József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

310 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2019-05-01A természeti kép hallgatásaPetőfi Sándor A Tisza című versének olvasata a hallgatás mint poétikai alakzat tükrébenmegtekintés
2019-04-01A Zrínyi-kultusz hatása Petőfi Sándor írásaibanEsszé Petőfi költészetérőlmegtekintés
2018-02-01Petőfi és a naivitás visszanyerésének ábrándjaEsszé Petőfi és a népköltészet viszonyárólmegtekintés
2018-01-01Petőfi Sándoremlékkönyvi bejegyzései tükrébenmegtekintés
2018-01-00Talpra, magyar!Petőfi Sándor: Nemzeti dal című költeményének történelmi háttere, keletkezésének története és rövid elemzésemegtekintés
2017-01-01A lángoló oszlopPetőfi Sándormegtekintés
2016-03-01"...hány helyen nincsen Petőfi?"Amit a Petőfi-legendák hátteréről tudni lehetmegtekintés
2015-04-01Bujdosó magyarok, bujdosó mondatokA bujdosó-motívum a magyar irodalombanmegtekintés
2015-03-01A vers napjaPetőfi Sándor: Nemzeti dal című költeményének történelmi háttere, keletkezésének története és rövid elemzése.megtekintés
2013-10-01Szegénységfogalom néhány 19. századi útinaplóbanSzegénységfogalom néhány 19. századi útinaplóban (Petőfi Sándor, Erdélyi János, Wesselényi Polixéna, Wesselényi Miklós)megtekintés
2013-06-01Petőfi szerepei: dilemma vagy metamorfózis?Romantika. hagyomány és deformáció. Petőfi: népies és személyes dalköltészet; népköltészet-műköltészet, természet- és (mesterséges) műköltészet (Naturpoesie-Kunspoésie).megtekintés
2013-04-01A János vitéz mint hypertextusAdalékok Petőfi pályakezdésének értelmezéséhezmegtekintés
2013-02-01A szerelem országaPetőfi Sándor költészetérőlmegtekintés
2011-09-01"Az apostol" sorsaPetőfi művének recepciótörténete...megtekintés
2011-06-01"De mit az élet nekünk?"Egy kétséges Petőfi-versről egy kétséges Mikszáth-cikk kapcsán. (Ujév Napján 1849 / Újesztendő napján)megtekintés
2010-12-01Petőfi Sándor: A puszta, télenesszé a versrőlmegtekintés
2010-06-01Petőfi apa-verseiesszé a versrőlmegtekintés
2010-03-01Reményik Sándor és a Petőfi-kultuszReményik Sándor: Petőfihez (1922.július 30.), Petőfi Sándor (1922 október), A sírtól a bölcsőig (1927 június), Petrovics ítél (1935.április 4.) című versei. megtekintés
2010-02-01"Ha elfelejtkezik is rólam halálom"Vázlat Petőfi Sándor János vitéz-éről.megtekintés
2010-01-01A modern PetőfiPetőfi Sándor verse: Hegyen űlökmegtekintés
2010-01-01"Lobogónk Petőfi?"Megjegyzések a magyar szocreál népiség-felfogásának eszmetörténeti kontextusához. Népiség - politikai ideológiává tett népiesség.megtekintés
2009-08-01Illyés Gyula Petőfi-könyvePetőfi-kultusz. "...Illyés Petőfi-könyve tulajdonképpen nem más mint Illyés hetvennyolcadik magyar népmeséje"megtekintés
2009-06-01Elbeszélés és élettörténet Petőfi Sándor...János vitéz c. művébenmegtekintés
2009-04-01A forradalmi költőtriászA Petőfi - Ady - József Attila - kánon az ötvenes-hatvanas évekbenmegtekintés
2008-04-01Ismétléses alakzatok Petőfi műveibenÚti levelek (1847) és a környékén született tájleíró versek ismétléses alakzatai. A csárda romjai (1845); A Tisza (1847); Kis-Kunság (1848)megtekintés
2008-01-01Petőfi Sándor: A puszta, télenverselemzésmegtekintés
2007-12-01Babits Mihály Petőfi-képe és a mai Petőfi-kutatás néhány problémájaBabits Mihály, Petőfi Sándormegtekintés
2007-11-01Literatúra és natúraA természeti szépség kultusza a világirodalomban.Költők, írók. Festészet és irodalom.megtekintés
2007-05-01Ismeri-e a "jó" és a "rossz" világát a János vitéz c. műből?Petőfi János vitéz-ének 21. fej. (Sötétség országa ) és a 25-27. fejezet (Tündérország) összehasonlítása.megtekintés
2007-02-01Heine és PetőfiRomantika korszakamegtekintés
2007-02-01Petőfi Sándor ballada-korszaka1847 (?) balladaszerű költeményekmegtekintés
2005-06-01"Te nem magadnak, Te másoknak születtél!"Petőfi Sándor: Az apostolmegtekintés
2005-01-01A népiesség és fonákjaEpizódok a magyar verses epika történetéből.Eposz-paródia, komikus eposz. (Az elveszett alkotmány, A helység kalapácsa, Bolond Istók)megtekintés
2004-03-01Két hazatérésWeöres Sándor: Hazatérés és Petőfi Sándor: Egy estém otthonmegtekintés
2003-04-01"...ikerszülöttek, egymás kiegészítői..." Petőfi és Arany...kettős kultusza és kettős kanonizációja.megtekintés
2003-03-01Mit ér a valóság a költészetben?Petőfi Sándor: Csatadal, Csatában c. verseirőlmegtekintés
2003-01-01Egy közismert Petőfi-vers meglepő részlete (Füstbement terv)megtekintés
2002-12-01Petőfi-motívumok születésetanulmány (érettségi előkészítő)megtekintés
2002-12-01Petőfi Sándor (1823-1849) Témavázlat.ld."Érettségi felvételi előkészítő" Vázlat.megtekintés
2002-09-01Bibliai motívumok a klasszikus magyar lírábanAz idő és hírnév / Zrínyi Miklós (teremtéstört) 47. Hajnali részegség / Kosztolányi Dezső 47. A vén cigány / Vörösmarty Mihály (Genezis, vízözön) 47-8. A XIX. század költői / Petőfi Sándor(Exodus, zsidó honfogl) 48. A Sion-hegy alatt / Ady Endre (Exodus, Mózes - Isten)48-9. Apokrif / Pilinszky Jónos (Lukács, tékozló fiú) 49. Lázár / Nemes Nagy Ágnes (János, Lázár feltám.) 50.megtekintés
2001-04-01Az örök Petőfi : Szubjektív elmefuttatás a költő hazai és ....nemzetközi jelentőségéről.(Részletek)megtekintés
2001-04-01"Petőfi csillaga"Petőfi Sándor: A négyökrös szekér mint a kultusz tárgyamegtekintés
2001-03-01Versenyben égtek húrjaik? Még egyszer Petőfi és Arany barát-..ságáról.megtekintés
2000-05-01Mikor keletkezett a János vitéz?Petőfi Sándor János vitézének keletkezéstörténetemegtekintés
2000-03-01Tükörben türöződő tükörItt állok a róna közepén / Petőfi Sándor Felhők ciklusmegtekintés
1999-09-01Ötletek Kassák és a verse epikai hagyomány kérdéséhezA ló meghal a madarak kirepülnek és a János vitéz.megtekintés
1999-07-01A romantikus PetőfiPetőfi Sándorrólmegtekintés
1999-07-01A Petőfi-versek és zenei kapcsolataik. "Más hazában híven őrzik / Mindazt, ami nemzeti."Petőfi Sándor verseirőlmegtekintés
1999-07-01Szó és tettMiczkiewicz és Petőfi: egy romantikus eszme két változatamegtekintés
1999-03-01Szerkezet és jelentés a János vitéz-benPetőfi Sándormegtekintés
1999-01-01A szelíd farkas és a bárányos rókaPetőfi esete Vörösmartyval meg a babérral Vörösmartyhoz / Petőfi Sándormegtekintés
1998-11-01Petőfi és az irodalmi gépezetPetőfi munkásságáról, írói pályafutásárólmegtekintés
1998-03-01Az apostol körülPetőfi Sándor: Az apostolmegtekintés
1998-03-01A szabadelvű Petőfimegtekintés
1998-03-01"Az apostol"-ról maAz apostol / Petőfi Sándormegtekintés
1998-03-01Petőfi "talpraesett" szatírájárólPetőfi Sándor: Készülj, hazám!megtekintés
1998-02-01Milyen kép alakult ki az általános iskolások tudatában Petőfiről a tankönyvek és az irodalomtanítás nyomán?Petőfi Sándorrólmegtekintés
1998-01-01Az érzés szépPetőfi-emlékszám.megtekintés
1997-03-01"Olvastam, költőtárs, olvastam művedet"Arany János és Petőfi Sándor barátságárólmegtekintés
1996-11-01Petőfi Sándor: Lehel (1842)"Amit bámulunk nála, az a vadonatúj, sajátságos ecsetkezelés, egyedülálló hazafias verseink között a tizenkilencéves pályakezdő portréja, amely többet és valahogy mást és másképpen árul el arról, aminek ő éppúgy nem volt, nem lehetett tanúja, mint olvasója: milyen volt és milyen keveset változott napjainkig a magyar. "megtekintés
1996-03-01A költői magatartás változataiPetőfi Sándor 1848-as verseihezmegtekintés
1996-03-01Petőfi Sándor téltemetéseA tél halála / Petőfi Sándormegtekintés
1996-03-01Petőfi Sándor : Reszket a bokor, mert...óravázlatmegtekintés
1996-03-01Petőfi Sándor összevonja a szemöldökét, avagy nem könnyen születik meg egy Nemzeti dalA Nemzeti dal keletkezésérőlmegtekintés
1996-01-01Petőfi Sándor "zenei" önarcképeRózsavölgyi haláláramegtekintés
1995-03-01Miért szép?Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemetmegtekintés
1994-12-01Petőfi-mozaikPetőfi Sándorrólmegtekintés
1994-01-01Petőfi két versérőlVáltozás, Az embermegtekintés
1993-04-01A "szirénasíphangú dal"Petőfi Sándor: Kemény szél fújmegtekintés
1993-03-01Az ellentét kifejezőeszközei Petőfi Sándor Csalogányok és pacsirták című versébenPetőfi Sándor: Csalogányok és pacsirtákmegtekintés
1993-01-01Petőfi Sándor: Minek nevezzelek?elemzésmegtekintés
1992-04-01Mi a költő?A költői szerep értelmezése Petőfinél.megtekintés
1990-03-01A Szerelem gyöngyei BertánakPetőfi Sándorrólmegtekintés
1988-04-01Petőfi Sándor: Befordultam a konyhára...elemzésmegtekintés
1988-03-01Táj és nép néhány Petőfi-versbenAz említett leíró költemények: Az Alföld, A csárda romjai, Kutyakaparó, A téli esték, A puszta télen, Kis-Kunságmegtekintés
1987-02-01"Példádon okúljanak a késő unokák"Petőfi Sándor "A helység kalapácsa" mint paródiamegtekintés
1984-03-01Petőfi Sándor: Elpusztuló kert ott a vár alatt...elemzés -megtekintés
1984-03-01Petőfi metaforáirólA metafora mint versesztétikai kategóriamegtekintés
1982-02-01A világgyűlölettől a forradalmiságigPetőfi Sándor Felhők-korszakának értelmezéséhezmegtekintés
1977-12-01Illyés Gyula Petőfi-képérőlPetőfi Sándorrólmegtekintés
1977-02-01A puszta télenPetőfi Sándor A puszta télen c. versének elemzésemegtekintés
1977-01-01Fény és árny szimbolikája Az Apostol-banPetőfi Sándor: Az apostolmegtekintés
1975-01-01Vita a Tigris és hiéna körülPetőfi Sándor: Tigris és hiénamegtekintés
1975-01-01A sajtó - Petőfi korábanA költő műveltségének forrásaihozmegtekintés
1973-08-01Homér és OssziánJegyzet Petőfi Sándor versérőlmegtekintés
1973-01-01Petőfi Sándor: A négyökrös szekérverselemzésmegtekintés
1973-01-01Petőfi Sándor: Válasz, kedvesem leveléreelemzésmegtekintés
1969-06-01Petőfi Sándor: Zöld Marcielemzés, Zöld Marcimegtekintés
1959-12-01Petőfi Sándor: A helység kalapácsaA helység kalapácsa / Petőfi Sándormegtekintés
1953-01-01Megjegyzések Petőfi "Felhők" ciklusáhozPetőfi Sándor: Felhőkmegtekintés
"Sors, nyiss nekem tért..."Petőfi Sándormegtekintés
A János vitéz egyetemes mesemotívumairólPetőfi Sándor: János vitézmegtekintés
Eposz és komikus eposz 3.Petőfi Sándor: A helység kalapácsamegtekintés
Petőfi Sándor: Vasútonverselemzésmegtekintés
Petőfi Sándor: Dicsőséges nagyurak...verselemzésmegtekintés
Petőfi Sándor: Nemzeti dalverselemzésmegtekintés
Petőfi Sándor: Szeptember végénElemzések 13-14 éves diákoknak.megtekintés
Petőfi Sándor: A puszta télenverselemzésmegtekintés
Petőfi Sándor: Beszél a fákkal a bús őszi szélverselemzésmegtekintés
Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemetverselemzésmegtekintés
Petőfi Sándor: A négyökrös szekérverselemzésmegtekintés
Petőfi Sándor /1823-1849/Érettségire, felvételire készülőknek segédlet. Júlia- szerelem. Házassága.(Beszél a fákkal a bús őszi szél /1847/ Szeptember végén /1847/, Minek nevezzelek? /1848/.) Magánélet és közösségi harc egysége. Politikai költészete a forra- dalomban. A forradalmár költő. (Nemzeti dal /1848.márc.13./, A szabadsághoz /1848/, Respublika /1848.aug./, Az apostol 1848.jún- júl./) Szilveszter alakja, Összeütközések a feudális társ.-mal. Szerkezet, versforma, stílusmegtekintés
A barátságPetőfi és Aranymegtekintés
A népdal, a romantika és a biedermeierPetőfi szerelmi költészete a kezdetektől a Júlia-versekig.megtekintés
A naiv ...megtekintés
Hozzászólás egy...megtekintés
Petőfi forradalmi..megtekintés
"...és piros zászlókkal"Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemetmegtekintés
Petőfi Sándor: Világosságot!verselemzésmegtekintés
Petőfi Alföld, Kárpátok, PestPetőfi Sándor, tájköltészetmegtekintés
Petőfi Sándor: Nemzeti dalverselemzésmegtekintés
Petőfi-mozaikmegtekintés
Petőfi Sándor: Füstbement tervFüstbement terv / Petőfi Sándor Versek és elemzések az általános iskolák 3.osztálya számára.megtekintés
Petőfi Sándor: A Tiszamegtekintés
Petőfi Sándor: Nemzeti dalmegtekintés
Petőfi Sándor: CsatadalCsatadal / Petőfi Sándormegtekintés
Petőfi Sándor: Beszél a fákkal a bús őszi szélBeszél a fákkal a bús őszi szél / Petőfi Sándormegtekintés
Levél Várady AntalhozPetőfi Sándor verséről megtekintés
Petőfi Sándor: A csaplárné a betyárt szeretteelemzésvázlatok!megtekintés
Petőfi Sándor: A természet vadvirágaElemzésvázlatok!megtekintés
Petőfi Sándor: Beszél a fákkal a bús őszi szélelemzésvázlatok!megtekintés
Petőfi Sándor: Szörnyű időelemzésvázlatok!megtekintés
Petőfi Sándor: A XIX.század költőielemzésvázlatok!megtekintés
Petőfi Sándor: Az ítéletelemzésvázlatok!megtekintés
Petőfi Sándor: A hegyek köztelemzésvázlatok!megtekintés
Petőfi Sándor: Itt állok a rónaközépenelemzésvázlatok! OTKmegtekintés
Petőfi Sándor: Kiskunságelemzésvázlatok!megtekintés
Petőfi Sándor: Temetésre szól az énekelemzésvázlatok!megtekintés
Petőfi és DumasTanulmányok a felvilágosodás és a reformkor irodalmából.megtekintés
Az emberiség mérlegénA magyar politikusokhoz / Petőfi Sándor verselemzésmegtekintés
Petőfi Sándor: A puszta télenmegtekintés
Petőfi Sándor: Ha életébenmegtekintés
Petőfi Sándor: Nemzeti dalmegtekintés
Petőfi-dalok nyomában. Lírai önarckép és ars poetica.A természet vadvirága, Dalaim / Petőfi Sándormegtekintés
Petőfi-dalok nyomában. Bordalok: A borozó, Disznótorban.elemzésmegtekintés
Petőfi-dalok nyomában. Népdalok. Befordultam..,Fa leszek, hamegtekintés
Petőfi-dalok nyomában.Népdal, helyzetdal, alakrajz, életkép.megtekintés
Miért szép ?Petőfi :Szeptember végén + Húsz év múlva + A Tisza partjánmegtekintés
A kompozíció szerepe a versértelmezésbenTóth Árpád : Körúti hajnal 64-71. feladatok: Petőfi Sándor : Az erdélyi hadsereg 71-73. Radnóti Miklós : Razglednicák 73-75.megtekintés
Az első igazi magyar gyermekvers. Petőfi S.: Arany Lacinakmegtekintés
Petőfi SándorPetőfi Sándorrólmegtekintés
Petőfi Sándor: A puszta, télenmegtekintés
Petőfi Sándor: Minek nevezzelek?megtekintés
Petőfi Sándor Itt benn vagyok a férfikor nyarában...c. versé30 kidolgozott magyar irodalom írásbeli érettségi tétel.megtekintés
Petőfi Sándor..az irodalomban : középiskolásoknak, érettségizőknek, felvételi- zőknek.megtekintés
A retorikus szerkezetPetőfi Sándor: Nemzeti dalmegtekintés
Petőfi Sándor: Füstbe ment tervverselemzésmegtekintés
Petőfi Sándor: Halhatatlan a lélekverselemzésmegtekintés
Petőfi Sándor: Levél Arany Jánoshozverselemzésmegtekintés
Petőfi Sándor: Tarka életverselemzésmegtekintés
Petőfi Sándor: Beszél a fákkal a bús őszi szélverselemzésmegtekintés
Petőfi Sándor: Nemzeti dalverselemzésmegtekintés
Petőfi Sándor: Föltámadott a tengerverselemzésmegtekintés
Petőfi Sándor: A hegyek köztverselemzésmegtekintés
Petőfi Sándor: Európa csendes, újra csendesverselemzésmegtekintés
Az irodalmi paródiaKlasszikus paródiák : Petőfi Sándor : A helység kalapácsa; Jonathan Swift : Gulliver utazásai; Parodisztikus elemek a világirodalomban : J.W.Goethe : Faust (1831) A.Sz.Puskin : Anyegin (1823-1830) A századvég és a 20.sz.eleje : paródiává válik az egész világ Karinthy Frigyes : gy írtok ti (1912)megtekintés
Petőfi Sándor: Az Alföldverselemzésmegtekintés
Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemetelemzésmegtekintés
Petőfi Sándor: A XIX. század költőielemzésmegtekintés
Petőfi Sándor: Szeptember végénelemzésmegtekintés
Petőfi Sándor: Minek nevezzelek...?elemzésmegtekintés
Petőfi Sándor: Nemzeti dalelemzésmegtekintés
Petőfi Sándor: Föltámadott a tengerelemzésmegtekintés
Petőfi Sándor: A Tiszaverselemzésmegtekintés
Petőfi Sándor: Beszél a fákkal a bús őszi szélverselemzésmegtekintés
Petőfi Sándor: Képzetemverselemzésmegtekintés
Petőfi Sándor: Levél Arany Jánoshozverselemzésmegtekintés
Az egyszerű és a művészi Petőfi és Nagy László egy-egy versébenFa leszek, ha... / Petőfi Sándor és Én is drága, te is drága / Nagy Lászlómegtekintés
Falu végén kurta kocsma / Petőfi SándorMegemlített versek : Egy estéám otthon; István öcsémhez; Füstbement terv; Pató Pál úr; Temetésre szól az ének...; Ez a világ amilyen nagy...megtekintés
A puszta télen / Petőfi Sándormegtekintés
Hideg, hideg van ott kinn / Petőfi Sándormegtekintés
Halálvágy / Petőfi Sándormegtekintés
Az álom...; EmlékezetPetőfi Sándormegtekintés
Egy gondolat bánt engemet / Petőfi SándorMegemlített vers: Szörnyű időmegtekintés
Az ítéletPetőfi Sándor Ítélet c. versérőlmegtekintés
A tél halála ; 1848 / Petőfi Sándormegtekintés
Világosságot! / Petőfi Sándormegtekintés
A XIX. század költői / Petőfi Sándormegtekintés
Véres napokról álmodom / Petőfi Sándormegtekintés
Anyám tyúkja / Petőfi Sándormegtekintés
Föltámadott a tenger; Nemzeti dal / Petőfi Sándormegtekintés
Respublika / Petőfi SándorMegemlített versek: A szabadsághoz; Az apostolmegtekintés
A természet vadvirága; Képzetem; Dalaim / Petőfi Sándormegtekintés
Sors, nyiss nekem tért...; Költő lenni vagy nem lenni;Az Alföld / Petőfi Sándormegtekintés
Itt van az ősz, itt van ujra...; Beszél a fákkal a bús őszimegtekintés
Minek nevezzelek? / Petőfi Sándormegtekintés
Pacsirtaszót hallok megint / Petőfi SándorMegemlített versek: Három madár; A gólyamegtekintés
"új epika" felé: a János vitéz-rőlmegtekintés
Petőfi Sándor: Füstbement tervmegtekintés
Petőfi Sándor: Beszél a fákkal a bús őszi szélelemzésmegtekintés
Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet...verselemzésmegtekintés
Az ódához emelt dal (Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt vanmegtekintés
Géniuszok találkozása (Petőfi és Arany barátsága)megtekintés
Petőfi Sándor: A Tiszaverselemzés (1988)megtekintés
Az ódához emelt dal (Petőfi Sándor: Itt van az ősz...)megtekintés
Az ódához emelt dal (Petőfi Sándor: Itt van az ősz...)megtekintés
Petőfi verseinek elemzése a budapesti iskola szellemébenPetőfi verseinek néhány pszichológiai aspektusa; anya-gyermek kapcsolat megjelenései: Az álmok Petőfi verseiben; Petőfi tájábrázolása(folyók, tavak, tengerek) A meleg, a tűz - a hideg, ajég szimbolika megjelenítése, Trauma, elaboráció, szublimálás; A halottszerető komplexum stb.megtekintés
Petőfi Sándor : Pacsirtaszót hallokelemzésmegtekintés
Petőfi Sándor : A kutyák dala; A farkasok dalaVersek gyerekszemmel. Bevezetés a versek világába.megtekintés
Petőfi Sándor : Szeptember végénVersek gyerekszemmel. Bevezetés a versek világába.megtekintés
Petőfi Sándor: Fekete kenyérmegtekintés
Petőfi Sándor: A virágnak megtiltani nem lehetmegtekintés
Petőfi Sándor: Fa leszek, hamegtekintés
Petőfi Sándor: A négyökrös szekérmegtekintés
Petőfi Sándor: Reszket a bokor, mertmegtekintés
Petőfi Sándor: Az alföldmegtekintés
Petőfi Sándor: A puszta télenmegtekintés
Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemetmegtekintés
Petőfi Sándor: Az ítéletmegtekintés
Petőfi Sándor: Beszél a fákkal a bús őszi szélmegtekintés
Petőfi Sándor: Szeretlek, kedvesemmegtekintés
Petőfi Sándor: Csatadalmegtekintés
Petőfi Sándor: Csatábanmegtekintés
Petőfi Sándor: A magyar nemesegyéb hasonló témájú versek pl. Pató Pál úr (189-192.o.)megtekintés
Petőfi Sándor: Kutyakaparómegtekintés
Petőfi Sándor: A kutyák dalamegtekintés
Petőfi Sándor: A farkasok dalamegtekintés
Petőfi Sándor: Palota és kunyhómegtekintés
Petőfi Sándor: A gólyamegtekintés
Petőfi Sándor: Európa csendes, újra csendesmegtekintés
Petőfi Sándor: Az alföldmegtekintés
Petőfi Sándor: A puszta télenmegtekintés
Petőfi Sándor: Nemzeti dalmegtekintés
Petőfi Sándor: Az apostol(Talentum műelemzések)megtekintés
Petőfi Sándor: Adorján Boldizsárhozelemzésmegtekintés
Petőfi Sándor: Elértem, amit ember érhet el...elemzésmegtekintés
Ikerbércek közöttBabits Mihály: Ösz és tavasz között Petőfi Sándor: Szülőföldemen összehasonlító elemzésmegtekintés
Petőfi Sándor: A XIX. század költőielemzésmegtekintés
Petőfi Sándor: István öcsémhezverselemzésmegtekintés
Petőfi Sándor: Minek nevezzelek?elemzésmegtekintés
Pándi Pál: Az emberiség mérlegén...Petőfi Sándor: Az emberiség mérlegénmegtekintés
Petőfi Sándor: Kiskunságelemzésmegtekintés
Petőfi Sándor: Kiskunságmegtekintés
A forradalom költői próféciájaPetőfi Sándor: Az ítéletmegtekintés
Petőfi Sándor: Csokonaielemzésmegtekintés
Petőfi: Végszó***-hozPetőfi Sándor Végszó***-hoz c. versérőlmegtekintés
Petőfi Sándor: A nép nevébenmegtekintés
Petőfi Sándor: A hegyek köztmegtekintés
Petőfi Sándor (1823-1849) betegségeiMagyar költő-géniuszok testi és lelki betegségei. Családtörténet, alkata, életmódja, testi-lelki betegségei, halála.megtekintés
Petőfi Sándor Minek nevezzelek? című versének bemutatásamegtekintés
A szerelem érzésének bemutatása Balassi Bálinttól......József Attiláig.megtekintés
Költői hitvallások a magyar irodalomban szabadon választottmegtekintés
Petőfi: A puszta télenverselemzés (1971)megtekintés
Egy irodalmi végállomásPetőfi Sándor: Temetőbenmegtekintés
Petőfi Sándor: Beszél a fákkal a bús őszi szélelemzésmegtekintés
Petőfi Sándor: A Tiszaelemzésmegtekintés
Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet...elemzésmegtekintés
Tükörben tükröződő tükör. Petőfi metaforahasználatáról.Itt állok a rónaközépen... / Petőfi Sándormegtekintés
Petőfi Napja.Séta egy motívum körül. A puszta télen és a nap.megtekintés
Petőfi: Mi kék az ég! Rövid stíluselemzésmegtekintés
Kiindulás a kompozícióbólA leíró szerkezet.Petőfi tájleíró lírája. Az Alföld, Kiskunság, A puszta, télen stb.megtekintés
"A forradalmat nem lehet lejegelni" (Petőfi Sándor: Nemzeti dal)BESZÉLGETÉS! Petri Györggyel Kisbali László beszélget a Nemzeti dalról.megtekintés
Petőfi és Arany (1910)Babits Mihály Nyugatban megjelent tanulmánya. Szellemtörténeti megközelítés.megtekintés
Petőfi és Arany (1910)szellemtörténeti értelmezésmegtekintés
Petőfi Sándor (1922)szellemtörténeti értelmezésmegtekintés
A végtelen jövőIdő és költészet Balassitól Petőfiig.megtekintés
Gondolatok egy Petőfi-vers körülA bilincsmegtekintés
A Petőfi-kultusz határtalanságárólrecepció, kultuszmegtekintés
A Petőfi-kultusz korai szakaszának szociológiájából1844-1867megtekintés
"Dalaim, mik ilyenkor teremnek"Petőfi modernsége. Felhők ciklus; Itt állok a rónaközépen. Összecsengések kései utódokkal: Kálnoky, Orbán Ottó, Ladányi Mihály, Nagy László, Petri György verseivel.megtekintés
Petőfi Sándor és három műve:János vitéz; A helység kalapácsa; Az apostol általános iskolásoknak. esszémegtekintés
Stilisztikai elemzési feladatok1. Kölcsey Ferenc: Elfojtódás 2. Petőfi Sándor: Nagykárolyban 3. Csokonai Vitéz Mihály: Az ember, a poézis első tárgya verselemzési segédlet kérdés - válasz formájábanmegtekintés
Összehasonlító elemzések 1.Vörösmarty Mihály: A merengőhöz Petőfi Sándor: Minek nevezzelek?megtekintés
Petőfi Sándor: Az apostolcselekmény, elemzési segédlet (vázlat)megtekintés
Petőfi Sándor: A helység kalapácsacselekmény, elemzési segédlet (vázlat)megtekintés
Petőfi Sándor: János vitézcselekmény, elemzési segédlet (vázlat)megtekintés
A Petőfi-kultusz határtalanságáról-megtekintés
"...Ikerszülöttek, egymás kiegészítői..."Petőfi és Arany kettős kultusza és kettős kanonizációja.megtekintés
Petőfi Sándor: Arany Jánoshozverselemzés, vázlatmegtekintés
Petőfi Sándor: A borozóverselemzés, vázlatmegtekintés
Petőfi Sándor: A nép nevébenverselemzés, vázlatmegtekintés
Petőfi Sándor: A puszta, télenverselemzés, vázlatmegtekintés
Petőfi Sándor: A természet vadvirágaverselemzés, vázlatmegtekintés
Petőfi Sándor: A XIX. század költőiverselemzés, vázlatmegtekintés
Petőfi Sándor: Az Alföldverselemzés, vázlatmegtekintés
Petőfi Sándor: Befordultam a konyhára...verselemzés, vázlatmegtekintés
Petőfi Sándor: Beszél a fákkal a bús őszi szélverselemzés, vázlatmegtekintés
Petőfi Sándor: Dalaimverselemzés, vázlatmegtekintés
Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet...verselemzés, vázlatmegtekintés
Petőfi Sándor: Európa csendes, újra csendesverselemzés, vázlatmegtekintés
Petőfi Sándor: Fa leszek, ha...verselemzés, vázlatmegtekintés
Petőfi Sándor: Föltámadott a tengerverselemzés, vázlatmegtekintés
Petőfi Sándor: Itt benn vagyok a férfikor nyarában...verselemzés, vázlatmegtekintés
Petőfi Sándor: Levél Várady Antalhozverselemzés, vázlatmegtekintés
Petőfi Sándor: Megy a juhász szamáronverselemzés, vázlatmegtekintés
Petőfi Sándor: Minek nevezzelek?...verselemzés, vázlatmegtekintés
Petőfi Sándor: Nemzeti dalverselemzés, vázlatmegtekintés
Petőfi Sándor: Pacsirtaszót hallok megintverselemzés, vázlatmegtekintés
Petőfi Sándor: Reszket a bokor, mert...verselemzés, vázlatmegtekintés
Petőfi Sándor: Sors, nyiss nekem tértverselemzés, vázlatmegtekintés
Petőfi Sándor: Szabadság, szerelem!verselemzés, vázlatmegtekintés
Petőfi Sándor: Szeptember végénverselemzés, vázlatmegtekintés
Petőfi Sándor: Szörnyű idő...verselemzés, vázlatmegtekintés
A romantikáról 2.A magyar romantika: helye, korszakai elméletei Kölcsey, Kisfaludy Károly, Vörösmarty népköltészet, népszínmű Petőfi és a romantika Kemény és Jókaimegtekintés
A költészet forradalmától a forradalom költészetéigtanulmányok Petőfirőlmegtekintés
A prófétaszerep motívuma a magyar irodalombanPetőfi Sándor: A XIX. század költői, Ady Endre: Illés szekerén, Babits Mihály: Holt próféta a hegyen, Mint különös hírmondó, Jónás könyve.megtekintés
"A menny fog a földre leszállni..."Petőfi Sándor jövendölései (a Jövendöléstől a Világosságot!-ig; nagy kérdések ifjú mestere, szabadság és jellem; szabadság, megőrülés vagy ítélet; Isten- és gondviseléshit; Az ítélet c. versérőlmegtekintés
Petőfi Sándor kötetei1844 A Versek 1842-1844 című kötet megjelenésemegtekintés
Petőfi Sándorpályakép, (1823 - 1849)megtekintés
"...micske képzelete"Petőfi Sándor, szívem és turbómotormegtekintés
Petőfi-morzsákPetőfi első politikai gesztusamegtekintés
Egy szekvencia három időbenPetőfi Sándor verseiről (Álmos vagyok és mégsem alhatom... , Álmaim a másiké.)megtekintés
Petőfi versről versrePetőfi Sándor 1848 januárjában írott 16 versérőlmegtekintés
A csillag éveLépések az első lépés előtt, Március 15-e a városházán, Sajtószabadság és sajtótörvény 1848-banmegtekintés
A puszta, télenPetőfi Sándor versemegtekintés
A szerelem országaPetőfi Sándor szerelmi költészetérőlmegtekintés
ÁlomterekPetőfi Sándor: János vitézmegtekintés
"Költőileg kell / Végigrohannom az életuton!"Petőfi Sándor - költői életútja. esszémegtekintés
Széljegyzetek Petőfi Sándor Szeptember végén című verséhez"... a kérdés ez: mi az az érzelem, ami Petőfinél ebben a versben 'véglegességet' nyer azáltal, hogy megtalálja a külső megfelelő helyzetet", vagyis mennyire egybevágó a versben megjelenő érzelem az elképzelt, leírt jelenettel - filozófiai, irodalomelméleti megközelítésben.megtekintés
Hajótörés olvasóval: performativitás és nyelvi struktúra Petőfi Sándor Föltámadott a tenger... című versébenPetőfi Sándor Föltámadott a tenger... című versérőlmegtekintés