Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

17 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2020-10-00A csiga és a sünPonge és Derrida a költészetről
2012-02-01Hermeneutika és applikáció - destrukció és dekonstrukcióHeidegger, Derrida
2008-07-01Derrida fátylaiA megismerés és nemiség viszonyainak átírási kísérletei
2007-02-01Költői nyelv, referencialitás, értelem- MALLARMÉ lírája mint a költészetelméletek provokációja - helye a modern költ. rendszerében - Friedrich és a "homályos költészet" - Stempel, Stierle mint az én és a reprezentáció költője - de Man disszemináció és mimézis - Derrida Antireferencialitás és az irodalom ontológiai szemlélete - Blanchot Hermeneutika és költészet - Gadamer
2007-01-01Az azonos és a más: a francia filozófia a XX.sz. második felébenI. Hatások: 1. a francia filozófia és a \"kontinentális filozófia\" 2. Kritikai Husserl-recepció 3. Hegel- és Marx-recepció 4. Nietzsche-recepció 5. Freud- és Sassure-recepció II. Tendenciák 1. Strukturalizmus 2. Strukturalizmus és hermeneutika között: Foucault 3. Hermeneutika: Ricour 4. A különbség: Deleuze 5. A dekonstrukció (Derrida)
2004-09-01Nyelv és struktualitás: A lacani pszichoanalízis és a derri-dai dekonstrukció közötti vitáról.
1998-10-01A pszichoanalízis fenséges tárgyaPszichoanalízis, dekonstrukció és irodalom. Lacan és Derrida.
1998-07-01Etika és irodalomelméletJacques Derridáról és a modern irodalomelméletről.
1998-03-01A jelenlét és az írás bosszújaA színház újragondolása Derrida nyomán. +posztmodern glosszárium
1998-03-01A francia kultúrfilozófiáról Bathes-tól Derridáig20. századi francia irodalomelmélet
1997-12-01Dekonstrukció és hermeneutikaFilozófiai alapvetés. Derrida filozófus-elődei (Nietzsche, Heidegger, Hegel, Kierkegaard, Platón stb.)
1993-11-01A Derrida-értemezés útvesztőiDerridáról
1993-02-01Derridával napról napraDerridáról
Derrida önmagáról..
A fehér mitológiaa metaforáról.
Az utalási tartomány: Poe. Lacan, DerridaAz ellopott levél / Poe, Edgar Allan Lacan Poe-értelmezése/l956/, és Derrida kritikája Lacan értelme-zéséről. Barbara Johnson posztmodern akciója az értelmezés kriti-kájának értelmezési kritikája.
Derrida fátylai( A megismerés és nemiség viszonyainak átírásai kísérletei Jacques Derrida - Éperons Nietzsche stílusai című szövegében)