Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

117 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2021-09-01Hajnóczy Péter Play-boy című szövegérőlKritika Hajnóczy Péter Play-boy című művéről
2021-05-01Kommentárok A szakács című hagyatéki szöveg újólag fellelt epizódjáhozA szakács és a hét szál rózsa
2021-02-01"Már csak annyit akarok elmondani, apa..."Variációk a tékozló fiú-témára - Ottlik, Hajnóczy, Centauri
2019-10-01A bajnok körül megváltozik a világFelvetések egy jelenlét-központú Hajnóczy-olvasathoz
2019-10-01Az intermedialitás hálójábanFilmnyelvi elemek Hajnóczy Péter drámakísérleteiben
2019-10-01"A humánum nevében"Szépvölgyi Aliz nyomában, avagy a Hajnóczy Péter-hagyaték elvarratlan szálai
2015-07-01Mámoros kizökken(t)ésekAz irodalom és a kizökkent világ kapcsolatának értelmezése.
2014-07-01Világok közt padnak lenniHajnóczy Péter: A pad c. novellájának értelmezése
2013-06-01Lidi mama mindenkit túlélA Hajnóczy-műhely legújabb kötetéről.
2012-08-01Beszélgetések Hajnóczy Péterről Kovács ÁgnesselHajnóczy Péterről
2012-08-01"Valamit,ami élő, organikus, ábrázolni képtelenség"Hajnóczy Péter nem higiénikus művészete
2012-02-01Emlékív:Hajnóczy sámán - költészete
2011-11-01"Mert ne gondold hogy annyi vagy amennyi látszol magadnak..."Hajnóczy Péter kép(zelet)alkotása A halál kilovagolt Perzsiából című kisregényben
2011-11-01Hajnóczy Péter JézusárólHajnóczy Péter: Jézus című protonovellájáról.
2011-09-01A százados új (?) ruhájaAvagy kísérlet A parancs nem értelmező olvasására. Hajnóczy Péter A parancs című novellájáról.
2011-09-01"Embólia kisasszonynak"Hajnóczy és a kortárs "fiatal" költészet?
2011-09-01A "Népköztársaság nevében!"Avagy egy eljárás textusa a Hajnóczy-próza szövegterében.
2011-09-01"Sötét volt, mint a Szivárvány moziban"Adalékok Hajnóczy Péter A parancs című regényének értelmezéséhez.
2011-05-01Megjegyzések, észrevételek, oldások és kötések...Hajnóczy Péter Föloldozás c. hagyatékszövegéhez
2011-05-01Ki a zsidó?Hajnóczy "témaváltozásait szemlélve...látnunk kell, hogy visszatérő modellekben merülnek fel alapkérdései, magatartásmodelljei" (Thomka Beáta) A Föloldozás elbeszélésében többek között a zsidó motívum sajátos színeváltozását figyelhetjük meg.
2011-05-01FöloldozásHajnóczy Péter novellájáról. Capote-párhuzamok. tanulmány
2011-04-01A nexustól a textusigHajnóczy Péter: Temetés című novellájának értelmezése
2010-12-01A Partizánokrólkülön darabként kezelhető egységként találtunk rá, a többször átrendezett irathalom mélyén
2010-11-01A Hajnóczy-hagyatékA Hajnóczy-hagyatékban föllelt könyvek listája. Tányéraknák.
2009-09-01A költői nyelvkezelés változatai Hajnóczy késői prózájábanKisregények: Perzsia, A parancs, Jézus menyasszonya, Embólia kisasszony
2009-09-01Szövegkritikai kérdésekHajnóczy Péter életművében.
2009-09-01Dialogikus várakozásokA kérdezésprobléma Hajnóczy Péter prózájában.
2009-09-01Hajnóczy Péter A fűtő című kötete......a korabeli kritikák tükrében.
2009-09-01"Ily látomás szép a mezőn, de itt szemlélve más"A látomás valóságtermészete Hajnóczy Péter A szakács című írásában.
2009-09-01Cipőkanál az angol szótár mellettEmlékezés és nosztalgia Hajnóczynál. (A halál kilovagolt Perzsiából)
2009-09-01AlapozásBevezetés Dideróczy figyelmes olvasásába. Hajnóczy Az unokaöcs és Diderot Rameau unokaöccse című műveiknek rokonsága.
2009-09-01Hajnóczy Péter állatmeséiA fűtő (1975) című kötet "Mesék" szekciójának négy történetéről, a tanító célzatú állatmesékről: A hangya és a tücsök, A sün és a harkály, Munkaterápia, A csuka.
2009-09-01A "Semmi ornamentikái"Hajnóczy Péter A parancs című kisregényének és Mészöly Miklós Sutting ezredes tündöklése című elbeszélésének párhuzamos olvasata.
2009-09-01Isten-kereső alkoholizmusAz italfogyasztás megjelenése Hajnóczy Péter a Jézus menyasszonya, és A halál kilovagolt Perzsiából című műveiben.
2009-09-01A szakács, aki sohasem főzöttHajnóczy Péter szövegeinek "referencia nélküli" címeiről.
2009-09-01Képtest-testképMediális (v)iszonyok A szertartásban. (Hajnóczy Péter)
2009-09-01Olvasás mint város-történet......Hajnóczy Péter A halál kilovagolt Perzsiából című művében.
2009-09-01Az intertextualitás megjelenése Hajnóczy kisregényébenA halál Rej városából Perzsiába lovagol. Hajnóczy Péter A halál kilovagolt Perzsiából és Szadek Hedaját: A vak bagoly című művének vizsgálata.
2009-09-01Kilovagolhat-e a halál az Apokalipszisből?"Miként válhat a Perzsia egy sajátosan kifordított és újraírt bibilai motívumkör termékeny használójává?" (Hajnóczy Péter: A halál kilovagolt Perzsiából)
2009-09-01"Csak egy tánc volt?"Táncdalszövegek Hajnóczy Péter regényeiben. (A halál kilovagolt Perzsiából, Jézus menyasszonya)
2009-09-01Preparátum a lakásbanGondolatok a Jézus menyasszonya testábrázolásairól.
2009-06-01Beszélgetés Hajnóczy PéterrőlSzerdahelyi Zoltán, Hajnóczy Péter szerkesztője nyilatkozott
2007-06-01Ami a torkunkon akadt -az új Hajnóczy-összes ürügyén
2007-06-01Kora téli gyertyagyújtásHajnóczy Péter Összegyűjtött írásainak új kiadása kapcsán
2007-01-01"A siker: bűn"A Hajnóczy-recepció néhány kérdése
2006-05-01Fűtő nélkülA halál kilovagolt Perzsiából / rend. horváth Putyi; Hajnóczy Péter kisregényéből magyar film, 2004
2006-02-01A halál kilovagolt Perzsiábólrend. Horváth Putyi, Hajnóczy Péter regénye alapján magyar film, 2005.
2005-08-01Forgatókönyv vagy partitúra?Hajnóczy Péter: A szertartás c. novellája Samuel Beckett: Film c. forgatókönyve (összehasonlító "elemzés")
2005-06-01Úristen, mibe keveredtem!Beszélgetés dr. Horváth Putyival, A halál kilovagolt Perzsiából c. film készítőjével.
2005-01-01Che Guevara színeváltozásaHajnóczy Péter: Az unokaöcs című elbeszélésének és Kelemen Károly: Appropriation című fényképének érintkezései
2004-12-01Hajnóczy Péter állatmeséiA hangya és a tücsök; A sün és a harkály; A munkaterápia; A csuka, Egerek
2004-12-01Motívumok Áttűnése: \"rá-olvasás\"Hajnóczy Péter: Pókfonál (szövegelemzés)
2004-11-01Egy különös novellaHajnóczy Péter: Mandargóga
2004-11-01A magára hagyott olvasó(Hajnóczy Péter: 2004) A Pókfonál c. Hajnóczy-novella összevetése Akutagava Rjúnoszuke A pókfonál, ill. A bozótmélyben c. elbeszélésével.
2004-11-01Alkotó és alkohol az irodalombanBeszélg. Németh Attila pszichiáterrel. Hajnóczy Péter; Cholnoky Viktor és László
2003-05-01Da capo al fineHajnóczy Péter egy hátrahagyott novellája
1995-05-01"Most már nincs veszély, mehetek vissza!"Dr. Kárpáti Klára és dr. Samu István beszél Hajnóczy Péterről
1992-07-01"Született egy virág-megöljük a gyerekünket..."Gyermekhősök Hajnóczy Péter műveiben
1992-04-01Egy Hajnóczy-novella esztétikumának sajátosságaHajnóczy Péter: A fűtő
1991-02-01M /Hajnóczy Péterről/
1991-02-01Beszélgetések Hajnóczy PéterrőlHajnóczy Péterről
1990-11-01Posztmodern kompozíciós jegyek Hajnóczy Péter műveibenHajnóczy műveiről
1984-04-01A megváltás esélyeiHajnóczy Péter pályaképe
1983-06-01"A szeretet ellen védtelen vagyok"A reményvesztés útja Hajnóczy Péter prózájában
1982-01-01Recenzió és rekviemHajnóczy Péter: Jézus menyasszonya
Hajnóczy Péter: Temetéselemzés
Alfa és omegaHajnóczy Péter: A latin betűk
Hajnóczy Péter: A fűtőelemzés
Az apokalipszis víziója és a posztmodern magyar prózaA posztmodern magyar prózáról
A reménytelenség poéziseA halál kilovagolt Perzsiából / Hajnóczy Péter regényelemzés
Hajnóczy Péter: Rorateelemzés
Forgatókönyv vagy partitúra?Hajnóczy Péter: A szertartás; szövegelemzés kontra Samuel Beckett: Film
"Szétszórom, majd felépítem magam"Hajnóczy Péter műveiről
Előtanulmány egy lexikoncikkhez: Hajnóczy Péter múltidőben
Az utolsó könyvről. Hajnóczy Péter : Jézus menyasszonya
Hajnóczy Péter: A halál kilovagolt Perzsiábólelemzés
A nyitottság poétikájaHajnóczy Péter: M
Kleist-nyomok Hajnóczy Péter...A fűtő c. novellájának narratív struktúrájában.
Vázlat egy lezárult pályárólHajnóczy Péter
Beating a Dead Horse?Hajnóczy Péter: Ló a keramiton
"Lőj! Ne félj semmitől!...Nézd meg, hogy hal meg egy igaz ember!"Appropriation art. Hajnóczy Péter és Kelemen Károly Che Guevara-képe. Hajnóczy Péter.: Az unokaöccs
Bolyongás halott városokbanHajnóczy Péter: A halál kilovagolt Perzsiából
Az olvasó Perzsiába lovagolHajnóczy Péter: A halál kilovagol Perzsiából
A léthatár feléHajnóczy Péter: Embólia kisasszony
Jelképek vonzásábanA Jézus menyasszonya c. kisregény Mária-képeinek részletes vizsgálata a rémálom vízióiban.
Ami nem ismételhető megHajnóczy Péter: A kút
Játék három figurávalHajnóczy Péter: Dinamit c. drámájának olvasata
A fűtő meg a tavaszHajnóczy Péter a A fűtő című kötetéről
Az utak elválnakHajnóczy Péter A fűtő című kötetéről
Hajnóczy Péter: MM. c kötetének elemzése
Leleplező sztereotípiákHajnóczy Péter: M. c kötetéről
Honvágy a bátorságra, az odaadásra és az igazságraHajnóczy Péter: M. c és A fűtő c. kötetének novelláiról
MHajnóczy Péter c. kötetéről
Hajnóczy Péter: A fűtőc. kötetének elemzése
A halál kilovagolt PerzsiábólKilenc megjegyzés Hajnóczy Péterről
Esély és lehetőségArcképvázlat Hajnóczy Péterről
Hajnóczy Péter: A halál kilovagolt Perzsiábólc. novellájáról
A továbblépés nehézségeiesszé, elemzés
Kipreparálvaesszé, elemzés
Átokföldesszé, elemzés
Az irodalm mint sorseseményHajnóczy Péter munkásságáról
Az alkoholista gondolkodás és életvitel Hajnóczy Péter A halál kilovagolt Perzsiából című művébenA szenvedélybetegség ábrázolása Hajnóczy Péter: A halál kilovagolt Perzsiából című művében.
A "belső utak" drámáiUtószó a Dinamit című drámaantológiához
Egy nyelvi díszlet természetrajzaHajnóczy Péter: A pad c. novellája
A kopt nők tartózkodási helye. Montázs és fluiditás...Hajnóczy szövegében.
Testes betűkA latin betűk olvasás-allegóriája
Fictio legendaHajnóczy Péter A latin betűk című novellájának értelmezéséhez
"Valamit, ami élő, organikus, ábrázolni képtelenség."Hajnóczy Péter nem-higiénikus művészete
"Némi gyengédséggel a kosárba": Az eltakarítónőHajnóczy Péter: Lidi mama c. kötete
Amandez ijesztő gyöngeségeHajnóczy Péter: Partizánok c. írása
Jelentések a süllyesztőből: Az elkülönítőrőlAz elkülönítő Hajnóczy Péter egyik munkája
Vérrel írt történetekHajnóczy Péter: A parancs és más írások c. kisregénye
Emlékív: Hajnóczy Sámán-költészeteHajnóczy Péter: Jézus menyasszonya c. kötete
A születés, élet, halál műhelye: Ködszurkálóként..."Lepipálni a nagy fazekast" Hajnóczy Péter: Dinamit c. kötete
KapcsoltamTelefonos játék Embólia kisasszonnyal
NyelvtörésbenHajnóczy "Animal Farm"-ja
"négy napig élt még"Hajnóczy Péter: A halál kilovagolt Perzsiából