József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

63 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2019-01-01EszméletvesztésekÉszrevételek az Esti Kornél tizenhatodik fejezetéhezmegtekintés
2017-07-01Thalatta! Thalatta!A tenger megpillantásának élménye a magyar irodalombanmegtekintés
2017-07-01Esterházy Péter Estije mint Kosztolányi-értelmezésEsterházy Péter Esti című kötete az Esti Kornél, illetve a Kosztolányi-életmű kontextusában.megtekintés
2016-08-01Esti józanságBazsányi Sándor: "Ez tréfa?". Kosztolányi Dezső Esti Kornéljárólmegtekintés
2016-03-01Anekdotizmus és pétikai innováció az Esti Kornél szövegébenA tárcairodalom és az anektodikus beszédmód hatása az Esti Kornél poétikájának alakításában, különös tekintettel a főszereplő beékelt elbeszéléseire.megtekintés
2015-03-01Én kitalálom, te megírodEgy 19. századi adalék az Esti Kornélhoz. Kosztolányi Dezső és Cholnoky Viktor novelláinak hőstípusainak (Esti Kornél és Amanchich Trivulzió) hasonlóságai. Cholnoky A kétszívű ember című elbeszéléséről (valamint annak 1897-ben megjelent teljes szövege).megtekintés
2014-02-00A kompozíció erejeAlakok és Esti Kornél.megtekintés
2013-06-01Nyelvi próbatételekA kísérlet etikája Kosztolányinál. (Esti Kornél)megtekintés
2013-06-01"Bácska a mi Gascogneunk"Kosztolányi Dezső Esti Kornéljának tizedik fejezete. (Mely vidéki történet) Kötetbeli címe: Tizedik fejezet, melyben egy bácskai aranyparaszt leánya, Zsuzsika, beleugrik a kútba és férjhez megy.megtekintés
2013-05-01De mit írjak?Kosztolányi Dezső Esti Kornéljának 5.,8., 11. és 17. fejezete, melyek az írói létformát ábrázolják.megtekintés
2013-04-01"Bolgárul, vagy más egyéb nyelven?"Kosztolányi Dezső Esti Kornéljának Hetedik és Kilencedik fejezete (melyekben a nyelvről, az irodalmiságról esik szó)megtekintés
2013-03-01"Ez irodalom"Kosztolányi Dezső Esti Kornéljának Tizenharmadik, Tizenötödik és Tizenhatodik fejezetének elemzése.megtekintés
2013-01-01"Ez tréfa?"Kosztolányi Dezső Esti Kornél című könyvének Negyedik, Hatodik és Tizenegyedik fejezeteirőlmegtekintés
2012-11-01A töredékesség műfajképző erejeKosztolányi Dezső: Esti Kornél. Kosztolányi Dezső Összes Művei-Kritikai kiadás.megtekintés
2012-04-01Esti Kornél és a szójátékok:Költői beszédmód Az orvos gyógyítása című novellábanmegtekintés
2012-01-01Esti Kornél víztükreiEsti Kornél és a víz motívum.megtekintés
2012-01-01"Így jött létre ez a könyv"Kosztolányi Dezső Esti Kornéljának első fejezete (mely bevezet a tárgyba és a műfajba)megtekintés
2011-12-01A titokzatos Esti KornélKosztolányi Dezső: Esti Kornélmegtekintés
2011-08-01" Mi a neved?"Kosztolányi Dezső Esti Kornéljának második fejezete (mely gyerekkori próbatételről szól)megtekintés
2011-03-01Trivulzio és Esti kornéltanulmánymegtekintés
2010-05-01Rész és egészKosztolányi Dezső Esti Kornél-történeteinek geneziséről.megtekintés
2010-03-01Esti Kornél és a nemzeti karakter"Miképpen vélekedett Esti Kornél a nemzeti sajátosságokról?"megtekintés
2010-02-01Fény és árnyékA kettős én és a Gonosz kérdésének megjelenése Kosztolányi néhány művébenmegtekintés
2010-02-01Regények, képeskönyvek, vonatokAz Esti Kornél harmadik fejezetéről.megtekintés
2010-02-01Tettet ért hazugságokIntenció, tettetés és kimondott szavak Esti Kornél világábanmegtekintés
2008-03-01Az elbeszélésciklus mint kötetkompozícióMikszáth Kálmán: A jó palócok; Krúdy Gyula: Szindbád; Kosztolányi Dezső: Esti Kornélmegtekintés
2008-03-01Költői atlétika ezKét fejezet az Esti Kornél regényes keletkezéstörténetéhezmegtekintés
2006-12-01A kötetté formálás igényeAz Esti Kornél keletkezéstörténetéhez. Kosztolányi Dezső művéről.megtekintés
2004-01-01A "feltámadó" Esti Kornél: Esti Kornél, Rév Zoli, Lemúr MikiEsti Kornél / Kosztolányi Dezső, Gyilokjáró / Császár István, Pompásan buszozunk! / Garaczi Lászlómegtekintés
2003-03-01Az idegen-tapasztalat módozatai Esti Kornél utazástörténeteimegtekintés
2002-11-01Az újraolvasás kényszere: Esti Kornéltanulmánymegtekintés
2002-10-01Kor nélküli képek (Kosztolányi Dezső: Esti Kornél és...Pacskovszky József : Esti Kornél csodálatos utazása(megtekintés
1999-06-01Az Esti Kornél önértelmező alakzatairólMetafiktív olvasás és intertextualitásmegtekintés
1997-04-01A szignifikáció \"törése\"Alakzat és szövegköziség Kosztolányi Dezső műveiben. (Esti Kornél)megtekintés
1996-03-01Narratíva a lírában és líraiság a prózábanSzent Margit legendája / Ady Endre Esti Kornél / Kosztolányi Dezső Az 1929-ben A Toll c. fi.-ban kezdeményezett Ady-vita, ill. K.D.:Különvélemény c. cikke kapcsán Ady és Kosztolányi szövegalkotói rendszerének összehasonlítása.megtekintés
1987-02-01Kosztolányi és Esti Kornél: írni vagy meghalniKosztolányi és Esti: írni vagy meghalnimegtekintés
1986-01-01Szindbád és Esti KornélEsti Kornél / Kosztolányi Dezső és Szindbád / Krúdy Gyula összehasonlító elemzése. (Fénymásolatot ld. Krúdynál)megtekintés
1985-11-01Esti Kornél humoraEsti Kornél / Kosztolányi Dezsőmegtekintés
1985-11-01Az Esti Kornél-novellák összefüggéseiEsti Kornél / Kosztolányi Dezsőmegtekintés
A kétlelkű ember. Kosztolány Dezső: Esti Kornél (1.fej.)Elemzési segédletmegtekintés
Kosztolányi Dezső: Esti KornélEsti Kornél / Kosztolányi Dezső Műismertetések, műelemzések.megtekintés
Esti Kornél éveiEsti Kornél / Kosztolányi Dezsőmegtekintés
Esti Kornél, az író-alakmás / Kosztolányi Dezsőmegtekintés
A bolgár kalauzKosztolányi Dezső: Esti Kornél c. művének 9. fejezete: A bolgár kalauzmegtekintés
Az önhitt ismeret ellenében: Az Esti Kornél szemléleti és......műfaji problémái Kosztolányi Dezső: Esti Kornélmegtekintés
Kosztolányi Dezső: Esti Kornélmegtekintés
Esti Kornél: Kosztolányi DezsőKosztolányi Dezső: Esti Kornélmegtekintés
Műfaj és stílusKrúdy Gyula: Szindbád ifjúsága - Kosztolányi Dezső: Esti Kornél c. műveirőlmegtekintés
Kosztolányi Dezső: Esti Kornélelemzésmegtekintés
Az Esti-novellákKosztolányi Dezső: Esti Kornélmegtekintés
A "feltámadó" Esti KornélEsti Kornél, Rév Zoli, Lemúr Miki. Esti Kornél-jelenség és utóhatásai. Császár Imre: Gyilokjáró, Garaczi László: Egy lemúr vallomásai1-2.: Mintha élnél, Pompásan buszozunkmegtekintés
Genézis és kompozíció viszonya az Esti Kornél-banKosztolányi kísérlete az én-integritás bomlásának kompenzálására.megtekintés
Kosztolányi Dezső és az Esti Kornéláltalános iskolásoknak. esszémegtekintés
Esti KornélKosztolányi Dezsőmegtekintés
Egy magatartás anatómiája:Kosztolányi és Esti Kornélmegtekintés
A regényszerűség meghaladása1933: Kosztolányi Dezső: Esti Kornélmegtekintés
Igazabb, mintha igaz lenneMóricz Zsigmond: A boldog ember"nem regény ez a valóság"; Joó György és Esti Kornél; Móricz mint olvasómegtekintés
Irónia és ünnepélyességIrónia és "epikai modernség" Márai Sándor Egy polgár vallomásai és Kosztolányi Dezső: Esti Kornél c. regényeiben. (Műfaji kérdések: vallomás, útirajz, életrajz?)megtekintés
A rajongó KosztolányiKosztolányi Dezső és Virginia Woolf regényeinek érintkezési pontjai. Esti Kornél és Orlando - hasonmás, alterego, a személyiség határainak elmosódása.megtekintés
Esti Kornélolvasás és újraolvasásmegtekintés
Anekdota és modernségKrúdy Gyula: Boldogult ifjúkoromban c. regénye és Kosztolányi Dezső: Esti Kornél c. műve.megtekintés
A regényhős válsága - regényválságKosztolányi Dezső: Esti Kornélmegtekintés
Saját jelek és idegen szavakEsti Kornél úti kalandjairólmegtekintés