József Attila Könyvtár - Műelemzés Adatbázis | Keresés | Csokonai Vitéz Mihály

127 db találat
Dátum downCímLeírás
2019-09-01Litánia-vers a magyar költészetbenA litánia, mint műfaj a magyar irodalomban a kezdetekről
2015-10-01Utak és útvesztőkCsokonai Vitéz Mihály Marosvásárhelyi gondolatok című verséről.
2014-12-01Költészeti HolmiEgy Csokonai-versről
2014-02-01Az érzelmi hatás változatai Csokonai költészetébenA boldogság és szomorúság versei: A vidám természetű poéta, Az én életem, A tihanyi ekhóhoz (A füredi parton, 1796), Dr Földi sírhantja felett (1801); Lilla-ciklus mint a két típus kombinációja: az együttérzés lehetősége
2012-04-01Újabb adalékok a Csokonai család genealógiájáhozműelemzés
2009-11-01Csokonai vonzásábanMóricz Zsigmond Csokonai-drámájáról
2008-05-01Fénylő parnasszus 3.Utak Csokonaihoz (esszé)
2008-04-01Fénylő parnasszus 2.Utak Csokonaihoz (esszé)
2008-03-01Fénylő ParnasszusUtak Csokonaihoz
2006-01-01"A semmi ágán ülők"József Attila kései költészetének (1933-37) jellegzetes motívumáról: "semmi ága", irodalmi előzményéről (Csokonai), mindkét költőnél előforduló motívumrendszerré összeálló mag- keret- töltőmotívumok stb. A motívum eredete: sámánfa, életfa.
2005-02-01A 2005. év két "évfordulós" költője:Csokonai Vitéz Mihály és József Attila
2005-02-01"...mit ér az, hogy én bölcsebb vagyok?"Élet, idő és irodalom problémája Csokonai Tempefőijében.
2005-01-01"Böjtben is víg farsangi lélek"200 éve halt meg Csokonai Vitéz Mihály. Csokonairól röviden.
2005-01-01Egy "furcsa vitézi versezet" szellemi hátországárólA Dorottyáról, Csokonai Vitéz Mihály halálának 200. évfordulóján
2004-12-01Rímkényszerből ritmusváltás?Ritmikáról Csokonai ürügyén. Csokonai Vitéz Mihály Tartózkodó kérelem című verse kapcsán.
2003-03-01Amália egy szépséges és titokzatos hölgy...Csokonai Dorottyájában
2003-01-01Az a bizonyos Lilla-ügy, avagy a ragasztott versCsokonai Vitéz Mihály: A Reményhez 64-69.p. Tölcsérezni?: Egy József Attila-hamisítvány lehetséges története József Attila: Te a lelkek összessége 70-73.p.
2003-01-01Csokonai vitéz Mihály: Anakreoni Dalok c. kötete mint a ....XVIII. századi Anakreón-recepció összegzése
2002-11-01Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805) Témavázlat.ld."Érettségi és felvételi előkészítő" Vázlat.
2002-03-01A kétéltű költőCsokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem 10-11.o.: József Attila félbenhagyott tanulmánya Csokonai Vitéz Mihály Egy tulipánthoz c. versének verseléséről, a tan. címe: Ütem és fogalom 1. (A vers egyébként a Tartózkodó kérelem feltehetőleg korábbi változata)
2000-02-01"ASz:SOPHIA Templomában látom én felszentelve NAGYSÁDAT..."Csokonai Vitéz Mihály és a szabadkőművesség kapcsoilatairól.
1999-05-01A vidám természetű poéta és Az én Poézisom természeteKét Csokonai-vers összevetése.
1999-04-01Töredékek Csokonairól és a.....18.századról.
1998-12-01A "kötött ihletek" költőjeCs. et F. / Fazekas Mihály. Fazekas verse Csokonairól
1997-01-01\"Ezer apró szerelmek..\"Csokonai Dorottyája
1995-12-01A mulandóság "megszelídítése"Csokonai, Háfiz és a sírhalom
1995-10-01A ReményhezCsokonai Vitéz Mihály: A Reményhez
1995-01-01CsokonaiCsokonaról
1995-01-01Az is bolond, aki poétává lesz magyarországonCsokonai színjátékai (Méla Tempefői, Karnyóné) és prózája (A csókok)
1995-01-01Csokonai és a botanikaCsokonai Vitéz Mihályról
1994-06-01Széljegyzetelt Csokonai
1994-05-01Csokonai : A tavaszCsokonai Vitéz Mihály: A tavasz
1992-02-01A Marosvásárhelyi gondolatok helye Csokonai életművébenCsokonai Vitéz Mihály: Marosvásárhelyi gondolatok c művéről
1991-04-01A pillangó halálaCsokonai gondolatvilágának alakulása 1795 után. Az 1801-es filozófiai fordulat, új filozófia felé: Az ember a poézis első tárgya; A pillangóhoz; Halotti versek (374-385)
1989-04-01Csokonai programjaCsokonai Vitéz Mihály A vidám természetű poéta
1988-10-01Csokonai Vitéz Mihály: A magánossághozCsokonai Vitéz Mihály A Magánossághoz c. verséről
1987-01-01Első lépések a lírai művek elemzésébenCsokonai Vitéz Mihály: Szegény Zsuzsi a táborozáskor
1979-07-01Teremtő szomorúságCsokonai Vitéz Mihály: A Magánossághoz
1974-02-01Szatíra-e a Dorottya?Csokonai Vitéz Mihály: Dorottya
1973-09-01"A tihanyi ekhóhoz"Jegyzetek Csokonai Vitéz Mihály költeményéről
1970-05-01Csokonai Vitéz Mihály: Az állatok beszélgetéseCsokonai Vitéz Mihály: Az állatok beszélgetése. A bagoly és a kócsag, A pillangó és a méh.
1969-02-01Csokonai Vitéz Mihály: A magánossághozCsokonai Vitéz Mihály verséről
Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelemverselemzés
Csokonai Vitéz Mihály: A Magánossághozverselemzés
Csokonai Vitéz Mihály: Az estveverselemzés
Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhezverselemzés
Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelemverselemzés
Csokonai Vitéz Mihály: Szerelemdal, a csikóbőrös kulacshozverselemzés
Csokonai Vitéz Mihály: A Magánossághozverselemzés
Csokonai Vitéz Mihály /1773-1805/A felvilágosodás eszméi és stílusáramlatai Csokonai költészetében - néhány mű elemzése alapján.Lilla-versek Csokonai lírájában.
CsokonaiAz életműről
Csokonai Békaegérharcának keletkezéséről, politikai vonatko-Csokonai Vitéz Mihály: Békaegérharc
Csokonai Vitéz Mihály: A MagánossághozA Magánossághoz / Csokonai Vitéz Mihály
Csokonai Vitéz Mihály: Az estveelemzésvázlatok!
Csokonai Vitáz Mihály: A Magánossághozelemzésvázlatok!
Csokonai Vitéz Mihály: Konstancinápolyelemzésvázlatok!
Szerelem az ifjú Csokonai lírájábanCsokonai Vitéz Mihály Lilla-dalok.
Csokonai poétikájáhozTanulmányok a felvilágosodás és a reformkor magyar irodalmából
Csokonai Vitéz Mihály:Részlet a "Gróf Erdődyné ő nagyságához
Csokonai Vitéz Mihály: Az estve, A tihanyi Ekhóhoz, A Remén!elemzésvázlatok!
Első lépések a lírai művek elemzésébenCsokonai Vitéz Mihály : Szegény Zsuzsi, a táborozáskor 20-27 Kölcsey Ferenc : Régi várban, Huszt 27-29 József Attila : Nyár 30-32 Berzsenyi Dániel : Fohászkodás 32-33
Csokonai Vitéz Mihály: A tihanyi Ekhóhoz
Csokonai Vitéz Mihály..az irodalomban : középiskolásoknak, érettségizőknek, felvételi- zőknek.
Csokonai Vitéz Mihály: Magyar! hajnal hasad!
Csokonai Vitéz Mihály: Az én poézisom természete
Csokonai Vitéz Mihály: A boldogság
Csokonai Vitéz Mihály: Szerelemdal a csikóbőrös kulacshozelemzés
Csokonai Vitéz Mihály: A reményhezverselemzés
Csokonai Vitéz Mihály: Az esküvéselemzés
Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhezelemzés
Csokonai Vitéz Mihály: A tihanyi Ekhóhozelemzés
Csokonai Vitéz Mihály: A tihanyi ekhóhozverselemzés
Csokonai Vitéz Mihály: Az estveverselemzés
Csokonai "Dorottyá"-ja
Csokonai allegorikus orszgyűlési szatírája : Az istenek osz-tozása
Csokonai "Elveszett alkotmány"-a a Békaegérharc
Csokonai "Patvarszki"-ja és színjátékainak dramaturgiája
A Siralom Lilla előtti szövege
Korán jött tavasz politikai allegóriája ? A Pillangóhoz...1796 körüli ősszövege
Talányos-e Csokonai? Az Új esztendei gondolatok "1794-es....ősszövege"
A "népbéli dalok" fölfedezője. A Parasztdal refrénje és ami..mögötte lehet
A "Somogyi nótá"ról.Jövendölés az első oskoláról a Somogyban
Az Árpád-eposz keletkezéséről és forrásairól
Csokonai hattyúdala: a Tüdőgyulladásomról
Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelemstilisztikai elemzés
Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805); DorottyaCsokonai-életrjz; Dorottya c. eposzáról.
Csokonai Vitéz Mihály: A Magánossághozverselemzés
Valódi tulipánt (Egy Csokonai-vers keletkezése)Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem
Az értelem lírája. Egy lírikus Magyar Rousseau: Csokonai
Az értelem lírája. Egy lírikus magyar Rousseau: Csokonai
Csokonai stílusszintéziséhezCsokona Vitéz Mihályról szóló tanulmány.
Csokonai Vitéz Mihály: Marosvásárhelyi gondolatokelemzés
Konstancinápoly - a felvilágosodás rapszódiájaCsokonai Vitéz Mihály: Konstancinápoly
Csokonai Vitéz Mihály: Magyar! hajnal hasad!elemzés
Csokonai Vitéz Mihály: A hadi oskolárólelemzés
Csokonai Vitéz Mihály: A Magánossághozelemzés
Csokonai Vitéz Mihály: Az estveelemzés
Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805) : betegségeiMagyar költő-géniuszok testi és lelki betegségei. Családtörténet, alkat, életmód, testi, lelki betegségei, halála.
A magyar felvilágosodás jellegzetességei......és a felvilágosodás eszméinek megjelenése Csokonai Vitéz Mihály Az estve című verse alapján.
A szerelem érzésének bemutatása Balassi Bálinttól......József Attiláig.
A kétéltű költő. Verstani morgolódás Csokonai kapcsánTartózkodó kérelem, Egy Tulipánthoz
Csokonai Vitéz Mihály: A magánosságrólverselemzés
Az első eredeti magyar regények és regénytöredékekBessenyei György: Galant levelek (1771/78), Dugonits András: Etelka (1788); Az Arany pereczek (1790), Szentjóbi Szabó László: I. Mária király (1792), Pálóczi Horváth Ádám: Fel fedezett titok (1792), Csokonai Vitéz Mihály: A Tsókok (1794), Kármán József: A fej-veszteség; Fanni hagyományai (1794), Kisfaludi Károly: Két szerető szívnek története (1800 után), Vitkovics Mihály: A költő regénye (1801 u.), Bessenyei György: Tarimenes utazásai (1804)
Stilisztikai elemzési feladatok1. Kölcsey Ferenc: Elfojtódás 2. Petőfi Sándor: Nagykárolyban 3. Csokonai Vitéz Mihály: Az ember, a poézis első tárgya verselemzési segédlet kérdés - válasz formájában
Értelmező verselemzési feladatok1. Csokonai Vitéz Mihály: Halotti versek 2. Kosztolányi Dezső: A vad kovács 3. Radnóti Miklós: Harmadik ecloga verselemzési segédlet kérdés - válasz formájában
Csokonai Vitéz Mihály: Dorottyacselekmény, elemzési segédlet, vázlat
Csokonai Vitéz Mihály: Az özvegy Karnyóné s két szeleburdiakelemzés
Csokonai Vitéz Mihály: A boldogságverselemzés, vázlat
Csokonai Vitéz Mihály: A Magánossághozverselemzés, vázlat
Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhezverselemzés, vázlat
Csokonai Vitéz Mihály: A tihanyi Ekhóhozverselemzés, vázlat
Csokonai Vitéz Mihály: Az estveverselemzés, vázlat
Csokonai Vitéz Mihály: Konstancinápolyverselemzés, vázlat
Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelemverselemzés, vázlat
Csokonai Vitéz Mihály: Tüdőgyúladásomrólverselemzés, vázlat
A romantikán innen és túl 1.Csokonai
A mulandóság megszelidítése. A Hafíz sírhalma / Csokonai V.MA Háfíz sirhalma / Csokonai Vitéz Mihály Csokonai, Háfíz és a sírhalom-motívum.
"Végtelen" pillanatok és szerepek a magyar költészet...történetében. Orbán Ottó Csokonai- és Berzsenyi-versei
A kétéltű képletei1801, 1805 Csokonai Vitéz Mihály: Lilla - Kisfaludy Sándor: A ' Kesergő Szerelem
Csokonai Vitéz Mihályéletpálya, (1773—1805)
"Tarka luftballonok! lebegő árnyékok! "A "földiekkel játszó" Csokonai esszé
Nyelvzenéből szőtt varázslatok Csokonai Vitéz Mihály...Lilla-dalaiban. A Reményhez
Még egyszer LilláhozCsokonai Vitéz Mihály verse
"Estvéli gondolatok"Változatok a XVIII. század végi magyar líra poétikájában, Csokonai verseinek kapcsán
Lilla,avagy egy poétai románAz emlékek rabságában ; Csokonai Vitéz Mihály szerelmi költészetéről
A "néma" TempefőiA Szuszmir-mese és a hálás halott mesetípus dramaturgiai funkciói Csokonai "vígjátékában".
"...mézzel elegy keserűség!"Csokonai Vitéz Mihály - költői útja. Pályakép. Esszé.