József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

114 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2019-10-01A bajnok körül megváltozik a világFelvetések egy jelenlét-központú Hajnóczy-olvasathozmegtekintés
2019-10-01Az intermedialitás hálójábanFilmnyelvi elemek Hajnóczy Péter drámakísérleteibenmegtekintés
2019-10-01"A humánum nevében"Szépvölgyi Aliz nyomában, avagy a Hajnóczy Péter-hagyaték elvarratlan szálaimegtekintés
2015-07-01Mámoros kizökken(t)ésekAz irodalom és a kizökkent világ kapcsolatának értelmezése.megtekintés
2014-07-01Világok közt padnak lenniHajnóczy Péter: A pad c. novellájának értelmezésemegtekintés
2013-06-01Lidi mama mindenkit túlélA Hajnóczy-műhely legújabb kötetéről.megtekintés
2012-08-01Beszélgetések Hajnóczy Péterről Kovács ÁgnesselHajnóczy Péterrőlmegtekintés
2012-08-01"Valamit,ami élő, organikus, ábrázolni képtelenség"Hajnóczy Péter nem higiénikus művészetemegtekintés
2012-02-01Emlékív:Hajnóczy sámán - költészetemegtekintés
2011-11-01"Mert ne gondold hogy annyi vagy amennyi látszol magadnak..."Hajnóczy Péter kép(zelet)alkotása A halál kilovagolt Perzsiából című kisregénybenmegtekintés
2011-11-01Hajnóczy Péter JézusárólHajnóczy Péter: Jézus című protonovellájáról.megtekintés
2011-09-01A százados új (?) ruhájaAvagy kísérlet A parancs nem értelmező olvasására. Hajnóczy Péter A parancs című novellájáról.megtekintés
2011-09-01"Embólia kisasszonynak"Hajnóczy és a kortárs "fiatal" költészet?megtekintés
2011-09-01A "Népköztársaság nevében!"Avagy egy eljárás textusa a Hajnóczy-próza szövegterében.megtekintés
2011-09-01"Sötét volt, mint a Szivárvány moziban"Adalékok Hajnóczy Péter A parancs című regényének értelmezéséhez.megtekintés
2011-05-01Megjegyzések, észrevételek, oldások és kötések...Hajnóczy Péter Föloldozás c. hagyatékszövegéhezmegtekintés
2011-05-01Ki a zsidó?Hajnóczy "témaváltozásait szemlélve...látnunk kell, hogy visszatérő modellekben merülnek fel alapkérdései, magatartásmodelljei" (Thomka Beáta) A Föloldozás elbeszélésében többek között a zsidó motívum sajátos színeváltozását figyelhetjük meg.megtekintés
2011-05-01FöloldozásHajnóczy Péter novellájáról. Capote-párhuzamok. tanulmánymegtekintés
2011-04-01A nexustól a textusigHajnóczy Péter: Temetés című novellájának értelmezésemegtekintés
2010-12-01A Partizánokrólkülön darabként kezelhető egységként találtunk rá, a többször átrendezett irathalom mélyénmegtekintés
2010-11-01A Hajnóczy-hagyatékA Hajnóczy-hagyatékban föllelt könyvek listája. Tányéraknák.megtekintés
2009-09-01A költői nyelvkezelés változatai Hajnóczy késői prózájábanKisregények: Perzsia, A parancs, Jézus menyasszonya, Embólia kisasszonymegtekintés
2009-09-01Szövegkritikai kérdésekHajnóczy Péter életművében.megtekintés
2009-09-01Dialogikus várakozásokA kérdezésprobléma Hajnóczy Péter prózájában.megtekintés
2009-09-01Hajnóczy Péter A fűtő című kötete......a korabeli kritikák tükrében.megtekintés
2009-09-01"Ily látomás szép a mezőn, de itt szemlélve más"A látomás valóságtermészete Hajnóczy Péter A szakács című írásában.megtekintés
2009-09-01Cipőkanál az angol szótár mellettEmlékezés és nosztalgia Hajnóczynál. (A halál kilovagolt Perzsiából)megtekintés
2009-09-01AlapozásBevezetés Dideróczy figyelmes olvasásába. Hajnóczy Az unokaöcs és Diderot Rameau unokaöccse című műveiknek rokonsága.megtekintés
2009-09-01Hajnóczy Péter állatmeséiA fűtő (1975) című kötet "Mesék" szekciójának négy történetéről, a tanító célzatú állatmesékről: A hangya és a tücsök, A sün és a harkály, Munkaterápia, A csuka.megtekintés
2009-09-01A "Semmi ornamentikái"Hajnóczy Péter A parancs című kisregényének és Mészöly Miklós Sutting ezredes tündöklése című elbeszélésének párhuzamos olvasata.megtekintés
2009-09-01Isten-kereső alkoholizmusAz italfogyasztás megjelenése Hajnóczy Péter a Jézus menyasszonya, és A halál kilovagolt Perzsiából című műveiben.megtekintés
2009-09-01A szakács, aki sohasem főzöttHajnóczy Péter szövegeinek "referencia nélküli" címeiről.megtekintés
2009-09-01Képtest-testképMediális (v)iszonyok A szertartásban. (Hajnóczy Péter)megtekintés
2009-09-01Olvasás mint város-történet......Hajnóczy Péter A halál kilovagolt Perzsiából című művében.megtekintés
2009-09-01Az intertextualitás megjelenése Hajnóczy kisregényébenA halál Rej városából Perzsiába lovagol. Hajnóczy Péter A halál kilovagolt Perzsiából és Szadek Hedaját: A vak bagoly című művének vizsgálata.megtekintés
2009-09-01Kilovagolhat-e a halál az Apokalipszisből?"Miként válhat a Perzsia egy sajátosan kifordított és újraírt bibilai motívumkör termékeny használójává?" (Hajnóczy Péter: A halál kilovagolt Perzsiából)megtekintés
2009-09-01"Csak egy tánc volt?"Táncdalszövegek Hajnóczy Péter regényeiben. (A halál kilovagolt Perzsiából, Jézus menyasszonya)megtekintés
2009-09-01Preparátum a lakásbanGondolatok a Jézus menyasszonya testábrázolásairól.megtekintés
2009-06-01Beszélgetés Hajnóczy PéterrőlSzerdahelyi Zoltán, Hajnóczy Péter szerkesztője nyilatkozottmegtekintés
2007-06-01Ami a torkunkon akadt -az új Hajnóczy-összes ürügyénmegtekintés
2007-06-01Kora téli gyertyagyújtásHajnóczy Péter Összegyűjtött írásainak új kiadása kapcsánmegtekintés
2007-01-01"A siker: bűn"A Hajnóczy-recepció néhány kérdésemegtekintés
2006-05-01Fűtő nélkülA halál kilovagolt Perzsiából / rend. horváth Putyi; Hajnóczy Péter kisregényéből magyar film, 2004megtekintés
2006-02-01A halál kilovagolt Perzsiábólrend. Horváth Putyi, Hajnóczy Péter regénye alapján magyar film, 2005.megtekintés
2005-08-01Forgatókönyv vagy partitúra?Hajnóczy Péter: A szertartás c. novellája Samuel Beckett: Film c. forgatókönyve (összehasonlító "elemzés")megtekintés
2005-06-01Úristen, mibe keveredtem!Beszélgetés dr. Horváth Putyival, A halál kilovagolt Perzsiából c. film készítőjével.megtekintés
2005-01-01Che Guevara színeváltozásaHajnóczy Péter: Az unokaöcs című elbeszélésének és Kelemen Károly: Appropriation című fényképének érintkezéseimegtekintés
2004-12-01Hajnóczy Péter állatmeséiA hangya és a tücsök; A sün és a harkály; A munkaterápia; A csuka, Egerekmegtekintés
2004-12-01Motívumok Áttűnése: \"rá-olvasás\"Hajnóczy Péter: Pókfonál (szövegelemzés)megtekintés
2004-11-01Egy különös novellaHajnóczy Péter: Mandargógamegtekintés
2004-11-01A magára hagyott olvasó(Hajnóczy Péter: 2004) A Pókfonál c. Hajnóczy-novella összevetése Akutagava Rjúnoszuke A pókfonál, ill. A bozótmélyben c. elbeszélésével.megtekintés
2004-11-01Alkotó és alkohol az irodalombanBeszélg. Németh Attila pszichiáterrel. Hajnóczy Péter; Cholnoky Viktor és Lászlómegtekintés
2003-05-01Da capo al fineHajnóczy Péter egy hátrahagyott novellájamegtekintés
1995-05-01"Most már nincs veszély, mehetek vissza!"Dr. Kárpáti Klára és dr. Samu István beszél Hajnóczy Péterrőlmegtekintés
1992-07-01"Született egy virág-megöljük a gyerekünket..."Gyermekhősök Hajnóczy Péter műveibenmegtekintés
1992-04-01Egy Hajnóczy-novella esztétikumának sajátosságaHajnóczy Péter: A fűtőmegtekintés
1991-02-01M /Hajnóczy Péterről/megtekintés
1991-02-01Beszélgetések Hajnóczy PéterrőlHajnóczy Péterrőlmegtekintés
1990-11-01Posztmodern kompozíciós jegyek Hajnóczy Péter műveibenHajnóczy műveirőlmegtekintés
1984-04-01A megváltás esélyeiHajnóczy Péter pályaképemegtekintés
1983-06-01"A szeretet ellen védtelen vagyok"A reményvesztés útja Hajnóczy Péter prózájábanmegtekintés
1982-01-01Recenzió és rekviemHajnóczy Péter: Jézus menyasszonyamegtekintés
Hajnóczy Péter: Temetéselemzésmegtekintés
Alfa és omegaHajnóczy Péter: A latin betűkmegtekintés
Hajnóczy Péter: A fűtőelemzésmegtekintés
Az apokalipszis víziója és a posztmodern magyar prózaA posztmodern magyar prózárólmegtekintés
A reménytelenség poéziseA halál kilovagolt Perzsiából / Hajnóczy Péter regényelemzésmegtekintés
Hajnóczy Péter: Rorateelemzésmegtekintés
Forgatókönyv vagy partitúra?Hajnóczy Péter: A szertartás; szövegelemzés kontra Samuel Beckett: Filmmegtekintés
"Szétszórom, majd felépítem magam"Hajnóczy Péter műveirőlmegtekintés
Előtanulmány egy lexikoncikkhez: Hajnóczy Péter múltidőbenmegtekintés
Az utolsó könyvről. Hajnóczy Péter : Jézus menyasszonyamegtekintés
Hajnóczy Péter: A halál kilovagolt Perzsiábólelemzésmegtekintés
A nyitottság poétikájaHajnóczy Péter: Mmegtekintés
Kleist-nyomok Hajnóczy Péter...A fűtő c. novellájának narratív struktúrájában.megtekintés
Vázlat egy lezárult pályárólHajnóczy Pétermegtekintés
Beating a Dead Horse?Hajnóczy Péter: Ló a keramitonmegtekintés
"Lőj! Ne félj semmitől!...Nézd meg, hogy hal meg egy igaz ember!"Appropriation art. Hajnóczy Péter és Kelemen Károly Che Guevara-képe. Hajnóczy Péter.: Az unokaöccsmegtekintés
Bolyongás halott városokbanHajnóczy Péter: A halál kilovagolt Perzsiábólmegtekintés
Az olvasó Perzsiába lovagolHajnóczy Péter: A halál kilovagol Perzsiábólmegtekintés
A léthatár feléHajnóczy Péter: Embólia kisasszonymegtekintés
Jelképek vonzásábanA Jézus menyasszonya c. kisregény Mária-képeinek részletes vizsgálata a rémálom vízióiban.megtekintés
Ami nem ismételhető megHajnóczy Péter: A kútmegtekintés
Játék három figurávalHajnóczy Péter: Dinamit c. drámájának olvasatamegtekintés
A fűtő meg a tavaszHajnóczy Péter a A fűtő című kötetérőlmegtekintés
Az utak elválnakHajnóczy Péter A fűtő című kötetérőlmegtekintés
Hajnóczy Péter: MM. c kötetének elemzésemegtekintés
Leleplező sztereotípiákHajnóczy Péter: M. c kötetérőlmegtekintés
Honvágy a bátorságra, az odaadásra és az igazságraHajnóczy Péter: M. c és A fűtő c. kötetének novelláirólmegtekintés
MHajnóczy Péter c. kötetérőlmegtekintés
Hajnóczy Péter: A fűtőc. kötetének elemzésemegtekintés
A halál kilovagolt PerzsiábólKilenc megjegyzés Hajnóczy Péterrőlmegtekintés
Esély és lehetőségArcképvázlat Hajnóczy Péterrőlmegtekintés
Hajnóczy Péter: A halál kilovagolt Perzsiábólc. novellájárólmegtekintés
A továbblépés nehézségeiesszé, elemzésmegtekintés
Kipreparálvaesszé, elemzésmegtekintés
Átokföldesszé, elemzésmegtekintés
Az irodalm mint sorseseményHajnóczy Péter munkásságárólmegtekintés
Az alkoholista gondolkodás és életvitel Hajnóczy Péter A halál kilovagolt Perzsiából című művébenA szenvedélybetegség ábrázolása Hajnóczy Péter: A halál kilovagolt Perzsiából című művében.megtekintés
A "belső utak" drámáiUtószó a Dinamit című drámaantológiáhozmegtekintés
Egy nyelvi díszlet természetrajzaHajnóczy Péter: A pad c. novellájamegtekintés
A kopt nők tartózkodási helye. Montázs és fluiditás...Hajnóczy szövegében.megtekintés
Testes betűkA latin betűk olvasás-allegóriájamegtekintés
Fictio legendaHajnóczy Péter A latin betűk című novellájának értelmezéséhezmegtekintés
"Valamit, ami élő, organikus, ábrázolni képtelenség."Hajnóczy Péter nem-higiénikus művészetemegtekintés
"Némi gyengédséggel a kosárba": Az eltakarítónőHajnóczy Péter: Lidi mama c. kötetemegtekintés
Amandez ijesztő gyöngeségeHajnóczy Péter: Partizánok c. írásamegtekintés
Jelentések a süllyesztőből: Az elkülönítőrőlAz elkülönítő Hajnóczy Péter egyik munkájamegtekintés
Vérrel írt történetekHajnóczy Péter: A parancs és más írások c. kisregényemegtekintés
Emlékív: Hajnóczy Sámán-költészeteHajnóczy Péter: Jézus menyasszonya c. kötetemegtekintés
A születés, élet, halál műhelye: Ködszurkálóként..."Lepipálni a nagy fazekast" Hajnóczy Péter: Dinamit c. kötetemegtekintés
KapcsoltamTelefonos játék Embólia kisasszonnyalmegtekintés
NyelvtörésbenHajnóczy "Animal Farm"-jamegtekintés
"négy napig élt még"Hajnóczy Péter: A halál kilovagolt Perzsiábólmegtekintés