József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

40 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2020-08-00Modern DanaidákA Danaida-lányok alakja Babits, Nietzsche, Freud és Proust szövegeibenmegtekintés
2012-09-01"Esztétikai világértelmezés"A tragédia születéséhezmegtekintés
2011-03-01"Mert minden visszatér, s aminek lenni kell, beteljesült már"Hölderlin "Empedoklész"-e, mint Nietzsche Zarathustrá-jának előképemegtekintés
2010-11-01Rímekben szóla ZarathustraEsszéfüzér Friedrich Nietzsche: Gedichte/Versek című kétnyelvű kötetére támaszkodvamegtekintés
2010-05-01Friedrich Nietzsche személyiségeUtószó. Rudolf Steiner: Nietzsche: a kora ellen küzdő c. művének utószava.megtekintés
2006-07-01Örök visszatérés: Nietzsche és/vagy EliadeAdy Endre: Nyárdélutáni Hold Rómában c. verse. Ady és Nietzschemegtekintés
2005-11-01A nyelv zenéje:fölösleg és hiány A tragédia születésé-ben (Nietzsche). Paul de Man és a dekonstrukciós értelmezések.megtekintés
2004-09-01Incipit Zarathustra avagy a főmű akarásaNietzsche Így szólott Zarathustra c. művéről.megtekintés
2004-05-01Ős Kaján és DionüszoszAdy Endre: Az ős Kaján c. versének nietzschei olvasatamegtekintés
2001-10-01Nietzsche - 2000 (A "végtelen interpretáció" története :nyelviség és antropológia között)megtekintés
2001-01-01Nietzsche tanítja Nietzschét, Nietzsche tanul Nietzschétől -Friedrich Nietzsche Önkritika-kísérletének retorikai olvasata.megtekintés
2000-08-01Olvasta-e Goethe Faustja Nietzsche második Korszerűtlen el-..mélkedések művét?megtekintés
2000-07-01A Lou-ügy - Friedrich Nietzsche és Lou von Salomé kapcsola--táról levelezésük tükrébenmegtekintés
1999-01-01Nietzsche, Freud, KosztolányiAz én-integritás bomlásának gondolkodástörténeté- hez. Nietzsche és Freud hatása Kosztolányira, műveiremegtekintés
1998-11-01Egy filozófus-költő üzeneteNietzsche és örökösei: Hofmannsthal, Rilke, Apollinaire.megtekintés
1998-09-01"Csillogó felületek gyöngyháza"A nietzschei hatás Kosztolányi alkotásaiban. K.D. nietzschei "vázgondolatatai".megtekintés
1998-07-01Szakíts a filológiávalFriedrich Nietzsche.A bölcselet alapélménye az ifjú N. gondolkodásában.megtekintés
1997-03-01Friedrich Nietzsche hasznáról és kárárólFriedrich Nietzschérőlmegtekintés
1989-04-01Nietzsche versei - immár magyarul isNietzschérőlmegtekintés
1988-05-01A dionüszoszi alternatívaNietzsche: A tragédia születésemegtekintés
Átmenetek a XX. sz. neomitologizmusáhozWagner és Nietzschemegtekintés
Zarathustra drámájaImígyen szóla Zarathustra / Friedrich Nietzschemegtekintés
Kicsoda Nietzsche Zarathustrája?Nietzsche: Imigyen szóla Zarathustramegtekintés
Az übermensch és az örök visszatérésTanulmányok Nietzsche így szólott Zarathustrájának új magyar fordításáhozmegtekintés
Az örök visszatérés gondolataTanulmányok Nietzsche így szólott Zarathustrájának új magyar fordításáhozmegtekintés
Nem görög ember és nem tragikus Isten: Nietzsche ZarathustrNietzsche Zarathustra-költészetePlatón és Richard Wagner között.megtekintés
Zarathustra titkaTanulmányok Nietzsche gy szólott Zarathuistarájának magyar fordításárólmegtekintés
Mit számít kinek beszélA megszólított esete Nietzsche Zarathustrájában.megtekintés
Fesztivál, karnevál és paródia a Zarathustra negyedik könyvébenNietzsche: Imigyen szóla Zarathustramegtekintés
Nietzsche kontra Nietzsche : A Zarathustra dekonstrukciója-megtekintés
Szerete és boldogság a ZarathustrábanNietzsche művérőlmegtekintés
Femina Melancholia, Femina VitaErósz és melankólia Nietyzsche filozófiájában. A Mélabúhoz c. verse és az Imígyen szólott Zarathustra c. műve alapjánmegtekintés
Megvilágosodás és korforduló (Két heurisztikus élményű versmegtekintés
Maszkjáték és stílus Nietzsche és Hamvas Béla életművébenHamvas Béláról és Nietzschérőlmegtekintés
Dionüszosz, a MegfeszítettNietzschemegtekintés
Friedrich Nietzsche: Ecce homo, azaz hogyan...válik az (isten-)ember (Nietzsche-Dionüszosz) azzá, amimegtekintés
Nietzsche és a globalizációA történelem hasznáról és káráról (1873-74)megtekintés
Friedrich Nietzschepályakép, (1844 - 1900)megtekintés
Überhobbitok: Tolkien, Nietzsche...és a hatalom akarásamegtekintés
Derrida fátylai( A megismerés és nemiség viszonyainak átírásai kísérletei Jacques Derrida - Éperons Nietzsche stílusai című szövegében) megtekintés