Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

92 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2015-10-01Madách címkefelhőben II.Esszé Madách Imréről
2015-09-01Madách címkefelhőben I.Esszé Madách Imréről
2015-06-01A történelem romantikus víziói és Az ember tragédiájaMadách Imre Az ember tragédiája című drámájáról.
2015-03-02Nőiség, női szerepek és romantikaA nőiség szerepe a 19. századi magyar irodalomban
2015-02-01A stádiumok dramaturgiájaMadách Imréről és művéről - az Ember tragédiája lengyel olvasóinak
2014-04-01150 éve született (HELYESEN: halt meg) Madách ImreMadách Imre (1823. január 21., Alsósztregova - 1864. október 5.) rövid életrajza. Az ember tragédiája jelentősége, műfaja, filozófiai alapja, főszereplői...
2011-12-01Reflektorfényben Az ember tragédiájaAz ember tragédiája a színpadokon.
2011-12-01EmberrajzAz ember tragédiája / r.Jankovich Marcell Madách művéből magyar rajzfilm, 2011.
2011-12-01Ádám a vérzivatarbanAz ember tragédiája / r. Jankovics Marcell Madách művéből magyar rajzfilm, 2011.
2011-05-01Egy nagyon komoly világvége kellős közepénJankovics Marcell Az ember tragédiája rajzfilmváltozatáról
2009-01-01Mítoszok palóculGerelyes Endre \"Káin\" c. novellája és \"Az ember tragédiáját\" egyes rokon vonatkozásairól
2008-08-01Madách és a NőMadách számára a Nő alakjának egyaránt van biológiai, mitikus-esztétikai és társadalmi jelentése, s ezt a hármat akadémiai székfoglalójában, ugyanúgy, mint Az ember tragédiájában, összekapcsolja.
2008-02-01A nemzeti drámákrólA Bánk bán ősbemutatójának 175. és Az ember tragédiája színrevitelének 125. évfordulójára
2008-01-01Madáchi stílus - madáchi emberMadách Imréről és Az ember tragédiájáról
2007-10-01Honos szózat-Jó száz évvel Madách utánMadách Imre Az ember tragédiája 13. szín-az űr-jelenet
2006-01-01"Eszmék közt az űr..."Beszédmódok antinómiája a Tragédia első színében.
2005-06-01Néhány gondolat Madách és Dante "dualista" világképérőlMadách Imre: Az ember tragédiája Dante: Isteni színjáték
2003-02-01Madách drámaelméleteMadách drámelméleti töredéke nyomán.
2003-01-01Madách Imre (1823-1864) és Az ember tragédiája. TémavázlatÉrettségi-felvéeli előkészítő. Vázlat.
2002-06-01A Tragédiáról (Madách Imre: Az ember tragédiája)Aktuális írások, gondolatok a Tragédiáról. Hubay Miklós: A Madách-naplóból 24.old. Beke Albert: Pesszimista-e Az ember tragédiája? 25.old. Ézsaiás Erzsébet: Jelenünk a londoni szín 25.old. S.Gy.M.: Önvizsgálat a "Tragédia" színe előtt 26.old. Szentpétery Csabáné: Quo vadis? 26.old. Kovács Vanda: Csodálatos Tragédia 27.old.
1999-12-01Az ember tragédiája ötször. Madách-bemutatókAz ember tragédiája / Madách Imre szinikritika ! Tarján Tamás : Fényben árny / rend. Kerényi Imre, Madách Színház Joób S.: Szertartástragédia / r.Vidnyánszky Attila, Beregszászi Illyés Gyula Szinház Csáki Judit : Isten ne óvjon! / r. Jordán Tamás, Merlin Színház Sándor L.István:Színház a falanszterben / r.Hudi L.,Mozgó Ház Társ. Urbán Balázs : Csak bábok / r. Garas Dezső, Bp.i Bábszínház
1997-03-01Madách Imre: Az ember tragédiájaelemzés a műről
1997-01-01A vernuft tragédiája. Az ember tragédiája / Madách ImreA Tragédia újraolvasása kanti ismeretelmélethorizontján.
1995-05-01Karinthy Frigyes Kötéltánca és...Az ember tragédiája
1993-09-01Az ember tragédiája mítoszi utalásaiMadách Imre: Az ember tragédiája
1993-03-01Az ember tragédiája szereplőinek és...motívumainak bibliai és világirodalmi előzményeiről
1989-06-01Németh Antal elfelejtett Tragédia-tanulmányaMadách Imre: Az ember tragédiája
1989-03-01Hét kérdés Madáchról1. Volt-e Madáchnak önálló filozófiája?, 2. Mi a targédia alapkérdése?, 3. Ádám vagy Lucifer?, 4. Marx vagy Kierkegaard?, 5. Ismerte-e Madách Kierkegaardot?, 6. Magyar Kierkegaard?, 7. Milyen Madách filozófiája?
1989-02-01Kepler platonizmusa Madách Imre műveibenMadách Imre műveiről
1986-01-01Az ember tragédiája kompozíciójárólMadách Imre: Az ember tragédiája
1985-02-01Eszmék, viszonyok, értékek a tragédiábanMadách művének mai tanításáról. Madách Imre: Az ember tragédiája.
1984-05-01Képfilozófia gyermeki látomásokbanAngyali üdvözlet / rend. Jeles András magyar film, 1984 Madách Imre: Az ember tragédiája című műve nyomán.
1984-05-01Gyermek kukkerol a jövőbeAngyali üdvözlet / rend. Jeles András magyar film, 1984 Madách Imre: Az ember tragédiája című műve nyomán.
1984-02-01A közösségélmény Madách lírájában és...Az ember tragédiájában
1984-01-01Ádám alakjának világirodalmi előzményeihezMadách Imre. Az ember tragédiája
1983-01-01Madách Imre: Egy magyar költő a világirodalombanMadách Imre: Az ember tragédiája
1976-01-01Az ember tragédiája XV.színének értelme és jelentéseMadách Imre: Az ember tragédiája
1974-03-01Az ember tragédiája szerkezeteiMadách Imre: Az ember tragédiája
1974-03-01A Tragédia szövegmódosításai és a korabeli irodalmi nyelvMadách Imre: Az ember tragédiája
1974-02-01A szembesített MadáchMadách Imre Az ember tragédiájának összehasonlító vizsgálata. (Faust, Érzelmek iskolája, Háború és béke, Szent Antal megkísértése stb.)
1970-04-01A sziszüphosz-paradoxon. Optimizmus Az ember tragédiájában.Madách Imre: Az ember tragédiája
Madách Imre /1823-1864/Érettségi, felvételi tételekhez segédanyag. Az ember tragédiája, szerkezete (65-69., szereplőinek jellemzése (69-71)
Madách Imre: Az ember tragédiájaAz ember tragédiájának történetfilozófiai szempontú elemzése.
Angyali igék. Madách Imre Az ember tragédiájaA lét biblikus ősképe és történetisége a Tragédiában. Motívumok: anyag(létező) űr(tér) változatlan(öröklét) idő(változás) boldogság bölcsesség(tudás) kifejtése,megoldás tragikum kérdése.
Madách Imre: Az ember tragédiájaAz ember tragédiája / Madách Imre
Madách és Arany SzliácsonMadách és Arany találkozása Szliácson,1862-ben
Létértelmező motívumok Az ember tragédiájábantér-idő-tudás, anyag-öröklét-boldogság, tragikum kérdése
II.Ember. Az ember tragédiája / Madách ImreFizika-metafizika, Isten - Ördög, Ádám és Éva jelleme. Történelmi szinek stb.
Madách Imre: Az ember tragédiája(Talentum műelemzések) Madách Imréről, A tragédia: téma és szándék, szerkezet és cselekmény, tartalom és forma ( keletkezés, drámai téma, helyzet, karakterek, drámai költemény, forma-tartalom, fogadtatás, utóélet )
Két világ közt választhatni: Világkép és többszólamúság Az ember tragédiájábanMadách Imre:Az ember tragédiája
Az eszmék értéke és az idő kontinuitásaGondolatok Madách filozófiai rendszeréről
A Tragédia líra vagy tragédia?Az ember tragédiája / Madách Imre műfajáról.
Mintha. A \"százéves harc\" után -Az ember tragédiája ma
Madách Imre: Az ember tragédiája..az irodalomban : középiskolásoknak, érettségizőknek, felvételi- zőknek.
Madách Imre: Az ember tragédiájaelemzésvázlat!
"Emberiségpoéma" és drámai költeményMadách helye a világirodalomban: Az ember tragédiája és Ibsen Peer Gynt-je.
Madách Imre /1823-1864/ : Az ember tragédiája /1860/Gimn. második oszt.: A romantika irodalmából.
Történetfilozófiai kérdések ...Az ember tragédiájában
Az ember tragédiája értelmezéséhez / szereplők jellemzése isLucifer, Ádám, Éva jellemzése. Transzcendencia. Fejlődéseszme.
A Tragédia: líra vagy tragédia
Madách: Az ember tragédiájaMadách Imre drámájáról (kétszintes misztériumdráma)
Vég vagy kezdetMadách Imre történelme
Összegzés: Madách és a koreszmék"A Tragédiá-ban ...egy egész korszak sommázatát látjuk, koreszmék és törekvések, természetbölcseleti és történettudományi szemléletek, személyes kínok és remények nagy összegzését."
Madách Imre (1823-1864) betegségeiMagyar költő-géniuszok testi és lelki betegségei. Családtörténet, alkata, életmódja, testi-lelki betegségei, halála.
Madách-mozaikMadách Imre: Az ember tragédiája, Mózes ébresztése
A Tragédia filozófiájaMadách Imre: Az ember tragédiája. Madách filozófiája
Az eszmék szerepe Madách Imre Az ember tragédiája c. művében
"...sokszerű szó és egy értelem" (Diskurzus a műfajjal)Az ember tragédiája / Madách Imre Kétszintes dráma: másvilági-evilági szint. Szellemi-anyagi szféra.
Erdélyi János és Az ember tragédiájaMadách Imre: Az ember tragédiája
Forradalom utánKemény, Eötvös és Madách
Az Ember tragédiája a nagy és a kis Nap-évbenMadách Ember tragédiájának asztrálmítoszi értelmezése a nagy Nap-évben (Papp Gábor) a kis Nap-évben (Szabó Gyula).
Álom a történelemrőlMadách Imre: Az ember tragédiája
Madách ImreMadách filozófiai és politikai szemlélete a Tragédiától Mózesig. Az ember tragédiája, Csák, Mózes, Tündérálom
Adalékok a Tragédia szabadság-gondolatáhozMadách Imre: Az ember tragédiája
Madách Imre és Az ember tragédiájaáltalános iskolásoknak. esszé
Madách Imre: Az ember tragédiájacselekmény, elemzési segédlet (vázlat)
Madách Imre: Az ember tragédiájaelemzés
A féltékenység zöldszemű szörnyeA féltékenység irodalmi köréből: a féltékenység Shakespeare: Othello, Katona József: Bánk bán, Puskin: Anyegin, Madách Imre. Az ember tragédiája c. műveiben.
Történelem és irónia1861 Madách Imre: Az ember tragédiája
Vajda János kritikájaAz ember tragédiájáról
Egy "szellembúvár" Tragédia-értelmezéseLélektani elemek az Ember Tragédiájának főalakjaiban. Madách Imre: Az ember tragédiája c. művéről Madách Aladár, a költő fia, a magyarországi spiritizmus egyik legjellegzetesebb képviselője.
Sík Sándor első Tragédia-értelmezéseAz ember tragédiájának értelme. írta és felolvasta 1911. június hó 10-én a Váci Múzeumegyesület Madách irodalmi gyűlésén S.S.
A forradalom ábrázolása Madách Imre és...Georg Büchner (Danton halála) drámájában
A két Csák-drámaMadách Imre: Csák végnapjai (1861)
VilágdrámaA romantikából kiszakadt két meteor-páros: Madách Imre: Az ember tragédiája (1861) és Zygmunt Krasinski (1812-1859): Pokoli színjáték (1835)
Szabadkőműves motívumok...Madách Tragédiájában
"Paradoxonok"Madách Tragédiájában és kísérlet a "paradoxonok" feloldására (konfliktus, tragikum, drámaszerkezet és történetfilozófia, Lucifer, Éva, a Föld szelleme, Madách és Dante, irracionalitás és intuíció, dualizmus stb.)
Ádám álmaMadách Az ember tragédiája c. műve és az álom-analízis.
"A cél voltaképp mi is?"Madách Imre: Az ember tragédiája
Madách Imrepályakép, (1823 - 1864)
Ő többé nem élesszé Madách Imréről
Madách lírájaMadách Imre költészetéről