József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

314 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2019-06-01Remegő hattyúAz Esterházyak családi naplója mint a Tizenhét hattyúk pretextusamegtekintés
2019-05-01"Még szabadságot is álmodhatunk ide"Közép-Európa és a diktatúrák "csendje" Esterházy Péter nyelvművészetébenmegtekintés
2018-09-01"nem valaminek a hiányát akartam evvel jelölni"A hallgatás alakzatai Esterházy Péter korai prózájábanmegtekintés
2018-09-01Az ellenállás erezeteEsterházy Péter: Az olvasó országamegtekintés
2018-09-01Az a hangEsterházy Péterről, külföldi olvasóknakmegtekintés
2018-03-01A termelési-regény és a realista hagyományEsterházy Péter Termelési-regény című kisregényérőlmegtekintés
2018-02-01"Ritmusos szünet"A betegség reprezentációi Esterházy Péter Hasnyálmirigynapló és A bűnös című köteteibenmegtekintés
2018-01-01A Harmonia caelestis az anekdotikus elbeszélői hagyomány kontextusábanEsterházy Péter: Harmonia caelestismegtekintés
2018-01-01"a mondat múlatja immár az időt"A műfaji sémák működése Esterházy Péter Esti című regényébenmegtekintés
2017-11-01Gondolatok Esterházy KékszakállújáhozEsterházy Péter: A Kékszakállú herceg csodálatos életemegtekintés
2017-09-01Hagyomány és fordulópontEsterházy recepciója a kelet-európai régióbanmegtekintés
2017-07-01Láncra vert KerberoszokA Fuharosok margóján. Esterházy Péter Bevezetés a szépirodalomba című művének azon szöveghelyeinek vizsgálata, ahol a kutya motivikus alakja jelenik meg.megtekintés
2017-07-01Esterházy Péter Estije mint Kosztolányi-értelmezésEsterházy Péter Esti című kötete az Esti Kornél, illetve a Kosztolányi-életmű kontextusában.megtekintés
2017-06-01A mellőzött drámaiéletműEsterházy Péter drámáiról, elsősorban történelmi revüjéről, a Mercedes Benzrőlmegtekintés
2017-06-01A tizenhatos igézeteConrad hatása Esterházy Péterremegtekintés
2017-01-02Az archaizálás csapdájaEsterházy Péter: Csokonai Lili: Tizenhét hattyúkmegtekintés
2017-01-01Nő, bennemEsterházy Péter: Hasnyálmirigynaplómegtekintés
2016-12-01Halhatatlan, vagyis meghalhatatlanEsterházy Péter: Hasnyálmirigynaplómegtekintés
2016-09-01Esterházy Péter katolicizmusaGondolatok Esterházy Péter költészetérőlmegtekintés
2016-09-01Időszivárgás és ólomszívEsterházy Péter: Hasnyálmirigynaplómegtekintés
2016-09-01Lakatra zárt naplóEsterházy Péter: Hasnyálmirigynaplómegtekintés
2016-09-01Esterházy Péter A szív segédigéi, a Javított kiadás és az Egyszerű történet vessző száz oldal - a Márk-változat - című könyvei a Biblia tükrébenEsterházy Péter megnevezett műveinek elemzésemegtekintés
2016-09-01Rá(k)olvasásEsterházy Péter Hasnyálmirigynapló című művérőlmegtekintés
2016-07-01A hasnyálmirigy hálószobájaEsterházy Péter: Hasnyálmirigynaplómegtekintés
2016-06-01Remegés, mozgás, repedésEsterházy Péter és az intertextualitás a szlovák befogadói közegben (esszé)megtekintés
2015-04-01A néma és a beszédes hit tanúságaEsterházy Péter Egyszerű történet vessző száz oldal - a Márk változat című művéről.megtekintés
2015-04-01KisfaszomEsterházy Péter: Egyszerű történet vessző száz oldal - a Márk-változatmegtekintés
2015-03-01Egyszerű?Esterházy Péter: Egyszerű történet vessző száz oldal – a Márk-változat –megtekintés
2015-02-02A szószerintiség regényeEsterházy Péter: Egyszerű történet vessző száz oldal - Márk változatmegtekintés
2014-11-03És az Ige előtt mi volt?Esterházy Péter: Egyszerű történet vessző száz oldal - a Márk-változat című regényemegtekintés
2014-11-03Egyszerű történet. Vagy mégsem?Kritika Esterházy Péter: Egyszerű történet vessző száz oldal - a Márk-változat című könyvérőlmegtekintés
2014-10-01Hírrel? Hírtelenül?Esterházy Péter: Egyszerű történet vessző száz oldal című regényének recenziójamegtekintés
2014-09-01A süketnéma IstenEsterházy Péter: Egyszerű történet vessző száz oldal - a Márk változatmegtekintés
2014-03-01Hogyan került Hrabal a Gödel-tételbeJegyzet Bohumil Hrabal és Esterházy Péter párhuzamairól és kitérőiről (tanulmány)megtekintés
2014-02-01Elképzelt nyelvi világok - Szólás és mondás által lesz a regényEsterházy Péter: Egyszerű történet vessző száz oldal - a kardozós változat - megtekintés
2013-12-01Az eltűnt és megtalált idézetek nyomábanIntertextualitás Esterházy Péter és Claude Simon regényeiben.megtekintés
2013-10-01Kis magyar retorikaEsterházy Péter: Egyszerű történet vessző száz oldalmegtekintés
2013-10-01Hinni, hinni, hinni, hiEsterházy Péter: Egyszerű történet c. regényérőlmegtekintés
2013-09-01Átjavított kiadás: besúgók és provokátorok. Kontroll.Esterházy Péter: Egyszerű történet vessző száz oldal - a kardozós változat -megtekintés
2012-04-01Egy irodalmi hatás?A heterogén szubjektum színrevitele Gothár Péter és Esterházy Péter Idő van című műveibenmegtekintés
2012-01-01Csoóri Sándor és Esterházy Péter nyelvszemléletérőlKét nyelvszemlélet, két azonosságmodell. "Mindegyik szóban ott vagyok én."(Cs.S.) "hűséggel nem az országomnak, nem a hazámnak tartozom, nem az osztályomnak, ha van, nem a családomnak, van, hanem egyes-egyedül a nyelvnek tartozom, a magyar nyelvnek."(E.P.)megtekintés
2011-11-01Tanúságtétel, archívum, erőszakEsterházy Péter: Javított kiadásmegtekintés
2011-07-01"Egy a folyó, akárhány ága-boga van is"Az urazási irodalom újraértett tradíciói Esterházy Péter Hahn-Hahn grófnő pillantása c. regényébenmegtekintés
2011-07-01Kissprózabuzera, avagy retorika és fragmentum a fórumonEsterházy kisprózájáról.megtekintés
2011-07-01"...ebbe a rút városba, ebbe a csapdába."Esterházy Péter: Hahn-Hahn grófnő pillantásamegtekintés
2011-06-01"Fellebbenteni a nyelv fátylát..."Bergson (Idő és szabadság) és Esterházy (Esti 12. fejezete) - a halál (barát halálának) leírása, mint az intimszféra irodalmi megjelenítése.megtekintés
2011-05-01Európai regény - ironikus regényGombrowicz: Kozmosz, Hrabal: Sörgyári capriccio, Kertész Imre: Sorstalanság, Esterházy: Harmonia caelestismegtekintés
2011-04-01A semmi enciklopédiájaEsterházy Péter: Estimegtekintés
2011-02-01Lásd, szétbomlokEsterházy Péter: Estimegtekintés
2011-02-01Esti Kornél és Estiegy dekonstrukció fejezeteimegtekintés
2011-01-01Esti Péter, Esterházy Kornél, igen, igen, nem, nemEsterházy Péter: Esti (kritika)megtekintés
2011-01-01A nőiség önreferencialitása,avagy mit mondhat...az Egy nő egy nőnek?megtekintés
2011-01-01A Kossuth-Flaubert-levelezésEsterházy Péter: Esti c. könyvemegtekintés
2010-12-01Kosztolányi - in progressCseresznyemagok madzagonmegtekintés
2010-11-01"Képről készítek képet"Esterházy Péter: Estimegtekintés
2010-10-01Esterházy: Esti: Ének-e?Kritika Esterházy Péter: Esti című művéről.megtekintés
2010-09-01Esti mesékEsterházy Péter: Esti c. könyvéről.megtekintés
2010-07-01Esterházy Péter: EstiEsterházy Péter regénykollázsáról.megtekintés
2010-06-01"Ez nem a mű, ez maga a kitérő"Esterházy Péter: Esti (kritika)megtekintés
2010-05-01"Vázlatváltozatok" az Esti KornélraEsterházy Péter: Esti c. elbeszélésemegtekintés
2010-04-01Április 14., mint június 16.Esterházy Péter hatvanadik születésnapjára Az Egy nehéz nap éjszakája olyan belső tükör, amelyben egyrészt a szül(et )és pillanata és körülményei rögzítődnek, ugyanakkor az életmű e fontos kérdésköre esszenciálisan, egyfajta - talán töredékes - poétikai tartalomjegyzékként van benne jelen.megtekintés
2010-04-01Elmeél és BildungAz Esti stílusáról.megtekintés
2010-03-01Kitömött szabadságAz esszéíró Esterházy Péter: A kitömött hattyú, A szabadság nehéz mámora című köteteimegtekintés
2010-02-01Tíz év utánEsterházy prózájáról (2000-2010): Harmonia caelestis, Javított kiadás, A szavak csodálatos életéből, Utazás a tizenhatos mélyére, Semmi művészetmegtekintés
2010-02-01Pápai vizekenA közíró Esterházy Péter (A kitömött hattyú (1988), Az elefántcsonttoronyból 1991), A halacska csodálatos élete (1991), Egy kékharisnya följegyzéseiből (1994), Egy kék haris (1996), A szabadság nehéz mámora (2003)megtekintés
2010-02-01In nominibus dominiEsterházy Péter színműveirőlmegtekintés
2010-01-01Az EsterházyEgy mesekönyv (?) helye a szövegek közöttmegtekintés
2009-09-01Szerzői név és maszk a magyar posztmodern irodalombanWeöres Sándor / Psyché (1972), Esterházy / Csokonai Lili, Parti Nagy Lajos / Sárbogárdi Jolán Már nem sajog c. antológiában József Attila neve kollektív szerzői maszk Orbán János Dénes / Troppauer Hümér, Parti Nagy / Dumpf Endre, Karafiáth Orsolya / Lotte Lenya, Hizsnyai Zoltán / Tsúszó Sándor, KAF / Kavafisz. Centauri, Spiegelman Lauramegtekintés
2009-01-01Csak a halál meg a Champions LeagueEsterházy Péter: Semmi művészetmegtekintés
2009-01-01Az író olykor lőneEsterházy Péter: Semmi művészetmegtekintés
2008-11-01Foci, halál, más látványosságokEsterházy Péter: Semmi művészetmegtekintés
2008-10-01KözépfokEsterházy Péter: Semmi művészetmegtekintés
2008-10-01Ami közös, és ami nemEsterházy Péter: Semmi művészetmegtekintés
2008-07-01Bevezetés a - hova is?Esterházy Péter: Semmi művészetmegtekintés
2008-07-01Anyák és fiúk, művészi rendbenEsterházy Péter: Semmi művészetmegtekintés
2008-06-01Esterházy Péter: Semmi művészet"... A kritikus szereti szeretni Esterházy könyveit, s örömmel várja el, hogy a könyv engedje is magát szeretni – e várakozás azonban ez esetben kielégületlenül maradt, s a kritikus szomorú tanácstalanságban kénytelen véleményét összegezni..."megtekintés
2008-05-01Esterházy Péter: Semmi művészetrecenzió, Esterházy Pétermegtekintés
2008-05-01HatársávEsterházy Péter: Semmi művészetmegtekintés
2008-03-01Passzok egy életmű játékterébenEsterházy Péter: Semmi művészetmegtekintés
2007-10-01Nemeuklideszi játékokEsterházy Péter: Rubens és a nemeuklideszi asszonyokmegtekintés
2007-08-01A foci, mint nyelvi kérdésEsterházy Péter: Utazás a tizenhatos mélyéremegtekintés
2007-08-01"Lenyúlkönyv"A fordítás és értelmezés relációi az Esterházy c mese (Irene Dische, Hans Magnus Enzensberger ill. Michael Sowa)megtekintés
2007-07-01Esterházy Péter: Utazás a tizenhatos mélyérerecenzió, E.Pmegtekintés
2007-07-01Vagy szó, vagy labda?Futball, metafikció és nyelvjáték Esterházy Péter írásművészetébenmegtekintés
2007-05-01Virág az emberEsterházy Péter: Rubens és a nem euklideszi asszonyok (dramolett)megtekintés
2006-12-01A "bennünk rekedt fény" árnyjátékaiEsterházy Péter: Utazás a tizenhatos mélyéremegtekintés
2006-07-01ÉDESAPAssióEsterházy Péter: Javított kiadásmegtekintés
2006-07-01De omnibus dubitandum estEsterházy Péter: Javított kiadásmegtekintés
2006-06-01Futballista főrendEsterházy Péter önmagárólmegtekintés
2006-05-01Esterházy Péter: Utazás a tizenhatos mélyéreE.P recenziómegtekintés
2006-03-01Az igazat mondd, ne csak a valóditParadigmaváltás a magyar önéletírásban. 20. századi önéletírás-előzmények: Kassák, Németh László, Vas, Illyés, Kodolányi, Szabó Magda stb. Márai S: Egy polgár vallomásai; Föld! Föld!...(47-49.o.) Paradigmaváltás a magyar önéletírásban: Esterházy Péter: Javított kiadás. (2002) Eltűnő határ önéletírás és regény között pl. Konrád: Fenn a hegyen napfogyatkozáskor, Dragomán György: A fehér király, Rakovszky Zsuzsa: A hullócsillag évemegtekintés
2006-03-01Önmagunk megalkotása önéletrajzi fikciókbanKortárs önéletrajzi fikciók, műfaji változatok: Garaczi László: Mintha élnél, Pompásan buszozunk! (68-9), Esterházy: Javított kiadás (69-70), Kukorelly Endre: TündérVölgy (70-1), Konrád, Vathy Zsuzsa stb.megtekintés
2006-03-01Akarsz-e játszani halált?Kertész Imre: Jegyzőkönyv - Esterházy Péter: Élet és irodalom novellájának szövegtani-stilisztikai összehasonlítása.megtekintés
2005-12-01Idézve és beidézveKafka és az apakép Danilo Kisnél, Esterházy Péternélmegtekintés
2005-03-01Az önmegértés szövegközisége2000: Esterházy Péter: Harmonia caelestismegtekintés
2005-02-01LR és aki utána következikA totalitárius rendszerek és művészeik. Leni Riefenstahl és Esterházy (Javított kiadás)megtekintés
2005-01-01A hattyútól a mámorigEsterházy Péter A szabadság nehéz mámora c. kötetéről.megtekintés
2005-01-01Esterházy Péter Monarchiája és...Közép-Európájamegtekintés
2005-01-01"Kijavított" jelentésekA fikcionális olvasás esélyei Esterházy Péter: Javított kiadás c. művébenmegtekintés
2004-08-01Célra futó véletlenek.Játék és sport néhány magyar regénybenOttlik Géza: Iskola a határon, Mészöly Miklós: Az atléta halála és Esterházy Péter több művében. (Termelésssi regény, Fancsikó és Pinta)megtekintés
2004-04-01A szív segédigéiEsterházy Pétermegtekintés
2004-04-01Hattyúdal, avagy az írás apológiájaEsterházy Péter: Tizenhét hattyúkmegtekintés
2004-02-01Az irónia ethosza, a derű méltósága (Esterházy P: A szabadsáA szabadság nehéz mámora / Esterházy Pétermegtekintés
2004-02-01Esterhézy Péter (íróportrék)íróportrékmegtekintés
2003-09-01Harmadik könyvEsterházy Péter Javított kiadás című könyvéről.megtekintés
2003-05-01A fogadós bevezetése. Az Esterházy-próza természetrajzáhozmegtekintés
2003-04-01A Javított kiadásrólEsterházy Péter: Javított kiadásmegtekintés
2003-04-01Benne: Prímszám, halogatás, (nevetséges) szabadság az......Esterházy-szövegekben a Bevezetés...-től a Harmonia-ig.megtekintés
2003-04-01Emlékezet és felejtés, intentio és distencióEsterházy Péter Harmonia caelestis c. regénye és Szent Ágostonmegtekintés
2003-03-01Az értelmezés határtalansága.Esterházy Péter:Javított kiadásmegtekintés
2003-03-01A közvetítés kódjai (Esterházy Péter: Hahn-Hahn grófnő pillamegtekintés
2003-02-01I. Derű vigasz nélkülEsterházy Péter: Javított kiadásmegtekintés
2003-02-01II. Trafik(Esterházy Péter: Javított kiadás)megtekintés
2003-01-01Az Esterházy-életmű "szoft olvasata"Esterházy Péter: Javított kiadás.megtekintés
2003-01-01Erő a kétségbeeséshezEsterházy Péter: Javított kiadásmegtekintés
2003-01-01Esterházy Péter: \"...attól féltem, hogy ezután majd komoly.....embernek kell lennem\" KereszturyTibor és Székely Judit literainterjújából. Interjú Esterházy Péterrel a Javított kiadás c. könyve alapján.megtekintés
2003-01-01Szextett Esterházy Péter könyvéről (Javított kiadás)Beszélgetés Esterházy Péter: Javított kiadás c. könyvéről. Farkas Zsolt, Németh Gábor, Kiss Noémi, Marno János, Péterfy Gergely, Szilágyi Zsófia kérdezők.megtekintés
2002-12-01Júdás-passióEsterházy Péter Javított kiadás c. könyvérőlmegtekintés
2002-10-01Esterházy Péter : Javított kiadásmegtekintés
2002-10-01A jelentés jelentéseEsterházy Péter: Javított kiadásmegtekintés
2002-09-01Mátyás könyve (árulás és Esterházy Péter: Javított kiadás c.regénye)megtekintés
2002-08-01\"A feltáruló rossznak is sokat köszönhetek...\"Javított kiadás / Esterházy Pétermegtekintés
2002-07-01Túlélőkönyv. Esterházy Péter : Javított kiadásmegtekintés
2002-06-01A tragikum semlegesítése (Esterházy Péter :Fancsikó és Pinta-tés. (Szabó Lőrinc-fanyalgás.-a szerző-)megtekintés
2002-06-01"Az úgynevezett valóság"Esterházy és Joyce-párhuzamok. (Harmonia caelestis és Ulysses) E. mitologikus dátuma: június 16. átváltása július 16-ra.megtekintés
2002-06-01Bevezetés az önéletírásba. (Esterházy Péter: Harmonia caelesFiktív családtörténet, az önéletírás felülvizsgálata és újraértelmezése.megtekintés
2002-06-01A megszólalás jelentőségeEsterházy Péter: Termelési -regény Danilo Kis: Fövenyóramegtekintés
2001-10-01A történelem mint tapasztalat, regény és retorikaEsterházy Péter Harmonia Caelestisérőlmegtekintés
2001-10-01A "tökéletes pillanat" és a NévEsterházy Péter: Harmonia caelestismegtekintés
2001-05-01Akiről tudunk, akit sohase láttunkHarmonia caelestis / Esterházy Pétermegtekintés
2001-05-01Esterházy Péter: Harmonia CaelestisEsterházy Péter regényének kritikájamegtekintés
2001-04-01Esterházy Péter: Harmonia caelestismegtekintés
2001-01-01Nyelv által leszEsterházy Péter : Harmonia caelestismegtekintés
2001-01-01Kis Kuruc pornográfiaEsterházy Péter: Kis Magyar Pornográfia Bethlen Miklós: Önéletírásmegtekintés
2000-12-01A csoda a lehetséges lehetetlen. Esterházy P.:Harmonia cae..Esterházy Péter: Harmonia cćlestismegtekintés
2000-12-01A fehér komód titka. Esterházy P.: Harmonia caelestisEsterházy Péter: Harmonia cćlestismegtekintés
2000-12-01Apádnak rendületlenül?Esterházy Péter: Harmonia caelestismegtekintés
2000-11-01Ahol a van, ott a kellEsterházy Péter Harmonia Caelestis c. könyvérőlmegtekintés
2000-11-01Talpazat és szobor (Esterházy Péter: Harmonia caelestis)megtekintés
2000-11-01Múltak és régmúltak megalkotása: Történelmi ritmusérzék......Esterházy Péter : Harmonia Caelestisében.megtekintés
2000-09-01Vissza a jövőbe. Esterházy Péter: Harmonia CaelestisEsterházy Péter: Harmonia Caelestismegtekintés
2000-09-01A történelem elképzelt hiteleEsterházy Péter :Harmonia caelestismegtekintés
2000-07-01Esterházy és a Harmonia caelestisEsterházy Péter: Harmonia caelestismegtekintés
2000-04-01Ragaszthatatlan szívEsterházy Péter : A szív segédigéimegtekintés
2000-01-01Egy igazi hős : Esterházy mámoros legényeA mámor enyhe szabadsága / Esterházy Pétermegtekintés
1999-04-01768Hahn-Hahn grófnő pillantása / Esterházy Pétermegtekintés
1999-01-01Zsófia szüzességeEsterházy Péter: Fuharosokmegtekintés
1998-11-01Örök karnevál1979: Esterházy Péter: Termelési-regény (kisssregény)megtekintés
1998-09-01Már megint itt vannak a FuharosokFuharosok / Esterházy Péter Vázlat a Fuharosok olvasási lehetőségeinek dekonferálásához.megtekintés
1998-09-01Ülök a lavórbanFuharosok / Esteházy Péter Emlékezés, irónia és megszakítottság a Fuharosokban.megtekintés
1998-04-01Tapasztalás, hitelesség, referencialitás- Megjegyzések a magyar dadaista líra Csokonai Lilit ért kritikákból. Psyché / Weöres Sándor, Csokonai Lili / Esterházy Pétermegtekintés
1998-03-01Példázat és karnevál - A kritika és a Bevezetés..Fuharosok-olvasatai. Fuharosok / Esterházy Pétermegtekintés
1996-07-01Exkluzív elmejátékmegtekintés
1996-06-01Esterházy Péter: Búcsúszimfónia.színikr.megtekintés
1996-06-01Esterházy Péter : Búcsúszimfóniamegtekintés
1996-01-01A nyelv fennköltségének megvonása...Esterházy Péter prózájában. A nyelvileg kifejtett vagy bennfoglalt informalitás irodalmisága.megtekintés
1996-01-01A lehetőségek "korlátlan fosztogató tartománya"Esterházy Péter: Búcsúszimfóniamegtekintés
1995-12-01Az én és az írás ...megtekintés
1995-11-01A \"beszélő\" nyelv...Esterházy Pétermegtekintés
1995-11-01Szövegköziség, megszakítottság és a jelentés megszilárdíthatatlanságaEsterházy Termelési-regénye és a posztmodern korszakküszöbmegtekintés
1995-10-01A muszájmegtekintés
1995-10-01A szépirodalom "újralétesítése"Esterházy írásmódja és a posztmodern nyelvhasználat kérdései a 80-as évtizedbenmegtekintés
1995-09-01Esterházy Péter: Egy nő ...megtekintés
1995-03-01Esterházy Péter publicisztikájárólmegtekintés
1995-03-01Esterházy Péter: BúcsúszimfóniaEsterházy könyvérőlmegtekintés
1995-01-01A beszéd, a történet és a dolgokEsterházy Péter pályakezdésemegtekintés
1994-11-01Két bírálat egy könyvrőlEgy kékharisnya följegyzései. Esterházy Péter esszékötetéről. I. A publicisztika csábítása II. A ladiklaki kandúrmegtekintés
1994-11-01Esterházy Péter : Élet és irodalommegtekintés
1994-07-01Nyelv a magasbanEsterházy Péter Tizenhét hattyúk című regényének nyelvszemléletemegtekintés
1994-06-01A női perspektíva szerepeWeöres Sándor Psyché és Esterházy Péter Tizenhét hattyúk c. művébenmegtekintés
1994-06-01Esterházy Péter - a magyar irodalom (poszt)modern arisztokratájaEsterházy Péterrőlmegtekintés
1994-04-01"Vajha elszenvednétek tőlem egy kevés balgatagságot!"Esterházy Péter A szív segédigéi c. művéről és Nádas Péter Évkönyvének Január Február c. fejezetéről, és a bennük rejlő problémák továbbgondolása. megtekintés
1994-04-01A pompa előzetes szerkezeteStíluskérdések Esterházy Péter 1986 utáni epikájábanmegtekintés
1994-04-01EsterházyrólEstreházy Péterrőlmegtekintés
1993-11-01Nyelv-iskolaNyelvteremtés Esterházy Péter prózájábanmegtekintés
1993-10-01Barth, In: EsterházyEsterházy Péter idézeteirőlmegtekintés
1993-10-01Dadekom, fűzfaEsterházy Péter: Termelési regény c. könyvérőlmegtekintés
1993-09-01Anna filmjeAnna filmje / rend. Molnár György magyar film, 1993 Irodalmi szerző: Esterházy Pétermegtekintés
1993-07-01Házy Eszter és a káosz. Kritikai aggályok, impressziókEsterházy Péter Hahn-Hahn grófnő pillantásamegtekintés
1993-04-01A szemüveg komédiájaAnna filmje / rend. Molnár György magyar film, 1993 Irodalmi szerző: Esterházy Pétermegtekintés
1992-04-01A stílus és a diktatúraEsterházy Péter Hahn-Hahn grófnő pillantása c. könyvérőlmegtekintés
1992-03-01Sok, de nem mindenEsterházy Péter Hahn-Hahn grófnő pillantása c. könyvérőlmegtekintés
1992-03-01Elmélkedés egy (emberszabású) hajó remegésérőlEsterházy Péter Hahn-Hahn grófnő pillantása c. könyvérőlmegtekintés
1991-01-01Archaizálás és intertextualitásEsterházy Péter: Csokonai Lili: Tizenhét hattyúkmegtekintés
1990-10-01Bevezetés a jóistenbeEsterházy Péter Hrabal könyve c. művérőlmegtekintés
1988-12-01Margináliák egy breviáriumhozEsterházy Péter A kitömött hattyúmegtekintés
1988-12-01A preparált hattyúpreparátorEstrehézy Péter: A kitömött hattyúmegtekintés
1987-11-01Csokonai Lili: Tizenhét hattyúkEsterházy Péter: Tizenhét hattyúkmegtekintés
1987-10-01Esterházy Péter: Bevezetés a szépirodalombaEsterházy Péter könyvérőlmegtekintés
1987-04-01Szó és ünnepEsterházy Péter: Bevezetés a szépirodalombamegtekintés
1986-05-01A paródia lehetőségeiEsterházy Péter, Witold Gombrowicz :A paródia...(Don Quijote, Ulysses) W.G.:Operett, Esterházy Péter: Kis magyar pornográfia. Az anekdota aktualizálása. Epigoni póz.megtekintés
1986-03-01A segédigék világképéhezEsterházy Péter: A szív segédigéimegtekintés
1985-11-01Esterházy Péter: A szív segédigéiEsterházy könyvérőlmegtekintés
1985-05-01Bevezetés egy valódi "szépirodalomba"Esterházy Péter Kis magyar pornográfia c. könyvérőlmegtekintés
1985-03-01Esterházy Péter: Kis magyar pornográfiaEsterházy Péter könyvérőlmegtekintés
1983-12-01Esterházy Péter: Ki szavatol a lady biztonságáért?Esterházy Péter könyvérőlmegtekintés
1983-09-01Esterházy Péter: FuharosokEsterházy Péter könyvérőlmegtekintés
1983-03-01Kelet-párizsi jelentésEsterházy Péter Daisy c. művérőlmegtekintés
1982-12-01Ki szavatol a regény biztonságáért?Esterházy péter Ki szavatol a Lady biztonságáért? c. könyvérőlmegtekintés
1982-09-01Esterházy Péter: Ki szavatol a lady biztonságáért?Esterházy Péter könyvérőlmegtekintés
1982-07-01"Nem az elveszett éden a tét"Esterházy Péter: Függőmegtekintés
1980-02-01VagyunkEtsreházy Péter Termelési-regény (kisssregény) c. könyvérőlmegtekintés
1979-11-01Esterházy Péter: Termelési-regény(kisssregény)Esterházy Péter regényérőlmegtekintés
1979-10-01Esterházy Péter: Termelési-regényEsterházy Péter könyvérőlmegtekintés
1979-09-01Mire az élet?Esterházy Péter Termelési-regény c. könyvérőlmegtekintés
Esterházy Péter: Hahn-Hahn...elemzésmegtekintés
Előre a ...megtekintés
Esterházy Péter: Pápai vizeken ne kalózkodj!elemzésmegtekintés
Az Úr nem tud szaxofonozniEsterházy Péter prózájárólmegtekintés
Esterházy Péter: Fuharosokelemzésmegtekintés
Elbúcsúztatható-e a "fausti ideál"?.megtekintés
"Ülepmagasságban"Minden megvan / Ottlik Géza Ki szavatol a Lady biztonságáért? / Esterházy Pétermegtekintés
MélylégzésVázlat a regényről Ottlik Glza, Mészöly Miklósés Esterházy Péter művei alapján. megtekintés
Esterházy Péter: A szív segédigéiregényelemzésmegtekintés
A stílus hozadékaEsterházy Péter Fuharosok c. könyvérőlmegtekintés
"A tárgy egyszerű..."Esterházy Péter: Kis Magyar Pornográfiamegtekintés
Esterházy Péter: Fuharosokelemzésmegtekintés
Bevezetés az önéletírásbaEsterházy Péter: Harmonia caelestismegtekintés
A fuharosok földjénFuharosok / Esterházy Pétermegtekintés
Elmélet és ornamentikaBevezetés a szépirodalomba / Esterházy Pétermegtekintés
Miről mesélhet az író? Esterházy Péter : Fancsikó és Pintamegtekintés
Kurucz-e a steward ? Esterházy Péterről a Kis Magyar.....Pornográfia után. megtekintés
A preparált hattyúpreparátor.Esterházy Péter publicisztikájaEsterházy Péter publicisztikájáról.megtekintés
Esterházy Péter: Pápai vizeken ne kalózkodj!Pápai vizeken ne kalózkodj! / Esterházy Péter /1976/ A társadalmi értéktudat változásai novellaelemzések tükrében. Veres András (198-200.p) és Kamarás István (201-206.p) tanulmánya.megtekintés
Álnevesek anyái: Csokonai Lili és Sárbogárdi JolánEsterházy Péter: Csokonai Lili: Tizenhét hattyúk; Parti Nagy Lajos: Sárbogárdi Jolán: A test angyalamegtekintés
Esterházy Péter: Termelési regényregényelemzésmegtekintés
Esterházy Péter: A szív segédigéiregényelemzésmegtekintés
Esterházy Péter: Fuharosokmegtekintés
A posztmodernModern és posztmodern; Építészet; Tudományok; Filozófia, irodalomelmélet; Irodalom : Jorge Luis Borges: Pierre Ménard, a Don Quijote szerzője, Az elágazó ösvények kertje; Esterházy Péter : Függő; Németh Gábor :eleven hal; Darvasi László : Koller, a férjmegtekintés
Esterházy Péter: Függő (1981), Ki szavatol a lady biztonsá-gáért? (1982), Kis magyar pornográfia (1984), A szív segédigéi (1985), Tizenhét hattyúk (1987)megtekintés
Esterházy Péter: A zászlóelemzésmegtekintés
rni és (nem) rendezni. 50 címszó a BúcsúszimfoniáhozBúcsúszimfónia / Esterházy Pétermegtekintés
Függelék A "tökéletes pillanat" és a NévHarmonia caelistis / Esterházy Pétermegtekintés
A szív segédigéi (Esterházy Péter)megtekintés
Kérdések, válaszok, művészi megoldások...a mai magyar epikábanmegtekintés
Egy javított nő (Esterházy Péter Egy nő-jéről a Javított...kiadás megjelenése után)megtekintés
A referancialitás illúziója és lebontása. Két Duna-regényHahn-hahn grófnő pillantása /Esterházy Péter Danubius Danubia / Kabdebó Tamásmegtekintés
Hangnemek és közlésformák Esterházy Péter Harmonia caelestismegtekintés
Száll a hattyú...Csokonai Lili és az intertextualitásmegtekintés
"...sicut in caelo, et in terrra..." Esterházy P.: Harmonia..caelestis c. művéről.megtekintés
Talpazat és szobor. Esterházy Péter: Harmonia caelestismegtekintés
A történelem mint tapasztalat, regény és retorikaHarmonia caelestis / Esterházy Pétermegtekintés
Egy egyenlet, két ismeretlennnel. Esterházy P.: Harmonia...A lehetőség írása Estreházy Péter Harmonia caelestis c. regényében.megtekintés
A történelem elképzelt hitele. Esterházy Péter: Harmonia......caelestismegtekintés
A kritikus őszintesége. Estreházy Péter: Javított kiadásmegtekintés
A Javított kiadás-rólEsterházy Péter: Javított kiadásmegtekintés
A Név nevében (editióról és emendatióról)Esterházy Péter: Javított kiadásmegtekintés
Újraélt, újraírt önértés. Esterházy Péter: Javított kiadásmegtekintés
Csütörtök, péntek. Estreházy Péter: Javított kiadásmegtekintés
Harmadik könyv. Esterházy Péter: Javított kiadásmegtekintés
A Szépség és a Szörnyeteg. Esterházy Péter: Javított kiadásmegtekintés
Közérdekű önsajnálat, avagy író (újra)olvas. Javított kiadásmegtekintés
Bevezetés a szépirodalomba / Esterházy PéterEsterházy Péter művérőlmegtekintés
Esterházy Péter: Termelési regény (Kisssregény)megtekintés
Kertész Imre: Jegyzőkönyv - Esterházy Péter: Élet és irodalomegtekintés
Az ifjúkor emlékműveTermelési regény (kisssregény) / Esterházy Pétermegtekintés
Emlékmű - hajszálrepedésekkelHarmonia caelestis / Esterházy Pétermegtekintés
1 könyv - 1 (történelmi) bohóctréfaEsterházy Péter: Javított kiadásmegtekintés
A "rettenetes" és a "jó". Esterházy Péter: Javított kiadásmegtekintés
"Ha saját magunknak elmondjuk rendesen..." Esterházy Péterbeszélgetésmegtekintés
Frankfurt, 2004. október 10.Beszélgetés a Béke-díjas Esterházy Péterrel.megtekintés
Az Esterházy-expresszkalauza, utasai és végül, de nem utolsó sorban ("elöl ül a masiniszta"!) maga: a Mester. Esszé Esterházyról.megtekintés
Mellékletek nélkülAZ/EGY Estreházy-regény olvasatai. Harmonia Caelestismegtekintés
Botrány és ünnepFejezete Esterházy Péter művészetének értelmezéséből. E. P. egy mondatáról: \"A grammatikai tér én vagyok\" (E.P.: Termelési-regény)megtekintés
Méz és melancholia, avagy: az idézet esztétikája és etikájaEsterházy Péter: Függőmegtekintés
Az ősi rendEsterházy Péter: Fuharosokmegtekintés
Egy regény mint gobelinOttlik és Esterházy - egyetlen lapon.megtekintés
Papiros nőkEsterházy Péter: Egy nőmegtekintés
Ká-európai diszharmóniaEsterházy Péter: Javított kiadásmegtekintés
Történetesen...?Esterházy-adaptációk a kortárs magyar filmben. Gothár Péter: Idő van; Gothár Péter: Tiszta Amerika; Molnár György: Anna filmje; Sólyom András: Érzékek iskolájamegtekintés
A körtefaBeszélg. Nádas Péter és Esterházy Péter írókkalmegtekintés
Közép-európai ember az, aki nem érti saját magátBeszélgetés a friss Pro Europa-díjas Esterházy Péterrelmegtekintés
Képzelet - műfaj - látványA valós, a fiktív és az imaginárius kérdése Esterházy korai epikája kapcsán. Fancsikó és Pintamegtekintés
A meztelen magyar férfi (nő)Esterházy Péter: Egy nőmegtekintés
Az értlmezés lezáratlanságaEsterházy Péter: Javított kiadásmegtekintés
A szöveg tartományaiEsterházy Péter: Függő; Ki szavatol a lady biztonságáért?megtekintés
Egy regény mint gobelinOttlik és Esterházy - egy laponmegtekintés
HázavatásEsterházy Péter: Bevezetés a szépirodalombamegtekintés
Kettős. Nádas és EsterházyKét szövegről és két íróról. N.P. A látszat zavaros forrásairól c. lipcsei beszédéről és E.P. uott elhangzott A ritmus: dicshimnusz c. laudációjáról.megtekintés
"Minden srég egy kicsit"Esterházy Péter: Búcsúszimfónia Drámai beszédmód a Harmonia caelestis árnyékában.megtekintés
Egy férfiEsterházy Péter: Egy nőmegtekintés
"Vár állott, most szóhalom"Esterházy Péter: A szabadság nehéz mámoramegtekintés
Három testőr meg a negyedikEsterházy Péter - Nádas Péter - Kertész Imre: Kalauzmegtekintés
Időn innen, időn túlIdő van / rend. Gothár Péter; í. Esterházy Péter, Gothár Péter magyar film, 1985.megtekintés
Tér vanTiszta Amerika / rend. Gothár Péter í. Esterházy Péter, Gothár Péter magyar film, 1985.megtekintés
"Egy rendkívüli elbeszélő tehetség"A korai Esterházy -próza: Fancsikó és Pinta, Pápai vizeken ne kalózkodj! Termelési-regénymegtekintés
1 férfitekintet tárgyaiEsterházy Péter: Javított kiadásmegtekintés
A narrációval szembeszegülő feminista kritikai olvasás I."Lesem az arcát ,nem néz vissza" Nemi szerepek, látvány és nézőpont vizsgálata Esterházy Péter Egy nő c. írásában.megtekintés
Esterházy Péter: A szív segédigéicselekmény, elemzési segédlet, vázlatmegtekintés
Minden és semmiEsterházy Péter: Harmonia caelestis-érőlmegtekintés
Ester Házy: a nővé válás/hálás aktusaiEgy nő; A szív segédigéi; Tizenhét hattyúkmegtekintés
"...te, ez iszkol"Esterházy Péter: Bevezetés a szépirodalomba c. műve nyomábanmegtekintés
Esterházy PéterAdattár: biográfia, bibliográfia; írói honlapmegtekintés
Historizáló szerkezetek, mikrovetületekAz Esterházy-figura idegensége: "édesapám" átszituálódó szerepei. (Harmonia caelestis, Javított kiadás)megtekintés
Egy boldog íróEsterházy Péter: Fancsikó és Pintamegtekintés
Három darab életEsterházy Péter: Rubens és a nemeuklideszi asszonyokmegtekintés
A posztmodern korszak retorikai stratégiáiEsterházy pályakezdésének korabeli recepciójamegtekintés
Képzelet, műfaj és látvány a...Fancsikó és Pintá-banmegtekintés
A malheur kísértete; Az irodalmi termelés médiumaiEsterházy Péter: Termelési-regénymegtekintés
A nyelv hatalma:Fábián László: Hazatérő lovam körmén virágos rét illatát hozza, avagy furcsa örcs a torkomban Esterházy Péter: Fancsikó és Pintamegtekintés
Esterházy Péter fogadtatása FranciaországbanKlisék és új megközelítésekmegtekintés
A mikrotörténelmi nézőpont és a családregényEsterházy Péter: Harmonia caelestismegtekintés
TrafikEsterházy Péter: Javított kiadásmegtekintés
A "jó író" és a "jó írás"Kosztolányi és Esterházymegtekintés
A legyek urailégyfogás-motívum Jókai Mór Kurbán bég című elbeszélésében és Esterházy Péter Termelési-regényében.megtekintés
AlapállásokEsterházy Péter: Utazás a tizenhatos mélyéremegtekintés
VagyunkEsterházy Péter: Termelési-regény (kisregény)megtekintés
Az irodalom mint referenciaMárai Sándor Szindbád hazamegy és Esterházy Péter Esti c. regényébenmegtekintés
Hrabal könyve - Esterházy Péter regényérőlEsterházy Péter: Hrabal könyvemegtekintés
A Fuharosok - színpadonEsterházy Péter Fuharosok című regényérőlmegtekintés
Harmonia caelestisEsterházy Péter: Harmonia caelestismegtekintés
Átok vagy csoda? A berni döntő magyar irodalmi emlékezetérőlSzabó Lőrinc: Vereség után; Darvasi László: A másik berni csoda; Esterházy Péter: Utazás a tizenhatos mélyére; Benedek Szabolcs: Focialista forradalommegtekintés
Arcél, barkácsolás, implicit olvasók: Utazás a tizenhatos mélyéreEsterházy Péter: Utazás a tizenhatos mélyéremegtekintés
"Hogy félreértsem a német mondatot" - Recycling a HasnyálmirigynaplóbanEsterházy Péter: Hasnyálmirigynaplómegtekintés