Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

278 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2021-12-01A nemzedékregényIllyés Gyula: Hunok Párisban
2021-05-01Illyés Gyula és a nemzetkarakterológiaKi a magyar (1939)
2021-03-01Két GyulaIllyés Gyula: Mi az, hogy idő? Kelecsényi László: Az utolsó kéz
2020-12-01Az újraolvasott IllyésA 30-as évek verseiről
2020-12-00A tanúságtétel narratív formáiIllyés Gyula: Oroszország. Uti jegyzetek (II. rész)
2020-11-01Az intimitás nyelveIllyés Gyula szerelmi költészete a harmincas évek második felében
2020-11-00A tanúságtétel narratív formáiIllyés Gyula: Oroszország. Uti jegyzetek (I. rész)
2020-01-00Illyés és Déri SomogyjádonA két alkotás (Illyés Gyula: Az éden elvesztése ; Déry Tibor: Szembenézni) keletkezésének körülményei, Illyés és Déry korabeli gondolkodásban betöltött helye, a művekben megjelenített problematika (az atomháború veszélye és lehetséges következményei) hatvanas évekbeli aktualitása
2019-02-01Műfaji kevertség Illyés Gyula Puszták népe cínű művébenEsszé Illyés Gyula művéről
2016-06-01"Ahogy lemondok rólad, meg úgy értlek"Illyés Gyula és Szabó Lőrinc összecsengő versei
2015-11-02A szegénység a magyar irodalombanTárgytörténeti vázlat
2015-06-01Ítélet nincsIllyés Gyula: Ítélet előtt
2015-06-01"Látom sorsomat e népben"Illyés Gyula: Magyarok című művéről, annak magyar irodalmi és történelmi hátteréről; említve a Pusztulás című írását is.
2015-02-02Két magyar költő a szovjet-finn háborúrólIllyés Gyula és Radnóti Miklós verse a szovjet-finn háborúról
2015-01-01Népi alternatívákModernizációs útkeresés és társadalmi utópizmus a népi írók útirajzaiban. Kodolányi János: Suomi és Illyés Gyula: Oroszország c. útirajzairól.
2014-06-01Átmenni a tű fokánBeszélgetés Illyés Máriával Illyés Gyula "Ítélet előtt" c. posztumusz művének megjelenése kapcsán.
2014-06-01Ítélet előttIllyés Gyula posztumusz regénye
2014-06-01"Lázította az ifjúságot a maga módján"Beszélgetés Illyés Gyuláról Sumonyi Zoltánnal
2014-04-00Ráadás életIllyés Gyula: Ráadás élet. Válogatott és kiadatlan versek.
2014-04-00Illyés Gyula "cimzést sem kapott" episztolájaIllyés Gyula: Levél a partról.
2013-12-01Válasz Herdernek és AdynakIllyés Gyula 1977-es tanulmányáról (Válasz Herdernek és Adynak)
2013-12-01Szív és észIllyés Gyula költészetéről
2013-12-01Az üdvkereső nacionalistaIllyés Gyula posztumusz kiadott kötetében (Ráadás élet) megjelent verseiről
2013-01-01Illyés Gyula költői útja a Láthatártól a VárigEsszé Illyés Gyula költészetéről
2012-06-01Szellemi életre kelni...Szabó Zoltán Illyés Gyulához írott leveléről
2012-05-01Utaztatás és tanúságtételIllyés Gyula és Nagy Lajos Oroszország-útirajzai
2012-05-01A világ mint szakrális szöveg(A transzcendencia-tapasztalat költői tematizálásának kettős kulturális háttére Illyés Gyula A ház végén ülök... című versében)
2011-03-01A transzcendenciát tematizáló beszéd a húszas-harmincas évek ...Illyés-lírájában. Metafizikus vonulat Illyés pályáján: a "modernitás legnagyobb kérdése ugyanis , az Isten-ember-világ közötti viszony újrarendeződése nem egy világon kívüli vagy fölötti létezőben, hanem az egyén kérdésében összpontosul, a transzcendendenciához való viszony tétjévé az én megalkotása vagy megalkotódása válik."
2011-01-01EsőcsinálásIllyés Gyula szürrealista kalandja
2010-07-01Szerepkényszer: visszatérés az irodalmi és politikai nyilvánosságIllyés Gyula: Ebéd a kastélyban (1962)
2010-07-01Mindenki szem (volt) a láncban?Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról.
2010-04-01Arany János: Születésnapomraaz alkalmi versek egy csoportjáról (születésnapi önköszöntők; parafrázis, imitáció egy mű bűvöletében: Arany János: Sejtelem ("66") és Illyés Gyula: 77, Kosztolányi: Most harminckétéves vagyok...Nemes Nagy Ágnes: Most 64 éves vagyok
2009-10-01A nemzeti önismeret a magyar költészetbenAz 1960-as évektől az ezredfordulóig 1-2. Kultúra, vallás, közösségi identitás. Nemzeti identitás, történelem, irodalom. XX.sz-i háttér: Ady, József Attila. Kortárs elődök: Illyés, a "számadó juhász"; Juhász Ferenc, a mindenség sumása, Nagy László és a bartóki modell
2009-08-01Illyés Gyula Petőfi-könyvePetőfi-kultusz. "...Illyés Petőfi-könyve tulajdonképpen nem más mint Illyés hetvennyolcadik magyar népmeséje"
2009-07-01Különös kiegyezés?A hatalom és Illyés Gyula, illetve Tamási Áron
2008-12-01Falu-motívum és formanyelvIllyés Gyula és József Attila költői viszonya a 30-as évek elején
2008-11-01József Attila és Illyés - Osvát vonzásábanA marginalitás irodalomszociológiájához. József Attila és Illyés Gyula kapcsolata.
2008-11-01Igen és nemIllyés Gyula Két kéz, Egy mondat a zsarnokságról c. verseiről
2008-11-01Illyés Gyula BabitsrólIllyés Gyula és Babits Mihály
2008-11-01Illyés, Gide - meg az ideológiaIllyés és Gide kapcsolatáról. "közben állandóan kísért, hogy a látszat ellenére I.Gy. a lényeget tekintve nem érti A. Gidet. Más hullámhosszon dolgoznak... más "geometriai rendszerben""
2008-10-01Mikor keletkezett az Illyés Gyulának c. József Attila-vers?1928, 1929 vagy 1930 tavaszán?
2008-05-01József, Illyés, Jób (I-II.rész)Párhuzamos verselemzés bibliai fénytörésben. József Attila: Levegőt! Illyés Gyula: Egy mondat a zsarokságról c. versei és a bibliai Jób könyve. Kitekintés: témaváltozatok Kosztolányi, Juhász, Babits műveiben.
2007-10-01Befejezettség és folyamatszerűségIllyés Gyula és József Attila verspoétikájának különbségeiről
2007-07-01Illyés Gyula és az ő "megbocsáthatatlan bűnei"Illyés Gyuláról
2007-04-01Non videri, sed esseSzereplehetőségek Illyés Gyula Bartók-versének tükrében
2006-11-01Az 1956-os forradalom egyik szellemi előkészítője: Illyés GyulaIllyés Gyuláról
2006-03-01Versekben élő történelem, 1956.(Márai Sándor: Halotti beszéd 5-11.p.) Illyés Gy: Egy mondat a zsarnokságról 12-20. Vas I: Új Tamás; Mikor a rózsák nyílni kezdtek Nagy László: Karácsony, fekete glória Petri Gy A kis októberi forradalom; Karácsony 56; A 301-es parcelláról; Nagy Imréről Nagy Gáspár: Öröknyár: elmúltam 9 éves; A fiú naplójáből (részben megjelent egyéb helyeken ld. ott is)
2005-04-01Egy tabu föltárulkozásaJózsef Attila, Illyés Gyula és a közös múzsa, Flóra kapcsolata
2004-09-01Számvetés és végrendeletIllyés Gyula Peroráció c. verséről.
2003-10-01Szabadság és zsarnokságIllyés Gyula Egy mondat a zsarnokságról c. versének utóélete és összevetése Paul Éluard Szabadság c. versével.
2003-06-01Szellemi kőrözés a Dőlt vitorla körül Illyés Gyula Balaton-Illyés Gyula versei
2003-06-01Szellem és erőszak.Illyés esszékötetének időszerűsége
2003-06-01Kidolgozott esszékérdések. Illyés Gyula: KoszorúÉrettségi-felvételi előkészítő
2003-04-01Illyés Gyula (1902-1938) TémavázlatÉrettségi-felvételi előkészítő. Vázlat
2003-04-01Népi, népies és késő modern Illyés Gyula poétikájábanIllyés Gyula
2003-03-01"Pokolzajt zavaró harci jaj"Illyés Gyula: Bartók
2003-02-01Két eltévedés, két hazatalálásKosztolányi Dezső: Vágy eltévedni, Illyés Gyula: Utolsó otthon c. versekről.
2002-11-01Ujjá teremteniBejegyzéstípusok és stílusszerkezeti jellemzőik Illyés Gyula naplóköteteiben
2002-11-01"Illyés az egyetlen, akivel beszélhetnék..."Márai Sándor Illyés-képe avagy: Egy elfogultság története.
2002-11-01A "korszerűtlen" IllyésIllyés Gyuláról és Három öreg című verséről.
2002-11-01A százéves IllyésrőlDomokos Mátyás: "Öreg szivek" költője: Illyés Gyula 51-58.old. Tamás Attila: A "százéves" Illyésről 59-60.old. Görömbei András: Illyés Gyula emlékezete 61-74.old. Péter László: A nyelvápoló 75-80.old. Büky László: Az irodalom hajszálgyökereiből 81-82.old. Vasy Géza: A műfajteremtő, műfajokat újjáteremtő Illyés 83-91.old.
2002-11-01A lelkiismeret szavaIllyés Gyula Pihegő című verséről
2002-11-01Pusztai "Naphimnusz"? (Dózsa György Rácegresen?)Illyés Gyuláról: a béres-idill, tanyai küldetés, Dózsa-lázadás egységéről.
2002-11-01Könyvtárgy-Puszták népeIllyés Gyula: Puszták népe
2002-11-01Vizsgálat az "örök dolgok" ügyében: Illyés Gyula két versérőlIllyés Gyula Kaszál, kaszál... és Jégzajlás című verséről
2002-11-01Hiányzó fejezetIllyés Gyula ambivalens megítéléséről ill. ennek elhallgatásáról a róla készült In memoriam kötet kapcsán.
2002-11-01Két fejezet Illyés Gyula szociográfiai munkásságábólIllyés Gyuláról és a Pusztulás, Magyarok, Puszták népe c. műveiről
2002-11-01A bátrabb igazságIllyés Gyula Hullaevők c. verséről
2002-11-01"Szülőhazám téglái..."Illyés Gyula: Mozgó világ c. verséről.
2002-03-01Elemzők, beleérzők, szónokokÓda / József Attila; Bartók / Illyés Gyula; Apokrif / Pilinszky János
2001-11-01A hatalom témájaIllyés Gyula és Mészöly Miklós munkásságában.
2000-09-01Illyés Gyula : Egy mondat a zsarnokságról
1999-11-01Illyés Gyula : Hunyt szemmel c. verséről
1999-11-01"Csak mondod bele a pofájukba"Petri Györggyel Kisbali László és Mink András beszélget Illyés Gyula Egy mondat a zsarnokságról c. verséről.
1998-01-01Az (ön)függőség..Az Illyés-líra kriptotextusai.
1998-01-01Illyés GyulárólIllyés Gyula
1997-12-01Az utolsó mondatIllyés Gyula Kháron ladikján című esszéregényéről
1997-11-01Líra, gondolat, küldetésA kilencvenöt éve született Illyés Gyuláról. Illyés emberi, költői magatartásáról, politikumáról, kortársi kapcsolatairól szól a tanulmány
1997-11-01Könny közt...- humor Illyés Gyula líráiban.
1997-05-01Találkozásaim egy Illyés versselVár a vízen / Illyés Gyula A vers változatai, keletkezéstörténete.
1997-01-01Hazateremtés és honvédelemEgy Illyés-pályaszakasz alapeszméje. (1945-1956) Illyés Gyula drámái: Ozorai példa; Fáklyaláng; Dózsa György.
1996-03-01Illyés Gyula és József Attilapárhuzamok
1996-02-01"A tiszte volt, hogy gondoljon előre"Illyés Gyula Árpád, A faj védői c. verseiről
1995-02-01"Rajzolt versek"Árvácska sírverse / Nagy László A hal éji dala / Christian Morgenstern Gyülekezési szabadság zárójelekkel / Kányádi Sándor, Székelykapu / Balla D. Károly Újévi ablak / Illyés Gyula
1994-10-01"Nemet intek én is"Illyés hazatérése és műfajébresztése. Három öreg c. verse
1994-03-01Dőlt vitorlaMűhelytitkok a közelmúltból - Domokos Mátyás sorozata. Illyés irodalompolitikai megítéléséről. Cenzúra.
1993-02-01A befáslizás műveleteErózió / rend. Surányi András magyar film, 1992 Irodalmi szerző: Illyés Gyula
1993-02-01A pillanat varázsa. Egy Illyés-szonett "tanulságai"Örök s mulandó / Illyés Gyula
1992-11-01Illyés Gyula textológiai nézeteiSzületésének kilencvenedik évfordulójára
1992-11-01Illyés Gyula: A reformáció genfi emlékműve előttelemzés
1992-11-01EgérfogakIllyés Gyula: Naplójegyzetek (1929-1978)
1992-11-01Gondolatok az Illyés-életmű korszerűségérőlIllyésről
1992-02-01Illyés Gyula és a naplóműfajNaplójegyzetek 1975-1976
1991-09-01Két költőrőlIllyés Gyula és József Attila kapcsolatának történetéhez.
1987-11-01Illyés Gyula: A Szentlélek karavánjaelemzés
1987-05-01Párhuzamos verselemzésEgy mondat a zsarnokságról / Illyés Gyula Szabadság / Paul Éluard ld. Illyés
1986-03-01Illyés Gyula magyarságszemléletéről-
1985-09-01A drámaíró Illyés GyulaIllyésről
1985-06-01A hűség jegyébenIllyés Gyula drámái
1985-01-01Illyés Gyula estéjeA Semmi közelít / Illyés Gyula
1984-05-01"A rendbetett Szó mívese"Illyés Gyula:A semmi közelít
1984-01-01Kegyenc / Illyés GyulaKonfliktusok egy Illyés-drámában.
1983-07-01Dráma - színpadraIllyés Gyula: A tű foka
1983-04-01Konkrét zeneIllyés Gyula Táviratok c. verseskötetéről.
1982-12-01Korfordulók és a költészet válaszaiIllyés Gyula lírája 1945 után 2.rész
1982-11-01Többértelműség a Puszták népébenIllyés Gyula könyvéről
1982-11-01Illyés Bartók- és Kodály-verseBevezetés egy Kodály-hangversenyhez, Bartók / Illyés Gyula verselemzés
1982-11-01Incipit vita nuovaBeatrice apródjai / Illyés Gyula
1982-11-01Magyarok: Szorongók és békétlenekMagyarok / Illyés Gyula. Vázlat Illyés könyvének értelmezéséhez
1982-11-01Erkölcsi autonómia - művészi autonómiaA Puszták népe műfaji kérdéseiről. Illyés Gyula szociográfiájáról.
1982-11-01Többértelműség a Puszták népébenIllyés Gyula: Puszták népe
1982-11-01A föl nem adott hit verseIllyés Gyula: Szekszárd felé. Verselemzés
1982-11-01Az emberi létezés alapkonfliktusaiIllyés Gyula Tiszták c. művéről
1982-11-01Korfordulók és a költészet válaszaiIllyés Gyula lírája 1945 után. 1. rész.
1982-01-01A szonett és Illyés GyulaIllyés Gyula lírájáról
1980-10-01"Égi mértan"Illyés Gyula Amikor az óceán partjára jutottam c. kötetéről
1980-03-01A nemzet bizalmijaBeatrice apródjai / Illyés Gyula
1980-01-01Egy-egy vers "maIllyés Gyula: Mikor már egyenes az úz
1979-06-01Versről versre. Illyés Gyula: Az ígéret megszegéseA versről Domokos Mátyás beszélget Illyés Gyulával
1977-12-01Korszerűen, pontosanDüh / Illyés Gyula. Verselemzés.
1977-12-01Ebéd és ítéletEbéd a kastélyban / Illyés Gyula
1977-12-01Újraélt történelemKegyenc, Különc, Tiszták / Illyés Gyula. Gondolatok a három dráma kapcsán
1977-12-01Egy motívum átalakulásaiNem menekülhetsz, Sikeres erőfeszítés / Illyés Gyula. Motívum-értelmezések.
1977-12-01..Mi az, mi idegünkben közeleg!Illyés Gyula drámái a "kézbevehető jövőért"
1977-12-01Rend a romokonIllyés Gyula pályafordulata a harmincas évek közepén
1977-12-01Illyés Gyula Petőfi-képérőlPetőfi Sándorról
1977-01-01Illyés Gyula iránytűjeIránytűvel / Illyés Gyula
1976-12-01Illyés Gyula: Állomások hosszán-
1975-05-01Illyés Gyula: Bál a pusztánBál a pusztán (hősi komédia) / Illyés Gyula
1975-04-01Egy Illyés-versrőlNem volt elég / Illyés Gyula
1974-01-01Szerep és személyiség-Illyés Gyula Híresek c. versének tükrébenHíresek / Illyés Gyula verselemzés
1974-01-01Illyés Gyula Hunok Párizsban c. regényének születésérőlBeszélgetés a szerzővel és kortársaival
1972-12-01Testvérek: Illyés Gyula új Dózsa-drámájaDrámaelemzés.
1972-11-01Illyés Gyula : Kora tavasz - Mint a darvakKora tavasz - Mint a darvak / Illyés Gyula
1972-11-01Illyés Gyula: Kora tavasz - Mint a darvakKora tavasz - Mint a darvak / Illyés Gyula
1972-11-01Egy Illyés-versrőlTestvérek / Illyés Gyula. Verselemzés.
1972-05-01Illyés Gyula: TisztákElemzés Illyés Gyula művéről
1972-04-01Hős vagy áruló?Illyés Gyula és Németh László változatai a Görgey-témára. Fáklyaláng / Illyés Gyula Áruló / Németh László (ld. itt!) drámaelemzés
1972-02-01Illyés Gyula: HajszálgyökerekHajszálgyökerek / Illyés Gyula
1972-01-01Illyés Gyula: Tisztákelemzés
1971-03-01Illyés Gyula: Hunok Párizsban-
1970-03-01Illyés Gyula: Tisztákelemzés
1970-01-01Illyés Gyula: A korosztály behajózásaA korosztály behajózása / Illyés Gyula Verselemzés
1969-10-01Az öregség lázadásaKháron ladikján / Illyés Gyula
1969-10-01Illyés Gyula: Kháron ladikjánKháron ladikján / Illyés Gyula
1968-07-01Illyés Gyula: KegyencKegyenc / Illyés Gyula. A hatalom történeti dialektikája
1963-06-01Gondolatok Illyés Gyula drámájárólMalom a Séden / Illyés Gyula.
1954-02-01Illyés Gyula: FáklyalángFáklyaláng / Illyés Gyula
1936-07-01Illyés Gyula: Puszták népeelemzés
Illyés Gyula: Puszták népeEgy mai magyar regény elemzése
Illyés Gyula: A virradat tükreEgy mai magyar regény elemzése
Illyés igazaIllyés Gyula: Szellem és erőszak
Illyés Gyula: Bartókverselemzés
Illyés Gyula: Nem menekülhetszverselemzés
Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságrólverselemzés
Illyés Gyula: Esti csodaverselemzés
Indulás és befogadásEgy fejezet az Illyés-recepcióból
Illyés Gyula: Óda a törvényhozóhozműelemzés
Illyés Gyula: Puszták néperegényelemzés
"Örök s mulandó"Összegzés és útószó helyett. Illyés Gyula Örök s mulandó c. versének elemzése
Illyés Gyula és a szocializmusIllyés Gyuláról
Illyés GyulaIllyés Gyuláról
Illyés Gyula: Óda a törvényhozóhozelemzés
Jelentős gondolatok drámai beszédekbenNémeth László drámái: II. József, A két Bolyai, Nagy család, Utazás, Csapda stb. Illyés Gyula drámái: Ozorai példa, Fáklyaláng, Tiszták, Dupla vagy semmi
"Száll az ének, szájrul szájra..."Versekkel a csodaszarvas nyomában. Rege a csodaszarvasról, Buda halála / Arany János. Turáni induló / Babits Mihály. A csodaszarvas / József Attila Újévi vásárfia - Tiszántúli köszöntő / Gulyás Pál Hidi vásár / Illyés Gyula Zalai vásár / Keresztury Dezső
Ázsiai ősanya - Európai nevelőanyaÁrpád / Illyés Gyula
Illyés Gyula: Különös kannibálelemzésvázlatok!
Illyés Gyula: Testvérekelemzésvázlatok!
Illyés Gyula: Bartókelemzésvázlatok!
Illyés Gyula: Dőlt vitorlaelemzésvázlatok!
Párhuzamok és ellentétek (Egy vers 1956-ból - és szövegkör-..nyezete : Hunyadi keze / Illyés Gyula)
Illyés Gyula: BartókBartók / Illyés Gyula
A műfajteremtő, műfajokat újjáteremtő...Illyés
A Számadó - a költő-szerep a kései Illyés-versekbenSzámadó - a költőszerep a kései Illyés-versekben. Említett versek: Peroráció: záróbeszéd, Michelangelo a tanítványaihoz, Némulás felé, Mákgubók.
Portré - a Puszták népe alapjánIllyés Gyula portré
Egy metafora színe és visszájaMegy az eke / Illyés Gyula
Az oltalmazóllyés Gyula: Finom fül magányos házban c. verséről
A versszöveg megértéseBabits Mihály : Dal, prózában + Illyés Gyula: Benevezés egy "Így írtok át" versenybe + Babits Mihály : Gretna-Green
Illyés Gyula: Puszták népeelemzés
A beszédmód megújításának kísérleteiIllyés Gyula költészete a hetvenes években.
Közügy és magánügyIllyés Gyula utolsó kötetéről: téma és beszédmód. Közügy. /Versek/
Illyés Gyula: Az orsók ürügyén
Illyés Gyula: A reformáció genfi emlékműve előttEgy nagy vers /vallás/történeti megközelítése.
Tíz év kényszer után.Illyés Gyula : Szellem és erőszak
"A megnőtt élet":A hetvenéves Illyés Gyula
Remekművet idézünk. Illyés Gyula: Egy mondat a zsanokságrólEgy mondat a zsanokságról
Illyés Gyula: Bartók; Koszorú; Puszták népeElemzésvázlatok!
Illyés Gyula: Az építőkhözA mondatszerkezetből kiinduló verselemzés-vázlat.
A magyar irodalmi szociográfia az 1930-as évekbenA népi írói mozalom. Kiskunhalom / Nagy Lajos; Az Alföld paraszt- sága / Veres Péter; A puszták népe / Illyés Gyula; A tardi helyzet Cifra nyomorúság / Szabó Zoltán; A kivándorlás, A néma forradalom / Kovács Imre; Viharsarok / Féja Géza; Szociofotó.
Illyés Gy:Beatrice apródjai(1979);A Szentlélek karavánja(87)önéletrajzi próza
Illyés Gyula: Bartókverselemzés
Illyés Gyula: Levél a vízgyűjtőről és a fenyőrőlverselemzés
Illyés Gyula: Bartókverselemzés
Illyés Gyula: Bartók
Illyés Gyula: A reformáció genfi emlékműve előttverselemzés
Egy Illyés-vers titkai (Illyés Gyula: A virradat tükre)
Egy Illyés-vers titkai (Illyés Gyula: A virradat tükre)
Illyés Gyula: A virradat tükreverselemzés
Illyés Gyula: Gyalogútverselemzés
Illyés Gyula: Koszorúelemzés
Illyés Gyula: Zrínyi a költőverselemzés
Illyés Gyula: Oceánok
Illyés Gyula: Ézsaiás és Jeremiáselemzés
A magatartás kiküzdésének drámai versei. Illyés drámai.....monológjai, két versét a Nem menekülhetsz és A kacsalábon forgó vár c.ket külön kiemelve.
Illyés Gyula: Bartók
Illyés Gyula: Munka a munkával
Illyés Gyula : Egy mondat a zsarnokságról-
Illyés Gyula: Dózsa
Illyés Gyula: Világosságelemzés
Illyés Gyula: Sub specie aeternitatiselemzés
Illyés Gyula: A reformáció genfi emlékmüveelemzés
Illyés Gyula: Újra fölelemzés
Illyés Gyula: Bartókelemzés
Illyés Gyula: Kik jöttök, évek-évekelemzés
Illyés Gyula: Fekete fehérelemzés
Illyés Gyula: Atmoszféraelemzés
Illyés Gyula: Bartókelemzés
Illyés Gyula: Ditirambus a nőkhözelemzés
Illyés Gyula: Peroráció:Záróbeszéd
Illyés Gyula: Gyalogútelemzés
Egy Illyés-vers titkaiIllyés Gyula: A virradat tükre
Illyés Gyula, a drámaíróIllyés Gyula: Fáklyaláng 358-360.old. Dózsa 361-367.old.
Illyés Gyula (1902-1983) betegségeiMagyar költő-géniuszok testi és lelki betegségei. Családtörténet, alkata, életmódja, testi-lelki betegségei.
Illyés Gyula: Az ígéret megszegéseRádiós beszélg. Illyés Gyulával
Egy Illyés vers margójára - fél évszazad távolábólIllyés Gyula: Koldusok
Ellentétek keresztezési pontjánKét Illyési jelkép: a Puszta és Párizs.ű
A Koszorú levelei. Nyelvvédelem - nemzetvédelemIllyés Gyula Koszorú c. verséről
Fáklyafüst vagy fáklyaláng?Illyés Gyula és az ötvenes évek
A lelkiismeret szava. Pihegő / Illyés Gyula
A bátrabb igazság. Hullaevők / Illyés Gyula
A vers mint belső dráma. A reformáció genfi.../ Illyés Gyula
"Pokolzajt zavaró harci jaj" Bartók / Illyés Gyula
Szabadság és zsarnokság. Az "Egy mondat a zsarnokságról"...utóélete és összevetése Paul Eluard Szabadság c. versével.
Juhászok, prédikátorok nyomán. Számadó / Illyés Gyula
A tisztes ipar. A "mester; A mester gondjai / Illyés Gyula
Költői ismeretelmélet. Hunyt szemmel / Illyés Gyula
Láthatóvá tenni a nem láthatót... Lábnyomok / Illyés Gyula
Vizsgálat az "örök dolgok" ügyében. Kaszál, kaszál...Jégzajlás / Illyés Gyula
A költői kép holdudvara. Esti csoda / Illyés Gyula
A szonettíró. Távozó hattyúk / Illyés Gyula
Egy kivételes pillanat. Megláthattál volna / Illyés Gyula
Három vers a Táviratokból. (Illyés Gyula)Egy hajdani Hölderlin-hívőnek; A hóolvadásra; Panaszfal előtt / Illyés Gyula
Illyés Gyula: Új nép a parton. rövid stíluselemzés
Illyés Gyula: Szekszárd felé
Két Dózsa-drámaIllyés Gyula: Dózsa György; Testvérek
Illyés Gyula (1902-1983)Népi irodalom. Alkotók 1.
Ady-palimpszesztek:Kövek a magasban / Kovács András Ferenc (Ady Endre: Föl-földobott kő; Illyés Gyula: Haza a magasban)
A Dózsa György c. dráma és a Dózsa-alak Illyés Gyula életművében--------------
Egzisztencia és transzcendenciaIllyés Gyula költői világlátásának néhány vonása.
A sorstudat paradoxonaiIllyés Gyula
Benyomások a "Puszták népé"-rőlB.Gy. esszéje Illyés Gyula könyvéről.
Elődök és nemzedéktársak tükröződése...Illyés Gyula lírájában
Személyesség és az érzelem visszatéréseA szürrealizmus a magyar költészetben 1926-27. (Németh Andor, Déry Tibor, Kassák Lajos, Sinkó Ervin, Illyés Gyula, József Attila)
"Fegyvert szereztem: bűv-igéketFolklór-áthallások Illyés Gyula költészetében
Az idegenség retorikája1936: megjelenik Illyés Gyula: Puszták népe c. önéletírása
Több mondatban - egy mondatrólIllyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról c. versének keletkezéstörténetéről. Nem elemzés!
"Most földön fekszik a magyar"Illyés Gyula: Szellem és erőszak
A rabszolga-óriásKöltészet és lét viszonya Illyés Gyula munkásságában.
A magánélet lázai - a kor izgalmaiIllyés Gyula: Beatrice apródjai
Az epikai tárgyiasság új alakzataiIllyés Gyula: Puszták népe
Történelmi érzelmek iskolájaIllyés Gyula: Beatrice apródjai
A küzdő emberIllyés Gyula: A Semmi közelít -posztumusz kötetéről. Menet a ködben c. verséről. (64-66.o.)
Mondatok egy mondatrólIllyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról
A zsarnokság természetrajzaIllyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról
Illyés Gyula: A puszták népecselekmény, elemzési segédlet, vázlat
Illyés Gyula: Kegyencelemzés
Illyés Gyula versben és prózábanBabits két esszéje Illyésről (1932, 1936)
Illyés Gyula: Bartókverselemzés, vázlat
Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságrólverselemzés, vázlat
Regény vagy memoár?Illyés Gyula
"Bonyolult mondatú mene, tekel"Illyés Gyula - Somogyjáddal a világ ellen. Arany Toldija mint valláspótlék; Az Éden elvesztése (lírai oratórium az atomháború fenyegetése ellen, 1950)
Illyés Gyulapályakép, (1902 - 1983)
Mai, futó gondolatok...Illyés Gyula költészetéről
Munka a munkávalA munka örömének élményét Illyés úgy követeli vissza, hogy elemi létszükségletként mutatja föl a legegyszerűbb munkatevékenységét, mely nélkül nemcsak izmaink sorvadnának el, hanem kezünk, szívünk és elménk ugyancsak elveszítené azokat a képességeket, amelyeknek ember voltunkat köszönthetjük.
Mese a minden vágyat teljesítő halkisasszony-tündérről: A halkisasszonyA szegény fiú halászata ; Házasság a halkisasszonnyal ; A király három kívánsága ; A kimondott és kimondatlan tanulságok
Hogyan maradhatunk tiszták egy tisztátalan világban?A világból való kivonulás Illyés Gyula: Tiszták c. drámájában
Feladattervek az érzelmi intelligencia fejlesztéséhezIllyés Gyula Kháron ladikján vagy az öregedés tünetei c. művének segítségével
Illyés Gyula és a közügyekIllyés Gyula politikai szerepvállalása