József Attila Könyvtár - Műelemzés Adatbázis | Keresés | Diákmelléklet

190 db találat
Dátum downCímLeírás
2022-12-01A harmadik zsoltárA Fortissimo, a Zsoltár gyermekhangra és a Zsoltár férfihangra kompozicionális kapcsolatáról
2022-11-01A "téboly lakik az emberben"Füst Milán A feleségem története és Enyedi Ildikó azonos című adaptációja
2022-11-01Modern korunk hőse, Herczeg FerencTanulmány Herczeg Ferencről életművéről
2022-10-01Prózapoétikai újításokMóricz Zsigmond Az Isten háta mögött című regényében
2022-06-01Látomások és láttatásokavagy A hetedik titkos élete
2022-03-01"Mondd, pajtás, mit lehet itt csinálni?" - vagy az önmegismerés keserű gyümölcseiA nyelvi és nemzeti sajátságok kérdése Kosztolányi Dezső Cseregdi Bandi Párizsban, 1901-ben című novellájában
2022-02-01Miért fontos a bevásárlóközpontban és a családtervezésnél a verstan?Életszagú megközelítés az önismeret fejlesztésével és osztályeposz-töredékkel
2021-12-01Gondolatok és magyarázatok Kemény István versérőlKemény István: Búcsúlevél
2021-11-01"a lánglelkünk lávájából való ez az izé"Varró Dániel: Minden olyan mint minden
2021-10-01Az esőcsinálók boldogságaAvagy mire való a vers?
2021-06-01Kötelezők, másodkézbőlA Jókai-regények filmes adaptációi
2021-05-01Az olvasás nélküli irodalomAvagy nevelhetjük-e lázadásra a diákokat?
2021-04-01Mit jelent ma Jókait olvasni?Kik, mit, miért és hogyan olvasnak ma Jókait?
2020-04-01A Barbárok a közoktatásbanMóricz Zsigmond és Grecsó Krisztián Barbárok című novelláiról
2020-03-01"A fönti kéz: kongat egyszerre kint-bent..."Papp András és Térey János Kazamaták című drámájának értelmezése a térpozíciók szempontjából
2020-02-01Gauguin-triptichonPaul Gauguin hatása Ady Endre, Juhász Gyula és Tandori Dezső költészetére
2019-05-01A ballada a brit hagyománybanA romantikától napjainkig
2019-04-01A ballada a brit hagyománybanA ballada az angol irodalomban a középkortól a XVIII. századig
2019-02-01Filozófiai kérdések, műfaji-formai sokszínűségBabit Mihály Levelek Iris koszorújából című kötetéről
2018-11-01A lélek imádásaTakács Zsuzsa emlékezés-gyakorlatai
2018-09-01"nem valaminek a hiányát akartam evvel jelölni"A hallgatás alakzatai Esterházy Péter korai prózájában
2018-05-01Magányos magyar kozmoszPásztor Béla és költészete
2018-03-01Egy újrafordítás kérdéseiJ. D. Salinger regényének két magyar nyelvű fordítása
2018-02-01Szótár MMM-játékmódbanÉrtelmezési kísérlet Oravecz Imre Máshogy mindenki más című kötetéhez
2017-11-01Az utolsó messiásJózsef Attila
2017-10-01Műfajok keresztmetszetébenA dráma árnyalatai Csáth Géza Hamvazószerda című művében
2017-09-01Kalandorból elbeszélőCholnoky Viktor korai Amanchich-novelláinak poétikai alakulástörténetéről
2017-06-01Az Ulysses mint az Osztrák-Magyar Birodalom utolsó nagy művészeti produktumaFerenc József és Leopold Bloom koronázása. Párhuzam Joyce Ulysses című művének egy részlete és Ferenc József koronázása között
2017-04-01Az irodalmi adaptáció elemzésének módszereirőlRegény és film viszonya
2017-01-01A lángoló oszlopPetőfi Sándor
2016-12-01SzembenézésekA meglátások Tamási Áron Szűzmáriás királyfi című művében
2016-10-01"Maga a látvány"Baka István: Egy csepp méz
2016-06-01A paródia mint materiális fordításAz Így írtok ti poétikai működésmódjának kérdéséhez
2016-05-01"Mindenki meghal, igen"Orbán Ottó Magyar rekviemje
2016-04-01Miért nem a legjobb Egri csillagokat adják ki több mint ötven éve?Gárdonyi Géza regényének kiadástörténete
2016-02-01Sárkányos asszonyok és Móricz ZsigmondMóricz Zsigmond történelemábrázolásáról a Báthoryakról szóló novelláinak ürügyén
2015-11-01Lebegő rémalakVörösmarty Mihály
2015-10-01"szívére szorítja lélekben maga előtt lebegő magyar Dugonittsát"Dugonics András Etelkája a 18. század végén
2015-09-01Baka István kései verseinek számvetés-maszkjaiÖnértelmezés a Háry János búcsúpohara című versciklusban
2015-06-01"Futók, ugrók, mászók, csúszók"Szép Ernő sportversei és a játékmotívum
2015-03-01A választék kísértéseSzilágyi Domokos Megvert az Isten című kézirattöredékéről
2014-11-03Szomory Dezső: Alice, a jó gyilkosSzomory Dezső novellája
2014-03-00Tóth Árpád Arad és Hej, Debrecen...Című versének identitáskereső mozzanatai.
2013-11-01Templom a templom: Juhász Gyula fekete MáriájaJuhász Gyula A fekete Mária című versének elemzése
2013-10-01Két változat egy témáraA tárgyias líra korlátlan lehetőségei. Babits Mihály és Weöres Sándor szonettje a kovácsistenről. (Héphaisztosz, Hephaistos)
2013-09-01Egy narratíva "varázstalanítása"Örley István: A Flocsek bukása című novellája.
2013-05-01Valóban régimódi a Régimódi?Archi-, inter- és intratextuális viszonyok Szabó Magda Régimódi történetében.
2013-04-01Angyalok a házbanNemes Nagy Ágnes: A lovak és az angyalok.
2013-02-01Három századelejei novellaciklusKrúdy Gyula: Szindbád. Lovik Károly: Egy elkésett lovag. Cholnoky Viktor: Trivulzió.
2012-12-01A hagyomány újraíródása a modernség korszakküszöbénAdy Endre: Góg és Magóg fia vagyok én...
2012-11-01Visszavarázsolt birtokA gyerekfigura Mándy Iván műveiben. (A pálya szélén, Francia kulcs, Csutak és gyáva Dezső)
2012-10-01A Sorstalanság Hollywoodba megyAvagy arról: miképpen csúszik ki a túlélők mindinkább gyengülő kezéből Auschwitz emléke. Kertész Imre: Sorstalanság; Koltai Lajos: Sorstalanság. "A regény milyen viszonyban van a belőle készült filmmel, és milyen szereppel rendelkezik ebben az adaptációs viszonyban a Kertész Imre által jegyzett irodalmi forgatókönyv?
2012-06-01A Vörös Rébék értelmezési rétegiArany János: A Vörös Rébék című művéről.
2012-05-01Jan Kochanowski és Balassi BálintBalassi Bálint lengyelországi tartózkodásainak körülményei.
2012-04-01Adam Mickiewicz olvasása közbenPan Tadeusz, A lengyel nép és zarándokság könyvei.
2012-03-01Magyar MelancholiaÚton Berzsenyihez. Tanulmány Berzsenyi Dániel: A Melancholia című verséről.
2012-02-01Nyelvi robbanásveszélyNyelvi bravúrok a magyar irodalomban
2008-11-01A lírai énTóth Árpád Meddő órán című költeményéről
2008-10-01A Kárpáthy Zoltán románcossága, humora és angyaliságaA mű romance-jellege
2008-05-01Hol a haza?Parti Nagy Lajos: Szívlapát
2008-04-01A szerelem nyelve(i)József Attila: Óda
2008-03-01A részeges gőteÖrkény István: In memoriam DR. K.H.G. című egyperceséről
2008-02-01Csak olvasni (szabad) Rejtőt?Rejtő Jenőről
2008-01-01Család, falu, nemzetAz emlékezés színterei az Életem regényében. Móricz Zsigmond művéről
2007-12-01Az új földesúr mint komikus-humoros romanceJókai Mór: Az új földesúr
2007-11-01ÚjraolvasóBabits Mihály: A lírikus epilógja, In Horatium
2007-10-01JégSzabó Lőrinc Jég c. szonettjéről
2007-05-01A Mikszáth Kálmán-i komikus románc és a versekHumor és komikum Mikszáth Kálmán műveiben
2007-04-01A vakondag értelmePesti Gábor Fabulájáról
2007-02-01ÚtvesztőbenÉszrevételek Petri György Öt tétel című költeményének D. tételéhez
2007-01-01Egy ballada rétegeiArany János Bor vitéz c. balladájáról
2006-12-01Távolodó nyárBerzsenyi Dániel A közelítő tél című verséről
2006-11-01Az 1956-os forradalom egyik szellemi előkészítője: Illyés GyulaIllyés Gyuláról
2006-10-01A Medvetánc kötet születéseJózsef Attila Medvetánc c. kötetéről
2006-05-01Mese a legyőzhetetlen sárkányról és egy megváltatlan PusztaországrólWeöres Sándor: Octopus avagy Szent György és a sárkány históriája
2006-04-01"a lényeget nyomozó metszetek egyik utolsó állomása"Mészöly Miklós Hamisregénye
2006-03-01"Ropp, csatt, patt!"A lírikus Tinódi
2006-02-01Charles Baudelaire: Esti harmóniaBaudelaire, Charles: Esti harmónia c. költeményről
2006-01-01A tekintet hatalmaA filmszakadás mint reflexív funkció Mándy Iván Diákszerelem c. novellájában
2005-12-01Az alázat etikája és esztétikájaPilinszky János: In memoriam F.M.Dosztojevszkij
2005-10-01Az igazság félreértelmezései és a tanúság lehetősége Franz Kafka regényvilágábanKafka regényeiről
2005-05-01A fűnyírógép (idebenn)József Attila Osztás után c. verséről
2005-04-01Személyes és közös múltJózsef Attila: A Dunánál c. verse
2005-03-01Sok-sok süteményTandori Dezső Egy Kosztolányi-vers c. költeményéről
2005-02-01"És lélegeztek mindaketten"Nemes Nagy Ágnes Éjszakai tölgyfa című verséről.
2004-12-01Motívumok Áttűnése: \"rá-olvasás\"Hajnóczy Péter: Pókfonál (szövegelemzés)
2004-11-01"Hol zsarnokság van"Az ötvenes évek és a magyar irodalom
2004-10-01Egy hajdani-örök nő - maWeöres Sándor: Psyché
2004-05-01Egy hiányzó hattyúBalassi Bálint Aenigma című verséről.
2004-04-01A nyelv útvesztői Mészöly Miklós SaulusábanMészöly Miklós: Saulus
2004-03-01"Csak a szavak már nem maradt más"Baka István: Gecsemáné c. verséről.
2004-01-01A megváltozott lét hermeneutikájaPilinszky János: Címerem
2003-12-01Az albatroszok fészekrakásaKosztolányi Dezső: Csatakos virradat
2003-11-01A rivalizáló rucákPetelei István: A játék
2003-10-01Egy sikerdarab titkaSpiró György: Az imposztor
2003-05-01Da capo al fineHajnóczy Péter egy hátrahagyott novellája
2003-04-01A mondhatatlanra nyíló ablakOttlik Géza Minden megvan c. novellájáról
2003-03-01"Pokolzajt zavaró harci jaj"Illyés Gyula: Bartók
2003-02-01A félrecsúszott nyakkendőMegjegyzések Juhász Gyula Anna örök című verséről
2003-01-01A Szarvas-ének - és a hozzá vezető útJuhász Ferenc: A Szarvassá változott fiú
2002-12-01"Az voltam én. A létszámfölösleg"Mándy Iván Csutak-történetei
2002-11-01A lelkiismeret szavaIllyés Gyula Pihegő című verséről
2002-05-01Tíz metszet egy regényrőlJókai Anna: Napok
2002-04-01A tizenkettedikKorszerűtlen elmélkedések József Attila Eszmélet-ciklusának XII. verséről
2002-03-01A kétéltű költőCsokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem 10-11.o.: József Attila félbenhagyott tanulmánya Csokonai Vitéz Mihály Egy tulipánthoz c. versének verseléséről, a tan. címe: Ütem és fogalom 1. (A vers egyébként a Tartózkodó kérelem feltehetőleg korábbi változata)
2002-02-01Az innováció-kényszer kiiktatásaAdy Endre: Sípja régi babonának
2002-01-01Az érvényes mérce. Kölcsey Ferenc: Vanitatum vanitasKölcsey Ferenc: Vanitatum vanitas
2001-12-01Az Előszó egy lehetséges értelmezéseVörösmarty Mihály: Előszó
2001-11-01Téli berekA szintézis regénye
2001-10-01Lehet-e kétszer ugyanabba a folyóba lépni ? Weöres SándorWeöres Sándor két versének elemzése. A négy évszak; "A falra mászott fogkefe" mintájára (Megjelent W.S. Kézírásos könyvében)
2001-05-01A beérkezés ígérete : Kormos István 1947-benRealizmus(1947), Katlan (?1954)(egy vers kétféle véltozata) Kereszttel hátuk szőrén (1947)
2001-04-01Megkétszerezett magányAdy Endre két versének összehasonlító elemzése
2001-03-01"Műszereik segítségével állandóan figyelni fognak"Karinthy Frigyes: Utazás Faremidóba
2001-02-01Mire tanít a Virágos katona?Magatartásminták Gion Nándor regényében
2001-01-01"árnyék" rajtunk és bennünk"A mesehagyomány szerepe Csáth Géza prózájában.Mesealakulatok, különböző mesei formák Csáthnál. Mesék; A mester meséi; Mesék, amelyek rosszul végződnek; A kőszívű takarítónő; Mese az emberek rosszaságáról; Pesti mese; Szombat este; A varázsló kertje; Anyagyilkosság; Történet a három leányokról; A béka; A torzszülöttek; Cirkuszmulatság
2000-12-01Játék karácsonykorNagy László karácsonyi versének értelme
2000-11-01Párhuzamos "szövegváltozatok" és műreflexióKosztolányi Dezső Kis dráma a ruhatárban c. novellájáról
2000-10-01Tüske várFekete István: Tüskevár
2000-05-01Mikor keletkezett a János vitéz?Petőfi Sándor János vitézének keletkezéstörténete
2000-04-01"Csak férfi és nő van"Karinthy Frigyes: Capillária
2000-03-01Tükörben türöződő tükörItt állok a róna közepén / Petőfi Sándor Felhők ciklus
2000-02-01Elszakadás és megkötöttségEgy motívumkör Csoóri Sándor költészetében. Alapelemek és motívumok az Anyám szavai, Furulya-csonk a szánkon, Kezemben zöld ág, Ennyi volt az élet, Reggel a kertben c. versekben
2000-01-01Visszájáról a teljesség. Pilinszky: a remény eretnekeAdalékok az Apokrif elemzéséhez
1999-12-01Az előszó, és ami mögötte vanAz előszó, prológus mint műfaj.
1999-11-01Antinómia és egységEgy elbeszélői pozíció fejlődése egy "igazság-novellában". Kosztolányi Dezső: Paulina
1999-10-01Mit látsz Lászlóffy Aladár íróasztalán?Lászlóffy Aladárról és műveiről
1999-09-01BóbitaWeöres Sándor: A tündér
1999-05-01Ágh István és költői családfájaÁgh István: Ének elvetélt versekért, Orgona-fújtató, Egy Babits-sor megfejtése
1999-04-01A Kidron patakon túlPilinszky János: Négysoros
1999-03-01Szerepek vagy rejtőzködésekÖsz Mihajlovszkojében / Viktor Szosznora verse és Baka István fordítása
1999-02-01"akármi egyéb, csak víg eposz nem"Arany János: Az elveszett alkotmány
1999-01-01A szelíd farkas és a bárányos rókaPetőfi esete Vörösmartyval meg a babérral Vörösmartyhoz / Petőfi Sándor
1998-12-01A "kötött ihletek" költőjeCs. et F. / Fazekas Mihály. Fazekas verse Csokonairól
1998-11-01József Attila: FlóraElemzés a versről
1998-10-01Krúdy Gyula "királyregényei"Tanulmány Krúdy királyregényeiről
1998-05-01Kosztolányi Dezső: IlonkaNovellaelemzés
1998-04-01"Te is megháromszorozódsz előttem"Tükörszonettek és triptichonok Baka István lírájában
1998-03-01Az apostol körülPetőfi Sándor: Az apostol
1998-02-01A hold ezüstjeBalázs Béla drámáiról
1998-01-01Árpád íróiVörösmarty és előzményei
1997-11-01"Ki titkaidat tudtam"Babits Mihály: Jónás könyve
1997-10-01Önarckép történelmi háttérrelGárdonyi Géza Egri csillagok és A láthatatlan ember c. regényének elemzése
1997-09-01Kezdjük a "költészettel"Orbán Ottó Táncoló Siva versének szövegelméleti elemzéséhez
1997-05-01Tandori Dezső: Halottas urna két füle e.e.cummings magángyűjteményébőlKavafisz-haiku / T.D. Hézagpótlás (E.E.CUMMINGS TÜKRÖS TERME) / T.D. Az ismeretlen olvasó emlék-műve / T.D. Egy teraszon / T.D.
1997-04-01Radnóti Miklós: Nem tudhatomRadnóti versének elemzése
1997-03-01Madách Imre: Az ember tragédiájaelemzés a műről
1997-02-01Mándy Iván: A viking sisakelemzés a műről
1997-01-01A vígjáték és a regény párbeszédeA Noszty fiú esete Tóth Marival / Mikszáth Kálmán
1996-12-01Termő avantgárdA ló meghal a madarak kirepülnek / Kassák Lajos
1996-11-01Értelmes szem - ihletett szóCsanádi Imre: Írott képek
1996-10-01A szemlélődő elbeszélői szerepkör Arany balladáibanArany János balladáiról
1996-09-01What's Hecuba to him, or he to Hecuba...Baka István Helsingőr című verséről
1996-05-01"Nem élhetek Pest nélkül"Krúdy Gyula Budapestje
1996-04-01A prédikáció, mint irodalomA prédikáció mint irodalmi műfaj meghatározása
1996-03-01Vörösmarty Mihály elhamvadt verseiVörösmarty Mihály verseiről
1996-02-01"Kötve vagy, szerencse, az én lábamhoz..."Megjegyzések Zrínyi Miklós eposzához: Szigeti veszedelem
1996-01-01Tömörkény "egypercesei"Tömörkény István elbeszéléseiről
1995-12-01A mulandóság "megszelídítése"Csokonai, Háfiz és a sírhalom
1995-10-01Irodalmunk a középkorbanKözépkori műveltségünk korai szakasza kb.1000-1200ig
1995-09-01A csekei költő: Kölcsey FerencKölcsey Ferencről
1995-05-01A regényíró KosztolányiKosztolányi Dezsőről
1995-05-01Tükör által: A lírikus KosztolányiKosztolányi Dezsőről
1995-04-01Orpheus és YorickKormos István költészetéről.Fehér virág, Vonszolnak piros delfinek,Tengermély, Orpheus panasza, Szegény Yorick c. verseinek elemzése
1995-02-01Lélektől lélekigVázlat Tóth Árpád portréjához
1995-01-01"Forr gerjedt elmémre, mint hangyafészelre sok új vers..."Balassi Bálint saját kezű versfüzéréről
1994-12-01Petőfi-mozaikPetőfi Sándorról
1994-11-01Az elégikus BerzsenyiEsszé Berzsenyi költészetéről
1994-10-01Harc az ünnepért: Kísérlet Szabó LőrincrőlSzabó Lőrincről
1994-09-01Ritmus és élményDecember / Radnóti Miklós Harsány kiáltások tavaszi reggel / Kosztolányi Dezső összehasonlító elemzés
1994-05-01A mai magyar költészet stílusárólA mai magyar költészet stílusáról
1994-04-01A lírikus BabitsEsszé Babits Mihály verseiről
1994-03-01Doktor Senky, a világteremtőWeöres Sándorról
1994-02-01Kortárs magyar irodalom II. : Próza és drámaKortárs próza, drámairod. Nemzedékek.
1994-01-01Kortárs magyar irodalom I.: LíraKortárs líra. Nemzedékek.
1993-12-01Az ember közben villanyszerelőKarinthy Frigyesről
1993-11-01Örkény István két drámájaÖrkény István: Tóték, Macskajáték
1993-09-01"...de a vers Pelikán" :Vázlat Nagy László költészetéről
1993-05-01A százhetven éve fel nem fedezett Bánk bánBánk bán / Katona József Az elemzés alaptételei: 1.Az integritáskeresés kalandjai 2.A Bánk bán idegenképének rétegei 3.A magyarságkép három sűrüsödési helyszíne 4.A kommunikációképtelenség nyelvi alakzatai 5.Az ötödik felvonás
1993-04-01Üstökös-ember, Mont Blanc-emberVajda János művéről
1993-02-01Jókai szerelmi háromszögeiJókai Mór műveiről
1993-01-01Tűnő istenkedésRadnóti Miklós
1992-12-01Költészet és metafizikaPilinszky Jánosról
1992-11-01Az ismeretlen AranyGondolatok Zách Klára ürügyén
1992-10-01Szeressetek szilajon!József Attiláról
"Mégis győztes, mégis új és magyar"Vázlat Ady Endre költészetéről.Teljesség, küldetéstudat,élet-halál- téma, szerelmi költészete, magyarságversek.
Juhász Gyula hálójábólJuhász Gyula versmagyarázatok: Glória, Véres ősz, Terzinák Móra Ferencnek, A vén cigánynak, Magyar..., Emberi hitvallás Venit summa dies, Remeteség
A létezés ihleteNemes Nagy Ágnes költészete
"A költő hasztalan vonít"Őspatkány terjeszt kórt... c. vers elemzése
"Szenvedni annyi, mint diadalt aratni" Babits Mihály: PsychoPsychoanalysis Christiana / Babits Mihály
Önarckép háttérrelCsoóri Sándor: Vadfiú hajjal