József Attila Könyvtár - Műelemzés Adatbázis | Keresés | Kölcsey Ferenc

125 db találat
Dátum downCímLeírás
2020-01-01Kölcsey Ferenc nyelvtudományi munkáirólKölcsey, a filológus
2019-12-01"Közel már a határhoz"Az Iliászi per határairól
2017-02-01Andalgók, merengők, ábrándozók és rajongókMegjegyzések Kölcsey Ferenc A vadászlak című elbeszéléséhez
2016-01-01Szövegekérintkezése a komikai térbenJókai Mór verses travesztiái
2014-12-01"A felébredt nemzet ebben az énekben magára lelt"A Hymnus "nemzetiesítésének" folyamatáról
2013-12-02Az ígéret fiaA nemzet értelmezésének teológiai eredete a magyar gondolkodásban
2013-10-01Berzsenyi és Kölcsey: egy kapcsolat rövid történetePesten és Budán (találkozás9) Recenzió és antirecenzió (vita), Emlékbeszéd és kiengesztelődés.
2013-02-01Egy vita margójáraKölcsey és a kánon. A Kölcsey-féle elképzelés (Jegyzetek a' Kritikáról és a Poesisről, A' Poesis és Kritika)
2013-02-01A kincstől a tőkéigKísértettörténet és pénz a korai magyar novellában. Elemzett művek: Kármán József: A' Kíntsásó, Fáy András: A hasznosi kincskeresés, Kölcsey Ferenc: A karpáti kincstár.
2013-02-01Kölcsey és a reformellenzék a törvényszékek elrendezéséről szóló operátum országgyűlési vitájábanKölcsey 1833-34-ben végzett országgyűlési munkájáról
2012-02-01Kölcsey erkölcsi végrendeleteParainesis című művének műfaja, felépítése és forrásai
2010-06-01Kölcsey Ferenc: Hymnus / Himnuszesszé a versről
2009-04-01Egy költő a rendi országgyűlésenKölcsey Ferenc politikusi kapcsolatrendszerének kialakulása az 1832/36-os diétán
2005-04-01Por és buborékJózsef Attila: "Költőnk és kora" és Kölcsey: Vanitatum vanitas c. versének összevetése
2003-02-01Az Előbeszéd és a Vanitatum vanitasKölcsey Ferenc verseinek elemzése
2002-12-01Kölcsey Ferenc (1790-1838) Témavázlat.ld "Érettségi és felvételi előkészítő" Vázlat.
2002-05-01Hagyományozódó olvasatlanság (A Parainesis avagy az orációnemes populartása)
2002-01-01Az érvényes mérce. Kölcsey Ferenc: Vanitatum vanitasKölcsey Ferenc: Vanitatum vanitas
2000-12-01Himnusz és Szózat, vagy a sorsközösség rituáléiMagyar hazafias metaforák és rítusok a Himnuszban, és a Szózatban.
2000-07-01A "balsors" a HimnuszbanKölcsey Ferenc: Himnusz
2000-05-01A koraromantikus elbeszélés mesterpéldája (Kölcsey : Avadászlak)
2000-02-01A Himnusz és a Szózat történetérőlKölcsey Ferenc Himnusz és Vörösmarty Mihály Szózat c. versének összehasonlítása. Fénymásolatot ld. Kölcseynél
2000-02-01"Dunaiság", "Tiszaiság": Berzsenyi "Magyarország"-ódája és..Kölcsey Ferenc Hymnusa.
1999-01-01Gondolatok a magyar Himnuszról
1998-04-01A Hymnus geneziséhezKölcsey Ferenc: Himnusz
1998-02-01Intertextuális szövegfogalom és irodalomtörténeti olvasat :egy új Vanitatum Vanitas-értelmezéshez.
1998-01-01Kölcsey HymnusárólHimnusz / Kölcsey Ferenc
1997-05-01"az ember véges állat.."Kölcsey irodalomfelfogásának kultúrantropológiai hátteréről. Herder eszméi.
1996-04-01Kölcsey Országgyűlési naplójának..Kölcsey Ferenc
1996-03-01Az irodalmi topográfia műhelyébőlSzatmárcseke - Kölcsey Ferenc (Sződemeter, 1790. aug. 8. - Cseke 1838. aug. 24 .) Tiszacsécse - Móricz Zsigmond (Tiszacsécse, 1879.júl. 2. - Bp. 1942.szept. 4.) Tiszaeszlár - Krúdy Gyula (Nyíregyháza, 1878. okt. 21. - Bp., 1933. máj. 12.)
1996-01-01Szerencsétlen találkozásBerzsenyi és Kölcsey
1995-09-01A csekei költő: Kölcsey FerencKölcsey Ferencről
1995-02-01A Himnusz születése és másfél évszázadaHimnusz / Kölcsey Ferenc
1993-01-01Kölcsey Ferenc Rebellis verse?Kölcsey: Rebellis vers
1992-01-01Gondolatok Kölcsey Parainesis című művérőlKölcsey Ferenc: Parainesis
1990-09-01Egy himnusz avagy: hogyan lesz az ember himnuszköltő?Kölcsey Ferenc: Himnusz
1985-06-01KölcseyEszmei-politikai fejlődésrajz
1985-05-01Kölcsey személyiségének fejlődése - lírája tükrében (1808-1823)Kölcsey Ferencről
1982-02-01Kölcsey és a fiatal VörösmartyKöcsey Ferenc és Vörösmarty Mihály
1981-03-01A Hymnus és a SzózatHimnusz /Kölcsey Ferenc Szózat / Vörösmarty Mihály összehasonlitó elemzése fénymásolatot ld. Kölcseynél
1981-01-01Kölcsey Ferenc: Zrínyi második énekeverselemzés
1975-03-01Kölcsey Vanitatum Vanitas-a és VoltaireVanitatum vanitas / Kölcsey Ferenc
1968-10-01Kölcsey Vanitatum VanitasaVanitatum Vanitas / Kölcsey Ferenc
"Élni először itt e világban"Infinitivus és immigráció. Motívumok és költői magatartásformák a XX.sz-i magyar irodalomból.
Kölcsey Ferenc: Rebellis versElemzések 13-14 éves diákoknak.
Kölcsey Ferenc: EmléklapraElemzések 13-14 éves diákoknak
Kölcsey Ferenc: Himnuszverselemzés
Kölcsey Ferenc: HusztElemzés 13-14 éves diákoknak
Kölcsey Ferenc: Zrínyi második énekeverselemzés
Kölcsey Ferenc: Zrínyi dalaverselemzés
A Himnusz költőjeKölcsey Ferenc
Kölcsey Ferenc /1790-1838/Érettségi-felvételi témakörök. A haza és emberiség gondolata Kölcsey lírájában : Himnusz /1823/ A szabadságharcos emlékek felidézése. Új verstípusok Kölcsey lírájában. K. pesszimizmusának értékelése néhány verse alapján : Zrínyi dala, Vanitatum vanitas.
Az ismeretkritikai szempont veszélyeinek fölismerése: KölcseyKölcseyről
Andalgás - küzdés - kudarcKölcsey Ferenc pályaképe
Kölcsey Kárpát és "Kárpát szent bérce"Kölcsey Ferenc tájköltészete
"A kárpáti" és a miskolci "kincstár"Közelítés az élmények felől Kölcsey Ferenc elbeszéléséhez. Kölcsey novellájáról
Kölcsey Ferenc: Hymnuselemzés
Toposzok, szerep, "hitelesség"Csolnakon / Kölcsey Ferenc
Kölcsey Ferenc: Himnusz
A csekei költőKölcsey Ferenc pályakép
Kölcsey Ferenc: Zrínyi második énekeZrínyi második éneke / Kölcsey Ferenc
"Törvényem él" A "sors" princípiuma Kölcsey költészetébenEmlített versek: Himnusz, Vanitatum Vanitas, Zrínyi dalok, Parainesis
Kölcsey Ferenc: Elfojtódáselemzésvázlatok!
Kölcsey Ferenc: Himnuszelemzésvázlatok!
Kölcsey Ferenc: Vanitatum vanitaselemzésvázlatok!
Kölcsey Ferenc: Zrínyi második énekeElemzésvázlatok!
Kölcsey Ferenc: Himnusz/Tanulmányok a nemzet jövőjéről.Magyarságtudat./A millecentenárium évének református istentisz-teleti nyitánya.Gondolatok Kölcsey Himnusza kapcsán./Nem elemzés!/
A HimnuszKölcsey Ferenc: Himnusz
Kölcsey Ferenc: Himnusz, Vanitatum vanitas, Zrínyi második..éneke, Parainesis !elemzésvázlatok!
Kölcsey igazaKölcsey szemlélete. Személyiségének "kétpólusossága" hajlama az apátiára, uakkor ihlető lelkesedésre. Ironikus hangvétele. Himnusz, Vanitatum vanitas, Zrínyi második éneke, Parainesis
Első lépések a lírai művek elemzésébenCsokonai Vitéz Mihály : Szegény Zsuzsi, a táborozáskor 20-27 Kölcsey Ferenc : Régi várban, Huszt 27-29 József Attila : Nyár 30-32 Berzsenyi Dániel : Fohászkodás 32-33
Kölcsey Hymnusa és a Hymnus Kölcseyjeelemzés
A Himnusz keletkezés-történetéhezKölcsy Ferenc: Himnusz
A Hymnus helye a magyar és világirodalombanKölcsey Ferenc: Himnusz
Kölcsey Ferenc: Himnuszértelmezés
A Hymnus és a Vanitatum VanitasKölcsey Ferenc műveiről
A Hymnus koordinátáiKölcsey Ferenc: Himnusz
Nemzeti himnuszunk európai vonásaiKölcsey Ferenc: Himnusz
Az alcím és a történelmi aktualitás problémájaKölcsey Ferenc: Himnusz
A Hymnus paraklétoszi szerephagyományaKölcsey Ferenc: Himnusz
A Hymnus: könyörgés és bűntudatKölcsey Ferenc: Himnusz
Kölcsey Ferenc: Zrínyi második éneke
Kölcsey Ferenc..az irodalomban : középiskolásoknak, érettségizőknek, felvételi- zőknek.
Kölcsey Ferenc: Hymnus
Kölcsey Ferenc: Csolnakonverselemzés
Kölcsey Ferenc: Himnuszverselemzés
Kölcsey Ferenc: Szondiverselemzés
Kölcsey Ferenc: Zrínyi második énekeverselemzés
Kölcsey Ferenc: Csolnakonelemzés
Kölcsey Ferenc: HymnusKölcsey Ferenc: Himnusz
A fájdalom kiáltása (Kölcsey Ferenc: Elfojtódás)
A fájdalom kiáltása (Kölcsey Ferenc: Elfojtódás)
A fájdalom kiáltása (Kölcsey Ferenc: Elfojtódás)
Kölcsey Ferenc: Elfojtódás
A szenvedő vátesz. Kölcsey hazafias költészete
A szenvedő vátesz. Kölcsey hazafias költészete
A szenvedő vátesz. Kölcsey hazafias költészete
Kölcsey Ferenc: Husztelemzés
"Hass, alkoss, gyarapíts"Kölcsey Ferenc: Huszt
A HimnuszKölcsey Ferenc: Himnusz
A személyiség és a szerep konfliktusaKölcsey Ferenc: Himnusz 97-100.o. Vanitatum Vanitas 100-105.o.
Az epikus KölcseyKölcsey Ferenc: A kárpáti kincstár A vadászlak A ferrói szent fa
Kölcsey Ferenc (1790-1838) betegségeiMagyar költő-géniuszok testi és lelki betegségei. Családtörténet, alkata, életmódja, testi-lelki betegségei, halála.
A múlt, a jelen, a jövő képeinek összkapcsolása......és a nemzethalál víziója Kölcsey Ferenc lírájában. Himnusz, Zrínyi dala, Zrínyi második éneke, Huszt.
A Himnusz és a Szózat összehasonlítóelemzése
Az érvényes mérce. Megjegyzések Kölcsey értékszemléletérőlVanitatum vanitas / Kölcsey Ferenc
Kölcsey Ferenc: Vanitatum vanitasverselemzés
A végtelen jövőIdő és költészet Balassitól Petőfiig.
Stilisztikai elemzési feladatok1. Kölcsey Ferenc: Elfojtódás 2. Petőfi Sándor: Nagykárolyban 3. Csokonai Vitéz Mihály: Az ember, a poézis első tárgya verselemzési segédlet kérdés - válasz formájában
KölcseyBabits esszéje (1938)
Kölcsey Ferenc: Elfojtódásverselemzés, vázlat
Kölcsey Ferenc: Husztverselemzés, vázlat
Kölcsey Ferenc: Himnuszverselemzés, vázlat
Kölcsey Ferenc: Rebellis versverselemzés, vázlat
Kölcsey Ferenc: Vanitatum Vanitasverselemzés, vázlat
Kölcsey Ferenc: Zrínyi dalaverselemzés, vázlat
A romantikáról 2.A magyar romantika: helye, korszakai elméletei Kölcsey, Kisfaludy Károly, Vörösmarty népköltészet, népszínmű Petőfi és a romantika Kemény és Jókai
A szövegtől a szerzőig - költészet és kritika1817 Kölcsey Ferenc: Berzsenyi Dániel verseiről írott kritikája
Kölcsey Ferencpályakép, (1790 - 1838)
Vanitatum vanitasKölcsey Ferenc verse
A liberális Kölcsey"Kölcsey egyidős a liberalizmussal"
A ParainesisKölcsey Ferenc műve
Évforduló CsekénKölcsey Mohácsa összegző mű, magában hordja a nagy ember személyiségének, egy egész életpályának minden vonását.
Andalgók, merengők, ábrándozók és rajongókMegjegyzések Kölcsey Ferenc A' vadászlak című elbeszéléséhez
A Nemzeti hagyományok időszerűségeKölcsey Ferenc Nemzeti hagyományok című tanulmányának időszerűsége