József Attila Könyvtár - Műelemzés Adatbázis | Keresés | Euripidész

25 db találat
Dátum downCímLeírás
2019-01-01"...Nálunk laksz barbár föld helyett, Hellászban megtanultad, mi jó, mi helyes..."Idegenség és magány Euripidész Médeiájában
2015-10-01Hérósz mainomenosz - az őrjöngés fenomenológiájaTanulmány Euripidész AZ őrjöngő Héraklész című tragédiájáról
2014-03-01A ki nem mondott mondatok dramaturgiai szerepe...Aiszkhülosz, Szophoklész és Euripidész tragédiáiban. Aiszkhülosz: Perzsák ; Leláncolt Prométheusz / Szophoklész: Oidipusz király ; Philoktétész / Euripidész: Alkésztisz ; Hippolütosz ; Helené
2013-03-01Alkésztisz és AdmétoszA házasság Euripidész drámájában.
2012-02-01Az alvilágjárás mint a mitológia provokációjaAlvilág és halál viszonya Euripidész és Seneca Héraklész-drámájában. Héraklész Mainomenosz, Hercules Furens.
2004-11-01\\\"Üdvöt hozok és győzelmet Hellásznak\\\"Euripidész: Iphigeneia Auliszban
2003-02-01Gyilkosság kontra anyagyilkosság: Az ókori görög Élektra-drámák gyilkosságainak erkölcsi vizsgálata, avagy Oresztész védőbeszéde.
1997-08-01Tragédia és komédia közöttHelené / Euripides A dráma műfaji problémái. Euripides Menelálosza
Bakkhánsnők avagy az istene..Bakkhánsnők / Euripides
Héraklész két visszatéréseAz őrjöngő Héraklész / Euripidész
Alkésztisz fátylaAlkésztisz / Euripidész
"Ha már jogot tiporsz, uralmadért tegyed, de más dolgokban törvénytisztelő legyél"Thészeusz Euripidesz Hippolütosz c. drámájában
"...szűz az, aki senkinek se kell"Euripidesz Hippolütosz c. drámájáról
"Ha Isten velünk, ki ellenünk?"Hippolütosz, az első agón. Eurupidész tragédiájáról
"Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa"Euripidész Heléne c. drámájáról
Euripidész: Médeia
Euripides újítása
"vasvillával űzd bár ki természetét, mégis mindig visszatér"Meneláosz Euripidész Helene c. drámájában
"Tudod, hogy nincs bocsánat..."Theonoé foglalkozása - Euripidész Helene c. drámájáról
"Szolga volnék, nem királyod...!?"a hős Szolga Euripidész Helene c. drámájában
Euripidész végjátékaiPhoiníkiai nők, Trójai nők, Hekabé, Bakkhánsnők, Hippolütosz
Médeia-változatokEuripidész, Weöres Sándor
Euripidész: Élektraelemzés
Euripidész(1898)
Euripidesz(Kr.e. 480-406), életpálya