
1991-12-01Infinitivus és immigrációÁtfogó tanulmány a XX. sz-i magyar líra egyik fontos költői eszközéről az infinitivusról Ady Endrétől Nagy Gáspárig. Megemlített, idézett versek : Az ágyam hívogat; Tiltakozni és akarni; Sírni, sírni, sírni / Ady Endre; Gyászköntös / Juhász Gyula Harsány kiáltások tavaszi reggel / Kosztolányi Dezső; Ülni, állni ölni, halni; Ének magamhoz / József Attila; Infinitivus / Pilinszky János; Kormányeltörésben / Domonkos István; Infinitivusok lányom olvasókönyvéből; Öröknyár elmúltam 9 éves; Hétparancsolat / Nagy Gáspár.
1991-11-01Pilinszky János emlékének (1921-1981)Pilinszky Jánosról
1991-11-01Hasonlattípusok Pilinszky János költészetében (1.)A hasonlattípusok jelentéstani értelmezése (1.)
1991-01-01Hit és hitetlenség Pilinszky János költészetébenPilinszky János költészete és a hit
1990-10-01Személyes, személytelenPilinszky János: A szerelem sivataga
1990-10-01Er oder Sie?Egy Pilinszky-vers német fordításának háttértörténete. Pilinszky János: Ravensbrücki passió
1990-09-01A bal lator keresztjeAdalék egy Pilinszky-értelmezéshez
1989-05-01PilinszkyPilinszky János költészetéről
1988-12-01Pilinszky János két versePilinszky János: A szerelem sivataga, Négysoros
1988-05-01Pilinszky János: Kalandozás a tükörbenPilinszky művéről
1986-02-01"Én nem különbözni akartam"Pilinszky kapcsolatai a háború utáni években
1986-01-01Pilinszky János 3,4,5.rPilinszky János. Pályakép. 1972- /első két rész hiányzik/
1985-10-01Miért szép?Pilinszky János Tilos csillagom és József Attila Reménytelenül c. verseinek elemzése
1985-04-01Miért szép?Weöres Sándor: Részlet a "Rongyszőnyeg" ciklusból, Pilinszky János: Tilos csillagom c. verse
1984-03-01A vers és a címSzabálytalan gondolatok Pilinszky János költészetéről
1983-11-01Pilinszky János: Szög és olajPilinszky János posztumusz kötetéről
1983-02-01A költői eszköztár módosulásai Pilinszky János költészetébenPilinszky János költészetéről
1981-05-01Irodalom a gyorsuló időbenPilinszky János költészete. Béládi Miklós, Bodnár György, Keresztury Dezső, Lengyel Balázs, Szabolcsi Miklós beszélgetése
1981-04-01Versről versrePilinszky László: Apokrif
1980-05-01Hazafelé a MindenségbePilinszky János költészetéről
1980-04-01Egy-egy vers "ma"Pilinszky János: Senkiföldjén
1964-05-01Pilinszky János: Rekviemelemzés
1961-07-01Megjegyzések Pilinszky János RekviemjérőlRekviem / Pilinszky János
"Élni először itt e világban"Infinitivus és immigráció. Motívumok és költői magatartásformák a XX.sz-i magyar irodalomból.
Pilinszky János: Apokrifelemzés
Pilinszky János: Harbach, 1944..13-14 éves diákoknak.
A szerelem sivatagaPilinszky János verséről
Pilinszky János: Négysoroselemzés
Pilinszky János: Francia fogolyverselemzés
Pilinszky János (1921-1981)Harmadnapon /kötet és mű, 1959/
Pilinszky János: Ama késeiElemzés 13-14 éves diákoknak
Pilinszky János: József Attila; Újra József Attilaműelemzés
Rendhagyó verselemzésPilinszky János: Egy szenvedély margójára
Vasgolyó avagy a mozdulatlan regényPilinszky regényterve az \"Önéletrajzaim\", töredékei: Ónix Petra; Ónix Lenke; Ónix Beáta; Hármasoltár.
Pilinszky János: Örökkön-örökkéelemzés
A meghatározás agóniájaPilinszky János: Költemény
Költői pálya a szent és a profán metszésvonalánPilinszky Jánosról
A hit hitele (Szerepvers?)Pilinszky János: Egy arckép alá
Az áldozat eleme..
A teremtett Isten csendjePilinszky Apokrifja és apokrifjai
Merre, hogyan?
Különbéke és különítélet
"Zárás és nyitás az.."Pilinszky János
Pilinszky és Dosztojevszkij
Pilinszky János Ady-képe-
Én: Kadetje valami másnak
Pilinszky és S.Weil
P.J. költészete a hatvanas-..Pilinszky János költészetéről
A meghasadt tér..
Mondat- és gondolat..
Semmit se látniLátnak s láttatnak-e Pilinszky látomásai?
Pilinszky János: Ama késeiverselemzés
Pilinszky János: Öszi cirkuszÖszi cirkusz / Pilinszki János Versek és elemzések az általános iskola 3.osztálya számára.
Költészet és metafizikaPilinszky János életrajza, költészete. Metaforavilága,szimbólumkincse. Címerem Ravensbrücki passió Apokrif stb.
PilinszkyPilinszky János.
Pilinszky János: ApokrifApokrif / Pilinszky János
Pilinszky János: Halak a hálóbanelemzésvázlatok!
Pilinszky János: Mire megjösszelemzésvázlatok!
Pilinszky János: Kapcsolatelemzésvázlatok!
Pilinszky János: Apokrifelemzésvázlatok!
Pilinszky János: Francia fogolyelemzésvázlatok!
Adalékok Pilinszky poétikájáhozPilinszky János: Szög és olaj /publicisztika/
A látvány és a szavakHarmadnapon / Pilinszky János verseskötetéről!!
Pilinszkyt olvasva-innenA mélypont ünnepélye / Pilinszky János kötetéről.
Pilinszky János : Harbach 1944elemzés
Egy adósság törlesztése. Pilinszky János mesevilága.Öszi cirkusz/vers!/, A naphajú királylány, A madár és a leány, Aranymadár, Ének a kőszívű királyról, A nap születése, Kalandozás a tükörben /verses mesék/
Szem, csillag, éjszaka (Pilinszky János: Senkiföldjén)Versértelmezések a későmodernség magyar lírája köréből.
Pilinszky JánosPilinszkyről, köteteiről, verseiről megjelent tanulmányok.
Elég: Jegyzetek egy Pilinszky-vershez
Halak a hálóban / Pilinszky János
Francia fogoly / Pilinszky János
Költemény: Tan. egy Pilinszky-vers születésének történetéről
Jegyzetek Pilinszky János néhány "rövid" költeményéhezIntroitusz, Egy szép napon és a Költemény c. verseinek elemzése.
Viszontlátás / Pilinszky Jánosbujkáló" vers, csak az 1996-ban megjelent Pilinszky Összesben jelent meg.
Életrajzi vázlat (Pilinszky János)
Pilinszky János: Apokrif; Négysoros; HarmadnaponElemzésvázlatok!
Pilinszky János: A nap születése
A hiány költője (Pilinszky János)
A hiány költője (Pilinszky János)
Egy közérzet alapelemei (Kiegészítések a Pilinszky-képhez)
Pilinszky János: Apokrifverselemzés
Pilinszky János: Senkiföldjénverselemzés
Pilinszky Jáos: Harbach 1944
Pilinszky János: Ravensbrücki passió
Pilinszky János: Apokrif
Pilinszky János: Senkiföldjén
Pilinszky János: Apokrifelemzés
Pilinszky János: Senkiföldjénelemzés
Pilinszky János: Négysoroselemzés
Pilinszky János (1921-1981) betegségeiMagyar költő-géniuszok testi és lelki betegségei. Családtörténet, alkata, életmódja, testi-lelk betegségei, halála.
A véges létező világba vetettségének verse (Apokrif,...Egy arckép alá (82-92), Apokrif (93-118), Négysoros (119-128)
Vallomások az egyén és a közösség viszonyáról az új......magyar lírában. Pilinszky János.
Az Apokalipszis közelében: Egy ősi műfaj mai rokonaPilinszky János: Apokrif
Költő a háborúról-Pilinszky János: Harbach 1944Pilinszky János: Harbach 1944 c. verséről
A Kidron patakon túl. Pilinszky János: Négysoros
A XX. századi költői stílusról.A két világháború közti magyar költői stílus és az izmusok Az avantgarde stiláris nyomai József Attila költészetében A nyelv (és benne a mondat) "felbomlása" az újabb költői stílusban A tárgyias-intellektuális stílus Pilinszky Apokrif c. költeményében
Pilinszky "Apokrif" c. költeménye első sorának nyelvi-nyelv-tani és stilisztikai elemzése
Bevezetés az égi publicisztikábaPilinszky János: Szög és olaj
Pilinszky János: Apokrifverselemzés
Pilinszky János: HarmadnaponRészletek P.J. műveiről írt lektori jelentésekből.
Trapéz és korlátR.Gy. esszéje Pilinszky verseskötetéről (1946)
Kép, szöveg és személytelenítés a transzcendens...kommunikáció leépülésének lírájában 1959: Pilinszky János: Harmadnapon c. kötete
Pilinszky János: Apokrifverselemzés, vázlat
Pilinszky János: Halak a hálóbanverselemzés, vázlat
Pilinszky János. Harbach 1944verselemzés, vázlat
Pilinszky János: Harmadnaponverselemzés, vázlat
Pilinszky János: Jelenések VII. 7.verselemzés, vázlat
Pilinszky János: Négysorosverselemzés, vázlat
Pilinszky János: Ravensbürcki passióverselemzés, vázlat
"A jövőről nem sokat tudok"Pilinszky János a "végkifejlet"-ről. A legközelebbi vég; Két vers az örök életről (Introitusz; Mielőtt)
Pilinszky Jánospályakép, (1921 - 1981)
A holokauszt tanúsága Pilinszky János..."evangéliumi esztétikájában"
Részletek a Harmadnapon fogadtatásábólPilinszky János Harmadnapon c. kötetéről.
Gyerekek és katonákPilinszky János, a drámaíró
Szent és világfiPilinszky János munkásságáról
A vallásosság szerepe irodalmi művek befogadásábanKét Örkény-novella (Trilla, In memoriam Dr K.H.G.) két József Attila- (Medáliák, Bukj föl az árból) és egy Pilinszky-költemény (Mielőtt) befogadásvizsgálata , művészet és vallás viszonya.
Pilinszky - Kertész: AuschwitzPilinszky János: Apokrif c. verse kapcsán párhuzamok és ellentétek Pilinszky és Kertész Imre Auschwitz-felfogásában.
A nyelvben megragadható világ kalandjaPilinszky János: Apokrif - Ottlik Géza: Iskola a határon
Hány soros egy négysoros?Pilinszky János Hideg szél című verséről