József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

30 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2020-11-01Hölderlin evangéliumaPilinszky és a Patmosz költőjemegtekintés
2020-07-00Kommentár a A sas című vershezFriedrich Hölderlin A sas című versérőlmegtekintés
2020-07-00Kommentár a Könnyek című vershezFriedrich Hölderlin Könnyek című versérőlmegtekintés
2020-07-00Megjegyzések az OidipushozFriedrich Hölderlin Oidipusárólmegtekintés
2020-07-00Megjegyzések az AntigonéhozFriedrich Hölderlin Antigonéjáhozmegtekintés
2020-07-00Kommentár a MegjegyzésekhezFriedrich Hölderlin Oidipusához és Antigonéjáhozmegtekintés
2015-07-01Csúcson is szakadékbanFriedrich Hölderlin: Hälfte des Lebens (Az élet fele) című versének elemzése.megtekintés
2014-07-08HölderlinHölderlin: Az élet fele, Kenyér és bor.megtekintés
2013-05-01A szeretet szigeteiA szeretet Hölderlin Patmos-ábanmegtekintés
2011-03-01"Mert minden visszatér, s aminek lenni kell, beteljesült már"Hölderlin "Empedoklész"-e, mint Nietzsche Zarathustrá-jának előképemegtekintés
2005-10-01Kulturalitás, technika, irodalom"Dolog" és szöveg. Heidegger "fordulata" a Lét és idő "holmi"-jától a "dolog"-hoz (Ding), egy Hölderlin-versen ( A Heidelberg-óda (1800) "híd" izotópiája) és Rilke 9. duinói elégiáján keresztül. József Attila Eszmélet 10. szakasza: "talált tárgy".megtekintés
1999-07-01"Szent józanság habjain" Rajongás és formaelv Goethe és...Werther szerelme és halálamegtekintés
1999-04-01A nyelvek közti viszony..H.Ö.L.D.E.R.L.I.N. / Kukorelly Endremegtekintés
1999-01-01Ojtás klasszikus alanyraKukorelly Endre : H.Ö.L.D.E.R.L.I.N.megtekintés
1999-01-01Két Hölderlin-tanulmány. Hölderlin és a romantikus hagyományAz időbeliség mintái Hölderlin Wie wenn am Feiertage...(Minthogyha ünnep hajnala nyílna föl...) c. versében.megtekintés
1998-10-01Költészet és elmebetegségHölderlin-interpretáció(k). Kocziszky Éva Hölderlin-könyvéről.megtekintés
1998-07-01Egy toronyköltészet ...Kukorelly Endre: H.Ö.L.D.E.R.L.I.N.megtekintés
1997-01-01Beszéletés Hörderlinrőlmegtekintés
Hörderlin, Friedrich: Az élet fele útjánAz élet fele útján / Friedrich Hölderlin verselemzésmegtekintés
Hüperion és a görög templom(Hölderlin és Heidegger egy közösmotívumáról)megtekintés
Hölderlin, Friedrich: Menon panasza Diotimáértverselemzésmegtekintés
Hölderlin, Friedrich: Menón panasza Diotimáértelemzésvázlatok!megtekintés
Parataxis Hölderlin kései költészetérőlHölderlin kései költészetérőlmegtekintés
HazatérésHazatérés / A rokonokhoz / Hölderlin, Johann Christian Friedrichmegtekintés
"Mint ha ünnepnap..""Mint ha ünnepnappal..." / Hölderlin,Johann Christian Friedrich /1770-1843/megtekintés
VisszagondolásVisszagondolás / Hölderlin, Johann Christian Friedrichmegtekintés
Hölderlin nyelv-égboltjaModernség Hölderlin költészetében (műfaji, nyelvi kettősségek).megtekintés
HölderlinHölderlin életművének esszéjellegű áttekintése.megtekintés
Johann Christian Friedrich Hölderlinpályakép, (1770 - 1843)megtekintés
Berzsenyi - Egy nemes álmodozásaiBerzsenyi Dániel: A közelítő tél című versének eszmetörténeti, filozófiai megközelítése, Berzsenyi költészetét párhuzamba állítva Hölderlin és Horatius költészetével, filozófiájával.megtekintés