József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

168 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2016-02-01Mikszáth Kálmán irodalomszemlélete– elsősorban a Jókai-életrajz alapjánmegtekintés
2016-01-01Egy Mikszáth-novella lehetséges ihletforrásaiMikszáth Mégis talentum Kyszlich című novellájának forrásamegtekintés
2015-07-01A jogszerűség és a mágikus tudatMikszáth Kálmán: Bede Anna tartozásamegtekintés
2013-01-01A történelem fonákjaMikszáth Kálmán: Gertrudis hátulrólmegtekintés
2013-01-01Mediális veszedelem avagy Mikszáth Kálmán...Zrínyije a médiumok határvidékénmegtekintés
2012-11-01Mikszáth Kálmán két elfeledett műveMikszáth szegedi vonatkozású ismeretlen karcolata: Czérnás Börcsök (az írás a tanulmányban olvasható), két paraszt (az írás a tanulmányban olvasható)megtekintés
2012-07-01Mikszáth Kálmán, a tót atyafiMagyar és szlovák Mikászth-olvasatok, a szlovákság irodalmi képe, Mikszáth metaforikus szlovákságképe.megtekintés
2012-01-01Mikszáth Kálmán, a bölcs realistaMiképpen lehet munkásságát besorolni a változó stílusirányok, művészi világképek, "paradigmák" egyikébe-másikába.megtekintés
2011-11-01Bizarr festmény, mesebánya és a fotográfia-féle rideg igazságMikszáth Kálmán és a fénykép. Mikszáth Kálmán: A fotográfiák regénye.megtekintés
2011-11-01A politika sara, a szerelem aranyaKísérlet egy korai Mikszáth-kisregényről ( A vármegye rókája, Sárarany)megtekintés
2011-11-01Mikszáth kurucaiA Rákoczi szabadságharc, a Rákóczi-kultusz és Mikszáth.megtekintés
2011-11-01A Mikszáth-befogadás főbb irányairólHárom olvasási mód Mikszáth megértésére.megtekintés
2011-11-01Mikszáth "tudásregényei"Bűnügyi történet-fantasztikus történet-és ami túl van rajtukmegtekintés
2011-06-01"De mit az élet nekünk?"Egy kétséges Petőfi-versről egy kétséges Mikszáth-cikk kapcsán. (Ujév Napján 1849 / Újesztendő napján)megtekintés
2011-02-01A kripliMiklauzic Bence Mikszáth-tévéjátéka: Éji séták és éji alakok (magyar, 2010.)megtekintés
2010-06-01Egy út két állomásaGyulai és Mikszáth regényérőlmegtekintés
2010-06-01A posztmodern ViharsarokMikszáthi anekdota és regionalizmus a Bárka-műhely prózaírónak műveibenmegtekintés
2010-05-01A szigetvári hős feltámadásaMikszáth és az Új Zrínyiászmegtekintés
2010-05-01Regények, vég nélkülA Különös házasság és a regénybefejezésmegtekintés
2010-05-01Megelevenedik a holtak csöndes birodalmaMikszáth Kálmán: A fekete kakas c. elbeszélésmegtekintés
2010-05-01Adalékok Mikszáth Kálmán...A két koldusdiák c. kisregényének forrásaihozmegtekintés
2010-04-01Mikszáth Kálmán - az élet éles szemű megfigyelőjeM.K. száz éve hunyt el. Mikszáth helye az irodalomtanításban. segédlet A néhai bárány c. elbeszélés és a Szent Péter esernyője c. regény órai feldolgozásához.megtekintés
2008-12-01Politikum, nyelv, médium a romantikus regénybenJókai Mór: Az élet komédiásai, Mikszáth Kálmán: Két választás Magyarországonmegtekintés
2008-03-01Az elbeszélésciklus mint kötetkompozícióMikszáth Kálmán: A jó palócok; Krúdy Gyula: Szindbád; Kosztolányi Dezső: Esti Kornélmegtekintés
2007-05-01A Mikszáth Kálmán-i komikus románc és a versekHumor és komikum Mikszáth Kálmán műveibenmegtekintés
2007-01-01A politikai kozmosz megalkotása...Mikszáth parlamenti karcolataibanmegtekintés
2006-07-01Mikszáth Kálmán esete a mesével, a riporttal, a komikus-humoros románccal és a Noszty fiúvalMikszáth Kálmán: A Noszty fiú esete Tót Marivalmegtekintés
2006-05-01A komikus románc két arcaMikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője, Az aranykisasszony, Beszterce ostromamegtekintés
2006-05-01Az intonáció metaforáiMikszáth Kálmán: Bede Anna tartozása M.K. novellájának értelmezése a trópus prózanyelvi működésmódjának középpontba állításával.megtekintés
2006-04-01A megismerés lehetőségei Mikszáth novelláibanA szép Bulykainé (419-430.p.) "Ugyanaz" a fabula ellentétes befejezéssel: A Lupcsek Jani házasodása (1882) c. novella főtörténete mint alárendelt mozzanat jelenik meg A rokon c. (1899) elbeszélésben. (430-437.p.)megtekintés
2005-02-01Leporoló 3.Mikszáth Kálmán: A Noszty fiú esete Tóth Marivalmegtekintés
2004-08-01"A logika nem törődik dzsentrivel" Mikszáth: A Noszty fiú..A "kombinálás" stratégiái "A Noszty fiú"-banmegtekintés
2003-11-01"Élőbeszédszerűség" Mikszáth prózájábanAz "élőbeszédszerűség" terminusa mint metafora. Mikszáth Kálmán prózájáról.megtekintés
2003-01-01Mikszáth Kálmán (1847-1910) TémavázlatÉrettségi-felvéli előkésztő. Vázlat.megtekintés
2002-05-01Két kronotoposz találkozikMikszáth Kálmán: Beszterce ostromamegtekintés
2001-11-01Irodalmi szövegek párbeszédeMikszáth Kálmán: A jó palócok és Bodor Ádám: Sinistra körzetmegtekintés
2001-03-01A mindig új "Új Zrínyiász" / Mikszáth Kálmánmegtekintés
2000-04-01Balladaszerűség és balladatörés Mikszáth novellisztikájábanDekonstrukció a mikszáthi balladaszerű novellában A jó palócok néhány írása alapján. Szegény Gélyi János lovai, Péri lányok szép hajáról, Tímár Zsófi özvegysége, Az a pogány Filcsik, A két major regénye stb.megtekintés
2000-02-01Mikszáth Kálmán szemüvegei:Avagy az eladott leányok históriáRövid elemzés : Galamb a kalitkában. Az "eladó lány"-motívum 3 változata : Az a fekete folt, Az arany-asszony, A sipsirica c. művekben.megtekintés
2000-02-01"Hat likra jár az esze"Szólás, metafora, narratíva Mikszáthnál.megtekintés
1999-12-01Mikszáth, a nagymesterA gavallérok; Szent Péter esernyőjemegtekintés
1999-05-01Történetek metaforikus interakciója Mikszáth Kálmán ...Galamb a kalitkában c. művébenmegtekintés
1999-03-01Egy irányregény "iránytalansága".Relativizmus és metaforikus-ság Mikszáth Kálmán Különös házasságábanmegtekintés
1998-03-01Műfaj és szövegtérTót atyafiak - A jó palócok értelmezéséhez / Mikszáth Kálmánmegtekintés
1998-01-01Mikszáth nőalakjaiSablonosak-e Mikszáth nőalakjai ?megtekintés
1998-01-01Az újraolvasott Jókai-életrajzHogyan látta Mikszáth 19.századi történelmünket? Mikszáth Kálmán Jókai Mór élete és kora című művéről. megtekintés
1997-11-01Mikszáth - szövegek relativizmusaMikszáth Kálmán regényeiben, kisregényeiben és elbeszéléseiben: Gavallérok; Beszterce ostroma; Egy éj az Aranybogárban; A fekete fogat; Ami a lelket megmérgezimegtekintés
1997-04-01Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyőjeelemzésmegtekintés
1997-03-01Don Quijote, Rip van Winkle és Mikszáth hőseiPongrácz István gróf (Beszterce ostroma); Mácsik György (Nemzetes uraimék); a feltámadt Zrínyi (Új Zrínyiász); Sáros megyei urak (A gavallérok)megtekintés
1997-01-01A vígjáték és a regény párbeszédeA Noszty fiú esete Tóth Marival / Mikszáth Kálmánmegtekintés
1997-01-01"A nemzeti élet...""A nemzeti élet mappája-könyvekből összerakva." Mikszáth és a magyar regényírók képes kiadása. /M.K. szerkesztői, kiadói tevékenységéről./megtekintés
1997-01-01A jó palócok...A jó palócok, Tót atyafiak. Mikszáth Kálmán műveinek elemzése.megtekintés
1997-01-01"Létra van a szívétől..."Mikszáth lélekrajzáról.megtekintés
1997-01-01A majornoki hegyszakadékMikszáth Kálmán: A jó palócokmegtekintés
1995-04-01"Hova el nem lát a szem..."Mikszáth Kálmán: A jó palócok. A népi hiedelemvilág a Jó palócok írásaiban. Pl. A néhai bárány Bede Anna tartozása Péri lányok szép hajáról Galandáné asszonyom A bágyi csoda A gózoni szűz Máriamegtekintés
1994-01-01Mixát: HairPéri lányok szép hajáról / Mikszáth Kálmán (Jó palócok) novellaelemzésmegtekintés
1993-05-01Nevelési lehetőségek egy novella elemzése kapcsánMikszáth Kálmán: A néhai báránymegtekintés
1992-04-01Író és bíróSzerep és felelősség Mikszáth Kálmán két regényében: A beszélő köntös, A fekete város.megtekintés
1982-07-01Újraolvasó naplóMikszáth Kálmán: A Noszty fiú esete Tóth Marivalmegtekintés
1981-01-01Az eszmélkedő, kései Mikszáth. A kései novellákrólNovellaművészetének korszakilletékességérőlmegtekintés
1976-06-01Egy "egyszerű" műfaj kellékeiKísértet Lublón / rend. Bán Róbert magyar film, 1976 Mikszáth Kálmán regényéből.megtekintés
1954-04-01Mikszáth Kálmán: A fekete városelemzésmegtekintés
Karneválmegye vagy kísértetsziget?Mikszáth Kálmán: A gavallérokmegtekintés
Anekdotikus novellák. Mikszáth Kálmán: A néhai bárányMikszáth Kálmán novellájárólmegtekintés
Mikszáth Kálmán: Beszterce ostromaÉrettségi-felvételi tételekhezmegtekintés
Mikszáth korszerűségeMikszáth Kálmán: A fekete városmegtekintés
Mikszáth Kálmán: A Noszty fiú esete Tóth MarivalÉrettségi-felvételi tételekhezmegtekintés
Az anekdotikus regény.Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyőjeelemzési segédlet!megtekintés
Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyőjeÉrettségi-felvételihez elemzésmegtekintés
Mikszáth Kálmán: A fekete városA fekete város / Mikszáth Kálmán Műismertetés és műelemzés.megtekintés
Mikszáth Kálmán: Timár Zsófi özvegységeművek és elemzésekmegtekintés
Egy jellemábrázolásAz a fekete folt / Mikszáth Kálmánmegtekintés
Mikszáth Kálmán: A két koldusdiákMűismertetések és műelemzések.megtekintés
Mikszáth Kálmán: Beszterce ostromaBeszterce ostroma / Mikszáth Kálmánmegtekintés
Mikszáth Kálmán: A két koldusdiák10-14 éveseknek.megtekintés
Mikszáth Kálmán: A beszélő köntös10-14 éveseknek.megtekintés
Mikszáth Kálmán: A gavallérok10-14 éveseknekmegtekintés
Mikszáth Kálmán: Az a fekete foltelemzésvázlatokmegtekintés
Babonás magyarokA jó palócok / Mikszáth Kálmánmegtekintés
Mikszáth Kálmán: Szegény Gélyi János lovaimegtekintés
A Kopereczky-effektus avagy miképpen fiadzhatja egy beszéd a..saját apját (Mikszáth Kálmán : A Noszty fiú esete Tóth Marival IX. fej.)megtekintés
Mikszáth Kálmán: A beszélő köntösmegtekintés
Mikszáth Kálmán: A két koldusdiákmegtekintés
Mikszáth Kálmán: A gavallérokmegtekintés
Mikszáth Kálmán: Az a fekete folt; Beszterce ostromaElemzésvázlatok!megtekintés
Egy nem motivált ütésMikszáth Kálmán: Az én pohárom c. novellája és Molnár Ferenc: Liliom c. darabjának hasonlóságai.megtekintés
Mikszáth Kálmán: A gavallérokrövid elemzésmegtekintés
A jelenéből kihullott ember.Egy motívum a 19.sz-i magyar iro..dalomban Egy régi udvarház utolsó gazdája / Gyulai Pál 20-27. Beszterce ostroma / Mikszáth Kálmán 27-37. Az öreg tekintetes / Gárdonyi Géza 37-41. A normától való eltérés : fogyatékosság vagy érték ?megtekintés
Mikszáth Kálmán: A néhai báránystilisztikai elemzésmegtekintés
A mikszáthi anekdota Janus-arcaA modern magyar elbeszélés megszületése.megtekintés
Mikszáth Kálmán : Beszterce ostroma (1894)A gimnázium 3.oszt. számára. Mikszáth-életrajz 15-21.p.; Beszterce ostroma 22-33.p.megtekintés
Szent Péter esernyője / Mikszáth Kálmán (1896)A gimnázium 3.oszt. számára.megtekintés
A Noszty fiú esete Tóth Marival / Mikszáth KálmánA gimnázium 3. oszt.számára.megtekintés
Mikszáth Kálmán A Noszty fiú esete Tóth Marival című......regényének elemző bemutatása.megtekintés
Hasonlóság és különbség Jókai Mór és Mikszáth Kálmán írói......világában.megtekintés
"Az úr a pokolban is úr" Mikszáth Kálmán: A gavallérokmegtekintés
Mikszáth Kálmán: A két koldusdiák (1885)megtekintés
A fekete kakasMikszáth Kálmán kisregényemegtekintés
Mikszáth Kálmán...időszemléletemegtekintés
Mikszáth Kálmán és a Beszterce ostromaa regényrőlmegtekintés
Galamb a kalitkábanMikszáth Kálmán regényemegtekintés
Az elbeszélésciklus: sok szöveg együttElméleti megközelítés. Említett alkotók a magyar irodalomból: Cholnoky Viktor (Tammúz, Trivulzió-ciklus) Kosztolányi Dezső (Tengerszem, Esti Kornél) Mikszáth Kálmán (Jó palócok)megtekintés
A jó palócokMikszáth Kálmán elbeszélésciklusa.megtekintés
Az anekdotaA magyar élet nagyon kicsi tükre, Az anekdota fantomja, Egy anekdotakoncepció javaslata, A Prakovszky anekdotái, Novella vagy regényrészlet?megtekintés
"éreztetése kissé érzéki"A novellaciklus műfaja és A jó palócok erotikájamegtekintés
Mikszáth Kálmán és négy műve:Tót atyafiak; A jó palócok, Beszterce ostroma; Szent Péter esernyője általános iskolásoknak. esszémegtekintés
Mikszáth Kálmán: A Noszty fiú esete Tóth Marivalcselekmény, elemzési segédlet (vázlat)megtekintés
Mikszáth Kálmán: A Noszty fiú esete Tóth Marivalcselekmény, elemzési segédlet (vázlat)megtekintés
Mikszáth Kálmán: Beszterce ostromacselekmény, elemzési segédlet (vázlat)megtekintés
Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyőjecselekmény, elemzési segédlet (vázlat)megtekintés
A tót atyafiak; A jó palócokMikszáth Kálmánmegtekintés
Két választás MagyarországonMikszáth Kálmánmegtekintés
Az elkésett emberMikszáth Kálmán: Beszterce ostromamegtekintés
Szent Péter esernyőjeMikszáth Kálmánmegtekintés
A gavallérok (1897)Mikszáth Kálmánmegtekintés
Új Zrínyiász (1898)Mikszáth Kálmánmegtekintés
Különös házasságMikszáth Kálmánmegtekintés
A Noszty fiú esete Tóth MarivalMikszáth Kálmánmegtekintés
A fekete városMikszáth Kálmánmegtekintés
A "pályakezdés"A tót atyafiak (Az a fekete folt, Az arany-kisasszony, Lapaj. a híres dudás, Jasztrabék pusztulása); Jó palócok (A néhai bárány, Péri lányok szép hajáról, Tímár Zsófi özvegysége, Szegény Gélyi János lovai) novelláiról Nemzetes uraimékmegtekintés
Irányzatok retorikájaMikszáth Kálmán: Galamb a kalitkában; Két választás Magyarországonmegtekintés
A történelem fikcionálásaMikszáth Kálmán: A beszélő köntös; Új Zrínyiászmegtekintés
Anekdoták és különcökMikszáth Kálmán: Beszterce ostroma; A sipsiricamegtekintés
A legenda poétikájaMikszáth Kálmán: Szent Péter esernyőjemegtekintés
Egy régió elbeszéléseMikszáth Kálmán: A gavallérokmegtekintés
Irányregény? Riportregény?Mikszáth Kálmán: Különös házasság; A Noszty fiú esete Tóth Marivalmegtekintés
Narratíva és historicitásMikszáth Kálmán. A fekete városmegtekintés
Noszty Feri alakváltozásai1906 Mikszáth Kálmán: A Noszty fiú esete Tóth Marival a Vasárnapi Újságban.megtekintés
Idill és emberlátásMikszáth Kálmán: A tót atyafiak (1881), A jó palócok (1882) Az a fekete folt (28-30.o) Lapaj, a híres dudás (30-31.o) A néhai bárány (32-33.o) Szegény Gélyi János lovai (33.o) Timár Zsófi özvegysége (34.o) Hova lett Gál Magda? (34-35.o) stb.megtekintés
Mikszáth Kálmánesszémegtekintés
A múlt kételyteli prózapoétikája...és a kétely társadalmi horizontjai az Új Zrínyiászbanmegtekintés
Egy irodalmi siker archeológiájaA tót atyafiak és a Jó palócok történeti poétikájamegtekintés
Egy modern irodalmi toposz alakváltozatai Mikszáth prózájában:a dandy és a dandyzmus: A gavallérok (107-120.p.); Beszterce ostroma (121-144.p.)megtekintés
Mikszáth prózápoétikája és az őrület mint irodalmivá tett...társadalmi kérdés. A normalitás és az őrület társadalmi reprezentációi Mikszáth Beszterce ostroma c. regényben.megtekintés
Az erőszak struktúrái a Különös házasságbanMikszáth Kálmánmegtekintés
A detektívtörténet és a populáriskultúra eljárásainak...újraírása: a Szent Péter esernyője reflexív jegyeimegtekintés
Realizmus, látás és modernség összefüggése...Mikszáth prózapoétikájában: A Noszty fiú esete Tóth Marivalmegtekintés
Egy hagyománnyal szemben?Mikszáth Jókai-életrajzának kételyteli és reflexív elemeimegtekintés
A narratív sémák szererpe a Noszty fiú-banMikszáth Kálmán: A Noszty fiú esete Tóth Marivalmegtekintés
Riport - regény - meseMűfaji olvasatok érvényessége A Noszty fiú esete Tóth Marival-banmegtekintés
A vég nélküli kezdet, avagy a lefejezett szövegMikszáth Kálmán: A Noszty fiú esete Tóth Marivalmegtekintés
A Noszty fiú beíródása Tóth Mari esetébeMikszáth Kálmán: A Noszty fiú esete Tóth Marivalmegtekintés
Noszty Feri alakváltozataiMikszáth kálmán: A Noszty fiú esete Tóth Marivalmegtekintés
Mikszáth Kálmán esete Jókai Mórral , a valósággal(és talán kicsit Kemény Zsigmonddal is) No deh hogyan jön mindehhez " Noszty fiú esete Tóth Marival c. regény?megtekintés
A "kép" és a "ráma"45.Jegyzetek Mikszáth elbeszéléstechnikájához. (A Noszty fiú esete Tóth Marival)megtekintés
"Bivaly a nyelv virágoskertjében"Moralitás, realitás és A Noszty fiú Tóth Marival XII. fejezetemegtekintés
Kopereczky állati anomáliáiMikszáth Kálmán: A Noszty fiú esete Tóth Marivalmegtekintés
Mikszáth bestiáriuma. Szemiográfiai fantázisMikszáth Kálmán: A Noszty fiú esete Tóth Marivalmegtekintés
Ökonómiai kultúra. A dzsentri és a láthatatlan pénzmozgásokMikszáth Kálmán: A Noszty fiú esete Tóth Marivalmegtekintés
Alkalmas gyengékMikszáth Kálmán: A Noszty fiú esete Tóth Marivalmegtekintés
Mikszáth és baglyaMikszáth Kálmán: Noszty fiú esete Tóth marivalmegtekintés
Két író egy tükörbenMikszáth Jókai-életrajzáról: Jókai Mór élete és kora.megtekintés
Sikertörténetek a századvégi novellisztikában1882 Mikszáth Kálmán: A jó palócokmegtekintés
Móricz Mikszáthot olvasMóricz Zsigmondmegtekintés
Mikszáth Kálmánpályakép, (1847 - 1910)megtekintés
Járt-e Mikszáth Tótkomlóson?esszé Mikszáth Kálmánrólmegtekintés
Beszterce ostromaMikszáth Kálmán regénye, 1894.megtekintés
A gavallérokMikszáth Kálmán regénye, 1897.megtekintés
Új ZrínyiászMikszáth Kálmán regénye, 1898.megtekintés
Palócföld - XIX. század, szepesség - XX.századSzékelyföld - XXI.század ; Mikszáth, Krúdy és egy utóduk a magyar próza stílushagyományábanmegtekintés
Mikszáth-problémákRegénytípus, írói szemlélet és magatartás ; Mikszáth Kálmán műveirőlmegtekintés
Ki beszél(t) itt latinul?A latinitás és a latin nyelv szerepe a XIX. századi magyar életben és elbeszélő irodalomban. Jókai Mór: Eppur si muove, És mégis mozog a föld (1872). Jókai és a nyelvi többszólamúság. Mikszáth Kálmán az élőbeszéd illúziójának megteremtésére használt latin szavakat, kifejezéseket. (Új Zrínyiász)megtekintés
Választások a régi Magyarországon: Gezetlen és KörtvélyesPolitikai humor Jókai (Az élet komédiásai, A jövő század regénye, A csigák regénye) és Mikszáth (A körtvélyesi csíny in.: Két választás Magyarországon) műveibenmegtekintés
A titkos könyvMikszáth és a természet. Gyalog és kocsin. Az erdő. Hasonlítások és értelmezések. Kertek, virágok. Állatok. Etológusok. A természet pusztulása.megtekintés
A köntösÖltözet és identitás Mikszáth Kálmán műveibenmegtekintés
"De mi ez a valósághoz képest..."Mikszáth a fotográfiáról, a fotográfia Mikszáthról.megtekintés
Vár, város, adomaA felvidék képe Jókai Mór, Mikszáth Kálmán és Krúdy Gyula műveiben.megtekintés
Mikszáth és a XX. századMikszáth Kálmán műveiről.megtekintés