József Attila Könyvtár - Műelemzés Adatbázis | Keresés | Juhász Gyula

148 db találat
Dátum downCímLeírás
2020-07-01Kaffkától KAF-igA magyar sakkvers száz éve nyolc lépésben
2020-05-00Parnasszizmusból a modern tárgyiasság feléJuhász Gyula Tápai lagzi és József Attila [Arany kalásztól...] című versének összehasonlítása
2020-02-01Gauguin-triptichonPaul Gauguin hatása Ady Endre, Juhász Gyula és Tandori Dezső költészetére
2019-09-01Litánia-vers a magyar költészetbenA litánia, mint műfaj a magyar irodalomban a kezdetekről
2018-10-01Szegény LelianA szerep mint minta és önkifejezés a fiatal Juhász Gyulánál
2017-03-01Furcsa kis operettJuhász Gyula és az Atalanta
2014-08-01Irodalmi tébolyAz elmebaj ábrázolása az irodalomban
2013-11-01Templom a templom: Juhász Gyula fekete MáriájaJuhász Gyula A fekete Mária című versének elemzése
2012-11-01Magányra ítélveJuhász Gyula tanári éveiről
2009-12-01Milyen volt?Juhász Gyula költészetéről
2009-09-01A végek bujdosóiJuhász Gyula: Orbán lelke
2009-02-01"Anna örök, mert Annát én szerettem"Juhász Gyula szerelemképe az Anna-versek tükrében
2008-11-01Juhász Gyula a Nyugatban----------
2008-05-01Juhász Gyula, Zalai Béla és \"a válasz metafizikája\"A 20. század eleji \"irodalmi forrongás\" gondolkodástörténetéhez
2008-04-01EpifániaJuhász Gyula versének születése
2007-07-01"Szerelem, nyugalom"A Flóra-versekről
2007-05-01Idegen test a szívbenJuhász Gyula öröksége
2006-05-01Juhász Gyula expresszionizmusaJ.Gy. költészetének vonatkozásai (pl. Melankólia - Munch: Sikoly; nőfelfogás, bölcselet - Nietzsche: Zarathustra)
2005-05-01Világteremtés, stílusirányzatok és tárgyiasítás...a jelentésképzésben. A Nyugat első nemzedékének kiemelt tájverseiben. Juhász Gyula: Tiszai csönd; Ady Endre: A Tisza-parton; Tóth Árpád: Elégia egy rekettyebokorhoz; Babits Mihály: Fekete ország; Kosztolányi Dezső: Őszi reggeli
2004-02-01Juhász Gyula: Magyar táj, magyar ecsettelstilisztikai elemzés
2003-04-01Gulácsy Lajosnak (versmagyarázat)Juhász Gyula: Gulácsy Lajosnak c. verséről.
2003-03-01Juhász Gyula (1883-1937) TémavázlatÉrettségi-felvételi előkészítő. Vázlat
2003-02-01A félrecsúszott nyakkendőMegjegyzések Juhász Gyula Anna örök című verséről
2003-02-01Új időknek új tereiA zárttér motívuma az első Nyugat nemzedék korai lírájában A hónapos szobák / Nagy Zoltán, Láng / Tóth Árpád Lámpafény / Kosztolányi Dezső De profundis / Turcsányi Elek, Moziban, nagyvárosok magánya / Juhász Gyula, Esik / Nagy Zoltán, A harmadik emeletről / Gellért Oszkár Én is meghaltam / Juhász Gyula, Rossz éjszaka / Nadányi Zoltán, Esti vendég / Emőd Tamás Régi szálloda / Babits Mihály, Idegen ágyon, Öreg hotel, Menni... / Juhász Gyula
2003-01-01Szerkesztési párhuzamok...Juhász Gyula költészetében
2002-10-01Költők TápénJuhász Gyuláról
2000-01-01"A tápai Krisztus"- Juhász Gyula verséről
1999-04-01Verselés és poétika a századelőnJuhász Gyula portréjához
1994-11-01Juhász Gyula: Magányelemzés
1992-02-01A színek vallomásaKísérlet a Lüscher-teszt irodalmi alkalmazására. Juhász Gyula (ld.ott), ill. József Attila életművén keresztül.
1991-12-01Infinitivus és immigrációÁtfogó tanulmány a XX. sz-i magyar líra egyik fontos költői eszközéről az infinitivusról Ady Endrétől Nagy Gáspárig. Megemlített, idézett versek : Az ágyam hívogat; Tiltakozni és akarni; Sírni, sírni, sírni / Ady Endre; Gyászköntös / Juhász Gyula Harsány kiáltások tavaszi reggel / Kosztolányi Dezső; Ülni, állni ölni, halni; Ének magamhoz / József Attila; Infinitivus / Pilinszky János; Kormányeltörésben / Domonkos István; Infinitivusok lányom olvasókönyvéből; Öröknyár elmúltam 9 éves; Hétparancsolat / Nagy Gáspár.
1991-01-01Halál és föltámadás Juhász Gyula költészetébenHalál-motívum kb. félszáz versében, "tiszta" halálversek közül csupán öt versben szerepel az öngyilkosság (Egy fiatal öngyilkosnak, Öngyilkosok, Vita somnium breve, Örök búcsú, Nosztalgia) Föltámadás-motívum: A föltámadott, Pilátus, Lázár föltámadása.
1986-11-01Miért szép?Juhász Gyula Tiszai csönd c. versének elemzése
1986-03-01Miért szép?Juhász Gyula: Magyar táj, magyar ecsettel
1983-04-01"Annára gondolok, emléke enyhe, szép!"Juhász Gyula szerelmi lírájáról
1983-04-01Az örök út képzeteJuhász Gyula Anna-verseiről
1983-04-01"S én maradok a falusi költő"Juhász Gyula Vidék c. versének elemzése
1983-03-01Közelképek Juhász Gyula költői eszközeirőlElemzés Juhász Gyula költészetéről
1977-01-01Juhász Gyula ismeretlen verseJuhász Gyula Munkácsy c. versének elemzése
1970-05-01Dózsa fejeJuhász Gyula Dózsa feje c. verséről
Juhász Gyula: Magyar táj, magyar ecsettelMagyar táj, magyar ecsettel / Juhász Gyula
Juhász Gyula: Milyen volt...Milyen volt ... / Juhász Gyula
Juhász Gyula: TestamentumTestamentum / Juhász Gyula
Juhász Gyula: Magyar táj, magyar ecsettelVersek és elemzések : 13-14 éves diákoknak.
Szemelvények Juhász Gyula hangulati lírájábólÉrettségi, egyetemi, főiskolai felvételitételhez. Juhász Gyula költészetének jellemzői. Megemlített versek: Himnusz az emberhez, Milyen volt..., Testamentum, Tápai lagzi, Anna örök
Juhász Gyula: Tiszai csöndverselemzés
Juhász Gyula: A tápai Krisztusverselemzés
Juhász Gyula: Anna örökverselemzés
Magyarság és szocializmus Juhász Gyula eszmevilágábanIrodalom- és eszmetörténeti tanulmányok
Mária-kultuszaJuhász Gyula. Tárgykörei. Mári néném, A híd, A rohateci Máriánál, A lorettói Notre Dame, A Fekete Mária, Haviboldogasszony stb.
Szent folyója"Juhász Gyula Tisza-képe nem földrajz, hanem lélekrajz."
Juhász Gyula: Gulácsy LajosnakGulácsy Lajosnak / Juhász Gyula
Két "magyar szonett"Kalauzolás felföldi írókhoz és "Kárpát szent bércére". Gellért püspök / Juhász Gyula Szent László jelenése / Kosztolányi Dezső.
Juhász Gyula: Anna örökSzövegszempontú verselemzés: példaanyag tanároknak, egyetemi hallgatóknak, verselemzőknek.
Juhász Gyula hálójábólJuhász Gyula versmagyarázatok: Glória, Véres ősz, Terzinák Móra Ferencnek, A vén cigánynak, Magyar..., Emberi hitvallás Venit summa dies, Remeteség
Juhász Gyula: Anna örökAnna örök / Juhász Gyula
Juhász Gyula: Gulácsy Lajosnakelemzésvázlatok!
Juhász Gyula: Anna örökverselemzések!
Elemzés a vers "vezérmotívumából" kiindulvaJuhász Gyula : Tiszai csönd 55-58 Reviczky Gyula : Altató 58-60. Weöres Sándor : Hárman-négyen 60-62. Ady Endre : Az elbocsájtott légió 62-63.
Juhász Gyula: Magyar nyár 1918
Juhász Gyula: Milyen volt..., Gulácsy Lajosnak, Tápai lagziElemzésvázlatok!
A magyar Krisztus. Juhász GyulaJuhász Gyula tragikus sorsa, költészete. Annáról, az Istenről, a tájról és a magyarságról írott versei
Juhász Gyula: Milyen voltverselemzés
Juhász Gyula: A tápai Krisztusverselemzés
Juhász Gyula: Petőfi-centenáriumelemzés
Juhász Gyula: Tiszai csöndverselemzés
Juhász Gyula: Tiszai csöndverselemzés
Juhász Gyula: Milyen volt
Juhász Gyula: Goethe Weimarban
Juhász Gyula: Egyedül
Juhász Gyula: Remeteség
Juhász Gyula: Tiszai csönd
Juhász Gyula: Tápai lagzi
Juhász Gyula: Tiszai csönd
Juhász Gyula: Tápai lagzi
Juhász Gyula Anna-versei
Az ünnep Juhász Gyula költészetében"Oly szép is volt ez a nyáréji álom". Fejezet egy terjedelmesebb tanulmányból
Juhász Gyula: Anna örökA vers mondatszerkezeti, hangtani, verstani kompozíciójáról
Juhász Gyula néhány verséről, versfajtájárólFlaubert emlékének, Baudelaire halála, A csönd felé, Per omnia saecula, A költő / Juhász Gyula
Juhász Gyula: Magyar nyár 1918Versek gyerekszemmel. Bevezetés a versek világába.
Juhász Gyula: Tápai lagzi
Juhász Gyula: Tiszai csönd
Juhász Gyula: Milyen volt...
Juhász Gyula: Goethe Weimarban
Juhász Gyula: Egyedül
Juhász Gyula: Remeteség
Juhász Gyula: Tiszai csönd
Juhász Gyula: Magyar táj, magyar ecsettel
Juhász Gyula: Anna örök
Juhász Gyula: Magyar táj, magyar ecsettelelemzés
Juhász Gyula: Egyedülelemzés
Juhász Gyula: Anna-versekelemzés
Juhász Gyula: Tiszai csöndelemzés
Juhász Gyula (1883-1937) betegségeiMagyar költő-géniuszok testi és lelki betegségei. Családtörténet, alkata, életmódja, testi-lelki betegségei, halála.
Az emlékké távolodott szerelem és az Anna-élmény bemutatása....Juhász Gyula költészetében.
Versolvasó naplóJuhász Gyula: Gellért püspök
Juhász Gyula: Tápai lagziverselemzés
Juhász Gyula: Gulácsy Lajosnakverselemzés
Juhász Gyula (1883-1937)A modern polgári irodalom kibontakozása. Alkotók 4.
Juhász Gyula: Anna örökverselemzés, vázlat
Juhász Gyula: Tápai lagziverselemzés, vázlat
SzülővárosaJuhász Gyula és Szeged: irodalmi-kulturális élet, történelem, néprajz, hagyomány.
"Nakonxipánban hull a hó"Motívumok és költői magatartásformák a XX.sz-i magyar irodalomban. Juhász Gyula. Egy menekülésmítosz története
Magyar nyár (1918)Juhász Gyula (verselemzés)
Félegyházán 1918 nyaránJuhász Gyula: verselemzés
És mégis (1919)Juhász Gyula (verselemzés)
A szemeim (1919)Juhász Gyula (verselemzés)
Anna örökJuhász Gyula. Tárgykörei. Anna-versek
"Irredenta" verseiJuhász Gyula nacionalistának bélyegzett verseiről.
Magyarság és szocializmusJuhász Gyula
Hűség AdyhozJuhász Gyula
Tápai versciklusaJuhász Gyula
Makói verseiLegalább ötven olyan verset ismerünk, melyet Juhász Gyula Makón írt, közülük alig egy tucat, amely makói motívumokat őriz.
Turris eburnea (1907)Juhász Gyula (verselemzés)
Glória (1913)Juhász Gyula (verselemzés)
Véres ősz (1914)Juhász Gyula (verselemzés)
Döblingben (1917)Juhász Gyula (verselemzés)
Vidék (1918)Juhász Gyula (verselemzés)
Negyvenhatosok (1918)Juhász Gyula (verselemzés)
Szeged (1919)Juhász Gyula (verselemzés)
Tegnap, holnap (1919)Juhász Gyula (verselemzés)
Testamentum 1919Juhász Gyula: verselemzés
Májusi óda (1919)Juhász Gyula
Terzinák Móra Ferencnek (1919)Juhász Gyula
Hermia (1919)Juhász Gyula
A Munkásotthon homlokára (1919)Juhász Gyula
Dózsa feje (1919)Juhász Gyula (verselemzés)
A vén cigánynak... (1919)Juhász Gyula
Ifjuság (1919)Juhász Gyula (verselemzés)
Az októberi forradalomhoz (1919)Juhász Gyula
Szegény Katona (1919)Juhász Gyula
Őszirózsa (1919)Juhász Gyula (verselemzés)
Magyar... (1921)Juhász Gyula (verselemzés)
Szikratávirat (1921)Juhász Gyula
Virágos barikádon (1925)Juhász Gyula
Emberi hitvallás (1925)Juhász Gyula
A szabad jövő lovagjai (1927)Juhász Gyula (verselemzés)
Endre Bélának sírjára (1928)Juhász Gyula (verselemzés)
Betlehem (1928)Juhász Gyula (verselemzés)
Váci szeptember (1899)Juhász Gyula (verselemzés)
Venit summa dies... (1934)Juhász Gyula (verselemzés)
Remeteség (1934)Juhász Gyula (verselemzés)
Juhász Gyulapályakép, (1883 - 1937)
Orbán lelkeJuhász Gyula regénye, 1926.
Tápai lagziJuhász Gyula verse
"Életre vagyok ítélve"Juhász Gyula " mélázó, borongó lélek"
Dózsa György Ady, Juhász Gyula és József Attila költészetében (előzményekkel és perspektívákkalDózsa György kultusza a költészetben
Sorszáró színterek - öngyilkosságpoétikák. József Attila Juhász Gyuláról és önmagáról.József Attila Meghalt Juhász Gyula című verse és a hozzá kapcsolódóan keletkezett töredékek, valamint a Majd... és az Édesanyám, egyetlen, drága című versek értelmezése.