József Attila Könyvtár - Műelemzés Adatbázis | Keresés | Nagy László

191 db találat
Dátum downCímLeírás
2020-01-01"Leheletem is ordit: Meghaltak a fák!"Nagy László és az ökokritika
2019-02-01"Műveld a csodát"Nagy László költészetéről
2019-02-01Nagy László és Takács ImreEsszé a két költő munkásságáról
2017-04-01"példa és megváltás"Nagy László portréverseinek költői beszédmódja
2017-02-01Nagy LászlóTanulmány Nagy László '56-os írásairól
2016-10-01Képre képNagy László és Pilinszky János költészete. A Szerelmem, csonttörő élet; Ha érintene bárki; Halak a hálóban; Ragyogtam én is; Menyegző és a Vetkőző lelkek című versekről.
2016-02-01Menyegző és Tengerparti lakodalomNagy László és Szilágyi Domokos
2016-01-01"Költő és festő: egy"Nagy László hét Kondor Béla-verséről
2015-11-02Egyszer kiegyenesedik az időNagy Lászlóról, a Csodafiu-szarvas ürügyén
2015-07-01Sebekre küldött patyolatModellalkotás, mítosz és sorskifejezés Nagy László portréverseiben. Csontváryról, Bartók Béláról és József Attiláról, valamint az archaikus hősökről írt versekről.
2015-03-02"Ordasi tűz s fegyelem"Nagy László költészetéről
2015-03-02"Ólomfa nőtt bennem"Betegségek és betegségképzetek Nagy László lírai életművében és naplójában
2015-03-02"Törd fel a törvényt, ne latold!"Nagy László minőségeszménye a József Attila! című portrévers tükrében
2010-07-01"Idegen fagyban a zászlótartó"Nagy László jelenléte a legújabb magyar költészetben (Vázlatpontok) Oravecz Péter: Gyónás Nagy Lászlónak; Korpa Tamás: Nagy Lászlónak; Nagy Gábor, Falusi Márton; Győrffy Ákos. Parnasszus 2007: Nagy László különszám, Székely Székely Szabolcs: Halott világra szemfödél - Nagy László: Köd-konda támadt stb.
2010-04-01Nagy László: Ki viszi át a szerelmetóraterv, 12. évfolyam
2010-01-01"Életem, amit elhagyott"Szülőföldi élmények Nagy László költészetében
2009-11-01A szeretet szimbolikája Nagy László költészetében"Mert lezárva megromlik bennem a szerelem, kő lesz a szeretet, értéktelen a bánat." (Szindbád)
2009-11-01" halhatatlan szikla feszít legbelül"Adalék Nagy László vershősének poétikai módosulásaihoz
2009-11-01A nagy paradigmaváltásNagy László: Ég és föld
2009-10-01A nemzeti önismeret a magyar költészetbenAz 1960-as évektől az ezredfordulóig 1-2. Kultúra, vallás, közösségi identitás. Nemzeti identitás, történelem, irodalom. XX.sz-i háttér: Ady, József Attila. Kortárs elődök: Illyés, a "számadó juhász"; Juhász Ferenc, a mindenség sumása, Nagy László és a bartóki modell
2009-09-01Organikus, mitologikus, váteszNagy László-értelmezések kulturális szemléletünk töréspontján
2009-09-01Mítosz, költészet, történelemNagy László: Csodák csodája
2009-09-01Tudunk-e még részt venni vezeklő vonulásban?Koszerű-e Nagy László költészete? - a kérdésre a cikk N.L. Isten lovai c. versciklusának vizsgálatával keresi a választ.
2009-09-01A lírai személyiség integritása és a létteljesség igézete....Nagy László hatvanas és hetvenes évekbeli költészetében
2008-03-01Nincs főzeneA Bartóki modell egy húrjáról. A hatvanas évek "népköltészeti ihletésű" költészeti irányzatáról. (Juhász Ferenc, Nagy László, Csoóri Sándor)
2008-03-01Nagy László költészetének értékőrző jellegeKét vers elemzése: Adjon az Isten; Ki viszi át a szerelmet?
2008-01-01Nagy László: Gyászom a Színészkirályért c.versének szemiotikai elemzése
2007-09-01Hóharmat Isten képébenNagy László és kortársai
2007-02-01Az utolsó bölényNagy László és a lengyelek
2006-07-01"Siratlak, délceg fenség"Federico García Lorca és a spanyol világ - Nagy László műfordításaiban
2006-06-01"Immár vére árad énekelve"Párhuzamok és érintkezések Federico García Lorca és Nagy László költészetében.
2006-03-01Versekben élő történelem, 1956.(Márai Sándor: Halotti beszéd 5-11.p.) Illyés Gy: Egy mondat a zsarnokságról 12-20. Vas I: Új Tamás; Mikor a rózsák nyílni kezdtek Nagy László: Karácsony, fekete glória Petri Gy A kis októberi forradalom; Karácsony 56; A 301-es parcelláról; Nagy Imréről Nagy Gáspár: Öröknyár: elmúltam 9 éves; A fiú naplójáből (részben megjelent egyéb helyeken ld. ott is)
2006-01-01A vizuális költemények csoportosítása...Nagy László alkotásai alapján
2005-09-01Megrendült kulturális keretekNagy László: Meszelő gyászmenyecskék c. verséről
2005-07-01"Mindenség summáslegénye"Nagy László: József Attila!
2005-07-01Regő rejti...A regösének kapcsán József Attila és Nagy László egy-egy verséről. József Attila: Regös ének, Nagy László: Rege a tűzről és jácintról
2005-07-01A lélek vesszőfutása - az archaikus rítusmint metaforaképző elem. A Medvezsoltár c. Nagy László-vers elemzése
2004-04-01Ágh István és Nagy László Balassi-verseiÁgh István: Balassi (1969) és Nagy László: Balassi Bálint lázbeszéde (1977)
2003-09-01A zablátlan idő előérzete : Nagy László költői valóságérzéke-lésének egy lényegi vonásáról. Hóharmat mardos c. versén keresztül.
2003-06-01Kidolg. esszékérdések Nagy László: Ki viszi át a szerelmetÉrettségi-felvételi előkészítő
2003-05-01Pilinszky János és Nagy László. Témavázlat.Érettségi-felvételi előkészítő. Vázlat.
2003-02-01Egy Nagy László-vers margójáraNagy László: Szólítlak, hattyú
2003-02-01A szentté szenvedett élményFilozófiai esszé Nagy László Anyakép című verséről
2002-07-01Legfőbb valónk verseNagy László Hegyi beszéd című verséről
2002-01-01"Aranyat fújt az Isten szívemre"A 20. sz. spirituális lírájából 1. r.: Juhász Ferenc, Nagy László
2000-12-01Játék karácsonykorNagy László karácsonyi versének értelme
1999-10-01Nagy László költői alkata a...családfa és betegségei tükrében
1998-05-01A költői szöveg explicit tételének egy lehetősége Nagy LászlNagy László Utolsó c. költeményében
1998-01-01Ihlet és sors. Tanulmány Nagy László Tűz c. versérőlTűz / Nagy László tűz-vérző madár-virágzás-sors-virrasztó ige
1997-02-01Cantata Profana : A kilenc csodaszarvasÓravázlat
1996-03-01Prométheusz lángjától Nagy László TüzéigA tűz-motívum megfigyeltetése az általános iskola 5-8.osztályaiban. Arany, Petőfi, Balassi, Csokonai, Vörösmarty, József Attila stb. versei alapján
1996-03-01Nagy László és SzigligetNagy Lászlóról
1996-03-01Dióbél királyfiA naplóíró Nagy Lászlóról
1995-07-01N. L.: Krónika-töredék
1995-07-01N.L.: Inkarnáció ezüstbenInkarnáció
1995-07-01Bibliai motívumok ...Biblia
1995-02-01"Rajzolt versek"Árvácska sírverse / Nagy László A hal éji dala / Christian Morgenstern Gyülekezési szabadság zárójelekkel / Kányádi Sándor, Székelykapu / Balla D. Károly Újévi ablak / Illyés Gyula
1994-04-01Nagy László: Csodafiú-szarvasÓravázlat
1994-03-01Jön a hajnal fényességgelA ráébredés-motívum Nagy László lírájában
1994-01-01Hatás - önhatásGóngora és Nagy László lírájának közelsége
1993-09-01"...de a vers Pelikán" :Vázlat Nagy László költészetéről
1992-08-01A "Csodafiu-szarvas" mitologikus költői világaNagy László "Bartóki" (Cantata Profana) szintéziséhez-tanulmány. A Csodafiú-szarvas mint eszmei és poétikai életmű-előkép.
1991-06-01Rügytől gyümölcs-rogyásig látóA természet mint líraszervező elem Nagy László költészetében
1990-09-01Rege a tűzről és jácintrólNagy László: Rege a tűzről és jácintról
1990-05-01Táltos BabilonbanAvagy : szépségmaximummal a bánat ellen - a líra elsivatagosodása korában. Kísérlet Nagy Lászlóról
1990-01-01"Oltani akarok, nem gyilkolni"A késmotívum Nagy László költészetében
1989-12-01Profán ikon Nagy Lászlóról, egy verselemzés ürügyénNagy László: Madárijesztő
1989-04-01Folklór-motívumok Nagy László korai verseiben-
1986-02-01\"füledbe a létezés jajgat, anyjának ő követel\"A hosszúversek emberképének fejlődésvázlata 1953-1956-ig. Nagy László verseiről
1986-02-01Sorsösszegzés és művészi kiteljesedésNagy László Búcsúzik a lovacska c. verséről
1986-02-01"Ördög már veletek"Kísérlet Nagy László kései költészetéről
1985-07-01Vers és próza Nagy László művészetében-
1980-10-01Az értékvesztés látomásaNagy László: Vértanú arabs kanca
1980-07-01Egy-egy vers \"maNagy László: Álmaim verő-erekkel
1975-07-01Nagy László: Csontváryelemzés
1975-07-01Seb a CédrusonNagy László verséről. A "sebeket becéző" költő stigmatizációja
1975-02-01A Kincskereső Nagy LászlónálBeszélgetés Nagy Lászlóval
1972-09-01Nagy László: Ég és földelemzés
1972-08-01Ég és földNagy László oratóriuma
1972-07-01Nagy László: Ég és földelemzés
Nagy László költői üzenete néhány verse alapjánÉrettségire, felvételire készülőknek segédlet. Megemlített versek: Ki viszi át a Szerelmet /1957/, Menyegző/1964/ Versben bujdosó /1973/
Nagy László: Ki viszi át a Szerelmetverselemzés
Nagy László verse József Attiláról
Irgalmatlan búcsú
Öntörvényű konok csillagNagy László Bartókja
Nagy László: Gyászom a Színészkirályértverselemzés
Nagy László: Gyümölcsoltóműelemzés
A látomásos-mítoszi költői forradalomNagy László lírájában
Nagy László: Az Országház kapujában, 1946elemzés
Nagy László és a bolgár kultúra
Nagy László és a bolgár népköltészetNagy Lászlóról és a bolgár népköltészetről
Nagy László és a bolgár népdal-
Nagy László prózája-
Nagy László világképe hosszú versei alapján, különös tekintettel a MenyegzőreNagy László verseiről és a Menyegzőről
Catullus és Nagy László a szerelemrőlCatullus és Nagy László szerelmi költészete
"Vállamon a bárányos éggel..."Bibliai motívumok Nagy László költészetében
Déry Tibor és Nagy LászlóDéry Tiborról és Nagy Lászlóról
Nagy László: Inkarnáció ezüstbenverselemzés
A "hóharmat" költőjeNagy László 1959-ben
Nagy László és Kondor Béla
Nagy László himnuszaNagy László pályájáról
Balassi maszkjábanBalassi által ihletett versek. Ágh István: Balassi, Nagy László Balassi-versei. Balassi Bálint lázbeszéde-ig
Balassi Bálint lázbeszédeTények és emlékek Nagy László verséről
Nagy L.:Virágének
Nagy László: Utolsóelemzés
Nagy László: Elmentek..elemzés
Nagy László: Fehér lovamelemzés
Nagy László: Ki viszi át a Szerelmetelemzés
Nagy László: DióverésDióverés / Nagy László Versek és elemzések az általános iskola 3.osztályosainak.
Nagy László: BalatonpartonBalatonparton / Nagy László
Az ifjú pár és a lakodalmasokNagy László: Menyegző
Nagy László: Ki viszi át a Szerelmet
Nagy László: Menyegzőelemzésvázlatok!
Nagy László: Vállamon bárányos éggelelemzésvázlatok!
Nagy László: Versben bújdosóelemzésvázlatok!
"...a nagy te vagy..."Nagy László: József Attila!
Esztétikai problémakörök a Nagy László-költészetben-
Búcsúztató, jövendölés nélkülÉg és föld / Nagy László
Nagy László: József Attila! című versérőlelemzés
Nagy László Latinovits-verseNagy László: Gyászom a színészkirályért
Nagy László: Himnusz minden időbenelemzés
Nagy László: Jönnek a harangok értemelemzés
Ki viszi át a SzerelmetNagy László: Ki viszi át a szerelmet című verséről
Nagy László: Szárnyak zenéjeverselemzés
Nagy László: Vértanú arabs kancaverselemzés
Nagy László: Ki viszi át a szerelmet?
Nagy László : Tűzelemzés
Verselemzés a líra határterületeirőlNagy László : Húsvét /képvers/ feladatok : képversek : Nagy László : Hordószónok I, II. Utassy József : Az én keresztem hangversek : Weöres Sándor : Hangcsoportok, Barbár dal A látható nyelv : Tamkó Sirató Károly : Emelkedés
Az ünnep motívuma.Nagy László : A vasárnap gyönyöre
Az értékeket teremtő-megőrző lírai-mítoszi hős önarcképeNagy László három mottóverse : Ki viszi át a Szerelmet; Versben bujdosó; Verseim verse.
Nagy László: Ki viszi át a szerelmet; Menyegző; József AttilElemzésvázlatok!
Szintézis és korszaknyitányRege a tűzről és a jácintról c. hosszúversben
Az emberiség himnuszaValóság-modellálás, mítosz, történele mint számvetés és perspektíva Nagy László Himnusz minden időben c. költeményében
Nagy László: Az angyal és a kutyákverselemzés
Nagy László: Inkarnáció ezüstbenverselemzés
Nagy László: Virág, virágomverselemzés
Az egyszerű és a művészi Petőfi és Nagy László egy-egy versébenFa leszek, ha... / Petőfi Sándor és Én is drága, te is drága / Nagy László
Nagy László: Csodafiú-szarvas c. kötet verseirőlAdjon az isten; Húsz évet betöltve; Csodafiu-szarvas / Nagy László
Nagy László: Bolgártáncverselemzés
Nagy László: Menyegzőverselemzés
Nagy László: Ha döng a földverselemzés
Nagy László: Tűz
Az én anyám: Vas Erzsébet. Nagy László, Ágh István - ....két anyakép.
Nagy László : FogolycsirkékVersek gyerekszemmel, Bevezetés a versek világába.
Nagy László: Kiscsikó-sirató
Pártatlan ítélet a költőről. Nagy László: Kísérő ének...Nagy László: Kísérő ének fiának, aki felnőtt és elindult haza
Nagy László: Tengeritörők
Nagy László: Tüz
Nagy László: Lehetőségek
Nagy László: Menyegzőelemzés
Nagy László: Az Országház kapujában, 1946
Nagy László: A Zöld Angyalelemzés
Nagy László: Csodafiú-szarvas
Nagy László: Játék karácsonykor
Nagy László: Havon delelő szivárvány
Nagy László: Tűz
Nagy László: Ki viszi át a Szerelmet
Nagy László: Szerelem emléke
Nagy László: Himnusz minden időben
Nagy László: József Attila!
Nagy László: Szépasszonyok mondókái Gábrielre
Nagy László: Kereszt az első szerelemre
Nagy László: Versben bujdosó
Nagy László: Apánk a másvilágról
Nagy László: Ki viszi át a Szerelmetelemzés
Nagy László (1925-1978) betegségeiMagyar költő-géniuszok testi és lelki betegségei Családtörténet, alkata, életmódja, testi-lelki betegségei, halála.
Nagy László: Balassi Bálint lázbeszédeelemzés
Játék karácsonykor / Nagy László karácsonyi versének értelme
Visszaálmodott emlék. Nagy László
A játékos és szatirikus ihletkör változataiKépversek, vidám üzenetek, groteszk-ironikus prózaversek Nagy László kései költészetében.
A játékos és szatirikus ihletkör változataiKépversek, vidám üzenetek, groteszk-ironikus prózaversek Nagy László kései költészetében
Nagy László: József Attila!verselemzés
Nagy László: Himnusz minden időben, MenyegzőNagy László és a cenzúra. Lektori jelentések N.L. verseiről.
"Medvezsoltár"A népköltészet és a folklór szerepe Nagy László költészetében
Fehér Anna harmadik útjaAz újraéledt népballada Nagy László Testvérek fehérben c. költeményében
Monumentális négy sorbanNagy László: A vak remény
Mit jelent?Vers és jelentés. Ady Endre: Jó Csönd-herceg előtt (30-39.o.); Nagy László: Zöld Angyal (41-47.o.)
Nagy László és verseiáltalános iskolásoknak. esszé
Nagy László: Ki viszi át a Szerelmetverselemzés, vázlat
Nagy Lászlópályakép, (1925 - 1978)
"Életem, amit elhagyott"(Szülőföldi élmények Nagy László költészetében) esszé Nagy Lászlóról
Valóság és mítoszNagy László: Hölderlin vascipői
A kiegyenesített időNagy László: Jönnek a harangok értem
A megmenekült mosolyHumor és humanitás Nagy László költészetében
Kik viszik át? Mit visznek át?Adalékok Nagy László Ki viszi át a Szerelmet c. versének recepciójához
Nagy László: Ki viszi át a Szerelmettanulmányok, verselemzések egy kötetben
Káromkodásból katedrálist?Rejtett életfilozófia Nagy Lászlónál. A költő szabad asszociációs hosszúverseiről (Gyöngyszoknya, Menyegző, Inkarnáció ezüstben, stb.), népiességéről - irodalomelméleti, filozófiai megközelítésben.
A (haza)szerelem versminiatűrjeNagy László: Én is drága, te is drága
Katedrálist, káromkodásbólEgy beszédalakzat Nagy László Ki viszi át a Szerelmet című versében
"Költő és festő: egy"Nagy László hét Kondor Béla-verséről
Mai héroszokNagy László Ki viszi át a Szerelmet című verséről