József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

148 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2020-07-01Kaffkától KAF-igA magyar sakkvers száz éve nyolc lépésbenmegtekintés
2020-05-00Parnasszizmusból a modern tárgyiasság feléJuhász Gyula Tápai lagzi és József Attila [Arany kalásztól...] című versének összehasonlításamegtekintés
2020-02-01Gauguin-triptichonPaul Gauguin hatása Ady Endre, Juhász Gyula és Tandori Dezső költészetéremegtekintés
2019-09-01Litánia-vers a magyar költészetbenA litánia, mint műfaj a magyar irodalomban a kezdetekrőlmegtekintés
2018-10-01Szegény LelianA szerep mint minta és önkifejezés a fiatal Juhász Gyulánálmegtekintés
2017-03-01Furcsa kis operettJuhász Gyula és az Atalantamegtekintés
2014-08-01Irodalmi tébolyAz elmebaj ábrázolása az irodalombanmegtekintés
2013-11-01Templom a templom: Juhász Gyula fekete MáriájaJuhász Gyula A fekete Mária című versének elemzésemegtekintés
2012-11-01Magányra ítélveJuhász Gyula tanári éveirőlmegtekintés
2009-12-01Milyen volt?Juhász Gyula költészetérőlmegtekintés
2009-09-01A végek bujdosóiJuhász Gyula: Orbán lelkemegtekintés
2009-02-01"Anna örök, mert Annát én szerettem"Juhász Gyula szerelemképe az Anna-versek tükrébenmegtekintés
2008-11-01Juhász Gyula a Nyugatban----------megtekintés
2008-05-01Juhász Gyula, Zalai Béla és \"a válasz metafizikája\"A 20. század eleji \"irodalmi forrongás\" gondolkodástörténetéhezmegtekintés
2008-04-01EpifániaJuhász Gyula versének születésemegtekintés
2007-07-01"Szerelem, nyugalom"A Flóra-versekrőlmegtekintés
2007-05-01Idegen test a szívbenJuhász Gyula örökségemegtekintés
2006-05-01Juhász Gyula expresszionizmusaJ.Gy. költészetének vonatkozásai (pl. Melankólia - Munch: Sikoly; nőfelfogás, bölcselet - Nietzsche: Zarathustra)megtekintés
2005-05-01Világteremtés, stílusirányzatok és tárgyiasítás...a jelentésképzésben. A Nyugat első nemzedékének kiemelt tájverseiben. Juhász Gyula: Tiszai csönd; Ady Endre: A Tisza-parton; Tóth Árpád: Elégia egy rekettyebokorhoz; Babits Mihály: Fekete ország; Kosztolányi Dezső: Őszi reggelimegtekintés
2004-02-01Juhász Gyula: Magyar táj, magyar ecsettelstilisztikai elemzésmegtekintés
2003-04-01Gulácsy Lajosnak (versmagyarázat)Juhász Gyula: Gulácsy Lajosnak c. verséről.megtekintés
2003-03-01Juhász Gyula (1883-1937) TémavázlatÉrettségi-felvételi előkészítő. Vázlatmegtekintés
2003-02-01A félrecsúszott nyakkendőMegjegyzések Juhász Gyula Anna örök című versérőlmegtekintés
2003-02-01Új időknek új tereiA zárttér motívuma az első Nyugat nemzedék korai lírájában A hónapos szobák / Nagy Zoltán, Láng / Tóth Árpád Lámpafény / Kosztolányi Dezső De profundis / Turcsányi Elek, Moziban, nagyvárosok magánya / Juhász Gyula, Esik / Nagy Zoltán, A harmadik emeletről / Gellért Oszkár Én is meghaltam / Juhász Gyula, Rossz éjszaka / Nadányi Zoltán, Esti vendég / Emőd Tamás Régi szálloda / Babits Mihály, Idegen ágyon, Öreg hotel, Menni... / Juhász Gyulamegtekintés
2003-01-01Szerkesztési párhuzamok...Juhász Gyula költészetébenmegtekintés
2002-10-01Költők TápénJuhász Gyulárólmegtekintés
2000-01-01"A tápai Krisztus"- Juhász Gyula versérőlmegtekintés
1999-04-01Verselés és poétika a századelőnJuhász Gyula portréjáhozmegtekintés
1994-11-01Juhász Gyula: Magányelemzésmegtekintés
1992-02-01A színek vallomásaKísérlet a Lüscher-teszt irodalmi alkalmazására. Juhász Gyula (ld.ott), ill. József Attila életművén keresztül.megtekintés
1991-12-01Infinitivus és immigrációÁtfogó tanulmány a XX. sz-i magyar líra egyik fontos költői eszközéről az infinitivusról Ady Endrétől Nagy Gáspárig. Megemlített, idézett versek : Az ágyam hívogat; Tiltakozni és akarni; Sírni, sírni, sírni / Ady Endre; Gyászköntös / Juhász Gyula Harsány kiáltások tavaszi reggel / Kosztolányi Dezső; Ülni, állni ölni, halni; Ének magamhoz / József Attila; Infinitivus / Pilinszky János; Kormányeltörésben / Domonkos István; Infinitivusok lányom olvasókönyvéből; Öröknyár elmúltam 9 éves; Hétparancsolat / Nagy Gáspár.megtekintés
1991-01-01Halál és föltámadás Juhász Gyula költészetébenHalál-motívum kb. félszáz versében, "tiszta" halálversek közül csupán öt versben szerepel az öngyilkosság (Egy fiatal öngyilkosnak, Öngyilkosok, Vita somnium breve, Örök búcsú, Nosztalgia) Föltámadás-motívum: A föltámadott, Pilátus, Lázár föltámadása.megtekintés
1986-11-01Miért szép?Juhász Gyula Tiszai csönd c. versének elemzésemegtekintés
1986-03-01Miért szép?Juhász Gyula: Magyar táj, magyar ecsettelmegtekintés
1983-04-01"Annára gondolok, emléke enyhe, szép!"Juhász Gyula szerelmi lírájárólmegtekintés
1983-04-01Az örök út képzeteJuhász Gyula Anna-verseirőlmegtekintés
1983-04-01"S én maradok a falusi költő"Juhász Gyula Vidék c. versének elemzésemegtekintés
1983-03-01Közelképek Juhász Gyula költői eszközeirőlElemzés Juhász Gyula költészetérőlmegtekintés
1977-01-01Juhász Gyula ismeretlen verseJuhász Gyula Munkácsy c. versének elemzésemegtekintés
1970-05-01Dózsa fejeJuhász Gyula Dózsa feje c. versérőlmegtekintés
Juhász Gyula: Magyar táj, magyar ecsettelMagyar táj, magyar ecsettel / Juhász Gyulamegtekintés
Juhász Gyula: Milyen volt...Milyen volt ... / Juhász Gyulamegtekintés
Juhász Gyula: TestamentumTestamentum / Juhász Gyulamegtekintés
Juhász Gyula: Magyar táj, magyar ecsettelVersek és elemzések : 13-14 éves diákoknak.megtekintés
Szemelvények Juhász Gyula hangulati lírájábólÉrettségi, egyetemi, főiskolai felvételitételhez. Juhász Gyula költészetének jellemzői. Megemlített versek: Himnusz az emberhez, Milyen volt..., Testamentum, Tápai lagzi, Anna örökmegtekintés
Juhász Gyula: Tiszai csöndverselemzésmegtekintés
Juhász Gyula: A tápai Krisztusverselemzésmegtekintés
Juhász Gyula: Anna örökverselemzésmegtekintés
Magyarság és szocializmus Juhász Gyula eszmevilágábanIrodalom- és eszmetörténeti tanulmányokmegtekintés
Mária-kultuszaJuhász Gyula. Tárgykörei. Mári néném, A híd, A rohateci Máriánál, A lorettói Notre Dame, A Fekete Mária, Haviboldogasszony stb. megtekintés
Szent folyója"Juhász Gyula Tisza-képe nem földrajz, hanem lélekrajz."megtekintés
Juhász Gyula: Gulácsy LajosnakGulácsy Lajosnak / Juhász Gyulamegtekintés
Két "magyar szonett"Kalauzolás felföldi írókhoz és "Kárpát szent bércére". Gellért püspök / Juhász Gyula Szent László jelenése / Kosztolányi Dezső.megtekintés
Juhász Gyula: Anna örökSzövegszempontú verselemzés: példaanyag tanároknak, egyetemi hallgatóknak, verselemzőknek.megtekintés
Juhász Gyula hálójábólJuhász Gyula versmagyarázatok: Glória, Véres ősz, Terzinák Móra Ferencnek, A vén cigánynak, Magyar..., Emberi hitvallás Venit summa dies, Remeteség megtekintés
Juhász Gyula: Anna örökAnna örök / Juhász Gyulamegtekintés
Juhász Gyula: Gulácsy Lajosnakelemzésvázlatok!megtekintés
Juhász Gyula: Anna örökverselemzések!megtekintés
Elemzés a vers "vezérmotívumából" kiindulvaJuhász Gyula : Tiszai csönd 55-58 Reviczky Gyula : Altató 58-60. Weöres Sándor : Hárman-négyen 60-62. Ady Endre : Az elbocsájtott légió 62-63.megtekintés
Juhász Gyula: Magyar nyár 1918megtekintés
Juhász Gyula: Milyen volt..., Gulácsy Lajosnak, Tápai lagziElemzésvázlatok!megtekintés
A magyar Krisztus. Juhász GyulaJuhász Gyula tragikus sorsa, költészete. Annáról, az Istenről, a tájról és a magyarságról írott verseimegtekintés
Juhász Gyula: Milyen voltverselemzésmegtekintés
Juhász Gyula: A tápai Krisztusverselemzésmegtekintés
Juhász Gyula: Petőfi-centenáriumelemzésmegtekintés
Juhász Gyula: Tiszai csöndverselemzésmegtekintés
Juhász Gyula: Tiszai csöndverselemzésmegtekintés
Juhász Gyula: Milyen voltmegtekintés
Juhász Gyula: Goethe Weimarbanmegtekintés
Juhász Gyula: Egyedülmegtekintés
Juhász Gyula: Remeteségmegtekintés
Juhász Gyula: Tiszai csöndmegtekintés
Juhász Gyula: Tápai lagzimegtekintés
Juhász Gyula: Tiszai csöndmegtekintés
Juhász Gyula: Tápai lagzimegtekintés
Juhász Gyula Anna-verseimegtekintés
Az ünnep Juhász Gyula költészetében"Oly szép is volt ez a nyáréji álom". Fejezet egy terjedelmesebb tanulmánybólmegtekintés
Juhász Gyula: Anna örökA vers mondatszerkezeti, hangtani, verstani kompozíciójárólmegtekintés
Juhász Gyula néhány verséről, versfajtájárólFlaubert emlékének, Baudelaire halála, A csönd felé, Per omnia saecula, A költő / Juhász Gyulamegtekintés
Juhász Gyula: Magyar nyár 1918Versek gyerekszemmel. Bevezetés a versek világába.megtekintés
Juhász Gyula: Tápai lagzimegtekintés
Juhász Gyula: Tiszai csöndmegtekintés
Juhász Gyula: Milyen volt...megtekintés
Juhász Gyula: Goethe Weimarbanmegtekintés
Juhász Gyula: Egyedülmegtekintés
Juhász Gyula: Remeteségmegtekintés
Juhász Gyula: Tiszai csöndmegtekintés
Juhász Gyula: Magyar táj, magyar ecsettelmegtekintés
Juhász Gyula: Anna örökmegtekintés
Juhász Gyula: Magyar táj, magyar ecsettelelemzésmegtekintés
Juhász Gyula: Egyedülelemzésmegtekintés
Juhász Gyula: Anna-versekelemzésmegtekintés
Juhász Gyula: Tiszai csöndelemzésmegtekintés
Juhász Gyula (1883-1937) betegségeiMagyar költő-géniuszok testi és lelki betegségei. Családtörténet, alkata, életmódja, testi-lelki betegségei, halála.megtekintés
Az emlékké távolodott szerelem és az Anna-élmény bemutatása....Juhász Gyula költészetében.megtekintés
Versolvasó naplóJuhász Gyula: Gellért püspökmegtekintés
Juhász Gyula: Tápai lagziverselemzésmegtekintés
Juhász Gyula: Gulácsy Lajosnakverselemzésmegtekintés
Juhász Gyula (1883-1937)A modern polgári irodalom kibontakozása. Alkotók 4.megtekintés
Juhász Gyula: Anna örökverselemzés, vázlatmegtekintés
Juhász Gyula: Tápai lagziverselemzés, vázlatmegtekintés
SzülővárosaJuhász Gyula és Szeged: irodalmi-kulturális élet, történelem, néprajz, hagyomány.megtekintés
"Nakonxipánban hull a hó"Motívumok és költői magatartásformák a XX.sz-i magyar irodalomban. Juhász Gyula. Egy menekülésmítosz történetemegtekintés
Magyar nyár (1918)Juhász Gyula (verselemzés)megtekintés
Félegyházán 1918 nyaránJuhász Gyula: verselemzésmegtekintés
És mégis (1919)Juhász Gyula (verselemzés)megtekintés
A szemeim (1919)Juhász Gyula (verselemzés)megtekintés
Anna örökJuhász Gyula. Tárgykörei. Anna-versekmegtekintés
"Irredenta" verseiJuhász Gyula nacionalistának bélyegzett verseiről.megtekintés
Magyarság és szocializmusJuhász Gyulamegtekintés
Hűség AdyhozJuhász Gyulamegtekintés
Tápai versciklusaJuhász Gyulamegtekintés
Makói verseiLegalább ötven olyan verset ismerünk, melyet Juhász Gyula Makón írt, közülük alig egy tucat, amely makói motívumokat őriz.megtekintés
Turris eburnea (1907)Juhász Gyula (verselemzés)megtekintés
Glória (1913)Juhász Gyula (verselemzés)megtekintés
Véres ősz (1914)Juhász Gyula (verselemzés)megtekintés
Döblingben (1917)Juhász Gyula (verselemzés)megtekintés
Vidék (1918)Juhász Gyula (verselemzés)megtekintés
Negyvenhatosok (1918)Juhász Gyula (verselemzés)megtekintés
Szeged (1919)Juhász Gyula (verselemzés)megtekintés
Tegnap, holnap (1919)Juhász Gyula (verselemzés)megtekintés
Testamentum 1919Juhász Gyula: verselemzésmegtekintés
Májusi óda (1919)Juhász Gyulamegtekintés
Terzinák Móra Ferencnek (1919)Juhász Gyulamegtekintés
Hermia (1919)Juhász Gyulamegtekintés
A Munkásotthon homlokára (1919)Juhász Gyulamegtekintés
Dózsa feje (1919)Juhász Gyula (verselemzés)megtekintés
A vén cigánynak... (1919)Juhász Gyulamegtekintés
Ifjuság (1919)Juhász Gyula (verselemzés)megtekintés
Az októberi forradalomhoz (1919)Juhász Gyulamegtekintés
Szegény Katona (1919)Juhász Gyulamegtekintés
Őszirózsa (1919)Juhász Gyula (verselemzés)megtekintés
Magyar... (1921)Juhász Gyula (verselemzés)megtekintés
Szikratávirat (1921)Juhász Gyulamegtekintés
Virágos barikádon (1925)Juhász Gyulamegtekintés
Emberi hitvallás (1925)Juhász Gyulamegtekintés
A szabad jövő lovagjai (1927)Juhász Gyula (verselemzés)megtekintés
Endre Bélának sírjára (1928)Juhász Gyula (verselemzés)megtekintés
Betlehem (1928)Juhász Gyula (verselemzés)megtekintés
Váci szeptember (1899)Juhász Gyula (verselemzés)megtekintés
Venit summa dies... (1934)Juhász Gyula (verselemzés)megtekintés
Remeteség (1934)Juhász Gyula (verselemzés)megtekintés
Juhász Gyulapályakép, (1883 - 1937)megtekintés
Orbán lelkeJuhász Gyula regénye, 1926.megtekintés
Tápai lagziJuhász Gyula versemegtekintés
"Életre vagyok ítélve"Juhász Gyula " mélázó, borongó lélek"megtekintés
Dózsa György Ady, Juhász Gyula és József Attila költészetében (előzményekkel és perspektívákkalDózsa György kultusza a költészetbenmegtekintés
Sorszáró színterek - öngyilkosságpoétikák. József Attila Juhász Gyuláról és önmagáról.József Attila Meghalt Juhász Gyula című verse és a hozzá kapcsolódóan keletkezett töredékek, valamint a Majd... és az Édesanyám, egyetlen, drága című versek értelmezése.megtekintés