József Attila Könyvtár - Műelemzés Adatbázis | Keresés | Eötvös József

50 db találat
Dátum downCímLeírás
2015-11-02A szegénység a magyar irodalombanTárgytörténeti vázlat
2013-10-01A szegénység ábrázolása Eötvös József irodalmi munkáibanA szegénység ábrázolása Eötvös József irodalmi munkáiban
2013-04-01A székely-magyar lélek rítusai- Dr. Balázs Lajos: Rituális szimbólumok a székely-magyar jelképkultúra világából
2013-04-01Egy vígjáték politika és irodalom metszéspontjánEötvös József Éljen az egyenlőség című vígjátékáról
2013-02-01A belvilág jegyzőjeBartusz-Dobosi László Aki hitét veszti elmerül : Báró Eötvös József katolicizmusa.
2007-06-01Az angyal mint hasonmásAz angyal-motívum hasonmás-jellegű megjelenése a Berlin fölött az ég (Wim Wenders, 1986.), Angyalok városa (Brad Silberling, 1998.) c. filmekben és Ungvárnémeti Tóth László Nárcisz, avagy a gyilkos önszeretet c. drámájában és Eötvös József Álom c. novellájában.
2006-03-01"Mi egyesek történetét írjuk le"A Magyarország 1514-ben szereplő- és időkezelése.
2006-01-01Tévelygések az irónia irányábanElbeszélő, elbeszélés és történet viszonylatai Eötvös József A falu jegyzője c. regényében
2004-04-01Megváltás és katasztrófaEötvös József: Magyarország 1514-ben
2004-04-01Történettudomány versus szépirodalomEötvös József Magyarország 1514-ben c. regénye, mint szépirodalom.
2002-12-01Eötvös József (1813-1871) Témavázlat.ld. "Érettségi felvételi előkészítő" Vázlat
2002-03-01A történet csendje. Téma és elbeszélés kapcsolata.......Eötvös József Nővérek c. regényében
2002-02-01Mit lehet tudni A falu jegyzője első két kiadásáról, és mi..következik ezekből az irányregényre nézvést?
2001-09-01Magyarország 1514-benEötvös József és a történelem.
2001-04-01A mitikus folyó regénybeli irányaA falu jegyzője / Eötvös József
2001-04-01Korsó és díszedény "Irányzatosság" és irónia A falu jegyzőjeértelmezésében. Eötvös József
2001-01-01Eötvös József Üveges JancsijaA falu jegyzője
2000-11-01Az államtudós Eötvös : ideiglenes fejlődéstörténeti vázlatEötvös József társadalomtudományi nézetei.
1999-04-01A karthausi keletkezéstörténetéhezA karthausi
1999-03-01Megjegyzések Eötvös József : A karthauzi c. reg. szöveghagyoEötvös József : A karthauzi c. reg.
1997-09-01Eötvös József az emigrációban 1848-50.Eötvös József az emigrációban, szellemiéletrajza 1848 szept.-1850. A XIX. sz. uralkodó eszméinek befolyása az ál- lamra.
1996-03-01A recepció örökségeA falu jegyzője a magyar kritikai hagyományban
1989-06-01"...szabadság és felvilágosultság"Eötvös József és a magyarországi politikai modernizáció
1982-10-01Eötvös József: Agricola leveleiEötvös művéről
Eötvös József: A falu jegyzőjeelemzés
Eötvös József: A karthausielemzés
Közelítések Eötvös JózsefhezEötvös József pályája.
Eötvös JózsefTanulmányok a felvilágosodás és reformkor magyar irodalmából.
Eötvös József és a francia felvilágosodásTanulmányok a felvilágosodás és a reformkor irodalmából
Eötvös József: Magyarország 1514-benregényelemzés
Eötvös József: Búcsúverselemzés
Eötvös József: Én is szeretnémelemzés
Eötvös József: A karthausirólEötvös József: A karthausi
Eötvös József: A falu jegyzője
Eötvös József: Magyarország 1514-ben
Eötvös József: A nővérek
Forradalom utánKemény, Eötvös és Madách
Eötvös József és a forradalomEötvös József: A karthausi, A falu jegyzője, Magyarország 1514-ben és a XIX. század
Eötvös József: A falu jegyzőjecselekmény, elemzési segédlet, vázlat
Tévelygések az irónia irányában1845 Eötvös József: A falu jegyzője
Megváltás és katasztrófaEötvös József: Magyarország 1514-ben
A karthausi és a miniszterEötvös József küldetéstudata (A karthausi; Uralkodó eszmék)
Evangéliumi erkölcs és egyéni szabadság1854 Eötvös József: A 19. század uralkodó eszméinek befolyása az államra
A karthausiEötvös József regénye
A karthauziEötvös József regénye (1839-41)
A falu jegyzőjeEötvös József regénye (1845)
Magyarország 1514-benEötvös József regénye (1847)
A NővérekEötvös József regénye
Egy magyar klasszikus és viktoriánus kritikusaiEötvös József: A falu jegyzője (1845)
A 19. századi realista regénytípus magyar változataEötvös József: A falu jegyzője c. regénye