Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

102 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2020-03-01Az amerikai íróasztalTörvény és mobilitás Kafka Amerika-regényében
2019-04-01A kocsma szerepe a cseh prózábanA cseh irodalom cseh kocsma motívuma
2019-02-01Zsidó ezotéria Franz Kafka és Bruno Schulz műveibenTanulmány Kafka és Schulz műveiről
2018-11-01Az átírás gesztusaiKafka-parafrázisok Borbély Szilárd műveiben
2014-08-01Irodalmi tébolyAz elmebaj ábrázolása az irodalomban
2012-12-01A posztmodern obszcén tárgyaSlavoj Zizek
2012-01-01Szakáll, hártya, pata...Kafka-zörejek Nádas Péter prózájában. (Emlékiratok könyve, Párhuzamos történetek)
2011-01-01Deleuze, Guattari, SamsaAz átváltozás poliszemitásának újragondolhatósága
2009-06-01Az alaprajzAz átváltozás - Franz Kafka, (Nabokov leírása alapján)
2009-03-01Franz Kafka "férgéről"...az Átváltozás főszereplőjéről
2008-08-01Kafka és...Magyarország
2008-06-01Kafka és az álomKafka aprólékos megfigyelője saját mentális tevékenységének. "Egy másik világ polgára"
2008-02-01A követhetetlen normaKözelítések Kafkához. Kafka három regénye, Az elkallódott fiú, A kastély, de különösen A per, mint a regény modernségének egészen különleges, elszigetelt, nem kanonizált esete.
2008-02-01Van ilyen szerelemFranz Kafka: Az éhezőművész c. novellájának ürügyén (esszé)
2007-05-01Az ős Kaján és Georg BendemannAdy Endre: Az ős Kaján és Kafka: Az ítélet c. novellája
2007-04-01Kafka vonzásábanNémeth Andor érdeklődésének egyik irányáról
2007-03-01Kafka marxista módraMarxista olvasási stratégiák Kafka Franz Kafka életművéhez
2007-01-01Írás, értelmezés és a jelentés feletti hatalomért folytatott harc:jelenetek három novellából. Kafka meggyötört állata és a labirintus, mint szövegépítmény (Franz Kafka: Az odú (eredeti cím. Az építmény)); Az olvasó/nyomozó végzetes szerző figurával találkozik a borgesi labirintusban. (J.L.Borges: A halál és az iránytű) A fordító leküzdhetetlen késztetése, hogy lopjon: Gallus, Kosztolányi hőse (Kosztolányi Dezső. Esti Kornél, Tizenegyedik fej.)
2006-07-01Márai Sándor és Franz KafkaKafka magyar irodalmi útjában jelentékeny Márai szerepe... Ugyanakkor az irodalomtörténet...számon tartja Kafka hozzájárulását Márai öntematizációjához. Kafka-fordítások: Tandori Dezső: "Monarchia" - vonatkozási hely, tematika, nyelv.
2005-10-01Az igazság félreértelmezései és a tanúság lehetősége Franz Kafka regényvilágábanKafka regényeiről
2004-06-01Felejteni - írni mint felejteni. Franz Kafka példája
2004-02-01Franz Kafka: Az elkallódott fiú (Amerika)F. K (recenzió)
2004-02-01Kafka: Kis mese(9. osztály); Kafka: A per (12. osztály)
2003-09-01A hazatérés esélyei. Pilinszky és Kafka tékozlóiról.Bűn és bűntudat; a tékozló fiú parabolája Pilinszkynél és Kafkánál. Apokrif / Pilinszky János Az átváltozás; Az ítélet / Franz Kafka
1997-05-01Egy amerikai Prágában. Kafka / rend. Steven SodeberghKafka, Franz
1997-05-01PerújrafelvételA per
1997-04-01Groteszk avagy az évszázad portréja: Josef K.Kafka, Franz: A per
1997-03-01Franz Kafka: Az átváltozásFranz Kafka novelláiról, regényeiről "Két szenvedély -vagy inkább rögeszme uraljaF.K. műveit. Az egyik az alárendeltség, a másika végtelen."J.L.B.
1996-09-01A per: teljes metaforaKafka, Franz: A per
1996-06-01Szent Garta kasztráló árnyaFranz Kafkáról
1996-02-01Kafka* Tartalom és kifejezésFranz Kafkáról
1995-02-01Térlátás, belső táj, tartamTemporalitás és narrativitás Proust Az eltűnt idő nyomában; Rilke: Malte Raulids Brigge feljegyzései; Kafka: A per, Mészöly Miklós: Saulus c. művein keresztül
1995-01-01Franz KafkaAz átváltozás / Franz Kafka
1994-02-01Kafka és az önfeladás, mint az önmeghatározás egyetlen lehetőségeKafka, Franz: Az éhezőművész
1988-01-01A filozófia odvai: Franz Kafkáról
1967-07-01Kafka Kastélya és Comenius Fortuna-váraJegyzetek Kafka világképének előtöténetéhez.
1965-06-01Franz Kafka: A kastélyelemzés
1963-07-01Kafka Pere a világgalKafka, Franz: A per
Kafka: A kastély c. regényének elemzéseKafka, Franz: A kastély
Kafka, Franz: Az átváltozásÉrettségi-felvételi segédanyag
Kafka, Franz: A perÉrettségi-felvételi segédanyag
Kafka, Franz: A perregényelemzés
Kafka, Franz: A perregényelemzés
Nyugat-keleti átjáróösszehas.elemzés
A monologizáló KafkaFranz Kafka naplói.
Kafka, Franz: Az átváltozásAz átváltozás / Franz Kafka
Az idegen bűne és bűnhődéseA per / Franz Kafka Josef K., a Kafkai "hős" (Amerika, A per, A kastély, Az agglegény balsorsa, Az ítélet stb.) elidegenedés(Az átváltozás), bűn és bűnhődés Raszkolnyikov és Josef K.(A per)
A kakasülőnFranz Kafka
Kafka, Franz: Az éhezőművészelemzés
A perKafka, Franz: A per. Etikai elemzés. \"Az autoriter és humanista lelkiismeret összekuszálódott kölcsönhatására nagyszerű példa Franz Kafka A per c. regénye\"-írja Fromm.
Franz KafkaA per / Franz Kafka
Franz KafkaAz átváltozás / Franz Kafka
KafkaAmit úgy hívunk "kafkai".
Megjegyzések KafkárólAdorno Kafkáról.
Franz Kafka (Az ítélet, Az átváltozás)Szociálpszichológiai fogalomrendszerben történő értelmezés. Apa-fiú, generációváltás, függetlenség.
Kafka, Franz: Az ítéletTizenegy elbeszélés pszichológiája.
Kafka, Franz: Az átváltozás30 kidolgozott magyar irodalom írásbeli érettségi tétel.
Franz Kafka: Az átváltozásElemzésvázlat!
Kafka: Átváltozáselemzés
Az álom- és látomásvilág egybemosódása a külvilággal az író..tudatában. Kép, képsor, allegória, jelkép és álomkép tárgyszerű egysége. Kafka. Egy falusi orvos c. elbeszélése, A per c.regénye, ennek egy részlete, az Álom, A kastély, Amerika.
Kafka felfedezéseinek korszerű értelmezése. Gorkij
Franz Kafka (1883-1924) : Az átváltozás (1912)a gimnázium 4.oszt. számára rövid Kafka-életrajz 59-61.p.; Az átváltozás 67-86.p.
A per (1914-1915) / Franz Kafkaa gimn. 4.oszt. számára
Kunyhó és kastély (József Attila és Franz Kafka)
Franz Kafka : A per(Talentum műelemzések)
Wittgenstein és KafkaWittgenstein világlátásáról (Tractatus c. műve alapján), morális értékekről Wittgenstein és Kafka műveiben, eszmerendszerében. Hallgatás-motívum
Josef K., K., és Kafka (A per, A kastély)Esszé-tanulmány
(állattörténetek)(a filozófia odvai) Az odú / Franz KafkaKafka utolsó alkotói periódusának (1920-24) bölcseleti irányultságú állattörténetei: Egy kutya kutatásai (1921-22), Az odú (1923), Josefine, az énekesnő, avagy Az egerek népe (1924). Tartalmi okokból ide sorolható, bár kévésbé bölcseleti jellegű a Jelentés az Akadémiának (1917)
(Cafe zur Zeit) Egy kutya kutatásai / Franz KafkaKafka utolsó alkotói periódusának (1920-1924) bölcseleti irányultságú állattörténetei (33-86, 95-103.p.): Egy kutya kutatásai (1921-22), Az odú (1923), Josefine, az énekesnő, avagy Az egerek népe (1924) és a tartalmilag ide sorolható, bár kevésbé bölcseleti jellegű novella a Jelentés az Akadémiának (1917)
(Josefine, avagy) Josefine az énekesnő, avagy Az egerek népeAz Éhezőművész c. kötet utolsó novellája, Kafka utolsó alkotói periódusának (1920-24) bölcseleti irányultságú állattörténetei (Egy kutya kutatásai (1921-22), Az odú (1923), Jelentés az Akadémiának(1917) 33-86.p.) közül a legkésőbben keletkezett novella a Josefine, az énekesnő, avagy Az egerek népe (1924)
(éhezőművészet) az Éhezőművész c. Kafka-kötet novelláiKafka utolsó kötetének az Éhezőművésznek négy művész / művészet-tematikájú novellájáról: Első bánat, A kicsi nő, Éhezőművész, Josefine, az énekesnő, avagy Az egerek népe
Franz KafkaK. világa: kafkai motívumok, gesztusok
Személytelenségbe zárvaHárom novella üsszevetése. Franz Kafka: Átváltozás Móricz Zsigmond: Tragédia Kosztolányi Dezső: Appendicitis
Az útvesztő mint a posztmodern irodalom metaforájaAz útvesztő mint motívum; A labirintus mint a szorongás példázata: Kafka; Kozmológia, rejtélyek és az idő: Borges; Az elbeszélés útvesztőjében: Robbet-Grillet, John Barth; A fikció erdeje és a könyvtár mint labirintus: Eco
Kafkaapa-kép
Franz Kafka és a Peráltalános iskolásoknak. esszé
Franz Kafka: A percselekmény, elemzési segédlet, vázlat
Az ítéletFranz Kafka
Az átváltozásFranz Kafka
Az elkallódott fiú - kallódás AmerikábanFranz Kafka
A perFranz Kafka
A fegyencgyarmaton / Franz KafkaA tettesek és a tétlenek
Jelentés az AkadémiánakFranz Kafka
Egy falusi orvosFranz Kafka
Törvény kapujábanFranz Kafka
A vödör lovasaFranz Kafka
A kastélyFranz Kfaka
Az éhezőművészFranz Kafka
Egy családapa gondjaFranz Kafka
ÁlomFranz Kafka
Gracchus, a vadászFranz Kafka
A császár üzeneteFranz Kafka
A kínai fal építéseFranz Kafka
Kis mese - Add föl!Franz Kafka novellái
Josefine, az énekesnő, avagy az egerek népeFranz Kafka
A hazugság mint világrendFranz Kafka: Levél apámhoz
Franz Kafka- a lokalitásból az egyetemesbe
Franz Kafkapályakép, (1883 - 1924)
Franz Kafka avagy az Abszurd világ"Franz Kafka állandóan alternatívák közt ingadozik,megmutatkozik,egyszersmind elrejtőzik"
XX. századi Tantaloszok regényeFranz Kafka: A kastély c. regénye
Kafka TermészetszínházábanKafka be nem fejezett regényéről
Még egyszer Kafka.A késői novellák önarcképei