József Attila Könyvtár - Műelemzés Adatbázis | Keresés | Jókai Mór

160 db találat
Dátum downCímLeírás
2020-04-01Kulturális szignálok cselekményszervező szerepeJókai Mór Szép Mikhál című regényében
2020-04-00Jókai Mór önéletrajzi elbeszéléseinek kanonizálódása: az önéletrajzi novelláskötetek és az életrajzok kialakulásaJókai Mór és a kanonizáció
2020-02-00A dzsinn megszelídítéseMajmuna tündér, Jókai visszatérő szereplője
2019-06-01Volt egyszer egy regény...Jókai Mór Politikai divatok című regényének keletkezéstörténetéről
2019-02-01Jókai szépprózája mai szemmelEsszé Jókai szépprózájáról
2019-02-01Jókai, Eminescu és a MonarchiaEgy magyar (A Bárdy család) és egy román (Szárnyaszegett géniusz) novella az erdélyi polgárháborúról (1848-1849)
2019-02-01Kleopátra orraJókairól többen sokféleképpen és Jókai prózaprogramjai
2018-04-01A Genezis mint technológiaJókai Mór travesztiája Jules Verne modorában
2018-03-01Jókai Mór és a századfordulós regény"A Medúza szépsége"
2017-03-01Jókai sikereEgy írói pálya irodalmi és gazdaságtani aspektusai
2017-02-01Bohóc a falonJókai Mór Egy lengyel történet című novellája és a populáris irodalom
2017-01-01Szereplői párhuzamok A kőszívű ember fiaibanEsszé a regényről
2017-01-01Széchenyi alakja Jókai három regényébenEsszé Széchenyi alakjáról
2016-09-01Jókai újratöltveJókai és Verne regénye közti kapcsolat
2016-09-01Jókai Mór és a pénz trópusaA Szegény gazdagok értelmezéséhez (tanulmány)
2016-02-01Mikszáth Kálmán irodalomszemlélete– elsősorban a Jókai-életrajz alapján
2016-01-01Szövegekérintkezése a komikai térbenJókai Mór verses travesztiái
2015-11-02A szegénység a magyar irodalombanTárgytörténeti vázlat
2015-08-03Jókai Mór esete a csíki székely krónikávalEsszé Jókai Mór történelmi regényéről és annak forrásáról
2015-06-01"...és mégis mozog..." - de miként?Az irodalom funkciója Jókai gondolatrendszerében, az És mégis mozog a Föld című regénye alapján.
2015-03-02Nőiség, női szerepek és romantikaA nőiség szerepe a 19. századi magyar irodalomban
2015-01-01"Optikai médiumok" Jókai Mór novelláiban"... a fotográfia és a létrejöttéhez hozzájáruló optikai médiumok hogyan befolyásolják az egyes szövegekben képződő látványok kialakulását-megformálását és olvasását", a cselekmény alakulását.
2014-05-00Lám megmondtam: perverzióCsáth-olvasmányok Jókai Dekameronjában.
2014-05-00"A többit úgyis untig tudja már mindenki"Jókai forradalom-elbeszélései a 19. századi printmédiumokban.
2014-05-00Családtörténet és nemzetsors-allegória JókainálSzexuálpolitikai szimbolizációk a Mire megvénülünk, A kőszívű ember fiai és az Egy magyar nábob struktúrájában.
2014-05-00BálványosvárAvagy Jókai és a vallás.
2014-04-01Jókai Mór, a kupléíróJókai Mór humoros politikai írásai
2014-02-01Az irodalompszichológiai olvasás...a Jókai-értés kontextusában. "az irodalom akár alternatív lélektani tudásformaként is leírható"
2014-02-01Jókai antihősök a cirkuszbanKét kései novella "esztétiká"-ja. Unica, Három pár.
2014-01-01"A saját életem szinének keresztül kell rémleni munkáimon"Jókai Mór és az önéletrajz útvesztői
2013-09-02Nyelvhasználat háború és békébenTolsztoj, Jókai és Gárdonyi nyelvhasználata a háborús témájú műveikben
2013-06-01A megtartó felejtésA kőszívű ember fiai temetési imájának olvasatai
2013-04-01Kalandorok és szirénekJókai Mór jellemábrázolásáról
2013-01-01Mesemondás, ambivalencia, elidegenítésJókairól újra másképpen
2013-01-01A nagyváros tapasztalataJókai korai tárcaregényiben
2012-05-01Önjelölt krisztusokParódia és szociálpszichológia a Rab Rábyban
2012-03-01"Vetkőzd le az új embert, s öltsd fel a régit"Interszubjektivitás és individuáció az Enyim, tied, övé című Jókai-regényben
2012-03-01Jókai Mór holdbéli völgybenFilológiai és komparatisztikai számítások az Egy az Isten kapcsán
2012-01-01Egy furcsa Monarchia-történetKözelítések Jókai A Magláy-család című elbeszéléséhez
2011-10-01Az olasz Risorgimento harcai a XIX. századi magyar irodalombanJókai Mór olasz vonatkozású regényei ( Szerelem bolondjai, Fekete gyémántok, Egy az Isten). Arany László Risorgimento-képe.
2011-10-01Szabadság és ellenszereiJókai Mór: Szerelem bolondjai
2011-02-01"Mert rettenetes hagyomány az önkéz ontotta vér!"A meghívott halál tematizálása Jókai Mór Mire megvénülünk c. regényében
2011-01-01Latin-amerikai témák JókainálA megölt ország (novella, 1856), Bolívár (novella, 1858), Tízmillió dollár (novella, 1854-1860)
2010-05-01A Virágzabálók és a Jókai-típusú 19-századi nagyregény"milyen szöveggé alakulna a Virágzabálók, ha, mondjuk, Jókai Mór dolgozná át Darvasi regényét a serdültebb ifjúság és serdülőkor szintjén megrekedt felnőtt olvasók számára." (Esszé)
2010-03-01Jókai Mór A három királyok csillaga című elbeszélése...és a detektívtörténet mintázata
2009-12-01A románságkép változatai...XIX. századi magyar regényekben. Gyulai Pál: Egy régi udvarház utolsó gazdája (1857), Jókai Mór: Szegény gazdagok (1860) c. műveiben.
2009-10-01A megszabadított MidaszA bűntapasztalat változatai Jókai Mór Az arany ember c. művében
2009-07-01Jókai és a KalandorGondolatok Jókai Mór Egy hírhedett kalandor a XVII. századból című regényének elemzéséhez. "A kalandort Sarkadi Imre "fantasztikusan irreális remekműnek" nevezte, és Nagy Miklós is azt állítja róla, hogy a kalandorregények csoportjának ez a mű a "legegészségesebb hajtása""
2009-07-01Az istenhegyi székely leány és a modern fikcióVázlatos elemzés Jókai Mór: Az istenhegyi székely leány c. elbeszéléséről.
2008-12-01Politikum, nyelv, médium a romantikus regénybenJókai Mór: Az élet komédiásai, Mikszáth Kálmán: Két választás Magyarországon
2008-10-01A Kárpáthy Zoltán románcossága, humora és angyaliságaA mű romance-jellege
2008-05-01Jókairól - egy kicsit másképpenJókai elbeszélő-stratégiái
2008-04-01Adalékok Jókai Egy az Isten című regényének geneziséhezJohn Fretwell és Jókai Mór kapcsolatának egyház-és irodalomtörténeti vonatkozásai.
2008-03-01Nagyvárosi árnyak és fények Jókai Mór regényébenA Gazdag szegények elbeszélői \"modor\"-a
2008-01-01Gyémánt maradt, ami gyémánt volt?Félreértések Jókai Mór Fekete gyémántok c. regénye körül
2007-12-01Az új földesúr mint komikus-humoros romanceJókai Mór: Az új földesúr
2007-11-01A mai Jókai-értésAz Erdély aranykora és a Dzsigerdilen
2007-10-01Jókaival az abszurd határánA Jókai-életmű
2007-03-01Leckék az "ifjú" olvasónak"Mester Jókai" A Jókai-olvasás lehetőségei az ezredfordulón
2006-05-01Égi jelekLeírások Az arany ember-ben
2006-03-01Egy regény regényeJókai Mór: Az új földesúr - másképpen
2005-03-01Megfordított időrendA történelmi regényről. 1862 Kemény Zsigmond: Zord idő
2003-07-01A kőszívű ember fiai és a modern románcJókai Mór A kőszívű ember fiai c. regényéről.
2003-02-01Kétszer kettő - négy: Jókai Mór lengyel témájú elbeszélése
2003-02-01Az arany ember / Jókai Mór és a modern románcrománcvilág és regényvilág
2003-01-01Jókai Mór (1825-1904) TémavázlatÉrettségi-felvételi előkészítő. Vázlat.
2002-04-01Kettős kulcs a "Négy táncosnő"-házhoz (Jókai és a bécsi......századvég kultúrája)
2002-03-01Kísérlet a nemzeti teleológia érvényességének fenntartásáraA kőszívű ember fiai / Jókai Mór
2002-02-01Mese az aligátorról, a szalamandráról, a tengernagyról és avizitündérről. A rezignáció és az önigazzolás Jókai-regénye: Enyim, tied, övé.
2002-01-01\"Egy becsületes ember gonosztettei\"Jókai Mór: De kár megvénülni
2001-06-01A romantikus elbeszélés retorikai hatásfunkcióiA narrátor visszatekintő beszédhelyzetének hatáselemzése Jókai Mór: A kőszívű ember fiai c. regényében
2001-01-01Szilárdy Leandertől Mócli bérkocsisigJókai írói névadásáról
2000-02-01Jókai Mór: A kőszívű ember fiaiSegédlet a házi olvasmány órai feldolgozásához
1998-08-01Élmény, emlékezet, értelmezésJókai-művek a forradalomról és a szabadságharcról.
1998-03-01A deheroizáló JókaiJegyzetek az Emléksorok szerzőjéről
1998-01-01Az újraolvasott Jókai-életrajzHogyan látta Mikszáth 19.századi történelmünket? Mikszáth Kálmán Jókai Mór élete és kora című művéről.
1995-11-01A jövő század regényeJókai Mór: A jövő század regénye
1994-10-01"oda alant lakik, aki azt mozgatja"Jókai Mór Szegény gazdagok c. regényének románcos olvasat
1994-10-01Fráter György: Jókai regénye mai szemmelJókai Mór Fráter György c. regényéről
1993-02-01Jókai szerelmi háromszögeiJókai Mór műveiről
1992-04-01Jókai Mór: Az arany emberFilológiai megközelítés; Életrajzi háttér; Mese a regényben; A mű témája; Társadalmi értékrend
1990-02-01Idő és térviszonyok Jókai Mórtársadalmi regényeiben
1987-10-01Citizen Tímár, az arany emberAz aranyember / rend. Korda Sándor magyar film, 1910-es évek Jókai Mór: Az aranyember c. regényéből.
1985-05-01Levelek SzaffihozSzaffi / rend. Dargay Attila magyar film, 1984 Jókai Mór: Cigánybáró és Szaffi c. művei nyomán.
1983-01-01Jókai 1848-49-es témájú novelláinak tanulságáhozJókai novelláiról
1977-03-01A barátság próbáiÍrók, költők a barátságról.
1977-02-01Jókai színeiFekete gyémántok / rend. Várkonyi Zoltán magyar film, 1976 Jókai Mór azonos c. regényéből.
1975-03-01Az élő JókaiJókai Mórról
1975-03-01Jókai regényei a hetvenes évekbenJókai Mór regényeiről
1975-03-01Életképforma és regényA Jókai-olvasás állomásai
1975-03-01A valóságteremtő.Az örök Jókai
1975-03-01Ideák és nosztalgiák költője: JókaiJókai Mórról
1975-03-01Kezdés és lezárás Jókai elbeszéléseibenJókai Mór elbeszéléseiről
1975-03-01A tények és a képzeletNégy Jókai-mű forrásáról és írójuk alkotói módszeréről.Két lángész egy házban, A lőcsei fehér asszony, És mégis mozog a föld, Sárga rózsa
1975-03-01Jókai és PugacsovJókai Mór és az orosz irodalom
1975-03-01Egy Jókai-vígjáték komor hőseJókai Mór: Az aradi hős nők
1975-03-01Egy Jókai elbeszélés értelmezéséhezA gyémántos miniszter c. elbeszélésről
1975-03-01Jókai Milton c. drámájaJókai Mór: Milton
1975-02-01"Jobb idők reményét.."Jókai Mór: A kőszívű ember fiai
1975-02-01"Az egész táj mosolyog": Jókai Mór a Tempe-völgybenJókai Mórról és Az arany emberről
1959-01-01Jókai Mór: Az aranyemberJókai regényéről
1958-01-01Jókai Mór: Az új földesúrelemzés Jókai Mór: Az új földesúr regényéről
1954-01-01Jókai és A fekete gyémántok néhány kérdéseJókai Mór Fekete gyémántok c. regényéről
Jókai Mór: A kőszívű ember fiairegényről
Anekdotikus regények. Jókai Mór: Az új földesúrregényelemzés
Jókai Mór: Az aranyemberregényelemzés
Jókai Mór: Sárga rózsaÉrettségire - felvételire készülőknek segédlet
Jókai Mór: És mégis mozog a Földműelemzés
A kozmosztól a szigetigAz arany ember / Jókai Mór Romantizálás és regényforma Az arany emberben
Jókai Mór: A kőszívű ember fiaiA kőszívű ember fiai / Jókai Mór Műismertetések és műelemzések
Jókai Mór: A kőszívű ember fiaiHázi olvasmányok elemzése : 10-14 éveseknek.
Jókai Mór: Az aranyember!elemzésvázlatok!
Jókai Mór: Az arany ember30 kidolgozott magyar irodalom írásbeli érettségi tétel.
Jókai Mór: Az arany emberregényelemzés
Jókai Mór: A kőszívű ember fiai
PseudoprototypusokJókai Mór Hétköznapok c. regényének kultikus olvasata (deKON-KÖNYVek)
\"Monumentális szerelmeskedés\" - Alternatív történelemJókai Mór : A három márványfej c. regényének olvasata a szerzői kommentárok szellemében
Az elsüllyeszthetetlen nagyság.Jókai - témavázlat
\"...Ezekkel a vándorló képekkel...\"A magyar film és irod...kapcsolata. Az aranyember / rend. Korda Sándor, í: Jókai Mór, mf, 1918. Emberek a havason / rend. Szőts István, í: Nyírő József, 1942. Körhinta / rend. Fábri Zoltán, Sarkadi Imre Kútban c. nov., 1954-5. Hannibál tanár úr / rend. Fábri Z. Móra F: H. föltámasztása, 1924. Szerelem / rend.Makk Károly, Déry Tibor Szerelem és Két asszony 70. Szindbád / rend. Huszárik Zoltán, í: Krúdy Gyula, 1971. Régi idők focija / rend. Sándor Pál, í: Mándy Iván, 1973. A részleg / rend. Gothár Péter, í: Bodor Ádám 1995.
Jókai Mór életpályája /1825-1904/; Az arany ember /1872/Gimn. második oszt.; A romantika irodalmából.
Egy boldogtalan asszony lélek- és sorsrajzaJókai Mór: A tengerszemű hölgy
Előzmények a századvégről.A művészregény közelében.Jókai MórSzabadság a hó alatt, Politikai divatok, A tengerszemű hölgy És mégis mozog a Föld (Eppur si mouve)
Tímár Mihály, az aranyember
Széljegyzetek Jókai Mór ódájáhozKossuth Lajos százéves születésnapján / Jókai Mór
Hasonlóság és különbség Jókai Mór és Mikszáth Kálmán írói......világában.
Jókai Mór: Szeretve mind a vérpadig (esszé)
Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa (1853)
Jókai MórAz ember - a mű - a forma
Jókai útjaJókai alkotó "korszakai" (1848-ig, 1849-67, -1875, 1875 után)
Jókai pályafordulataJókai 1875 után. Rab Ráby és Ráby Mátyás emlékiratai
Jókai Mór és a Sárga rózsaáltalános iskolásoknak. esszé
Jókai Mór. A kőszívű ember fiaicselekmény, elemzési segédlet, vázlat
Jókai Mór. Az arany embercselekmény, elemzési segédlet, vázlat
Jókai Mór: Egy magyar nábobcselekmény, elemzési segédlet, vázlat
Morális kalauz, irányregény, patriarkális románcJókai Mór: Egy magyar nábob
Az elhibázott TeremtésJókai Mór: Ahol a pénz nem Isten
A romantikáról 2.A magyar romantika: helye, korszakai elméletei Kölcsey, Kisfaludy Károly, Vörösmarty népköltészet, népszínmű Petőfi és a romantika Kemény és Jókai
Mikszáth Kálmán esete Jókai Mórral , a valósággal(és talán kicsit Kemény Zsigmonddal is) No deh hogyan jön mindehhez " Noszty fiú esete Tóth Marival c. regény?
Két író egy tükörbenMikszáth Jókai-életrajzáról: Jókai Mór élete és kora.
Vágtázás és poroszkálásAz út toposza Jókai Mór és Mészöly Miklós prózájában
A mai Jókai-értésHáy János: Dzsigerdilen és Jókai Mór: Erdély aranykora c. regényéről. Történelmi regény a XX. század végén.
Oroszok Magyarországon az 1950-es évekbenJókai Mór: A jövő század regénye
A kőszívű ember fiaiA kőszívű ember fiai / rend. Várkonyi Zoltán magyar film; 1965
Wanted Jókai Móresszé Jókai Mórról
A legyek urailégyfogás-motívum Jókai Mór Kurbán bég című elbeszélésében és Esterházy Péter Termelési-regényében.
A kőszívű ember fiaiJókai Mór regénye
És mégis mozog a földJókai Mór regénye, 1872.
A kőszívű ember fiaiJókai Mór regénye, 1869.
Az új földesúrJókai Mór regénye, 1862.
Kalandorok és szirénekJókai Mór jellemábrázolásáról
Jókai és a művészi igazságJókai Mór munkássága
Mesés MonarchiaJókai Mór: A cigánybáró
Élmény, emlékezet, értelmezésJókai-művek a forradalomról és a szabadságharcról. Az emlékezet fenntartása: Forradalmi és csataképek 1848- és 1849-ből (tárgyias megörökítés) Egy bujdosó naplója (személyesség, reflexivitás). Női önfeláldozás példái is a forradalom és szabadságharchoz köthetők. (Politikai divatok, A kőszívű ember fiai, A tengerszemű hölgy, Börtön világa) Későbbi regények: szatírikus hang. (Enyim, tied, övé; Egy az Isten; Akik kétszer halnak meg; Kiskirályok)
Szent természet és boldog emlékezetTájak, kertek Jókai műveiben. "A szent természet"; természet-templom. (Hétköznapok, Felfordult világ, Az új földesúr)
Ki beszél(t) itt latinul?A latinitás és a latin nyelv szerepe a XIX. századi magyar életben és elbeszélő irodalomban. Jókai Mór: Eppur si muove, És mégis mozog a föld (1872). Jókai és a nyelvi többszólamúság. Mikszáth Kálmán az élőbeszéd illúziójának megteremtésére használt latin szavakat, kifejezéseket. (Új Zrínyiász)
Választások a régi Magyarországon: Gezetlen és KörtvélyesPolitikai humor Jókai (Az élet komédiásai, A jövő század regénye, A csigák regénye) és Mikszáth (A körtvélyesi csíny in.: Két választás Magyarországon) műveiben
Vár, város, adomaA felvidék képe Jókai Mór, Mikszáth Kálmán és Krúdy Gyula műveiben.
Archetipikus és modern hősök a magyar történelmi regénybenLétezik-e hagyományos értelemben vett történelmi regény a magyar irodalomban?
"Sci-fi" a háborúbanTarkó János: Amíg a nagy vihar tombolt...
Jókai Mór felfrissített emlékei és "újrahasznosított" dokumentumai A tengerszemű hölgy című regényébenJókai Mór A tengerszemű hölgy című regényéről