József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

271 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2020-01-00Illyés és Déri SomogyjádonA két alkotás (Illyés Gyula: Az éden elvesztése ; Déry Tibor: Szembenézni) keletkezésének körülményei, Illyés és Déry korabeli gondolkodásban betöltött helye, a művekben megjelenített problematika (az atomháború veszélye és lehetséges következményei) hatvanas évekbeli aktualitásamegtekintés
2019-02-01Műfaji kevertség Illyés Gyula Puszták népe cínű művébenEsszé Illyés Gyula művérőlmegtekintés
2016-06-01"Ahogy lemondok rólad, meg úgy értlek"Illyés Gyula és Szabó Lőrinc összecsengő verseimegtekintés
2015-11-02A szegénység a magyar irodalombanTárgytörténeti vázlatmegtekintés
2015-06-01Ítélet nincsIllyés Gyula: Ítélet előttmegtekintés
2015-06-01"Látom sorsomat e népben"Illyés Gyula: Magyarok című művéről, annak magyar irodalmi és történelmi hátteréről; említve a Pusztulás című írását is.megtekintés
2015-02-02Két magyar költő a szovjet-finn háborúrólIllyés Gyula és Radnóti Miklós verse a szovjet-finn háborúrólmegtekintés
2015-01-01Népi alternatívákModernizációs útkeresés és társadalmi utópizmus a népi írók útirajzaiban. Kodolányi János: Suomi és Illyés Gyula: Oroszország c. útirajzairól.megtekintés
2014-06-01Átmenni a tű fokánBeszélgetés Illyés Máriával Illyés Gyula "Ítélet előtt" c. posztumusz művének megjelenése kapcsán.megtekintés
2014-06-01Ítélet előttIllyés Gyula posztumusz regényemegtekintés
2014-06-01"Lázította az ifjúságot a maga módján"Beszélgetés Illyés Gyuláról Sumonyi Zoltánnalmegtekintés
2014-04-00Ráadás életIllyés Gyula: Ráadás élet. Válogatott és kiadatlan versek.megtekintés
2014-04-00Illyés Gyula "cimzést sem kapott" episztolájaIllyés Gyula: Levél a partról.megtekintés
2013-12-01Válasz Herdernek és AdynakIllyés Gyula 1977-es tanulmányáról (Válasz Herdernek és Adynak)megtekintés
2013-12-01Szív és észIllyés Gyula költészetérőlmegtekintés
2013-12-01Az üdvkereső nacionalistaIllyés Gyula posztumusz kiadott kötetében (Ráadás élet) megjelent verseirőlmegtekintés
2013-01-01Illyés Gyula költői útja a Láthatártól a VárigEsszé Illyés Gyula költészetérőlmegtekintés
2012-06-01Szellemi életre kelni...Szabó Zoltán Illyés Gyulához írott levelérőlmegtekintés
2012-05-01Utaztatás és tanúságtételIllyés Gyula és Nagy Lajos Oroszország-útirajzaimegtekintés
2012-05-01A világ mint szakrális szöveg(A transzcendencia-tapasztalat költői tematizálásának kettős kulturális háttére Illyés Gyula A ház végén ülök... című versében)megtekintés
2011-03-01A transzcendenciát tematizáló beszéd a húszas-harmincas évek ...Illyés-lírájában. Metafizikus vonulat Illyés pályáján: a "modernitás legnagyobb kérdése ugyanis , az Isten-ember-világ közötti viszony újrarendeződése nem egy világon kívüli vagy fölötti létezőben, hanem az egyén kérdésében összpontosul, a transzcendendenciához való viszony tétjévé az én megalkotása vagy megalkotódása válik."megtekintés
2011-01-01EsőcsinálásIllyés Gyula szürrealista kalandjamegtekintés
2010-07-01Szerepkényszer: visszatérés az irodalmi és politikai nyilvánosságIllyés Gyula: Ebéd a kastélyban (1962)megtekintés
2010-07-01Mindenki szem (volt) a láncban?Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról.megtekintés
2010-04-01Arany János: Születésnapomraaz alkalmi versek egy csoportjáról (születésnapi önköszöntők; parafrázis, imitáció egy mű bűvöletében: Arany János: Sejtelem ("66") és Illyés Gyula: 77, Kosztolányi: Most harminckétéves vagyok...Nemes Nagy Ágnes: Most 64 éves vagyokmegtekintés
2009-10-01A nemzeti önismeret a magyar költészetbenAz 1960-as évektől az ezredfordulóig 1-2. Kultúra, vallás, közösségi identitás. Nemzeti identitás, történelem, irodalom. XX.sz-i háttér: Ady, József Attila. Kortárs elődök: Illyés, a "számadó juhász"; Juhász Ferenc, a mindenség sumása, Nagy László és a bartóki modellmegtekintés
2009-08-01Illyés Gyula Petőfi-könyvePetőfi-kultusz. "...Illyés Petőfi-könyve tulajdonképpen nem más mint Illyés hetvennyolcadik magyar népmeséje"megtekintés
2009-07-01Különös kiegyezés?A hatalom és Illyés Gyula, illetve Tamási Áronmegtekintés
2008-12-01Falu-motívum és formanyelvIllyés Gyula és József Attila költői viszonya a 30-as évek elejénmegtekintés
2008-11-01József Attila és Illyés - Osvát vonzásábanA marginalitás irodalomszociológiájához. József Attila és Illyés Gyula kapcsolata.megtekintés
2008-11-01Igen és nemIllyés Gyula Két kéz, Egy mondat a zsarnokságról c. verseirőlmegtekintés
2008-11-01Illyés Gyula BabitsrólIllyés Gyula és Babits Mihálymegtekintés
2008-11-01Illyés, Gide - meg az ideológiaIllyés és Gide kapcsolatáról. "közben állandóan kísért, hogy a látszat ellenére I.Gy. a lényeget tekintve nem érti A. Gidet. Más hullámhosszon dolgoznak... más "geometriai rendszerben""megtekintés
2008-10-01Mikor keletkezett az Illyés Gyulának c. József Attila-vers?1928, 1929 vagy 1930 tavaszán?megtekintés
2008-05-01József, Illyés, Jób (I-II.rész)Párhuzamos verselemzés bibliai fénytörésben. József Attila: Levegőt! Illyés Gyula: Egy mondat a zsarokságról c. versei és a bibliai Jób könyve. Kitekintés: témaváltozatok Kosztolányi, Juhász, Babits műveiben. megtekintés
2007-10-01Befejezettség és folyamatszerűségIllyés Gyula és József Attila verspoétikájának különbségeirőlmegtekintés
2007-07-01Illyés Gyula és az ő "megbocsáthatatlan bűnei"Illyés Gyulárólmegtekintés
2007-04-01Non videri, sed esseSzereplehetőségek Illyés Gyula Bartók-versének tükrébenmegtekintés
2006-11-01Az 1956-os forradalom egyik szellemi előkészítője: Illyés GyulaIllyés Gyulárólmegtekintés
2006-03-01Versekben élő történelem, 1956.(Márai Sándor: Halotti beszéd 5-11.p.) Illyés Gy: Egy mondat a zsarnokságról 12-20. Vas I: Új Tamás; Mikor a rózsák nyílni kezdtek Nagy László: Karácsony, fekete glória Petri Gy A kis októberi forradalom; Karácsony 56; A 301-es parcelláról; Nagy Imréről Nagy Gáspár: Öröknyár: elmúltam 9 éves; A fiú naplójáből (részben megjelent egyéb helyeken ld. ott is)megtekintés
2005-04-01Egy tabu föltárulkozásaJózsef Attila, Illyés Gyula és a közös múzsa, Flóra kapcsolatamegtekintés
2004-09-01Számvetés és végrendeletIllyés Gyula Peroráció c. verséről.megtekintés
2003-10-01Szabadság és zsarnokságIllyés Gyula Egy mondat a zsarnokságról c. versének utóélete és összevetése Paul Éluard Szabadság c. versével.megtekintés
2003-06-01Szellemi kőrözés a Dőlt vitorla körül Illyés Gyula Balaton-Illyés Gyula verseimegtekintés
2003-06-01Szellem és erőszak.Illyés esszékötetének időszerűségemegtekintés
2003-06-01Kidolgozott esszékérdések. Illyés Gyula: KoszorúÉrettségi-felvételi előkészítőmegtekintés
2003-04-01Illyés Gyula (1902-1938) TémavázlatÉrettségi-felvételi előkészítő. Vázlatmegtekintés
2003-04-01Népi, népies és késő modern Illyés Gyula poétikájábanIllyés Gyulamegtekintés
2003-03-01"Pokolzajt zavaró harci jaj"Illyés Gyula: Bartókmegtekintés
2003-02-01Két eltévedés, két hazatalálásKosztolányi Dezső: Vágy eltévedni, Illyés Gyula: Utolsó otthon c. versekről.megtekintés
2002-11-01Ujjá teremteniBejegyzéstípusok és stílusszerkezeti jellemzőik Illyés Gyula naplóköteteibenmegtekintés
2002-11-01"Illyés az egyetlen, akivel beszélhetnék..."Márai Sándor Illyés-képe avagy: Egy elfogultság története.megtekintés
2002-11-01A "korszerűtlen" IllyésIllyés Gyuláról és Három öreg című verséről.megtekintés
2002-11-01A százéves IllyésrőlDomokos Mátyás: "Öreg szivek" költője: Illyés Gyula 51-58.old. Tamás Attila: A "százéves" Illyésről 59-60.old. Görömbei András: Illyés Gyula emlékezete 61-74.old. Péter László: A nyelvápoló 75-80.old. Büky László: Az irodalom hajszálgyökereiből 81-82.old. Vasy Géza: A műfajteremtő, műfajokat újjáteremtő Illyés 83-91.old.megtekintés
2002-11-01A lelkiismeret szavaIllyés Gyula Pihegő című versérőlmegtekintés
2002-11-01Pusztai "Naphimnusz"? (Dózsa György Rácegresen?)Illyés Gyuláról: a béres-idill, tanyai küldetés, Dózsa-lázadás egységéről.megtekintés
2002-11-01Könyvtárgy-Puszták népeIllyés Gyula: Puszták népemegtekintés
2002-11-01Vizsgálat az "örök dolgok" ügyében: Illyés Gyula két versérőlIllyés Gyula Kaszál, kaszál... és Jégzajlás című versérőlmegtekintés
2002-11-01Hiányzó fejezetIllyés Gyula ambivalens megítéléséről ill. ennek elhallgatásáról a róla készült In memoriam kötet kapcsán.megtekintés
2002-11-01Két fejezet Illyés Gyula szociográfiai munkásságábólIllyés Gyuláról és a Pusztulás, Magyarok, Puszták népe c. műveirőlmegtekintés
2002-11-01A bátrabb igazságIllyés Gyula Hullaevők c. versérőlmegtekintés
2002-11-01"Szülőhazám téglái..."Illyés Gyula: Mozgó világ c. verséről.megtekintés
2002-03-01Elemzők, beleérzők, szónokokÓda / József Attila; Bartók / Illyés Gyula; Apokrif / Pilinszky Jánosmegtekintés
2001-11-01A hatalom témájaIllyés Gyula és Mészöly Miklós munkásságában.megtekintés
2000-09-01Illyés Gyula : Egy mondat a zsarnokságrólmegtekintés
1999-11-01Illyés Gyula : Hunyt szemmel c. versérőlmegtekintés
1999-11-01"Csak mondod bele a pofájukba"Petri Györggyel Kisbali László és Mink András beszélget Illyés Gyula Egy mondat a zsarnokságról c. verséről.megtekintés
1998-01-01Az (ön)függőség..Az Illyés-líra kriptotextusai.megtekintés
1998-01-01Illyés GyulárólIllyés Gyulamegtekintés
1997-12-01Az utolsó mondatIllyés Gyula Kháron ladikján című esszéregényérőlmegtekintés
1997-11-01Líra, gondolat, küldetésA kilencvenöt éve született Illyés Gyuláról. Illyés emberi, költői magatartásáról, politikumáról, kortársi kapcsolatairól szól a tanulmánymegtekintés
1997-11-01Könny közt...- humor Illyés Gyula líráiban.megtekintés
1997-05-01Találkozásaim egy Illyés versselVár a vízen / Illyés Gyula A vers változatai, keletkezéstörténete.megtekintés
1997-01-01Hazateremtés és honvédelemEgy Illyés-pályaszakasz alapeszméje. (1945-1956) Illyés Gyula drámái: Ozorai példa; Fáklyaláng; Dózsa György.megtekintés
1996-03-01Illyés Gyula és József Attilapárhuzamokmegtekintés
1996-02-01"A tiszte volt, hogy gondoljon előre"Illyés Gyula Árpád, A faj védői c. verseirőlmegtekintés
1995-02-01"Rajzolt versek"Árvácska sírverse / Nagy László A hal éji dala / Christian Morgenstern Gyülekezési szabadság zárójelekkel / Kányádi Sándor, Székelykapu / Balla D. Károly Újévi ablak / Illyés Gyulamegtekintés
1994-10-01"Nemet intek én is"Illyés hazatérése és műfajébresztése. Három öreg c. versemegtekintés
1994-03-01Dőlt vitorlaMűhelytitkok a közelmúltból - Domokos Mátyás sorozata. Illyés irodalompolitikai megítéléséről. Cenzúra.megtekintés
1993-02-01A befáslizás műveleteErózió / rend. Surányi András magyar film, 1992 Irodalmi szerző: Illyés Gyulamegtekintés
1993-02-01A pillanat varázsa. Egy Illyés-szonett "tanulságai"Örök s mulandó / Illyés Gyulamegtekintés
1992-11-01Illyés Gyula textológiai nézeteiSzületésének kilencvenedik évfordulójáramegtekintés
1992-11-01Illyés Gyula: A reformáció genfi emlékműve előttelemzésmegtekintés
1992-11-01EgérfogakIllyés Gyula: Naplójegyzetek (1929-1978)megtekintés
1992-11-01Gondolatok az Illyés-életmű korszerűségérőlIllyésrőlmegtekintés
1992-02-01Illyés Gyula és a naplóműfajNaplójegyzetek 1975-1976megtekintés
1991-09-01Két költőrőlIllyés Gyula és József Attila kapcsolatának történetéhez.megtekintés
1987-11-01Illyés Gyula: A Szentlélek karavánjaelemzésmegtekintés
1987-05-01Párhuzamos verselemzésEgy mondat a zsarnokságról / Illyés Gyula Szabadság / Paul Éluard ld. Illyésmegtekintés
1986-03-01Illyés Gyula magyarságszemléletéről-megtekintés
1985-09-01A drámaíró Illyés GyulaIllyésrőlmegtekintés
1985-06-01A hűség jegyébenIllyés Gyula drámáimegtekintés
1985-01-01Illyés Gyula estéjeA Semmi közelít / Illyés Gyulamegtekintés
1984-05-01"A rendbetett Szó mívese"Illyés Gyula:A semmi közelítmegtekintés
1984-01-01Kegyenc / Illyés GyulaKonfliktusok egy Illyés-drámában.megtekintés
1983-07-01Dráma - színpadraIllyés Gyula: A tű fokamegtekintés
1983-04-01Konkrét zeneIllyés Gyula Táviratok c. verseskötetéről.megtekintés
1982-12-01Korfordulók és a költészet válaszaiIllyés Gyula lírája 1945 után 2.részmegtekintés
1982-11-01Többértelműség a Puszták népébenIllyés Gyula könyvérőlmegtekintés
1982-11-01Illyés Bartók- és Kodály-verseBevezetés egy Kodály-hangversenyhez, Bartók / Illyés Gyula verselemzésmegtekintés
1982-11-01Incipit vita nuovaBeatrice apródjai / Illyés Gyulamegtekintés
1982-11-01Magyarok: Szorongók és békétlenekMagyarok / Illyés Gyula. Vázlat Illyés könyvének értelmezéséhezmegtekintés
1982-11-01Erkölcsi autonómia - művészi autonómiaA Puszták népe műfaji kérdéseiről. Illyés Gyula szociográfiájáról.megtekintés
1982-11-01Többértelműség a Puszták népébenIllyés Gyula: Puszták népemegtekintés
1982-11-01A föl nem adott hit verseIllyés Gyula: Szekszárd felé. Verselemzésmegtekintés
1982-11-01Az emberi létezés alapkonfliktusaiIllyés Gyula Tiszták c. művérőlmegtekintés
1982-11-01Korfordulók és a költészet válaszaiIllyés Gyula lírája 1945 után. 1. rész.megtekintés
1982-01-01A szonett és Illyés GyulaIllyés Gyula lírájárólmegtekintés
1980-10-01"Égi mértan"Illyés Gyula Amikor az óceán partjára jutottam c. kötetérőlmegtekintés
1980-03-01A nemzet bizalmijaBeatrice apródjai / Illyés Gyulamegtekintés
1980-01-01Egy-egy vers "maIllyés Gyula: Mikor már egyenes az úzmegtekintés
1979-06-01Versről versre. Illyés Gyula: Az ígéret megszegéseA versről Domokos Mátyás beszélget Illyés Gyulávalmegtekintés
1977-12-01Korszerűen, pontosanDüh / Illyés Gyula. Verselemzés.megtekintés
1977-12-01Ebéd és ítéletEbéd a kastélyban / Illyés Gyulamegtekintés
1977-12-01Újraélt történelemKegyenc, Különc, Tiszták / Illyés Gyula. Gondolatok a három dráma kapcsánmegtekintés
1977-12-01Egy motívum átalakulásaiNem menekülhetsz, Sikeres erőfeszítés / Illyés Gyula. Motívum-értelmezések.megtekintés
1977-12-01..Mi az, mi idegünkben közeleg!Illyés Gyula drámái a "kézbevehető jövőért"megtekintés
1977-12-01Rend a romokonIllyés Gyula pályafordulata a harmincas évek közepénmegtekintés
1977-12-01Illyés Gyula Petőfi-képérőlPetőfi Sándorrólmegtekintés
1977-01-01Illyés Gyula iránytűjeIránytűvel / Illyés Gyulamegtekintés
1976-12-01Illyés Gyula: Állomások hosszán-megtekintés
1975-05-01Illyés Gyula: Bál a pusztánBál a pusztán (hősi komédia) / Illyés Gyulamegtekintés
1975-04-01Egy Illyés-versrőlNem volt elég / Illyés Gyulamegtekintés
1974-01-01Szerep és személyiség-Illyés Gyula Híresek c. versének tükrébenHíresek / Illyés Gyula verselemzésmegtekintés
1974-01-01Illyés Gyula Hunok Párizsban c. regényének születésérőlBeszélgetés a szerzővel és kortársaivalmegtekintés
1972-12-01Testvérek: Illyés Gyula új Dózsa-drámájaDrámaelemzés.megtekintés
1972-11-01Illyés Gyula : Kora tavasz - Mint a darvakKora tavasz - Mint a darvak / Illyés Gyulamegtekintés
1972-11-01Illyés Gyula: Kora tavasz - Mint a darvakKora tavasz - Mint a darvak / Illyés Gyulamegtekintés
1972-11-01Egy Illyés-versrőlTestvérek / Illyés Gyula. Verselemzés.megtekintés
1972-05-01Illyés Gyula: TisztákElemzés Illyés Gyula művérőlmegtekintés
1972-04-01Hős vagy áruló?Illyés Gyula és Németh László változatai a Görgey-témára. Fáklyaláng / Illyés Gyula Áruló / Németh László (ld. itt!) drámaelemzésmegtekintés
1972-02-01Illyés Gyula: HajszálgyökerekHajszálgyökerek / Illyés Gyulamegtekintés
1972-01-01Illyés Gyula: Tisztákelemzésmegtekintés
1971-03-01Illyés Gyula: Hunok Párizsban-megtekintés
1970-03-01Illyés Gyula: Tisztákelemzésmegtekintés
1970-01-01Illyés Gyula: A korosztály behajózásaA korosztály behajózása / Illyés Gyula Verselemzésmegtekintés
1969-10-01Az öregség lázadásaKháron ladikján / Illyés Gyulamegtekintés
1969-10-01Illyés Gyula: Kháron ladikjánKháron ladikján / Illyés Gyulamegtekintés
1968-07-01Illyés Gyula: KegyencKegyenc / Illyés Gyula. A hatalom történeti dialektikájamegtekintés
1963-06-01Gondolatok Illyés Gyula drámájárólMalom a Séden / Illyés Gyula.megtekintés
1954-02-01Illyés Gyula: FáklyalángFáklyaláng / Illyés Gyulamegtekintés
1936-07-01Illyés Gyula: Puszták népeelemzésmegtekintés
Illyés Gyula: Puszták népeEgy mai magyar regény elemzésemegtekintés
Illyés Gyula: A virradat tükreEgy mai magyar regény elemzésemegtekintés
Illyés igazaIllyés Gyula: Szellem és erőszakmegtekintés
Illyés Gyula: Bartókverselemzésmegtekintés
Illyés Gyula: Nem menekülhetszverselemzésmegtekintés
Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságrólverselemzésmegtekintés
Illyés Gyula: Esti csodaverselemzésmegtekintés
Indulás és befogadásEgy fejezet az Illyés-recepcióbólmegtekintés
Illyés Gyula: Óda a törvényhozóhozműelemzésmegtekintés
Illyés Gyula: Puszták néperegényelemzésmegtekintés
"Örök s mulandó"Összegzés és útószó helyett. Illyés Gyula Örök s mulandó c. versének elemzésemegtekintés
Illyés Gyula és a szocializmusIllyés Gyulárólmegtekintés
Illyés GyulaIllyés Gyulárólmegtekintés
Illyés Gyula: Óda a törvényhozóhozelemzésmegtekintés
Jelentős gondolatok drámai beszédekbenNémeth László drámái: II. József, A két Bolyai, Nagy család, Utazás, Csapda stb. Illyés Gyula drámái: Ozorai példa, Fáklyaláng, Tiszták, Dupla vagy semmimegtekintés
"Száll az ének, szájrul szájra..."Versekkel a csodaszarvas nyomában. Rege a csodaszarvasról, Buda halála / Arany János. Turáni induló / Babits Mihály. A csodaszarvas / József Attila Újévi vásárfia - Tiszántúli köszöntő / Gulyás Pál Hidi vásár / Illyés Gyula Zalai vásár / Keresztury Dezsőmegtekintés
Ázsiai ősanya - Európai nevelőanyaÁrpád / Illyés Gyulamegtekintés
Illyés Gyula: Különös kannibálelemzésvázlatok!megtekintés
Illyés Gyula: Testvérekelemzésvázlatok!megtekintés
Illyés Gyula: Bartókelemzésvázlatok!megtekintés
Illyés Gyula: Dőlt vitorlaelemzésvázlatok!megtekintés
Párhuzamok és ellentétek (Egy vers 1956-ból - és szövegkör-..nyezete : Hunyadi keze / Illyés Gyula)megtekintés
Illyés Gyula: BartókBartók / Illyés Gyulamegtekintés
A műfajteremtő, műfajokat újjáteremtő...Illyésmegtekintés
A Számadó - a költő-szerep a kései Illyés-versekbenSzámadó - a költőszerep a kései Illyés-versekben. Említett versek: Peroráció: záróbeszéd, Michelangelo a tanítványaihoz, Némulás felé, Mákgubók.megtekintés
Portré - a Puszták népe alapjánIllyés Gyula portrémegtekintés
Egy metafora színe és visszájaMegy az eke / Illyés Gyulamegtekintés
Az oltalmazóllyés Gyula: Finom fül magányos házban c. versérőlmegtekintés
A versszöveg megértéseBabits Mihály : Dal, prózában + Illyés Gyula: Benevezés egy "Így írtok át" versenybe + Babits Mihály : Gretna-Greenmegtekintés
Illyés Gyula: Puszták népeelemzésmegtekintés
A beszédmód megújításának kísérleteiIllyés Gyula költészete a hetvenes években.megtekintés
Közügy és magánügyIllyés Gyula utolsó kötetéről: téma és beszédmód. Közügy. /Versek/megtekintés
Illyés Gyula: Az orsók ürügyénmegtekintés
Illyés Gyula: A reformáció genfi emlékműve előttEgy nagy vers /vallás/történeti megközelítése.megtekintés
Tíz év kényszer után.Illyés Gyula : Szellem és erőszakmegtekintés
"A megnőtt élet":A hetvenéves Illyés Gyulamegtekintés
Remekművet idézünk. Illyés Gyula: Egy mondat a zsanokságrólEgy mondat a zsanokságrólmegtekintés
Illyés Gyula: Bartók; Koszorú; Puszták népeElemzésvázlatok!megtekintés
Illyés Gyula: Az építőkhözA mondatszerkezetből kiinduló verselemzés-vázlat.megtekintés
A magyar irodalmi szociográfia az 1930-as évekbenA népi írói mozalom. Kiskunhalom / Nagy Lajos; Az Alföld paraszt- sága / Veres Péter; A puszták népe / Illyés Gyula; A tardi helyzet Cifra nyomorúság / Szabó Zoltán; A kivándorlás, A néma forradalom / Kovács Imre; Viharsarok / Féja Géza; Szociofotó.megtekintés
Illyés Gy:Beatrice apródjai(1979);A Szentlélek karavánja(87)önéletrajzi prózamegtekintés
Illyés Gyula: Bartókverselemzésmegtekintés
Illyés Gyula: Levél a vízgyűjtőről és a fenyőrőlverselemzésmegtekintés
Illyés Gyula: Bartókverselemzésmegtekintés
Illyés Gyula: Bartókmegtekintés
Illyés Gyula: A reformáció genfi emlékműve előttverselemzésmegtekintés
Egy Illyés-vers titkai (Illyés Gyula: A virradat tükre)megtekintés
Egy Illyés-vers titkai (Illyés Gyula: A virradat tükre)megtekintés
Illyés Gyula: A virradat tükreverselemzésmegtekintés
Illyés Gyula: Gyalogútverselemzésmegtekintés
Illyés Gyula: Koszorúelemzésmegtekintés
Illyés Gyula: Zrínyi a költőverselemzésmegtekintés
Illyés Gyula: Oceánokmegtekintés
Illyés Gyula: Ézsaiás és Jeremiáselemzésmegtekintés
A magatartás kiküzdésének drámai versei. Illyés drámai.....monológjai, két versét a Nem menekülhetsz és A kacsalábon forgó vár c.ket külön kiemelve.megtekintés
Illyés Gyula: Bartókmegtekintés
Illyés Gyula: Munka a munkávalmegtekintés
Illyés Gyula : Egy mondat a zsarnokságról-megtekintés
Illyés Gyula: Dózsamegtekintés
Illyés Gyula: Világosságelemzésmegtekintés
Illyés Gyula: Sub specie aeternitatiselemzésmegtekintés
Illyés Gyula: A reformáció genfi emlékmüveelemzésmegtekintés
Illyés Gyula: Újra fölelemzésmegtekintés
Illyés Gyula: Bartókelemzésmegtekintés
Illyés Gyula: Kik jöttök, évek-évekelemzésmegtekintés
Illyés Gyula: Fekete fehérelemzésmegtekintés
Illyés Gyula: Atmoszféraelemzésmegtekintés
Illyés Gyula: Bartókelemzésmegtekintés
Illyés Gyula: Ditirambus a nőkhözelemzésmegtekintés
Illyés Gyula: Peroráció:Záróbeszédmegtekintés
Illyés Gyula: Gyalogútelemzésmegtekintés
Egy Illyés-vers titkaiIllyés Gyula: A virradat tükremegtekintés
Illyés Gyula, a drámaíróIllyés Gyula: Fáklyaláng 358-360.old. Dózsa 361-367.old.megtekintés
Illyés Gyula (1902-1983) betegségeiMagyar költő-géniuszok testi és lelki betegségei. Családtörténet, alkata, életmódja, testi-lelki betegségei.megtekintés
Illyés Gyula: Az ígéret megszegéseRádiós beszélg. Illyés Gyulávalmegtekintés
Egy Illyés vers margójára - fél évszazad távolábólIllyés Gyula: Koldusokmegtekintés
Ellentétek keresztezési pontjánKét Illyési jelkép: a Puszta és Párizs.űmegtekintés
A Koszorú levelei. Nyelvvédelem - nemzetvédelemIllyés Gyula Koszorú c. versérőlmegtekintés
Fáklyafüst vagy fáklyaláng?Illyés Gyula és az ötvenes évekmegtekintés
A lelkiismeret szava. Pihegő / Illyés Gyulamegtekintés
A bátrabb igazság. Hullaevők / Illyés Gyulamegtekintés
A vers mint belső dráma. A reformáció genfi.../ Illyés Gyulamegtekintés
"Pokolzajt zavaró harci jaj" Bartók / Illyés Gyulamegtekintés
Szabadság és zsarnokság. Az "Egy mondat a zsarnokságról"...utóélete és összevetése Paul Eluard Szabadság c. versével.megtekintés
Juhászok, prédikátorok nyomán. Számadó / Illyés Gyulamegtekintés
A tisztes ipar. A "mester; A mester gondjai / Illyés Gyulamegtekintés
Költői ismeretelmélet. Hunyt szemmel / Illyés Gyulamegtekintés
Láthatóvá tenni a nem láthatót... Lábnyomok / Illyés Gyulamegtekintés
Vizsgálat az "örök dolgok" ügyében. Kaszál, kaszál...Jégzajlás / Illyés Gyulamegtekintés
A költői kép holdudvara. Esti csoda / Illyés Gyulamegtekintés
A szonettíró. Távozó hattyúk / Illyés Gyulamegtekintés
Egy kivételes pillanat. Megláthattál volna / Illyés Gyulamegtekintés
Három vers a Táviratokból. (Illyés Gyula)Egy hajdani Hölderlin-hívőnek; A hóolvadásra; Panaszfal előtt / Illyés Gyulamegtekintés
Illyés Gyula: Új nép a parton. rövid stíluselemzésmegtekintés
Illyés Gyula: Szekszárd felémegtekintés
Két Dózsa-drámaIllyés Gyula: Dózsa György; Testvérekmegtekintés
Illyés Gyula (1902-1983)Népi irodalom. Alkotók 1.megtekintés
Ady-palimpszesztek:Kövek a magasban / Kovács András Ferenc (Ady Endre: Föl-földobott kő; Illyés Gyula: Haza a magasban)megtekintés
A Dózsa György c. dráma és a Dózsa-alak Illyés Gyula életművében--------------megtekintés
Egzisztencia és transzcendenciaIllyés Gyula költői világlátásának néhány vonása.megtekintés
A sorstudat paradoxonaiIllyés Gyulamegtekintés
Benyomások a "Puszták népé"-rőlB.Gy. esszéje Illyés Gyula könyvéről.megtekintés
Elődök és nemzedéktársak tükröződése...Illyés Gyula lírájábanmegtekintés
Személyesség és az érzelem visszatéréseA szürrealizmus a magyar költészetben 1926-27. (Németh Andor, Déry Tibor, Kassák Lajos, Sinkó Ervin, Illyés Gyula, József Attila)megtekintés
"Fegyvert szereztem: bűv-igéketFolklór-áthallások Illyés Gyula költészetébenmegtekintés
Az idegenség retorikája1936: megjelenik Illyés Gyula: Puszták népe c. önéletírásamegtekintés
Több mondatban - egy mondatrólIllyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról c. versének keletkezéstörténetéről. Nem elemzés!megtekintés
"Most földön fekszik a magyar"Illyés Gyula: Szellem és erőszakmegtekintés
A rabszolga-óriásKöltészet és lét viszonya Illyés Gyula munkásságában.megtekintés
A magánélet lázai - a kor izgalmaiIllyés Gyula: Beatrice apródjaimegtekintés
Az epikai tárgyiasság új alakzataiIllyés Gyula: Puszták népemegtekintés
Történelmi érzelmek iskolájaIllyés Gyula: Beatrice apródjaimegtekintés
A küzdő emberIllyés Gyula: A Semmi közelít -posztumusz kötetéről. Menet a ködben c. verséről. (64-66.o.)megtekintés
Mondatok egy mondatrólIllyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságrólmegtekintés
A zsarnokság természetrajzaIllyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságrólmegtekintés
Illyés Gyula: A puszták népecselekmény, elemzési segédlet, vázlatmegtekintés
Illyés Gyula: Kegyencelemzésmegtekintés
Illyés Gyula versben és prózábanBabits két esszéje Illyésről (1932, 1936)megtekintés
Illyés Gyula: Bartókverselemzés, vázlatmegtekintés
Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságrólverselemzés, vázlatmegtekintés
Regény vagy memoár?Illyés Gyulamegtekintés
"Bonyolult mondatú mene, tekel"Illyés Gyula - Somogyjáddal a világ ellen. Arany Toldija mint valláspótlék; Az Éden elvesztése (lírai oratórium az atomháború fenyegetése ellen, 1950)megtekintés
Illyés Gyulapályakép, (1902 - 1983)megtekintés
Mai, futó gondolatok...Illyés Gyula költészetérőlmegtekintés
Munka a munkávalA munka örömének élményét Illyés úgy követeli vissza, hogy elemi létszükségletként mutatja föl a legegyszerűbb munkatevékenységét, mely nélkül nemcsak izmaink sorvadnának el, hanem kezünk, szívünk és elménk ugyancsak elveszítené azokat a képességeket, amelyeknek ember voltunkat köszönthetjük.megtekintés
Mese a minden vágyat teljesítő halkisasszony-tündérről: A halkisasszonyA szegény fiú halászata ; Házasság a halkisasszonnyal ; A király három kívánsága ; A kimondott és kimondatlan tanulságokmegtekintés
Hogyan maradhatunk tiszták egy tisztátalan világban?A világból való kivonulás Illyés Gyula: Tiszták c. drámájábanmegtekintés
Feladattervek az érzelmi intelligencia fejlesztéséhezIllyés Gyula Kháron ladikján vagy az öregedés tünetei c. művének segítségévelmegtekintés
Illyés Gyula és a közügyekIllyés Gyula politikai szerepvállalásamegtekintés