Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

85 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2020-10-01Jékely-talányokA költő versei a Nyugatban
2020-09-01Nyugatosaok TrianonrólA klasszikus modernség vezető orgánumának szerzői és a békediktátum
2020-08-00"A megértésen át való értékelés"Emlékezés Schöpflin Aladárra
2020-01-01Dantéval Trianon ellenBabits Mihály 1919-ben
2019-09-01A csábítás művészete: a Nyugat reklámhirdetéseirőlReklámok a Nyugatban
2017-09-01Összekuszált V-vonalak?Szempontok A Nyugat elődei eszmetörténeti kontextusának értelmezéséhez
2014-07-08"Kámpec irodalom"Válogatás Tersánszky Józsi Jenő és a Nyugat folyóirat levelezéseiből.
2014-03-00Dsida Jenő és a Nyugat "harmadik" költőnemzedékeHárom költőnemzedék. Nemzedéki karakterek.
2014-02-01A hagyományörző modernség születése"...egy új szakszó, a 'hagyományőrző modernség' bevezetésére teszek javaslatot." (ami nem más, mint) "az 'újklasszicizmus' terminus két lépésben továbbfejlesztett változata" Az 1920-as évek második felétől a Nyugat második nemzedéke elfordul az esztétizmustól és dekadenciától: "Vissza a tradícióhoz!"
2014-01-01"Ex occidente lux..."a nyugati utazás hagyományának újraértelmezése Cs. Szabó László útirajzaiban
2013-05-01Egy "nyugatos" költőSumonyi Zoltán: Nyugat
2012-01-01Irodalmi és női szerepek a NyugatbanBorgos Anna - Szilágyi Judit: Nőírók és írónők
2012-01-01Írónők karneválja a Nyugat színpadánBorgos Anna - Szilágyi Judit: Nőírók és írónők. Irodalmi és női szerepek a Nyugatban.
2011-05-01Kassák és Vas IstvánAvagy a korszerűtlenné lett mester. (Vas István: Nehéz szerelem)
2011-02-01SzakítópróbaA Nihil és vidéke 2. ( A Nyugat berkeiben)
2011-02-01Levélbe írt nemzedékA Nyugat harmadik nemzedékének levelezéséről, Takáts Gyula születésének centenáriumán.
2010-03-01"Divatok az irodalom körül"A futurizmus megjelenése Szabó Lőrinc Áradás!Áradás!, és az Óda a genovai kikötőkhöz című verseiben.
2010-02-01Egyfajta átértékelésA Nyugat folyóiratról
2009-09-01Az Erdélyi Helikon és a NyugatA 80 évvel ezelőtt indult Erdélyi Helikonnak az előtörténete és története sok vonatkozásban összefügg a 100 évvel ezelőtt indult Nyugat történetével.
2009-07-01Radnóti Miklós és a NyugatRadnóti és Babits.
2009-04-01A "Nyugat" szerzői és az IrodalomtörténetA Nyugatról
2009-02-01Budapest - Bécs - BerlinA Nyugat és a közép-európai modernség
2009-02-01A Nyugat kultúrafogalma és kulturális orientációjaA tanulmány mindeddig nem vizsgált problémára irányítja a figyelmet: azt elemzi, a Nyugat modernizációs törekvései milyen kultúra-felfogáson alapulnak.
2009-01-01A Nyugat és a filozófia"A Nyugat útjai" centenáriumi ülésen (2008. V. 9.) elhangzott előadás kibővített változata. Babits - Lukács vita
2008-12-01Kosztolányi Nyugatja és a Nyugat...Kosztolányija
2008-12-01Bevezetés a Nyugat c. folyóirat...tanulmányozásához
2008-12-01JóvátételA Nyugat és Babits Mihály a Vigiliában
2008-11-01A Nyugat és a jelben létező avantgárdTamkó Sirató Károly ellentmondásos megítélése a 30-as években
2008-11-01A Nyugat és A Holnap programjaA Nyugat c. lapról, A Holnap Irodalmi Társaságról és a Holnap c. antológiákról
2008-11-01A Nyugat-eszmény és a valóságos története----------
2008-11-01Juhász Gyula a Nyugatban----------
2008-06-01A politika mint az irodalom tapasztalataIgnotus és a politika
2008-04-01A Nyugat modernségelegendák és ellenlegendák (tanulmány)
2008-04-01Osvát Ernő és a nőkOsvát tragikus magánélete. A szerkesztő "kalandjai": nőírók a Nyugatban.
2008-04-01A modernitás médiuma100 éves a Nyugat (Nyugat-konferencia, 2008.10.09.)
2008-04-01Budapest territorizáltsága a Nyugat...első évfolyamában
2008-04-01A Nyugat és az avantgardOsvát, Babits és Kassák köre (Ma)
2008-04-01Pszichoanalízis a Nyugatban (II.)Az analitikus Ignotus.
2008-04-01A Nyugat "zsidósága"Farkas Lujza és Fenyő Mario könyvében
2008-04-01Gondolatok a 100 éves Nyugat ünnepénA folyóirat egy szélesebb kulturális mozgalom...
2008-02-01Meghasonlott nyugatosokeredeti program - megvalósult eredmények
2008-02-01Apakomplexus a NyugatbanVázlatok Osvát Ernő és a nyugatosok viszonyához
2008-02-01Kenyeres Zoltánnalbeszélgetés a 100 éves Nyugatról
2008-01-01Az irodalmi modernizáció pillanatfelvételea Nyugat megindulásakor
2008-01-01A Nyugat első száma100 éves a Nyugat
2008-01-01"Nagyságos szenvedély" 1.,2.Mozaikkockák Móricz Zsigmond és a Nyugat kapcsolatáról
2008-01-01Műhely Közép- EurópábanA Nyugat centenáriumán: a százéves Nyugat és Közép-Európa szellemi mozgásai.
2008-01-01A Nyugat zsidó kérdéseA Nyugat mint magyar zsidó elbeszélés
2008-01-01Pszichoanalízis a Nyugatban (I.)Bevezetés: a probléma feldobása. Egy sokoldalú érem két oldala.
2008-01-01Az irodalmi modernizáció pillanatfelvétele...a Nyugat megindulásakor
2005-05-01Világteremtés, stílusirányzatok és tárgyiasítás...a jelentésképzésben. A Nyugat első nemzedékének kiemelt tájverseiben. Juhász Gyula: Tiszai csönd; Ady Endre: A Tisza-parton; Tóth Árpád: Elégia egy rekettyebokorhoz; Babits Mihály: Fekete ország; Kosztolányi Dezső: Őszi reggeli
2005-02-01Helyben utazva, sokszorozódvaMotívumkeresés az első Nyugat-nemzedék lírájában
2004-04-01Szalonkabáthoz a hitMotívumkeresés az első Nyugat-nemzedék lírájában
2003-07-01Vénusz-akt a szobábanSzerelem és zárt tér kapcsolata az első Nyugat-nemzedék korai lírájában.
2003-05-01A Nyugat harmadik nemzedéke. TémavázlatÉrettségi-felvteli előkészítő. Vázlat Weöres Sándor, Jékely Zoltán, Kálnoky László.
2003-04-01A Nyugat második nemzedéke. TémavázlatÉrettségi-felvételi előkészítő. Vázlat. szabó Lőrinc, Németh László, Hunyady Sándor, Kuncz Aladár, Sárközy György, Márai Sándor.
2003-03-01A Nyugat első nemzedéke: TémavázlatÉrettségi-felvételi előkészítő. Vázlat. (Kaffka Margit, Karinthy Frigyes, Molnár Ferenc, Füst Milán, Nagy Lajos, Szabó Dezső, Szomory Dezső, Szép Ernő, Tersánszky Józsi Jenő)
2003-02-01Új időknek új tereiA zárttér motívuma az első Nyugat nemzedék korai lírájában A hónapos szobák / Nagy Zoltán, Láng / Tóth Árpád Lámpafény / Kosztolányi Dezső De profundis / Turcsányi Elek, Moziban, nagyvárosok magánya / Juhász Gyula, Esik / Nagy Zoltán, A harmadik emeletről / Gellért Oszkár Én is meghaltam / Juhász Gyula, Rossz éjszaka / Nadányi Zoltán, Esti vendég / Emőd Tamás Régi szálloda / Babits Mihály, Idegen ágyon, Öreg hotel, Menni... / Juhász Gyula
2002-09-01Csodálatos utazásEgy toposz alakváltozatai
2002-02-01Átkozottak és üdvözítők. Szabó Dezső a NyugatbanDebreceni Irodalmi Napok, téma az esszé.
1999-05-01A Nyugat és a világirodalomMTA-n 1995. február 15-én tartott székfoglaló előadás szövege.
1990-02-01A Nyugat és a pszichoanalízis-
1986-11-01A Nyugat elveinek képviseletében
1982-01-01A Nyugat "második nemzedéke"?Elemzés...-
1982-01-01A Nyugat "második nemzedéke"? Vita.A 20-as években indult írók.Nemzedéki egységük szervezetileg nem kimutatható, inkább szellemi természetű
Kritikai törekvések..
Másik MagyarországTanulmányok a Nyugat íróiról. Három klasszikus (Ady,Babits,Kosztolányi) A Nyugat a két VH között.(Komlós Aladár, Déry Tibor, Márai Sándor, Cs. Szabó László) Harmadik nemzedék (Radnóti Miklós, Zelk Zoltán, Vas István, Jékely Zoltán, Rónay György, Kálno- ky László, Takáts Gyula, Csorbaq Győző, KissTamás.)
A Nyugat a két világháború közöttA Nyugat a két világháború között. Irodalmi korszakváltás.Második nemzedék.
Egy polgár Bp-en és az irodalomban. Komlós AladárrólKomlós Aladárról. Tanulmányok a Nyugat íróiról.
A harmadik nemzedék indulásaNyugat. A harmadik költői nemzedék indulása.
A Nyugat folyamatos poétikai forradalmának jellegzetes...Kaffka Margit A modern magyar elbeszélés születése. A nőprobléma és a dzsentritéma találkozása. Realizmus és impresszionizmus együttélése.
A Nyugat című folyóirat jelentősége a XX. század irodalmában
A Nyugat periódusaiNYUGAT periódusai 58-83. -legendák 84-87. "harmadik nmezedék" 89-99.
Modern polgári irodalom kibontakozásaA századelő művészi törekvései, Nyugat, személyek
Költődramaturgok - költődramaturgiák...a Holnap és a Nyugat korában: Balázs Béla, Babits Mihály, Füst Milán
Világirodalmi távlat megteremtése1908 megjelenik a Nyugat c. folyóirat első száma
Irodalom és fordítás1923: megjelenik a Romlás virágai a Nyugat műfordító-nemzedéke
Nyugat honlap100 éves a Nyugat
Irodalmi és női szerepek a Nyugatban"Elfeledett", kevésbé emlegetett írónők a Nyugatból: Lányi Sarolta, Reichard Piroska, Bohuniczky Szefi, Gyulai Márta, Kovács Mária, Kádár Erzsébet.
"Mit csinálhatok én az embervoltommal..."Kaffka Margit (1880-1918)
A lélekvalóság törvényeiLesznai Anna
"Ez a pseudonym az igazi lényed..."Török Sophie
"Ez a pseudonym az igazi lényed..."Török Sophie
Dsida Jenő és a Nyugat "harmadik" költőnemzedékeDsida Jenő és a nemzedékek jellegzetességeinek vizsgálata a személyes költői világ fontossága, a természeti és kulturális környezettel vagyis a "tájjal" kialakított bensőséges viszony, illetve a nemzeti történelem értelmezésének tragikus hangsúlyai mentén.
A Nyugat és a világirodalomA Nyugat világirodalmi értékrendje Babits Mihállyal és Kosztolányi Dezsővel karöltve. Fejezetek: Az első évfolyam; Az első korszak (1909-1914); Az első világháború és a forradalmak évei (1914-1919); A húszas évek; Az utolsó évtized.