Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

55 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2019-12-01"a kellő határon túl..."Politikai rajongás és szenvedélyelmélet Kemény Zsigmond Ködképek a kedély láthatárán című beszélyfüzérében
2017-05-01"Ilyen kár örvendök a reformátusok, de csak az asszonyok"Bibliaolvasatok és olvasásmódok Kemény Zsigmond Özvegy és leánya című regényében
2015-12-011848/49 mint kollektív traumaKemény Zsigmond: Forradalom után
2015-01-01Mélység és magasságKemény Zsigmond és Zord idő című regényének erdélyi recepciója a 20. század első felében
2014-10-01Kemény Zsigmond regényelméleteEszé Kemény Zsigmond regényelméletéről
2012-10-01Kemény Zsigmond és a rajongás politikai fogalma"Az utóbbi másfél évtizedben valószínűleg Kemény Zsigmond A rajongók című műve a legtöbbet értelmezett XIX. századi magyar regény. Az alábbi tanulmány nem kíván e tizenöt év interpretációival versengeni: nem a regény egészéhez, csupán a címéhez fűz magyarázatokat."
2012-10-01Az arc: a jellem tükreFiziognómiai szemlélet Kemény Zsigmond "Gyulai Pál" című regényében
2012-02-01A levélolvasás aktusa A rajongókbanKemény Zsigmond regényről
2011-03-01A levél szerepe és működéseKemény Zsigmond Férj és Nő című regényében
2010-04-01Forráskezelés és esztétikumKemény Zsigmond: A rajongók c. regényéről
2010-02-01Romantika és modernitás kettőssége...Kemény Zsigmond "társadalmi" regényeiben: A szív örvényei (1851); Férj és nő (1851-52); Ködképek a kedély láthatárán (1853)
2009-06-01Romance-nézőpontból...Kemény Zsigmond történelmi regényeiről
2008-01-01Szinekdoché és önkívületApokalipszis-értelmezések Kemény Zsigmond: A rajongók c. regényében
2007-08-01"Anyai szeretet ez, a bánatost elringatja"A tragikum mibenlétéről. Tragikum és regény a 19. században. Kemény Zsigmond regényeinek tragikumáról
2007-01-01Elhallgatás, beszéd, szubjektum Kemény Zsigmond regéneibenRecepció-változások K.Zs.regényeiben: Özvegy és leánya,A rajongók; Zord idő
2005-03-01Megfordított időrendA történelmi regényről. 1862 Kemény Zsigmond: Zord idő
2005-02-01Leporoló 2.Kemény Zsigmond:A rajongók (beszélgetés)
2005-01-01A széttöredezettség mint regényszervező elemKemény Zsigmond: A szív örvényei, Férj és nő, Ködképek a kedély láthatárán
2004-02-01A történetmesélés funkcióváltozása Kemény Zsigmond: KödképekKödképek a kedély láthatárán / Kemény Zsigmond
2003-01-01Gyulai Pál és Kemény Zsigmond. TémavázlatÉrettségi-felvételi előkészítő. Vázlat.
2003-01-01Reprezentáció és allegorizáció (Kemény Zsigmond: Zord idő)
2003-01-01Gyulai Pál és Kemény Zsigmond. TémavázlatÉrettségi-felvételi előkészítő. Vázlat.
2002-04-01Drámaiság és történelmi regény.Kemény Zsigmond: Özvegy és...Özvegy és leánya / Kemény Zsigmond
1999-03-01"El volt tévesztve egész életünk"Kemény Zsigmond: A rajongók
1996-01-01Az újraolvasás kényszereKemény Zsigmond: A rajongók
1990-01-01Elbeszélői magatartás és értékelés az Özvegy és leányábanKemény Zsigmond
1989-10-01Az elméleties gyakorlat - a gyakorlatias elmélet embereKemény Zsigmond művelődéseszménye
1986-03-01A jelképesség változatai Kemény Zsigmond Férj és nő-jébenKemény Zsigmond: Férj és nő
1986-01-01"Ködképek a kedély láthatárán"Egy különös Kemény-regényről
1986-01-01Kemény Zsigmond három regényének értelmezéseKemény Zsigmond: A szív örvényei, Ködképek a kedély láthatárán, A rajongók című regényeiről.
1978-04-01A történet és az elbeszélés szereplői Kemény Zsigmond regényeibenKemény Zsigmond: Özvegy és leánya
1975-03-01Gondolatok Kemény Zsigmond történetfelfogásárólKemény Zsigmond életművéről
Kemény Zsigmond: A rajongókelemzés
Kemény Zsigmond: Özvegy és leányaElemzésvázlatok!
Kemény Zsigmond : Özvegy és leányagimn. második oszt., A romantika irodalmából. Magyar romantika: Kemény Zsigmond /1814-1852/; Özvegy és leánya /1855/
Sorsok és válságok. Kemény Zsigmond tragikus emberalakjai
Kemény Zsigmond mint esztétikai probléma
A 19.sz. negyvenes éveinek művészregény-kezdeményeiA művészregény "előzményei" Jósika Miklós (Zrínyi, a költő); Kemény Zsigmond (Élet és ábránd)
Közelebb az EgyenlítőhözPolitikai bölcsességünk - Kemény Zsigmondról, líraian
Kemény Zsigmond hagyatékaesszé
Kemény Zsigmond: Özvegy és leányacselekmény, elemzési segédlet, vázlat
Kemény Zsigmond: Özvegy és leányacselekmény, elemzési segédlet, vázlat
Báró Kemény Zsigmond mint regényíróesszé (1881)
A romantikáról 2.A magyar romantika: helye, korszakai elméletei Kölcsey, Kisfaludy Károly, Vörösmarty népköltészet, népszínmű Petőfi és a romantika Kemény és Jókai
Mikszáth Kálmán esete Jókai Mórral , a valósággal(és talán kicsit Kemény Zsigmonddal is) No deh hogyan jön mindehhez " Noszty fiú esete Tóth Marival c. regény?
Kemény Zsigmond lelkeTragikum, érzékenység, szenvedély, becsvágy és öntudat. K.Zs. és Erdély. esszé
Nemzetfölfogások1860-1861 Kemény Zsigmond: A nemzetiség kérdése
Kemény Zsigmondpályakép, (1814 - 1875)
Özvegy és leányaKemény Zsigmond regénye, 1855-57.
A rajongókKemény Zsigmond regénye, 1859.
Zord időKemény Zsigmond regénye, 1862.
Kemény Zsigmond mint szépíróKemény Zsigmond munkásságáról
Jegyzetek a Zord időkrőlKemény Zsigmond regényéről
Élő és holt elemek...Kemény Zsigmond Férj és nő c. regényében. 1. A szalonregénytől a sorsregényig 2. Jellemek és sorsképletek 3. Az előadás művészete
Kemény Zsigmond két röpirata a forradalomrólKemény Zsigmond Forradalom után és a Még egy szó a forradalom után című röpiratairól