Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

40 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2020-08-00Modern DanaidákA Danaida-lányok alakja Babits, Nietzsche, Freud és Proust szövegeiben
2012-09-01"Esztétikai világértelmezés"A tragédia születéséhez
2011-03-01"Mert minden visszatér, s aminek lenni kell, beteljesült már"Hölderlin "Empedoklész"-e, mint Nietzsche Zarathustrá-jának előképe
2010-11-01Rímekben szóla ZarathustraEsszéfüzér Friedrich Nietzsche: Gedichte/Versek című kétnyelvű kötetére támaszkodva
2010-05-01Friedrich Nietzsche személyiségeUtószó. Rudolf Steiner: Nietzsche: a kora ellen küzdő c. művének utószava.
2006-07-01Örök visszatérés: Nietzsche és/vagy EliadeAdy Endre: Nyárdélutáni Hold Rómában c. verse. Ady és Nietzsche
2005-11-01A nyelv zenéje:fölösleg és hiány A tragédia születésé-ben (Nietzsche). Paul de Man és a dekonstrukciós értelmezések.
2004-09-01Incipit Zarathustra avagy a főmű akarásaNietzsche Így szólott Zarathustra c. művéről.
2004-05-01Ős Kaján és DionüszoszAdy Endre: Az ős Kaján c. versének nietzschei olvasata
2001-10-01Nietzsche - 2000 (A "végtelen interpretáció" története :nyelviség és antropológia között)
2001-01-01Nietzsche tanítja Nietzschét, Nietzsche tanul Nietzschétől -Friedrich Nietzsche Önkritika-kísérletének retorikai olvasata.
2000-08-01Olvasta-e Goethe Faustja Nietzsche második Korszerűtlen el-..mélkedések művét?
2000-07-01A Lou-ügy - Friedrich Nietzsche és Lou von Salomé kapcsola--táról levelezésük tükrében
1999-01-01Nietzsche, Freud, KosztolányiAz én-integritás bomlásának gondolkodástörténeté- hez. Nietzsche és Freud hatása Kosztolányira, műveire
1998-11-01Egy filozófus-költő üzeneteNietzsche és örökösei: Hofmannsthal, Rilke, Apollinaire.
1998-09-01"Csillogó felületek gyöngyháza"A nietzschei hatás Kosztolányi alkotásaiban. K.D. nietzschei "vázgondolatatai".
1998-07-01Szakíts a filológiávalFriedrich Nietzsche.A bölcselet alapélménye az ifjú N. gondolkodásában.
1997-03-01Friedrich Nietzsche hasznáról és kárárólFriedrich Nietzschéről
1989-04-01Nietzsche versei - immár magyarul isNietzschéről
1988-05-01A dionüszoszi alternatívaNietzsche: A tragédia születése
Átmenetek a XX. sz. neomitologizmusáhozWagner és Nietzsche
Zarathustra drámájaImígyen szóla Zarathustra / Friedrich Nietzsche
Kicsoda Nietzsche Zarathustrája?Nietzsche: Imigyen szóla Zarathustra
Az übermensch és az örök visszatérésTanulmányok Nietzsche így szólott Zarathustrájának új magyar fordításához
Az örök visszatérés gondolataTanulmányok Nietzsche így szólott Zarathustrájának új magyar fordításához
Nem görög ember és nem tragikus Isten: Nietzsche ZarathustrNietzsche Zarathustra-költészetePlatón és Richard Wagner között.
Zarathustra titkaTanulmányok Nietzsche gy szólott Zarathuistarájának magyar fordításáról
Mit számít kinek beszélA megszólított esete Nietzsche Zarathustrájában.
Fesztivál, karnevál és paródia a Zarathustra negyedik könyvébenNietzsche: Imigyen szóla Zarathustra
Nietzsche kontra Nietzsche : A Zarathustra dekonstrukciója-
Szerete és boldogság a ZarathustrábanNietzsche művéről
Femina Melancholia, Femina VitaErósz és melankólia Nietyzsche filozófiájában. A Mélabúhoz c. verse és az Imígyen szólott Zarathustra c. műve alapján
Megvilágosodás és korforduló (Két heurisztikus élményű vers
Maszkjáték és stílus Nietzsche és Hamvas Béla életművébenHamvas Béláról és Nietzschéről
Dionüszosz, a MegfeszítettNietzsche
Friedrich Nietzsche: Ecce homo, azaz hogyan...válik az (isten-)ember (Nietzsche-Dionüszosz) azzá, ami
Nietzsche és a globalizációA történelem hasznáról és káráról (1873-74)
Friedrich Nietzschepályakép, (1844 - 1900)
Überhobbitok: Tolkien, Nietzsche...és a hatalom akarása
Derrida fátylai( A megismerés és nemiség viszonyainak átírásai kísérletei Jacques Derrida - Éperons Nietzsche stílusai című szövegében)