Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

110 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2021-03-01Talán a mélyben Atlantisz harangozDsida Jenő Reményik Sándornak ajánlott verse
2020-04-01A "lélekszemű ember"Szakrális versbeszéd Dsida Jenő költészetében
2019-04-01A Psalmus Hungaricus mint Szózat-variációDsida Jenő: Psalmus Hungaricus
2018-08-01"...amit látott, gyönyörű volt"Dsida Jenő mai és holnapi olvasóiban kiteljesedő költészete
2018-05-01"Álmos fejét karjára fekteti..."Dsida Jenő emlékezete
2017-10-01"Orrodba édes illatot gyűjts, szívedbe békét és mosolygást"Dsida Jenő: Tíz parancsolat
2017-09-01Dsida Jenő "magyar zsoltára"Esszé két költeményről
2016-12-01Egy kétsoros és vonzataiDsida Jenő Nyári pillanatkép című verse
2015-05-01„Örömben élni”Dsida Jenő: Vidám kínálgatás keresztényi lakomán
2015-04-01"Harmadnapra feltámadok"A húsvéti ünnepkör Dsida Jenő verseiben
2015-03-02"...az elnémult sokaság fölött a lángra hasadt egekbe kiáltok"Dsida Jenő költészetének bibliai ihletettsége
2014-09-01A byroni versesregény-modell lírai megújításaDsida Jenő Tükör előtt című verskompozíciója
2014-09-01"Keljetek fel, menjünk..."Dsida Jenő első verskísérlete: Evangélium
2014-07-01"...vizeskoró bort zubogtat, bíborlángút, mint a vér"Esszé Dsida Jenő Kánai menyegző verséről
2014-05-02Tücsök, ó be boldog is vagy...Egy ógörög motívum és magyar változatai
2014-03-00Dsida Jenő és a Nyugat "harmadik" költőnemzedékeHárom költőnemzedék. Nemzedéki karakterek.
2013-11-01Elfut, elbúvik a kedvDsida Jenő elveszettnek hitt színpadi mesejátéka
2013-10-01"...be szép a könnyű, halk beszéd!"Dsida Jenő verseinek értékközpontú olvasata
2013-09-01"Költő sem vagyok, csak ember"Fájdalom és együttérzés, mélabú és játékosság Dsida Jenő verseiben. (Harminc év közelében, Hálóing nélkül, Hulló hajszálak elégiája, Február esti hat óra)
2013-09-01A Nap és a Hold szerelmeseiAssisi Szent Ferenc hatása Dsida Jenő világképére
2013-07-01"Olyan strófákban zengjen most az ének..."Szerzők, művek, hősök az egyetemes irodalomból - Dsida Jenő verseiben
2013-07-01Dsida Jenő és a misztikaEsszé Dsida Jenő spirituális költészetéről
2013-01-01Dsida Jenő, a Pásztortűz-szerkesztőDsida és a Pásztortűz folyóirat viszonya.
2012-12-01"Búcsú az angyalitól"Dsida Kaful
2012-11-01A látomás szövegszervező szerepeDsida Jenő: Miért borulnak le az angyalok Viola előtt?
2012-03-01Reményik és DsidaReményik Sándor és Dsida Jenő verseiről
2011-08-01Lelkem sugarábanFogódzók Dsida Jenő szerelmi költészetének újabb megközelítéséhez.
2011-06-01Kóborló délutánDsida Jenő "kutyás" verse: Kóborló délután kedves kutyámmal
2011-06-01"Szelíd hárfával siratlak"Ismétlésalakzatok és aranymetszés a dsidai versépítésben. (Sainte Thérése de Lisieux, Éjjel a Maros partján, Dal az elmaradt vallomásról, Csend a tavon, Miért borultak le az angyalok Viola előtt)
2010-04-01Istenkeresés a mai irodalombanDsida Jenő istenhite
2010-03-01Kereszténység és életöröm...Dsida Jenő költészetében
2010-02-01A késő modern poétika jellegzetességeiDsida Jenő költészetében. Az 1938-ig megjelent ; Leselkedő magány, Nagy csütörtök, Angyalok citeráján c. köteteinek verseiről.
2009-03-01"Icarus sorsát vállalom."Az Icarus-mítosz recepciója a magyar irodalomban
2009-02-01Hős testvérem az IgébenReményik Sándor Dsida Jenőről
2009-01-01Ismeretlen énekHalálalakzatok Kosztolányinál és Dsidánál
2008-11-01Cynthia festi magát?Egy Sextus Propertius-vers Dsida Jenő két fordításában
2008-09-01"Mindig magunkért, soha mások ellen..."A Trianon-kérdés Dsida Jenő életművében
2008-09-01Dsida Jenő és a Jancsó fivérekDsida Jenő irodalomkritikai programja, A pályakezdő Jancsó Elemér irodalomszemlélete
2008-02-01Az irodalomtanítás műhelyébenKecskeméti Vég Mihály: LV. zsoltár és Dsida Jenő: Psalmus Hungaricus III. óravázlat
2008-01-01Arany és kék szavakkalDsida Jenő Mária-élménye: Az utolsó litánia; Angelus; Utolsó vacsora; Mária szobor a kertben; Arany és kék szavakkal
2007-11-01"A szép mindig korszerű"Dsida Jenő kritikai nézeteiről
2007-05-01Dsida Jenő századik születésnapjáraDsida Jenőről. Láng Gusztávval beszélget Fűzfa Balázs
2007-04-01Angyalok citerájánSzáz éve született Dsida Jenő
2007-04-01Túl a formánDsida Jenő költészetéről
2007-02-01A személyes múlt és a jövő szorításábanDsida Jenő: Február, esti hat óra
2007-02-01A soknyelvű Dsida JenőDsida-fordítások
2007-02-01Dsida Jenő Közép-EurópájaSzülőföld vonzása - Erdély, Magyarország - Közép-Európa, Európa-eszme.
2007-01-01"Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris"Kettős parafrázis Dsida Jenő Sírfeliratában
2006-01-01A népi vallásosságtól a transzcendenciáigJózsef Attila és Dsida Jenő
2005-11-01"Az emberiségnek éppen magyar mivoltunkkal tartozunk"József Attila és Dsida Jenő barátsága
2005-10-01"Nem hal meg senki szebben..."Dsida Jenő a halál közelében.
2004-06-01A sorsvállalás drámája: Dsida Jenő: Psalmus Hungaricus
2004-06-01A Psalmus Hungaricus előzményei és helye a költői életműben
2004-06-01Az ismertnek vélt rapszódia. Psalmus Hungaricus / Dsida Jenő
2004-06-01A "magyar zsoltár" polifóniája. Psalmus Hungaricus / Dsida J
2004-04-01Határok fölötti magyar irodalom VIII. 1918-1948. FelvidékSzlovákiai magyar irodalom*: Dsida Jenő (1907-1938), Fábry Zoltán (1897-1970), Győry Dezső (1900-1974), Forbáth Imre (1898-1967), Vozári Dezső (1904-1974), Sáfáry László (1910-1943) stb.
2004-04-01Bűnbánó húsvéti ének. Szempontok egy Dsida-vers elemzéséhezHúsvéti ének az üres sziklasír mellett / Dsida Jenő
2003-12-01Dsida Jenő Psalmus Hungaricusc. versének újraértelmezési kísérlete
2003-08-01Észrevételek Dsida Jenő költészeténekrecepciótörténetéhez
1999-12-01"Egyetlen tornyos sziklaszál: az Isten"Vallásos alapélmények a klasszikus erdélyi lírában (Áprily Lajos, Reményik Sándor, Tompa László), és (Dsida Jenőn át) az újabb mai költészetben
1997-03-01Dsida Jenő: Arany és kék szavakkalDsida Jenő verséről
1996-01-01Evangéliumi esztétika és modern bukolikaA Dsida-vers méltósága
1994-05-01Edgar Allan Poe és Dsida Jenő...Szerenád Ilonkának c. verse
1994-04-01Mű-életmű-irányzat
1992-08-01Gyászlila csipkeverésDsida Jenő Út a kálváriára c. verséről
1991-04-01Magyar zsoltárDsida Jenő: Psalmus Hungaricus
1982-01-01A sietség pátoszaTanulmány Dsida Jenőről
Dsida Jenő: Légyottjaelemzés
Dsida Jenő: Szerenád Ilonkánakelemzés
Dsida Jenő: NagycsütörtökNagycsütörtök / Dsida Jenő verselemzés
Dsida Jenő: Szerenád Ilonkánakelemzés
A legenda ember-arcaDsida Jenő: Nagycsütörtök
Dsida Jenő: A sötétség verseelemzés
Dsida Jenő: A sötétség verseA sötétség verse / Dsida Jenő
Költő a Kálvárián. Dsida Jenő: NagycsütörtökNagycsütörtök / Dsida Jenő, verselemzés
Dsida Jenő: Nagycsütörtökelemzésvázlatok!
Dsida Jenő - 40 év távlatábólDsida Jenőről. Út a Kálváriára, Szerenád Ilonkának, Tükör előtt c. ciklus verseiről
Poe és DsidaSzerenád Ilonkának / Dsida Jenő Annabel Lee / Edgar Allan Poe
A pajzán angyalA szent és a profán Dsida Jenő költészetében
Dsida Jenő rétegeiDsida Jenőről
Dsida Jenő: Légyott
A megtalált verőfény (Dsida Jenő)
A pajzán angyal.A szent és a profán Dsida Jenő költészetében2 tanulmány; Egy virtuális Dsida-monográfia (Láng Gusztáv Dsida- értelmezései.) 202-207.
"Míg kissebbítenek, lassan megnövünk"Dsida Jenő: Tükör előttverselemzés
Dsida Jenő: Miért borultak le az angyalok Viola előttD.J. verses novellájáról
Dsida Jenő: Nagycsütörtökverselemzés
A pályakezdő versekEstharangok 21-23.p, Tavasz 34-36.p, Tóparton 36-41.p / Dsida Jenő
A költői bemutatkozás - a Leselkedő magányDsida Jenő első verseskötete, a Leselkedő magány. Részletesebben tárgyalt, elemzett versek : Túl a formán 51-58.p, Mélyre ások 58-60.p, Itt feledtek 60-66.p,Hammelni legenda 66-70.p.
A lázadás közjátéka - Bútorok / Dsida JenőTudom az ösvényt 105-108.p, Bútorok 115-123.p.
Kettétört óda a szerelemhezDsida Jenő verse
Isten, halál, szerelem: Szép túlvilágMerre száll? / Dsida Jenő
Isten és halálA sötétség verse / Dsida Jenő említett versek még : A félelem szonettje; Hálóing nélkül; Tíz parancsolat.
Angyalok citeráján (Dsida Jenő költői arcképe)
Dsida Jenő: Nagycsütörtök
Magyar költő a kálvárián-Dsida Jenő költészete
Dsida Jenő: Nagycsütörtökelemzés
Miért borultak le az angyalok Viola előttDsida Jenő verse
Arany és kék szavakkalA színszimbolika Dsida Jenő verseiben.
A népi vallásosságtól a transzcendenciáig.József Attila és Dsida Jenő
Dsida Jenő: Nagycsütörtökverselemzés, vázlat
Dsida Jenő gyermekversei...a Cimborában
A költő életútjaDsida Jenő
A Könyörgés csodáért előzményeDsida Jenő: Könyörgés csodáért
A Nagycsütörtök két szövegváltozataDsida Jenő: Nagycsütörtök
Egy versszöveg metamorfózisaDsida Jenő: Nagycsütörtök
Dsida Jenőpályakép, (1907 - 1938)
Az elmúlás poétikájaA haláltapasztalat esztétikai közvetítettsége a két világháború közötti magyar költészetben. Tart.: Terra incognita? Közvetítettség. Jajra csap a legszebb rímmel - Kosztolányi Dezső, Ősz és tél között, A múlás etűdjei - Weöres Sándor Rongyszőnyege, Vigasz és nyelv (Dsida, Radnóti, József Attila, Teljesség és vég - Harmadik szimfónia
Hulló hajszálak elégiájaDsida Jenő verse
Tükör előtt - Psalmus utánDsida Jenő Psalmus Hungaricus és Tükör előtt című műveiről.
Dsida Jenő és a Nyugat "harmadik" költőnemzedékeDsida Jenő és a nemzedékek jellegzetességeinek vizsgálata a személyes költői világ fontossága, a természeti és kulturális környezettel vagyis a "tájjal" kialakított bensőséges viszony, illetve a nemzeti történelem értelmezésének tragikus hangsúlyai mentén.