Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

313 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2022-04-01Egy Petőfinek tulajdonított vers igazi szerzőségeA Riadó című lap 1875-ös évfolyama közölt egy ismeretlen verset Petőfi neve alatt
2022-03-01A Petőfi-rejtély Jókai szemévelA Politikai divatok a Petőfi-diskurzus kontextusában
2021-06-01Petőfi A szerelem országa című versének filológiai kérdéseihezPetőfi Sándor A szerelem országa című verse
2019-05-01A természeti kép hallgatásaPetőfi Sándor A Tisza című versének olvasata a hallgatás mint poétikai alakzat tükrében
2019-04-01A Zrínyi-kultusz hatása Petőfi Sándor írásaibanEsszé Petőfi költészetéről
2018-02-01Petőfi és a naivitás visszanyerésének ábrándjaEsszé Petőfi és a népköltészet viszonyáról
2018-01-01Petőfi Sándoremlékkönyvi bejegyzései tükrében
2018-01-00Talpra, magyar!Petőfi Sándor: Nemzeti dal című költeményének történelmi háttere, keletkezésének története és rövid elemzése
2017-01-01A lángoló oszlopPetőfi Sándor
2016-03-01"...hány helyen nincsen Petőfi?"Amit a Petőfi-legendák hátteréről tudni lehet
2015-04-01Bujdosó magyarok, bujdosó mondatokA bujdosó-motívum a magyar irodalomban
2015-03-01A vers napjaPetőfi Sándor: Nemzeti dal című költeményének történelmi háttere, keletkezésének története és rövid elemzése.
2013-10-01Szegénységfogalom néhány 19. századi útinaplóbanSzegénységfogalom néhány 19. századi útinaplóban (Petőfi Sándor, Erdélyi János, Wesselényi Polixéna, Wesselényi Miklós)
2013-06-01Petőfi szerepei: dilemma vagy metamorfózis?Romantika. hagyomány és deformáció. Petőfi: népies és személyes dalköltészet; népköltészet-műköltészet, természet- és (mesterséges) műköltészet (Naturpoesie-Kunspoésie).
2013-04-01A János vitéz mint hypertextusAdalékok Petőfi pályakezdésének értelmezéséhez
2013-02-01A szerelem országaPetőfi Sándor költészetéről
2011-09-01"Az apostol" sorsaPetőfi művének recepciótörténete...
2011-06-01"De mit az élet nekünk?"Egy kétséges Petőfi-versről egy kétséges Mikszáth-cikk kapcsán. (Ujév Napján 1849 / Újesztendő napján)
2010-12-01Petőfi Sándor: A puszta, télenesszé a versről
2010-06-01Petőfi apa-verseiesszé a versről
2010-03-01Reményik Sándor és a Petőfi-kultuszReményik Sándor: Petőfihez (1922.július 30.), Petőfi Sándor (1922 október), A sírtól a bölcsőig (1927 június), Petrovics ítél (1935.április 4.) című versei.
2010-02-01"Ha elfelejtkezik is rólam halálom"Vázlat Petőfi Sándor János vitéz-éről.
2010-01-01A modern PetőfiPetőfi Sándor verse: Hegyen űlök
2010-01-01"Lobogónk Petőfi?"Megjegyzések a magyar szocreál népiség-felfogásának eszmetörténeti kontextusához. Népiség - politikai ideológiává tett népiesség.
2009-08-01Illyés Gyula Petőfi-könyvePetőfi-kultusz. "...Illyés Petőfi-könyve tulajdonképpen nem más mint Illyés hetvennyolcadik magyar népmeséje"
2009-06-01Elbeszélés és élettörténet Petőfi Sándor...János vitéz c. művében
2009-04-01A forradalmi költőtriászA Petőfi - Ady - József Attila - kánon az ötvenes-hatvanas években
2008-04-01Ismétléses alakzatok Petőfi műveibenÚti levelek (1847) és a környékén született tájleíró versek ismétléses alakzatai. A csárda romjai (1845); A Tisza (1847); Kis-Kunság (1848)
2008-01-01Petőfi Sándor: A puszta, télenverselemzés
2007-12-01Babits Mihály Petőfi-képe és a mai Petőfi-kutatás néhány problémájaBabits Mihály, Petőfi Sándor
2007-11-01Literatúra és natúraA természeti szépség kultusza a világirodalomban.Költők, írók. Festészet és irodalom.
2007-05-01Ismeri-e a "jó" és a "rossz" világát a János vitéz c. műből?Petőfi János vitéz-ének 21. fej. (Sötétség országa ) és a 25-27. fejezet (Tündérország) összehasonlítása.
2007-02-01Heine és PetőfiRomantika korszaka
2007-02-01Petőfi Sándor ballada-korszaka1847 (?) balladaszerű költemények
2005-06-01"Te nem magadnak, Te másoknak születtél!"Petőfi Sándor: Az apostol
2005-01-01A népiesség és fonákjaEpizódok a magyar verses epika történetéből.Eposz-paródia, komikus eposz. (Az elveszett alkotmány, A helység kalapácsa, Bolond Istók)
2004-03-01Két hazatérésWeöres Sándor: Hazatérés és Petőfi Sándor: Egy estém otthon
2003-04-01"...ikerszülöttek, egymás kiegészítői..." Petőfi és Arany...kettős kultusza és kettős kanonizációja.
2003-03-01Mit ér a valóság a költészetben?Petőfi Sándor: Csatadal, Csatában c. verseiről
2003-01-01Egy közismert Petőfi-vers meglepő részlete (Füstbement terv)
2002-12-01Petőfi-motívumok születésetanulmány (érettségi előkészítő)
2002-12-01Petőfi Sándor (1823-1849) Témavázlat.ld."Érettségi felvételi előkészítő" Vázlat.
2002-09-01Bibliai motívumok a klasszikus magyar lírábanAz idő és hírnév / Zrínyi Miklós (teremtéstört) 47. Hajnali részegség / Kosztolányi Dezső 47. A vén cigány / Vörösmarty Mihály (Genezis, vízözön) 47-8. A XIX. század költői / Petőfi Sándor(Exodus, zsidó honfogl) 48. A Sion-hegy alatt / Ady Endre (Exodus, Mózes - Isten)48-9. Apokrif / Pilinszky Jónos (Lukács, tékozló fiú) 49. Lázár / Nemes Nagy Ágnes (János, Lázár feltám.) 50.
2001-04-01Az örök Petőfi : Szubjektív elmefuttatás a költő hazai és ....nemzetközi jelentőségéről.(Részletek)
2001-04-01"Petőfi csillaga"Petőfi Sándor: A négyökrös szekér mint a kultusz tárgya
2001-03-01Versenyben égtek húrjaik? Még egyszer Petőfi és Arany barát-..ságáról.
2000-05-01Mikor keletkezett a János vitéz?Petőfi Sándor János vitézének keletkezéstörténete
2000-03-01Tükörben türöződő tükörItt állok a róna közepén / Petőfi Sándor Felhők ciklus
1999-09-01Ötletek Kassák és a verse epikai hagyomány kérdéséhezA ló meghal a madarak kirepülnek és a János vitéz.
1999-07-01A romantikus PetőfiPetőfi Sándorról
1999-07-01A Petőfi-versek és zenei kapcsolataik. "Más hazában híven őrzik / Mindazt, ami nemzeti."Petőfi Sándor verseiről
1999-07-01Szó és tettMiczkiewicz és Petőfi: egy romantikus eszme két változata
1999-03-01Szerkezet és jelentés a János vitéz-benPetőfi Sándor
1999-01-01A szelíd farkas és a bárányos rókaPetőfi esete Vörösmartyval meg a babérral Vörösmartyhoz / Petőfi Sándor
1998-11-01Petőfi és az irodalmi gépezetPetőfi munkásságáról, írói pályafutásáról
1998-03-01Az apostol körülPetőfi Sándor: Az apostol
1998-03-01A szabadelvű Petőfi
1998-03-01"Az apostol"-ról maAz apostol / Petőfi Sándor
1998-03-01Petőfi "talpraesett" szatírájárólPetőfi Sándor: Készülj, hazám!
1998-02-01Milyen kép alakult ki az általános iskolások tudatában Petőfiről a tankönyvek és az irodalomtanítás nyomán?Petőfi Sándorról
1998-01-01Az érzés szépPetőfi-emlékszám.
1997-03-01"Olvastam, költőtárs, olvastam művedet"Arany János és Petőfi Sándor barátságáról
1996-11-01Petőfi Sándor: Lehel (1842)"Amit bámulunk nála, az a vadonatúj, sajátságos ecsetkezelés, egyedülálló hazafias verseink között a tizenkilencéves pályakezdő portréja, amely többet és valahogy mást és másképpen árul el arról, aminek ő éppúgy nem volt, nem lehetett tanúja, mint olvasója: milyen volt és milyen keveset változott napjainkig a magyar. "
1996-03-01A költői magatartás változataiPetőfi Sándor 1848-as verseihez
1996-03-01Petőfi Sándor téltemetéseA tél halála / Petőfi Sándor
1996-03-01Petőfi Sándor : Reszket a bokor, mert...óravázlat
1996-03-01Petőfi Sándor összevonja a szemöldökét, avagy nem könnyen születik meg egy Nemzeti dalA Nemzeti dal keletkezéséről
1996-01-01Petőfi Sándor "zenei" önarcképeRózsavölgyi halálára
1995-03-01Miért szép?Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet
1994-12-01Petőfi-mozaikPetőfi Sándorról
1994-01-01Petőfi két versérőlVáltozás, Az ember
1993-04-01A "szirénasíphangú dal"Petőfi Sándor: Kemény szél fúj
1993-03-01Az ellentét kifejezőeszközei Petőfi Sándor Csalogányok és pacsirták című versébenPetőfi Sándor: Csalogányok és pacsirták
1993-01-01Petőfi Sándor: Minek nevezzelek?elemzés
1992-04-01Mi a költő?A költői szerep értelmezése Petőfinél.
1990-03-01A Szerelem gyöngyei BertánakPetőfi Sándorról
1988-04-01Petőfi Sándor: Befordultam a konyhára...elemzés
1988-03-01Táj és nép néhány Petőfi-versbenAz említett leíró költemények: Az Alföld, A csárda romjai, Kutyakaparó, A téli esték, A puszta télen, Kis-Kunság
1987-02-01"Példádon okúljanak a késő unokák"Petőfi Sándor "A helység kalapácsa" mint paródia
1984-03-01Petőfi Sándor: Elpusztuló kert ott a vár alatt...elemzés -
1984-03-01Petőfi metaforáirólA metafora mint versesztétikai kategória
1982-02-01A világgyűlölettől a forradalmiságigPetőfi Sándor Felhők-korszakának értelmezéséhez
1977-12-01Illyés Gyula Petőfi-képérőlPetőfi Sándorról
1977-02-01A puszta télenPetőfi Sándor A puszta télen c. versének elemzése
1977-01-01Fény és árny szimbolikája Az Apostol-banPetőfi Sándor: Az apostol
1975-01-01Vita a Tigris és hiéna körülPetőfi Sándor: Tigris és hiéna
1975-01-01A sajtó - Petőfi korábanA költő műveltségének forrásaihoz
1973-08-01Homér és OssziánJegyzet Petőfi Sándor verséről
1973-01-01Petőfi Sándor: A négyökrös szekérverselemzés
1973-01-01Petőfi Sándor: Válasz, kedvesem leveléreelemzés
1969-06-01Petőfi Sándor: Zöld Marcielemzés, Zöld Marci
1959-12-01Petőfi Sándor: A helység kalapácsaA helység kalapácsa / Petőfi Sándor
1953-01-01Megjegyzések Petőfi "Felhők" ciklusáhozPetőfi Sándor: Felhők
"Sors, nyiss nekem tért..."Petőfi Sándor
A János vitéz egyetemes mesemotívumairólPetőfi Sándor: János vitéz
Eposz és komikus eposz 3.Petőfi Sándor: A helység kalapácsa
Petőfi Sándor: Vasútonverselemzés
Petőfi Sándor: Dicsőséges nagyurak...verselemzés
Petőfi Sándor: Nemzeti dalverselemzés
Petőfi Sándor: Szeptember végénElemzések 13-14 éves diákoknak.
Petőfi Sándor: A puszta télenverselemzés
Petőfi Sándor: Beszél a fákkal a bús őszi szélverselemzés
Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemetverselemzés
Petőfi Sándor: A négyökrös szekérverselemzés
Petőfi Sándor /1823-1849/Érettségire, felvételire készülőknek segédlet. Júlia- szerelem. Házassága.(Beszél a fákkal a bús őszi szél /1847/ Szeptember végén /1847/, Minek nevezzelek? /1848/.) Magánélet és közösségi harc egysége. Politikai költészete a forra- dalomban. A forradalmár költő. (Nemzeti dal /1848.márc.13./, A szabadsághoz /1848/, Respublika /1848.aug./, Az apostol 1848.jún- júl./) Szilveszter alakja, Összeütközések a feudális társ.-mal. Szerkezet, versforma, stílus
A barátságPetőfi és Arany
A népdal, a romantika és a biedermeierPetőfi szerelmi költészete a kezdetektől a Júlia-versekig.
A naiv ...
Hozzászólás egy...
Petőfi forradalmi..
"...és piros zászlókkal"Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet
Petőfi Sándor: Világosságot!verselemzés
Petőfi Alföld, Kárpátok, PestPetőfi Sándor, tájköltészet
Petőfi Sándor: Nemzeti dalverselemzés
Petőfi-mozaik
Petőfi Sándor: Füstbement tervFüstbement terv / Petőfi Sándor Versek és elemzések az általános iskolák 3.osztálya számára.
Petőfi Sándor: A Tisza
Petőfi Sándor: Nemzeti dal
Petőfi Sándor: CsatadalCsatadal / Petőfi Sándor
Petőfi Sándor: Beszél a fákkal a bús őszi szélBeszél a fákkal a bús őszi szél / Petőfi Sándor
Levél Várady AntalhozPetőfi Sándor verséről
Petőfi Sándor: A csaplárné a betyárt szeretteelemzésvázlatok!
Petőfi Sándor: A természet vadvirágaElemzésvázlatok!
Petőfi Sándor: Beszél a fákkal a bús őszi szélelemzésvázlatok!
Petőfi Sándor: Szörnyű időelemzésvázlatok!
Petőfi Sándor: A XIX.század költőielemzésvázlatok!
Petőfi Sándor: Az ítéletelemzésvázlatok!
Petőfi Sándor: A hegyek köztelemzésvázlatok!
Petőfi Sándor: Itt állok a rónaközépenelemzésvázlatok! OTK
Petőfi Sándor: Kiskunságelemzésvázlatok!
Petőfi Sándor: Temetésre szól az énekelemzésvázlatok!
Petőfi és DumasTanulmányok a felvilágosodás és a reformkor irodalmából.
Az emberiség mérlegénA magyar politikusokhoz / Petőfi Sándor verselemzés
Petőfi Sándor: A puszta télen
Petőfi Sándor: Ha életében
Petőfi Sándor: Nemzeti dal
Petőfi-dalok nyomában. Lírai önarckép és ars poetica.A természet vadvirága, Dalaim / Petőfi Sándor
Petőfi-dalok nyomában. Bordalok: A borozó, Disznótorban.elemzés
Petőfi-dalok nyomában. Népdalok. Befordultam..,Fa leszek, ha
Petőfi-dalok nyomában.Népdal, helyzetdal, alakrajz, életkép.
Miért szép ?Petőfi :Szeptember végén + Húsz év múlva + A Tisza partján
A kompozíció szerepe a versértelmezésbenTóth Árpád : Körúti hajnal 64-71. feladatok: Petőfi Sándor : Az erdélyi hadsereg 71-73. Radnóti Miklós : Razglednicák 73-75.
Az első igazi magyar gyermekvers. Petőfi S.: Arany Lacinak
Petőfi SándorPetőfi Sándorról
Petőfi Sándor: A puszta, télen
Petőfi Sándor: Minek nevezzelek?
Petőfi Sándor Itt benn vagyok a férfikor nyarában...c. versé30 kidolgozott magyar irodalom írásbeli érettségi tétel.
Petőfi Sándor..az irodalomban : középiskolásoknak, érettségizőknek, felvételi- zőknek.
A retorikus szerkezetPetőfi Sándor: Nemzeti dal
Petőfi Sándor: Füstbe ment tervverselemzés
Petőfi Sándor: Halhatatlan a lélekverselemzés
Petőfi Sándor: Levél Arany Jánoshozverselemzés
Petőfi Sándor: Tarka életverselemzés
Petőfi Sándor: Beszél a fákkal a bús őszi szélverselemzés
Petőfi Sándor: Nemzeti dalverselemzés
Petőfi Sándor: Föltámadott a tengerverselemzés
Petőfi Sándor: A hegyek köztverselemzés
Petőfi Sándor: Európa csendes, újra csendesverselemzés
Az irodalmi paródiaKlasszikus paródiák : Petőfi Sándor : A helység kalapácsa; Jonathan Swift : Gulliver utazásai; Parodisztikus elemek a világirodalomban : J.W.Goethe : Faust (1831) A.Sz.Puskin : Anyegin (1823-1830) A századvég és a 20.sz.eleje : paródiává válik az egész világ Karinthy Frigyes : gy írtok ti (1912)
Petőfi Sándor: Az Alföldverselemzés
Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemetelemzés
Petőfi Sándor: A XIX. század költőielemzés
Petőfi Sándor: Szeptember végénelemzés
Petőfi Sándor: Minek nevezzelek...?elemzés
Petőfi Sándor: Nemzeti dalelemzés
Petőfi Sándor: Föltámadott a tengerelemzés
Petőfi Sándor: A Tiszaverselemzés
Petőfi Sándor: Beszél a fákkal a bús őszi szélverselemzés
Petőfi Sándor: Képzetemverselemzés
Petőfi Sándor: Levél Arany Jánoshozverselemzés
Az egyszerű és a művészi Petőfi és Nagy László egy-egy versébenFa leszek, ha... / Petőfi Sándor és Én is drága, te is drága / Nagy László
Falu végén kurta kocsma / Petőfi SándorMegemlített versek : Egy estéám otthon; István öcsémhez; Füstbement terv; Pató Pál úr; Temetésre szól az ének...; Ez a világ amilyen nagy...
A puszta télen / Petőfi Sándor
Hideg, hideg van ott kinn / Petőfi Sándor
Halálvágy / Petőfi Sándor
Az álom...; EmlékezetPetőfi Sándor
Egy gondolat bánt engemet / Petőfi SándorMegemlített vers: Szörnyű idő
Az ítéletPetőfi Sándor Ítélet c. verséről
A tél halála ; 1848 / Petőfi Sándor
Világosságot! / Petőfi Sándor
A XIX. század költői / Petőfi Sándor
Véres napokról álmodom / Petőfi Sándor
Anyám tyúkja / Petőfi Sándor
Föltámadott a tenger; Nemzeti dal / Petőfi Sándor
Respublika / Petőfi SándorMegemlített versek: A szabadsághoz; Az apostol
A természet vadvirága; Képzetem; Dalaim / Petőfi Sándor
Sors, nyiss nekem tért...; Költő lenni vagy nem lenni;Az Alföld / Petőfi Sándor
Itt van az ősz, itt van ujra...; Beszél a fákkal a bús őszi
Minek nevezzelek? / Petőfi Sándor
Pacsirtaszót hallok megint / Petőfi SándorMegemlített versek: Három madár; A gólya
"új epika" felé: a János vitéz-ről
Petőfi Sándor: Füstbement terv
Petőfi Sándor: Beszél a fákkal a bús őszi szélelemzés
Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet...verselemzés
Az ódához emelt dal (Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van
Géniuszok találkozása (Petőfi és Arany barátsága)
Petőfi Sándor: A Tiszaverselemzés (1988)
Az ódához emelt dal (Petőfi Sándor: Itt van az ősz...)
Az ódához emelt dal (Petőfi Sándor: Itt van az ősz...)
Petőfi verseinek elemzése a budapesti iskola szellemébenPetőfi verseinek néhány pszichológiai aspektusa; anya-gyermek kapcsolat megjelenései: Az álmok Petőfi verseiben; Petőfi tájábrázolása(folyók, tavak, tengerek) A meleg, a tűz - a hideg, ajég szimbolika megjelenítése, Trauma, elaboráció, szublimálás; A halottszerető komplexum stb.
Petőfi Sándor : Pacsirtaszót hallokelemzés
Petőfi Sándor : A kutyák dala; A farkasok dalaVersek gyerekszemmel. Bevezetés a versek világába.
Petőfi Sándor : Szeptember végénVersek gyerekszemmel. Bevezetés a versek világába.
Petőfi Sándor: Fekete kenyér
Petőfi Sándor: A virágnak megtiltani nem lehet
Petőfi Sándor: Fa leszek, ha
Petőfi Sándor: A négyökrös szekér
Petőfi Sándor: Reszket a bokor, mert
Petőfi Sándor: Az alföld
Petőfi Sándor: A puszta télen
Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet
Petőfi Sándor: Az ítélet
Petőfi Sándor: Beszél a fákkal a bús őszi szél
Petőfi Sándor: Szeretlek, kedvesem
Petőfi Sándor: Csatadal
Petőfi Sándor: Csatában
Petőfi Sándor: A magyar nemesegyéb hasonló témájú versek pl. Pató Pál úr (189-192.o.)
Petőfi Sándor: Kutyakaparó
Petőfi Sándor: A kutyák dala
Petőfi Sándor: A farkasok dala
Petőfi Sándor: Palota és kunyhó
Petőfi Sándor: A gólya
Petőfi Sándor: Európa csendes, újra csendes
Petőfi Sándor: Az alföld
Petőfi Sándor: A puszta télen
Petőfi Sándor: Nemzeti dal
Petőfi Sándor: Az apostol(Talentum műelemzések)
Petőfi Sándor: Adorján Boldizsárhozelemzés
Petőfi Sándor: Elértem, amit ember érhet el...elemzés
Ikerbércek közöttBabits Mihály: Ösz és tavasz között Petőfi Sándor: Szülőföldemen összehasonlító elemzés
Petőfi Sándor: A XIX. század költőielemzés
Petőfi Sándor: István öcsémhezverselemzés
Petőfi Sándor: Minek nevezzelek?elemzés
Pándi Pál: Az emberiség mérlegén...Petőfi Sándor: Az emberiség mérlegén
Petőfi Sándor: Kiskunságelemzés
Petőfi Sándor: Kiskunság
A forradalom költői próféciájaPetőfi Sándor: Az ítélet
Petőfi Sándor: Csokonaielemzés
Petőfi: Végszó***-hozPetőfi Sándor Végszó***-hoz c. verséről
Petőfi Sándor: A nép nevében
Petőfi Sándor: A hegyek közt
Petőfi Sándor (1823-1849) betegségeiMagyar költő-géniuszok testi és lelki betegségei. Családtörténet, alkata, életmódja, testi-lelki betegségei, halála.
Petőfi Sándor Minek nevezzelek? című versének bemutatása
A szerelem érzésének bemutatása Balassi Bálinttól......József Attiláig.
Költői hitvallások a magyar irodalomban szabadon választott
Petőfi: A puszta télenverselemzés (1971)
Egy irodalmi végállomásPetőfi Sándor: Temetőben
Petőfi Sándor: Beszél a fákkal a bús őszi szélelemzés
Petőfi Sándor: A Tiszaelemzés
Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet...elemzés
Tükörben tükröződő tükör. Petőfi metaforahasználatáról.Itt állok a rónaközépen... / Petőfi Sándor
Petőfi Napja.Séta egy motívum körül. A puszta télen és a nap.
Petőfi: Mi kék az ég! Rövid stíluselemzés
Kiindulás a kompozícióbólA leíró szerkezet.Petőfi tájleíró lírája. Az Alföld, Kiskunság, A puszta, télen stb.
"A forradalmat nem lehet lejegelni" (Petőfi Sándor: Nemzeti dal)BESZÉLGETÉS! Petri Györggyel Kisbali László beszélget a Nemzeti dalról.
Petőfi és Arany (1910)Babits Mihály Nyugatban megjelent tanulmánya. Szellemtörténeti megközelítés.
Petőfi és Arany (1910)szellemtörténeti értelmezés
Petőfi Sándor (1922)szellemtörténeti értelmezés
A végtelen jövőIdő és költészet Balassitól Petőfiig.
Gondolatok egy Petőfi-vers körülA bilincs
A Petőfi-kultusz határtalanságárólrecepció, kultusz
A Petőfi-kultusz korai szakaszának szociológiájából1844-1867
"Dalaim, mik ilyenkor teremnek"Petőfi modernsége. Felhők ciklus; Itt állok a rónaközépen. Összecsengések kései utódokkal: Kálnoky, Orbán Ottó, Ladányi Mihály, Nagy László, Petri György verseivel.
Petőfi Sándor és három műve:János vitéz; A helység kalapácsa; Az apostol általános iskolásoknak. esszé
Stilisztikai elemzési feladatok1. Kölcsey Ferenc: Elfojtódás 2. Petőfi Sándor: Nagykárolyban 3. Csokonai Vitéz Mihály: Az ember, a poézis első tárgya verselemzési segédlet kérdés - válasz formájában
Összehasonlító elemzések 1.Vörösmarty Mihály: A merengőhöz Petőfi Sándor: Minek nevezzelek?
Petőfi Sándor: Az apostolcselekmény, elemzési segédlet (vázlat)
Petőfi Sándor: A helység kalapácsacselekmény, elemzési segédlet (vázlat)
Petőfi Sándor: János vitézcselekmény, elemzési segédlet (vázlat)
A Petőfi-kultusz határtalanságáról-
"...Ikerszülöttek, egymás kiegészítői..."Petőfi és Arany kettős kultusza és kettős kanonizációja.
Petőfi Sándor: Arany Jánoshozverselemzés, vázlat
Petőfi Sándor: A borozóverselemzés, vázlat
Petőfi Sándor: A nép nevébenverselemzés, vázlat
Petőfi Sándor: A puszta, télenverselemzés, vázlat
Petőfi Sándor: A természet vadvirágaverselemzés, vázlat
Petőfi Sándor: A XIX. század költőiverselemzés, vázlat
Petőfi Sándor: Az Alföldverselemzés, vázlat
Petőfi Sándor: Befordultam a konyhára...verselemzés, vázlat
Petőfi Sándor: Beszél a fákkal a bús őszi szélverselemzés, vázlat
Petőfi Sándor: Dalaimverselemzés, vázlat
Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet...verselemzés, vázlat
Petőfi Sándor: Európa csendes, újra csendesverselemzés, vázlat
Petőfi Sándor: Fa leszek, ha...verselemzés, vázlat
Petőfi Sándor: Föltámadott a tengerverselemzés, vázlat
Petőfi Sándor: Itt benn vagyok a férfikor nyarában...verselemzés, vázlat
Petőfi Sándor: Levél Várady Antalhozverselemzés, vázlat
Petőfi Sándor: Megy a juhász szamáronverselemzés, vázlat
Petőfi Sándor: Minek nevezzelek?...verselemzés, vázlat
Petőfi Sándor: Nemzeti dalverselemzés, vázlat
Petőfi Sándor: Pacsirtaszót hallok megintverselemzés, vázlat
Petőfi Sándor: Reszket a bokor, mert...verselemzés, vázlat
Petőfi Sándor: Sors, nyiss nekem tértverselemzés, vázlat
Petőfi Sándor: Szabadság, szerelem!verselemzés, vázlat
Petőfi Sándor: Szeptember végénverselemzés, vázlat
Petőfi Sándor: Szörnyű idő...verselemzés, vázlat
A romantikáról 2.A magyar romantika: helye, korszakai elméletei Kölcsey, Kisfaludy Károly, Vörösmarty népköltészet, népszínmű Petőfi és a romantika Kemény és Jókai
A költészet forradalmától a forradalom költészetéigtanulmányok Petőfiről
A prófétaszerep motívuma a magyar irodalombanPetőfi Sándor: A XIX. század költői, Ady Endre: Illés szekerén, Babits Mihály: Holt próféta a hegyen, Mint különös hírmondó, Jónás könyve.
"A menny fog a földre leszállni..."Petőfi Sándor jövendölései (a Jövendöléstől a Világosságot!-ig; nagy kérdések ifjú mestere, szabadság és jellem; szabadság, megőrülés vagy ítélet; Isten- és gondviseléshit; Az ítélet c. verséről
Petőfi Sándor kötetei1844 A Versek 1842-1844 című kötet megjelenése
Petőfi Sándorpályakép, (1823 - 1849)
"...micske képzelete"Petőfi Sándor, szívem és turbómotor
Petőfi-morzsákPetőfi első politikai gesztusa
Egy szekvencia három időbenPetőfi Sándor verseiről (Álmos vagyok és mégsem alhatom... , Álmaim a másiké.)
Petőfi versről versrePetőfi Sándor 1848 januárjában írott 16 verséről
A csillag éveLépések az első lépés előtt, Március 15-e a városházán, Sajtószabadság és sajtótörvény 1848-ban
A puszta, télenPetőfi Sándor verse
A szerelem országaPetőfi Sándor szerelmi költészetéről
ÁlomterekPetőfi Sándor: János vitéz
"Költőileg kell / Végigrohannom az életuton!"Petőfi Sándor - költői életútja. esszé
Széljegyzetek Petőfi Sándor Szeptember végén című verséhez"... a kérdés ez: mi az az érzelem, ami Petőfinél ebben a versben 'véglegességet' nyer azáltal, hogy megtalálja a külső megfelelő helyzetet", vagyis mennyire egybevágó a versben megjelenő érzelem az elképzelt, leírt jelenettel - filozófiai, irodalomelméleti megközelítésben.
Hajótörés olvasóval: performativitás és nyelvi struktúra Petőfi Sándor Föltámadott a tenger... című versébenPetőfi Sándor Föltámadott a tenger... című verséről