József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

71 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2019-03-01A dekadencia útvesztőjébeCsáth Géza: Sötét örvénybe süllyedek. Naplófeljegyzések és visszaemlékezések 1914–1919megtekintés
2018-04-01Csáth GézárólFeljegyzések Csáth Gézárólmegtekintés
2017-10-01Műfajok keresztmetszetébenA dráma árnyalatai Csáth Géza Hamvazószerda című művébenmegtekintés
2016-04-01Csáth-kultusz az adaptációk tükrébenNémeth Zoltán: Boldogságtelep, vetélőgépben - Csáth szeretője című verseskötetéről (recenzió)megtekintés
2015-07-01"A mozgósítás napjától"Csáth Géza 1914 és 1916 közötti naplófeljegyzései és leveleimegtekintés
2014-08-01Irodalmi tébolyAz elmebaj ábrázolása az irodalombanmegtekintés
2014-06-01Művészet/allegóriákCsáth és Kosztolányi korai művészetfogalmárólmegtekintés
2014-05-00Lám megmondtam: perverzióCsáth-olvasmányok Jókai Dekameronjában.megtekintés
2012-07-01"Mióta ismerem a tudományt (...) azóta...hiszek a művészetben" ; A természettudományos diskurzus és az esztétikai gondolkodás szerepe Csáth Géza novelláibanmegtekintés
2012-04-01Barnabás-identitásokCsáth és Kosztolányi, már sokadszor. A kutya című novelláról.megtekintés
2012-02-01Csáth Géza az alkotói pótcselekvés igézetében- A Páciensek könyve mint Csáth-életmű tükre -megtekintés
2012-02-01(Cs)áthajlásokLovas Ildikó Spanyol menyasszony című regényének és Csáth Géza naplóinak kapcsolódásaimegtekintés
2012-01-01A hagyományos és az újító Csáth125 éve született Csáth Gézamegtekintés
2012-01-01Napló és memoár között- Csáth Géza naplóinak néhány jellegzetességéről -megtekintés
2012-01-01Visszhang és áthangolás- Mesehagyomány és figurativitás Csáth Géza prózájában, avagy két novella "áthallásai" -megtekintés
2012-01-01Fantasztikum magyar módra- Csáth Géza A varázsló halála című novellájának elemzése Nancy H. Traill fantasztikum-elmélete alapján -megtekintés
2012-01-01Kétszólamú variációk- A heterogén narráció példái Csáth Géza novellisztikájában -megtekintés
2009-01-01Az élet a legjobb méregDrogmédiumok Csáth Gézánálmegtekintés
2007-06-01A véső hangjaÓpium - hangkritikamegtekintés
2007-04-01Nulla sor, nulla betűÓpium - Egy elmebeteg nő naplója / rend. Szász János, Csáth Géza művei nyomán magyar film, 2007.megtekintés
2007-01-01Szüntelen ozmózisCsáthról és legutóbb megjelent naplóirólmegtekintés
2001-01-01"árnyék" rajtunk és bennünk"A mesehagyomány szerepe Csáth Géza prózájában.Mesealakulatok, különböző mesei formák Csáthnál. Mesék; A mester meséi; Mesék, amelyek rosszul végződnek; A kőszívű takarítónő; Mese az emberek rosszaságáról; Pesti mese; Szombat este; A varázsló kertje; Anyagyilkosság; Történet a három leányokról; A béka; A torzszülöttek; Cirkuszmulatságmegtekintés
1997-10-01Nem azok a fiúkWitman fiúk - magyar, 1996. Csáth Géza Anyagyilkosság c. novellájából írta és rendezte : Szász János. filmkritikamegtekintés
1996-08-01De hiszen akkor minden lehetséges...Musil és Csáthmegtekintés
1995-10-27Csáth Géza ismeretlen írásaiCsáth Géza írásairólmegtekintés
1995-04-01Csáth Géza: A varázsló kertjeCsáth Gáza összegyűjtött novelláirólmegtekintés
1991-04-01A halál tükrében élt élet: Csáth Géza naplójárólCsáth Géza: Naplómegtekintés
1988-08-01A végesség démonizmusaÁlomszimbólumok Csáth Géza novelláiban.megtekintés
1988-01-01A gyermek toposza Csáth Géza novelláibanCsáth Géza novelláirólmegtekintés
1987-04-01Küzdelem a szecesszióvalEgy novella-forma rehabilitációjáértmegtekintés
1987-04-01Szecesszió és világkép összefüggése Csáth Géza prózájábanCsáth Gáza prózai munkáirólmegtekintés
1987-04-01A szecesszió mint formateremtő elv Csáth Géza novelláibanCsáth Géza novelláirólmegtekintés
1987-04-01Mese és elbeszélésCsáth Géza: Vörös Eszti. Mesemotívumok Csáth Géza elbeszéléseiben.megtekintés
1987-04-01Konvenciók és új poétikai jelenségek Csáth elbeszélő művészetébenCsáth elbeszélő művészetéről.megtekintés
1987-04-01Az azonosság/hasonlóság relációi Csáth Géza novelláibanCsáth Géza novelláiról.megtekintés
1987-04-01Létélmény-variációk Csáth Géza műveibenCsáth Géza műveirőlmegtekintés
1987-04-01A szereplő és a hős Csáth Géza novellisztikájábanCsáth Géza novelláirólmegtekintés
1987-04-01Csáth Géza és a modern zeneCsáth Gézárólmegtekintés
1987-02-01Egy rendhagyó mesterrőlCsáth Gézárólmegtekintés
1987-02-01Álmok és pokoljárások (Vázlat Csáth Gézáról)Csáth Gézárólmegtekintés
1987-01-01Csáth G. öröksége tud. ülésszakCsáth Géza születésének 100.évford. alkalmából 1987. dec. 10-11-én Bp.-n rend. konf. Bori I.:Küzdelem a szecesszióval 367-82. Juhász E.:A szecesszió mint formateremtő elv Cs. G. novelláibanmegtekintés
"Szemben valódi..."megtekintés
A halál...megtekintés
Csáth Géza: A békaelemzésmegtekintés
Nyugat-keleti átjáróösszehas.elemzésmegtekintés
A végesség démonizmusaÁlomszimbólumok Csáth Géza novelláibanmegtekintés
A csontváz hamvas bőreFilm és irodalom egymásra hatása. Az adaptáció változatai Pacskovszky József Esti Kornél csodálatos utazása és Szász János Witman fiúk c. filmjébenmegtekintés
Csáth Géza: Délutáni álomelemzésmegtekintés
Búcsú az ifjúságtól. Csáth Géza: A vörös Eszti c. elbeszélé-sének szerkezeti elemei.megtekintés
Csáth Géza: Anyagyilkosságnovellaelemzésmegtekintés
Csáth Géza: A kis Emmaműelemzésmegtekintés
Költészet "csodás kékségben"A kék szín George Trakl és Csáth Géza műveiben.megtekintés
A csontváz hamvas bőreAz adaptáció változatai Pacskovszky József Esti Kornél csodálatos utazása és Szász János Witman fiúk c. filmjébenmegtekintés
A magyar irodalom és a zene1898 Gozsdu Elek: Ének a zenéről c. novella Irodalom és zene Mo.: Gozsdu, Csáth, Pilinszky, Kertész Imre. Előzmények: Líra: Balassi, Bessenyei, Verseghy; Petőfi: Rózsavölgyi halálára, Vörösmarty: Liszt Ferenchez, Arany. Wagnerizmus: Reviczky. Juhász Gyula, Kosztolányi, Jékely. Rónay, Kassák, Szabó Lőrinc. BARTÓK. Balázs Béla,Kassák, Illyés Weöres, Juhász F. stb. Próza: Móricz, Gozsdu, Csáth, Balázs B., Babits, Lovik.megtekintés
Életművek kölcsönhatása1908 Megjelenik Kosztolányi Dezső: Boszorkányos esték és Csáth Géza: A varázsló kertje c. prózai kötetemegtekintés
Álom-írás, álom-írókCsáth Géza korának felismerése, hogy az álom... megjelenítője, kulcsa az ember életének, öntudatának, identitása megragadásának. Freud, pszichoanalízis, Álomfejtés.megtekintés
Határátlépések pszichoanalízis és irodalom közöttCsáth Géza: A kisasszony c. novellájárólmegtekintés
Morfium, matricidium és pszichoanalízisTémák és variációk Csáth Géza és Kosztolányi Dezső életében és műveibenmegtekintés
Csáth mint anyagyilkosCsáth Géza: Anyagyilkosság; Találkoztam anyámmalmegtekintés
Az elérhetetlen kereséseA korai sérülések jelentősége Csáth Géza pszichobiográfiájábanmegtekintés
Spanyol ópium az állatkertbenCsáth Géza (és a feminizmus), mint kapcsolódási pont Lovas Ildikó: Spanyol menyasszony c. regénye, Szász János: Ópium c. filmje és az Éjszakai állatkert c. novellaantológia között.megtekintés
A szerző "külsőlegessége magán a határon játszódik"De (hol) van ez a határ? Szász János filmje: Ópium - Egy elmebeteg nő naplója, 2007.megtekintés
Mesék, amelyek rosszul végződnekCsáth-novellák negatív narratívája valamint az ezen túli műfaji önreflexió.megtekintés
Az önéletrajzi térCsáth Géza: A vörös Eszti c. elbeszélésébenmegtekintés
Élet - veszélyCsáth hintája határok között: identitás-keresés - A varázsló kertje c. novella kamaszhősei.megtekintés
"Formálisan úgy cselekszel, mintha egy novellahősöd volnál"Irodalmon kívüliség és belüliség Csáth marginális műfajaiban - napló és levél - a mű árnyékában burjánzó (szöveg)világmegtekintés
Csáth én-tűzijátéka és a Palics-álomba vezérlő...(villamos)kalauzokmegtekintés
"Tanúja egy csomó lelki küzdelemnek"Csáth Géza kamaszkori naplóiról.megtekintés
Csáth Géza elmekórtani tanulmányaCsáth Géza: Egy elmebeteg nő naplójárólmegtekintés
A pszichoanalízis: Svevo és Csáth"Fried István a 19.századi német és orosz irodalmi példákban jelöli meg az ember kettős lényegűségének a felismerését"megtekintés
Életművek kölcsönhatásaKosztolányi és Csáth Gézamegtekintés