József Attila Könyvtár - Műelemzés Adatbázis | Keresés | Katona József

75 db találat
Dátum downCímLeírás
2020-12-01Szólások a Bánk bán nyelvébenTanulmány Katona József drámájának bőséges szólás-mondásairól
2020-08-01Aczélpuska vagy új mű?Nádasdy Bánk bánja
2020-03-01Az "örökké futó óriás"Katona József történelemszemléletéről
2019-11-01A Bánk bán legújabb szövegérőlNádasdy Ádám Bánk bán prózai fordítása
2019-07-01A nagy kísérletKatona József Bánk bán. Eredeti szöveg Nádasdy Ádám prózai fordításával.
2018-04-01Katona József Aubigny-drámájának szövegeiFilológiai és interpretációs tanulmány Katona József első történelmi drámájáról
2017-02-01Katona József útja a lovagdrámától az "eslő szülött" tragédiáigEsszé katona József drámájáról
2016-11-01A gyilkos szabadKatona József: Bánk bán
2016-11-01"Nemzeti" dráma(?) - hatékony(?) intrikussalA Bánk bán újraolvasása
2016-11-01IdegenekKatona József és Kisfaludy Sándor Bánk-drámájáról
2016-06-01A "rejtélyes költő" - ahogy Németh László láttaEsszé Katona József Bánk bán című drámájáról
2015-04-01Az "egyműves" Katona József elfeledett drámája: a Luca székeKatona József ismeretlen drámája
2014-01-01Katona József Jeruzsálem pusztulása címűdrámájának befogadás-története
2013-06-01Kötelezők újratöltve: Bánk bán-junior-A színházi előadások elemzése Hevesi Sándortól Alföldi Róbert rendezéséig.
2013-05-01Egy dráma ráncaiNémeth László: A rejtélyes költőről: Katona Józsefről és a Bánk bánról.
2013-02-01A rejtekajtóA Bánk bán első felvonásának két soráról (489-490), valamint a hozzá csatlakozó szerzői instrukcióról.
2012-06-01Gertrudis színre lépA Bánk bán többnyelvűsége.
2012-02-01Katona József Ziska című drámájának befogadástörténeteKatona József művéről
2011-11-01(Nemzeti) kánon és (nemzeti) színházVita a Bánk bán 1930-as centenáriumi színpadra állításáról
2011-10-01A valóság és a hír összefüggése a Bánk bánban"A hír az információs vagy tájékoztató műfajcsalád tagjaként dramaturgiai szerepet kapott a Bánk bánban."
2008-02-01A nemzeti drámákrólA Bánk bán ősbemutatójának 175. és Az ember tragédiája színrevitelének 125. évfordulójára
2007-09-01Virtuális nemzeti lét: a nemzet halálaA herderi jóslat mint intelem a Bánk bán kapcsán
2007-05-01Tiborc és BiberachKatona József Bánk bánjáról
2007-02-01Javaslat a Bánk bán tragikumának értelmezéséhezKatona József: Bánk bán
2006-09-01A "Bánk bán" nyelvérőlArchaizál-e Katona?
2005-12-01A vallás Katona József műveiben-
2005-02-01A Bánk bánrólKatona József . Bánk bán
2002-11-01Katona József (1791-1830) Témavázlat.ld. \"Érettségi és felvételi előkészítő\" Vázlat.
2002-10-01A Bánk bán árnyékábanAz ismeretlen Katona József
2001-02-01Néhány javaslat a középiskolákban tanított drámák feldolgo-zásához. Drámatanítás, módszertani segédlet. Romeo és Júlia / W. Shakespeare; A fösvény / Moliere; Bánk bán / Katona J; Ványa bácsi / Csehov; Kurázsi mama és gyermekei / Brecht A fentebb említett drámák megértéséhez kulcskérdések, fogalmak tisztázása.
2000-01-01A Bánk bánrólA Bánk bán
1997-01-01Bánk, a bálanyaBánk bán / Katona József rend.:Ruszt József Budapesti Kamaraszínház szinikritika
1996-11-01Hazám, hazám, te mindenem!Bánk bán útja Bonfini krónikájától az Operaszínpadig
1995-09-01Az önmagába rejtőzködő alanyKatona József lírájáról.
1994-08-01Zenei vonatkozások ...Bánk bán / Katona József 1.K.J. zenére vonatkozó színpadi utasításai 2.zenével kapcsolatos metaforák, hasonlatok,utalások stb. a dráma szövegében.
1993-05-01A százhetven éve fel nem fedezett Bánk bánBánk bán / Katona József Az elemzés alaptételei: 1.Az integritáskeresés kalandjai 2.A Bánk bán idegenképének rétegei 3.A magyarságkép három sűrüsödési helyszíne 4.A kommunikációképtelenség nyelvi alakzatai 5.Az ötödik felvonás
1993-01-01"Lopott fény" III. a tájékozatlanság kitágított órájaBánk bán / Katona József
1992-10-01"Lopott fény" I., II.Katona József: Bánk bán
1991-11-01A királynét megölni...A Bánk bán és a történelmi tények. Katona József művéről
1991-11-01Porba húzott grádicsonKatona József lírájáról
1991-11-01A lírikus Katona József "Világokat álmod a világ határa"Katona József lírája
1991-11-01Töprengés egy kötelező olvasmányonKatona József Bánk bánjáról
1986-03-01Arany János a Bánk bánrólBánk bán / Katona József. Arany János Bánk bán- tanulmányáról
1979-04-01Ujra: Bánk, a nagyúrBánk bán / Katona József Az emberi és a történelmi probléma egységesítéséről
1979-01-01Bánk bán becsülete és bukásaBánk bán / Katona József
1975-07-01Az ötödik felvonásJegyzetek a Bánk bánhoz. / Katona József
1974-09-01A Bánk bán jellemeiBánk bán / Katona József
1974-04-01Katona József : Jeruzsálem pusztulásaelemzés
1971-05-01Bánk tündéri láncaiBánk bán / Katona József
1969-12-01Bánk világaBánk bán / Katona József
1960-06-01Korhűség és időszerűség a Bánk-bánbanBánk bán / Katona József
1926-11-01Jegyzetek Bánk bán sorsárólKatona József: Bánk bán
Katona József: Bánk bánÉrettségire, felvételire készülőknek segédlet
"Mint lett paráznává a hív város?"Világkép, műfaj és tragikum összefüggései Katona József Jeruzsálem pusztulása c.drámájában.
Katona József: Bánk bánÉrettségire,felvételire készülöknek elemzés
A Bánk bán értelmezéseKatona József: Bánk bán (középiskolásoknak)
Bánk bán tanulmányokBánk bán / Katona József Arany János tan. fm. is! Gertrúd jelleme, Gertrúd köre,Bánk köre,Endre..
Katona József: Bánk bán!elemzésvázlatok!
Katona József Bánk bán c. tragédiájának drámai konfliktusai30 kidolgozott magyar irodalom írásbeli érettségi tétel.
A rejtőzködő alany. Katona József verseiről.
Katona József: Bánk bán..az irodalomban : középiskolásoknak, érettségizőknek, felvételi- zőknek.
Próza és vers Katona József drámai nyelvébenA Jeruzsálem pusztulása prózai és verses változatának összevetése alapján.
Katona: Bánk bán
Katona József : Bánk bánGimn. második oszt.; A romantika irodalmából. A magyar színjátszás kezdetei. Katona József /1791-1830/ Bánk bán /1821/
Bánk és Melinda tragédiája. Katona József : Bánk bán
Katona József: Bánk bán(Talentum műelemzések)
Katona József és a Bánk bánáltalános iskolásoknak. esszé
Katona József: Bánk báncselekmény, elemzési segédlet, vázlat
Katona József: Bánk bánelemzés
A féltékenység zöldszemű szörnyeA féltékenység irodalmi köréből: a féltékenység Shakespeare: Othello, Katona József: Bánk bán, Puskin: Anyegin, Madách Imre. Az ember tragédiája c. műveiben.
Főterek és mellékterek: a hazatérő fiúkKülvilágból hozott tapasztalatok zárt világokban való "ellehetetlenülése"; "tékozló fiúk" hazatérése , nők, mint áldozatok Shakespeare: Hamlet (1601), Schiller: Don Carlos (1787), Ibsen: A vadkacsa és Katona József: Bánk bán c. drámáiban.
Katona József dilemmái1833 A Bánk bán kassai ősbemutatója
A teremtés veszteseKatona József: Bánk bán
"Járj idegen Téreket édesem..."Megjegyzések egy Katona-vershez (Katona József: A Múzsához)
A szó hiánya és a test nyelveMegjegyzések a Bánk bán egyik instrukciójához