József Attila Könyvtár - Műelemzés Adatbázis | Keresés | Kazinczy Ferenc

47 db találat
Dátum downCímLeírás
2022-01-01Kedv, remények, LillákEgy mikrofilológiai azonosítás tétjei
2019-12-01"Közel már a határhoz"Az Iliászi per határairól
2019-05-01Kártigámnak emlékezetes történeteiKözelítések a 18. század végének népszerű prózairodalmához
2018-06-01"...a' kinél nagyobbat én a1 históriákban nem ismerek"Kazinczy Napóleon-képe
2016-04-01Kazinczy Ferenc "görög értelemben" vett epigrammái a neoklasszicista művészet kontextusábanTanulmány Kazinczy epigrammáiról
2016-01-01Kazinczy a múzeumbanKazinczy Ferenc képzőművészeti tárgyú cikkeinek értelmezési esélyeiről
2016-01-01Kazinczy kérdései a purizmusról, a nyelvről, szokásról és a német klasszikaA Tövisek és Virágok - tágabb kontextusban
2016-01-01Kazinczy Ferenc költői pályakezdése az egykorú dán irodalom kontextusábanKazinczy Ferenc: A tanítvány című verséről
2015-10-01Portré-profil-avatarAz arckép funkciói a 18. századi kultúrában Kazinczy Ferenc példáján.
2014-12-01Fekete OrfeuszPéterfy Gergely: Kitömött barbár című regénye
2014-06-00Németh László-Kazinczy Ferenc-Babits MihályEgy irodalomtörténeti vázlat utóélete. (Kisebbségben)
2014-01-01Kazinczy Ferenc (ön)kanonizálásának esélyeiVita, kisajátítás, ellenkezés Kazinczy életének végső fázisában.
2011-02-01Élmény és önnarrációAvagy Kazinczy: Pályám emlékezetének használatba vétele
2011-02-01Az igazi poézis kereséseHódolat Berzsenyi Dániel szellemének: Nikla és Széphalom közötti levelezés. (esszé)
2010-09-01A szépíró KazinczyNéhány megjegyzés a Pályám emlékezete című munkáról
2010-09-01A szépíró KazinczyNéhány megjegyzés a Pályám emlékezete című munkáról
2010-01-01A nyelvújítási viták metapolitikájaKazinczy az egyéni szabadságért
2010-01-01Figura és anomáliaKazinczy Ferenc (és) a Mondolat szerzője
2009-11-01Az idillikus költői prózanyelv újrapozícionálása KazinczynálKazinczy pásztorköltészetéről.
2009-11-01Parttalan időbenKazinczy nyomában.
2009-10-01Reformot! De hogyan?Kazinczy Ferenc és Berzeviczy Gergely furcsa vitája
2009-09-01Orpheus a világbanKazinczy Ferenc útja a börtönbe és kiútja a börtönből
2009-08-01"Aki napjait a szépnek szentelé..."Fejezetek Kazinczy Ferenc pályaképéből és utókora emlékezetéből.
2009-04-01Kazinczy Ferenc...korszerűség, értelmezési kérdések
2009-04-01Kazinczy Ossián-fordítása...posztmodern szemmel
2009-04-01Kazinczy szabadkőműves kátéjaKazinczy Ferenc 1874-ben lépett be a miskolci szabadkőműves páholyba.
2008-05-01A Fogságom naplója mint szöveg és mint forrásKazinczy Ferenc: Fogságom naplója
2007-02-01Termékeny haragvások, avagy a Szabadság-óda "rejtélye"Kazinczy Ferenc nyílt és rejtett dialógusa Batsányi Jánossal és Sipos Pállal
2002-11-01Kazinczy és a nyelvújítás. Témavázlat.ld."Érettségi és felvételi előkészítő" Vázlat.
2002-05-01A Pályám emlékezete szöveghagyományáról és az önéletírás ...tervének eredetéről.
2002-05-01Kazinczy Ferenc Pályám emlékezete c. ismert önéletírásánakkéziratai és kiadásai
2002-02-01A "napló" mint alakzat (Változatok a prozopopeiára XVIII-XIXszázadi irodalmunkban. Önéletrajz, emlékirat, vallomás. Bethlen Miklós Önéletírása, II. Rákóczi Ferenc : Egy bűnös vallomásai, Memories (Emlékiratok),Kazinczy Ferenc: Fogságom naplója, Pályám emlékezete. Levél. Mikes Kelemen : Törökországi levelek. "Napló" (dialógus?) Kármán József : Fanni hagyományai.
2000-03-01"Magamat ragyogtatom" Közelítések a Fogságom naplójáhozKazinczy Ferenc
1992-02-01Kazinczy és a múzsa (A tanítvány című óda ürügyén)Kazinczy Ferenc: A tanítvány
1986-06-01A "Fogságom naplója" regényeKazinczy Ferenc: Fogságom naplója
1969-02-01Kazinczy "A tanítvány"-aKazincz Ferenc: A tanítvány
A három Kazinczy a hegyek és a Felföldtájköltészet
Ateizmus és felvilágosodásA vallástalan / Kazinczy Ferenc
Kazinczy Ferenc
A levél szerepváltozásaMikes Kelemen, Kazinczy Ferenc, Sándor István
Kazinczy Ferenc: Tövisek és virágokverselemzés, vázlat
A nyelvi és irodalmi ízlésvita nagy, nyilvános szakasza1813 Mondolat
Kazinczy és az időmértékA versforma keresése
Kazinczy Osszián-fordítása, posztmodern szemmelKazinczy Ferenc művéről
Jegyzetek a fogságom naplójá-rólKazinczy Ferenc művéről
Kazinczy Win(c)kelmannt olvasKazinczy Ferenc és Winckelmann kapcsolata
Referencialitás, fikció, imagináció Kazinczy Ferenc Pályám emlékezete című művébenKazinczy Ferenc: Pályám emlékezete