József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

125 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2020-01-01Kölcsey Ferenc nyelvtudományi munkáirólKölcsey, a filológusmegtekintés
2019-12-01"Közel már a határhoz"Az Iliászi per határairólmegtekintés
2017-02-01Andalgók, merengők, ábrándozók és rajongókMegjegyzések Kölcsey Ferenc A vadászlak című elbeszéléséhezmegtekintés
2016-01-01Szövegekérintkezése a komikai térbenJókai Mór verses travesztiáimegtekintés
2014-12-01"A felébredt nemzet ebben az énekben magára lelt"A Hymnus "nemzetiesítésének" folyamatárólmegtekintés
2013-12-02Az ígéret fiaA nemzet értelmezésének teológiai eredete a magyar gondolkodásbanmegtekintés
2013-10-01Berzsenyi és Kölcsey: egy kapcsolat rövid történetePesten és Budán (találkozás9) Recenzió és antirecenzió (vita), Emlékbeszéd és kiengesztelődés.megtekintés
2013-02-01Egy vita margójáraKölcsey és a kánon. A Kölcsey-féle elképzelés (Jegyzetek a' Kritikáról és a Poesisről, A' Poesis és Kritika)megtekintés
2013-02-01A kincstől a tőkéigKísértettörténet és pénz a korai magyar novellában. Elemzett művek: Kármán József: A' Kíntsásó, Fáy András: A hasznosi kincskeresés, Kölcsey Ferenc: A karpáti kincstár.megtekintés
2013-02-01Kölcsey és a reformellenzék a törvényszékek elrendezéséről szóló operátum országgyűlési vitájábanKölcsey 1833-34-ben végzett országgyűlési munkájárólmegtekintés
2012-02-01Kölcsey erkölcsi végrendeleteParainesis című művének műfaja, felépítése és forrásaimegtekintés
2010-06-01Kölcsey Ferenc: Hymnus / Himnuszesszé a versrőlmegtekintés
2009-04-01Egy költő a rendi országgyűlésenKölcsey Ferenc politikusi kapcsolatrendszerének kialakulása az 1832/36-os diétánmegtekintés
2005-04-01Por és buborékJózsef Attila: "Költőnk és kora" és Kölcsey: Vanitatum vanitas c. versének összevetésemegtekintés
2003-02-01Az Előbeszéd és a Vanitatum vanitasKölcsey Ferenc verseinek elemzésemegtekintés
2002-12-01Kölcsey Ferenc (1790-1838) Témavázlat.ld "Érettségi és felvételi előkészítő" Vázlat.megtekintés
2002-05-01Hagyományozódó olvasatlanság (A Parainesis avagy az orációnemes populartása)megtekintés
2002-01-01Az érvényes mérce. Kölcsey Ferenc: Vanitatum vanitasKölcsey Ferenc: Vanitatum vanitasmegtekintés
2000-12-01Himnusz és Szózat, vagy a sorsközösség rituáléiMagyar hazafias metaforák és rítusok a Himnuszban, és a Szózatban.megtekintés
2000-07-01A "balsors" a HimnuszbanKölcsey Ferenc: Himnuszmegtekintés
2000-05-01A koraromantikus elbeszélés mesterpéldája (Kölcsey : Avadászlak)megtekintés
2000-02-01A Himnusz és a Szózat történetérőlKölcsey Ferenc Himnusz és Vörösmarty Mihály Szózat c. versének összehasonlítása. Fénymásolatot ld. Kölcseynélmegtekintés
2000-02-01"Dunaiság", "Tiszaiság": Berzsenyi "Magyarország"-ódája és..Kölcsey Ferenc Hymnusa.megtekintés
1999-01-01Gondolatok a magyar Himnuszrólmegtekintés
1998-04-01A Hymnus geneziséhezKölcsey Ferenc: Himnuszmegtekintés
1998-02-01Intertextuális szövegfogalom és irodalomtörténeti olvasat :egy új Vanitatum Vanitas-értelmezéshez.megtekintés
1998-01-01Kölcsey HymnusárólHimnusz / Kölcsey Ferencmegtekintés
1997-05-01"az ember véges állat.."Kölcsey irodalomfelfogásának kultúrantropológiai hátteréről. Herder eszméi.megtekintés
1996-04-01Kölcsey Országgyűlési naplójának..Kölcsey Ferencmegtekintés
1996-03-01Az irodalmi topográfia műhelyébőlSzatmárcseke - Kölcsey Ferenc (Sződemeter, 1790. aug. 8. - Cseke 1838. aug. 24 .) Tiszacsécse - Móricz Zsigmond (Tiszacsécse, 1879.júl. 2. - Bp. 1942.szept. 4.) Tiszaeszlár - Krúdy Gyula (Nyíregyháza, 1878. okt. 21. - Bp., 1933. máj. 12.)megtekintés
1996-01-01Szerencsétlen találkozásBerzsenyi és Kölcseymegtekintés
1995-09-01A csekei költő: Kölcsey FerencKölcsey Ferencrőlmegtekintés
1995-02-01A Himnusz születése és másfél évszázadaHimnusz / Kölcsey Ferenc megtekintés
1993-01-01Kölcsey Ferenc Rebellis verse?Kölcsey: Rebellis versmegtekintés
1992-01-01Gondolatok Kölcsey Parainesis című művérőlKölcsey Ferenc: Parainesismegtekintés
1990-09-01Egy himnusz avagy: hogyan lesz az ember himnuszköltő?Kölcsey Ferenc: Himnuszmegtekintés
1985-06-01KölcseyEszmei-politikai fejlődésrajzmegtekintés
1985-05-01Kölcsey személyiségének fejlődése - lírája tükrében (1808-1823)Kölcsey Ferencrőlmegtekintés
1982-02-01Kölcsey és a fiatal VörösmartyKöcsey Ferenc és Vörösmarty Mihálymegtekintés
1981-03-01A Hymnus és a SzózatHimnusz /Kölcsey Ferenc Szózat / Vörösmarty Mihály összehasonlitó elemzése fénymásolatot ld. Kölcseynélmegtekintés
1981-01-01Kölcsey Ferenc: Zrínyi második énekeverselemzésmegtekintés
1975-03-01Kölcsey Vanitatum Vanitas-a és VoltaireVanitatum vanitas / Kölcsey Ferencmegtekintés
1968-10-01Kölcsey Vanitatum VanitasaVanitatum Vanitas / Kölcsey Ferencmegtekintés
"Élni először itt e világban"Infinitivus és immigráció. Motívumok és költői magatartásformák a XX.sz-i magyar irodalomból. megtekintés
Kölcsey Ferenc: Rebellis versElemzések 13-14 éves diákoknak.megtekintés
Kölcsey Ferenc: EmléklapraElemzések 13-14 éves diákoknakmegtekintés
Kölcsey Ferenc: Himnuszverselemzésmegtekintés
Kölcsey Ferenc: HusztElemzés 13-14 éves diákoknakmegtekintés
Kölcsey Ferenc: Zrínyi második énekeverselemzésmegtekintés
Kölcsey Ferenc: Zrínyi dalaverselemzésmegtekintés
A Himnusz költőjeKölcsey Ferencmegtekintés
Kölcsey Ferenc /1790-1838/Érettségi-felvételi témakörök. A haza és emberiség gondolata Kölcsey lírájában : Himnusz /1823/ A szabadságharcos emlékek felidézése. Új verstípusok Kölcsey lírájában. K. pesszimizmusának értékelése néhány verse alapján : Zrínyi dala, Vanitatum vanitas.megtekintés
Az ismeretkritikai szempont veszélyeinek fölismerése: KölcseyKölcseyrőlmegtekintés
Andalgás - küzdés - kudarcKölcsey Ferenc pályaképemegtekintés
Kölcsey Kárpát és "Kárpát szent bérce"Kölcsey Ferenc tájköltészetemegtekintés
"A kárpáti" és a miskolci "kincstár"Közelítés az élmények felől Kölcsey Ferenc elbeszéléséhez. Kölcsey novellájárólmegtekintés
Kölcsey Ferenc: Hymnuselemzésmegtekintés
Toposzok, szerep, "hitelesség"Csolnakon / Kölcsey Ferencmegtekintés
Kölcsey Ferenc: Himnuszmegtekintés
A csekei költőKölcsey Ferenc pályaképmegtekintés
Kölcsey Ferenc: Zrínyi második énekeZrínyi második éneke / Kölcsey Ferencmegtekintés
"Törvényem él" A "sors" princípiuma Kölcsey költészetébenEmlített versek: Himnusz, Vanitatum Vanitas, Zrínyi dalok, Parainesismegtekintés
Kölcsey Ferenc: Elfojtódáselemzésvázlatok!megtekintés
Kölcsey Ferenc: Himnuszelemzésvázlatok!megtekintés
Kölcsey Ferenc: Vanitatum vanitaselemzésvázlatok!megtekintés
Kölcsey Ferenc: Zrínyi második énekeElemzésvázlatok!megtekintés
Kölcsey Ferenc: Himnusz/Tanulmányok a nemzet jövőjéről.Magyarságtudat./A millecentenárium évének református istentisz-teleti nyitánya.Gondolatok Kölcsey Himnusza kapcsán./Nem elemzés!/megtekintés
A HimnuszKölcsey Ferenc: Himnuszmegtekintés
Kölcsey Ferenc: Himnusz, Vanitatum vanitas, Zrínyi második..éneke, Parainesis !elemzésvázlatok!megtekintés
Kölcsey igazaKölcsey szemlélete. Személyiségének "kétpólusossága" hajlama az apátiára, uakkor ihlető lelkesedésre. Ironikus hangvétele. Himnusz, Vanitatum vanitas, Zrínyi második éneke, Parainesismegtekintés
Első lépések a lírai művek elemzésébenCsokonai Vitéz Mihály : Szegény Zsuzsi, a táborozáskor 20-27 Kölcsey Ferenc : Régi várban, Huszt 27-29 József Attila : Nyár 30-32 Berzsenyi Dániel : Fohászkodás 32-33megtekintés
Kölcsey Hymnusa és a Hymnus Kölcseyjeelemzésmegtekintés
A Himnusz keletkezés-történetéhezKölcsy Ferenc: Himnuszmegtekintés
A Hymnus helye a magyar és világirodalombanKölcsey Ferenc: Himnuszmegtekintés
Kölcsey Ferenc: Himnuszértelmezésmegtekintés
A Hymnus és a Vanitatum VanitasKölcsey Ferenc műveirőlmegtekintés
A Hymnus koordinátáiKölcsey Ferenc: Himnuszmegtekintés
Nemzeti himnuszunk európai vonásaiKölcsey Ferenc: Himnuszmegtekintés
Az alcím és a történelmi aktualitás problémájaKölcsey Ferenc: Himnuszmegtekintés
A Hymnus paraklétoszi szerephagyományaKölcsey Ferenc: Himnuszmegtekintés
A Hymnus: könyörgés és bűntudatKölcsey Ferenc: Himnuszmegtekintés
Kölcsey Ferenc: Zrínyi második énekemegtekintés
Kölcsey Ferenc..az irodalomban : középiskolásoknak, érettségizőknek, felvételi- zőknek.megtekintés
Kölcsey Ferenc: Hymnusmegtekintés
Kölcsey Ferenc: Csolnakonverselemzésmegtekintés
Kölcsey Ferenc: Himnuszverselemzésmegtekintés
Kölcsey Ferenc: Szondiverselemzésmegtekintés
Kölcsey Ferenc: Zrínyi második énekeverselemzésmegtekintés
Kölcsey Ferenc: Csolnakonelemzésmegtekintés
Kölcsey Ferenc: HymnusKölcsey Ferenc: Himnuszmegtekintés
A fájdalom kiáltása (Kölcsey Ferenc: Elfojtódás)megtekintés
A fájdalom kiáltása (Kölcsey Ferenc: Elfojtódás)megtekintés
A fájdalom kiáltása (Kölcsey Ferenc: Elfojtódás)megtekintés
Kölcsey Ferenc: Elfojtódásmegtekintés
A szenvedő vátesz. Kölcsey hazafias költészetemegtekintés
A szenvedő vátesz. Kölcsey hazafias költészetemegtekintés
A szenvedő vátesz. Kölcsey hazafias költészetemegtekintés
Kölcsey Ferenc: Husztelemzésmegtekintés
"Hass, alkoss, gyarapíts"Kölcsey Ferenc: Husztmegtekintés
A HimnuszKölcsey Ferenc: Himnuszmegtekintés
A személyiség és a szerep konfliktusaKölcsey Ferenc: Himnusz 97-100.o. Vanitatum Vanitas 100-105.o.megtekintés
Az epikus KölcseyKölcsey Ferenc: A kárpáti kincstár A vadászlak A ferrói szent famegtekintés
Kölcsey Ferenc (1790-1838) betegségeiMagyar költő-géniuszok testi és lelki betegségei. Családtörténet, alkata, életmódja, testi-lelki betegségei, halála.megtekintés
A múlt, a jelen, a jövő képeinek összkapcsolása......és a nemzethalál víziója Kölcsey Ferenc lírájában. Himnusz, Zrínyi dala, Zrínyi második éneke, Huszt.megtekintés
A Himnusz és a Szózat összehasonlítóelemzésemegtekintés
Az érvényes mérce. Megjegyzések Kölcsey értékszemléletérőlVanitatum vanitas / Kölcsey Ferencmegtekintés
Kölcsey Ferenc: Vanitatum vanitasverselemzésmegtekintés
A végtelen jövőIdő és költészet Balassitól Petőfiig.megtekintés
Stilisztikai elemzési feladatok1. Kölcsey Ferenc: Elfojtódás 2. Petőfi Sándor: Nagykárolyban 3. Csokonai Vitéz Mihály: Az ember, a poézis első tárgya verselemzési segédlet kérdés - válasz formájábanmegtekintés
KölcseyBabits esszéje (1938)megtekintés
Kölcsey Ferenc: Elfojtódásverselemzés, vázlatmegtekintés
Kölcsey Ferenc: Husztverselemzés, vázlatmegtekintés
Kölcsey Ferenc: Himnuszverselemzés, vázlatmegtekintés
Kölcsey Ferenc: Rebellis versverselemzés, vázlatmegtekintés
Kölcsey Ferenc: Vanitatum Vanitasverselemzés, vázlatmegtekintés
Kölcsey Ferenc: Zrínyi dalaverselemzés, vázlatmegtekintés
A romantikáról 2.A magyar romantika: helye, korszakai elméletei Kölcsey, Kisfaludy Károly, Vörösmarty népköltészet, népszínmű Petőfi és a romantika Kemény és Jókaimegtekintés
A szövegtől a szerzőig - költészet és kritika1817 Kölcsey Ferenc: Berzsenyi Dániel verseiről írott kritikájamegtekintés
Kölcsey Ferencpályakép, (1790 - 1838)megtekintés
Vanitatum vanitasKölcsey Ferenc versemegtekintés
A liberális Kölcsey"Kölcsey egyidős a liberalizmussal"megtekintés
A ParainesisKölcsey Ferenc művemegtekintés
Évforduló CsekénKölcsey Mohácsa összegző mű, magában hordja a nagy ember személyiségének, egy egész életpályának minden vonását.megtekintés
Andalgók, merengők, ábrándozók és rajongókMegjegyzések Kölcsey Ferenc A' vadászlak című elbeszéléséhezmegtekintés
A Nemzeti hagyományok időszerűségeKölcsey Ferenc Nemzeti hagyományok című tanulmányának időszerűségemegtekintés