Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

244 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2022-10-01Prózapoétikai újításokMóricz Zsigmond Az Isten háta mögött című regényében
2022-01-01Móricz Zsigmond a századforduló dinamikájábanFolklór, intermedialitás, modernség
2022-01-01Adagio barbaroMóricz Zsigmond: Barbárok
2022-01-01A szíj, a balta és a rózsa (neve)Néhány meg jegyzés Móricz Zsigmond Barbárok, Mihail Sadoveanu A balta és Umberto Eco A rózsa neve című műve kapcsán
2022-01-01Egy életmű metszeteStilometriai vizsgálat Móricz Zsigmond regényein
2021-10-01Irodalmi sakklépések – "Plem, plem"Sakkjátszmának az irodalomban
2020-06-01"Magyar csecsebecsék"Móricz Zsigmond kabaréjelenetei
2020-05-00Talentum és cibereAz éhezők viadala és Móricz Zsigmond
2020-05-00"Mint igazán vadállat, fut végig a Ringen"A Míg új a szerelem mint Bécs regénye. Móricz Zsigmond Míg új a szerelem című 1937-es regényéről.
2020-04-01A Barbárok a közoktatásbanMóricz Zsigmond és Grecsó Krisztián Barbárok című novelláiról
2020-01-01A népi írók poszttraumás stressz szindrómájaMóricz Zsigmond, Szabó Dezső és Tamási Áron háborús élményeinek megjelenése írásaikban
2019-07-01"Gyerekeknél nincsenek jobbolvasók"A meseíró Móricz Zsigmond leveleinek tükrében
2019-07-01Barbárok-változatok: Móricz és GrecsóMóricz Zsigmond és Grecsó Krisztián Barbárok című prózájának összehasonlító elemzése.
2019-07-01Intertextualitás Móricz Zsigmond Harmatos Rózsa című regényébenMóricz Zsigmond: Harmatos rózsa
2019-02-01Képleírások és művészsorsokMóricz Zsigmond és a festészet
2018-05-01Egyszer jóllakniAkutagava Rjúnoszuke Édeskrumpli kása és Móricz Zsigmond Tragédia című novellájának összehasonlítása
2018-02-01A vágy metaforikus tárgyai Móricz Zsigmond Az ágytakaró című regényébenMóricz Zsigmond: Az ágytakaró
2016-09-01Csládban maradGion Nándor: Testvérem, Joáb és Móricz Zsigmond: Rokonok című regényekről
2016-03-01"[...]mennigélt továbbság, népies irányban"Mi az a "móriczi hagyomány?"
2016-02-01Sárkányos asszonyok és Móricz ZsigmondMóricz Zsigmond történelemábrázolásáról a Báthoryakról szóló novelláinak ürügyén
2015-11-02A szegénység a magyar irodalombanTárgytörténeti vázlat
2015-11-02A vég előtti idő szépségeEsszé Móricz Zsigmond A kis vereshajú című kisregényéről
2015-08-03Móricz Zsigmond, a műkedvelő történészEsszé Móricz Zsigmond Erdély-trilógiájáról
2015-06-01"Testi dolog maradt ránézve a verés"Móricz Zsigmond Családi fénykép című elbeszélésének szemiotikai elemzése
2015-04-01Írásrétegek és szerzői szándékokMóricz Zsigmond József Attiláról. A Karácsonykor jobban fáj című novellásról és a Nagyon fáj című esszéről.
2015-01-01A por metamorfózisaMóricz Zsigmond: Forró mezők és Török Gyula: A porban című regényekben
2015-01-01Nők a küszöbönNői sorsok, élethelyzetek, szerepek Móricz harmincas évekbeli Budapest-regényeiben: Jobb mint otthon; Úri muri; A fecskék fészket raknak; Az asszony beleszól; stb.
2015-01-01Jelen a múltban, múlt a jelenbenMóricz Zsigmond Erdély-trilógiájáról: Tündérkert, A nagy fejedelem és A nap árnyéka című regényekről.
2015-01-01Egyszólamúság vagy együtthangzás?Útban a többnyelvűség felé. Móricz Zsigmond: Az Isten háta mögött című regényének szövegalkotásának, nyelvezetének, nyelvi rétegeinek vizsgálata; párhuzamba állítva Gustave Flaubert: Bovarynéjával.
2015-01-01A másik meglopásaA gyermekiségen innen és túl a Légy Jó mindhaláligban. A gyermeki és a felnőtt világ különbségei, a felnőtté válás Móricz Zsigmond regényében.
2014-11-01Anekdotikus elbeszélésmód, mámor és kollektivitás összefüggéseiMóricz Zsigmond: Kivilágos kivirradatig
2014-07-08Regény a rokonságrólMóricz Zsigmond Rokonok című regényének értelmezése.
2014-05-01Pogány Imre, az idegenAz outsider-probléma Móricz Zsigmond Kivilágos kivirradtig című regényében
2013-07-01Irodalmi bújócskaBarna Dávid: Egy magyar regény c. regényéről
2013-07-01Móricz, az életrajzíróMóricz Zsigmond naplóiról
2013-04-01"Áldott inség: magyar élet"Az ínség móriczi gazdaságtana. (Hét krajcár, Árvácska, Tündérkert, Rokonok)
2013-04-01Egy kiadói reklámfüzet nyomábanA szerző a Móricz-hagyatékban talált egyik prospektus alapján elemzi az Úri murit.
2013-03-01"Elveszi a cafatot"Móricz Zsigmond és a színésznők
2013-02-01Egy elfeledett Móricz-regény esete a Pesti NaplóvalMóricz Zsigmond Jobb mint otthon című - krimi(paródia) - történetéről. Megjelent: Móricz Zsigmond regényei és elbeszélései (Helikon, 1961.), Móricz Zsigmond összegyűjtött művei (Szépirodalmi Kiadó, 1976.)
2013-01-01A beavatás kalandja és a kétely ek árnyékaMóricz Zsigmond: Naplók 1926-1929
2013-01-01Házas (pár)bajokKommunikáció és hatalmi harc A galamb papné házasságtörténetében
2012-02-01"Móricz Zsigmondnak novella-agya volt"Móricz Zsigmond novelláiról: Hét krajcár, Szegény emberek, Barbárok.
2012-01-01Irodalmi utazásokMegértésteljesítmények a két világháború közötti irodalmi útirajzokban
2011-08-01"Iskolás" kanonizációMóricz Zsigmond évtizedei az iskolapadban. Hogyan alakult Móricz Zsigmond életművének kanonizációja és recepciója az iskolapadban töltött évek alatt?
2011-07-01"öreg nők, rokkant férfiak...Mindenki öreg"Móricz búcsúja Krúdytól és Csinszkától.
2011-04-01A dzsentritéma határai Móricz regényeinek tükrébenA dzsentri regényekről. (Kerek Ferkó, Nem élhetek muzsikaszó nélkül, Kivilágos kivirradtig, Úri muri, Forró mezők, Rokonok, Rab oroszlán, Betyár)
2011-03-01A magyar küszködés városaMóricz Zsigmond Budapestje ( Móricz-monográfia fejezete)
2011-03-01"Ide nézzetek, szaktársak"- Kosztolányi mint Móricz-olvasó
2011-02-01Írjunk regényt!Móricz Zsigmond. Naplók, 1924-1925
2011-02-01"Három bűnösök"Móricz Zsigmond 1924-1925-ös naplója
2011-01-01Mitikus időszemlélet és eszkatológia...Móricz Zsigmond Tündérkertjében és a regény forrásaiban
2010-12-01Az igazi MóriczMóricz Zsigmond: Naplók 1924-1925
2010-07-01Narrativitás és traumatikus tapasztalatMóricz Zsigmond Szegény emberek c. novellájában
2010-07-01"Bolond dolog az író élete, félig éli és félig üzlete"Egy készülő Móricz-monográfia elé.
2010-07-01"Kacagó szél" a kiskunság felettMóricz Zsigmond Kerek Ferkó c. dzsentri-regényéről. (esszé)
2010-07-01Porceláncsésze és pörölyA nevetés jelei Móricz Zsigmond: A szerelmes levél c. kisregényében.
2010-04-01Termékeny függőségMóricz Zsigmond: Naplók 1924-1925
2010-04-01Döntések és kényszerek Móricz pályáján- A kéziratos hagyaték néhány tanulsága -
2010-03-01A kor ketrecébenMóricz Zsigmond: Rab oroszlán
2010-02-01Móricz Zsigmond arca...kontraszos megvilágításban
2010-02-01Esztétikai és etikai értékekAz Isten háta mögött című regényben
2010-01-01"Inkább a székely hódítson meg bennünket"Móricz Zsigmond és a székelyek
2009-11-01Csokonai vonzásábanMóricz Zsigmond Csokonai-drámájáról
2009-10-01A hetedik művészet vonzásábanMóricz Zsigmond nézetei a moziról és a filmről.
2009-03-01Ió lányaNemek, átváltozások, a szöveg idegensége Móricz Zsigmond Árvácskájában.
2008-01-01Család, falu, nemzetAz emlékezés színterei az Életem regényében. Móricz Zsigmond művéről
2008-01-01"Nagyságos szenvedély" 1.,2.Mozaikkockák Móricz Zsigmond és a Nyugat kapcsolatáról
2007-12-01Mélységek és nyomjelekNádas Péter: Párhuzamos történetek és Móricz Zsigmond: Árvácska
2007-04-01Pillangók, nimfák, maszkákMóricz Zsigmond: Pilllangó
2006-04-01Szegény barbárokMóricz a filmvásznon. Az adaptációk tükrében elsősorban nem egy írói világkép, hanem a magyar film ideológiai színeváltozása szemlélhető. (Nem élhetek muzsikaszó nélkül (1935, 1978) Hortobágy, Légy jó mindhalálig, Árvácska (Ranódy, 1976), Kerek Ferkó, Rokonok (Máriássy, 1954, Szabó I., 2005), Úri muri, Forró mezők) Egyéb Móricz utalások: Szegénylegények (Jancsó, 1956) stb.
2006-04-01Pókok és legyekRokonok / rend. Szabó István, Móricz Zsigmond regényéből magyar film, 2005.
2006-03-01Az elbeszélés mint imádságA szenvedés kimondásának és eltörlésének lehetőségei az Árvácskában. Egy "néma remekmű" recepciótörténetének sajátosságai. Móricz Zsigmond Árvácska c. regényéről
2006-03-01Nem ugyanannyiTar Sándor és Móricz Zsigmond
2006-01-01A legszemérmesebb, ha volna legszemérmesebbMóricz Zsigmond és a káromkodás
2006-01-01A nevetés szemiotikájaIdegenség, nevetés és nyelv összefüggései Móricz Zsigmond: Vidéki hírek című elbeszélésében.
2005-09-01Megjegyzések Móricz novellisztikájárólMóricz Barbárok (1931) c. novellájának előzményei az életműben: Hadicsel (1914)
2005-09-01A szenvedés narrációjaMóricz Zsigmond és Tar Sándor egy-egy novellájáról: Önvédelemből; Nóra jön.
2005-09-01"furcsán alakul át az írásban az élet"Egy önéletrajzi regénytrilógia terve és megvalósulása: Légy jó mindhalálig; Kamaszok; Forr a bor
2005-09-01Az Árvácska és a regény műfajánakmitológiai vonatkozásai
2005-09-01A tükör mint hallucinációs falTükör - Móricz Zsigmond jegyzetei. Valóságtükrözés, narráció, elbeszélő: szerző és alterego, fikció és élmény.
2005-08-01Illyés Gyula Móricz-képeKapcsolattörténet és irodalomszemlélet. Móricz Zsigmondról
2005-05-01Pillanat és távlatA móriczi és Németh László-i szövegalkotás interferenciái
2005-03-01Móricz Zsigmond Rokonok c. regényéneknyelvi sajátosságai
2005-02-01Nevető rokonokMóricz Zsigmond Rokonok c. regényéről
2005-02-01"...mingyárt az egész életüket"A paraszti élet regénnyé alakítása Móricz Zsigmond A boldog ember c. regényében. (Joó György és Esti Kornél)
2005-02-01A semleges beszéd problémájának megjelenéseMóricz Zsigmond A boldog ember c. regényében
2005-01-01A magyar Lolita? - Móricz CsibéjeMóricz Zsigmond: Árvácska c. regényének keletkezési körülményei. Móricz és Csibe kapcsolata
2004-07-01ÉvődésAz étel és az evés szemiotikája Móricz Zsigmond műveiben.
2004-07-01Komikum és/vagy elátkozottságMóricz Zsigmond Az Isten háta mögött c. regényéről.
2004-07-01Az autorizált hang kereséseA móriczi tragédia prózapoétikai megalkotottsága.
2004-07-01A falu személyiségformáló világa az Életem regényébenMóricz Zsigmond Életem regénye c. önéletrajzáról.
2003-04-01Személyiségfejlődés, nevelődés, költői identitásA Légy jó mindhalálig példázatosságának olvasási lehetőségei. Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig.
2003-03-01Móricz Zsigmond (1879-1942) TémavázlatÉrettségi-felvételi előkészítő. Vázlat
2003-03-01Móricz Zsigmond és a Rokonok
2003-03-01Nézőpontok kereszttüzében. Megjegyzések Móricz Zsigmond...Az Isten háta mögött c. regényéhez
1999-04-01A jó könyv a lélek gyógyszereA légy jó mindhalálig elemzéséhez. Móricz Zsigmond regényéről
1999-03-01A világ mint akarat és töltött káposztaMóricz Zsigmond: Tragédia
1996-09-01Világszerűség és megalkotottság Móricz ÁrvácskájábanVilágszerűség és megalkotottság Móricz Árvácskájában. A tanulmányban szó van a regény szerkezetéről,tartalmáról, filmszerűségéről. Párhuzamba állítja Csöre és Édes Anna sorsát, kiszolgáltatottságát, megaláztatottságát.
1996-03-01Móricz és Krúdy gasztronómiája"A világ semmiféle regényében nem esznek annyit, mint a hiteles magyar regényben" (Komlós Aladár) Vö. Móricz és Krúdy.
1996-03-01Az irodalmi topográfia műhelyébőlSzatmárcseke - Kölcsey Ferenc (Sződemeter, 1790. aug. 8. - Cseke 1838. aug. 24 .) Tiszacsécse - Móricz Zsigmond (Tiszacsécse, 1879.júl. 2. - Bp. 1942.szept. 4.) Tiszaeszlár - Krúdy Gyula (Nyíregyháza, 1878. okt. 21. - Bp., 1933. máj. 12.)
1993-04-01A Tündérkert és a történelemMóricz Zsigmond: Tündérkert, Erdély-trilógia 1.
1993-03-01Szemben MóriczcalMóricz Zsigmondról.Tűnődés és kommentár. Móricz és az utókor. Egyén, réteg, társadalomszerkezet. Beszédmód és regénynyelv.
1993-02-01"Idegen voltam, de be nem fogadtatok"Gyermeksors Móricz Zsigmond Árvácska c. regényében
1992-04-01Narratív struktúrák a harmincas évekbenKosztolányi Barkochba és Móricz Tyúkleves című novellájának összehasonlító elemzése. (Ld. Kosztolányi: Barkochba)
1991-08-01EmlékezetMóricz Zsigmond: A fáklya
1991-03-01EmlékeztetőMóricz Zsigmond: Kerek Ferkó
1983-08-01Hogy születik meg egy regény ötleteMóricz Zsigmond: Nem élhetek muzsikaszó nélkül
1982-07-01Az elveszett illúziók regénye: A TündérkertMóricz Zsigmond: Tündérkert
1982-02-01A két Gábor a Tündérkertben és a valóságbanMóricz Zsigmond: Erdély.Tündérkert
1982-01-01Móricz Zsigmond mondatszerkezeteiMóricz Zsigmond mondatszerkezeteiről
1981-01-01Móricz Zsigmond: Árvácskaelemzés
1981-01-01Móricz Zsigmond: Tündérkertelemzés
1980-07-01Érték és tendencia Móricz Zsigmond Rokonok c. regényébenMóricz Zsigmond Rokonok c. regényéről
1980-02-01Könyvélményeink vásznon, képernyőnForró mezők / rend. Apáthy Imre magyar film, 1984 Móricz Zsigmond azonos c. regényéből.
1980-01-01Móricz Zsigmond: Alvó oroszlándrámaelemzés
1980-01-01Móricz Zsigmond háborúellenes novelláiMóricz Zsigmond Szegény emberek és Kis Samu Jóska című elbeszéléseinek elemzése
1979-11-01Egy kisfiú sírLégy jó mindhalálig - Móricz regénye kapcsán
1979-07-01A Tündérkert műfaja és világképeTündérkert / Móricz Zsigmond
1978-06-01Móricz - filmenNem élhetek muzsikaszó nélkül / rend. Sík Ferenc magyar film, 1935 Móricz Zsigmond művéből.
1978-03-01Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig c. regényének feldolgozása az általános iskola 8. osztályábanMóricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig
1976-02-01Szépség nőtt ki a szörnyűségbőlÁrvácska / Ranódy László és Elek Judit filmje magyar film, 1976 Móricz Zsigmond Árvácska c. regényéből.
1974-02-01Az Árvácska tanításaMóricz Zsigmond: Árvácska
1972-04-01Móricz Zsigmond: Barbároknovellaelemzés
1970-05-01Az élménytől a műigItt csak a jóság segít / Móricz Zsigmond. novellaelemzés
1954-01-01Jegyzetek a Hét krajcárrólMóricz Zsigmond novellájának elemzése
Móricz Zsigmond: Úri muri /1928/Érettségire, felvételire készülőknek segédlet.
Móricz Zsigmond: A kicsiTizenegy elbeszélés pszichológiája.
Móricz Zsigmond: Légy jó mindhaláligÉrettségi-felvételi elemzés
Móricz Zsigmond: Úri muriÉrettségi-felvételi elemzés
"Barbárok" a Móricz-prózábanMóricz Zsigmond: Barbárok
Móricz Zsigmond novellái. Szegény emberek /1916/, Barbárok /1931/Érettségire felvételire készülőknek segédlet
Móricz Zsigmond: Úri muriműelemzés
Móricz és a magyar valóság viszonya a Bovary-jelenséghezAz Isten háta mögött
Móricz Zsigmond: Rózsa Sándorelemzés
Móricz Zsigmond: Judith és Eszterelemzés
Nyugat-keleti átjáróösszehas. elemzés
Móricz Zsigmond: Pipacsok a tengerenMűismertetések és műelemzések.
Móricz Zsigmond: Légy jó mindhaláligLégy jó mindhalálig / Móricz Zsigmond Műismertetések és műelemzések.
Móricz Zsigmond: Az isten háta mögöttAz Isten háta mögött / Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond: Légy jó mindhaláligelemzés
Szentek, prostituált..Sárarany, Az Isten háta mögött, Uri muri, Rokonok / Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond: Úri muri(Talentum műelemzések) Úri muri / Móricz Zsigmond
"...hogy teljék cipellőre" (Móricz Zsigmond: Pipacsok a tengPipacsok a tengeren / Móricz Zsigmond
Rokonok / Móricz Zsigmondelemzés
Móricz Zsigmond: A boldog emberregényelemzés
Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig
"Légy jó mindhalálig" / Móricz ZsigmondEgy jelentéskör motívumai és egy regény
Móricz Zsigmond: Tragédia; RokonokElemzésvázlat!
Móricz Zsigmond: Tragédiaelemzés
Móricz Zsigmond (1879-1942)elemzés
Riport és novella: Móricz Zsigmond A bódéváros lakói közöttMóricz Zsigmond 1933-s éve. Az Isten báránykái c. riport és a Kiserdei angyalok c. elbeszélés. A Ferencvárosi szegénytelep életét dolgozta fel két különböző műfajban.
Egy novella szerkezete. A Vak Macska belső ügye / Móricz Zs
Móricz Zsigmond: Esőleső társaságnovellaelemzés
Móricz Zsigmond: Barbároknovellaelemzés
Móricz Zsigmond: A Vak Macska belső ügyenovellaelemzés
Önmeghatározás és drámai emberábrázolásGyermekkori agresszió és szocializáció. (A kicsi, Légy jó mindhalálig); Felnőttkori antiszociális megnyilvánulások, agresszió , kegyetlenség (Barbárok, Szegény emberek, Árvácska). Az író és alteregói (Míg új a szerelem, Sárarany, Tündérkert)
Móricz Zsigmond: Állatmesék c.köt. Többet ésszel, mint erővec verses meséjéről.
Zenghet-e a nagy zöngésű húr - ma? A boldog emberMóricz-tanulmányok
Kísérlet a narráció megújítására. SáraranyMóricz-tanulmányok. Sárarany.
Miért a zsoltár? Az Árvácska újraolvasásáhozMóricz Zsigmond
"Elmúlt a rosszaság és elmúlt a kegyetlenség" ÁrvácskaMóricz-tanulmányok. Árvácska.
Móricz Zsigmond írói indulásaA pályakezdés nehézségei; A legendás első siker : a Hét krajcár; A Hét krajcár-kötet többi novellája; A Tragédia c. elbeszélés; A kirobbanó siker
Az utolsó utáni mondatok. TragédiaMóricz-tanulmányok.
Módszertani javaslatok a móriczi életmű tanításáhozA Móricz-tanítás problémái; A Sirató c. nov. elemzése (76-86.p.) A Sirató és A kondás legszennyesebb inge c. novellák összehasonlítása.
Móricz beszélni fog? A hiba; Judith és Eszter
Megközelítések és olvasatok egy Móricz-novelláhozSustorgós, ropogós tafotába / Móricz Zsigmond
A Légy jó mindhalálig mint beavatástörténet
A Tündérkert I.fej.nek feldolg. a szövegelemzés módszerével
Élet Az Isten háta mögöttMóricz-tanulmányok
Móricz Zsigmond : RokonokA gimnázium 3.oszt. számára. Móricz-életrajz 49-57.p., Rokonok 58-69.p.
Úri muri / Móricz ZsigmondA gimnázium 3.oszt. számára
Művész és modellje (Móricz Zsigmond:Míg új a szerelem, 1938)
Móricz Zsigmond: Hét krajcárelemzés
Móricz Zsigmond: BarbárokA Szegedi Novellaelemző Konferencia anyaga. 1970. ápr.9-11.
Móricz Zsigmond: Barbárok
Móricz Zsigmond: Magyarosan
Móricz Zsigmond: Szegény emberek
Móricz Zsigmond: Kis Samu Jóska
Móricz Zsigmond: A kondás legszennyesebb inge
Móricz Zsigmond: Komor ló
Móricz Zsigmond: Tragédia
Móricz Zsigmond: Egyszer jóllakni
Móricz Zsigmond: Szegény emberekelemzés
Móricz Zsigmond: Itt csak a jóság segítelemzés
Móricz Zsigmond: Barbárokelemzés
A Sáraranytól az Uri muriigMóricz Zsigmondról és műveiről szóló tanulmány. Sárarany, Uri muri, Hét krajcár stb.
A drámaiság jegyei Móricz Zsigmond elbeszéléseibenTragédia, Szegény emberek, Barbárok / Móricz Zsigmond
Alkotói szándék és művészi anyag ellentéte...Móricz Tündérkertjében.
Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig
Móricz Zsigmond: Pipacsok a tengeren
Beszédaktus, szerepkör, iróniaAz Isten háta mögött, mint elbeszélés. Móricz Zsigmond.
Móricz Zsigmond: Úri muriB.Gy. írása a regényről.
Móricz Zsigmond (1879-1942)A modern polgári irodalom kibontakozása. Alkotók 7.
Pszichoanalízis és háborúkVilágháborús neurózisok az irodalomban pl. Móricz Zsigmond: Szegény emberek. Agressziós ösztön
Személytelenségbe zárvaHárom novella üsszevetése. Franz Kafka: Átváltozás Móricz Zsigmond: Tragédia Kosztolányi Dezső: Appendicitis
Példázat és emlékezésA családtörténet újraindítása. Móricz Zsigmond: Életem regénye
Kedvencek a kánon pereménMóricz Zsigmond: A török és a tehenek; Iciri-piciri
Móricz Zsigmond és két regényeLégy jó mindhalálig; Úri muri
Móricz Zsigmond forradalomszemléletéhezBáthory és Bethlen alakja Móricz Zsigmond Tündérkertjében
Balladisztikus novellaBródytól Szabó Gyuláig. Bródy: Tuza Istvánné (1897); Móricz Zsigmond. Barbárok (1931): (gyökerei, hatása) "munkásírók": Gelléri Andor E.(Kőművesek), Nagy Lajos (Farkas és bárány), Déry (Philemon és Baucis), Nagy István, Sánta F (Nácik); székely írók: Kacsó Sándor, Nyírő József és főleg Tamási Áron, majd Sütő András. Szemléleti-formai hagyomány és modern lélektaniság ötvözése: Szabó Gyula.
Balassa Péter Móricz-szemináriuma 1999-2000A realizmus fogalmáról. Móricz-olvasás. Árvácska (170-190.p.); Tragédia (1909), Ebéd (1930) (190-193.p.) Az Isten háta mögött (1911) (193-199.p.) Sárarany (1910) (199-203.p.) A birkaitató válú (1915), Szegény emberek (1916), Régi erkölcs modern köntösben (1927), Sustorgós, ropogós tafotában (1909) (203-210.p.)
Móricz Zsigmond: Légy jó mindhaláligcselekmény, elemzési segédlet (vázlat)
Móricz Zsigmond: Rokonokcselekmény, elemzési segédlet (vázlat)
Móricz Zsigmond. Úri muricselekmény, elemzési segédlet (vázlat)
ErdélyMóricz Zsigmond
Móricz Zsigmond Erdély-trilógiája...és a kortárs történelmi regény
A nagy fejedelem, Erdély és a magyarság nemzeti eposzaVázlat Móricz Zsigmond Erdélyének újraolvasásához.
Szituálatlan üzenetek.Az újraolvasás és újraírás alternatíváiról a Tragédiában. Móricz Zsigmond: Tragédia
Bethlen Gábor arcaiMóricz Zsigmond: Erdély
Fordítás törökről törökre magyarulBethlen Gábor isztambuli útja Móricz Zsigmond Tündérkert c. regényében.
Mese a boldogságrólPéldázat és irónia Móricz Zsigmond: A boldog ember c. regényében.
Míg új a szerelemMóricz Zsigmond
Móricz Zsigmond: Úri murielemzés
Móricz Zsigmond dzsentri-regényei - mai szemmelKivilágos kivirradatig (1926) 45-52.p.; Úri muri (1928) 52-59.p.; Rokonok (1932) 59-66.p.
Móricz Zsigmonnd indulásai1909 Móricz Zsigmond: Tragédia
Móricz Zsigmondesszé (1911)
BarbárokMóricz Zsigmond új elbeszélései. A kötet címadó novellájának elemzése. esszé (1932)
Veres Laci életregényeMóricz Zsigmond: Az Isten háta mögött
Igazabb, mintha igaz lenneMóricz Zsigmond: A boldog ember"nem regény ez a valóság"; Joó György és Esti Kornél; Móricz mint olvasó
Tour-retourGrecsó Krisztián és Móricz Zsigmond (Isten hozott; Életem regénye)
\"Nálunk senki sem egészen az, ami\"Háy János és Móricz Zsigmond (A gyerek)
Nyilas Misi a tornaóránMóricz Zsigmond és sport
"Nincs paraszt, csak író van"Oravecz Imre és Móricz Zsigmond (Sárarany, Ondrok gödre)
Nemo nyomábanMóricz álneveiről és álarcairól
Némi nemi bizonytalanságNői és férfi szerepek inverziója az Árvalányokban
Madarak és nimfákMetaforikus történetképzés az Úri muriban
Porceláncsésze és pörölyA nevetés jelei A szerelmes levélben
Vér és arany, sár és hóSárarany - fordítástól az újraértelmezésig
Forró trópusokMóricz Zsigmond: Forró mezők c. "detektívregényéről". A nyírségi táj: por- és forróság-motívum. Móricz állatvilágal kapcsolatos szóképei.
Móricz Mikszáthot olvasMóricz Zsigmond
Grecsó Móriczot olvas és ír - újraMóricz Zsigmond
Légy jó mindhaláligLégy jó mindhalálig / rend. Ranódy László magyar film, 1960. Móricz Zsigmond regénye
Móricz Zsigmondpályakép, (1879 - 1942)
Mondataink eredeteesszé Móricz Zsigmondról
Féja Géza könyve Móricz ZsigmondrólFéja Géza könyvet írt Móricz Zsigmondról
SáraranyMóricz Zsigmond regénye, 1911.
Az Isten háta mögöttMóricz Zsigmond regénye (1911)
TündérkertMóricz Zsigmond regénye, 1922.
Míg új szerelem...Móricz Zsigmond regénye
Miért boldog a boldog ember?Móricz Zsigmond regénye
Bovary Úr vagy BovarynéMóricz Zsigmond Az isten háta mögött és Flaubert Bovaryné c. művének intertextuális vonásai. ("a paródia paródiája")
A Szegény emberek keletkezéstörténeteMóricz Zsigmond novellájáról
Vágy, verbális agresszió, trágárság József Attila és Móricz Zsigmond személyes írásaibanJózsef Attila: Szabad-ötletek jegyzéke; Móricz Zsigmond 1924-es és 1925-ös naplója
Móricz Zsigmond és a színpadMóricz Zsigmond drámaírásáról és drámáiról (Sári bíró, Groteszk, Ház az erdőben, Nem élhetek muzsikaszó nélkül stb.)