József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

46 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2013-04-01A Medáliák és az EszméletJózsef Attila két versciklusának rokonítása és a tiszta költészet elve. A poésie pure és a Medáliák társadalmi lelke. Az 1928-as és 1934-es költemények konstrukciója és eszmélkedő jellege. Atmoszferikus, hangnemi, poétikai különbségek, lehetséges megértési stratégiák.megtekintés
2013-03-01Ciklus, tematikus és témátlan vers határánEsszé József Attila Eszmélet című versérőlmegtekintés
2013-03-01"Én állok minden fülke-fényben"Az Eszmélet (kép)(keret)e. Esszé József Attila Eszmélet című verséről.megtekintés
2013-03-01"Attila, nézd..."Az Eszmélet Pilinszky János és Vasadi Péter életművébenmegtekintés
2011-01-01Egy Eszmélet elemzés margójáraa vers különböző rececióimegtekintés
2008-04-01Kereszteződések: az időbeliség mintái...a késő modern költészetben: József Attila Eszmélet, A Dunánál; Eliot Four Qartets és Szabó Lőrinc Tücsökzene c. műveiben.megtekintés
2005-11-01Az Eszmélet poétikájaA téridő mint virtuális rendezőelv, József Attila metafizikájamegtekintés
2004-06-01Arany öntudatJózsef Attila: Eszméletmegtekintés
2002-04-01A tizenkettedikKorszerűtlen elmélkedések József Attila Eszmélet-ciklusának XII. versérőlmegtekintés
2002-03-01József Attila Hódmezővásárhelyen. A Rapaport-levelek és azEszmélet (József Attila)megtekintés
2001-02-01József Attila az Óda és az Eszmélet között (2.részlet)József Attilamegtekintés
2000-03-01"Szétterült ütem hálója" : Hang és szöveg poétikája :...a későmodern korszakküszöb József Attila költészetében. József Attila-recepció változásai. A tanulmányban legtöbbször megidézett mű az Eszmélet.megtekintés
2000-03-01Az Eszmélet paronomázikus lakhelye - Az újra-olvasás retori-kai újraolvasásamegtekintés
1999-01-01Egy verskompozíciótípus megjelenése századunk költészetében..jelenése századunk költészetében. A nagykompozíciójú versek vizsgálata József Attila A Kozmosz énekén (szonettkoszorú), Medáliák cikluson át a Téli éjszaká-ig /136-8/, Óda /138-9/, Eszmélet /140-2/. A J.A. utáni költészet ezirányú törekvései.(Szabó Lőrinc, Weöres Illyés Gyula, Juhász Ferenc) Weöres Sándor : Háromrészes ének /143-144/ stb.megtekintés
1998-01-01Az Eszmélet pillanataJózsef Attila: Eszméletmegtekintés
1997-03-01Idő és individuum két költemény párbeszédében.József Attila : Eszmélet és T.S.Eliot :Négy kvartett/ Four Quartets /megtekintés
1989-01-01Az Eszmélet lírája 1.,2. részJózsef Attila Eszmélet c. versérőlmegtekintés
1975-01-01Az "Eszmélet" gondolati felépítéseEszmélet / József Attila verselemzésmegtekintés
1975-01-01Az "Eszmélet" verstípusaEszmélet / József Attila - verselemzésmegtekintés
1975-01-01Az "Eszmélet" előzményeiJózsef Attila Eszmélet c. versérőlmegtekintés
A zálogról és az EszméletrőlJózsef Attilárólmegtekintés
József Attila: Eszméletverselemzésmegtekintés
A szerző önazonossága József Attila...életművében 1934: Eszméletmegtekintés
Szeressetek szilajon!Szeretet-szeretethiány József Attila költészetében/Tiszta szívvel, Tedd a kezed../ Eszmélő, spirális versszerkezet/ Elégia,Óda, Téli éjszaka,Eszmélet stb./megtekintés
A \"meglett ember\" József Attila embereszményérőlJózsef Attila embereszménye. A \"felnőtt\" motívuma. Levegőt!, Eszmélet.megtekintés
József Attila: Eszméletelemzésvázlatok!megtekintés
A gondolat metaforáiEszmélet / József Attilamegtekintés
József Attila-versek elemzéseEszmélet; Kései sirató; Íme, hát megleltem hazámat...megtekintés
József Attila: Eszméletelemzésmegtekintés
A verselemzés kérdéseihezJózsef Attila: Eszméletmegtekintés
József Attila: Tiszta szívvel; Holt vidék; Külvárosi éj;..Téli éjszaka; Reménytelenül; Elégia; Óda; Eszmélet; A Dunánál; Talán eltűnök hirtelen...; Elemzésvázlatok!megtekintés
József Attila: Eszméletverselemzésmegtekintés
Elcsendesedés és hallgatásTovábbi csönd-versek : Eszmélet (304-11), Nyári délután, Falu (312-15), Alkalmi vers a szocializmus állásáról (315-9)megtekintés
József Attila: Eszméletverselemzésmegtekintés
József Attila: Eszméletverselemzésmegtekintés
József Attila: Eszméletmegtekintés
József Attila: Eszméletmegtekintés
József Attila: Eszméletelemzésmegtekintés
Határterület és senki földje - az én geográfiája az EszméletXII. szakaszábanmegtekintés
József Attila: Eszméletverselemzésmegtekintés
Tizenkét versJózsef Attila: Eszmélet-ciklusának elemzésemegtekintés
Létösszeggző versciklus a pálya fordulóján1934: József Attila: Eszméletmegtekintés
József Attila: Eszméletverselemzés, vázlatmegtekintés
Eszmélet1. Az Eszmélet előzményei: Rapaport-levél 2. Eszmélet 3. Az Eszmélet után - a kései költészet felémegtekintés
Vers és ciklus közöttJózsef Attila: Eszméletmegtekintés
Az Eszmélet: az értelemvesztés verseEgy anti-interpretáció. József Attila: Eszmélet c. versének filozófiai tartalmáról. Susan Sontag interpretációról alkotott elmélete alapján a költemény anti-interpretációja.megtekintés