Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

122 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2020-10-00Kasztráltak, angyalok, nyomorékokHang és nem Juhász Ferenc, Gergely Ágnes és Olty Péter egy-egy versében
2020-09-00Hetven év léleksejtcseréjeLászlóffy Aladár: Juhász Ferencnek
2020-01-01A katalógus mint irodalmi formaJuhász, Szentkuthy és a Catalogus Rerum
2020-01-01"Csupa fej és csupa farok"Juhász Ferenc versteste[i] egyetemesség és formátlanság határán
2020-01-01Erotikus szöveggépDe Sade márki és Juhász Ferenc
2020-01-01A matéria boldogságaTestképzetek, testmetaforák és testreprezentáció Juhász Ferenc költészetében
2015-08-03Gondolatok Juhász Ferenc költészetérőlEsszé Juhász Ferenc költészetéről
2014-11-03Juhász Ferenc: A tékozló ország (1954)Újraolvasási kísérlet Juhász Ferenc kötetéhez
2013-10-01Juhász Ferenc: A Pegazus istállóiKritika Juhász Ferenc kötetéről.
2013-04-01Az év katartikus eseményeJuhász Ferenc: A Pegazus istállói című verseskötetéről.
2011-11-01Penetráns radikalizmusA Juhász Ferenc-olvasás néhány tendenciája a kétezres években
2011-02-01Juhász Ferenc őszikéiAz őrangyal és a szél (2003); Halandóság-mámor (2007); A gyermekkor csontváza (2010)
2010-10-01Közelebb a látomáshozJuhász Ferenc: A gyermekkor csontváza - Új versek 2006-2010
2010-01-01Egy természeteposz fél évszázadaJuhász Ferenc A virágok hatalma című könyvéről
2009-10-01A nemzeti önismeret a magyar költészetbenAz 1960-as évektől az ezredfordulóig 1-2. Kultúra, vallás, közösségi identitás. Nemzeti identitás, történelem, irodalom. XX.sz-i háttér: Ady, József Attila. Kortárs elődök: Illyés, a "számadó juhász"; Juhász Ferenc, a mindenség sumása, Nagy László és a bartóki modell
2009-10-01A huszadik századi magyar költészet nagy pillanataiA "kikerített poéma" problematikussá válása. Az első világháború "megjövendölése" a költészetben "összeolvasott versek": T.S.Eliot: J.Alfred Prufrock...; Pound: Mauberley; Cendrars: A transszibériai expressz...; Kavafisz, Yeats: Ír repülő...; Ady E.: Margita élni akar c. versével. A "tragic joy" megjelenése a magyar lírában. weöres. Grádicsok éneke; József Attila: Költőnk és kora; A Juhász Ferenc-életmű logikája: a lényeg keresése. (Fekete Saskirály)
2009-06-01A "láthatatlan természet" képeiJuhász Ferenc lírája az ötvenes évek első felében: A tékozló ország (1954), A virágok hatalma (1955)
2009-02-01Tükör által színről színreJuhász Ferenc: Pacsirta a szívben
2009-01-01Juhász Ferenc: Pacsirta a szívben.Éposz, Pacsirta a szívben
2008-12-01Pályakép egy műfaj történetében elbeszélveaz époszíró Juhász Ferenc (a költő 80. születésnapjára)
2008-12-01Csönd magány-szigetére nőtt borostyánJuhász Ferenc költészetéről
2008-09-01"Homéroszi pajzzsal a halál ellen"Juhász Ferenc újabb költészetéről
2008-08-01Szóba öltött tenyészetJuhász Ferenc költészetéről
2008-08-01Versek énekhangraJuhász Ferenc verseinek elemzése
2008-03-01Nincs főzeneA Bartóki modell egy húrjáról. A hatvanas évek "népköltészeti ihletésű" költészeti irányzatáról. (Juhász Ferenc, Nagy László, Csoóri Sándor)
2007-04-01Szívbe nyomott magBeszélg. Juhász Ferenccel
2005-12-01KörnégyszögJuhász Ferenc: Halálszivárvány
2005-05-01A darabok és az egészJuhász Ferenc versprózái, Halálszivárvány c. kötetéről. Íróportrék, költői \"irodalomtörténet\".
2005-05-01Az éltető erejű halottJuhász Ferenc: Karácsonyi ének József Attila sírjánál (verselemzés)
2005-04-01József Attila sírjaJuhász ferenc versének fogadtatása
2003-09-01Juhász Ferenc verse Kormos Istvánról.Fekete páva
2003-09-01Pillanatfelvétel: A 75 éves Juhász Ferencről
2003-04-01Juhász Ferenc költészetének megújulása
2003-04-01Polifón "kolinda"Juhász Ferenc: Szarvas-ének
2003-01-01A Szarvas-ének - és a hozzá vezető útJuhász Ferenc: A Szarvassá változott fiú
2002-01-01"Aranyat fújt az Isten szívemre"A 20. sz. spirituális lírájából 1. r.: Juhász Ferenc, Nagy László
1998-08-01Akinek létformája a költészetA 70 éves Juhász Ferenc a \"Krisztus..\" után.
1998-04-01A figyelmes költőJuhász Ferenc szonettekből képzett époszáról a Történelem és szerelemről.Megjelent a Pipacsok aPokol felett c, kötetben.
1998-04-01Lírai univerzumEsszé Juhász Ferencről.
1997-02-01Cantata Profana : A kilenc csodaszarvasÓravázlat
1995-02-01A halottak rendjeJuhász Ferenc emlékezetstílusáról: leginkább József Attilát idéző verseiről.
1994-08-01Versekhez közelítveJuhász Ferenc: Krisztus levétele a keresztről
1994-05-01Kicsoda az az én? : Juhász Ferenc, Hubay MiklósJuhász Ferenc / Csányi László 1-8.p. Hubay Miklós / Ablonczy László 9-16.p.
1994-01-01Juhász Ferenc: Krisztus levétele a keresztrőlelemzés
1993-05-01Látomás és szó-sakkJuhász Ferenc: Krisztus levétele a keresztről
1990-02-01Juhász Ferenc mitológiája: A Fekete Saskirályelemzés
1989-07-01Juhász Ferenc költészetének alaprétegeiÉletrajzi háttér, önvallomások.
1988-11-01Az emberélet keresztúti stációiFekete saskirály / Juhász Ferenc
1986-07-01A "világvalóság hosszúéneke"Juhász Ferenc: Halott feketerigó
1986-06-01Egy élet foglalataJuhász Ferenc: Halott feketerigó
1986-04-01Mit tehet az eposzköltő?Juhász Ferenc: Halott feketerigó
1986-04-01Az élet és a halál katalógusaJuhász Ferenc: Halott feketerigó
1985-04-01Juhász Ferenc: A boldogságelemzés
1982-03-01Élet és halál Juhász Ferenc lírájában-
1982-03-01Juhász Ferenc: Babonák napja csütörtök : amikor a legnehezebbMódszertani tanulmány
1981-06-01"A boldogságra jogosak vagyunk" II.részSzintézis-törekvések Juhász Ferenc lírájában. A mindenség szerelme
1981-05-01"A boldogságra jogosak vagyunk" I.részSzintézis törekvések Juhász Ferenc lírájában
1981-01-01Egy-egy vers "ma"Juhász Ferenc: A múlt-idő arany-ága
1980-08-01A fordító vallomása Juhász Ferenc József Attila-siratójárólJuhász Ferenc József Attila sírja c. költeményéről
1980-07-01"Mert tudom, hogy a sorsom a te sorsod"Babonák napja csütörtök : amikor a legnehezebb / Juhász Ferenc
1978-08-01Látomás és hitvallásJuhász Ferenc: Tűzliliom az éjszakában
1975-03-01Kommentárok könyveJuhász Ferenc Írás egy jövendő őskoponyán c. esszékötetéről
1973-04-01A "hosszú vers" világa és szervezeteJuhász Ferenc: Titkok kapuja
1972-11-01A halottak királyaJuhász Ferenc eposza
1972-10-01A kompozícióban megformált koncepcióJuhász Ferenc: A halottak királya
1971-12-01Juhász Ferenc: A halottak királyaelemzés
1971-11-01A halál trónfosztása: Az élet királypuccsaJuhász Ferenc: A halottak királya
1971-10-01Juhász Ferenc új eposzárólJuhász Ferenc: A halottak királya
1971-03-01Párhuzam és halmozásJuhász Ferenc Anyám c. költeményének szerkezeti elemei
1970-06-01Párhuzamos époszokJuhász Ferenc Anyám c. költeményéről
1970-05-01Két halál ellen-az emberértJuhász Ferenc: Anyám
1962-11-01Juhász Ferenc költeményérőlAz éjszaka képei / Juhász Ferenc
Juhász Ferenc "szarvas-éneke"A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából / Juhász Ferenc
BarátságsiratóA megbocsájtás selyemmérlegén / Juhász Ferenc (Nagy László emlékére)
Juhász Ferenc: Földalatti liliomelemzés
Haza és szabadság. Juhász Ferenc Dózsa-époszárólA tékozló ország / Juhász Ferenc
Juhász Ferenc Latinovits-versének hatvankettedik szakaszárólVerselemzés
Juhász Ferenc: Latinovits Zoltán koporsója kívül-belül teleírvverslemzés
Juhász Ferenc: Ady Endre utolsó fényképeverselemzés
Juhász Ferenc: A csönd virágaelemzés
Juhász Ferenc: A kertekre leszállt a dérA kertekre leszállt a dér / Juhász Ferenc Versek és elemzések az általános iskola 3.osztályosainak.
Juhász Ferenc: A szarvassá vált fiú kiáltozása a titkok kapuelemzésvázlatok!
Juhász Ferenc: A csönd virágaelemzésvázlatok!
Juhász Ferenc : Rezi bordalelemzés
A halál halála. Juhász Ferenc: A csörgőkígyó kőszemeJuhász Ferenc : A csörgőkígyó kőszeme
Juhász Ferenc: Babonák napja; csütörtök: amikor a legnehezeb
Juhász Ferenc Ady Endre urolsó fényképe c. versének elemzése
Babonák napja, csütörtök: amikor a legnehezebbJuhász Ferenc
"Gyere, ülj le mellém" Juhász Ferenc: Föld alatti liliom
Kiindulás a címbőlJuhász Ferenc Tűzliliom az éjszakában c. verse elemzésének logikai menete
Juhász Ferenc: Csikóellés
Rezi bordalJuhász Ferenc
Juhász Ferenc: Babonák napja...verselemzés
Juhász Ferenc: Nagymama
Juhász Ferenc: József Attila sírjaelemzés
Juhász Ferenc: A virágok hatalma-Történelemelemzés
Juhász Ferenc: Az idő hegygerincénelemzés
PótvizsgaJuhász Ferenc: A tékozló ország
Az éjszaka képeiJuhász Ferenc
A tékozló ország / Juhász FerencTanulmányok Juhász Ferencről.
Fekete SaskirályJuhász Ferenc eposza
Jegyzetek a Halott feketerigó margójáraJuhász Ferenc: Halott feketerigó
Juhász Ferenc: A megváltó aranykard. Az aranyszín metafiziká
Juhász Ferenc "szarvas-éneke"A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából
Fűszál éposz, avagy tükör a versbenJuhász Ferenc: Fűszál éposz
"Az époszi gondolkodás állati szent virágos kertjében"Juhász Ferenc: Halott feketerigó (1983)
Juhász Ferenc szerelmes versei - mindenség-verseiJuhász ferenc: A szerelmes Mindenség
Fűszál-éposz, avagy tükör a versbenJuhász Ferenc: Fűszál-éposz (1987)-a; érvek az eposzírás mellett.
A "kimondott teremtés" költőjeJuhász Ferenc költői útja a A jégvirág kakasá-tól A tékozló ország-on, A Szent Tűzözön regéi-n, a Halottak királyá-n át a Halott feketerigó c. verséig, kötetéig.
Összegzés és kezdetJuhász Ferenc: A tékozló ország (1954)
Mikrokozmikus eposzJuhász Ferenc: Halott feketerigó (1985)
MitológiaJuhász Ferenc: Fekete Saskirály (1988)
ElégiaJuhász Ferenc: Föld alatti liliom (1991)
Mikrokozmikus történelmi eposzJuhász Ferenc: Krisztus levétele a keresztről (1993)
A felszabadító hosszúversJuhász Ferenc versoratóriumainak, hosszú énekeinek műfaji besorolása. (hosszúvers)
GyermekdalokJuhász Ferenc
Színészsirató : Latinovits Zoltán haláláraJuhász Ferenc: Latinovits Zoltán koporsója kívül-belül teleírva mint az egyiptomi múmia-bábok
Juhász FerencAdattár: biográfia, bibliográfia.
Szembesülés a naiv költői világépítés határaival1954: megjelenik Juhász Ferenc A tékozló ország c. műve
Családi kör 198'Juhász Ferenc: Embernap
A mindenség szerelme: a lét akarásaJuhász Ferenc költészete
Juhász Ferenc: A halottak királyaJuhász Ferenc költészetéről